Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 51 ( Zveřejněno: 24/12/2010)
OpravaOznámení 1563/10 ze zprávy 43 v roce 2010 bylo aktualizováno na základě doplňujících informací o popisu výrobku poskytnutých oznamující zemí.Oznámení 1760/10 ze zprávy 48 v roce 2010 bylo aktualizováno na základě dodatečných informací o popisu rizika poskytnutého oznamující zemí.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1896/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Hovorová mýdla (novelty)
 
Značka: Dunnes Home – The bath shop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5099012791384
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože novelské mýdlo se skládá z napodobení tvaru srdce a dvou čtvercových kusů čokolády a oranžových kusů, které mohou být zaměněny za skutečný druh čokolády a plodů.Všechny uvolněné části se zcela vejdou do válce pro malé části, a proto představují riziko pro bezpečnost spotřebitelů, zejména pro děti (zalknutí, zakrytí trávicího ústrojí).Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2 pronikavý plátek, koláč z novelů v plastovém obalu.Spodní a horní vrstva je bílá a mohla by být zaměněna za smetanu.Střed je hnědý, stejně jako čokoláda, jeden mýdla a oranžový na druhém.Na vršek mýdlaně se jedná o dva malé kousky čtvercové hnědé čokolády a o růžový pohled na čokoládový plátek a na oranžový plátek.Žádná země původu, stanovená na obalu.Na obalu je uvedeno „Dunnes Home“ a „Boath Shop“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1910/10       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: Avantyn
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AVS10246
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu úniku niklu, který je senzibilizující kůži.Rychlost uvolňování niklu z kovových částí (ozdobných srdce) náramky (5,9–15 µg/cm²/týden).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Kovový celek se stříbrnými a oranžovými dekorativními předměty (srdce a kuličky v různých velikostech).Připojenou černým plastickým štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1946/10       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo (4 zkumavek de kolle kyanocanilát 2 g)
 
Značka: Bricoteam
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BT0863Q Barkód 3760166680863
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 10 % hmotnostních chloroformu.Látky a přípravky obsahující více než 0,1 % hmotnostních chloroformu se nesmí uvádět na trh pro prodej široké veřejnosti podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  4 trubicemi 2G kyanoakrylátového lepidla – silné lepidlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1932/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (elitist Elegant, Friends, Daily Scvičení)
 
Značka: Atomic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.31 L1250, 2.31 – L01281, 3.31 – L1250, 4.31 – L01252, 5.31 – L1253
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2.4014663074014 A 3.4014663050377
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko popálenin a požárů, protože jsou atraktivní pro děti, zejména u dětí mladších 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plnitelné zapalovače, které jsou vyrobeny z plastu a na které se vztahují různé obrázky (srdce, živé ženy, symboly pohlaví, ryby).Zapalovače jsou vybaveny přepínačem umožňujícím promítání obrázků podobného jako zapalovače.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1933/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Nový zapalovač (Doubiemlnt, Exrat, Fruy Julie, Coffee Gum)
 
Značka: Gas Lighter Gum
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2114421
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2200000118639
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko popálenin a požárů, protože jsou atraktivní pro děti, zejména u dětí mladších 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plnitelné, elektricky nastavitelné zapalovače vyrobené z plastu ve formě žvýkaček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1909/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Elektrický stolový světlomet (Advenslusjust Maria 7 Armad)
 
Značka: Jula Postorder
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:946–261, SD GM7–36, 2027536, EAN:7 330571 195793
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Držáky žárovek se svými elektrickými kontakty mohou být vytaženy z karoserie na svíčku s malou silou a živými částmi jsou poté přístupné,Oba kolíky se mohou obrátit v okamžiku, kdy jsou zkrouceny, aby se zabránilo izolaci kolíků.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Elektrická nebo dřevěná výbojka se sedmi světly ve formě svíček na stromě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1898/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil (Fiat 500/500 Abarth/Panda/Panda Van)
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká skupiny Fiat 500/500 Abarth s počtem podvozků v rozmezí let 0396248 až 0438371 a společností Fiat Panda/Panda Van s čísly podvozků v rozmezí let 1545643 až 1596187.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože mohou chybět dvě „kůlů“, které brání odstranění horní vidlice na sloupku řízení, což by mohlo ovlivnit funkčnost sloupku řízení a způsobit riziko dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1931/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van (Trafic II)
 
Značka: Renault.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Období výroby:od 22/05/2010 do 17/08/2010;Výrobní čísla:V324171 až V694212;Období výroby:od 19/05/2010 do 23/08/2010;Výrobní čísla:Y260571 až Y795794.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť je možné, aby kabel pro ruční brzdění mohl oddělit vedoucí ke ztrátě funkce ruční brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Van.
Země původu:  Spojené království, Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Španělsko, Dánsko, Bulharsko, Řecko, Maďarsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1888/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: Topmark Desert T 2090
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  140 99216
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože prsty se mohou zachytitvzhledem k tomu, že vysoká židle obsahuje otvory, mezery nebo otvory (velikost mezi 7 mm a 12 mm a větší než 10 mm hluboké) nad povrchem sedadla, které je přístupné dítěti sedícího ve vysoké židli.Vysoká židle také představuje riziko pádu z důvodu nedostatečné svislé stability.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1945/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Baswalker (Discovery)
 
Značka: Casaul
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění malých dětí, protože nemá dostatečnou pevnost a může se během používání rozbít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská chodítka určená dětem do 6 měsíců věku a o hmotnosti do 12 kg.Je zhotoveno z plastu a má kovový skládací mechanismus a textilní sedátka, na které je umístěna Podnos pomocí hraček, zvuků a světel.Výrobek je balen v lepenkové krabici.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1893/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro zvířata v zájmovém chovu (Tifo Trombetata)
 
Značka: Wacko’s (toy gadget in San Carlo crisps)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  COD 250730
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.Nahlášená nehoda.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Krmivo vyrobené z tvrdého plastu s píšťalkem se připojilo k balonu s měkkým plastickým materiálem z plastu.V případě, že je měkká, plastová, kulatá část, je zdravá.Gadget přichází uvnitř pytle o lupíncích, s zapečetěným průhledným plastovým obal, který obsahuje další obal, v rámci kterého je hračka éterická („Tifo Trombetata“) („Tifo Trombetta“).Druhý obal zní „Trombetta Wacc’ s“ z 250730 – čtení a zachování.Upozornění!Nevhodné pro děti mladší 3 let.Malé části by mohly být spolknuty nebo vdechnuty.Distribuovaný v Itálii společností San Carlo Gruppo Alimentare.Toto znění je rovněž uvedeno v angličtině, francouzštině, španělštině a němčině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1894/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: “BUBBLE KID”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód č.:B0019;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8021029900586 (předložený dovozcem), kód na štítku:POLOŽKA Č. 6388A
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kapalina překračuje mezní hodnoty pro celkový počet aerobních mikroorganismů (TAMC) (aerobní mezofilní bakterie) stanovené Evropským lékopisem pro mikrobiologickou kvalitu nesterilních farmaceutických přípravků [5.1.4], u kterých se předpokládá kontakt sliznice z nosu nebo duloského kontaktu;domníváme se, že by se měl použít stejný limit (10 ²), protože existuje rovnocennost mezi expozicí, kterou děti používají, s použitím hračky s bublinou (k tomu skutečně dochází na základě kožní vdechnutí, a to prostřednictvím nepřímého inhalace a prostřednictvím častého náhodného zanesení do úst během používání) a s expozicí plánovanou pro výše uvedené přípravky.Kapalina rovněž vrací pozitivní výsledek na přítomnost gramnegativních bakterií, mezi nimiž bylo identifikováno Burkholderia cepacia;to je vysoce odolné vůči antibiotikům a je schopné vyvolat infekce, včetně vážných infekcí, v citlivých předmětech, jako jsou děti s cystickou fibrózou nebo imunologické poruchy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů a stažení z trhu objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je zásobník na mýdlový roztok vyrobený z hladké, světlejší oranžové plastické hmoty s bílým víčkem.Patice se odvede jasnou zelenou plastickou klenbou s obsahem kovové koule (puzzle).Na výrobku je viditelná oranžová značka.Přední strana zobrazuje čtyři kreslené postavy, pram, tygří kub, kuře a loutky – červené, oranžové, žluté a modré barvy – a název produktu se objeví červeně, jak je uvedeno v černé barvě.Znaky jsou obklopeny bujovými bublinami.V pravém horním rohu se nachází tento text:„VÝSTRAHA:Nebezpečí udušení – malé části, nikoli pro děti mladší 3 let.V dolní části se nachází označení „12ks“ a označení CE.Na zadní straně je uveden název výrobku nahoře.Vpravo jsou uvedeny dva grafy s návodem k použití a níže uvedený text v bílé barvě:„PRECAUCIONES peliro de ahogarse.Contiene partes pequeno.No rekomendo para Nos menores de 3 anos.“ Tento text je rovněž uveden v jiných jazycích, konkrétně v angličtině a arabštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1895/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  klíčový prstenec pro hračky
 
Značka: Paul
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:6512
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (kovový prstenec), které se snadno oddělí a vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vycpávku na trh s hračkou na hraní s klíčem.Delfín má na stranách oranžovou modrou barvu.Délka:15 cm Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1897/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka (Frogs)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 520190562420;kód:2019–0562420
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 33,6 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračky jsou určeny k výrobě zeleného plastu ve formě zeleného plastu.Přibližná velikost hračky je 8 cm x 9 cm.Hračka se balí do průhledného plastového sáčku.Na pytli jsou tři nálepky s štítkem, na němž je uveden počet článků, kód EAN, označení CE a informace v estonštině/lotyštině/litevštině/rumunštině/bulharském, názvu výrobku, zemi původu a údaje estonštiny/litevštiny/litevských/rumunských/bulharských distributorů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1899/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor poníci (Baby)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 0200001452079
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 25,78 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,53 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava obsahuje 6 poníci (3 bílek zbarvený, 3 pin-zbarvený), žlutozbarvený štětek a koutek.Hračky se balí do průhledného plastového sáčku.Přibližná velikost balení:22 cm x 18,5 cm.Horní část sáčku se uzavře přeloženou prokluz, která je do vaku připevněna svorkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1902/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jedoucí vozidlo hračky (Funny zařízení KID)
 
Značka: KY Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1693P,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 555059 115478
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože přední náprava hračky by se mohla zlomit při užívání dítětem.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová, jedoucí hračka jako automobil, délka:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 45 cm.Růžový text, oranžová kola, telefon a houkačka, volant s fialovým volantem a opěradlo, žluté sedadlo a zadní část zelené (výrobky s jinými kombinacemi barev).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1908/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pcoubius
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 6417564500091, čl. 50009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,5 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP)Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Strunné struny pro umělecké nápady, délka 80 cm a tloušťka 2 mm. produkt je balen v průhledném plastovém sáčku.Horní část sáčku se uzavře přeloženou prokluz, která je do vaku připevněna svorkami.Na štítku je uvedeno číslo výrobku, EAN kódu, označení CE, upozornění.Přibližná velikost balení:32 cm x 14 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1911/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor lékařsky Play (Profesionální Tachor)
 
Značka: Express Yourself
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo 89641 na faktuře a na štítku
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 19 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 8,5 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP) v případě bílého plastového materiálu z trubice stehoscope.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Ošetřující lékař je balen v průhledném plastovém sáčku s modrými hranicemi a nakládá se s ním.Souprava obsahuje bílý znak a stehno.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1912/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tužka s mastící (HB Pencil 30 ks)
 
Značka: CENTRUM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HB:82932,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 030969 829325
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20,2 % (mazací pryž) a 45,9 % (motýly) di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Fialová tužka se vícebarevné ozdoby, zelená kniha se zeleným hrdlím a ozdobná zelená motýla se žlutými krystaly.Výrobky jsou zabaleny v krabici – ve věci (30 kusů), ale mohou být prodávány odděleně.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1915/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka (panenka dětské kočárky)
 
Značka: TUTU LOVE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  31115
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože prostor pro baterie je možné snadno otevřít.Výrobek také představuje nebezpečí udušení, protože snadno přístupné knoflíkové baterie mohou být vkládány do úst a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN 71 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Dotyčný výrobek je pevná plastová panenka, která dodává zvuky.Je oblečen v obleku do kalhot a na růžové hat a má různá příslušenství pro koupele a stravování.Popis balení:Lepenková krabice s průhlednou přední částí, která zní:Tuu Love, Loybaaby Dol se zvukem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1916/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Systém SWIM (série ABCD)
 
Značka: Ertong Toys Factory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  808653
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999045 437405
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože náustka obsahuje 23 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 10 % di (isononyl) ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.Výrobek také představuje nebezpečí udušení, protože náustka se může snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Série ABCD.Žluté nafukovací plachy o průměru 75 cm, které neobsahují označení CE.Obal výrobku je transparentní plastový pytel s označením CE.Obal obsahuje také upozornění, ale pouze v angličtině a čínštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1917/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plaut (flotador hindschopný)
 
Značka: CARTOON NETWORK SAICA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Spravedlnost HLOTADOR HINCHABLE, čárový kód:8421440013375
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože náustka obsahuje 3 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 28 % di (isononyl) ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Prstenec je modrý s zdobením Batmanů, mikropermanem a záblesky a „justiční lize“, „pilica“ („Saica“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1918/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová lokomotiva (Squeeze Me Touch Me!)
 
Značka: SOFT RACER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  218S/1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  808986032189
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 14 % bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Žlutá, plastová lokomotiva s purpurovými koly.Hračka je zdobena dvěma očima a ústa.Výrobek je 6 cm vysoký a 6 cm dlouhý.Doporučená věková skupina pro balení:12 měsíců, informace na maďarském štítku:doporučeno po dobu 12 měsíců
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1919/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Bao Bei Zhiyue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2008 A-006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože je příliš dlouhé, pokud jsou vkládány do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kytary, plastové chrastítka, s průměrem 2 cm, z nichž každý má průměr 2 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1920/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Drak ve tvaru zeleného plavání
 
Značka: INTEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  # 58226,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 78257582266
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože náustka obsahuje 32 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 43 % di (isononyl) ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je zelený prstenec, který je utvářen jako Dragon.Velikost produktu:79x71cm.Prstenec je nafukovací s jednoduchým vzduchovým článkem.Výrobek obsahuje dračí hlavu, dvě křídla a čtyři nohy.Balení v lepenkové krabici (velikost balení:16 x 13 cm) s fotografií jednoho chlapce se dvěma kroužky plavou.Výrobek neobsahuje žádné maďarské upozornění pouze k označení CE.Obal obsahuje varovné poznámky ve 12 jazycích a na štítku v maďarštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1921/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada (ROZVAHY ZVÍŘAT)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, než je možné jej snadno spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Barvená dřevěná hradla, která obsahuje několik pohyblivých částí s různými tvary na duté základní desce.Upozornění na obal doporučuje hračky pro děti starší 3 let.Velikost obalu:410x310x30mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1922/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Systém SWIM
 
Značka: Waterfun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295446269
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože náustka obsahuje 24 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 42 % di (isononyl) ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Plachy, purpurová barva ve tvaru trojúhelníku.Na výrobku a na obalu je spolu s označením CE uvedeno upozornění v maďarském jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1923/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka a příslušenství
 
Značka: e’Laine Yiduozi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Bod č. A-113818 na faktuře 2) Bod č. AA-113823 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál obsahuje 16 – -26 % (produkt 1) a 13 – -24 % (produkt 2) di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1.Módní Girls:panenské panenky s příslušenstvím zabaleným v průhledném plastovém obalu;2.Nevinného dítěte:panenka s příslušenstvím (např. vozík) zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1925/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Shangjie Toy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Položka č. AA-11766 na faktuře2.Položka č. AA-11766 na faktuře3.Položka č. AA-11768 na faktuře4.Položka č. AA-11768 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože obsahují malé části, které se vejdou do válce pro malé části:1) oči 2) kaleťec a ozdobný perleť 4).Plastové sáčky obsahující králíky (tj. výrobky 3 a 4) mají navíc průměrnou tloušťku desek 0,010 mm ±0,004 mm. pytle vyrobené z pružného plastu s otvorem o otevření větším než 380 mm, které se používají pro balení, musí mít průměrnou tloušťku fólie 0,038 mm nebo větší.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1.Náuška béžová s hnědým kloboukem a příčkou, o výšce cca 25 cm2.Náuška béžová s hnědým kloboukem a mínka na přídi, výška cca 25 cm3.Béjkový králík s růžovou korbou a růžovou zdobením, výškou přibližně 50 cm, textem „Shangjie Toy“ na etiketě.4.Béšový králík s modrým rozrýhnutím a modrou dekorací, o výšce přibližně 50 cm, text „Shangjie Toy“ na etiketě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1939/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka (Sckerl Half Ball)
 
Značka: ON – U – MIND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:GT-8787
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0282266000035
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože část hračky, konkrétně ucho, lze oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části.Jeden nahlášený incident.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevné poloviny míčky, které mohou být sloučeny nebo umístěny společně za účelem vytvoření různých tvarů.Součástí balíčku jsou i dvě malé plastové kuličky, které mají tvar hlavy.Růžová koule má dvě malé části na horní straně, která se umístí tak, aby se ohlédla jako uši a mohla se snadno oddělit od koule.Míče mohou být umístěny do malého otvoru na vrcholu každé poloviny koule.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1887/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: Golden Key
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři srsti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětské srsti určené k dětem do 7 let, výšky:62/68, 74/80, 86/92, 98/104 a 110/116.Je připevněna pomocí tlačítek.Má příklopy s funkčními šňůrami a textilními vlákny podél jejího okraje, připevněné k oděvu pomocí tlačítek.Složení:70 % bavlna a 30 % viskóza.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1889/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské boty – Damen-Stiefel
 
Značka: Esmara
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:4026759 009459
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože černý polyester obsahuje azobarviva (Disperse Yellow 23 (RD 23) azobarvivo) uvolňujících 82,7 mg/kg 4-aminoazobenzenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámské boty, černě vyložené, s pleteným těstem, o velikosti 37
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 1890/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: YONG DA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kódy článků 650 890 1094 Y1096 Y1095 VW21
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují šestimocný chrom v koncentracích od 0.6 do 5 mg/kg.Oeko Tex Standard 100 uvádí, že k zajištění optimální kvality by celkový obsah chromu měl být nižší než 1 mg/kg u dětských oděvů a méně než 2 mg/kg u všech ostatních oděvů, bez ohledu na to, zda se jedná o styk s kůží.Podle německého spolkového institutu pro posouzení rizik (BfR;2007) šestivazný chrom by měl být nižší než detekční limit z důvodu kožní senzibilizace látky, tj. jeho schopnosti způsobit alergické reakce, jako je kontaktní dermatitida.Vzhledem k tomu, že cílovou populací jsou děti, které mají tendenci k susání jejich oděvu, a že obsah šestivazného chromu překračuje stanovené mezní hodnoty, domníváme se, že k expozici může dojít nejen prostřednictvím kožní cesty, ale i orální a inhalační cestou, a že výrobky proto představují chemické riziko.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  1.Tričko:Čl. 650:Tričko bílé tkaniny.Na přední straně je obrázek o dvěma černokolizním štěpu, jednu bílou barvu, jednu hnědou a modrou křídla.Pod nimi je vyznačena červená písmena „ráz“, která se nachází pod červeným písmem.Obdélníkový textilní štítek přišitý na vnitřní stranu oděvu nese název značky na zelené písmo.Zkratka „zelená“ a béžová karta je opatřena kruhovým logem (s malým červeným kroužkem) a obchodní značkou obsahující béžové písmo (béžové písmo).2.Kalhoty:Čl. 890:Tříměsíčkovrstvé kalhoty pro děti s elastickým pasem a ze spojovacích prostředků z kovu, vyšívané se tubuřovým a béžovým závitem, tukóse glter a několika rufle modře.Na okraji zadní kapsy s černým písmem je našitý růžový nápis, který je našitý na okraje zadní kapsy a na tenké modré kartě s malou částí, s malými květy různých velikostí s květými okvětními lístky a malými květy nastíněnými v bílé barvě.V horní části je stylizovaná žlutá konstrukce proti slunečnímu záření.Ve středu se slova „DuoCay Years“ („DuoCay Years“) nacházejí písmem bílé barvy a pod ním: „jeans“ („jeans“).3.Šortky:Čl. 1094:Velké dívčí šortky, vyšívané s malými fialovými listy pod předními kapes a kulaté kovové knoflíky s hvězdami, které se zapíšou na vedlejší popruhy.Etiketa na růžovém podkladu, která je ve tvaru oděvu, nese značku v bílé barvě.Pokud jde o značku „fuchsia růžová“, jsou tři černé hvězdy uvedené v bílé barvě, znění „Yong Da“, bílé nálepky s kódem výrobku a stáří.4.Kalhoty:Článek Y1096:Lilek zbarvený jeansch-stylem dívčí kalhoty se stříbřitým vystřižením na zadní straně kapsy.Pokud jde o značku „fuchsia růžová“, jsou tři černé hvězdy uvedené v bílé barvě, znění „Yong Da“, bílé nálepky s kódem výrobku a stáří.5.Kalhoty:Článek Y1096:Červená jeansová kalhoty s bílým a červeným znakem, který je vyšířen na zadní kapkách.Pokud jde o značku „fuchsia růžová“, jsou tři černé hvězdy uvedené v bílé barvě, znění „Yong Da“, bílé nálepky s kódem výrobku a stáří.6.Tričko:Článek VW21:Tričko modrý
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1891/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: SHUN DA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód článku:5566
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahují šestimocný chrom v koncentracích od 0.6 do 5 mg/kg.Oeko Tex Standard 100 uvádí, že k zajištění optimální kvality by celkový obsah chromu měl být nižší než 1 mg/kg u dětských oděvů a méně než 2 mg/kg u všech ostatních oděvů, bez ohledu na to, zda se jedná o styk s kůží.Podle německého spolkového institutu pro posouzení rizik (BfR;2007) šestivazný chrom by měl být nižší než detekční limit z důvodu kožní senzibilizace látky, tj. jeho schopnosti způsobit alergické reakce, jako je kontaktní dermatitida.Vzhledem k tomu, že cílovou populací jsou děti, které mají tendenci k susání jejich oděvu a že obsah chromu (VI) je vyšší než stanovené mezní hodnoty, domníváme se, že k expozici může dojít nejen prostřednictvím kožní cesty, ale i orální a inhalační cestou, a že výrobky proto představují chemické riziko.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Čl. 5566:Světlovka světle modrá.Přední strana oděvu je světlého odstínu.Jedná se o mangold natištěné dvěma dívkami s dlouhým přímočarým srdíkem.Nelegální, avšak v podstatě obdélníkový kartón s trakcí je béžovou barvou a má mladé dívku, která má nánožky malé, kloboukové a červené ponožky.Je na golfových hřištích.Značka („Shun Da Kids“) je vytištěna červeně společně s „módním opotřebením“ černě a „móda“ bílé barvy.Na štítku se zlatou látkou uvnitř oděvu je uvedena výše uvedená značka, velikost a „angeliové dívky“ červeně.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1892/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: KA LUO YI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Kódy:F001/F004/F005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují šestimocný chrom v koncentracích od 0.6 do 5 mg/kg.Oeko Tex Standard 100 uvádí, že k zajištění optimální kvality by celkový obsah chromu měl být nižší než 1 mg/kg u dětských oděvů a méně než 2 mg/kg u všech ostatních oděvů, bez ohledu na to, zda se jedná o styk s kůží.Podle německého spolkového institutu pro posouzení rizik (BfR;2007) šestivazný chrom by měl být nižší než detekční limit z důvodu kožní senzibilizace látky, tj. jeho schopnosti způsobit alergické reakce, jako je kontaktní dermatitida.Vzhledem k tomu, že cílovou populací jsou děti, které mají tendenci k susání jejich oděvu a že obsah chromu (VI) je vyšší než stanovené mezní hodnoty, domníváme se, že k expozici může dojít nejen prostřednictvím kožní cesty, ale i orální a inhalační cestou, a že výrobky proto představují chemické riziko.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  1.Oděv z chlapce (zelený):Článek F001:Oděv pro světle zelené chlapce je světlý a s bílými dlouhými slevami a elastickou vazbou opatřenou geometrickým vzorem, který se skládá z vlnovek.Na jedné straně existují dva loketní jízdenky.První nese značku „KLUO YI“;druhá jízdenka rovněž nese obchodní značku v bílé barvě, spolu s „stylem žádné“, „velikostí“ a „Wrash to cleh“ černě na bílém pozadí.Přepravní doklady jsou připojeny k oděvu černým řetězcem.2.Oděv pro chlapce (šedý):Článek F004:Pastýr šedý chlapec s hnědými a světle šedými odstíny.Nápis na světlém materiálu, který je našité na vnitřní stranu, nese značku oděvu v černé barvě.Čerň na houpačkovou jízdenku nese značku „KLUO LUO YI“ (KA LUO YI) v bílé barvě uzavřené bílou linií.Je připevněno k oděvu černým řetězcem.3.Oděv pro chlapce z chlapce (z zelené barvy):Článek F005:Chlapec na světle zelené, mořské škeble a tričko s dlouhým pachem a páčky bílé barvy.Šedé tkaniny, šité na vnitřní stranu, jsou opatřeny značkou v černé barvě.Na jedné straně existují dva loketní jízdenky.První nese značku „KLUO YI“;druhá jízdenka rovněž nese obchodní značku na bílém podkladě na černém pozadí, spolu s „stylem“, „velikostí“ a „Prasem k čištění“ v černobílém pozadí.Přepravní doklady jsou připojeny k oděvu černým řetězcem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1901/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy celí („Terlik“)
 
Značka: Rose by NB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože uvolňuje nikl (měřený úroveň 0.96 µkg/cm/cm/týden) a po dlouhou dobu je v kontaktu s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámskou obuv v černobílém provedení.Kolem paty a kotník má popruh, který má kovové prvky, které přicházejí do styku s kůží a mají ostré hrany.Obuv se prodává bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1903/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapce v bazénu
 
Značka: Knot So Bad Sam 0-13
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  109.862,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 206068 323265
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pasu se svobodnými konci, které vyčnívají o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Chlapce plaví v černě s podélnými svislými bílými pruhy.Nápis přední (zelený) a bílý:„BSKYJET“.Oděv má dva červené šňůry na stažení v prostoru pasu.Velikosti:8–12 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1904/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: Barbie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0105061.B5027,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 205620 681577
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti dekorativních šňůr v hrudi hrudníku zdarma, z nichž každý vyčnívá o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka bez rukávů, která se zastříká v turtyči, s vyobrazením květinových květů a nápisem „BARBIE“ v hrudi hrudníku.Tento oděv má v hrudníku 2 červených ozdobných kordů (délka 300 mm).Velikosti:6 a 10 let.Výrobek není padělaný.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1905/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: Jacky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JB102
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pasu se svobodnými konci, které vyčnívají o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů orgány.

 
Popis:  Dívka bílá se dívkami ze ramenních popruhů, průhledná vnější část a podšívka.Oděv je opatřen dvěma šňůrou na stažení v prostoru pasu.Složení:100 % polyester.Velikosti:6–10 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1906/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: Mini Mignon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3608,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  79989030104
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Květový znak dívky (modrý, fialový a bílý) pomocí tlačítek, dvou kapes a popele v pase.Tento oděv má dvě šňůry na stažení v oblasti krku.Velikost:6 let
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1907/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka (EBITA Rock)
 
Značka: Miss Ebita
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6625,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  67316010105
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívka bílé se dvěma tlačítky a spopelem v prostoru pasu.Tento oděv je opatřen dvěma šňůrou na stažení, přičemž na koncích v oblasti krku končí.Složení:100 % bavlna.Velikost:6 let
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1913/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapec s vlascem s vlascem s vlascem s vlascem s vlascem s vlascem s vlascem s
 
Značka: SAM 0-13
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:109.853,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 206068 400959
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu, že jejich volné konce vyčnívají o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Chlapec s vlascem manšestru má bílé a modré vertikální pruhy.Nápisy na přední straně:„SPORT 19S6...“, „MARINA DEL PACIFIC TEAM, POSÁDKA“ a „Yachting“.Oděv nese dva struny na stažení v prostoru pasu.Velikosti:2–6 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1914/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dětských oděvů
 
Značka: Spiral
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři pocení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pocení a pár kalhot pro děti do 7 let.Pocení má údaje o zvířatech a dívkách v různých barvách a funkční kordy s plastovými zátkami a uzávěry v oblasti pasu.Jsou zde dvě kapsy.Složení:100 % bavlna, velikost 28.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1924/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko (Daisy v zemi X Nakládání s pozemní cestou Unicorn)
 
Značka: Wójcik Fashion Sp. Z o.o.,
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WHDA1OKA2/068, WHDA1OKA2/074, WHDA1OKA2/080, WHDA1OKA2/086, EAN 5900707093952, EAN 5900707093969, EAN 5900707093976, EAN 5900707093983.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují chemické riziko, protože tisk na přední straně košile obsahuje 52 mg/kg formaldehydu.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů ze strany dovozce a jeho zničení dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tričko s černým a stříbrným písmem, které zní:Na přední části tričko „Daisy v zemi X Belt Unicorn“.Vadné tisk se provádí za použití:tisk „SICOTEX SX 100“.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1926/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Babytwelve B-12
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor? 735
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské vesty „Babydvanácti B-12“ na světle hnědé a tmavohnědé, s odnímatelnou kapotou a stahovací příčnotky se zátkou.Výrobky jsou z M do XL a výrobky jsou určeny dětem od 3 do 7 let věku.Existuje přiložený textilní štítek obsahující informace uvedené v římské abecedě:„Babydvanáct B-12“ a velikost oděvu.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1927/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: SALY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětské košile určené dětem do 7 let.Na přední straně jsou některé nápisy:„saláty“, „krásy“, „exotické“ a jiné, stejně jako vyobrazení květin.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1928/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská souprava
 
Značka: JIN TONG LE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava dětí sestávající ze tří částí – vesta, vest a pár kalhot určených pro děti do 7 let.Na přední straně jsou spojeny znaky s nápisy:ZZOUSUS-MARMY, Cardinals ARMY, HAPPE a manžety je nápis:JINTONOLE.Je opatřen textilní štítek s nápisem:JIN TONG, XXL/XXXL, JIN TOMY LE CHUPIN, JIN HONG ZHI YI CHU KOLÍK.Je připevněna zipem a má dvě kapsy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1929/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Raman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor L-504
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětská fialová vesta s kapucí, která má funkční kordy.Na přední straně je nápis:„Kai Xing“.Na oděvu bylo připojeno označení a obsahuje informace o modelu, L-504, velikosti 5–6, symboly pro ošetření a nápis:„Ramanovy dívky“.Dále je k dispozici textilní štítek obsahující informace o složení:100 % polyester a přiložený štítek s informacemi v bulharštině, které uvádí zemi původu.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1930/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: M&D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor РМ-968
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětská vesta, značka M & D, s kapucí, která má kordy končící plasty na ggles.Kabát je připevněn pomocí tlačítek a zipů.K oděvu je připevněna etiketa obsahující informace o modelu PM-968. výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1934/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: LEONADO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  560
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu výskytu halových krček s volným konci a nebezpečí poranění, a to z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevná třídílná třídílná třídílná pro děti od 7 do 8 let, se haldy na krk se svobodnými konci a šňůry na spodní části oděvu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1935/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Richman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Fz 942 čárový kód:* 13467 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase a kotnících.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dlouhé kalhoty v šedé barvě, určené pro stáří do 12 let, s volným koncem šňůr v pase a kotnících.Délka šňůr na stažení v prostoru pasu je 25 cm a v oblasti kotníku se šňůry zdrhovadel musí pohybovat pod hrou troubku a jejich délka je 12 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1936/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava pro pocení a kalhoty u dětí
 
Značka: Richman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10/105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  * 13765 *
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy se svobodnými konci a zraněními v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská sportovní souprava sestávající z 2 kusů – pár kalhot a pocení – určené dětem do 10 let.Tričko proti pocení má kapuci, která je konstruována tak, aby se na stažení táhly volně.Je upevněno na zdrhovadlo uprostřed.Kalhoty jsou navrženy se šňůrou v prostoru pasu o délce větší než 14 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1937/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Tweety
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:063620
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8026070072169
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu výskytu halových krček s volným konci.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Světle modrá bikiny pro děti do 2 let věku, se zářezy haldy na krk a z funkčních šňůr na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1938/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: YONGQIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Y0501, 2.Y0502
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko uškrcení, protože přítomnost šňůr krbů se svobodnými konci a zraněními z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1.Girl bikini (3 kusy):vícebarevné bikiny pro děti do 4 let staré, se haldy na krk se volně tečkami a funkčními kordami v prostoru pasu.Soubor rovněž obsahuje pago se šňůrami v pase, které má délku větší než 14 cm.Na přední straně energetického štítku je napsán „YONGQIAN plavání“.2.Dívka bikini (3 kusy):vícebarevné proužkované bikiny pro děti do 2 let věku, se haldy na krk se volně tečkami a funkčními kordami v prostoru pasu.Soupravy rovněž obsahují poareo s kordy v prostoru pasu, které mají délku větší než 14 cm.Na přední straně energetického štítku je napsán „YONGQIAN plavání“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1940/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Trouživatelé pro děti
 
Značka: In - Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:W98CO72A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti volných stahovacích řetězců v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské kalhoty ve světle šedé barvě určené pro děti ve věku 6 let.Kalhoty jsou navrženy s volným stahovacím pletencem o délce 34 cm v oblasti pasu.K němu je připojena lepenková etiketa s informacemi o produktu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1941/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nahoře
 
Značka: Kappa Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000000101027
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr na konci hrdla volného konce.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Horní okraj dívka v růžové barvě, určený pro děti do 4 let věku, se haldy na krk se svobodnými čely.Na štítku je napsáno:„Kappa pro školáky“ je čárový kód a cena.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1942/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička (Sports)
 
Značka: Bona Sport
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětské vesty určené k dětem do 7 let s kapucí, která má funkční kabely.Na přední straně je vyšívaný vzorek, který zobrazuje vozidlo a nápis „Sport“.Výrobek je opatřen štítkem s tímto nápisem:„Rona sport“ a některé symboly léčby.Na výrobku je připevněna jiná etiketa, která má stejné nápisy a některé informace o složení:100 % polyester;země původu – Čína.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1943/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička
 
Značka: Billabong <font color="#ff0000">(MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětské trička, značka Billaong, s kapucí, která má funkční kordy.Na přední straně jednoho čeřeně se používají modely květin a jiný typ aplikace s nápisem:Bilarong.Má rovněž kapsy.Ostatní potýkové košile jsou převážně bílé za pomoci cyklistických řádů.Na výrobku je štítek, který obsahuje informace o složení:100 % bavlna a jiná etiketa z kartonu a lepenky s nápisem Billaong.Výrobek je prodáván bez obalu
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1944/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: J&H Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J-813ROK -9053, ROK -9058
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr u sporákových odsavačů par a pásem pasu.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské oděvní sady.Každá sada se skládá z pocení a pár kalhot.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1900/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: Riwa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MT-1009;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 000011 283867
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vnitřní rozvody nemají dvojitou nebo zpevněnou izolaci.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Stolní lampa zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 51