Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 45 ( Offentliggjort på: 12/11/2010)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1681/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Dekorative lys
 
Mærke: Biuro-Set
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:10469, EAN-kode:5906729633794
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi det let kan forveksles af forbrugerne, især børn, med fødevarer i form af sin form, farve, udseende og størrelse og som følge heraf kunne puttes i munden, suges eller indtages og dermed udgøre en fare for deres sundhed eller sikkerhed.Produkterne er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lys med en mørk violet drueform, lysets størrelse 15 x 7,5 cm, en størrelse på 1.5 x 1 cm.Druerne er let aftagelige.Udstyret med en papetiket med mærkning af seppe Decor.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1688/10       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Oppustelig svømmerplads
 
Mærke: Halis
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SL 24003
 
Batchnummer/stregkode:  4750733120371
 
Risikotype:  Drukning, Kemikalie
 
Produktet udgør:Kemisk risiko, fordi legetøjets grønne polymermateriale indeholder 1,3 % vægtprocent af bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), diisononylphthalat (DINP) og 0,54 % diisodecylphthalat (DIDP), og at legetøjets gule polymermateriale indeholder 13,7 % bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), diisononylphthalat (DINP) og 0,05 % diisodecylphthalat (DIDP);— risiko for drukning (kæntring), fordi produktet er konstrueret på en sådan måde, at det kan forveksles med et stykke legetøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En oppustelig bareboat krokodille 81 x 56 cm (blå, hvid, rød) på en grøn bund.Der er advarsler på forskellige sprog.Produktet er pakket i en gennemsigtig pose, der indeholder et farvebillede af den oppustelige stol, og en mærkat med fabrikantens navn, importør og advarsler på lettisk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1655/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Swift
 
Mærke: Suzuki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjets MA, EF-typegodkendelse e6 * 93/81 * 0027 * 01, e6 * 98/14 * 0027 * 02E6 * 98/14 * 0027 * 03, e6 * 98/14 * 0027 * 04
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for skader på grund af mulige defekter ved den forreste stødstrålingsenhed, idet de intervaller, der ligger i nærheden af de gældende aksler, kan give anledning til korrosion.Da denne korrosion gør sig gældende, er det muligt, at løbeakslerne kan fungere i løs vægt, hvilket kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 1997 og 2002 og har et køretøjsidentifikationsnummer på området:TSMMA * * * * * * 316394 til TSMMA * * * * * * 908872.
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Irland, Nederlandene, Slovenien, Spanien, Finland, Ungarn, Grækenland, Sverige, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1673/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Nava, Pathfinder, Micra
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Navara (D40), Pathfinder (R51) og Micra (K12).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne udgør en risiko for skader som følge af, at tændingskontakten og ECM's relæ kontakter i IPDM kan blive kontamineret med opbygning af siliciumoxid fra relælysgen.Dette kan føre til dårlig læsning ved hjælp af kontakter på relæer.I ekstreme tilfælde kan dette resultere i elektriske problemer, motorbåse og undladelse af at genstarte køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kommercielle og Passenger Cars: — Micra med vin (SJNFBAK12U1) 000113-444382 og produktionsperioden:29. januar 2004 til 28. juni 2006- Pathfinder (R51) med VIN's (VSKJLWR51U0) 022307-900533.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Spanien
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Μalta, Tyskland, Slovenien, Nederlandene, Spanien, Grækenland, Island, Ungarn, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1675/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Van — Master
 
Mærke: Renault
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Skibsfører III
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder fare for skader, fordi den venstre bagaksel på bagakslen kan revne, hvilket i de alvorligste tilfælde kan medføre brud.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Let erhvervskøretøjProduktionsperiode:indtil 16. april 2010Fabrikationsnumre:B000001 til B006693.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Danmark, Tyskland, Slovenien, Nederlandene, Finland, Østrig, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1677/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Legaa
 
Mærke: Honda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Forklaring (modelkode:KB1)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader (ulykke), fordi det under regelmæssig udskiftning af bremsevæske eller bremseblødningsoperationer kan være muligt at blive deformeret, så der opstår en lille væskeudsivning.Hvis bremsevæskens niveau reduceres betydeligt, aktiveres alarmanordningen for lys og lav bremsevæske i instrumentbrættet.Hvis køretøjet fortsat drives i denne tilstand, vil bremsepedalen stige gradvist.Hvis der ses bort fra ovennævnte symptomer, kan en af bremsekredsene mislykkes.Selv om det resterende kredsløb giver tilstrækkelig bremsekraft til at standse køretøjet, vil standselængden stige.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen gælder for køretøjer i klasse 2005, 2006 og 2007, der fremstilles mellem den 23. december 2005 og den 6. februar 2007, og inden for VIN-intervallet fra JHMK1 * * * 7C200006 til JHMK1 * * * 7C204817.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Bulgarien, Nederlandene, Island, Slovenien, Finland, Irland, Ungarn, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1678/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler — Kawasaki VN
 
Mærke: Kawasaki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Motorcykler, model VN1700 Voyager, VN1700 Classic Tourer og VN1700 Classic
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader (ulykke), fordi motoren kan gå i stykker under deceleration som følge af en ukorrekt opstilling af ECU'en (elektronisk styreenhed).Dette kan medføre, at cyklisten taber balance og kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen påvirker MY 2009 og 2010 motorcykler med løbenumre:VN1700B9F:fra JKBVNT70ABA000184 til JKBVNT70ABA001858 VN1700BAF:fra JKBVNT70ABA003379 til JKBVNT70ABA004612 VN1700C9F/C9FA:fra JKBVNT70CCA000045 til JKBVNT70ABA002698 VN1700DAF:fra JKBVNT70CDA005026 til JKBVNT70CDA006139 VN1700E9F:fra JKBVNT70EENA000045 til JKBVNT70EENA001586 VN1700FAF:fra JKBVNT70EFA004028 til JKBVNT70EFA004356
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Nederlandene, Slovenien, Finland, Portugal, Spanien, Ungarn, Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1651/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Baby walker — Baby Mix
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Serie nr.:KONTO 6221 SY
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for hovedskader, fordi det nemt kan vælte.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1273.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gåstole med pink plast, lyserød og gul pateterplads og spillekonsol med et akustisk modul.Mulighed for at skifte til at svinge/rocker eller som et fast system.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1650/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Centro Giochi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 6933575840709
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning, fordi en lille del (plastmærket) let kan løsnes.Desuden blev sugekoppen løsrevet fra et stykke legetøj efter misbrug og blev fuldstændig gennemfoert ved hjælp af skema E.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Durusk i form af en hund med en sugebeholder fastgjort til et stykke legetøj med snor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1652/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Boblegepin — Musik Bubble Electric Gun
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  623
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk, Personskader
 
Produktet udgør:— mikrobiologiske risici som følge af forekomst af mesofile mikroorganismerRisiko for skader som følge af den manglende modstand i batterihusene.Produktet kan let gå i stykker med skarpe elementer.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Batteridrevne boblegepistol af fri plast med to skruelådsbeholdere af væske.Produkterne emballeres hver for sig med en klar, blende- og papemballage."nr. 0623" anføres på emballagen, men der anføres intet varemærke, angivelse af, hvordan batterierne skal anbringes, eller hvordan mærkningen skal opbevares.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1665/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsnøgler af plast
 
Mærke: Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref Fourn:77759-AP, CUG:EAN: 614240, EAN:4893413777593
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af små aftagelige dele.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugeren af forbrugeren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Der findes to nøgler af rød plast, som er i besiddelse af to nøgler:en lilla og en grøn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 1668/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjshus — House Puzzle — Funny Musical Toys
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi det indeholder små dele, der passer helt ind i cylinderen til smådele.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Et lille farvet plasthus med huller af forskellig form og tilsvarende brikker til dem.Beskrivelse af emballage:Papæske med et gennemsigtigt plastvindue på forsiden, som er mærket:Puzzle, funny musikalsk legetøj, "henstilling, para más de 12 mses" (anbefalet til børn over 12 måneder) og forskellige former for mærkning på engelsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1669/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt til legetøj — Kimberly den Green Pasture
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 215830 i faktura nr. 3222 i kolli
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi materialet i det violette videokamera indeholder 47 % diisononylphthalat (DINP) med diisononylphthalat (DINP).Ifølge REACH-forordningen er phtalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøj eller småbørnsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Heste, dukker og tilbehør (videobånd, tønde, børster osv.), der er pakket i papæske, på en gennemsigtig måde.3 forskellige sætf.eks. varierer hestenes farver (hvid, brun, lysebrun).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1670/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj opført — Funny — Høj Toys Set
 
Mærke: LeluKulma
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto nr. TPT-501267 i kolli, post nr. 1070225 på fakturaen
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi blåt materiale i røret for thoskopet indeholder 12 % bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), diisononylphthalat (DINP) og 4,1 % dibutylphthalat (DBP) efter masse af blødgjort materiale.Ifølge REACH-forordningen er phtalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøj eller småbørnsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Et stykke legetøj, der indeholder et push-hunde- og plastveterinærtilbehør, f.eks. saks, et stethoskop og en injektionssprøjte.Posterne pakkes inden i den lyserøde plastkurv.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1672/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference:SAP 364888
 
Batchnummer/stregkode:  8 024142 937323
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af små frielementer (feelere, der allerede er løsrevet fra legetøj), der kan indtages oralt eller indåndes.Der er også små grundstoffer, der frigives efter kollisionsprøvningen (hoved af støbeskeer), der kan indtages oralt eller indåndes.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rød træstøbe med sorte pletter og fire sorte hjul.Hovedet har to røde hældninger.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1685/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babyges spanskler — Baby Rottles
 
Mærke: Innocuity
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 5314a, varenummer:NGZ 6693219, EAN-kode:5900232803354
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi:— rangles indeholder små dele, der let kan afrives og indtages af børn— de dele af rangordenen, der rager ud over modellen i skema A.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sæt af gårangler bestående af 5 flerfarvede plastiske rangler i form af dyr, fod og stjerne.Pakket i en gennemsigtig pose, som lukkes ved hjælp af billeder af klapper og baby, der er mærket BAY, logoer, logoer, advarsler og andre.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1686/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Batchandeand
 
Mærke: LILALU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BC 4250282410165
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi den bærer en "perlemor halskæde ", og perlemmerne for denne halskæde kan let komme til fri fod og kan blive slugt af børnene.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Blød gummiand til brug i badekarret uden emballage.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1656/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Spordragt — Diffusion
 
Mærke: L & S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Blue blue walls.Svingbilletten er let grøn og bærer mærket på artiklen og ordet "Diffusion" i sort.Den hvide etiket, der er syet på indersiden af beklædningsgenstanden, bærer mærket med sort skrift.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1657/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Damebenklæder
 
Mærke: WAOER-HUIDI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikelkode:R 3006
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Blå bukser til blå kvinder.Den beige svingbillet, der er fastgjort til beklædningsgenstanden, er forsynet med en guldkam i basrelief, der består af en krone over mærket (WEHD), to krydsede ord nedenunder.Hele navnet på mærket er trykt i hvidt, over "Made in China".En rød sticker er forsynet med beklædningsgenstandens størrelse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1658/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Jakke — Fashion
 
Mærke: YIMANEILI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel CY 5
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Sortsomspændende læderkappe med grå og sort tartan appliqué.Den hvide svingbillet har en sort stribe gennem midten, hvor mærket er trykt med halvdelen i hvid og halv sort, sammen med et rødt logo.Den øverste del er forsynet med et hvidt rektangel med rødt for "Fashion".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1659/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kraftig jakke
 
Mærke: ER SHUN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel B-A-25
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Sort jakke med hvide liner af forskellig bredde, der danner et plusstøttemønster.Der er sorte akstknapper på kraven og ærmerne.Omfatter et bælte i samme stof med et skinnende, sorte låsespænde.Svingbilletten er mørkegrå og bærer varens mærke med sølvtryk.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1660/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Damebenklæder
 
Mærke: L & S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel A 1014
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Sorte lækser til kvinder i form af sort lækning.Den sorte svingbillet er forsynet med beklædningsgenstanden i hvidt.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1661/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kraftig jakke
 
Mærke: ER SHUN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel A28
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Sort jakke med blå streger, der danner en slags placement-mønster.Med plastknapper.Den sorte stofmærkning, der er syet på indersiden af beklædningsgenstanden, bærer mærket i hvid.Den rektangulære billet er sort og bærer navnet på varen i sølvtryk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1662/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Damebenklæder
 
Mærke: L & S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel A1012
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Sorte kvinders bukser med sorte snørebånd.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1663/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kvinders påklædning
 
Mærke: L & S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 95022
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Den grønne, hvide, violette og røde blomstring med farver (grøn, hvid, lilla og rød) på en sort baggrund.Plattrappen i pastelnuance fra hvid til gul til grøn bærer beklædningsgenstandens mærke.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1664/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  "bluuse" for kvinder — Diffusion
 
Mærke: L & S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 90082
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Blue bluse fra Navy blue til søværnet.Den hvide etiket, der er syet ind i den indre del af skjortekraven, bærer mærket.Titanbilletten af pap er hvid med orangecirkler og bærer mærket på artiklen og ordet "Diffusion", også i orange.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1666/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Repressure jakke — Diffusion
 
Mærke: L & S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 9813 og 9815
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Artikel 9813:En violet fløjl af kvinder med en lynlås (metalklodser) og snitsaps.Foret er en lysere lilla farve.Den beige etiket, der er syet fast på beklædningsgenstanden, og den, der er fastgjort til kassen (beige til den brune grænse), bærer mærket "Diffusion", igen under brun.De samme oplysninger er trykt med sort på beklædningsgenstandens gennemsigtige emballage.Artikel 9815:Fløjlsjakke med lynlås og snitskæbe til kvinder, herunder på lommer og krave på forsiden.Den beige etiket, der er syet fast på beklædningsgenstanden, og den, der er fastgjort til kassen (beige til den brune grænse), bærer mærket "Diffusion", igen under brun.De samme oplysninger er trykt lodret i sort på beklædningsgenstandens gennemsigtige emballage.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1667/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Damebukser — Diffusion
 
Mærke: L & S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 9719
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder hexavalent chrom på mellem 1.6 og 14,1 mg/kg.I betragtning af, at Oeko Tex Standard 100 fastslår, at det samlede chromindhold bør være under 1 mg/kg for børnebeklædning og under 2 mg/kg for al andet tøj, uanset om det er i kontakt med huden, og at chrom VI rent faktisk ligger under påvisningsgrænsen, mener vi, at en grænse på 5 mg/kg chrom VI er en praktisk grænseværdi, ud over hvilken der er en alvorlig risiko for allergisk kontaktdermatitis.Til støtte herfor er der kliniske undersøgelser, hvoraf det fremgår, at 50 % af de følsomme emner for lædervarer var i kontakt med hinanden på dette niveau.Analogt hermed og i betragtning af, at disse artikler vil være i direkte kontakt med huden, hvis der er tale om en hel arbejdsdag, mener vi, at de udgør en alvorlig risiko for allergi over for forbrugerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Damerende benklæder til kvinder.Klappekortet er sølv- og bærer varens mærke og ordet "Diffusion" i orange.Den nedre del af billetten er forsynet med billeder af små orange kugler.Beklædningsgenstanden pakkes i en gennemsigtig plastkuvert med klæbestof.Varens mærke og ordet "Diffusion" er trykt med sort.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1676/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Jakker til piger
 
Mærke: Mert kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af, at der findes snore i emhættenProduktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  En jakke, der er beregnet til piger op til 7 år, mærket "Mert børn".Jakken har en hætte med funktionelle snore og påskriften "Princess" fremad og limet sequiins.Produktet sælges i gennemsigtig polyethylenemballage.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1679/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigebikki
 
Mærke: Small Poul
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Lille Poul Bigini — Produktkode:103624 — art. nr. PF5449SO
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdets tilstand.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mange børn under 7 år.Bikini har snore i hals- og brystområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1687/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dame-sko
 
Mærke: Francesco Milano
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  09.04-FM8109
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 94,9 mg dimethylfumarat (DMF) i de poser (mudant stof), der er sat i stedet for produktet (DMF).Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter indeholdende dimethylfumarat er forbudt i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Bronzefarvede højhælede das-sko.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1683/10       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hårfarvestof — Perfect Intative Color Creme + VITAMIN C
 
Mærke: VENITA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Hårfarvestof 111 Noix Dore (GOLD NUT):1Batchkode:7.01.046 B 111;EAN-kode:59021017117912.Batchkode:6.11.751 A 111;EAN-kode:59021017113883.Batch kode 7.01.023 D 111EAN-kode:5902101711388
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 2-nitro-p-phenylendiamin og hydroquinon.Produktet opfylder ikke kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sæt af hårfarvningsmidler, der er pakket i en grøn emballage.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1653/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk afbryder
 
Mærke: Matel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:Kode 22339 og 21191:8436003123392 og 8425160211912
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkterne udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:De har ingen forbindingsmekanisme, og de er ikke udstyret med terminaler, der er nødvendige for aftagelige enkeltposteafbrydere til brug med fleksible snore;— der er ingen forankring til at forhindre, at ledere udsættes for mekanisk belastning, herunder snoning, når de er forbundet med terminalerne.De skruer, der anvendes til at holde ansigtet eller dækkende plader, er ikke bundne.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61058.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Plader fremstillet af hvidt og sort plast.Produkterne er indpakket i fri plastic og forsynet med en mærkat med mærke og stregkode.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1654/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk stik
 
Mærke: Matel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:Kode 22388 og 22389:8436003123880 og 8436003123897
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en risiko for brand, fordi det er muligt at indsætte et stik med en højere rating i stikkontakten, og fordi hullerne i stikkontakten ikke er tilstrækkeligt elastisk til at sikre et korrekt kontakttryk med stikpropper.Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard UNE 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Produkterne er hvide og sorte fatninger.De er pakket i fri emballage med et klistermærke med mærke og stregkode.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1671/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Digitalt multimeter — digital klemme
 
Mærke: DeBestDeals GmbH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:266;Løbenummer:1004095519
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød:— som følge af utilstrækkelig isolering af karkassen— på grund af det korte kredsløb som følge af blotlagte ledende delePå grund af kabelbefæstningens utilstrækkelige brudstyrke.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61010.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og destruktion af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Digitalt multimeter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1674/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk pumpe
 
Mærke: Rucejok
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Antal model H3
 
Batchnummer/stregkode:  4 607172 012464
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:— dykpumpe skal være en klasse I (i pumpen klasse II)Stikket er klasse I, men uden jordledningsledningKoblingsledninger tværsnitsareal mindre end 0,75 mm² (målt 0,5 mm²)Manglende instrukser.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk pumpe pakket i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1680/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Insektafskrækningsvarmeanlæg
 
Mærke: ET KINTOX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8699621302666
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en brandfare som følge af overophedning under driften.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Specifikt udstyr til insektafskrækningsanlæg, blå farve.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1682/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Insektafskrækningsvarmeanlæg
 
Mærke: AROXOL MAT DEVICE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:Meteranordning at4 partikode 5946004120397
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en brandfare som følge af overophedning under driften.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Rumænien
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1684/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Strømforsyning til LED-moduler — Tapenilit
 
Mærke: Oversol
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:10509003 Barkode (på pakningen):6410041221564
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:— afstanden og stagnationsafstanden fra den primære vikling til den sekundære vikling af transformeren er under 0,5 mm, kræves der mindst 5,8 mm— under prøvningen af den elektriske styrke (primær — sekundær), er opdelingen fundet ved 1600 V (skal kunne modstå 3750 V i 1 minut).På grund af disse fejl kan brugeren let få fatal elektrisk stød fra det tilgængelige 12-V-stik i tilfælde af fejl i udstyret.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61347.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektronisk styremodul for LED-moduler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 45