Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 7 ( Zveřejněno: 18/02/2011)
OpravaOznámení 1702/10 a 1704/10 ze zprávy 46 byla z internetových stránek systému RAPEX odstraněna na základě dodatečných informací o riziku.Oznámení 0079/11 ze zprávy 5 z roku 2011 bylo změněno a odstraněno z internetové stránky systému RAPEX, a to na základě dodatečných informací o hodnocení rizik, které poskytly oznamující orgány.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0132/11       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Mazací pryž „Apple/Capouchin Mateo“
 
Značka: Mikro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 0551, čárový kód 6925336991737
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože napodobenina candies by mohla být zařazena do úst a spolknout by děti, zejména malé děti, které by je mohly zaměnit se skutečnými dumy.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětské stírací předměty v různých barvách (oranžový, růžový, zelený, hnědý), napodobující kanty balené v papírové podobě.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0137/11       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Gelová perly pro skutečné rostliny „perlové perly pro skutečné rostliny“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 22071
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8031244044514
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobky představují nebezpečí udušení a poranění, protože jsou ve vzhledu u bobulí, jako je rybíz, a protože se rychle rozšiřují po styku s vodou, mohou, pokud se při náhodném požití, překážce střelu brání nebo úplně zabrání průchodu vzduchu, což vede k dýchací tísni nebo asfyxie.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.Podobné hygroskopické perly prodávané jako hračky byly zaměněny za bonbóny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení nařízené orgány.

 
Popis:  Obal je čirý plastový pytel obsahující 15 g purpurově červených hygroskopických kuliček, sešití na růžovém a světle zelené kartě s vyobrazením rostliny pomocí otevřených zelených listů ve skleněné nádobě.V horní části je nápis „Gel Perla per piante vere (gelový pergel pro reálné rostliny)“, zelený:na zadní straně obdélníku je uvedeno totéž znění.Návod k použití se zobrazí v zeleném stavu.Vpravo je vyobrazením rostliny ve skleněné nádobě a slovy „15 g výrobku“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0126/11       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné elektrárny na plynná paliva „Royal Classic/Callor Classic/Calor Compact Portable Gas Hedry“
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LD 168E
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože oxid uhelnatý z ohřívačů překročí úrovně stanovené normou, což může vést k uzavření oxidu uhelnatého.Výrobky nejsou v souladu s evropskou normou EN 449.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosné ohřívače plynu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0148/11       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Pásma „Green Monster Arm-Ring“
 
Značka: Sun & Fun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4892938369054
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek představuje riziko utonutí, protože v případě náhodného otevření baňky inflačního ventilu pásmo okamžitě deflhávat.K tomu, aby nafukovací zařízení zůstalo otevřené po dobu 2 minut, není vybaveno zpětným ventily, aby se zajistilo, že nafukovací zařízení zůstane nejméně 75 % svého původního vztlak.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13138.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pásma 25 x 18 cm ve formě zeleného monster, která je balena do bílého vaku.Na pytli je fotografie dívky, která má oblečením do stírných pásek, instrukce v angličtině a obchodní značku výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0153/11       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Sada olovnatého odlitku
 
Značka: WECO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  782800–108
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože podle etikety obsahuje údaje pro lití 87 % olova.Výrobek také během používání představuje riziko popálenin.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Sada jader olova je uložena v průhledném a plameni plastu, v rámečku, který obsahuje 12 hlavních číselných údajů o tvarování a v bodu tání lžíce.Na štítku jsou označeny tyto pokyny pro bezpečné zacházení napsané ve 7 jazycích:„Olovo odlévání.Není určeno dětem mladším 14 let.Switch je zdraví škodlivé.Špinavé předměty a povrchy musí být důkladně vyčištěny.Uchovávejte mimo dosah potravin, nástrojů, nápojů a krmiv.Obsahuje 87 % kovového olova.JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, ABYSTE DODRŽOVALI POKYNY V RÁMCI (POD OBSAHEM)!“
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0152/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla „Super Glue“
 
Značka: Handy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Art. Nr. 07.13519 Bar code 8716201223323
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 11,9 % hmotnostních chloroformu.Látky a přípravky obsahující více než 0,1 % hmotnostních chloroformu se nesmí uvádět na trh pro prodej široké veřejnosti podle nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  4 zkumavky z lepenky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0130/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „SUBARU juy“
 
Značka: Suzuki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Členský stát typu vozidla, ES schválení typu e6 * 93/81 * 0028 * 00–01 a e6 * 98/14 * 0028 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku možných nedostatků v povrchové úpravě přední části tlumiče by mohly mít držáky, u nichž se působí na nápravy, korozi.Vzhledem k tomu, že tato koroze pokračuje, je možné, aby se obě nápravy mohly volně pohybovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 1997 až 2002 s identifikačním číslem vozidla v rozmezí:TSPMMS * 35S00316394 až TSLMMS * 35S00907700.Všichni majitelé vozidel budou informováni a obchodníci budou o tomto opatření informováni, kód 201009.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0138/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Náhradní spony do čelního skla
 
Značka: Belron
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7261AKCC1F
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože vnější trimi na levé a pravé straně čelního skla se může oddělit od karoserie, je-li to způsobeno vysokou rychlostí.Klipy použité k připevnění čalounění ke karoserii vozidla nejsou dostatečně pevné, aby mohly udržet bezpečně na pracovišti.V některých případech se může sklon oddělit a sklopit, zlomit se skleněný střechu a /nebo boční okno a /nebo zadní okno.7 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání a nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrada klipů na čelní skla pro vozidla značky Renault Megane Cabriolet V2, která byla vyrobena v období od října 2003 do července 2005 (dále jen „dotčená vozidla“)
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Řecko, Dánsko, Slovinsko, Portugalsko, Polsko, Malta, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0127/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Přilba „Penelope Piostop“
 
Značka: SHUNDE MOON HELMET CO Ltd
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:MV6–5-S čárový kód:0250730000034
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění z důvodu nedostatečné schopnosti absorbovat otřesy.V důsledku toho se mohou zranit hlava uživatelů (cyklisté, skateboardy a bruska na kolečkových bruslích).Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 1078.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zákaz prodeje nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přilba pro cyklisty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0128/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek „Sappire Starock“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Katalogové číslo 376/5555
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šroub, u něhož je spodní část rámu vítána, může při použití pracovat uvolněným způsobem a v důsledku toho se může při provozu zhroutit.To představuje nebezpečí pro každé dítě, které se nachází v době selhání.9 hlášených mimořádných událostí.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládací golfový kočárek
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0142/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker
 
Značka: Baby Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:6002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Dětská chodítka není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Mladé babywalker zelené a modré, s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Babiwalker je vybaven i některými hračkami, které jsou připojeny k plastickému materiálu.Na štítku je připojeno určité pokyny a upozornění.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0143/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker
 
Značka: TCV Industrial Co Ltd
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:418
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Dětská chodítka není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Babiwalker pro kojence až do 25 liber.Babiwalker je plast s textilním sedadlem a kovovým skládací rámem.Babiwalker je vybaven některými hračkami, které jsou připojeny k plastové schránce.Na štítku je připojeno určité pokyny, upozornění a také země původu.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0144/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker
 
Značka: Junior’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:J-1020
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Dětská chodítka není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevné plastové soupravy (baywalker) s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Babiwalker je vybaven i některými hračkami, které jsou připojeny k plastickému materiálu.Na štítku je připojeno určité pokyny a upozornění.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0145/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker
 
Značka: Farlin Baby Walker
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:BF-876
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Dětská chodítka není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Plastové babigywalkera až 25 lbs, s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Na plastovém pruhu jsou některé hračky.Na štítku je připojeno určité pokyny, upozornění a také země původu.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0146/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker „Kosmeshic“
 
Značka: Baby Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:6000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Dětská chodítka není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevné plastové dětské kočárky s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Na štítku je připojeno určité pokyny a upozornění.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0147/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker
 
Značka: Kennel – Baby Walker Rocky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4135191342168
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Dětská chodítka není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Vícebarevné plastové soupravy (baywalker) s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem.Některé hračky jsou svázány s jímkou na babywalker.Na některých upozorněních je štítek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0129/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: Baby Donna
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  žádné informace
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé ozdoby lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Panenka s plastovou hlavou, ruce a nohy a měkký, oblečený na růžovém papíru s malými plastovými ozdobami, které se používají kolem krku a nohou.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku bez nápisu v rumunštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0131/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „Toys“ („Toys“)
 
Značka: STC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. SL170
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  506006211708
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože magnety na trubicích se mohou snadno oddělit a ty se zcela vejdou do válce pro malé části.Magnety jsou příliš silné (maximální index magnetického toku 436kG²mm²) a mohou způsobit úmrtí, pokud blokují dýchací cesty nebo střevní trakt.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská barevná, magnetická datedeska, zabalená ve světlém plastovém sáčku, přibližně 20 cm průměru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0139/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: CHRISTMAS HOUSE ORNAMENT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 778087 kodexu:130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0756770779195 PODPLIER:F 0007675 BOTANIC VNITŘNÍ REF:491936
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (s ostrými předměty), které lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nábřeží na Vánocích na vánoční stromky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0140/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 46144099 L2804
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  541400627158 Vnitřní vnitřníRef.:315830
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých částí, které se mohou snadno oddělit a mohou být požity nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jsou určeny k zavěšení na vánoční stromky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0149/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací kytar
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. nr 53220023, kód 4029069704304
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože měkčený materiál obsahuje 27,1 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP) v růžové kytaru, 23,9 % v zelené kytaru a 0,45 % v ventilu.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zastavit prodej, který si objednali orgány.

 
Popis:  Nafukovací kytaru s označením CE.Nevhodné pro děti mladší 3 let.Nebezpečí udušení – malé části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0151/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Žonglovací míčky
 
Značka: Funny toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 10868/101686, kód 4002422016146
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,59 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  3 barevných hraných míček s údaji o zvířatech.Označení CENepoužívat u dětí mladších 3 let z důvodu malých částí, které by mohly být spolknuty.Nebezpečí udušení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0133/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: FOX kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod KGW10–7111 KGW10–7112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  834033280003
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Pocení určené dětem do 7 let.Na přední straně pocení je nápis „FOX“.K dispozici je také kapota s funkčními kordy.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0134/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boroero pro děti
 
Značka: CIKOBY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 3091
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři boluro.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Bochoro pro děti, určený pro děti od 12 do 36 měsíců.Boroero má kapotu, která je zásobována dvěma funkčními kordy.Složení:100 % bavlna.Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0135/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský vesta pro děti bez rukávů
 
Značka: Silver Sun baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod:T/41284
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 693468 412847
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Vesta bez rukávů určená pro děti ve věku od 12 do 18 měsíců.Kabát je zásobován funkčními kordy, složením:55 % bavlna a 45 % akrylová vlákna.Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0136/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: B & Q kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.:Velikost BQ-1070:12M/74
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šňůry v prostoru pasu nejsou upevněny k oděvu alespoň v jednom bodě a délka volné konce šňůr přesahuje přípustnou délku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Kalhoty pro děti s oblastním připevňovacím šňůrou v prostoru pasu.Složení 93 % bavlna a 7 % elastan podle etikety.Na přední straně je nápis „Dol“ vyrobený z korálků.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Singapur
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0141/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Alex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj – šaty s vestou určenou pro děti od 1 do 2 let.Vesta se skládá z atin kolem krku a není připevněna k oblékání.Na etiketě jsou uvedeny některé informace v bulharštině, včetně názvu města Varna, jehož složení:100 % symbolů bavlny a ošetření.K soupravě není připevněna textilní etiketa.Soupravy se prodávají bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0150/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Automatická konvice
 
Značka: YONG HENG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GB 04706.1–1998 Bar, kód 6949579000056
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru v důsledku:Nesprávná izolace kabeláže;— výkonový kabel představuje zónu chráněného prostoru při podpoře z plastu, která může vést k řezání/rozbití, a tím způsobit zkrat;Malý kabel uvnitř plastového obalu není pevně uchycen;Svařováním s výkonovou šňůrou se působí na malém povrchu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Kotel je vyroben z nerezavějící oceli, o průměru 10,5 cm a výšce 8,5 cm.Na dně varhanového kotle se nachází černá plastová podpora pro umístění.Tato podpora obsahuje topné prvky, které jsou odděleny od plastové podpory oběžným kovovým kusem.Kotel je upevněn na plastové konstrukci s propojovacími maticemi o průměru 10 mm.Výkonová šňůra se vnese do spodní části plastové podpěry.Výrobek je balen v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 7