Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 04/03/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0191/11       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Nádoby na smažení
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 3491952583340 šarže 07/2009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení kvůli možnému úniku potravy v důsledku svého nevhodného tvaru a nedostatku stability.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12983.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šarže 3 nádob na smažení vhodných pro všechny sporáky – průměr 20 cm – průměr 25 cm – průměr:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 30 cm.Výrobky prodávané v obchodech GIFI.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0201/11       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Skleněný mug „RUND“
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čísla výrobku IKEA:# 30155137 RUND mug 4 cl # 30149679 RUND mug 21 cl # 50149678 RUND mug 40 cl
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Výrobek představuje riziko částí na rty, ústy nebo ruce, protože se může snadno zlomit v důsledku kolísání tloušťky skleněné stěny.Dvanáct případů bylo hlášeno po celém světě, včetně pěti zpráv, v nichž k újmě došlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  RUND mug je ručně vyrobený dvojitý skleněný skleněný skleněná mutka.Identifikační označení, údaje IKEA, 8místné číslo článku, 5místné číslo dodavatele # 16790 a 4místné razítko – YYWW, jsou přítomny pouze na obalu, neexistuje žádné označení na miskách.Prodej do prodejen IKEA z října 2009 až do března 2010.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Norsko, Rakousko, Finsko, Portugalsko, Polsko, Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0185/11       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovátka1) 2 ve světelném nebo klíčovém prstenci 12) Laser se zřetelem k LED a klíčovým řetězcem3) 2 V 1 Laser & Led Light
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobky představují riziko poškození zraku, protože jsou to laserová zařízení třídy 3, která jsou pro dohled za jakýchkoli podmínek použití potenciálně nebezpečná.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1) Keying s laserovým paprskem a světlem LED.Na klíčovém obvodu je nápis:„Nebezpečí – laserové záření – Zamezte přímému vystavení očí – Maxe výstupu < 5 mw – vlnová délka 650 nm 10 – laserový produkt třídy IIIA.Tento výrobek splňuje CFR 21 CFR.(S /N 2009108)“.Balíček obsahuje 3 baterií.2) Keying s laserovým paprskem a světlem LED.Na přední straně obalu nejsou žádné nápisy na klíčovém prstenci, ale na přední straně balení je nápis:„Laser s centrálním řetězcem LED z hlediska LED“ a „Laser“ s informacemi pro použití a také s upozorněním „Nebezpečí – laserové záření – Zamezte přímému ohrožení očí.Dioda LASKER-WAVE DÉL650 NM-10-MAX OUTPUT < 5 MW- Class IIIA PRODUCT OUT OF THE DĚDEN“.3) Keying s laserovým paprskem a světlem LED.Na klíčovém obvodu je umístěn nápis:Nebezpečí – laserové záření – zamezit přímému vystavení očí – Maxe výstupu < 5 mw – vlnová délka 650 nm 10 – laserový produkt třídy IIIA.Tento výrobek splňuje CFR 21 CFR.Pokyny pro uživatele jsou napsány na zadní straně kolonky v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0204/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězové osvětlení s více funkcí (Multi Funds Rice Light)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  140
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože průřez drátů, délka šňůry a zástrčka jsou nevhodné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s žárovkami, vybavené blikajícím zařízením, které umožňuje změnit barevné efekty – 8 možností.Do krabičky s modrou lepenkou s označením MUTI FUNKCE, RÝŽE, 140, 220 V, CE, informace ve španělštině, portugalštině, angličtině, italštině a ostatním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0205/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Vánoční osvětlovací řetězová kola
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  100, POLOŽKA:885100F
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože průřez drátů, délka šňůry a zástrčka jsou nevhodné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s žárovkami, které jsou vybaveny blikajícím světlem, které má změnit barevné efekty – celkem 8 možností.Informace jsou z výrobku stlačeny:„1.Kombinace, 2.V vln, 3.Sekvenční, 4.SLO – SLO, 5.Tasing/Flash, 6.Pomalé FEde, 7.Twinkale/Flash, 8.Konstantní“.V boxu s označením TWINLE (LIGHTS, 220–240 V, POLOŽKA:885100f a návod pro uživatele v českém jazyce
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0200/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Držák stěny
 
Značka: Artes natur
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  kód pro produkt 15 2001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Dráty se mohou poškodit, protože se dotýkají ostrých kovových okrajů některých konstrukčních částí,Základní izolované části přicházejí do styku s přístupnými živými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Skupina stěn je vyrobena z antleru a je připevněna k dřevěné základně;světelný stín je vyroben ze skla.Typ objímky je E27 a zahrnuje kovové spojovací části.Informace o svítidle:obchodní značka, číselný kód, maximální výkon baňky.Hlavní součásti svítidla:objímky:4/250 T/210 81S ENEC03;* nkt kabelů H03VH2-F 2x0,75 mm² BBJ.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0203/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidla tiffy-style
 
Značka: Fodexim
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RS-TL-XY2701
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Není používán žádný transformátor nebo převodník sestupného trendu;— vzhledem ke své konstrukci je atraktivní a může být použito jako hračka pro děti,Světelný stín a baňka mohou být snadno odstraněny, a proto jsou přístupné části živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Přenosné svítidlo ve tvaru pile je lákavé pro děti a mohlo by se používat jako hračka.Hlavní součásti svítidla:zástrčka:TA-AN, TP-31, 2.5A, 250V ~;napájecí kabel ze sítě:Leader H03VH2-F 2x0, 75 mm²;přepínač:Patent č. 99332137.2 99238813.9, KETI 303 2/250 ~ CE, objímky:RUI CHENG, T210, 250V, 2A, E14-A/1, 40027003, VDE.Technická specifikace:230V, 50 Hz, 25W E14, třída II, IP20
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0189/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Grande Punto – Punto EVO“
 
Značka: FIAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Fiat Grande Punto, Punto EVO, všechny modely (kampaň 5521) a Fiat Grande Punto Van, Punto EVO Van, všechny modely (kampaň 5523).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože správná cesta kabeláže k ABS by mohla být uskříněna pod držákem baterie, která je v držení, a měla by být v průběhu času poškozena.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká společností Fiat Grande Punto, Punto EVO automobily, jejichž čísla podvozků jsou v rozmezí od 0510151 do 0635349 let a od 1487461 do 1624852, a Fiat Grande Punto Van, Punto EVO Van automobily, jejichž čísla podvozků jsou v rozsahu od 0540644 do 635228 let a mezi 1487467 a 1624710.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Bulharsko, Slovinsko, Španělsko, Malta, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0179/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Podbalení s dýchacím zařízením „AvaLung Ruksack, AvaLung Backpack“
 
Značka: AvaLung
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Anarchistka AVALUNG, bandit AVALUNG, OUTLAW AVALUNG, AGENT AVALUNG, STRT AVALUNG a zjištění AVALUNG;
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože existuje možnost, že by se dýchací trubky mohly rozbít při nízkých teplotách.Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení s dýchacím zařízením.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Island, Slovinsko, Finsko, Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0195/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  CAM pro použití při šplhání
 
Značka: TOTEM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory:Tím Cam 0.65, Tem Cam 0.80, Tem Cam 1.00, Tem Cam 1.25, Tem Cam 1.50.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku příliš tvrdé povrchové úpravy na částech, které působí proti hornině, došlo ke snížení jejich výkonu.Tato vada může způsobit, že výrobek není schopen vykonávat svou funkci zastavení pádu.Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS a normou EN 12276 o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Klíčem, který využívají horomanské holasty, aby se zabezpečili sami.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0183/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Junior’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:J-2369
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Dětská chodítka není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevné plastové dětská chodítka s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Na štítku je připojeno určité pokyny a upozornění.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0184/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Farlin Baby Walker
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:BF-880
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dětská chodítka představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastové dětské chodítka pro děti do 25 liber s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Na štítku je připojeno určité pokyny, upozornění a také země výroby.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0186/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Junior’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:J-3402
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevné plastové dětská chodítka s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Tento dětský chodník lze také použít k houpání.Dětská chodítka je vybavena hračkami připojenými k plastickému plata.Na štítku je připojeno určité pokyny a upozornění.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0192/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské zádržné systémy k sezení v autě (Cadeira G0 + integrada No Conjunto de Rua da marca Zippy Safe)
 
Značka: ZIPPY.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 19583832 a čl. 19583842.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože s držadlem není správně namontováno a mohlo by se oddělit, je-li použito v přepravní funkci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a nápravná opatření ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sedačkové sedadlo s držadlem pro malé děti (do 13 kg).Produkt byl distribuován mezi února a březnem 2010.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0180/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka elektronická aplikace „Really Electronic Gun Series“
 
Značka: Discoverer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mini Super suborchin Gun, č. 2185
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3 (výstupní výkon 4,3 mW).Výstupní úroveň laserového svazku je 12krát vyšší než 0,39 mW, což je mezní hodnota pro lasery třídy 1 povolené v hračkách.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka na elektronické rybě s laserovým terčem a zvukem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0182/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrain Air bzaotka
 
Značka: Laser Airzooka
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2959
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3 (výstupní výkon 1,6 mW).Výstupní úroveň laserového svazku je 4krát vyšší než 0,39 mW, což je mezní hodnota pro lasery třídy 1 povolené v hračkách.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hrachová vzduch bazaoka s laserovým vizorkem, že pastu vzduchu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0188/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu „Lovte Girl“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože její tělo obsahuje 9,4 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 1,9 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Křídla z panenky obsahují 2,3 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP) a 0,24 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu, stažení z trhu a zničení výrobku dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka s růžovými plastovými křídly u vícebarevného lepenkového balení.Na obalu je uvedeno upozornění:NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY. VŠECHNY DRUHY ZVÍŘAT URČENÉ K PRODUKCI POTRAVINNení určeno pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0190/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Čtyřskavec
 
Značka: SunFun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8376, 310311 02/10.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože julovací míčky obsahují 19 – -21 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jusktivník, obsahující 1, -dibisabolo, 1 juečcové misky a 3 žonglovací míčky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0197/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Finnplush
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 44560
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plasty na stažení mohou být snadno odděleny a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkké hračky podobající se líku, máčky a červené a bílé tričko s kapucí, které mají šňůry na stažení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0199/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Sassy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 80026 je vytištěn na obalu.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože u dětí, které se nacházejí na teetheru/chrastících malé části, lze snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek má červený pruh naplněný vodou na jednom konci a černý a bílý bod na druhém konci.Oba konce chrastících/teetherů jsou připojeny černou, bílou, pružnou plastovou tyčinkou se třemi plovoucí kroužky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0181/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy „UFFY UFFY“
 
Značka: Nortons
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  art.37356/NE, EAN:8300381055968
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři (210 mm).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dodavatele z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské trička s kapucí a funkční stahovací šňůrou s uzly na koncích – 210 mm a 160 mm stahovací šňůry v dolní části teplákových souprav.Nápis na trička s kapucí:„Divize Skotsko „Champion 1950 Play“ a v dolní části teplákových souprav:„Divize šedesát devět podpor.Velká výzva“.Určené pro děti ve věku 18 měsíců a 86 cm.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0187/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský oděv pro dvoudílné děti
 
Značka: EDY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 21
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s plastovými klecemi a uzly na koncích oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Oděvy pro dva kusy určené dětem do 12 měsíců včetně kabátů a kalhot z bavlny.Znak má zip a kapuci.Kapota obsahuje volný šňůrku o délce 85 cm na obou koncích.V dolní části srsti je také na konci stahovací šňůrky o délce 90 cm s plastovými kugly.Velikost výrobku je 24.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0193/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská dlouhá kapota a kapota
 
Značka: NIÑAS NIÑOS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:1007 (dlouhý šaty) a 1008 (kapota).Velikost 3M.Barva:květiny
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti dekorativních stahovacích řetězců v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o dvoudílnou výzbroj a výstroj, která se skládá z dlouhého obnosu a kapoty.Šaten ve formě krémů s růžovou a zelenou růžkou má růžové šňůry.Na jedné straně je štítek z kartonu s lepenkou Niñou NIÑOS vytištěný na jedné straně a 1007.PODNIKU TALLA:3 M.BARVA:FLORES.FALDÓN Katy VILLELA na straně druhé.Kapoty s sebou nese tyto údaje:1008.PODNIKU TALLA:3 M.BARVA:FLORES.CADTA KATY.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0194/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Spací pytel pro kojence
 
Značka: ARTESANÍA GRANLEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 741, barva 2, velikost 3M
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Spací pytel na spaní (žlutá) s lepenkou z lepenky obsahující tyto informace:VZOR 741, ČÁST 2, SIZE 3M.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0198/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro dívky
 
Značka: NICE WEAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typový kód KIDS CLUB:05966699853558
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři a v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Růžový zimní kabát určený pro děti od 1 do 3 let se zipem a kapucí.Přední strana srsti je zdobena květinovou konstrukcí.Kapuci mají stahovací šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0202/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro dívky
 
Značka: YI JIE 2000
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JL-03
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti elastických stahovacích řetězců, které mohou zranit dítě, pokud jsou přetaženy nebo odblokovány.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vesta pro mladé dívky s kapucí, včetně elastické stahovací šňůry a plastů do ggles na koncích.Velikost:2–6 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0206/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kombinézy
 
Značka: ARTESANÍA GRANLEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VZOR:698.BARVA:8.VELIKOST:6 M
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčního šňůry v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Narůžovělé kombinézy s lepenkou obsahující následující informace:VZOR 698, COLOR 8, SIZE 6M.V horní části oděvu je našitý štítek, který zní:ARESANÍA GRANCE
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0178/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na líčení očí „Hashmi Surmi Special Kohl“
 
Značka: HASHMI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 961100 310159
 
Druh rizika:  Chemické, Mikrobiologické
 
Výrobek představuje:Chemické riziko, protože obsahuje 71 % olova,Mikrobiologické riziko, neboť obsahuje 5 000 CFU/g aerobní mezofilní flóry.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nejlépe:05/2015Výrobek na líčení očí prodávaný v malé zlaté láhvi v blistru.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0196/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Prášek na vlasy „Kali Mehanci“
 
Značka: Black Rose
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:120 baleno do září 2009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje nejméně 3 % p-fenylendiaminu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  5 sáčky balené v plastickém laminátu v plastovém laminátu
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0177/11       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dekorativní pobočky s borovicemi
 
Značka: Deco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. J. 516587
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711277402368
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože se může velmi rychle vznítit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. zajištění zásob. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Imitace pobočky s autentickými borovicemi.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 9