Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 46 ( Offentliggjort på: 19/11/2010)
Berigtigelser
Notifikation 1643/10 fra rapport 44 af 2010 er blevet fjernet fra RAPEX-systemet på baggrund af yderligere oplysninger om den risikovurdering, som de nationale myndigheder har fremsendt.
Meddelelse 1702/10 og 1704/10 fra rapport 46 er fjernet fra RAPEX-hjemmesiden efter yderligere oplysninger om risikoen.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 1700/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Dekorative magneter — I Love Chocolate
 
Mærke: VIRCA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. Artikel 10027360, 2. Artikel 10027362
 
Batchnummer/stregkode:  1. 2000100273609 OG 2. 2000100273623
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for kvælning og skader, fordi produktet let kan forveksles med et levnedsmiddel og dermed udgør en kvælningsrisiko, især for børn. Risikoen forværres af artiklernes ringe størrelse (prøverne passer ind i testcylinderen for små dele, der anvendes til prøvning af legetøj i overensstemmelse med standarderne), og tilstedeværelsen af magneter, som let kan skilles ad, og som kan forårsage alvorlige skader, når de passerer hinanden, kan forårsage alvorlige skader, når de passerer hinanden (blokeringer, huller i tarmen).


Produkterne opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  1. Pakken er fremstillet af klart cellofan bundet i den ene ende med en guldsnor, som mærket er fastgjort på, og den indeholder et blad af hvidt papir med perforerede kanter, som er forsynet med ni lys lyserød eller flødefarvet chokolader. På grundlag af hver chokolade er der en cirkulær magnet, der måler 0,6 cm i diameter og 0,3 cm i tykkelse. Der er to mærker på hver pakning. 2. Kartonemballagen indeholder fire chokolader, hver for sig i en del af en anden plastbeholder. Hver chokolade er også indeholdt i en kop, der er fremstillet af hvidt flydende papir. To af dem har form som runde blomster med fem peteblade. Den ene er svagt rosa og den anden chokoladefarvet, dekoreret med wavy linjer på toppen, hjerteformet med en hvid kant og en gul og rød dekoration i midten. Denne chokolade har en flødefarvet bund, der er forsynet med en rundmagnet, der måler 0,3 cm og har en tykkelse på 1,8 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1714/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Krystalkugler — Syv Color Crystal Boll — Bio Gel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 2-830-008; Stregkode 6 816285612586
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi bolde kan forveksles med slik med børn og putter det i munden. Bolde udvider sig hurtigt ved kontakt med vand og kan derfor helt eller delvis obstruere luftsystemet, hvis det ved et uheld sluges, eller hvis de kommer ind i luftvejene.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af produkterne, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Flerfarvede og gennemsigtige kugler med en første diameter på 0,3 cm eller 0,4 cm, som kan absorbere vand og nå en diameter på 1 cm, i gennemsigtig plastemballage med en farvet papær, der er mærket "Microsfedere syv Color Crystal-Boll Gel, fremstillet i CHINA, deunderskrevet af Korea" og instruktioner på engelsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Μalta, Det Forenede Kongerige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1716/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Hygroskopiske kugler til vandingplanter — Pearl Shape Crystal Soil
 
Mærke: Gemme di Rugiada
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi de i udseende svarer til de kugler, der anvendes til at dekorere kager, og fordi de vokser hurtigt, når de kommer i kontakt med vand, kan de, hvis de kommer i kontakt med vand, hurtigt dannes efter, at de kommer i kontakt med vand, eller, hvis de kommer i kontakt med vand, hindrer eller helt hindrer luften i at passere, hvilket resulterer i luftvejsblokering og/eller kvælning. Af den vurdering af artiklen, som Istituto Superiore di Sanità (note 24277 af 01.06.2010) foretog, fremgik det, at bolde efter kun 30 minutter havde øget mængden med over 300 %.


Produkterne opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af produkterne, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den gennemsigtige 8 g emballage, der indeholder hygroskopiske kugler. Hver pakning indeholder kugler af én farve. De farver, der er til rådighed, er: hvid, gennemsigtig, gul, orange, lysegrøn, blå, rød, violet, lyserød. De findes i små, mellemstore og store størrelser. Oprindelig diameter: små — 1,25 mm; middel — 1.7 til 2,0 mm store — 2 til 2,5 mm. det fremgår af varespecifikationen, at bolde kan øge deres oprindelige vægt med 120-150 gange.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1708/10       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Rullet blind
 
Mærke: Provec
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  63009000
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering, især for små børn, på grund af tilstedeværelsen af en lang operativ sløjfe (ca. 120 cm lang) og fraværet af anordninger til at holde vulstens kæde uden af børnenes rækkevidde.


Varen er ikke i overensstemmelse med EN-13120, indvendige persienner.


Der blev rapporteret om en dødsulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rullegardiner af forskellig størrelse (bredde 120, 140, 160 og 180 cm) og farve, der drives af en kæde af vulster på den ene side af blinde. Den blinde skal monteres af en forbruger.
Oprindelsesland:  Finland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1720/10       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gabarbeque
 
Mærke: Bonfire
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Cádiz nr. 933054
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Varen frembyder en risiko for brand på grund af galækage. Flammerne kan komme uden for brugerpanelet foran barbeet, og barbekonet kan stadig fungere, selv efter at brugeren har skiftet gashane til OFF.


Produktet opfylder ikke direktivet om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 498.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barbecue, der anvender LPG som brændstof. Grillen er hovedsagelig lavet af rustfrit stål og har fire hjul, så det let kan flyttes.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1698/10       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Popper
 
Mærke: 1. Vu-Du, 2. Tessier-Ashpool
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder isoamylnitrit, der er klassificeret som værende farlig ved indånding og indtagelse. Hos mennesker omfatter de skadelige virkninger af inhalering af isoamylnitrit såvel som andre stoffer i alkylnitritfamilien, herunder hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, hypotension, rastløshed og takykardi; den kan forårsage cyanose, besvimelse, åndenød, muskelsvaghed, mithemiemia, visuelle forstyrrelser (på grund af stigningen i det intraokulære tryk) og forøgelsen af intramuskulært tryk. Det kan også føre til hovedpine, akut psykosesis, midlertidig hemiplegi, koma og i sjældne tilfælde pludselig død. Der er også blevet rapporteret om hæmolytisk anæmi, og i nogle patienter har der været tale om oprettelse af Heinz-organer. Indånding kan også udløse alvorlig og omfattende dermatitis.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighedernes beslaglæggelse af produkterne.

 
Beskrivelse:  1. AEHER: Beholderen er en brun glasflaske på 50 ml med et sort plastloft. På flaskens forside er en lyse etiket med et billede af en mand, der bærer et halmuly med strå og genspejlende solbriller. Under billedet på et sort bånd ses navnet på produktet, Aether, med det første brev i lys blå og de andre hvide bogstaver. På flaskens bagside ser man ud fra en hvid baggrund de to symboler, som angiver, at stoffet er skadeligt (sort diagonal krydsning på en orange baggrund) og meget brandfarlig (sort flamme på orange baggrund) over de tilsvarende "skadelige" og "meget brandfarlige". Nedenunder er disse symboler følgende tekst: R 12-19-22-66-67 S 9-16-29-33 NR. CE 200-467-2. 2. POPSTAR: Beholderen er en brun glasflaske på 10 ml med et sort loft. Det farvede mærke med en geometrisk bladsform i gråtoner har en vandret stribe, der er orange på forsiden og som fdes til blå og violet på ryggen, og en vertikal sort stribe, som bærer ordet "PopStar" i hvid og gul (inddeling med orange) skrift. I bunden af denne stribe er en rainalbufarvet cirkel, som er skitseret i hvid. Mærkningen på bagsiden af flasken er forsynet med forskellige skilte: Handelsnavn: PopStar; iso-amylnitrit (97 %) stabiliserede sig. Advarslerne til brug ved produktet er også til stede, og det samme gælder importørens/distributørens navn, adresse og e-mail, risikosætningerne, nummer CE 203-770-8 og teksten "Mærkning i overensstemmelse med EF-normerne". Øverst er de to symboler, der angiver, at stoffet er skadeligt (et sort diagonalkryds på en orange baggrund) og meget brandfarlig (sort flamme på orange baggrund) over de tilsvarende "skadelige" og "meget brandfarlige".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1699/10       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Reparationssæt til cykeldæk
 
Mærke: RED SUN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8033928925843
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 54,4 % vægtprocent benzen.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige udtræden af distributører og leverandører. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighedernes beslaglæggelse af produkterne.

 
Beskrivelse:  Hver pakke omfatter sekundær kartonemballage, som er forsynet med salgsfremmende oplysninger, og/eller advarsler stemplet på en rød baggrund med hvide bogstaver foran og hvide bogstaver på gul baggrund omkring kanterne, på bunden og på bagsiden af emballagen med følgende ordlyd (på italiensk): "Bicycle Reparation Reparation Kit — Best tilbehør — Practical, Nyttige, høj kvalitet". I pakken er der tale om et lille rør, der formodentlig er fremstillet af aluminium med påskriften "RED SUN" trykt på orange på hvid baggrund. Pakken indeholder også fire plastre til inderrør og en lille metalfil.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1710/10       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere — Bulgarien — King lighter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. stregkode 6921747362968 2. stregkode 6943082910055 3. stregkode 69217473629
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produkterne frembyder en brandrisiko, fordi de ikke er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for løbende afbrænding, fri og cyklisk forbrænding. Desuden opfylder de ikke de funktionelle krav såsom flammehøjde, flammeslukning og modstandsdygtighed over for spredning og lysprøvning.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN ISO 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Engangslightere af plast med torch. Produkterne findes i forskellige farver. De indeholder en stor mængde gas og er usædvanlig lange — deres længde er ca. 16 cm. De har ingen sikkerhedsmekanisme. Der findes en knap, som giver flammen, men der er ingen påskrifter eller andre angivelser på den lettere del af lighteren (f.eks.: "Bulgarien", "Obzor"). Der findes en etiket med yderligere oplysninger om oprindelseslandet — Kina, påskrifterne: King lighter og brugsanvisning. Varerne sælges uden emballage. De placeres på en stand, der rummer 20 stykker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1706/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbils — iQ
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelår: 2008 til 2010. Se vedlagte VIN-numre.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi der under visse særlige kørselsforhold kan opstå advarselslampe for elektriske servostyring, og den krævede indsats for at vende rattet kan øges.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Irland, Danmark, Tyskland, Norge, Slovenien, Nederlandene, Island, Finland, Estland, Ungarn, Grækenland, Litauen, Μalta, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1712/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — SX4 og Swift
 
Mærke: Suzuki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SX4 2WD 1.6L (RW416) og Swift 1.3L (RS413) (Real kampagne 99-SK)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi fastgørelsen af udvendigt set spejle på spejlbasis kan løsnes, da disse skruer ikke har proppen, når de overdrevne vibrationer og/eller bøjnings-belastningen påføres trådene under brug. I værste fald kan det udvendige førerspejle komme ud af basen, hvis køretøjet kører kontinuerligt, også efter at skruerne løsnes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet mellem den 31. maj 2007 og den 22. september 2009 (SX4) og den 28. februar 2008 og den 17. september 2009 ("Swift") med VIN-numre fra JSAGYA21S0000107882 til JSAGYA21S00207083 (kun i Grækenland).
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Danmark, Irland, Nederlandene, Μalta, Spanien, Ungarn, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1713/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Citroen C5
 
Mærke: Citroen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  E2 * 2001/116 * 0360 * 07
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader (færdselsuheld) på grund af parkeringsbremsens effektivitetstab som følge af manglende kraft ved brug af parkeringsbremsearmen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Slovenien, Danmark, Spanien, Bulgarien, Ungarn, Grækenland, Sverige, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1719/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbils — Insignier
 
Mærke: Opel.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Insignier Model year: 2011.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi "Driver Airbag-modulet" kan være adskilt fra rattets kant på rattet, hvis der er tale om indsættelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Let passagerkøretøj. Fabrikationsnumre: fra B 1 017475 til B 1 051478.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Danmark, Spanien, Nederlandene, Finland, Bulgarien, Slovenien, Sverige, Grækenland, Ungarn, Litauen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1730/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Astra og insignier
 
Mærke: OPEL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeller Astra J og Insignier (tilbagekaldelseskampagne 10-C-046)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af, at der ikke optræder fejl på forsiden af dørnødudgangsvinduer på forsiden (RH), som kan forekomme. Som følge heraf kan håndfladen eller de fingre, som passagererne befinder sig i, opslå sig, når vinduet lukkes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører 2010 og 2011 modelår OPEL Astra J køretøjer, med VIN-numre fra B 8 023030 til B 8 023938 (fabrik: Ellesmere Port) og fra A G 091656 til B 041791 (fabrik: Gliwice) og Insignier køretøjer, med VINs fra B 1 055991 til B 1 060051 (fabrik: Ruesselsheim).
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Polen, Tyskland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Portugal, Bulgarien, Slovenien, Sverige, Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1729/10       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Bad til bad — Tesco Value Bath Mat
 
Mærke: Tesco
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 5051140803261
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader på grund af risikoen for brud på ben og blodudtrædninger.


Indberettede 4 hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Den detailhandlendes frivillige stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Cremefarvet bad. Emballeret opbygget med hvidt, rødt og blåt "værdiinterval" -emballage. Varens dimensioner er ca. 720 x 360 mm. brugsanvisningen er anført på emballagen.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1690/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Sko til spædbørn
 
Mærke: Melihua
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: 4016/SL
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi udsmykningen let kan løsne sig og sluge.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Babysko, syntetiske ydre og tunge, med Velcronbefæstelser. Jordbærdekoration.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1694/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  "baby walker — Lauflinhilfe" Gehfrei Laufwagen
 
Mærke: Swisskids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Rosalie 2009
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:


— undersiden af sædets ramme har skarpe hjørner/kanter, hvorpå barnet kan skade sine fingre eller tæer


— der er ikke noget udstyr, der forhindrer et utilsigtet sammenbrud eller nedtagning af en gåstol.


— produktet er let at vælte.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1273.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg og tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "baby waler med lyserød ramme, et gult og lyserødt kort" og en aktivitet, der er forsynet med et lydmodul.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1726/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Tylether — Mit baby's Teylether
 
Mærke: Tesco
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 5051898331597
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi nogle af gummiringe ikke er godt fastgjort og kan løsne sig.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Den detailhandlendes frivillige stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Baby Temethylether med ranglandende.
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1689/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj — Gaderi Osos varios colmalm
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference: SO-0100
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af små dele (øje, knap), som let kan løsne sig, og som indtages eller indåndes.


Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og destruktion af produkterne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Det udstoppede blødt legetøj i form af en lille brunlig bærer med hvide regnlag. Størrelse af lille badebjørn — 12 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1691/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babylegetøjskatersøjle
 
Mærke: Heimess
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det kan sidde fast i munden på børn, der ikke kan sidde uden støtte.


Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj, der skal hænges op, bestående af flere forskellige stykker træ (en vis malet) og en klokke på en rød plastsnor, med et kliptryk af træ, metal eller plast. Samlet længde: CA. 26 cm — vægt: 76 g. funktion: babylegetøj.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Tyskland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1692/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blød hest
 
Mærke: LOVELY NEDDY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 31313
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele, der let kan sluges.


Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Det pågældende produkt er en udstoppet blød tekstilhest. Den har forskellige former for tilbehør, f.eks. en kam, buer, hårtørrer, spejl osv. Beskrivelse af emballagen: En karton med et billede af hesten og et mærke, en mærkat, der viser "CE-mærkningen" og symbolet for produkter, som er uegnede for børn under 3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1696/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastioaur — The World of Dinosaur
 
Mærke: Dausini
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Verden af Dinosaur, EAN 8787247897984
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 1,4 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 4 % diisononylphthalat (DINP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.


Produktet indebærer også en kemisk risiko, fordi filmen indeholder en høj koncentration af bly, 333 mg/kg.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Import, der er afvist af toldmyndighederne, og frivillig destruktion af produkterne fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjssættet består af en række dinosaurer i forskellige farver, et palmetræ og en plastfolie. Materiale: plast. Pakket i gennemsigtigt plast med gult låg og bakke af vævet stof.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1697/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj indstillet til af plast — The World of Animal
 
Mærke: Dausini
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  World Of Animal, EAN 8787247897960
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den i vægtprocent indeholder 6,5 % vægtprocent dibutylphthalat (DBP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Import, der er afvist af toldmyndighederne, og frivillig destruktion af produkterne fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjssættet består af flere dyr i forskellige farver. Materiale: plast. Pakning i gennemsigtigt plast med rødt låg og bakke, der er fremstillet af grønt, vævet materiale.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1705/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dinosaur ægmagic
 
Mærke: PMS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nummer 036/251
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi:


De grønne dinioaur æg


0,33 % efter vægt af di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 1,17 % vægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP)


Det violette æg indeholder 0,18 % vægtprocent af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), 1,24 % efter vægt af di-n-octylphthalat (DNOP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastik dinoaur, lilla og grønne sorter i et gennemsigtigt plastæg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1707/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler — Sandaler Wodmeng
 
Mærke: Wodmeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 913134, størrelse 40
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomst af 3,7 mg/kg dimethylfumarat (DMF) i fodtøjet og 0,55 mg/kg i pose, som er indbefattet i emballagen.


Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, er forbudt i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Kvinders sandaler pakket i papkasse med mærket "Wodmeng". På etiketten er artiklens nummer og størrelse. Det viser sig også, at der er tale om "DO NOT EAT" i den boks, der indeholder sandaler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 1715/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kjoler til børn
 
Mærke: SHUN DA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. Artikel — kode: 5549, 2. Artikel — kode: 5547, 3. Artikel — kode: 5552, 4. Artikel — kode: 5550, 5. Artikel — kode: 5555.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder Hexavalent chrom, i koncentrationer på mellem 0.6 og 5 mg/kg. I betragtning af, at Öko Tex Standard 100 fastsætter, at for at sikre optimal kvalitet bør det samlede chromindhold være mindre end 1 mg/kg for børns tøj og mindre end 2 mg/kg for al anden beklædning, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI skal ligge under detektionsgrænsen. Det tyske forbundsinstitut for risikovurdering (BfR 2007) har demonstreret stoffets sensibiliseringsegenskaber, dvs. dets evne til at fremkalde allergiske reaktioner som f.eks. kontaktdermatitis. I betragtning af at målgruppen er børn, at indholdet af chrom VI ligger mellem ovennævnte værdier, og at børn har en tendens til at sutte på deres tøj, mener vi, at eksponering ikke kun kan ske via hudruten, men også ad oral eller inhalationsvejen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Se vedlagte dokument.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1717/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Scarf — Ahmaaddy Seidensåbnes Red (Ahmaaddy Sbryd siler)
 
Mærke: Ahmaddy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Sølvsilke, P-1105-X
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi forskellige farvede/mønstrede dele af silkestokken indeholder azofarvestoffer, som frigiver den aromatiske amin 3.3 "— dimethylbenzidin (170/640/270/110 mg/kg) og pentachlorphenol (11.0/20,0 mg/kg).


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sbryd med et mønster, der hovedsagelig har en rød farve, der er 120 cm lang og 95 cm bred, og som er afgrænset med rugende rør på lange sider.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1718/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Høg — Ahmady turkis/blå høg
 
Mærke: Ahmaddy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Uld, turkis/blåt, P-1078-62
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi forskellige dele af vævet stof, der er farvet/mønstret, indeholder pentachlorphenol (290/1050 mg/kg).


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "Duehøg", der overvejende er blå/magenta, med et produkt af en længde på 180 cm og en bredde på 70 cm.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1721/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke — Quan Qig Tong — ny "Fashion
 
Mærke: Denis
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnevinterjakker med en hætte, der har funktionelle snore, og som er beregnet til børn op til 7 år. Produkterne findes i forskellige farver: lyserød — med en broderede påskriften "Barbie" på forsiden og rødt med en broderede påskriften "Billa bong" på forsiden. Der er blevet fastgjort visse etiketter til produkterne, og de indeholder oplysninger om sammensætningen: 100 % polyester, information om producenten, type produkt — børnejakker, nogle fælles symboler for vask, strygning osv. Produktet sælges i gennemsigtig polyethylenemballage. < fontfarve = "# ff0000" >PRODUKTER ER LIMETTIG. </font >
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1722/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sæt af børn
 
Mærke: Diamond
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model 127, stregkode 3800824086303.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorellestrenge i taljeområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnesæt af mærke Diamond, der består af to dele — en lavkonjunktur og et par benklæder med snore i taljeområdet. På forsiden af sweatshirts er der en påskriften "Superior sport". Der findes også etiketter med oplysninger om producent og sammensætning. Produkterne sælges i gennemsigtig emballage forsynet med påskriften "Diamond".
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1723/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke — Classic Fashionable
 
Mærke: APLX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CY-T8
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnejakke, hvor der er en hætte, der har snore med metal. Den fastgøres med en lynlås og metalknapper. Der er også visse dekorative knapper på lommer. På indersiden af jakken er der en etiket med påskriften: "APLX klassiske modeelige" modemer og en vis størrelse. Der findes en anden etiket, som indeholder oplysninger om model CY-T8 og påskriften: APLX klassiske modemer og et supplerende tekstilmærke med oplysninger om sammensætningen: 100 % nylon. Produktet sælges i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1724/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesæt bestående af tre dele — artikel 1, stk. 1, litra e)
 
Mærke: SMARALD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: NY-R810
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børns sæt af mærke "Smarald", der består af tre dele: en sweatshirts med hætte, der har funktionelle snore, der aflukker i knob. På forsiden er der en applikator med påskriften: "artikel" og et vedhæftet mærke med påskriften: "SMARALD" på indersiden og en anden etiket med samme påskrift og information om model NY-R810. Den anden del af sættet er en bluse med påtryk: "artikel": "læring", "læring" og et par jeans, der har et mærke med oplysninger på bulgarsk om sammensætningen. Produktet sælges i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1725/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke — Diva — AIXINDAO
 
Mærke: YIRU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model J009
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnekappe med hætte, der har snore med plast tilggles, mærke, "YIRU", model J009. På forsiden er der små broderede blomster og en applikationsbetegnelse: "Dva" og "AIXINDAO" og en tilknyttet dekorativ ledning i højre undersektion på forsiden. På indersiden af jakken er der et mærke med påskriften "YIRU" og størrelse. Der er en anden etiket med oplysninger om modellen, påskriften "YIRU", klassisk slid, klassisk mode og information om sammensætningen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1727/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fodtøj til mænd
 
Mærke: Sport
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indtunge indeholder azofarvestoffer, som frigiver de aromatiske aminer i en koncentration på mellem 34.1 og 209,5 mg/kg, som overstiger den tilladte grænse på 30 mg/kg.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Stop for salg, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Herresko, der er lavet af stof og synthetic med en varm foring. De er brune og har en plastsål, mærket "Sport". Bremseskoene er pakket i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1728/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fodtøj til mænd
 
Mærke: XIU XIAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder azofarvestoffer, der frigiver den aromatiske amin 4,4 — oxydianilin i en koncentration på 210,8 mg/kg, og som overskrider den tilladte grænse på 30 mg/kg.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Stop for salg, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Herresko, der er fremstillet af kunstlæder, mærke "xiu XIAN". De er sorte og er pakket i papkasse. De har et metallukkebeslag og påskriften "Suit". Sålen er fremstillet af naturgummi, og den er udelukkende lavet af kunstlæder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1703/10       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Balsam
 
Mærke: Горный чистотел - Balm of Mount celandine (Chelidonium L.)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN: 4607017269992 Produceret: 02.2010
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder 25 % ammoniak.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Balm i 1,2 ml plastflaske. Flaskernes omtrentlige størrelse: 1 cm x 5 cm. Produktet er beregnet til korrektion af kosmetiske fejl ved huden.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1693/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Lampeholder
 
Mærke: Lumibel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LU-7160
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi strømførende dele kan berøres, og der er risiko for brand, fordi de er for varme.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60238.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid farve, som holder
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1695/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejseadaptere
 
Mærke: Lumibel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LU-6005, LU-6015 LU-6035
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
LU-6015:


Produktet frembyder en risiko for brand, fordi:


— et stik med en højere rating kan indsættes i tilbehørets fatning;


— hullerne i stikkontakten er ikke tilstrækkeligt elastiske til at sikre et tilstrækkeligt kontakttryk med de stikledninger, der kan indsættes:.


Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


Adapteren kan let åbnes, mens den er i brug, og kontakterne på siden kan deformeres.


LU-6005:


Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


— de aktive dele af basen, som er beskyttet af skodder, er tilgængelige uden et stik.


LU-6035:


Produktet frembyder en risiko for brand, fordi:


— et stik med en højere rating kan indsættes i tilbehørets fatning;


Hullerne i stikkontakten er ikke tilstrækkeligt elastiske til at sikre et tilstrækkeligt kontakttryk med de stikledninger, der kan sættes ind.


Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


— der er ingen skodder;


Der kan etableres en forbindelse mellem en stikprop og et hul i en direkte stikdåse, mens det andet stift er tilgængeligt.


Det er let at åbne adapteren, når den stadig er i brug.


Produkterne ikke opfylder den relevante nationale standard UNE 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  LU-6015: en hvid engelsk spansk adapter, ingen emballage LU-6005: en hvid engelsk spansk adapter, ingen emballage LU-6035: hvid fleradapter, blister-pakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1701/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Nattelys — Plug-I Night fyr
 
Mærke: Disney <font color="#ff0000">(MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6732
 
Batchnummer/stregkode:  5021703067324
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød og brand, da det er fremstillet af materiale, der ikke er tilstrækkelig varmefølsomt, og at materialet kan deformeres ved at få adgang til strømførende dele. Det udgør en særlig risiko for børn, fordi det er dekoreret med billeder af børn, der virker tiltrækkende på børn, og som kan få et barn til at håndtere det, mens det tilsluttes stikkontakten.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Nattelys fremstillet af hvid PVC med diney-tegn. Pakket i et blister med blå baggrund.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1709/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Dvd-afspiller
 
Mærke: Silvertec
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DVD-H865A Stregkode: 6 417536 657006
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi krybeafstanden og frihederne i lysnettet ikke er tilstrækkelige.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Dvd-afspiller
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1711/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektriske rejsedokumenter — Boots Travel Ketle
 
Mærke: Boots
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varenummer: 59-03-718 Stregkode: 50-45095-90371-718.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi håndteringen under visse omstændigheder kan blive for varm.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk rejseprogram fremstillet af hvidt plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 46
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland