Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 11/02/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0100/11       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Airgun M16 – A1 +
 
Značka: Yika
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 4860
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a poškození zraku, protože:Nemá potřebná varování, pokud jde o kinetickou energii projektilů a použití laseru;Obsahuje třídu 3R laseru.Produkt není v souladu s příslušnou evropskou normou č. 60825 a s ustanoveními vnitrostátního práva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzduchoměkká střelná pistole s laserovým zařízením
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0101/11       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Vzduchové pistole
 
Značka: New Top Gun Series
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 4856
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a poškození zraku, protože:Nemá potřebná varování, pokud jde o kinetickou energii projektilů a použití laseru;Obsahuje třídu 3R laseru.Produkt není v souladu s příslušnou evropskou normou č. 60825 a s ustanoveními vnitrostátního práva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzduchové pistole, které se podobají palci, s laserovým zařízením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0120/11       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: VELLEMAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční MP1900G
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3R (nikoliv třídu 2, jak je uvedeno na obalu).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelený laserový ukazatel podle typu zeleného laseru
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0125/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED lampy (GU10)
 
Značka: Energy+
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:1 122 007 bar/kód:6 41685 215879
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože primární a sekundární vinutí hlavního transformátoru je ve styku.Sekundární obvod je s kovovým tělem žárovky téměř ve styku (vzdálenost 0,1 mm).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60958.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  LED lampy (GU10), 3.5W
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0099/11       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska „Cordis Lithium-ion – Grinder“
 
Značka: Sealey Power Products
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:Čárový kód CP5004:5051747509955
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přerušovaného/lepivého účinku spínače výkonu, který může vést k tomu, že uživatel nebude schopen stroj vypnout a požadovat odstranění baterie, aby jej zastavil.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezdrátová úhlová bruska o velikosti 18 V 115 mm.Poháněné lithium-iontovou baterií
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0116/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl „Multistrada“
 
Značka: Ducati
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely 1200 MY2010, 1200 ABS MY2010, 1200 S Touring MY2010 a 1200 S Sport MY2010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť je možné, že motor může za určitých podmínek přetažení (když se změní zařízení nebo manévrování s vypnutým motorem při volnoběhu), což může vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká 2010 modelového roku motocyklů s identifikačním číslem vozidel, jak je uvedeno v < ha href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w6/2011-w6_18-vins.pdf „> připojené dokumenty.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko, Finsko, Slovinsko, Irsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0109/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika „Jotaro Colored Flowers“
 
Značka: Bright Star Fireworks
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Jotaro Colored Flowers dánských registračních čísel:SIK-0282410212
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká a riziko popálenin, protože může vybuchnout nebo se vypnout na příliš nízké úrovni.Výrobek není v souladu se směrnicí 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích a příslušnou evropskou normou 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Římské svíčky, délka 15 cm a vnější průměr 2 cm.Černá s bílým textem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0118/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Příslušenství k viditelnosti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 98771, EAN 2009002987713
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Produkt nemá dostatečnou viditelnost, protože hodnoty s vratným odrazem jsou příliš nízké.V důsledku toho není uživatel dostatečně viditelný a může se vážně zranit.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Reflexní slapová balení v červené a žluté barvě, v plastových obalech.Plocha reflexního otroctví je 190 cm².
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0110/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker
 
Značka: Happy Baby – Rocky Air Plane
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:BG-732 (SPER-732)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4135191282518
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, které by mohlo zabránit pádu schodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Balywalklem z bílé umělé hmoty s textilním sedadlem, na kterém jsou tištěné obrazy květin a kovový skládací rám.Babigywalker je tvořen osmi páry kol.Na některých upozorněních je štítek.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0106/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžr na „sklápěcí vozy“
 
Značka: Zig Zag
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL-2020
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Nedostatečná je mezera mezi kolem a ochranným krytem;— řídítka nemají dostatečnou pevnost;— existuje pouze jeden zajišťovací mechanismus, který se automaticky nezapojí do nastavení mechanismu řízení;Velikost kola není dostatečná;Průměr řídítek není dostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skútr – boxed
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0107/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rádiové kontrolované hračky „Radio Control King of Stnt R/C Series“
 
Značka: Rong Long
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:33886W.AC/DC Adaptor Model:TY18 (35E1) Vstup:AC220–240V 50/60Hz.VýsledkyDC7.2v 200mA.Gen Yuan Electronic Factory No. Barcode.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Síťový adaptér dodávaný s výrobkem představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kolíky překračují stanovené rozměry rozměrů a nejsou splněny požadavky na jejich vzdálenost od obvodu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení pro rádiové spojení (hračky) a AC/DC pro dobíjecí baterie.Výrobek z lepenky se skládá z potištěného kartonu s vyobrazeními výrobku a textem, včetně „Crazy Danuing Active Fire R/C Series“ (série „Crazy Daning Active Fire R/C Series“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0111/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rádius Control Helicopter „Volitation“
 
Značka: S Double Horse
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:9053 AC/DC Adaptor Model:E1–041 Input:AC220–240V 50 Hz.VýsledkyStejnosměrný proud 12V 500mA žádné advokátní komory.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože transformátor nemá dostatečnou ochranu proti přetížení.Pokud může výstupní obvod transformátorů zkrat, transformátor se může přehřívat a uzavřený prostor se může vznítit.Kromě toho jsou rozměry kolíků nesprávné, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány a likvidace.

 
Popis:  Bezdrátový otevřený vrtulník a AC/DC Adaptor pro nabíjení baterie.Obal výrobku se skládá z potištěného kartonu a textu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0112/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  R/C Formule 1
 
Značka: Contest
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:6643 AC/DC Adaptor Model:YT35V0720250 Vstup:AC220–240V 50/60Hz.Výsledky7.2V 250mA č. advokátní komory.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože transformátor nemá dostatečnou ochranu proti přetížení.Pokud může výstupní obvod transformátorů zkrat, transformátor se může přehřívat a uzavřený prostor se může vznítit.Kromě toho jsou rozměry kolíků nesprávné, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány a likvidace.

 
Popis:  Osa R/C bateriové hračky napájené baterií z baterie (včetně baterií) a AC/DC Adaptor pro nabíjení baterie.Obal výrobku se skládá z potištěného kartonu a textu.Radio Control High Performance Rud Car Series.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0113/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  R/C Formule 1 „Formula1 R/C High Performance Rule Car Series“
 
Značka: ZHI LUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:6645 VAC/DC Adaptor Model;YT35V0720250.Vstup;220–250v50/60 Hz.Výsledky7.2V 250mA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože transformátor nemá dostatečnou ochranu proti přetížení.Pokud může výstupní obvod transformátorů zkrat, transformátor se může přehřívat a uzavřený prostor se může vznítit.Kromě toho jsou rozměry kolíků nesprávné, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány a likvidace.

 
Popis:  Osa R/C bateriové hračky napájené baterií z baterie (včetně baterií) a AC/DC Adaptor pro nabíjení baterie.Obal výrobku se skládá z potištěného kartonu a textu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0114/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vrtulníky „Dva Speed Model of Helicopter – Luxury“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:QS8005 AC/DC Adaptor Model;J-12800 vstup: AC 110–240 50/60 Hz.VýsledkyDC 12v 800mA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:— požár, protože v důsledku vnitřního zkratu, když je připojen k síťovému přívodu, může selhat několik složek a vnitřní kabeláž může roztavit,Úrazu elektrickým proudem, protože vodiče nejsou mechanicky uchovávány a neexistují žádné překážky, které by zabraňovaly tomu, že dojde k oddělení vodičů od omezení průsaků a světlosti.Kromě toho jsou kolíky nesprávné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány a likvidace.

 
Popis:  Vrtulník s infračerveným dálkovým ovládáním a AC/DC Adaptor pro dobíjecí baterie.Obal výrobku se skládá z potištěného kartonu a textu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0115/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skipové lano „Springtouw Springseil“
 
Značka: Partyland
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 10306 Ean 8717202103065
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,9 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  6 metr barvený skipové lano s barevnou čelní kartou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0121/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová bublina „Flash Bubble Gun“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.08888B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 484443 330221Článek č.08888a Bkód:8 300000 048203
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu přítomnosti aerobních mezofilních mikroorganismů v kapalině používané pro bublinky mýdla (2.2 x 106 mikroorganismů/ml).Kromě toho není prostor pro baterie označen tvarem baterií v poměrné velikosti a nemá dostatečnou mechanickou pevnost.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pistole vyrobené z čirého plastu, jehož pomocí je viditelný vnitřní mechanismus tvořený částmi různých barev a dvěma tenkými červenými a žlutými kabely.Obsahuje rovněž trubičku obsahující vodu s nápisem „Bubible pistole“, která je přišroubována na spodní část a od které se kapalina přišroubuje do pistole.Obal je jasnou „blistkou“ na podložce modré lepenky s nápisem „Flash Bubble Gun“ v několika barvách a obrázek žádajícího se střelnými zbraněmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0122/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové mýdla se bublinou na „fluoreskující bublin – nový způsob zacházení“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 0801 čárový kód:8484441121029
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu přítomnosti aerobních mezofilních mikroorganismů v kapalině používané pro bublinky mýdla (1.9 x 105 mikroorganismů/ml).Kromě toho se může hračka snadno roztrhnout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pistole vyrobené z čirého plastu, s viditelným vnitřním mechanismem zhotoveným z jasně zbarvených částí, včetně trubky modré kapaliny s nápisem „Bubles water“, které se přišroubují do dolní přední části hračky a z níž kapalina pronikne do vzduchové pistole, aby se tyto bubliny staly bublinou.Balení je pro námořnictvo jasnou blistkou, pomocí obrázků červené a modře pengus a slov „Novou style“ a „Auto Gun“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0123/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska „FX FX – Kids – Monery“
 
Značka: Halsall
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód – 5 050838 505012
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,47 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 32,7 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a likvidace produktu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Maska přední – s hnědými nebo bílými chlupy (týká se hlavy na zadní straně)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0102/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička a kalhoty
 
Značka: Joy Keeper
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1191, čárový kód – 196200001191 vzor 1082, čárový kód 196200001082
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v digestoři a v pase.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské trička a kalhoty určené pro dívky do 7 let.Každá sada má zelenou barvu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0103/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vesty
 
Značka: Deisy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská vesta určená dětem do 7 let věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0104/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Joy keeper
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1190, čárový kód 196200001190
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské pocení s kapucí, které je určeno pro děti do 7 let.V digestoři jsou šňůry.Barva je narůžovělá a purpurová.Na přední straně jsou vyšívané květiny vyšívané.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0117/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení „Vogue módy“
 
Značka: KALAMTON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři pláště.Výrobek také představuje nebezpečí udávení pro děti z důvodu přítomnosti malých gaglů na koncích šňůry, které lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dětská dvoudílná výstroj (saka a kalhoty) určená pro děti do 7 let.Kabát z bavlny, který je k oděvu připojen tlačítky.Kapuci mají volný textilní kabel vyrobený z bavlny a ze syntetických vláken s umělošedým plastem na konci, který lze snadno odstranit.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0119/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta „Qun FEN Fashion“
 
Značka: DUN FEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  COD 176, barva D2/S61
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20069018
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři státního znaku.Výrobek také představuje nebezpečí udávení pro děti z důvodu přítomnosti malých gaglů do konců šňůr, které lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Lučně žluté, bez rukávů, krátké pláště přiléhající k napodobenině, napodobenina kožešinou, která se snadno oddělí.V oblasti krku se nachází šňůra s kruhovými konci, které jsou chráněny plasty do ggles.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0105/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: L’Abidjanaise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:007E CR AB 08: 56
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7,1 % hydrochinonu jako prostředek na bělení kůže, který může po dlouhou dobu představovat hrozbu pro zdraví.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

 
Popis:  Smetana pro zesvětlení kůže v bílé plastové nádobce s bílým víčkem 300 g.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0108/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kosmetické oleje do kůže „palování kosmetických olejů pro kůži“
 
Značka: VIT’FEE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:HVF 110
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,3 % hydrochinonu, který může ohrozit zdraví po dlouhou dobu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová láhev bílá s růžovým uzávěrem, obsahující olej zesvětlý na zesvětlení.Objem:125 ml
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0124/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní subjekty
 
Značka: Enjoy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:TC12 a TCSAM10S
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože úvodní a bezpečné vzdálenosti mezi primárními a sekundárními částmi jsou nedostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Cestovní nabíječka pro mobilní telefon.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 6