Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 21/01/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0043/11       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Infračervené plynové ohřívače „Gasovn, Infraød“
 
Značka: Electric House
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 79673 (LP601)Vzor 79657 (LP701)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože plynové hadice je velmi obtížné se namontovat správně a může se uvolnit únik plynu, který by mohl způsobit výbuch.Výrobek také představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je možné dotknout se živých částí a zároveň nahradit plynový válec.Výrobek není v souladu sSměrnice o plynových zařízeních a příslušná evropská norma EN60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Infračervené plynové ohřívače
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0030/11       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel ‚Super Powable Laser Key Chain‘
 
Značka: None
 
Název: -
 
Typ/číslo modelu:  4036855018026
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje nebezpečí poškození zraku, protože obsahuje 3R laseru (měřeno na 4.5 mW).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserová ukazovátka se střívek v různých barvách.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0052/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Dekorativní stolní lampy „Electric Aquarium“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  088
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vstup do lanové dráhy je bezhladký;Vnitřní dráty nejsou odpovídajícím způsobem připojeny k terminálům;Držitel světelného zdroje není pevně uchycen;Použitá přívodní šňůra není dostatečná;— není žádný kotevní úchyt šňůry;Živé části jsou snadno přístupné při výměně světelného zdroje.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dekorativní stolní lampy ve formě akvária.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 13 fotografií

2 ze 13 fotografií

3 ze 13 fotografií

4 ze 13 fotografií

5 ze 13 fotografií

6 ze 13 fotografií

7 ze 13 fotografií

8 ze 13 fotografií

9 ze 13 fotografií

10 ze 13 fotografií

11 ze 13 fotografií

12 ze 13 fotografií

13 ze 13 fotografií

Číslo varování: 0028/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Dírání zápěstí
 
Značka: 1) Fossil “Decker”2) Diesel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) CH2602, CH2603, CH2609 a FS4527 s oky sítě.2) DZ5210, DZ5211, DZ7162, DZ7169, DZ7170 a DZ7176 s oky sítě.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky mohou způsobit alergické reakce kůže, protože náramky uvolňující nikl (výsledky zkoušky v rozsahu 0.546 až 1.011 µg/cm²/týden).Výrobky nejsou v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hodinky, všechny s pletí po oka, zabalené v cívce nebo lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Estonsko, Malta, Řecko, Slovinsko, Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0036/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Hole incentové
 
Značka: "Lord Buddha" Darshan Exports
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8902264013340
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z toho důvodu, že při spalování uvolnili tyčinky 72,7 µg/m³ benzenu a po spalování 74,3 µg/m³ benzenu.Kromě toho produkt uvolňuje po spalování 18,4 µg/m³ toluenu během hoření a 19 µg/m³ toluenu.Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v uzavřených prostředích a není rozptýlen do větrání, hodnoty pro benzen a toluen se považují za škodlivé pro zdraví.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Předměty jsou baleny v pravoúhlé lepenkové krabici, která je světle modré barvy a vyobrazení Buddha.Toto políčko nese rovněž název značky, čárový kód a slova „ZDARSULAN Exports“ (dále jen „DARSHAN Exports“).
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0042/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držák medézní „My baby – Baby klip“
 
Značka: Bino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 86514 EAN 4019359865143
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože dřevěnou oranžovou kouli, která se nachází na doplňkové části, lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN12586 a EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany distributora od spotřebitelů za pomoci orgánu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná sořečka s několika zbarvenými korálky a medémi.Má se za to, že ostatní držitel má stejnou hodnotu, takže má dvojí funkci, jako sojový držitel a hračka.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0027/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soupravy na pláži
 
Značka: BMFO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1523588 Barkód 8712715695960
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 16,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor 3 míčků (červeně, žluté a zelené kuličky)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0029/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nádoba ze dřeva s hračkou
 
Značka: None
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9006369800689
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože válcový stavební prvek je vhodný do válce pro malé části a děti by jej mohly spolknout.Kromě toho se mohou nápravy, do nichž jsou kola připevněna, rozbít a jednotlivá kola se rovněž vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Příkaz k zákazu prodeje ze strany orgánů.

 
Popis:  Dřevěný vlak skládající se ze lokomotivy a ze čtyř vozů, každý o délce přibližně 65 mm.Vyrábí se z obyčejného lakovaného dřeva s koly, která jsou opatřena červenou barvou.Vozíky obsahují stavební kameny různých tvarů (válců, kleštic, kostek a trojúhelníků).
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0031/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soutěž mezi žáky a zvířaty v zájmovém chovu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 138314
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4038967383146 č. 7136
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť šedá lesklá textilie použitá ve vlci vlci obsahuje azobarviva, která uvolňují 4 aminoazobenzen v koncentraci 96 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku od spotřebitelů ze strany dovozce a zničení výrobku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  5 ks štětců (vlka, kohouta, klik, žáb a zajíce) s hlavou z měkkého plastu a těleso různých textilií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0032/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kamenou//sm, sf, n
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:102683185 CERF (jeleni) 74H 29,5B 70,5L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— při požití nebo inhalaci malých snímatelných částí (úlomky a úlomky dřeva po pádové zkoušce),Zranění, a to kvůli možnosti poranění nechráněného dřeva vysoké zvěře, a to i na úrovni očí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Okouník bradatý v dřevěných bedrech, hnědé lapadě.
Země původu:  Bělorusko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0033/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Umělé prameny – Scoubidou
 
Značka: Totum 2m
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  090163
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 714274090163
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 30 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Barevné plastové struny, dlouhé 2 m, dlouhé metrů.Výrobek je balen v průhledném sáčku uzavřené lepenkou, která má různá prohlášení v několika jazycích.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0034/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Umělé prameny – Scoubidou „Filtrie“
 
Značka: Totum 2m
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  090170
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 714274090170
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 39 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Barevné struny z plastů.Výrobek je balen v průhledném sáčku uzavřené lepenkou, která má různá prohlášení v několika jazycích.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0035/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové prameny – Scoubidou „Fashion pletenina“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8 008855022729
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 16 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Barevné struny z plastů.Výrobek je balen v průhledném sáčku uzavřené lepenkou, která má různá prohlášení v několika jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0037/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro mobilní telefony „Girls Dazzle“
 
Značka: Princess
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 64.1223;čárový kód 8713219222768
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká (měřená úroveň, 96.4 ± 1,5 dB).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka z mobilního telefonu v různých barvách s vyměnitelným displejem;šroubovací baterie pro 3 knoflíkových baterií (1.5 V) na zadní straně.Stisknutím kláves se vytvoří celá řada bodů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0038/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Gumán pro kachnu „Desto Duckie“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 2100011000407
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože se skříňové prvky mohou snadno uvolnit.Tato malá složka může být uchopena se zuby, a proto je možné ji během hry oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kachna syntetického kaučuku s černými rohy
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0040/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová mýdla se bublinou „Bubble Gun“
 
Značka: Fantasy Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka 07/10 čárový kód:8436031756241
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu výskytuaerobní mezofilní mikroorganismy v kapalině používané pro bublinky mýdla (3.6 x 105 mikroorganismů/ml).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová střelná zbraň s zařízením pro výrobu bublin.Obsahuje plastovou nádobu s víčkem, která obsahuje kapalinu, a štítek potištěný tímto způsobem:„Bubable Duck, vyrobeno v Číně“.Obal je vystaven na kartě, na kterém je zřejmé, že se jedná o poslechu, pomocí které lze výrobek vidět.V příloze tohoto dopisu je s plastovým varem štítek, na kterém se mimo jiné nachází následující text:„Fantasy Toys, Bubble Gun, čistá hmotnost 5 g. vyrobené v Číně.Do 07/2015“ podrobný seznam složek a symbol označující nebezpečí spojené s malými částmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0041/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická lovná hra „Fish Forrelli“
 
Značka: Bino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 86044EAN 4019359860445
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože magnety mohou být odděleny a mít vysoký index magnetického toku.Magnety by mohly způsobit ucpání střev, pokud dítě spolkne dvě nebo více z nich.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Magnetická lovná hra.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0044/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní skupina „SET POWER POLICIE WINS“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:— udávení, protože přísavky lze snadno oddělit a umístit do úst dítěte,Poškození zraku, protože střely bez přísavky mohou způsobit zranění obličeji, zejména na oči.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.Nahlášená nehoda.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Lepenkové krabice obsahující šest černých a červených pistolí různých velikostí, které vedou šipky s přísavkami přísavého.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0045/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska „Happy Challow-Mapse“
 
Značka: Henbrant Limited
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód – 5 026619 071427
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 23,3 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zátožní masky s příklopou a blikajícími oči
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0047/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Markers „Specitacular Spider-man“
 
Značka: Marvel - Spider man
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:37–50681,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 204549 016446
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože je klasifikován jako Xn (škodlivý).Podle normy EN 71–9 „hračky nesmějí obsahovat dostupné kapaliny (tekutiny v hračce nebo na ní nebo doprovázející hračku, k níž je pravděpodobné, že by dítě bylo vystaveno během normálního nebo předvídatelného použití hračky, např. tiskařské barvy) v souladu se směrnicí 1999/45/ES jako škodlivé.“Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor 24 tenkých, zbarvených značkovacích látek v obalech z PVC (přibližně rozměry:značka:0,8 cm, Ø x 14 cm, obal:25,5 cm x 17 cm x 1,1 cm).Každá značkovací látka nese obrázek o Spidermanovi.Na obalu je také obrázek o Spidermanu, označení CE, piktogram věkového omezení (ne pro děti mladší 3 let), bezpečnostní pokyny a informace o dovozci v Řecku, na Kypru a v Bulharsku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0048/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Markery „Colors“
 
Značka: Tenfon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:6968,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 912176 968180
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje ethylenglykol.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor 18 velkých, teplovodních barevných ukazatelů v balení PVC (přibližně:značka:1,3 cm, Ø x 14 cm, obal:28 cm x 15 cm x 1,7 cm).Každá značka nese označení:Dergberg, 6968, CE.Na obalu je modrá karta s vyobrazením dvou slonů a indikací:18 ohrady ve vodě, vodní základna, Netoxické, bezpečnostní limity, vyrobené v Číně, označení CE, bezpečnost.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0049/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Cvičí pes „Clute loupy“
 
Značka: Jamina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výživa pro pěší a barvící hraček vyrobená z tvrdého plastu zakrytých měkkým bílým a světle hnědým kožešinou.Psa má oči, nos z černého plastu a červené a bílé nebo bílé pásky kolem krku, s plastickou sponou skládající se z prstence s centrální příčné tyč (spona je připevněna tak, že se rozklouzne do pásma, a poté se konec pásu vrátí zpět a zajistí ji s nýtem).Baterií (prostor pro 2 baterie na spodní straně,krytí zajištěné šrouby).Délka:přibližně:15 cm;Výška:přibližně:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 20 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0050/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Nursery time
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bis 2026–0264 čárový kód 5 035320 602646
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které nejsou bezpečně připevněny.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzpomínka na dětské obušky s vnějším pláštěm, výšivka a luky.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0051/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Trička na tričko – Exotické život (na produktu obchodní faktury je pod názvem:„jednotná R Mix Girl, vyhláška Mewim/2009/2 – Girls L/S Tištět T Shat“)
 
Značka: Eplusm
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5 844 mg/kg olova ve žlutém tisku.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.Kromě toho obsahuje produkt 554 mg/kg olova v černém tisku, 2 598 mg/kg olova v červeném tisku a kadmium (nad 1,4 mg/kg).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Barevné tričko z bavlny (100 %).Přední část tričko je zdobena motýlem a nápisem „Exotické život“ (červený tisk), číslem 45 (žlutý tisk) a motivem stromu (černý tisk).
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0039/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Rostlinný zub v prášku „Vicco Vajraanti“
 
Značka: Vicco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č. 90 304430, nejlépe před datem 0 212,200 g,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu přítomnosti patogenů (včetně Pseudomonas aeruginosa) a potenciálně patogenních organismů (včetně Klebsiella pneumoniae a Enterococcus faecium) při počtu bakterií 5.4 * 105 CFU/g.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutá, potištěná plastová díra s přilnavou tištěným štítkem a žlutou plastickou šroubem.Otvor nádoby je zapečetěn plastovou fólií potaženou hliníkovou fólií.Obal obsahuje zrnitý jemný zrnitý prášek s zbarvenými složkami, pravděpodobně rostlinného původu.Pach:Kořeněná, výrazná vůně vonných silic.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 3