Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 48 ( Offentliggjort på: 03/12/2010)
BerigtigelserMeddelelse 1649/10 fra rapport 44 af 2010 er fjernet fra RAPEX-systemet efter yderligere oplysninger om den risikovurdering, der er foretaget af de nationale myndigheder.Anmeldelse nr. 0365/09 fra uge 10 af 2009 er fjernet fra RAPEX-hjemmesiden efter anmodning fra den meddelende medlemsstat.Anmeldelse nr. 1788/10 er fjernet fra RAPEX-hjemmesiden i afventning af afklaringen af risikoen."Meddelelse 1786/10 fra uge 48 af 2010 er blevet fjernet permanent efter yderligere oplysninger fra det anmeldende land.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1755/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Pottepourri — Raspberry Lemonade
 
Mærke: Nature’s Own
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  038864282683
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi det indeholder efterligninger af hindbær, der kan forveksles med ægte efterligninger.De kan let skilles, og de passer helt ind i cylinderen til smådele.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af en bestand bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Pottepourri, der indeholder kopisyede hindbær og citroner, der er pakket i to formater (gennemsigtig pose, stor eller lille, og som er fastgjort med en rød kikke med hvide polka prikker).
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1756/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Dekorationsgenstande til dekorationsformål
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  871127704379 0
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi disse efterligninger kan forveksles med ægte frugt.Når stilken har løsrevet sig, passer imitationkirsebær helt ind i cylinderen til smådele.Disse imitationer udgør derfor en kvælningsfare for især forbrugere og børn, hvis de indtages eller indåndes, uanset eventuelle advarsler.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og destruktion af produkterne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Træpunnet, tilsat mørkerød sort kirsebær.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1760/10       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Opløsningsmiddel — Kalk und Rostlöser (Scale and Rst Dissolvant)
 
Mærke: POR CÖZ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN:8690802028528
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 20-30 % salpetersyre.Det er stærkt korrosivt og udsender dampe, der kan være farlige, hvis de anvendes indendørs.En hændelse, der er rapporteret.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 648/2004.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Skala og rustopløsning
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1762/10       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Vasketing-væske — Super piatt-koncentraato
 
Mærke: Doctor Line
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Batch nr. 19009-L122Stregkode 8033247481747
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi sandsynligheden for forkert eksponering for produktet (først og fremmest indtagelse) er øget på grund af emballagens særligt attraktive udseende.Beholderen, der gør produktet til at være et stykke legetøj eller en dukke og giver det en sjov udseende, sender et budskab om, at den risiko, der er forbundet med produktet, er minimal, og henleder opmærksomheden bort fra produktets indhold og de generelle forholdsregler for dets anvendelse.Vaskemidlet indeholder farlige stoffer, navnlig natrium-Laureth sulfat- og cocamidopropyl betaine, som i produktet forekommer at være irriterende for øjnene.Desuden indeholder det limonen, stof, som kan fremkalde allergiske reaktioner, og som indebærer en forpligtelse til at advare på etiketten.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den glatte hvide plastbeholder stilles til rådighed for en muskelmasse.Der er en grøn/gul munddyse (åben/lukket) på mandens hoved.På forsiden er der under menneskets krydsede våben en gul mærkat med påskriften "Super concentrato PAIATTI" med rødt.Bagsiden er en hvid sticker med følgende tekst:Super piatti indeholder (forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004/EF):anioniske overfladeaktive stoffer, < 5 %;amfotere overfladeaktive stoffer.Andre ingredienser:parfume (Limonene), konserveringsmidler (Metthylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon, 2-Brommo 2-Nitrogenpropan-, 1,3- diolIkke indeholder fosfor — bionedbrydelighed > 90 % — Batchnr 19009-L122 —
Oprindelsesland:  Schweiz
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1761/10       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets — mindre brister
 
Mærke: Flame
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. No.:2482
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for forbrændinger, fordi det er attraktivt for børn, navnlig børn under 51 måneder, som kan forveksle det med et stykke legetøj.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/502/EF om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Fyldet nyhedslighter, der kan anvendes til genopfyldning, i form af en grøn sølvmotorcykel (omtrentlige dimensioner:9 x 5 x 3 cm).Der fremkommer et LED-lys fra motorcyklens forside ved at trykke på en knap på oversiden af lighteren.Flammen fremstilles af motorcyklens bagdæk ved at trække det forreste dæk og trykke en mekanisme på produktets forside.Lighterne er pakket i sort papæske "FLAME" (12 punkter) med advarsler til græsk på engelsk (omtrentlige dimensioner:16 x 11 x 11 cm).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1765/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys — Nacna Lampka
 
Mærke: Rum-Lux
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DY-XYD4B01, EAN-kode 5905003001403
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød, fordi det er fremstillet af materiale, der ikke er tilstrækkeligt modstandsdygtigt over for varme, og det kan derfor medføre, at det bliver muligt at få adgang til strømførende dele.Det udgør en særlig risiko for børn, fordi det er dekoreret med et motiv, der virker tiltrækkende på børn, og som kan føre et barn til at manipulere det, når det er tilsluttet i stikkontakten.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plugin-natlys med omskifter fremstillet af hvid PVC.Billede af en sneraf med brunhår, gråbukser og mørkerøde halsvæv.Pakket i blister.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1766/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natlight — Cars, 95 Lightning McDronning
 
Mærke: Disney PIXAR <font color="#ff0000">(THIS PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  91786, EAN-kode:8420406917863
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for brand og forbrændinger, fordi den er for høj, og der er risiko for et elektrisk stød, fordi det er dekoreret med et motiv, der virker tiltrækkende på børn, og som kan lede et barn, så det kan manipulere det, når det er tilsluttet i stikkontakten.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Natlys (størrelse 12,5 cm x 5 cm) fremstillet af PVC med omskifter.Omfatte dekoreret med et billede af de røde biler.Sælges på pap.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1767/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys — Winnie The Doh
 
Mærke: Disney <font color="#ff0000">(THIS PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  91666, EAN-kode:8420406916668
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for brand og forbrændinger, fordi den er for høj, og der er risiko for et elektrisk stød, fordi det er dekoreret med et motiv, der virker tiltrækkende på børn, og som kan lede et barn, så det kan manipulere det, når det er tilsluttet i stikkontakten.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Natlys (størrelse 12,5 cm x 5 cm) fremstillet af PVC med omskifter.Dækningen er dekoreret med et billede af Winnie the Doh.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1764/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Santa Fe og trajet
 
Mærke: Hyundai
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type SM og FO, EF-typegodkendelse e11 * 98/14 * 0162 og e11 * 98/14 * 0130.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På de berørte køretøjer er der en mulighed for, at de langsgående arme på bagakslen vil rust igennem på grund af utilstrækkelig korrosionsbeskyttelse.Dette kan påvirke køretøjets stabilitet under kørsel eller forhindre, at køretøjet styres korrekt, hvilket kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.Køretøjer bygget mellem 2000 og 2004 er berørt.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Slovenien, Danmark, Ungarn, Sverige, Bulgarien, Litauen

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1772/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Spædbarns ændrede måtte — hynde de
 
Mærke: Trold & Co
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkoder:1570421100039625704211104193
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Disse produkter udgør en kemisk risiko, fordi bomulden indeholder 86-91 mg/kg og plastskummateriale indeholder 48-60 mg/kg formaldehyd (det maksimalt tilladte indhold af formaldehyd i materialer til børn under 2 år er 30 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante finske lovgivning.Desuden udgør en plastpose en risiko for miljøforurening og indirekte sundhedsrisici, fordi mængden af cadmium (udtrykt som frit Cd) overskrider grænsen på 0,01 % (dvs. 100 mg/kg) efter masse af polymeren (400 mg/kg cadmium).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Bomuldsstof dækket baby ændret med skumplastpolstring, størrelse 63 x 48 x 8 cm.Pakket i gennemsigtig plastpose.To forskellige udformninger:1. en beige, der er farvet med "brune giraffer", 2. en sort og hvid beklædning med tilhørende figurer (retrovis).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1779/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder — Religiter chain dogo Blue And Rabby Red
 
Mærke: Keptin – Jr
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1Heady-Chain Dogo Blue:48.23.32Ros hos Red:48.23.1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne udgør en kvælningsrisiko, fordi hovedet kan løsne sig fra kroppen på kaninen med en kraft på 31 N og små dele.Produkterne opfylder ikke de europæiske standarder EN 12586 og EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Suttekæder har et tekstilbånd, der er forsynet med en kaninhoved, ører og et organ, der er fremstillet af blødt tekstil i to forskellige farver, stribet..Beklædningsgenstandene på beklædningsgenstande er fremstillet af metal, der fastgøres til en træskive, og en suttekæder har en fast tekstilrem.Suttekæder anses også for at have en betydelig legeværdi — det har en dobbelt funktion:suttekæder og sutteholder og legetøj.
Oprindelsesland:  Litauen
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1782/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Happy Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  101, stregkode 0000101-041004170997
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi de krævede advarsler, instruktioner og oplysninger mangler, og fordi et barns fingre kan blive fanget af solen, hvis barnet efterlades uden opsyn med klapvognen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Klapvogn.Produktet sælges i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0710/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Figurer med et korpus af plast — figur Sæt korttori
 
Mærke: Nuova serie <font color="#ff0000">(THE PRODUCTS ARE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model:III SerieArtikel № NCR99850
 
Batchnummer/stregkode:  8027638998501
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi:det i blå, brune og lilla farvede legetøj indeholder:— 1.44 masseprocent di-n-octylphthalat (DNOP)— 2.34 masse% af diisononylphthalat (DINP)— 12.02 masseprocent af di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)det legetøj, der er farvet i grå og beige, indeholder:— 2.33 masseprocent di-n-octylphthalat (DNOP)— 3.67 masse% af diisononylphthalat (DINP)— 13.29 masseprocent af di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)legetøjet er i lyseblåt og grønt indeholder:— 1.27 masseprocent di-n-octylphthalat (DNOP)— 3.21 masse% af diisononylphthalat (DINP)— 8.39 masseprocent af di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Ifølge REACH-forordningen er phtalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når børn kan puttes i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Et legetøjsprodukt af plast, der repræsenterer et tegn fra filmserien Gormniti, ca. 62 mm høj.Tallet og kortet er pakket i original emballage med mørkerødt.Papirkortet er mærket "Kormiti".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0711/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Tal for legetøj af plast — Invincit Lords of Nature
 
Mærke: GORMITI <font color="#ff0000">(THE PRODUCTS ARE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6948544128016
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder:— 0,46 % af di-n-octylphthalat (DNOP)— 1,81 % diisononylphthalat (DINP)— 5,3 % af bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Ifølge REACH-forordningen er phtalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når børn kan puttes i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Et sæt bestående af 4 cifre med kort.Hver figur er lavet af plast og repræsenterer en karakter fra filmserien Gormniti.Tallene er høje: 62 mm. kort indeholdt i sættet fremstilles af papir og repræsenterer filmfigurer fra samme serie.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1768/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Hanel Global Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. 32029-1, EAN-kode:8591452032685
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi de små kugler let kan løsne sig fra jakken og passe helt ind i cylinderen til smådele.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg.Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fremstilling af legetøj af tekstilmaterialer, beige med blød fyldig, påklæbet i en pink spændetrøje med snore i kraven, der er endt med to små kugler.Jakken er aftageligt og har to træknapper på forsiden.Der angives en 32029-1 og en EAN-kode, der er fastgjort til musen på musen.Anden mærkning på den tekstilmærkning, der er anbragt på legetøjet.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1769/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj med musik — Happy Carnie
 
Mærke: Hang Lei Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HL2082-7
 
Batchnummer/stregkode:  8662141539881
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for:Kvælning, fordi små dele, der passer helt ind i cylinderen til smådele, let kan rives løs;Skader, fordi legetøjet let kan brydes sammen med skarpe kanter.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Musikalsk og roterende plastlegetøj for at blive ophængt over en kryb eller en barneseng.Fire bløde legetøj med fyld i form af en snowman og en i form af en stjerne, hang med en tynd tråd.Produktet leveres med en støjudledende enhed.Emballage:papæsker med et gennemsigtigt plastvindue.Vejledning, information og advarsler er på emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1770/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spanskrør — Happy To Time
 
Mærke: Baby Lovely
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LB059
 
Batchnummer/stregkode:  69170190
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi det indeholder små dele, der kan synkes, og fordi det har skarpe kanter.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sæt ud af otte (8) forskellige flerpulserende plastiske rangler.Emballage:papæsker med et gennemsigtigt plastvindue.Vejledning, information og advarsler er på emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1771/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af rangles — Hand Bell Toys
 
Mærke: Yu Huang Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 7100010003558 Model U953 +
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi det indeholder små dele, der kan synkes.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Seks (6) forskellige plastiske rangler.Alle dele af legetøjet er fremstillet af plastglas.Emballagevindue.På emballagen skrives følgende påskrifter:Aldersbegrænsning (ikke for børn under 3 måned) — "CE-mærket" — stregkode 7100010003558 — model U953 +
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1775/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol — Special Gun
 
Mærke: Riding Star
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7100010005590
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader og kvælning, fordi pilene ved sugekopper let kan løsnes.Der kan forvoldes skader, hvis pilene brændes uden sugekopper.Kvælning kan skyldes, at sugekopperne indtræder i barnets mund.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sættet består af:— et haglgevær, farvet sort og orange, — en lille pistol, sort sort, — 6 dkunst (3 stor og 3 mindre) fremstillet af blød plast, farvet sort, afsluttet med orange, halvgennemsigtigt sugekopper — en walkie-talkie af fleksibel plast, farvet sort, 3-tal for mål.Emballage:window box.På pap er følgende påskrifter skrevet:Aldersbegrænsning (ikke for børn under 3 måneder) — "CE-mærket" — fremstillet i Kina — advarsel "Choking Hastighed Small Pares.— Bar Code 7100010005590.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1776/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Politi
 
Mærke: Come After Me
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WB64855012
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader og kvælning, fordi pilene ved sugekopper let kan løsnes.Der kan forvoldes skader, hvis pilene brændes uden sugekopper.Kvælning kan skyldes, at sugekopperne indtræder i barnets mund.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sættet består af:— 3 dkunst fremstillet af ikke-fleksibelt hvidt plast, der er lukket med røde, semigennemsigtige bægre med sugekopper, — en walkie-talkie fremstillet af fleksibelt sort plast — et sort plastikkurser — et par af grå glas — en sort håndjern — et par af grå håndjern.Emballage:vindue med følgende påskrifter skrevet på pap:— aldersbegrænsning (ikke børn under 3 måneder) — "CE-mærket" — fremstillet i Kina — advarsel "Choking Hastighed Small Pares.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1777/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol sat — Terminal
 
Mærke: Soldier of Fortune
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WB64855001
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader og kvælning, fordi pilene ved sugekopper let kan løsnes.Der kan forvoldes skader, hvis pilene brændes uden sugekopper.Kvælning kan skyldes, at sugekopperne indtræder i barnets mund.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sættet består af:— En lille, sort pile, — 3 dkunst fremstillet af ufleksibelt, hvid plast, som er lukket med røde, halvgennemsigtige bægre med sugekopper, — en walkie-talkie af fleksible plader af sort plast — 3-tal for skive — et par af grå glas — en sort tegnebog af sort plast.Emballage:vindue med følgende påskrifter skrevet på pap:— aldersbegrænsning (ikke børn under 3 måneder) — "CE-mærket" — fremstillet i Kina — advarsel "Choking Hastighed Small Pares.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1784/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Minibiler — 6 PC Ministe Die Cast Cars
 
Mærke: XTREME
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 142/116 stregkode:5 050565 097026
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi hjulene let kan fjernes og sluges.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Små plastbiler (1,5 cm/3,5 cm) i forskellige farver.Bilerne er pakket i sæt af seks biler i blisterpakningen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1787/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøjshus — trælegetøj af træ (antal pure)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi 11 uafhængige dele af legetøjet kan sluges.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Naturligt farvet træ, med to aftagelige røde tagplader.Legetøjet har flere huller på siderne og taget med henblik på indsættelse af forskellige formede dele (tal fra 0-9 og 9 andre tal).Legetøjskassens mål:150 x 130 x 125 mm. legetøjet er pakket i en papkasse, som er pakket i en gennemsigtig plastfolie.De ungarske advarsler anbefaler, at legetøjet er beregnet til børn fra 3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 8 fotos

2 af 8 fotos

3 af 8 fotos

4 af 8 fotos

5 af 8 fotos

6 af 8 fotos

7 af 8 fotos

8 af 8 fotos

Varslingsnummer: 1757/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børne-beklædning
 
Mærke: BYK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikelkoder:1Jakke:G6012T-shirt:J7,3Spand og bukser:J51,4Sweatshirt:J115,5Jakke og bælge:J118,6Sweatshirt:J121,7Sweatshirt:J122,8Skjortette:J132,9T-shirt og benklæder:51810T-shirts og shorts:64811T-shirts og shorts:791212Sporets dragt:W904.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder hexavalent chrom i koncentrationer fra 0.6 til 5 mg/kg.Det fremgår af Oeko Tex Standard 100, at for at sikre optimal kvalitet bør det samlede chromindhold være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al anden beklædning, uanset om det er i kontakt med huden.Ifølge det tyske forbundsinstitut for risikovurdering (BfR:2007), chrom VI skal ligge under detektionsgrænsen på grund af stoffets kutane sensibilisering, dvs. evnen til at fremkalde allergiske reaktioner såsom kontaktdermatitis.I betragtning af, at målpopulationen er børn, som har en tendens til at få fat i deres tøj, og at indholdet af chrom VI ligger over de fastsatte grænseværdier, mener vi, at eksponering ikke kun kan finde sted via den kutane rute, men også via den orale eksponeringsvej, og at produkterne derfor udgør en kemisk risiko.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Se vedhæftede dokument.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1758/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pullover — Kik — Kinderpullover okay Kids (Children's pullover okay gedekid)
 
Mærke: Kik
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kik-25361009551210000499Sæson:210 WGR:955Løbenummer:2536100
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder azofarvestoffer, der frigiver de aromatiske aminer 4-methyl-m-phenylendiamin (71,8 mg/kg og 48,0 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børns pullover, 100 % bomuld, i farverne sort og hvid med små røde felter rundt om halsen og et mangefarvet motiv i racerbiler.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1778/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dreng korte benklæder
 
Mærke: NEXT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode:YN/957, 701111 NAVY SS10 SS NXT S ENGLAND KORTE
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for skader som følge af, at snorelukninger i taljeområdet med frie ender rager mere end 140 mm ud.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende foranstaltninger, der er påbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Dreng korte bukser i flåden med to hvide striber på hver side.Bukser har to hvide snore i taljeområdet.Størrelser:3-12 år
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1780/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatshirts til børn
 
Mærke: Smart
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af, at der er snore i emhætte.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sweatshirts til børn fra 2 til 6 år med aftagelig hætte med snore.I hallens område er der en mærkat med påskriften "Smart" og størrelsen.Der er en anden etiket med påskriften "Stars vinging".På forsiden findes der forskellige påskrifter.Produkterne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1781/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børns badedragt
 
Mærke: “Sirocco”
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Diva
 
Batchnummer/stregkode:  3800214151973
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning og skader, fordi snore i overdelen og de nedre dele har knaster fri ende, og der er snore på begge sider af taljen i den nederste del, som ikke er fastgjort til beklædningsgenstanden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Badedragt af piger, bestående af to dele, mærket "Sirocco", med et mærke, der indeholder oplysninger på bulgarsk og sammensætning:80 % polyamid og 20 % elastan.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1783/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Raman girls
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto 513 — Punkt nr. L-501
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af, at der er snore i emhætte.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børnevintervest beregnet til børn fra 3 til 7 år.Jakken med reb er hætte.Der er et broderet mønster både på forsiden og i kraven, og der er tale om et tekstilmærke, der er forsynet med mærke og størrelse.Produkterne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1790/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: NICE WEAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:Stregkode GL-071, stregkode:05966699853558
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for kvælning og skader på grund af tilstedeværelsen af et snoretræk (bånd) i emhætten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.Produktet frembyder også en risiko for kvælning som følge af, at det er let at løse de dekorative punkiner i næsehulen, og at de kan indtages oralt eller indåndes.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En piges ududrustning bestående af tre dele, herunder en sweatshirt med et bånd, der indeholder et bånd.Kabinens venstre side er dekoreret med en katten til katte med en bovint.Ordene "Simle Milou" er forsynet med 3 hjerter, der er dekoreret med næsehorn, og som har hjerter.Den elastiske del af bukser indeholder tekst og strikkede myler.De nederste dele af bukser, der er over rogene, er dekoreret med dekorative snore, som holder sig under bukserne.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1791/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: HONG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A 916
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning som følge af snoretrækninger i emhætte, og kvælning som følge af, at plastsnorene let kan fjernes og synkes.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børneartikler bestående af tre dele (bukser, vest, vest, sweatshirt).Vest omfatter en hætte med en træksnor med plastsnorene i enderne.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1793/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatshirt for piger
 
Mærke: F&D
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:6610, stregkode:7010016613050
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af en silke, rille-lighed i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Violette sweatshirt for piger med hætte, der indeholder en snor med knuder i begge ender.Ordet "Hear" skrives på forsiden, dekoreret med næsehorn.Størrelse:122
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1759/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Multimeter — True effektivværdi AC/DC-lyskilde
 
Mærke: Extech
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EX 612, EX613, EX622, EX623, EX570
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi måleenheden ved lav batterispænding ikke viser spænding korrekt, når spændingen er til stede.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Multimeter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1774/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Geldannende UV-lampe til fingernegle — 36W UV-hælkke til belysning af UV-stråling (Nail Art)
 
Mærke: Fraulein
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type/Model nr.:38Produktkode:NA198 og NA273.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød, fordi tværsnittet af ledere i forsyningskablet er utilstrækkeligt, at konnektoren ikke har den fornødne jordforbindelse, og at plukningen og sikringen ikke er tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335 og de relevante nationale standarder BS 1362 og BS1363.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  UV-lys med UV-lampe til fingernegle, 36 WLampen har et digitalt display oven for og kommer i en lilla kasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1789/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængelse — Lengökábel 5M, Fehér
 
Mærke: Cixi Donggong
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  type:DG-YD01, stregkode:5 998032 192341
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød, fordi forbindelserne mellem stikkontakten i stikkontakten er for omfattende, og derfor kan et apparat, der er forbundet med bly, ikke være tilstrækkeligt jordforbundet.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante standarder IEC 60884 og MSZ 9871.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  5 m lang ledning til udvidelse af hvid ledning med et enkelt socket.Tekniske karakteristika:10A/230V 50HZ Størrelse:H05VV-F 3G1.0x5M.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1792/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Statusbalance — Wii Balance Sten og
 
Mærke: Blue Ocean
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelnummer er BOA025.UK.RB.Stregkode — 4020628997304.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningen udgør en risiko for elektrisk stød, fordi forbindelsen til de strømførende og neutrale stifter af stikket udelukkende består af loddemetal.I tilfælde af, at den loddemetal svigter på en af benene, kan der opstå et kort kredsløb.Der er overskydende tråd på transformerens lavspændingsside.hvis en af disse ledninger gik i løs vægt, kunne de berøre udvalgets indgangsside.Hertil kommer, at transformeren ikke har tilstrækkelig isolering mellem de primære og sekundære kredsløb.Pluste- og pin-størrelserne anses for at være for små.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Statusbjælke, som omfatter en strømforsyning.Risikoen udgøres kun af strømforsyningen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1794/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Dvd-afspiller — dvd Soitin
 
Mærke: Kingwood
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:DV-865 Bar kode:6 430033 334386
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi det ikke er tilstrækkeligt at opføre afstand og klareringer i netdriften.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Har dvd-afspiller
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 48