Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 48 ( Offentliggjort på: 03/12/2010)
BerigtigelserNotifikation 1649/10 fra rapport 44 af 2010 er blevet fjernet fra RAPEX-systemet på baggrund af yderligere oplysninger om den risikovurdering, som de nationale myndigheder har fremsendt.Meddelelse nr. 0365/09 fra uge 10 af 2009 er blevet fjernet fra RAPEX-hjemmesiden efter anmodning fra den meddelende medlemsstat.Meddelelse 1788/10 er blevet fjernet fra RAPEX-hjemmesiden i afventning af en præcisering af risikoen. "Meddelelse 1786/10 fra uge 48 i 2010 er blevet fjernet hele tiden efter at have modtaget yderligere oplysninger fra det anmeldende land.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1755/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Popourri — Raspberry Citronade
 
Mærke: Nature’s Own
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  038864282683
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi det indeholder efterligninger af hindbær, der kan forveksles med ægte hindbær.De kan let løsne sig, og de kan passe helt ind i cylinderen for smådele.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af den bestand, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Pourri, der indeholder imiteret hindbær og citroner, emballeret i to formater (gennemsigtig pose, stor eller lille, fastspændt med en rød kant uden hvide polka).
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1756/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Undtagen kirsebær, dekorative
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  871127704379 0
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi disse efterligninger kan forveksles med ægte frugter.Når stænglen er revet løs, passer imitationer alene ind i cylinderen for smådele.Disse efterligninger af kirsebær udgør derfor en kvælningsfare for forbrugere og børn, navnlig ved indtagelse eller indånding, uanset eventuelle advarsler.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og destruktion af produkterne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Punge af træ med mørkerød imitationer af kirsebær.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1760/10       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Diopløsningsmiddel — Kalk und Rostklöser (Scale og Rust Dissolvant)
 
Mærke: POR CÖZ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN:8690802028528
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 20-30 % salpetersyre.Det er stærkt ætsende og afgiver dampe, der kan være farlige, hvis de bruges indendørs.Én hændelse indberettet.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i forordning (EF) nr. 648/2004.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Skala og rust
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1762/10       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Opvaskemiddel — Super piatti concentrato
 
Mærke: Doctor Line
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr. 19009-L122Stregkode 8033247481747
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi sandsynligheden for en uhensigtsmæssig eksponering for dette produkt (primært indtagelse) øges i betragtning af emballagens særligt attraktive udseende.Beholderen, som gør produktet til legetøj eller til en dukke og giver det et sjov udseende, sender et budskab om, at den risiko, der er forbundet med produktet, er minimal, og henleder opmærksomheden bort fra varens indhold og de generelle forsigtighedsregler.Vaske- og rengøringsmidlet indeholder farlige stoffer, navnlig natriumLCurth og cocamidopropylbetain, som i den koncentration, der er til stede i produktet, er irriterende for øjnene.Desuden indeholder den limonen, som kan fremkalde allergiske reaktioner, og som indebærer en forpligtelse til at advare på etiketten.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den glatte, hvide plastbeholder fremstilles for at ligne en muskelproces.Der er en grøn/gul dispensedyse (åben/tæt) på menneskets hoved.Foran, er på forsiden en gul mærkat med påskriften "Super concentrao PIATTI" med rødt.På bagsiden er en hvid mærkat med følgende tekst:"Super piti" indeholder (forordning 648/2004/EF om vaske- og rengøringsmidler):anioniske overfladeaktive stoffer, < 5 %;amfotere overfladeaktive stofferAndre ingredienser:duftstoffer (Limonene), konserveringsmidler (Metthylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-Brommo 2-Niry-1,3-diol.Ikke indeholder phosphor — bionedbrydelighed > 90 % — Batch nr. 19009-L122 —
Oprindelsesland:  Schweiz
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1761/10       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets -lighter — Lighter
 
Mærke: Flame
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. nr.:2482
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi det er attraktivt for børn, især børn under 51 måneder, der kan forveksle det med legetøj.Varen er ikke i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/502/EF om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Lightere, der kan genanvendes til genopfyldning, i form af en grønsølvmotorcykel (omtrentlige dimensioner:9 x 5 x 3 cm).En LED-lys frembringes på indersiden af motorcyklen ved at trykke på en knap på den lettere side af denne.Flammen fremstilles ud fra motorcyklens bagdæk ved at trække fordækket og trykke en mekanisme på forsiden af produktet.Lighterne er pakket i en kasse med sorte kasser mærket "ARME" (12 stk.), og der er advarsler på græsk end engelsk (omtrentlige dimensioner:16 x 11 x 11 cm).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1765/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natlys — Nocna Lampka
 
Mærke: Rum-Lux
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DY-XYD4B01, EAN-kode 5905003001403
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, da det er fremstillet af materialer, der ikke er varmebestandige, og følgelig kan medføre, at der er adgang til strømførende dele.Det udgør en særlig risiko for børn, fordi det er dekoreret med en person, der virker tiltrækkende på børn, og som kan få et barn til at håndtere det, mens det står i stikkontakten.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "plugin attet-light" med skift fra hvid PVC.Billede af en person med brunt hår, grå benklæder og mørkerød sweater.Pakket i blister.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1766/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natlys — biler, 95 Lightning McQueen
 
Mærke: Disney PIXAR <font color="#ff0000">(THIS PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  91786, EAN-kode:8420406917863
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet er forbundet med en risiko for brand og forbrændinger, fordi dækningen er overskredet, og der er risiko for elektrisk stød, fordi det er dekoreret med et motiverende motiv på børn, som kan få et barn til at håndtere det, mens det er i stikkontakten.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Nattelys (størrelse 12,5 cm x 5 cm) fremstillet af PVC med afbryder.Dække dekoderen med et billede af de røde biler.Solgt på pap.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1767/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys — Winnie The Pooh
 
Mærke: Disney <font color="#ff0000">(THIS PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  91666, EAN-kode:8420406916668
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet er forbundet med en risiko for brand og forbrændinger, fordi dækningen er overskredet, og der er risiko for elektrisk stød, fordi det er dekoreret med et motiverende motiv på børn, som kan få et barn til at håndtere det, mens det er i stikkontakten.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Nattelys (størrelse 12,5 cm x 5 cm) fremstillet af PVC med afbryder.Omslaget er dekoreret med et billede af Winnie the Pooh.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1764/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Santa Fe og Trajet
 
Mærke: Hyundai
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Typer SM og FO, EF-typegodkendelse 11 * 98/14 * 0162 og e11 * 98/14 * 0130.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På de berørte køretøjer er der mulighed for, at langskibs arme på bagakslens bagkant vil blive uanvendeligt på grund af utilstrækkelig beskyttelse mod korrosionsbeskyttelse.Dette kan påvirke køretøjets stabilitet under kørslen eller forhindre, at køretøjet styres korrekt, hvilket kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.De køretøjer, der er bygget mellem 2000 og 2004, påvirkes.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Slovenien, Danmark, Ungarn, Sverige, Bulgarien, Litauen

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1772/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Spædbarn ændrer sig — Pulehynde
 
Mærke: Trold & Co
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkoder:1.5704211000396,2.5704211104193
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Disse produkter udgør en kemisk risiko, fordi materialet indeholder 86-91 mg/kg og plast af plast indeholder 48-60 mg/kg formaldehyd (det maksimalt tilladte indhold af formaldehyd i tekstilvarer, der er beregnet til børn under 2 år, er 30 mg/kg).Varen er ikke i overensstemmelse med den relevante finske lovgivning.Desuden udgør pakken, en plasticpose, en miljøforureningsrisiko og en indirekte sundhedsrisiko, fordi mængden af cadmium (udtrykt som frit Cd) overstiger 0,01 % (dvs. 100 mg/kg) for polymerens masse (400 mg/kg cadmium).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Bomuldstekstilprodukt tildækket en måtte med en skumplastpolstring, størrelse 63 x 48 x 8 cm.Pakkes i en gennemsigtig plastpose.To forskellige udformninger:1. en beige belægning med brune giraede tal, 2. en sort og hvid overdækning med blomstertal (retrostil).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1779/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ryndig holder — længehaj Doggblå og hjælpekæder Rabby Red
 
Mærke: Keptin – Jr
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1.Kæmpekæderøganblåt:48.23.3,2.Lette chabate Rabby Red:48.23.1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi hovedet kan adskilles fra kroppen på kaninen med en kraft på 31 N og bliver til små dele.Produkterne opfylder ikke de europæiske standarder EN 12586 og EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Den soevnede holder har et tekstilbånd, der er fastgjort til et kaninhoved, ører og et karosseri, der er fremstillet af soft tekstilbånd i to forskellige farver, stribede..Skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af metal, der er fastgjort til en træskive, og andre skruer har en tekstilstrop med faste kredsløb.Indehaveren anses også for at have en betydelig legeværdi, så den har en dobbelt funktion:anden bevillingshaver og legetøj.
Oprindelsesland:  Litauen
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1782/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Happy Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Sl-101, stregkode 0000101-041004170997
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi de krævede advarsler, instruktioner og oplysninger mangler, og fordi barnets fingre kan blive fanget med solsikker, hvis barnet efterlades uden opsyn med klapvognen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Klapvogn.Produktet sælges i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0710/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Tal for legetøj af plast — Figur Sæt kortet Gormiti
 
Mærke: Nuova serie <font color="#ff0000">(THE PRODUCTS ARE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model:III SerieArtikel 1, nr. 1), nr. (nr. i) (nr. (99850))
 
Batchnummer/stregkode:  8027638998501
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi:legetøjet er farvet i blåt, brun og violet:— 1.44 vægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP)— 2.34 vægtprocent оf di- "isononyl" phthalat (DINP)— 12.02 massevægtprocent af (2-ethylhexyl) phthalat (-ethylhexyl) phthalat (DEHP)legetøjet er farvet grå og beige, indeholder:— 2.33 massevægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP)— 3.67 vægtprocent оf di- "isononyl" phthalat (DINP)— 13.29 massevægtprocent af (2-ethylhexyl) phthalat (-ethylhexyl) phthalat (DEHP)legetøjet er farvet i lyseblåt og grønt indeholder:— 1.27 massevægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP)— 3.21 vægtprocent оf di- "isononyl" phthalat (DINP)— 8.39 massevægtprocent af (2-ethylhexyl) phthalat (-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastiske legetøjstal, der repræsenterer en karakter af filmserien Gorimii, ~ 62 mm høj.Figuren og et kort pakkes i original i en mørkerød farve.Papirkortet er mærket "Gormiti".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0711/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Taloplysninger om legetøj — Infoble Lords of Nature
 
Mærke: GORMITI <font color="#ff0000">(THE PRODUCTS ARE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6948544128016
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder:0,46 % efter masse af di-n-octylphthalat (DNOP)1,81 %, udtrykt i masse af di- "isononyl" phthalat (DINP)5,3 % af massen af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Et sæt bestående af 4 cifre med kort.Hvert tal er fremstillet af plastmateriale og udgør et tegn fra filmserien Gormiti.Tallene er høje ca. 62 mm. kort indeholdt i sættet er lavet på papir og repræsenterer filmtal fra samme serie.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1768/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Hanel Global Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. 32029-1, EAN-kode:8591452032685
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi de små perler let kan løsne sig fra jakken og passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg.Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tekstillegetøjsmus, beige med blød fyld, klædt fast i en rosa kappe med snore i krave, der sluttede af to små perler.Jakken er aftagelig og har to træknapper fortil.Karton, der er fastgjort til musen, er forsynet med angivelse af NO. 32029-1 og EAN-kode.Anden mærkning på det tekstilmærke, der er fastgjort til legetøjet.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1769/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj med musik — Happy Carnie
 
Mærke: Hang Lei Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HL2082-7
 
Batchnummer/stregkode:  8662141539881
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:Kvælning, fordi smådele, der helt passer ind i den lille del af cylinderen, let kan løslades;— skader, fordi legetøjet let kan knække, hvis der er tale om meget skarpe kanter.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Musik med roterende plast, der hænges op over en rib eller sengen.Fire bløde, udstoppede legetøj i form af en snowman og en i en form med en stjerne (hængt) hænger sammen med en tynd snor.Produktet leveres med en støjudledende enhed.Emballage:papkasse med gennemsigtigt plastvindue.Vejledning, information og advarsler er på emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1770/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rangler — Happy To Time
 
Mærke: Baby Lovely
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LB059
 
Batchnummer/stregkode:  69170190
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det indeholder små dele, der kan sluges, og den har skarpe kanter.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sæt af otte (8) forskellige flerfarvet plastik rangler.Emballage:papkasse med gennemsigtigt plastvindue.Vejledning, information og advarsler er på emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1771/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rangler — Håndværk Bell Legetøj
 
Mærke: Yu Huang Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 7100010003558 Model U953 +
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele, der kan sluges.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Seks (6) forskellige plasticrangler.Alle dele af legetøjet består af flerfarvet plast.Emballageglas.På kartonerne skrives følgende:— aldersbegrænsning (ikke børn under 3 måned) — "CE-mærket" — stregkode 7100010003558 — model U953 +
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1775/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "gun" — Den Særlige Gun
 
Mærke: Riding Star
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7100010005590
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader og kvælning, fordi pipilenes sugekopper let løsner sig.Der kan være fare for skader, hvis pilene fyres uden sugekopper.Kvælning kan opstå, hvis sugekopper slukker i barnets mund.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sættet består af:Et glat løb, farvet sort og orange— en lille kanon, farvet sort— 6 dartpile (3 store og 3 mindre) lavet af blød plast, farvet sort, som slutter med orange eller halvgennemsigtige sugekopperEn walkie-talkie fremstillet af fleksibelt plast, der er farvet sort— 3-tal for målgruppen.Emballage:vindueskasse.En karton med følgende påskrifter:— aldersbegrænsning (ikke børn under 3 måneder) — "CE-mærkning" — Fremstillet i Kina — Advarsel om "Choking Small Parts".— Bar kode 7100010005590.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1776/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Politisæt
 
Mærke: Come After Me
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WB64855012
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader og kvælning, fordi pipilenes sugekopper let løsner sig.Der kan være fare for skader, hvis pilene fyres uden sugekopper.Kvælning kan opstå, hvis sugekopper slukker i barnets mund.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sættet består af:— en lille sort pistol,— 3 Dætter fremstillet af ikke-fleksible, hvide plastre, med rød, halvgennemsigtig sugekopperEn walkie-talkie fremstillet af fleksibelt sort plast— et wegikernet,Et par plastiske gråbriller— en håndgrindedel af plast— et par plastiske håndjern i plast.Emballage:vinduer, der er forsynet med følgende påskrifter:— aldersbegrænsning (ikke for børn under 3 måneder) — "CE-mærkning" — Fremstillet i Kina — Advarsel om "Choking Small Parts".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1777/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sækansæt — forfærdelige
 
Mærke: Soldier of Fortune
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WB64855001
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader og kvælning, fordi pipilenes sugekopper let løsner sig.Der kan være fare for skader, hvis pilene fyres uden sugekopper.Kvælning kan opstå, hvis sugekopper slukker i barnets mund.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sættet består af:— en lille sort pistol— 3 samlinger af varer af ufleksibel, hvid plast, der er sluttet af røde eller halvgennemsigtige sugekopperEn walkie-talkie af fleksibel, sort plast— 3-tal for målgruppen,Et par plastiske gråbriller— en håndgrindedel af plast— en sort tegnebog.Emballage:vinduer, der er forsynet med følgende påskrifter:— aldersbegrænsning (ikke for børn under 3 måneder) — "CE-mærkning" — Fremstillet i Kina — Advarsel om "Choking Small Parts".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1784/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Minibiler — 6 PC Mini Die Cast Cars
 
Mærke: XTREME
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto 142/116 bar — kode:5 050565 097026.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi hjulene let kan fjernes og sluges.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Små plastbiler (1,5 cm/3,5 cm) i forskellige farver.Bilerne er emballeret i sæt på seks biler i en blister-pakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1787/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjshus — trælegetøjshus — legetøjs-legetøj (antal hus)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi 11 uafhængige elementer af legetøjet kan sluges.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Naturligt farvede træhus med to aftagelige plader med rødt tag.Legetøjet har adskillige huller på siderne og taget til indsætning af forskellige formede dele (tal fra 0-9 og 9 andre tal).Legetøjets dimensioner:150 x 130 x 125 mm. legetøjet er emballeret i en gennemsigtig plastfolie.De ungarske advarsler anbefaler legetøj til børn i alderen fra 3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 8 fotos

2 af 8 fotos

3 af 8 fotos

4 af 8 fotos

5 af 8 fotos

6 af 8 fotos

7 af 8 fotos

8 af 8 fotos

Varslingsnummer: 1757/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børne-beklædning
 
Mærke: BYK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikelkoder:1.Jakke:G601,2.T-skjorte:J7,3.Kvæg og benklæder:J51,4.Sweatskjorte:J115,5.Jakke og køredragt:J118,6.Sweatskjorte:J121,7.Sweatskjorte:J122,8.Skjorte:J132,9.T-tape og benklæder:518,10.T-shirts og shorts:648,11.T-skjorter og shorts:7912,12.Køredragt:W904.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder hexavalent chrom, i koncentrationer på mellem 0.6 og 5 mg/kg.I Öko Tex Standard 100 hedder det, at for at sikre optimal kvalitet bør det samlede chromindhold være under 1 mg/kg for tøj til børn og under 2 mg/kg for al anden beklædning, uanset om det er i kontakt med huden.I henhold til det tyske forbundsinstitut for risikovurdering (BfR;2007) chrom (VI) bør faktisk ligge under påvisningsgrænsen som følge af stoffets sensibilisering til huden, dvs. dets evne til at fremkalde allergiske reaktioner såsom kontaktdermatitis.I betragtning af, at målpopulationen er børn, der har tendens til at sutte på deres tøj, og at indholdet af chrom VI ligger over de fastsatte grænseværdier, mener vi, at eksponering ikke kun kan ske via den på huden, men også ad oral vej eller ved indånding, og at produkterne derfor udgør en kemisk risiko.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Se vedlagte dokument.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1758/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pullover — Kik — Kinderpullover
 
Mærke: Kik
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kik-25361009551210000499Sæson:210 WGR:955Løbenummer2536100
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder azofarvestoffer, der frigiver den aromatiske amine 4-methyl-m-phenylendiamin (71,8 mg/kg og 48,0 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børn, 100 % bomuld, farverne sort og hvidt med små røde snit rundt om halsen og et flerfarvede racerbiler.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1778/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dreng's korte benklæder
 
Mærke: NEXT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode:YN/957, 701111 NAVY SS10 SS NXT S ENGLAND SHORT
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af snorelukninger i taljeområdet med frie ender med et fremspring på mere end 140 mm på hver.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Dreng's korte bukser i flåden med to hvide sidestriber på hver side.Benklæder har to hvide tegnestrenge i taljeområdet.Størrelser:3-12 år
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1780/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, sweatshirts
 
Mærke: Smart
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Fokrave til børn fra 2 til 6 år med aftagelig hætte med snore.I kraven er der en etiket med påskriften "Smart" og størrelse.Der er en anden etiket med påskriften "Stars".På forsiden er der forskellige påskrifter.Varerne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1781/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Svømmedragt på børn
 
Mærke: “Sirocco”
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DIVA
 
Batchnummer/stregkode:  3800214151973
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader, fordi vævtråde i de øvre og nedre dele har knuder, og der er snore på begge sider af taljen i den nedre del, som ikke er fastgjort til beklædningsgenstanden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Badedragt bestående af to dele, mærket "Sirocco", forsynet med en etiket med oplysninger på bulgarsk og sammensætning:80 % polyamid og 20 % elastan.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1783/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Raman girls
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt R-513 — Varepost nr. L-501
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnevinterkappe beregnet til børn fra 3 til 7 år.Jakken har en hætte med snore.Der er et broderede mønster på forsiden, og i kraven er der en tekstiletiket med varemærke og størrelse.Varerne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1790/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: NICE WEAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:GL-071, stregkode:05966699853558
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af, at der er en løbegangssnor (bånd) i kaletten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.Produktet er også forbundet med en kvælningsrisiko, fordi dele af pyntesten let kan fjernes og kan indtages eller indåndes.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En pige, der består af tre dele, herunder en sweatskjorte med en lynlås og en hætte, der indeholder et bånd.Til venstre side er der gjort dekoreret med en hinestenkat med bovine."Simle Milou" er "Simele Milou", der er hæftet på højre side af lavtsbryderen, med 3 hjerter, som er dekoreret med rhinesten og hættekløvere.Elasterne i strikkede bukser indeholder tekst og trikotage.De nederste dele af disse bukser er dekoreret med dekorative tråde, som hænger mindre end benklæder.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1791/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: HONG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A 916
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i kaletten og kvælning, fordi plastbeklædningen let kan fjernes og sluges.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børneudstyr, der består af tre dele (benklæder, vest med hætte, sweatskjorte).Vest omfatter også en hætte med snor med plast i enderne.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1793/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatskjorte til piger
 
Mærke: F&D
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:6610, stregkode:7010016613050
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Varen er forbundet med en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en silke eller et bånd, der ligner hinanden i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den lilla klipport for piger med en hætte, der indeholder en løbegangssnor med knuder i begge ender.Ordene "Maiss Hear" er skrevet på tværs af forsiden, dekoreret med rhinesten.Størrelse:122
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1759/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Flermeter — Stalsand RMS (AC/jævnstrøm)
 
Mærke: Extech
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EX 612, EX613, EX622, EX623, EX570
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, da måleren ved lave batterispændingsforhold ikke vil vise spændinger korrekt, når spændingen er til stede.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Multimeter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1774/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  GelhærdeUV-lygte til fingernegle — 36 W UV-strålen til tørring af UV-el (Nail Art)
 
Mærke: Fraulein
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type/modelnummer:38.Produktkode:Na198 og NA273.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi tværsnittet for ledere i strømforsyningskablet ikke er tilstrækkeligt, at konnektoren ikke har den krævede jordbeskyttelse, og at stikket og sikringen ikke er fyldestgørende.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335 og de relevante nationale standarder BS 1362 og BS1363.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  GelhærdeUV-lampe til fingernegle, 36 W.Lampen har en digital skærm i toppen og kommer i et violet felt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1789/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængelse — Legökábel 5M, Fehér
 
Mærke: Cixi Donggong
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  type:GD-YD01, stregkode:5 998032 192341
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi de jordkontakter, der ligger i stikkontakten, er for brede, og fordi et apparat, der er forbundet til forlængelsespunktet, ikke er forbundet til jordforbindelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante standarder IEC 60884 og MSZ 9871.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  En 5 m lang hvid kabeludvidelsesudvidelse med en enkelt stikkontakt.Tekniske egenskaber:10A/230V 50HZ-størrelse:H05VV-F 3G1.0x5M.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1792/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Balancesum — Wii Balance Board Stand
 
Mærke: Blue Ocean
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelnummer er BOA025.UK.RB.Stregkode — 4020628997304.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi forbindelsen til stikenes direkte og neutrale slag udelukkende sker i loddemetal.I tilfælde af at der ikke opstår lodninger på en af knapperne, kan der opstå et kortslutning.Der er en overskydende tråd i transformerens lavspændingssidehvis en af disse ledninger skulle blive løsnet, kunne de komme i berøring med bestyrelsens indgangsside.Desuden sikrer transformatoren ikke tilstrækkelig isolering mellem primære og sekundære kredsløb.Stik og stiftstørrelser anses for at være for små.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Balanceopstilling, som omfatter en strømforsyning.Denne risiko er kun forbundet med strømforsyningen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1794/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  DVD-afspiller
 
Mærke: Kingwood
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:DVD-865 Bar code:6 430033 334386
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi krybeafstanden og frihederne i lysnettet ikke er tilstrækkelige.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Har dvd-afspiller
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48