Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 17/12/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1851/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ochucená svíčka s čokoládou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkazy:GLS Low/kávní vůně GLS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717794336339
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože svíčka s čokoládovou polevou (která může být stříbrnice i v době, kdy není rozsvícena rozsvícena) je zdobena pomocí napodobenin čokoládových bobů, které mohou být zaměněny s čokoládou ve tvaru kávy.Tyto imitace čokoládového fazolu spadnou do válce a do válce se zcela vejdou do válce.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kulatá, aromatická svíčka s čokoládovou polevou ve skleněném hrdle.Je zdoben máčemi čokoládovými fazolemi.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1885/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kuličky z naftalenu – Jolly Plus
 
Značka: Relevi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 002 100 234066
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje chemické riziko a nebezpečí zalknutí, protože naftalen je pro děti vzhledem k jeho vzhledu atraktivní.Pokud je spolknuto, může dojít k zalknutí a udušení a kontakt s naftalenu může způsobit podráždění, spálení a otravu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Skleněné kuličky z naftalenu, které vypadají jako bílé tvrdé bonbóny.Prodávají se v barvených plastových obalech, kde jsou některé nápisy v cizím jazyce:Jolly plus, TANTITARMICO ACTUMATO, Per madi e casdenti, 4 MESI DI degucia nemakachia, 100 g.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1883/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Nafukovací sedadlo pro plavání
 
Značka: Race Car Kiddie Rider
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:Zákon JL 036003NPF:6926799200664
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek představuje riziko utonutí, protože má prvky, které vyvolávají dojem, že se jedná o hračku, a děti mladší 3 let, které by mohly vrt na sedadlo, a riziko, že jejich hlava může být pod vodou, a není pro ně možné vrátit se do vzpřímené polohy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13138.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Nafukovací bazén se volantem a vytištěným obrazcem podobající se automobilu.Jedná se o lepenkové krabice s upozorněními a jméno dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1847/10       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Osvěžovače vzduchu
 
Značka: Crystal Air Freshener Series
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref 07670 (aroma jablek a citronů)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  843085207670007670
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje ethanol, 2-terc-Butylcyklohexanol a aceto o-tert Butylcyklohexanol a má vzhled a tvar, který může vyvolat zvědavost dětí. je pravděpodobné, že s nimi bude zacházeno jako s hračkou.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Osvěžovače vzduchu v nádrži ve tvaru penguin;průhledná spodní část ustájuje pomocí osvěžovačů vzduchu.Nádoba je „blister“ s průhlednou přední částí, přes kterou je výrobek viditelný.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1872/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Plnitelné zapalovače
 
Značka: FOGO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:1214 (SKD107R HC5), 5místný kód týkající se světlého základu:44002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 201467 012147
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože není vybaven zařízením, které je odolné proti otevření dětmi.Podle rozhodnutí Komise 2006/502/ES členské státy zajistí, aby na trh byly uváděny pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plnitelné elektronické plynové zapalovače s fotografiemi tropických pláží (přibližné rozměry:8.3x2.6x1 cm).Zapalovače se balí do průhledného plastového sáčku (3 položek) s oranžovou částí, na které je uvedeno jméno „Gaxias“, čárový kód a adresa dovozce (přibližné rozměry:13x4.5x1 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1855/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světla
 
Značka: Finding Nemo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  91906, kód EAN:8420406919065
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože během používání se stínu přehříště stínu;a nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože je zdoben obrázky lákajícími děti, které by mohly vést dítě ke manipulaci s dítětem při zastřelení do zásuvky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světlo (velikost 12,5 cm x 5 cm) vyráběné z PVC se spínačem.Světelný stín je zdoben červenou ryba na modrém pozadí textem „nominovaného organizátora trhu s elektřinou“.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1868/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – Bart
 
Značka: The Simpsons
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  91301, kód EAN:8420406913063
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože během používání se stínu přehříště stínu;a nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože je zdoben obrázky lákajícími děti, které by mohly vést dítě ke manipulaci s dítětem při zastřelení do zásuvky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Denní světelná světelná soustava o velikosti 12,5 cm x 5 cm, vyrobená z PVC, vybavená přepínačem.Světelný stín je zdoben vyobrazením Bart Simpson na skateboardu na modrém pozadí.Prodávané bez obalu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1854/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – Mivano
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla ve vzorovém roce 2010 vyrobená ve Francii:1.Stažení z oběhu: 10 – C-038:postiženy jsou pouze vozidla s jedním předním sedadlem (řidič a /nebo cestující).2.Stažení z oběhu: 10 – C-039:postiženy jsou pouze vozidla poháněná předními koly.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:1.Na vnější straně jednoho předního sedadla, která by mohla zabránit bezpečnostním pásu sedadla, může být skupina bezpečnostních pásů nesprávně namontována na vnější straně jednoho předního sedadla, což by mohlo zabránit tomu, aby byl v případě nehody pás sedadla chráněn.2.Levá náprava zadní nápravy zadní nápravy se může oddělit od zadní nápravy, což má za následek, že náprava by mohla být oddělena od jejího držáku, což by mělo za následek ztrátu ovládání vozidla a vedoucího k riziku dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Dánsko, Slovinsko, Německo, Maďarsko, Švédsko, Polsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1861/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – F 650 GS
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:E8GS, ES schválení typu:E1 * 2002/24 * 0352.Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od října 2006 do ledna 2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šroubovka předního brzdového kotouče nesmí být dostatečně zpřísněna a existuje možnost, že by se jednotlivé šrouby mohly uvolnit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Slovinsko, Maďarsko, Švédsko, Řecko, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1848/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Pram – Rychlý Rider
 
Značka: Tako
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2009088423
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nedostatečné zadržovací funkce části přenosné postýlky, která by mohla dětem umožnit vypadnout.Výrobek navíc představuje chemické riziko, protože černý plast rukojeti obsahuje 34,7 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1466.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Kombinovaný pram s přenosná brašnou na přenášení dítěte a příslušenstvím, vak, který má být zavěšen na manipulaci, nákupní koš a deštný kryt.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1884/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek – Brio Duette
 
Značka: Brio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože závěsy na příklopu, které jsou součástí digestoře, mohou při uzavírání digestoře představovat riziko pro otisky prstů a rozrušení rozrušení na dítě, které je vedle golfového kočárku.Zkouška výrobku ukázala, že závěsy v digestoři mají smykový bod menší než 12 mm.Zpráva o jednom incidentuTento výrobek není v souladu s normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Opatření přijatá výrobcem pro dobrovolné účely. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toto stažení vyžaduje golfový kočárek Brio Duette.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1850/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny – Casany Missium – Akandovaný automobil
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  305
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6914204338989
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí zalknutí z důvodu malých částí (kol, předních držitelů raket, zadních částí raket), které lze z hračky snadno oddělit,Zranění, protože hračka se může snadno zlomit, otevřít kovové nápravy kol.Existuje rovněž riziko tloušťky šňůry (0.9 ± 0,1 mm).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Lepenková schránka obsahující 24 kusů, jednotlivé jednotky se nebalí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1852/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stavební stavba – Spot
 
Značka: Junior Builder - Toyman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 6438022389690, položka č. 38969 v obalu
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože černý plastický materiál v pásu dopravně obsahuje 0,7 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) ve výši 13 %.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Sada hraček pro stavební hračky obsahující rypadla, dopravníky, dopravní značení a jiná zařízení pro staveniště.Balené v lepenkové krabici.V příloze jsou uvedeny informace, které jsou připojeny v příloze k tomuto dopisu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1858/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Čistič mobilních telefonů – Mobilní obrazovka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  901 040 215 901 040 216
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých částí, které se mohou snadno oddělit.Kromě toho existuje riziko zranění způsobených přítomností řetězce, který má tloušťku menší než 1,5 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a stažení z oběhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příslušenství pro mobilní telefony – malé hračky s měkkou hračkou určené k čištění obrazovky mobilních telefonů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1859/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – 1. hysh paroby, 2. kočka, 3
 
Značka: Eetu ja Konna
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Knana:Položka 34800000 na faktuře2.Puškin:Položka 34804000 na faktuře3.Sammakkokuningas:Položka 34802000 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tyto výrobky představují nebezpečí udušení, protože mohou být oči žab a perel kališní nákalu snadno odděleny a zapadlé do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1.Zelená žabí („Knova“) se zelenými tričko, žlutými kalhoty a bílou obuví.Výška přibližně 23 cm.2.Vratná CAT („Puškin“), která může být bílá/růžová se žlutými oky nebo šedá/černá s červenými oky.Druhá „strana“ kočky může být v rámci hračky skryta (v žaludku).Zahrnuje se perlové náhrdelníky.3.Žabí drazačka („Sammakkokuninas“) se žlutou korunou, červenou vrstvou, červenými pany a černými rameny.Výška přibližně 25 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1880/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací míček – Tapbal 2000
 
Značka: Marsupilami
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 100011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 34,5 % hmot. diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Nafukovací kouli s písmem na obrázku „Marsuplaami“, která je připojena k plastovému raket elastickým popruhem.Výrobek nese označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1849/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská kolečka – jednotnou měrou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  bod:3705,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697970002411
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění způsobeného ostrými hranami na zuby plástů, při použití síly 4.5 N na zuby a který by mohl způsobit zranění hlavy dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské plastové síťky na vlasy se dvěma řadami zubů na vnitřní straně.Jsou zde silikonové nebo kožené ozdoby v různých barvách a připojené dekorativní prvky (srdce, zvířata nebo květiny).Na štítku je rovněž štítek s nápisem:„jednotnou úpravu dokumentů“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1856/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: SUNIS LAND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:TYD-51
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku příliš dlouhých mísíků v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dámské kalhoty se fialovými švy na kapsách a fialový obrázek o dívkách.Tento oděv má v prostoru pasu dva kordy.Velikosti:6–12 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1857/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv
 
Značka: Finzi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model Oxford
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5412252891247
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože podrážky bot mají vysoký obsah dodatečného obsahu chromu (120 mg/kg), a zejména chromu VI (60 mg/kg).Chrome VI je kontaktní alergen.Komponenty s obsahem chromu VI jsou navíc obecně vysoce toxické.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kožená obuv pro oxidy dusíku (Oxford-style) pro muže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1866/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy – „SURF BABE“, Honolulu“
 
Značka: WANEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8001234597672
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské oblečení složené ze dvou částí – s nápisem „WANEX“, „SURF BABE“, „Honolulu“ na přední straně a s elastickou a funkční korbou v prostoru pasu se skládá ze dvou částí:Na nich jsou také potištěny květiny a nápis „Bper“ s malými bílými rýhami, které se k nim přilepí.Soupravy jsou k dispozici ve dvou kombinacích barev – bílá blaha s oranžovým nátlakem na rukávy a kolem krku a oranžovou slupku a bílou halenem s červeným oborem na rukávy a kolem krku a červenou bránu.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1867/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: MISS ONE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.:0094–702–26,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 800022 940105
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení, které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka se stříká šedě, s šedými tlačítky, dvě kapsy v prostoru pasu, pás se stříkáním stříbřitou a ozdobnou stříbrnou srdce.Tento oděv je opatřen dvěma šňůrou na stažení z konců, které jsou umístěny pod spodním okrajem oděvu (jejich volné konce vyčnívají o 100 mm).Velikosti:6–14 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1869/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka se kombinézy
 
Značka: ANGEL-G
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:110336,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  206347 210101
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti dekorativních kordů v prostoru pasu, přičemž volný konec je vyčníval o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka bez rukávů, krátké kombinézy v tmavém světle se dvěma pruhy malých dekorativních kamenů v přední části.V oblasti hrudníku je to srdce a hvězdičky vyrobené z dekorativních kamenů a nápis „AngelG“ ve tmavě modré barvě.Tento oděv má funkční šňůru v prostoru pasu.Velikosti:6 a 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1870/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapce v bazénu
 
Značka: SAM 0-13
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:109.860,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 206068 323067
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, přičemž volný konec je vyčníval o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Chlapce chlazeném pomocí vlasového manšestru se žlutě s bočními vertikálními bílými a modrými pruhy.Tento oděv má dva modré šňůry na stažení v prostoru pasu.Velikosti:8–12 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1871/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: BARBIE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:0102061.B7001,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 205620 702890
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti dekorativních kordů v hrudníku a v prostoru pasu, že jejich volné konce vyčnívají o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka bez rukávů, jednodílná výstroj s bílou horní částí s červenými popruhy a turtyodící šortky, na které se vztahuje červené upevnění.Po celém hrudníku je šedá a uve květina a nápis „Byla BARBIE SUMER“.Tento oděv je opatřen 4 funkčními kordy, 2 v pase (o délce 330 mm) a 2 v hrudníku (260 mm dlouhý).Velikosti:6 až 12 roky.Výrobek není padělaný.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1873/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka na savcích
 
Značka: SPRINT WEAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:10–68411,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  11989040103
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Kabát ze dívky s bílým průhledným vnějším částí a s květinovým obložením.Oděv je opatřen zip s dekorativním stříbrným jádrem a dvěma šňůrou na stažení v oblasti krku.Velikosti:4 a 6 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1874/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: Mini Mignon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:3609,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  79989030104
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka se zabarví vrstvou na dvě vnější kapsy a zpopelnění v prostoru pasu.Oděv rovněž obsahuje dva šňůry na stažení v digestoři.Velikost:6 let
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1875/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí šortky
 
Značka: Miss Ebita
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:6049,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  67998010104 (bílá), 67998010204 (červená)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení, které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívka bílé nebo krátké šortky se zip, tlačítkem a dvěma kapes.Nápis zepředu:Promešte EBITA (červený – žlutý rám a bílá písmena).Tento oděv má 4 stahovacích řetězců, které jsou visa pod dolní hranou oděvu (jejich volné konce vyčnívají o 230 mm).Složení:97 % bavlna, 3 % elastan.Velikost:6 let
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1876/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka horní (dívka)
 
Značka: PALATINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:19774
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžový růžový růžový doklad o haltě krku.Oděv je opatřen fotografií dvou a čtyř malých bílých jader v hrudníku.Složení:95 % bavlna, 5 % elastan.Velikost:6 let
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1877/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: ADVANCED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. 56 odst. 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti řetězců v prostoru pasu, přičemž volný konec je vyčníval o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Bez rukávů, bílý letní oblek s růžovými květinami.Oděv má textilní vazby v pase.Velikosti:6–12 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1878/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Alta Linea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ART.XBA.105/art.1050000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zalknutí vzhledem k přítomnosti zdrhovadel v digestoři s dekorativními kameny.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské týkošile s kapucí a funkční stahovací šňůrou s dekorativními kameny.Určené dětem od 2 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1879/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini – chvostoskoky Mare
 
Značka: Gems
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G 24–23
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu výskytu halových krček s volným konci a nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Lehké modré bikiny pro děti do stáří 9/10 let, s šňůrami s plastovým korgles v krčku, hrudi a pase.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z:: 
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1881/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikie a bránice – Nováha Jia Jia – nejlepší
 
Značka: Jia Jia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  206
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu výskytu halových krček s volným konci a nebezpečí poranění, a to z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zelená a bílá bikini pro děti do 4 let staré šňůry v pase.Soubor rovněž zahrnuje bránu s kordy v prostoru pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1882/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini – Costuume da Bagno
 
Značka: Katia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6618
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a rizika poranění z důvodu výskytu halter hrdla na volné konce a funkčních kordů s volným koncem v zadní části.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevné bikiny pro děti do 9/10 let, s šňůrami v hrdle a zadní oblastí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1853/10       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  LCD Monitor – 7“ TFT barevný monitor TFT
 
Značka: Super
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL7003.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože na primární a sekundární vinutí elektrické napájecí soustavy v primární a sekundární vinutí elektrické napájecí soustavy nejsou dostatečné vzdálenosti a prosvětlení.V důsledku této vady se může uživatel snadno dostat do smrtelného úrazu elektrickým proudem z přístupných částí napájecího zdroje v případě poruchy zařízení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  7 „monitor LCD napájený ze sítě (číslo modelu PA005A-12004GE).Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1862/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Léčba srsti – Kertin Complexooting Therapy, Natural Keratin Smothoing Treatment – Bllary
 
Značka: Coppola
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ÚSEK 062410
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,6 g/100g volného formaldehydu.Vzhledem k vysoké úrovni volného formaldehydu (8násobku mezní hodnoty) představuje výrobek vážné riziko pro zdraví, i když je používán podle pokynů jak pro spotřebitele, tak pro kadeřník, např. inhalací.Látky formaldehydu mohou ovlivňovat oči, kůži a sliznice.Vzhledem k vysokému obsahu formaldehydu má výrobek dráždivé účinky na kůži a sliznice a významný alergický potenciál.Formaldehyd by měl být klasifikován jako genotoxický karcinogen v případě, že látka má vdechnutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení:volně ložený výrobek vyplněný z původního obalu:bílá plastová láhev s tiskem – 32 oz/946 mlSoulad, mléčný tuk Soulad:polotekutá.Kokosová vonná látka
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1863/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Léčba srsti – Keratin Complex vyrovnávací terapie – přírodní Kertin
 
Značka: Coppola
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže # 0022KT, část č. 092909
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,7 g/100g volného formaldehydu.Vzhledem k vysoké úrovni volného formaldehydu (8násobku mezní hodnoty) představuje výrobek vážné riziko pro zdraví, i když je používán podle pokynů jak pro spotřebitele, tak pro kadeřník, např. inhalací.Látky formaldehydu mohou ovlivňovat oči, kůži a sliznice.Vzhledem k vysokému obsahu formaldehydu má výrobek dráždivé účinky na kůži a sliznice a významný alergický potenciál.Formaldehyd by měl být klasifikován jako genotoxický karcinogen v případě, že látka má vdechnutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení:plastová láhev se šroubovým uzávěrem – 4 oz/119 mlsvětle hnědá, viskózní kapalina.Kokosová vonná látka
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1864/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Léčba srsti – Kertin Complexooting Therapy, Natural Keratin Smoothing Treatment
 
Značka: Coppola
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Šarže č. 072610, šarže č. 0049KT2.ÚSEK 042810
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje vysoký obsah volného formaldehydu (1,8 % a 1,9 %, zatímco povolený limit je 0,2 %).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1.Balení:plastová láhev se šroubovým uzávěrem – 32 oz/946 mlsvětle hnědá, viskózní kapalina.Kokosová vonná látka2.Balení:volně ložené zboží vyplněné z původního obalu:bílá plastová láhev s tiskem – 32 oz/946 mlhnědý, kalný gel.Konzistence:polotekutá.Kokosová vonná látka
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1865/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Léčba srsti – Keratin komplexní vyhlazení – přírodní Keratin
 
Značka: Coppola
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Šarže # 0005BT, LOT # 02 17102.Šarže č. 0011BT, LOT 07 12103.Šarže # 0003BT, LOT # 11 1209
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje vysoký obsah volného formaldehydu (1,7 %, 1,7 % a 2 %, zatímco povolený limit je 0,2 %).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1.Obal – plastová láhev se šroubovacím uzávěrem.Vzhled – bílá viskózní kapalina.Kokosová vonná látka2.Obal – plastová láhev se šroubovacím uzávěrem.Vzhled – světle hnědá viskózní kapalina.Kokosová vonná látka3.Obal – bílá plastová láhev se šroubovacím uzávěrem, potištěný, bez obalu.Vzhled – mléčný, mléčný gel.Konzistence:polotekutá.Kokosová vonná látka
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1860/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ za mobilní telefon
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MOT-V8/V9/Q9
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Dráty k vodivými svorkám jsou držena pouze pájením;— Jednotlivé izolační vedení se na desce s tištěnými obvody může dotýkat nízkonapěťových součástí;Elektrická pevnost izolace mezi vstupními vodivými kolíky a konektorem pro stejnosměrný proud není dostatečná;K síťovému obvodu není k dispozici pojistka.Jeden nahlášený incident, v němž došlo k poškození výrobku.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „# ff0000“ > (NOT ORIGINÁL PRODUKCE) </font ze sítě, která je určena k použití se společností Samsung Galaxy S mobilních telefonů < barev = „# ff“ >.Výrobek dodávaný bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 50