Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 48 ( Zveřejněno: 03/12/2010)
OpravyOznámení 1649/10 ze zprávy č. 44 z roku 2010 bylo z systému RAPEX odstraněno na základě dodatečných informací o posouzení rizik, které poskytly vnitrostátní orgány.Oznámení 0365/09 z týdne 10 z roku 2009 bylo odstraněno z internetové stránky systému RAPEX na žádost oznamujícího členského státu.Oznámení 1788/10 bylo z internetové stránky systému RAPEX odstraněno až do objasnění rizika.“Oznámení 1786/10 podané od 48. týdne v roce 2010 bylo trvale odstraněno na základě dalších informací obdržených od oznamující země.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1755/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Vrt pourri – Raslary Landade
 
Značka: Nature’s Own
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  038864282683
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože obsahuje napodobeniny malin, které by mohly být zaměněny za výrobky skutečné.Ty se mohou snadno oddělit a do válce se zcela vejdou do válce.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení majetku objednaného orgány.

 
Popis:  Pot pourri, obsahující napodobenina maliny a citrony, ve dvou formátech (průhledný sáček, velký nebo malý, s červeným krčkem s bílými tečkami).
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1756/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní puncie z třešní a višní
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  871127704379 0
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože tato napodobenina může být zaměněna za skutečné ovoce.Jakmile se stonek oddělí, imitace třešní se zcela vejdou do válce pro malé části.Proto tyto třešně představují nebezpečí udávení pro spotřebitele, a zejména pro děti, při požití nebo při vdechnutí, a to bez ohledu na veškerá poskytnutá varování.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná punkce obsahující tmavě červená napodobenina.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1760/10       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Disloans – Kalk und Rostlöser (Cumust and Rumust Dissolant)
 
Značka: POR CÖZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN:8690802028528
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20 – -30 % kyseliny dusičné.Je vysoce žíravý a vydává zplodin, které mohou být nebezpečné, pokud se používají ve vnitřních prostorách.Jeden nahlášený incident.Výrobek není v souladu s nařízením č. 648/2004.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Rozpětí a rzi disproporce
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1762/10       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Promývací kapalina – concentrato
 
Značka: Doctor Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže 19009 – L122;Čárový kód 8033247481747
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z toho důvodu, že vzhledem ke zvláště atraktivnímu vzhledu balení se zvyšuje pravděpodobnost nevhodné expozice tomuto produktu (především požití).Nádoba, která dodává výrobek jako hračka nebo panenku a dává jí zábavný vzhled, vyjadřuje skutečnost, že riziko spojené s výrobkem je minimální, a upozorňuje na to, že je třeba upozornit na obsah produktu a na obecná preventivní opatření pro jeho použití.Detergent obsahuje nebezpečné látky, zejména síran sodný a kacidopropyl betain, který je v koncentraci dráždivý pro oči.Kromě toho obsahuje limonen, látku, která může způsobit alergické reakce a která znamená povinnost varování na štítku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Hladká plastová nádoba se připomíná svalstvo.Na hlavě člověka je dávána zelená/žlutá tryska (otevřená/blízká).Na přední straně je pod paže žlutá nálepka se slovy „Super concentrato PIATTI“ (červená barva).Na zadní straně je bílý štítek s tímto textem:„Super piatti“ obsahuje (nařízení o detergentech 648/2004/ES):aniontové povrchově aktivní látky, < 5 %;amfoterní povrchově aktivní látky.Jiné složky:vonné látky (Limonen), konzervační přípravky (Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-Brom2-Nitripropan-1,3-diol).Neobsahuje fosfor – biologickou rozložitelnost > 90 % – Šarže č. 19009 – L122 —
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1761/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Flame
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:2482
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože je atraktivní pro děti, zejména děti mladší 51 měsíců, které ji mohou mást hračkou.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Opětovně plnitelné zapalovače ve tvaru zeleného stříbrné motocykly (přibližné rozměry:9 x 5 x 3 cm).Světlo LED se vyrábí z světlometu motocyklu po stisknutí tlačítka na horní straně zapalovače.Plamen se vyrábí z zadní pneumatiky motocyklu tak, že se zvedne přední pneumatika a lisuje se mechanismus na přední straně výrobku.Zapalovače se balí do černé kartonové krabice označené „FLAME“ (12 položek), s upozorněními v řeckém konci angličtina (přibližné rozměry:16 x 11 x 11 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1765/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – Nocna Lampka
 
Značka: Rum-Lux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-XYD4B01, kód EAN 5905003001403
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je vyroben z materiálu, který není dostatečně odolný vůči žáru, a může mít tudíž deformu, která vede k možnosti přístupu k živým částem.Představuje pro děti zvláštní riziko, protože je zdoben motivem pro děti, který by mohl vést dítě ke manipulaci s dětmi během pobytu v zásuvce.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zásuvné noční světlo s přepínačem zhotoveným z bílého PVC.Obrázek o člověku s hnědými chlupy, šedými kalhoty a tmavopólovou vládne.Balení je umístěno v blistě.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1766/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – automobily, 95 lehčí McQueen
 
Značka: Disney PIXAR <font color="#ff0000">(THIS PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  91786, kód EAN:8420406917863
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože pokrývají přehřívky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože je ozdobeno motivem pro děti, které by mohlo vést k manipulaci s dítětem při jeho zaslepení v zásuvce.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Noční světlo (velikost 12,5 cm x 5 cm) vyráběné z PVC s přepínačem.Pokrývají zdobený pohled na červené automobily.Prodáván na lepenky.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1767/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – Winnie The Pooh
 
Značka: Disney <font color="#ff0000">(THIS PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  91666, kód EAN:8420406916668
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože pokrývají přehřívky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože je ozdobeno motivem pro děti, které by mohlo vést k manipulaci s dítětem při jeho zaslepení v zásuvce.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Noční světlo (velikost 12,5 cm x 5 cm) vyráběné z PVC s přepínačem.Obal je zdoben na obrázku Winnie Paoh.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1764/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Santa Fe a Trajet
 
Značka: Hyundai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typy SM a FO, ES schválení typu e11 * 98/14 * 0162 a e11 * 98/14 * 0130.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U dotčených vozidel existuje možnost, že v důsledku nedostatečných antikorozních antikorozí dojde k rzi podélných ramen na zadní nápravě.To může ovlivnit stabilitu vozidla při pohybu nebo zabránit, aby bylo vozidlo řádně řízeno, což by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.Vozidla vybudovaná v letech 2000 až 2004 jsou dotčena.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Dánsko, Maďarsko, Švédsko, Bulharsko, Litva

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1772/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Potahové podložky pro kojence a malé děti – Puslerteplotu
 
Značka: Trold & Co
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárové kódy:1.5704211000396,2.5704211104193
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují chemické riziko, neboť materiál z bavlny obsahuje 86–91 mg/kg a plastový pěnový materiál obsahuje 48–60 mg/kg formaldehydu (maximální povolená množství formaldehydu v textilních výrobcích určených pro děti do 2 let je 30 mg/kg).Výrobek nesplňuje příslušné finské právní předpisy.Kromě toho balíček, plastový pytel představuje riziko znečištění životního prostředí a nepřímé zdravotní riziko, protože množství kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje limit 0,01 % hmotnostních polymeru (400 mg/kg kadmia).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bavlněný textilní materiál, který přechází na podložku s pěnovým plastovým čalouněním o rozměrech 63 x 48 x 8 cm.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku.Dvě různé koncepce:1. béžový kryt s hnědými giraffy, 2. černý a bílý řez s číselnými údaji o květu (retrostyl).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1779/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ružicha šedá – Červená doprava
 
Značka: Keptin – Jr
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Podpora je určena k tomu, aby byl zajištěn přístup do dodavatelského řetězce:48.23.3,2.Podporuje se Chain Chain Raby:48.23.1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože hlava může být od těla na králících oddělena silou 31 N a stává se malým dílem.Výrobky nejsou v souladu s evropskými normami EN 12586 a EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ostatní držitel má textilní tkaninu, k níž je připevněna králičí hlava, uši a subjekt vyrobený z měkkého textilu ve dvou různých barvách, žíhaný.Oděv je vyroben z kovu upevněného na dřevěném kotouči a z ní je upevněný smyček z textilního pásu.Má se za to, že ostatní držitel má významnou hodnotu – má dvojí funkci:ostatní držitel a hračka.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1782/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Happy Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  101, čárový kód 0000101–041004170997
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože chybí požadovaná varování, chybí návod a informace, a protože dítě je ponecháno bez dozoru s golfovým kočárkem.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Golfový kočárek.Výrobek se prodává v průhledných obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0710/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Obrázky o plastových číslech – obrázek Strojka Gormiti
 
Značka: Nuova serie <font color="#ff0000">(THE PRODUCTS ARE COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor:III SerieUstanovení čl. NCR99850,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8027638998501
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože:barva hračky v modré, hnědé a purpurové formě obsahuje:— 1,44 % hmotnostních di-n-oktyl-ftalátu (DNOP),— 2,34 % hmotnostních оf (isononyl) ftalátu (DINP),— 12,02 % hmotnostních оf bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP);barva hračky v šedé barvě a béžové barvě obsahuje:2,33 % hmotnostních оf di di (n-octyl) ftalát (DNOP),— 3,67 % hmotnostních оf (isononyl) ftalátu (DINP),— 13,29 % hmotnostních оf bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP);hračka je obarvena modrou barvou a zelenou barvou:1,27 % hmotnostních оf di di (n-octyl) ftalát (DNOP),— 3,21 % hmotnostních оf (isononyl) ftalátu (DINP),— 8,39 % hmotnostních оf bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Plastová hračka představující povahu vrstvy filmu Gormiti, ~ 62 mm ve výšce.Obrázek a karta jsou zabaleny v původním obalu v tmavé červené barvě.Papírová karta je označena jako „Gormiti“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0711/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Obrázky o plastech v podobě plastů – The Indicible Lords of Nature (The Indicible Lords of Nature)
 
Značka: GORMITI <font color="#ff0000">(THE PRODUCTS ARE COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6948544128016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují:0,46 % hmotnostních di (n-oktyl) ftalátu (DNOP),1,81 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP),5,3 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Soupravu sestávající z 4 číslic s kartami.Každá číslice je vyrobena z plastického materiálu a představuje znak ze série filmu Gormiti.Čísla jsou přibližně 62 mm. karty, které jsou součástí soupravy, jsou vyrobeny z papíru a představují údaje o filmu ze stejné série.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1768/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Hanel Global Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 32029–1, kód EAN:8591452032685
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé korálky se mohou snadno oddělit od vesty a zapadnout do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje.Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Myš z textilní hračky, béžová s měkkou vycpávkou, klínová na růžovém pláště se šňůrami v límci, zakončené dvěma malými kuličkami.Kabát je oddělitelný a v přední části je tvořen dvěma tlačítky.Štítek z lepenky připojený ke myších se označí NO. 32029–1 a kód EAN.Jiné označení na textilním štítku, který je připojen k hračce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1769/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka – hračka (Happy Carnie)
 
Značka: Hang Lei Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2082–7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8662141539881
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:Nebezpečí udávení, protože malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části, mohou být snadno odděleny;Zranění, protože hračka může snadno budit velmi ostré hrany.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hudební a otáčející se plastová hračka zavěsí se nad kritikem nebo postýlku.Čtyři hračky s měkkým výplní v tvaru sněžného člověka a jeden ve tvaru hvězdy, zavěsí se tenkou šňůrou.Výrobek je vybaven jednotkou produkující zvuk.Balení:lepenková krabice s průhledným plastovým oknem.Návod, informace a varování jsou na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1770/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor chrastidel – Happy To Time
 
Značka: Baby Lovely
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LB059
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  69170190
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože obsahuje malé části, které by mohlo být spolknuty, a má ostré hrany.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava osmi (8) různých vícebarevný plastové rákos.Balení:lepenková krabice s průhledným plastovým oknem.Návod, informace a varování jsou na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1771/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor chrastidel – Bell Belt
 
Značka: Yu Huang Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 7100010003558 Vzor U953 +
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor šesti (6) různých chrastidel z plastu.Všechny části hraček jsou vyrobeny ze vícebarevné plastu.Okénko pro balení obalů.Na kartonu jsou napsány tyto nápisy:— věčné omezení (nevztahuje se na děti mladší 3 měsíců) – „značka CE“ – čárový kód 7100010003558 – Vzor U953 +
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1775/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada zbraní – The Special Gun
 
Značka: Riding Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7100010005590
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a udušení, protože přísavky šipek lze snadno oddělit.Úrazy by mohly být způsobeny tím, že šipky jsou vypáleny bez přísavek.Udušení by mohlo být způsobeno tím, že sací košíčky přicházejí do úst dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor se skládá z:Brokovnice, barevné černé barvy a oranžové barvy,Malé zbraně, barvené černě,— 6 tečky (3 velkého a 3 méně) vyrobené z pružného plastu, zbarvený černý, s oranžovou, poloprůhlednou přísavkou,(walkie-talkie) vyrobené z pružného plastu, barvený černý,— údaje za cíl pro rok 3.Balení:kolonka „okénko“.Na kartonu jsou napsány tyto nápisy:— věčné omezení (ne pro děti mladší 3 měsíců) – „značka CE“ – Vyrobeno v Číně – Upozornění na „Chování malých částí“.Čárový kód 7100010005590.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1776/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní skupina
 
Značka: Come After Me
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WB64855012
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a udušení, protože přísavky šipek lze snadno oddělit.Úrazy by mohly být způsobeny tím, že šipky jsou vypáleny bez přísavek.Udušení by mohlo být způsobeno tím, že sací košíčky přicházejí do úst dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor se skládá z:— malá černá pistole,— 3 oddělovače z nepružné bílé umělé hmoty, zakončené červeným, poloprůhlednou přísavkou,(walkie-talkie) vyrobených z ohebného černého plastu,— a černý plastický stroj,Pár plastových ochranných brýlí,Černé plastové granátové granády,Pár plastových pounek z plastu.Balení:okénko s následujícími nápisy obsaženými v lepenku:— věkové omezení (neurčeno pro děti mladší 3 měsíců) – „značka CE“ – Vyrobeno v Číně – Upozornění na „Chování malých částí“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1777/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Strašná zbraň – strašná
 
Značka: Soldier of Fortune
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WB64855001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a udušení, protože přísavky šipek lze snadno oddělit.Úrazy by mohly být způsobeny tím, že šipky jsou vypáleny bez přísavek.Udušení by mohlo být způsobeno tím, že sací košíčky přicházejí do úst dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor se skládá z:Malé, černé pistole,— 3 oddělovače vyrobené z nepružného, bílého plastu zakončeného červeným, poloprůhlednou přísavkou,(walkie-talkie) vyrobené z pružného, černého plastu,— 3 údaje pro cíl,Pár plastových ochranných brýlí,Černé plastové granátové granády,Černá plastická peněženka.Balení:okénko s následujícími nápisy obsaženými v lepenku:— věkové omezení (neurčeno pro děti mladší 3 měsíců) – „značka CE“ – Vyrobeno v Číně – Upozornění na „Chování malých částí“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1784/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mini automobily – 6 PC Mini „Die Cast Cars“
 
Značka: XTREME
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 142/116 bar kód:5 050565 097026.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kola mohou být snadno odstraněna a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Malé plastové automobily (1,5 cm/3,5 cm) v různých barvách.Automobily jsou baleny v souboru šesti vozidel v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1787/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada – galuje hrachová hračka (číslo domu)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože 11 nezávislých prvků hračky může být spolknuto.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Přírodní barvená dřevěná domu dva odnímatelné střešní panely.Hračka má několik otvorů na bocích a střeše pro vložení různých částí (číslice 0–9 a 9).Rozměry hračky:150 x 130 x 125 mm. hračka je zabalena v lepenkové krabici, která je zabalena v průhledném plastovém filmu.Maďarská varování doporučují dětem od 3 let věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 8 fotografií

2 ze 8 fotografií

3 ze 8 fotografií

4 ze 8 fotografií

5 ze 8 fotografií

6 ze 8 fotografií

7 ze 8 fotografií

8 ze 8 fotografií

Číslo varování: 1757/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: BYK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kódy článků:1.Vesta:G601,2.Tričko:J7,3.Vyskoky a kalhoty:J51,4.Pocení:J115,5.Oděvy na pláštěm a pásy:J118,6.Pocení:J121,7.Pocení:J122,8.Tričko:J132,9.Trička a kalhoty:518,10.Trička a šortky:648,11.Tričko a šortky:7912,12.Oděv pro koleje:W904.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují šestimocný chrom v koncentracích od 0.6 do 5 mg/kg.Oeko Tex Standard 100 uvádí, že k zajištění optimální kvality by celkový obsah chromu měl být nižší než 1 mg/kg u dětských oděvů a méně než 2 mg/kg u všech ostatních oděvů, bez ohledu na to, zda se jedná o styk s kůží.Podle německého spolkového institutu pro posouzení rizik (BfR;2007) šestivazný chrom by měl být nižší než detekční limit z důvodu kožní senzibilizace látky, tj. jeho schopnosti způsobit alergické reakce, jako je kontaktní dermatitida.Vzhledem k tomu, že cílovou populací jsou děti, které mají tendenci k susání jejich oděvu a že obsah chromu (VI) je vyšší než stanovené mezní hodnoty, domníváme se, že k expozici může dojít nejen prostřednictvím kožní cesty, ale i orální a inhalační cestou, a že výrobky proto představují chemické riziko.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2010-w48/2010-w48_3-description.pdf >Viz přiložený dokument.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1758/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pulovr – Kik – Kinderpullovecay Kids (Dělovekové kaskaviny pro děti)
 
Značka: Kik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kek-25361009551210000499Roční období:210 WGR:955Pořadové číslo:2536100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy 4-methylen-m-fenylendiamin (71,8 mg/kg a 48,0 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská pulovr, 100 % bavlna, v barvách černé a bílé s malými červenými částmi kolem krku a motivem jejich motivu.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1778/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Krátké kalhoty chlapce
 
Značka: NEXT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:YN/957, 701111 NAVY SS10 SS NXT S ENGLAND SHORT
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, přičemž volný konec je vyčníval o více než 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Krátké kalhoty chlapce na obou stranách námořnictva se dvěma bílými postranními pruhy.Kalhoty mají dva šňůry na stažení bílé barvy v prostoru pasu.Velikosti:3–12 let
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1780/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička
 
Značka: Smart
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Trička pro děti od 2 do 6 let s odnímatelnou kapotou se šňůrami.Na oblasti límce je štítek s nápisem „Smart“ a velikostí.Na dalším štítku je nápis „Stars wing“ („Stars křídlo“).Na přední straně jsou různé nápisy.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1781/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské plavací kroj
 
Značka: “Sirocco”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DIVA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800214151973
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění, protože volné konce šňůr v horní části a dolní části mají uzly a na obou stranách pasu jsou šňůry šňůry, které nejsou připevněny k oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí bazén sestávající ze dvou částí, obchodní značka „Sirocco“, se štítkem, který obsahuje informace v bulharštině, složení:80 % polyamidu a 20 % elastan.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1783/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Raman girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. R-513 – Položka č. L-501
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zimní vesta pro děti určená pro děti od 3 do 7 let.Kabát má kapustu se šňůrami.Na přední straně a v oblasti límce je vyšívaný vzor, na kterém je uvedena obchodní značka a velikost.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1790/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: NICE WEAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:GL-071, čárový kód:05966699853558
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti zdrhovadel (pásky) v digestoři a v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.Výrobek také představuje nebezpečí udušení, protože části s dekorativními rýhami jsou snadno oddělitelné a mohou být požity nebo vdechnuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívka a výstroj skládající se ze tří částí, včetně pocení pocení se zip a přívačkou obsahující tkaninu.Levá strana této výstroje je zdobena rýhovou kočkou s bokem.Na pravé straně pocení se sepíše slova „Simle Milou“ se 3 srdcem, která je zdobena rýhami a štípkami.Pás elastického pasu obsahuje text a pletený třmen.Spodní části kalhot jsou zdobeny dekorativními šňůrami, které jsou visy pod lem kalhot.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1791/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: HONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A 916
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a nebezpečí udušení, protože plasty do ggles mohou být snadno odstraněny a spolknuty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj a výstroj sestávající ze tří částí (kalhoty, vesta s kapucí, tričko proti pocení).Vesta obsahuje kapuci se zdrhovací šňůrou s plastovými klecemi na koncích.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1793/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vientričko pro dívky
 
Značka: F&D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:6610, čárový kód:7010016613050
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože se jedná o hedvábí, proužek nebo zdrhovadla v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Tričko s fialovou potýkou pro dívky s kapucí, která obsahuje stahovací šňůrku s uzly na obou koncích.V přední části jsou napsána slova „Miss Hear“, která je zdobena rýhami.Velikost:122
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1759/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Multimetr – True RMS AC/DC Cbler
 
Značka: Extech
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EX 612, EX613, EX622, EX623, EX570
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože při podmínkách nízkého napětí baterie bude vodoměr při napětí napětí vykazovat správné napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Multimetr
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1774/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Odkaz na UV lampu na nehty – 36W UV lampa pro sušení UV gelu (Čaj)
 
Značka: Fraulein
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ/číslo modelu:38.Kód produktu:Na198 a NA273.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože průřez vodičů v zásobníkové šňůře není dostatečný, konektor nebude mít požadovanou uzemňovací ochranu a zástrčka a pojistka není přiměřená.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335 a příslušnými vnitrostátními normami BS 1362 a BS1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Gelová konzervace UV lampou na nehty, 36W.Svítilna má nahoře digitální displej a v fialové schránce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1789/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova – Lengökábel 5M, Fehmarr
 
Značka: Cixi Donggong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ:DG-YD01, čárový kód:5 998032 192341
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože dotyk Země v zásuvce je příliš široká a výsledkem je, že spotřebič připojený k rozšíření olova nemůže být řádně uzemněn.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami IEC 60884 a MSZ 9871.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Nástavec o šířce 5 m nastaven s jednou zásuvkou.Technické charakteristiky:.10A/230V 50R Velikost:H05VV-F 3G1.0x5M.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1792/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stát, v němž se nachází správní rada – podnik Wii Bilance Stat
 
Značka: Blue Ocean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo vzoru je BOA025.UK.RB.Čárový kód – 4020628997304.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zdroj energie představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože připojení do živých a neutrálních svorek vidlice je prováděno výlučně pájením.V případě pájky, které selžou na jednom z kolíků, by mohlo dojít ke zkratu.Na straně nízkého napětí transformátoru je přebytečný drát;pokud by se jedna z těchto vodičů mohla uvolnit, mohla by se dotýkat vstupní části rady.Transformátor navíc nezajišťuje dostatečnou izolaci mezi primárními a sekundárními obvody.Velikost kolíků a velikosti piton se považuje za příliš malý.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stojan, který zahrnuje zdroj energie.Riziko je spojeno pouze s dodávkami elektrické energie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1794/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač – DVD Soitin
 
Značka: Kingwood
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Čárový kód DVD-865:6 430033 334386
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože nejsou dostatečné vzdálenosti a světlost v síťovém transformátoru.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  DVD přehrávač
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 48