Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 12 ( Zveřejněno: 25/03/2011)
OpravaOznámení 1763/10 ze zprávy 48 z roku 2010 bylo změněno a odstraněno z internetové stránky systému RAPEX, a to na základě dodatečných informací o hodnocení rizik, které poskytly oznamující orgány.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0254/11       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Barvy gelu v gelu „Perline Gel Clear“
 
Značka: Photo Beads
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  86145
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8018318861451
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobky představují nebezpečí udušení a poranění v důsledku svého klamavého vzhledu;vypadají totožně s bobulemi, jako jsou korintky, a bonbony (lékořice pro černé a ovocné bonbóny pro barvy jiných barev).Kromě toho rychle expandují po styku s vodou a mohou, pokud se náhodným způsobem požít, překážet střelu, nebo pokud vstoupí do dýchacích cest, překážet nebo zcela zabránit průchodu vzduchu, což způsobí dýchací potíže a /nebo asfyxie.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku orgány

 
Popis:  Ozdobené korálky.Obal je zhotoven z měkkého plastu, různých barev – růžového, žlutého, světle modré barvy a tmavě modré barvy – obsahující 10 g hygroskopických kuliček jediné barvy.Květina je znázorněna na skleněné nádobě s plným nádechem a barevnými prvky.V horní části jsou uvedena slova „PFOTO BEADS, dohod o květu a rostlin“.Na zadní straně obalu je uveden popis produktu „Náhrada potahů z půdy na podporu růstu bytových rostlin... může být použit ke zlepšení úpravy květu“, složky (polyakrylát sodný), návodu k použití a výstrahy:„Uchovávejte mimo dosah dětí!Nikoli potravinářský výrobek“, kód výrobku, čárový kód a údaje o dovozci do Itálie.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0273/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční čidlo s čidlem
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8 711295 743603
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Neexistuje žádná současná ochrana (žádná pojistka);Pojistné krytí může být odstraněno v případě, že se noční světlo uzavře do elektrické zásuvky a v důsledku toho se lze dotknout živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světlo do zásuvky elektrické sítě
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0274/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo „Le Frou-Fromu“
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 3 427000 154163
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Neexistuje žádná současná ochrana (žádná pojistka);Obal může být odstraněn, jakmile se noční světlo uzavře do elektrické zásuvky a v důsledku toho se lze dotknout živých částí;— baňka se může dotýkat, pokud je noční světlo zapojeno do zásuvky elektrické sítě, aniž by došlo k odstranění krytu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světlo do zásuvky elektrické sítě
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0252/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Všechna terénní vozidla DS 450
 
Značka: Can-Am
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:B Vzor číslo:DS 450 ES schválení typu:E13 * 2002/24 * 0274 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož údaje o rychloměru jsou nesprávné (až o 30 % nižší než skutečná rychlost).To znamená, že vozidla mohou být poháněna při rychlostech přesahujících povolený limit, čímž se riziko nehody zvyšuje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2009.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Bulharsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0256/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Civic Hybrid“
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FD3 (automobily postavené mezi 14. prosincem 2005 a 23. říjnem 2006)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění v systému řízení motoru, které může způsobit snížení a nespuštění nového startu, které by mohly vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hybridní osobní vozidlo.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Finsko, Bulharsko, Irsko, Slovinsko, Maďarsko, Švédsko, Estonsko, Litva, Nizozemsko, Spojené království, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0266/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Suzuki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typy:WVCV, WVCV, WVCJ, WVCH, WVCZ, WVCT, WVCR, WVCK, WVB9, WVCU, WVBM, WVCX, WVCG, WVBS.Obchodní označení:Suzuki GSX-R600/750, GSF650/1250, GSX650F, GSX1300BK, GSX1300R, GSR600, VLR1800/VZ1500, VL800, SFV650
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože vada v regulátoru/usměrňovač může způsobit vypouštění baterie a může vést k zastavení motoru a /nebo stavu bez startu.Regulační/řídící jednotky na daných vozidlech se nahrazují.Nebyly hlášeny žádné nehody týkající se újmy na zdraví nebo škody na majetku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2008 až 2010 a jejich čísla schválení typu jsou:E4 * 2002/24 * 1756, e4 * 2002/24 * 0721, e4 * 2002/24 * 1342, e4 * 2002/24 * 2102, e4 * 2002/24 * 2163, e4 * 2002/24 * 1852, e4 * 2002/24 * 0722, e4 * 2002/24 * 1300, e4 * 2002/24 * 1351, e * 2002/24 * 1618, e4 * *, e1 * 2002/24 * 0405 a e1 * 2002/24 * 0370.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Malta, Španělsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0257/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Zařízení na upevnění hornin při šplhání v Dragonu Cam
 
Značka: DMM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost 4 a velikost 5 jsou ovlivněny stažením z oběhu.Kód produktu A7054A (velikost 4);Kód výrobku A7055A (velikost 5).Výrobní číslo je umístěno na zadním okraji jednoho z obou center vačky – viz < an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w12/2011-w12_7-vins.pdf „> připojený seznam výrobních čísel.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože by mohl selhat při nižší jmenovité síle v důsledku strukturální závady suroviny, která je v produktu jedinečně použita k výrobě jedné složky (např. natažení nápravy).Část zhotovená z tohoto vadného materiálu může vyvinout praskliny, které se časem rozmnožují.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pružinový kempinkový zařízení na šplhání na šplhání.Barva – zlatá/Grey (velikost 4) – barva – modrá/Grey (velikost 5).Výrobky jsou spolu s pokyny připojeny k přední kartě.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0253/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Betonářská hrachová králík
 
Značka: Playkids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:23100024
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože perly používané jako výplňové materiály jsou malé části a děti mladší 3 let by mohly mít přístup k nim.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou normou EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrá hrachová hračka ve formě králíka zaplněna korálkem
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0255/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: Giocattoli Paggio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 81957;čárový kód 8 032605 81 9574;Č. T3501–1001/6B3-S čl. 81958;čárový kód 8 032605 81 9581;Č. T3501–1002/6B3-S
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé kousky lze snadno oddělit od podložky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Barevná skládanka s čísly nebo písmeny v různých barvách, která se balí do jasných plastů s štítkem, s údaji o dovozci, zemi původu, symbolem „recyklace“, značkou CE a tímto upozorněním:„Pozor!Nebezpečí udušení.Obsahuje malé části.Nevhodný pro děti mladší 36 měsíců“.V horní části je údaj o jiné cílové věkové skupině uveden „10 + m“.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0267/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokový krokový krokový „Kinderkostüm“
 
Značka: KiK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:98172009121000000599roční období:111skupina produktů:912číslo objednávky:9817200, věk 9–11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože lesklá tmavohnědá tkanina obsahuje azobarviva uvolňujících karcinogenní amin 4-aminoazobenzen v koncentraci 1 701 mg/kg.Tento limit je vyšší než limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chilský krokový krokový kroj, světle hnědá barva, se tmavohnědým flem.Horní část má modrý, bílý a žlutý appliqué.Souprava se skládá z hlavy do tmavohnědé tkaniny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0269/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dárek s krouživým oborem
 
Značka: Creaciones llopis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 2006 čárový kód:8422802020062
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože má ozdobné kordy o délce větší než 75 mm v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tato položka představuje kroj určený k tomu, aby se s bílými ušmi a hrudníkem podobala šedému králému.Na krku je split a na hlavě červená popoj.Doprovodný list z kartonu je opatřen fotografií dámských dámských a tímto textem:„CONEJITO“ (bunny králíka).
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0270/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Svítilna (tlaková svítilna)
 
Značka: One touch light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8 711295 830754
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože mladička a motýli mohou být snadno odděleny a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Květinový světlomet vyrobený z tvrdého plastu s pěti okvětními lístky v různých barvách (oranžový, růžový a zelený);střed květu (žlutá) se skládá z tlačítka;na zadní straně je prostor pro baterie 3 baterií AA (3 x 1.5 V);uvnitř světlometu se nachází světlo vyzařující světlo;v jednom vzorku se na jeden z okvětních lístků připojí (plastová) ladyptáka a na další dva vzorky se připojí (plastová) motýla.Mladička a motýli mají dvě malé kolíčky na své straně, které se zapadají do odpovídajících otvorů v okvětních lístcích;střívek od lakyli má několik otvorů;její záda má malé kolíčky, se kterými je pouzdro.Průměr je přibližně 12 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0272/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sportovní boxerská boxerská souprava s názvem „Sport Fun“
 
Značka: Aojie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. J285BX na faktuře a v produktu
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože červená a modrá plastová materiál v rukavicích obsahuje 22 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Boxerské sady pro děti obsahující pár boxerské rukavice a tkaninové rukavice.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0258/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapec na kabinách
 
Značka: CHIRI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:JNY1G539
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Lékařská vesta chlapce v modré barvě s bílým podložím o velikosti ok.Tento oděv má zdrhovadlo, dvě vedlejší kapsy a příklop se dvěma bílými zásuvkami v oblasti krku na konci.Na pravé straně hrudníku je kulatý tisk s větou „CHIRI ruby Minague“.Velikosti:24 m, 3 A, 4 A, 5 A a 6 A.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0259/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dík nahoře Minnie
 
Značka: Secret garden
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:3109
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Dívka nad stylem typu „fuchsia halter-krk“.Tento oděv je ve spodní části motivem minka Disney Minnie na přední straně a v dolní části fráze „Minern’ s tajný zahrada“.Vršek rovněž nese váh v prostoru pasu.Velikosti:23 měsíců, 4 měsíců, 6 a 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0260/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:332009,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0277655000031 (02 let), 0277657000030 (04 let), 0277656000039 (06 let), 0277658000038 (08 let)
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka na oranžovou slupku krku, která se skládá ze dvou částí:bránu a horní část, která je spojena s bezbarvou průhledným kroužkem.Na přední straně bránice je vytištěný žlutý květ s číslem „07“ v modré barvě, zatímco na přední straně v horní části je tisk modrý ve žlutém tvaru.Na krku je další bezbarvý průhledná prstenec se světle modrým šňůrou, která má být vázána na zadní část krku.Střiž se skládá ze dvou oranžových stupaků.Velikosti:2, 4, 6 a 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0261/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka horní (dívka)
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:SLG 02,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0280885000030 (24 měsíců), 0280881000034 (04 let), 0280879000039 (06 let), 0280878000030 (08 let)
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgánem.

 
Popis:  Máčka dívka se sklopnou horní částí krku v červené a bílé barvě.Tento oděv je opatřen tiskem „Sport Wear“, „GIRL STAR“ a „Pretty“ ve stříbrné hvězdě.Na krku je průhledný kroužek, který nese dvě bílé kordy, které mají být vázány na zadní část krku.Velikosti:24 měsíců, 4 měsíců, 6 a 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0262/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tunka dívka
 
Značka: ZHONG FU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X-650
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku a šňůry na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Poruje dívka pomocí funkčních šňůr v oblasti krku a dekorativní šňůry v pase, složení:85 % bavlna, 10 % polyester a 5 % lycan.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0263/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: ZHONG FU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ITEM-218
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šňůra v prostoru pasu je příliš dlouhá a není připevněna k oděvu v alespoň jednom bodě, který je ekvi-vzdálený od výstupních bodů.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Kalhoty pro děti s funkčním upevňovacím šňůrou v pase a na bočních upevňovacích šňůrách.Existuje nápis „Kids Sweet“ (Kids Sweet) v oblasti pasu, čtyři kapsy a nápis na přední straně – „Resort“, složení:100 % bavlna.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0264/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Billabong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Pocení určené pro děti do 7 let s nápisy „Bilachong“ a kapucí zásobenou s funkčními kordy.Výrobek je upevněný na zip a má dvě kapsy.Prodává se bez obalu.Na oděvu je připojeno papírové označení, které obsahuje tyto informace:Billaong, SINCE 1973 ORIGINÁL, www.billabong.com.(VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLÁN)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0265/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní kalhoty
 
Značka: SN sport
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šňůra v prostoru pasu je příliš dlouhá a není připevněna k oděvu v alespoň jednom bodě, který je ekvi-vzdálený od výstupních bodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětské sportovní kalhoty s funkčním upevňovacím šňůrou/šňůrkou/v prostoru pasu.Výrobek je černý bílou barvou a má dvě kapsy, složení:100 % bavlna.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0268/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Prorovnání vlasů na vlasy
 
Značka: Nanokeratin system
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:MD2009/11/10
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 2,15 % formaldehydu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Brazilský produkt k rovnání vlasů vyrobený z keratinu – léčba srsti.3L šedá plastová láhev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0271/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravek na ošetření vlasů „Traulitium capillaire brésilien“ (trvalé bydliště z Brazílie pro domácí použití)
 
Značka: BHOME
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7898917748.35.0.— Číslo šarže
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,61 % formaldehydu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je předkládán ve formě sady obsahující:Vysvětlující šampon (60 ml);Vyhlazení (ml) čištění (140 ml);Ošetření pro „hladkou úpravu“ (30 ml);Návod k použití.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0251/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Laserový disk „Laser Disco Effect“
 
Značka: Ibiza
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LAS 130 RG vícečlenné.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože:Na zařízení není viditelná výstražná značka s laserovým zařízenímNejsou k dispozici žádné pokyny ani varování týkající se jeho bezpečného používání;Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserové Tisové laserové disky s držákem, které dovoluje zavěšení.Výrobek není určen pro zvláštní profesionální použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 12