Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 3 ( Objavljeno: 17/01/2020)
Prijava A11/00001/20 izvješća 2020 – 3 ažurirana je dodatnim brojevima modela., Obavijest A12/0709/19 povučena je iz izvješća 2019 – 18 od 03 – 05 – 2019 na zahtjev tijela koje provodi prijavljivanje jer su dostavljeni novi dokazi koji pokazuju da je proizvod sukladan.

 
Tjedno izvješće o potrošačkim proizvodima
Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00016/20       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Samouravnoteženi romobili (Hoverboard)
 
Marka: ENet
 
Ime: P5B Hoverboard
 
Vrsta/broj modela:  P5, P5B, P5C
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Požar, Strujni udar
 
Kotači s vanjske strane mogu nehotično raditi dok korisnik drži uređaj izvan tla.Stoga bi ruka ili drugi dijelovi tijela osobe mogli postati zarobljeni, što bi dovelo do ozljeda./punjač nema odgovarajući uređaj za zaštitu od prekomjerne struje i ima dostupne dijelove pod naponom.Osim toga, prekretnica i razmak između primarnih i dostupnih sekundarnih strujnih krugova nisu dovoljni.Stoga bi korisnik mogao biti izložen strujnom udaru ili dovesti do pregrijavanja proizvoda, što dovodi do požara.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima direktiva o niskom naponu i strojevima i odgovarajuće europske norme EN 62368 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Narančasta samouravnotežujuća ploča s dva kotača za uporabu kao osobna prijevozna naprava.
Opis pakiranja:  Proizvod se prodaje u crnoj kartonskoj kutiji s slikama proizvoda na jednoj strani.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00020/20       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Epruveta
 
Marka: BLACC
 
Ime: Exetube Strong
 
Vrsta/broj modela:  Snažna
 
crtični kod:  7325600060784
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNO
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Pjena na drškama proizvoda sadržava kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 2,83 %)./zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Stavljanje proizvoda na tržište podliježe prethodnim uvjetima (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Crvena plastična korda koja se upotrebljava kao oprema za vježbanje.
Opis pakiranja:  Proizvod se prodaje u plastičnoj ambalaži.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00023/20       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Samouravnoteženi romobili (u unutrašnjosti)
 
Marka: P10, Wheel New
 
Ime: P10H Hoverboard
 
Vrsta/broj modela:  ZH-42 – 2000 (punjač)
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Kotači s vanjske strane mogu nehotično raditi dok korisnik drži uređaj izvan tla./Slijedom toga, ruka ili drugi dijelovi tijela osobe mogli bi biti zarobljeni, što bi dovelo do ozljeda.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o strojevima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Višebojno samouravnoteženje s dvije ploče na kotačima za uporabu kao osobna prijevozna naprava.
Opis pakiranja:  Proizvod se prodaje u bijeloj kartonskoj kutiji s slikama proizvoda na jednoj strani.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00032/20       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Kočni disk za bicikle
 
Marka: Trickstuff
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Dächle UL 160 mm & 180 mm
 
crtični kod:  4251189802237
 
Broj serije:  isporučeno između 28.6.2019. i 4.11.2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Na tarnom prstenu kočnog diska mogu nastati pukotine zbog kojih bi disk mogao blokirati kotač.To bi stoga moglo dovesti do nesreće ili do pada biciklista s bicikla./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  http://trickstuff.de/rueckruf/

 
Opis:  Kočni disk za bicikle promjera 160 i 180 mm
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Švedska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00030/20       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Narukvice
 
Marka: Primark
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Čl. 3444101.
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Metal u močvaru sadrži prekomjernu količinu kadmija (izmjerena vrijednost do 0,048 % masenog udjela).Kadmij je štetan za ljudsko zdravlje jer se akumulira u tijelu i može oštetiti organe te može uzrokovati rak./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Narukvice
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovenija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00062/20       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Narukvice
 
Marka: Xinshishi
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer metal sadržava kadmij (mjerna vrijednost 0,048 % masenog udjela), olovo (mjerna vrijednost 1,7 % masenog udjela) i migraciju nikla (izmjeriti vrijednost 0.83 µg/cm² tjedno).Kadmij je toksična tvar koja se nakuplja u tijelu i može oštetiti organe i može uzrokovati rak.Migracija nikla predstavlja rizik od alergena.Olovo je štetno za zdravlje ljudi, akumulira se u tijelu i može štetno djelovati na plodnost, dojku o djeci ili nerođenom djetetu./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Zlatne narukvice
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovenija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00045/20       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Premaz protiv korozije
 
Marka: MOVILIS
 
Ime: AUTOKONSERVANTAS MOVILIS
 
Vrsta/broj modela:  750 ml
 
crtični kod:  4770286383079
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Pakiranje nema zatvarač koji je siguran za djecu, a označivanje pakiranja ne uključuje odgovarajuće piktograme opasnosti, oznake opasnosti i oznake obavijesti, naziv tvari koja sadrži preosjetljivost kože./proizvod nije u skladu s uredbama CLP-a
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Protukorozivni premaz za prozore automobila, vrata itd.
Opis pakiranja:  Proizvod se prodaje u sivom cilindričnom plastičnom pakiranju sa žutim navojnim čepom.
Zemlja podrijetla:  Ruska Federacija
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00002/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Ford
 
Ime: Focus
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E13 * 2007/46 * 1911 * 04
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  19.S50
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su od 21. ožujka 2018. do 07. ožujka 2019..
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Ožičenje motora može biti oštećeno zbog oslonca na kućište mjenjača.To bi moglo dovesti do smanjenja snage motora ili gubitka motora, čime bi se povećao rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s oznakom Ford opozvana:19S50.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Estonija, Finska, Grčka, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00009/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putničko vozilo
 
Marka: Peugeot
 
Ime: Rifter, Partner
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski brojevi:E2 * 2007/46 * 0624 * 04 + * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 05, Vrsta:E
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  JTV
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 22. lipnja i 14. srpnja 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Stup upravljača ne smije biti proizveden u skladu sa specifikacijom.To može dovesti do kvara u upravljanju i posljedično do gubitka kontrole nad vozilom, čime se povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s kodom opoziva Peugeot:JTV.
Zemlja podrijetla:  Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Irska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00017/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putnički vagon
 
Marka: Bentley
 
Ime: Continental 24, Continental Supersports and Continental Supersports Convertible
 
Vrsta/broj modela:  E11 * 2001/116 * 0221 * 24
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  DOK. 19/27 (RB41)
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su od 02/10/2016 do 27/01/2018.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Požar
 
Spojno crijevo hidrauličnog kormilarskog sustava s pomoćnom silom može odvojiti od spojne cijevi hladnjaka./Slijedom toga, hidraulična tekućina za upravljanje mogla bi propuštati, što bi dovelo do gubitka upravljačke naprave i povećanja rizika od nesreće, do praćenja prometa i požara.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s oznakom opoziva Bentley:DOK. 19/27 (RB41).
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00018/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putnički vagon
 
Marka: Ford
 
Ime: Fiesta
 
Vrsta/broj modela:  E9 * 2007/46 * 3142 * 10
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  19.S47
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su od 15/05/2019 do 17/06/2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Stup upravljača može zaklopiti zbog netočnog odstupanja./nakon produljene uporabe stup upravljača može otkazati, što dovodi do gubitka naprave za upravljanje, čime se povećava rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s oznakom Ford opozvana:19S47.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Finska, Grčka, Poljska, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00019/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Land Rover
 
Ime: Range Rover, Range Rover Sport
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije:E11 * 2007/46 * 0649, E11 * 2007/46 * 0909
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  S306
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 15. i 20. veljače 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Smjer električnog ožičenja unutar sklopa stupa upravljača nema dovoljan razmak od metala stupa upravljača, što uzrokuje oštećenje ili povlačenje ožičenja iz priključka pri namještanju stupa upravljača.To može dovesti do smanjene funkcionalnosti upravljanja i kvara sirene i pokazivača smjera, čime se povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s oznakom za opoziv kopna:N306.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Grčka, Irska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00022/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Terensko vozilo
 
Marka: Polaris
 
Ime: Ranger XP 1000
 
Vrsta/broj modela:  Ranger XP 1000
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  R-19 – 05
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 9. kolovoza i 4. prosinca 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Pogonski pojas može se tijekom rada slomiti ili slomiti, uzrokujući oštećenje nepravilno usmjerenog voda za gorivo.To može dovesti do curenja goriva, čime se povećava opasnost od požara./Direktiva 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Terensko vozilo pod kodom opoziva Polaris:R-19 – 05.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00031/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: BMW
 
Ime: Z4
 
Vrsta/broj modela:  Serija modela:G29, homologacijski broj:E1 * 2007/46 * 1949, Vrsta:G4Z
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  0063660100
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 17. i 25. srpnja 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Upravljačka jedinica za prednje svjetlo može biti oštećena tijekom proizvodnog postupka dobavljača.To bi moglo dovesti do kratkog spoja u upravljačkoj jedinici, uzrokujući neuspjeh prednjih svjetala, osvjetljenja glavnog svjetla ili zaokreta, čime bi se povećao rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod BMW-ovom oznakom opoziva:0063660100
Zemlja podrijetla:  Austrija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00034/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putničko vozilo
 
Marka: Citroen
 
Ime: C3 Aircross, Berlingo
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije:E2 * 2007/46 * 0624 * 04 + * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 05, e4 * 2007/46 * 1241 * 07, Vrste:E, 2
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  HAR
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 22. lipnja i 15. srpnja 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Stup upravljača nije proizveden u skladu sa specifikacijama.To može dovesti do kvara u upravljanju i gubitka kontrole nad vozilom, čime se povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod oznakom opoziva Citroen:HAR.
Zemlja podrijetla:  Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Hrvatska, Irska, Malta, Slovačka

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00037/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Hyundai
 
Ime: Elantra, IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije:E4 * 2007/46 * 1054, e4 * 2007/46 * 1157, Vrste:AD, AE
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  91.C064
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 1. srpnja i 31. kolovoza 2019. (Elantra, IONIQ Hybrid), a od 4. srpnja do 31. kolovoza 2019. (IONIQ Elektro)
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Matice kotača ne smiju biti zategnute na pravilan moment.Zbog toga bi se mogle odvojiti, čime se ograničava stabilnost vožnje i povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod oznakom za opoziv lijeka Hyundai:91C064
Zemlja podrijetla:  Republika Koreja
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Danska, Finska, Irska, Luksemburg, Poljska, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00039/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: BMW
 
Ime: 1, 3, M3, X1, Z4
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski brojevi:E1 * 2001/116 * 0287, e1 * 2007/46 * 0273, e1 * 2001/116 * 0352, e1 * 2007/46 * 0277, e1 * 2007/46 * 0283, e1 * 2007/46 * 0275, e24 * 2007/46 * 0024, e1 * 2007/46 * 0373, e1 * 2001/116 * 0308, e1 * 2007/46 * 0314, Vrste:187, 1K2, 182, 1C, 1K4, X1, X1-N1, ZR, 390L, 3L, 3K, 3K-N1, 392C, 3C, M3, e1 * 2007/46 * 0315, e24 * 2007/46 * 0022, e1 * 2001/116 * 0346, e1 * 2007/46 * 0316, e1 * 2007/46 * 0377
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  0061950400., 0061670400., 0061120500.
 
Datumi proizvodnje:  Od ožujka 2007.do.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Priključak kabela za pozitivnu bateriju na prednjoj kutiji za raspodjelu snage može biti oštećen vibracijama i strujama tijekom životnog vijeka vozila.To može dovesti do kvara motora i električnog sustava vozila, uključujući prednja svjetla i zaštitu putnika, što će povećati rizik od nesreće i ozljeda putnika./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil na temelju BMW-ovih oznaka opoziva:0061950400., 0061670400. I 0061120500.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00040/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Mercedes-Benz
 
Ime: A-Class
 
Vrsta/broj modela:  Serija modela:BR177, homologacijski broj:E1 * 2007/46 * 1829 * 03, Vrsta:F2A
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  9190203
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su od 16. listopada do.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zavar na sustavu za namještanje visine sjedala lijevog prednjeg sjedala može biti neispravan i može se slomiti, zbog čega se sjedište sjedala naginje naprijed u slučaju sudara.Kao posljedica toga, zaštitni učinak sustava za držanje bit će umanjen, čime se povećava rizik od ozljede.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod šifrom opoziva Mercedes-Benz:9190203
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Luksemburg, Mađarska, Poljska, Portugal, Slovačka, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00041/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putničko vozilo
 
Marka: Opel
 
Ime: Combo, Vauxhall Combo
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije:E2 * 2007/46 * 0622 * 04, e2 * 2007/46 * 0623 * 05, Vrsta:E
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  E19 – 190492
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 22. lipnja i 14. srpnja 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Stup upravljača nije proizveden u skladu sa specifikacijom.To može prouzročiti kvar u upravljanju i posljedično gubitak kontrole nad vozilom, čime se povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s kodom opoziva Opel:E19 – 190492.
Zemlja podrijetla:  Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Irska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00042/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: BMW
 
Ime: X6, X6M
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski brojevi:1 * 2007/46 * 0412 * 17, e1 * 2007/46 * 0172 * 10, Typеs:X6, M7X
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  0052920200
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 11. rujna 2013. i.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Četiri nosača za pričvršćenje dječjeg sjedala ISOFIX na stražnjim sjedalima ne smiju imati potrebnu konstrukcijsku trajnost.Zbog toga se jedan ili više nosača može slomiti pri povećanom opterećenju zamora materijala tijekom rada.To može povećati rizik od ozljede u slučaju nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod BMW-ovom oznakom opoziva:0052920200
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Danska, Estonija, Estonija, Finska, Grčka, Irska, Island, Luksemburg, Malta, Mađarska, Poljska, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00044/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Jeep
 
Ime: Cherokee
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E4 * 2007/46 * 0783 * 17, Vrsta:KL
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  INAČICA 99
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 26. lipnja i 4. rujna 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Pinion u servo kormilarskom sustavu može biti neispravan i može se slomiti.Zbog toga se kolo upravljača može blokirati, čime se povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod šifrom Jeep opoziva:V99.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Poljska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00048/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putnički vagon
 
Marka: Lotus
 
Ime: Elise
 
Vrsta/broj modela:  E4 * 2001/116 * 0008 * 71 do e4 * 2001/116 * 0008 * 72 * 4 * KS07/46 * 0011 do e4 * KS07/46 * 0011 * 24
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  2019/02R
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su od 15/05/2012 do 30/06/2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Požar
 
Plastični razmaci između tračnica za gorivo motora i glave cilindra mogu se proširiti i ugovoriti./Slijedom toga, vijci za pričvršćivanje glave cilindra mogu biti izloženi prekomjernom umoru, što dovodi do curenja goriva, što povećava rizik od nesreće i požara.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod oznakom za opoziv Lotus:2019/02R
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00049/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Motocikl
 
Marka: Indian Motorcycle
 
Ime: Chief, Chieftain, FTR1200, Roadmaster and Springfield
 
Vrsta/broj modela:  Indijski vođa motocikla, Springfield, glavni stožer, kapetan, FTR1200
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  I-19 – 05 A i I-19 – 05 B
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su od 12/02/2019 do 31/07/2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Prekidači 10.A strujnih krugova možda nisu u skladu sa zahtijevanim funkcionalnim specifikacijama./Slijedom toga, oni bi mogli propasti, uzrokujući neočekivano zaustavljanje rada motora, čime se povećava rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Motocikl pod indijskim kodovima za opoziv motocikla:I-19 – 05 A i I-19 – 05 B.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Poljska, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00050/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putnički vagon
 
Marka: Ford
 
Ime: Fiesta
 
Vrsta/broj modela:  E9 * 2007/46 * 3142 * 11
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  19.S46
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 18/09/2019 i 25/09/2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Na vijke stražnjih brava i uvlačnika sigurnosnog pojasa može se primijeniti nedovoljan zakretni moment./Slijedom toga, u slučaju nesreće ti se elementi mogu odvojiti, čime se povećava rizik od ozljeda.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s oznakom Ford opozvana:19S46.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Finska, Njemačka

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00053/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putnički vagon
 
Marka: Ford
 
Ime: Focus
 
Vrsta/broj modela:  E13 * 2007/46 * 1911 *
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  19.S42
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 14/10/2019 i 16/11/2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Klinovi okvira za distribuciju električne energije (Power Distribution Box – PDB) mogli su biti neispravni i uzrokovati isprekidanu ili lošu vezu./Slijedom toga, neke bi se funkcije PCB-a mogle povremeno poremetiti, što bi dovelo do zaustavljanja vozila ili vožnje u optimalnim uvjetima, čime bi se povećao rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil s oznakom Ford opozvana:19S42.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00055/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putničko vozilo
 
Marka: Fiat
 
Ime: Ducato
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E3 * 2007/46 * 0044 * 29, Vrsta:250
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  6263
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su 10. lipnja i 30. listopada 2019.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Kabeli mogu doći u dodir s ispušnom cijevi.To može dovesti do neuspjeha ABS-a i stražnjih svjetala, čime se povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil koji se nalazi u Fiatovu oznaci za odmor:6263
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Estonija, Hrvatska, Island, Luksemburg, Mađarska, Poljska, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00056/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: KIA
 
Ime: Optima
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E4 * 2007/46 * 1018, Vrsta:JF
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  191112
 
Datumi proizvodnje:  Pogođena vozila proizvedena su između 24. srpnja i 14. prosinca 2015.
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Nepovratni ventil u vakuumskoj pumpi možda neće ispravno funkcionirati.To može dovesti do kvara pomoći pri kočenju, čime se povećava rizik od nesreće./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod KIA kodom opoziva:191112
Zemlja podrijetla:  Republika Koreja
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Estonija, Finska, Poljska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00066/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Peugeot
 
Ime: 208I, 2008I, 301I
 
Vrsta/broj modela:  E2 * 2007/46 * 0070 * 38, e2 * 2007/46 * 0070 * 40, e2 * 2007/46 * 0070 * 41, e2 * 2007/46 * 0070 * 42, e2 * 2007/46 * 0070 * 43, e2 * 2007/46 * 0070, e44 * 2007/46 * 2 * 0070, e2/2007/46 * 45 * 0070, e46 * 2007/46 * 2 * 0071, e2/2007/46 * 14 * 0071, e18 * 2007/46 * 2 * 00701, e19 * 2007/46 * 0224 * 09 * 2 * 0224
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  JPM
 
Datumi proizvodnje:  301 OD 06/09/2017 DO 29/03/2019 – VIN:VF3DDHMRPHJ793927 do VF3DDHMRPKJ641509
KrivotvorinaNO
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Pogrešna kalibracija motora može dovesti do toga da razina dušikovih oksida (NOx) ispuha prijeđe regulirane granične vrijednosti.Dušikovi oksidi štetni su za ljudsko zdravlje i okoliš./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  2008.i od 07/12/2017 do 08/03/2019 – VIN:VF3CUHMRPHY179596 do VF3CUHMRPKY054432 208I od 01/02/2017 do 12/04/2019 – VIN:VF3CCHMRPHT048291 do VF3CCHMMPKW050685 301 od 06/09/2017 do 29/03/2019 – VIN:VF3DDHMRPHJ793927 do VF3DDHMRPKJ641509
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Irska, Malta, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/00067/20       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putničko vozilo
 
Marka: Fiat
 
Ime: Ducato III
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac:250, homologacijski broj:E3 * 2007/46 * 0049 * 24
 
Kôd za opoziv dodijeljen poduzeću:  6268
 
Datumi proizvodnje:  26.9.2018 do 14.11.2019
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Požar
 
Neispravno ugrađeni pozitivni kabel generatora može doći u dodir s pogonskim vratilom.To može dovesti do kratkog spoja i, u nekim slučajevima, do požara u vozilu./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Kamion
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Luksemburg, Slovenija, Švedska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00026/20       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Dječje sjedalo za bicikle
 
Marka: B'TWIN
 
Ime: Baby Seat 100 BCLIP
 
Vrsta/broj modela:  ref. 2538309
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  prodano između 01.10.2018. i 20.11.2019.
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Točka pričvršćenja kopče može se slomiti.Dijete stoga može izaći iz sjedala i ozlijediti se./
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  https://www.decathlon.pl/ecpl/static/redesign/wycofane-produkty/invalid-products/pdf/Plakat%20apel%20do%20kliento%CC%81w%2002.01.2020-min.pdf

 
Opis:  Dječje sjedalo za bicikle.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Portugal
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Austrija, Bugarska, Irska, Italija, Portugal, Švedska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00046/20       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Držač za obuću
 
Marka: Franck&Fischer
 
Ime: Apple red soother holder
 
Vrsta/broj modela:  RUJAN 1501. – 5104.
 
crtični kod:  5704361005760
 
Broj serije:  15/02
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod ima male dijelove koji se mogu lako odvojiti./dijete može staviti jedan od tih malih dijelova u usta i usta.Proizvod nije u skladu s europskom normom EN 12586.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Tekstilni držač za soju s tekstilnom igračkom – crvena jabuka.
Opis pakiranja:  pogledajte fotografiju
Zemlja podrijetla:  Tajland
Upozorenje primljeno od:  Slovenija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Njemačka

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00051/20       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Držač za obuću
 
Marka: hevea
 
Ime: Pacifier holder
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  EAN 5710087334206.
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Element za pričvršćivanje lako se slomi, stvarajući male dijelove.Dijete bi moglo staviti male dijelove u usta i ugušiti ih./proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 12586.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Držač za potplate od tekstila.
Opis pakiranja:  Kartonska kutija.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovenija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska, Njemačka

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00001/20       
Kategorija:  Pirotehnički proizvodi
 
Proizvod:  Vatromet
 
Marka: Cialfir
 
Ime: Valencianets
 
Vrsta/broj modela:  0163-F2 – 0656, 0314
 
crtični kod:  8435033803144
 
Broj serije:  17031401
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Oštećenje sluha
 
Razina zvučnog tlaka pirotehničkih sredstava za zabavu je previsoka (> 120 dB).Prekomjerne razine buke mogu uzrokovati oštećenje sluha./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o pirotehničkim sredstvima i odgovarajuće europske norme EN 15947.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  https://nl-nl.facebook.com/LootsVuurwerk/

 
Opis:  Banger cat.F2, 20 po polju
Opis pakiranja:  Kartonska kutija s crvenim i bijelim prugama.
Zemlja podrijetla:  Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Belgija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/00003/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Meke igračke s ključem
 
Marka: Kaskimatti
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  KM2098, KM2100
 
crtični kod:  6430067030445., 6430067030469.
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi (plastične oči) mogu se lako odvojiti od igračke.Malo dijete moglo bi ih staviti u usta i ugušiti./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Meka igračka (husky/sobor) pričvršćena na tipkovnicu
Opis pakiranja:  Bez paketa
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00004/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Boja za prste
 
Marka: Hipo
 
Ime: Finger Paint
 
Vrsta/broj modela:  članak br. H6781
 
crtični kod:  5907700602525
 
Broj serije:  CN-8411
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Boje sadržavaju prekomjernu količinu 5-kloro-2-metil-izotiazolin-3 (2H) -ona (CMI), 2-metilizotiazolin-3 (2H) -ona (MI), 1,2-benzoizotiazol-3 (2H) -on (BIT) (izmjerene vrijednosti do 36 mg/kg, 29,1 mg/kg i 34,1 mg/kg).Te tvari mogu izazvati nadraživanje očiju i kože, opekline i toksične su./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Niz boja za prste, osam boja.
Opis pakiranja:  Pakiranje:kartonska kutija.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00006/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična zaklopka
 
Marka: Gazelo Toys
 
Ime: Grzechotka
 
Vrsta/broj modela:  G100946 – 2823 – 5920
 
crtični kod:  5900949404004
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Oštećenje sluha
 
Razina zvuka koju proizvodi igračka previsoka je što može dovesti do trajnog ili djelomičnog gubitka sluha./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plastična kornjača, pričvršćena na četiri kotača bez ambalaže, ali s oznakom pričvršćenom na igračku.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00007/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična igračka
 
Marka: ADAR
 
Ime: Modna Kolekcja / Lalka
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  5901271448063
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Igračka sadržava preveliku količinu 2-etilheksil ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost:0,33 % masenog udjela).Ovaj ftalat može naštetiti zdravlju djece, uzrokujući moguću štetu reproduktivnom sustavu./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plastična lutka.
Opis pakiranja:  Pakirano u kartonsku kutiju s plastičnim prozorom
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00011/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastični pištolj
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Police Force Super Weapon Set
 
Vrsta/broj modela:  G089756 – 610 – 7 – 4424
 
crtični kod:  5907773982050
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Čaše za usisavanje mogu se lako odvojiti.Ako dijete projektil stavi u usta, jastuk za usisavanje mogao bi odvojiti i ometati dišne putove.Osim toga, kinetička energija projektila pri udaru na osobu previsoka je.To bi moglo prouzročiti ozljede, posebno očima./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Policijski komplet plastične igračke koji se sastoji od dva igračka s projektilima.
Opis pakiranja:  Pakiranje:plastični blister s kartonskim leđima.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00012/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet igračke za puške
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Soft Play Gun
 
Vrsta/broj modela:  G096428 – 781B-4821
 
crtični kod:  5907773989677
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Kinetička energija projektila pri udaru na osobu previsoka je.To može prouzročiti ozljede, posebno očima./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plastični pištolj za igračke koji puše s pomoću projektila izrađenih od pjene.
Opis pakiranja:  Pakiranje:plastični blister.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00013/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mekana igračka
 
Marka: ty
 
Ime: Beanie Boos
 
Vrsta/broj modela:  UREDBA BR. 0718/15626;Topaz
 
crtični kod:  008421366668
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dio (elastična traka) može se lako odvojiti od igračke.Malo dijete može staviti mali dio u usta i na njega udahnuti./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Stavljanje proizvoda na tržište podliježe prethodnim uvjetima, Upozoravanje potrošača na rizike (Autor: Distributer)

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  http://www.meteorcee.eu/?lang=pl

 
Opis:  Meka igračka u obliku jednoroga bez ambalaže, ali s etiketom pričvršćenom na igračku.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Litva, Mađarska, Slovenija

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00014/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Skup glazbenih instrumenata igračke
 
Marka: Fansheng, Pegaz Toys
 
Ime: Zestaw instrumentow
 
Vrsta/broj modela:  BR. 733A-35
 
crtični kod:  5902385965781
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Gušenje, Oštećenje sluha
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od igračke i lako se slomiti, oslobađajući male dijelove.Malo dijete može male dijelove staviti u usta i usta.Ručka igračke je preduga:dijete bi moglo staviti izbočeni dio u usta, što bi moglo blokirati dišne putove.Remen pričvršćen na igračku nema mehanizam za brzo otpuštanje.Ako se nosi oko vrata, mogao bi stvoriti petlju i zatvarati se, što bi dovelo do davljenja.Razina zvučnog tlaka previsoka je i može dovesti do trajnog ili djelomičnog gubitka sluha./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Komplet plastičnih glazbenih instrumenata koji se sastoje od bubnja i okna.
Opis pakiranja:  Pakiranje:plastična vrećica.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00015/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična kugla
 
Marka: TOYS Group
 
Ime: Pilka
 
Vrsta/broj modela:  TG406393 – 3080
 
crtični kod:  5902553815122
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Igračka sadržava diizobutil ftalat (DIBP) (izmjerena vrijednost veća od 50 % masenog udjela).Ovaj ftalat može naštetiti zdravlju djece, uzrokujući moguću štetu reproduktivnom sustavu./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plastična kugla s pričvršćenim olovkom.
Opis pakiranja:  Pakiranje:mrežna vreća.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00029/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: GIRL BEAUTIFUL/Flower language
 
Vrsta/broj modela:  BR. 097
 
crtični kod:  8590042112639
 
Broj serije:  E11263D1V864A104
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal glave lutke sadrži prekomjernu količinu di- (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost do 46,7 % masenog udjela).Ovaj ftalat može naštetiti zdravlju djece, uzrokujući moguću štetu reproduktivnim organima./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Visina od plastike iznosi oko 15 cm.
Opis pakiranja:  Kartonska kutija s plastičnim prednjim dijelom
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00047/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična peteljka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Sweet Fashion
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaDA
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal proizvoda sadržava prekomjernu količinu bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerene vrijednosti:35,5 % masenog udjela)./ovaj ftalat može naštetiti zdravlju djece, uzrokujući moguću štetu njihovom reproduktivnom sustavu.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plastična lutka koja prikazuje karakter Else iz filma „Zamrznuto”. lutka nosi različite boje.
Opis pakiranja:  Ambalaža sa slikama iz filma „Zamrznuto”.Besmisleno pisanje na kutiji.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00052/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka stakalca
 
Marka: Crystal Slime
 
Ime: Blue
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Migracija bora iz stakalca igračke previsoka je (izmjerena vrijednost do 1 450 mg/kg).Gutanje ili kontakt s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece oštećivanjem njihova reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Mala plastična posuda s plavom kristalnom stakalicom.
Opis pakiranja:  Plastična tub.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00054/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastične kugle
 
Marka: Gazelo Toys
 
Ime: Pilka
 
Vrsta/broj modela:  Z5221-Z5221 – 2412
 
crtični kod:  5907773991793
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal proizvoda sadržava prekomjernu količinu dibutil-ftalata (DBP) (izmjerena vrijednost:0,21 % masenog udjela)./ovaj ftalat može naštetiti zdravlju djece, uzrokujući moguću štetu njihovom reproduktivnom sustavu.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Komplet od tri plastične kugle s šiljcima.Pakiranje:mrežna vreća.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00058/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drvena igračka
 
Marka: little tikes
 
Ime: Magic Ball
 
Vrsta/broj modela:  401908
 
crtični kod:  5713428004639
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Elastični uže igračke predugačak je i može činiti petlju.Mogao bi se zaoštriti oko vrata djeteta i dovesti do gušenja./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Drvena dječja igračka s elastičnim užetima, pakirana u kartonsku kutiju
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00063/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: lovely
 
Ime: my first FASHION PERFECT lovely
 
Vrsta/broj modela:  S0 969
 
crtični kod:  8598801800001
 
Broj serije:  Q880T3H576K19
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal proizvoda sadržava prekomjernu količinu bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost:do 8,7 % masenog udjela.) Ovaj ftalat može naštetiti zdravlju djece, uzrokujući moguću štetu njihovom reproduktivnom sustavu./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Visina od plastike iznosi oko 17 cm;DOBI OD 3 GODINA I VIŠE.
Opis pakiranja:  Kartonska kutija s prozirnim prozorom.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/00064/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Meka glazbena igračka
 
Marka: Canpol babies
 
Ime: Forest Friends
 
Vrsta/broj modela:  Oznaka 0180430, N0 68/048_pin
 
crtični kod:  EAN 5901691811546.
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaUNKNOWN
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Kord pričvršćen na igračku je predugačak.Uže se može prekriti oko djetetova vrata i zatvarati se, što dovodi do davljenja./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Meka glazbena igračka u obliku vlasnika s pričvršćenim kabelom.Pakiranje:vreća za folije
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00005/20       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Kožne rukavice
 
Marka: Unmade Copenhagen
 
Ime: Benedikte
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  5709578415241
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Količina kroma (VI) pronađenog u koži je previsoka (izmjerena vrijednost do 5,8 mg/kg).Krom (VI) izaziva preosjetljivost i može izazvati alergijske reakcije./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Sive kožne rukavice ukrašene uzorkom i plavim prugama.Proizvod je također prodan na internetu.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Švicarska
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00061/20       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Radne rukavice
 
Marka: Hestra
 
Ime: Skullman
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Količina kroma (VI) pronađenog u koži je previsoka (izmjerena vrijednost do 15,9 mg/kg).Krom (VI) izaziva preosjetljivost i može izazvati alergijske reakcije./proizvod nije u skladu s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi i Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Radne rukavice u žutoj i sivoj koži.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Norveška, Ujedinjena Kraljevina

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00057/20       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  boja za kosu
 
Marka: Fitocosmetic
 
Ime: KPEM-XHA
 
Vrsta/broj modela:  TY 9158 – 019 – 59830731 – 2014
 
crtični kod:  4607051797055
 
Broj serije:  04.05.2019 – 1 – 22
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod sadržava konzervans 2-fenoksietanol (izmjerena vrijednost:1,4 %) koji mogu izazvati preosjetljivost, nadraženost, kontaktne alergijske reakcije.Fenoksietanol je hematotoksičan i blago nadražujući te može oštetiti krv i jetru./proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Prirodno iransko vrhnje od kane s palminim uljem
Opis pakiranja:  Plastična vrećica u kartonu
Zemlja podrijetla:  Laoska Narodna Demokratska Republika
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00024/20       
Kategorija:  Ukrasni proizvodi
 
Proizvod:  Uljna svjetiljka
 
Marka: Julia
 
Ime: LUX
 
Vrsta/broj modela:  1523686 – 01 – 2
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Svjetiljka može propuštati ulje pri naginjanju.Ulja za svjetiljke mogu biti štetna ako se progutaju ili udahnu.Korisnik ili dijete mogli bi biti izloženi ulju i otrovani./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH i relevantnom europskom normom EN 14059.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Siva cilindrična uljna svjetiljka.Proizvod se (i) prodavao na internetu.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Vijetnam
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00025/20       
Kategorija:  Ukrasni proizvodi
 
Proizvod:  Uljna svjetiljka
 
Marka: House Doctor
 
Ime: Haze Oil lamp
 
Vrsta/broj modela:  206062
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Svjetiljka može propuštati ulje pri naginjanju.Ulja za svjetiljke mogu biti štetna ako se progutaju ili udahnu.Korisnik ili dijete mogli bi biti izloženi ulju i otrovani./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH i relevantnom europskom normom EN 14059.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Svjetiljka crnog cilindričnog ulja, koja radi s parafinskim uljem.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00060/20       
Kategorija:  Ukrasni proizvodi
 
Proizvod:  Uljna svjetiljka
 
Marka: Klong
 
Ime: PATINA
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Svjetiljka može propuštati ulje pri naginjanju.Ulja za svjetiljke mogu biti štetna ako se progutaju ili udahnu.Korisnik ili dijete mogli bi biti izloženi ulju i otrovani./proizvod nije u skladu s Uredbom REACH i relevantnom europskom normom EN 14059.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Stavljanje proizvoda na tržište podliježe prethodnim uvjetima (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Cilindrična uljna svjetiljka od metala i stakla (bez kontrole plamena)
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Švedska
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/00033/20       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Sušilo za kosu
 
Marka: PluieSoleil
 
Ime: 3000W High Power
 
Vrsta/broj modela:  CF-JXZ
 
crtični kod:  X0010NL93L
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Ručka može biti lako savijena, što omogućuje pristup dijelovima proizvoda pod naponom.Korisnik bi stoga mogao biti izložen strujnom udaru./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajućih europskih normi EN 60335 – 1 i EN 60335 – 2-23.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Uređaj za sušenje kose crne plastike.Crna ambalaža s obojanim priborom.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00035/20       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Kuhalo za vodu
 
Marka: BLUPOP
 
Ime: Electric Kettle
 
Vrsta/broj modela:  BEN203KS
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Mrežni priključak ima netočne dimenzije i nije na odgovarajući način uzemljen.Osoba stoga može dodirivati dijelove pod naponom kada umetne utikač u utičnicu i primi električni udarac./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60335 – 2-15.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Uklanjanje tog popisa proizvoda s popisa internetskog tržišta

 
Opis:  Čep od nehrđajućeg čelika s crnim poklopcem, ručkom i podlogom.
Opis pakiranja:  Pakirano u kartonsku kutiju.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/00036/20       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Steamer
 
Marka: Steam Magic
 
Ime: Handy Steamer
 
Vrsta/broj modela:  BI-55
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Uže za napajanje nije zaštićeno od pretjeranog savijanja i stoga se može razdvojiti, izlažući dijelove pod naponom.Korisnik bi stoga mogao biti izložen strujnom udaru./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće europske norme EN 60335 – 2-3.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Kućansko parno željezo opremljeno ulazom uređaja C18.Predmet je isporučen s odvojenim priključkom za napajanje C13.
Opis pakiranja:  Isporučen u crvenom kartonskom boksu. proizvod se prodavao na internetu, posebno putem eBaya.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00038/20       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  USB punjač
 
Marka: Makant
 
Ime: Universal AC Adapter
 
Vrsta/broj modela:  Proizvod br. 1154
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Razmak između primarnih i dostupnih sekundarnih strujnih krugova nije dovoljan.Stoga bi pristupačni USB priključci mogli postati aktivni, što bi, ako ga korisnik dotakne, dovelo do električnog udara./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće europske norme EN 60950.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  USB punjač u sivoj i crnoj bojiAC 100 – 230 V, 50/60 Hz;оutput:DC 5V, 10000 mA
Opis pakiranja:  Prodaje se u bijeloj kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: A12/00043/20       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Povrtni špiralizator
 
Marka: HOFFEN
 
Ime: 2-in-1 Spiralizer
 
Vrsta/broj modela:  SP-3108
 
crtični kod:  5609288140573
 
Broj serije:  201/18
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Elementi prerađene hrane mogu ući u proizvod i doći u dodir s dijelovima pod naponom.Zbog toga korisnik može biti izložen strujnom udaru./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće europske norme EN 60335 – 2-14.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  2-in-1 piralizator namijenjen za preradu povrća.Pakiranje:kartonska kutija.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/00059/20       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Napajanje prijenosnog računala
 
Marka: akyga
 
Ime: notebook power supply
 
Vrsta/broj modela:  AK-ND-44
 
crtični kod:  5901720133755
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Opekline, Strujni udar
 
Električna izolacija nije odgovarajuća i proizvod se može pregrijati.To stoga može dovesti do električnog udara ili opeklina./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Crno napajanje prijenosnog računala.
Opis pakiranja:  Kartonska kutija
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Poljska
Proizvodi s drugim razinama rizika 

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A11/00005/20       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Samouravnoteženi romobili (u unutrašnjosti)
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: P10X Hoverboard
 
Vrsta/broj modela:  FCA131 – 4220 (punjač)
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Punjač nema odgovarajući uređaj za zaštitu od prevelike struje, a razmak između primarnih i dostupnih sekundarnih strujnih krugova nije dovoljan./Slijedom toga, korisnik može primiti električni udar ili dovesti do pregrijavanja proizvoda, što dovodi do požara.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima direktiva o niskom naponu i strojevima i odgovarajućim europskim normama EN 62368 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Izvancestovna višebojna samouravnoteženja s dvije ploče s kotačima za osobni prijevoz.
Opis pakiranja:  Proizvod se pakira u bijelu kartonsku kutiju s crnom slikom proizvoda na jednoj strani.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A11/00002/20       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Podna svjetiljka
 
Marka: EMIBIG
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Narta LP2 Wenge 249/LP2
 
crtični kod:  5901738886414
 
Broj serije:  Proizvod je stavljen na tržište između veljače 2014.i lipnja 2019..
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija između kabela i vanjskog metalnog kućišta (koje ima oštre rubove) nije odgovarajuća./zbog toga bi dostupni dijelovi mogli postati pod naponom, a korisnik bi mogao imati električni udarac.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Stavljanje proizvoda na tržište podliježe prethodnim uvjetima (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Stojeća podna svjetiljka s 2 vijka za žarulje.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A11/00003/20       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Podna svjetiljka
 
Marka: EMIBIG
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Bingo LP2 727/LP2
 
crtični kod:  5901738881310
 
Broj serije:  Proizvod je stavljen na tržište između veljače 2014.i lipnja 2019..
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija između kabela i vanjskog metalnog kućišta (koje ima oštre rubove) nije odgovarajuća./zbog toga bi dostupni dijelovi mogli postati pod naponom, a korisnik bi mogao imati električni udarac.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Stavljanje proizvoda na tržište podliježe prethodnim uvjetima (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Stajaća podna svjetiljka.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A11/00004/20       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Podna svjetiljka
 
Marka: EMIBIG
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Altro LP2 507/LP2
 
crtični kod:  5901738881051
 
Broj serije:  Proizvod je stavljen na tržište između veljače 2014.i lipnja 2019..
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija između kabela i vanjskog metalnog kućišta (koje ima oštre rubove) nije odgovarajuća./zbog toga bi dostupni dijelovi mogli postati pod naponom, a korisnik bi mogao imati električni udarac.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Stavljanje proizvoda na tržište podliježe prethodnim uvjetima (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Stajaća podna svjetiljka.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A11/00006/20       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Lutka napunjena mekom
 
Marka: Wonder kids
 
Ime: Mon premier bébé calin
 
Vrsta/broj modela:  A1800002/WDKPE20181
 
crtični kod:  3437017181014
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Materijal za punjenje igračke lako je dostupan zbog slabosti određenih šavova.Taj materijal za punjenje može uzrokovati gušenje ako ga djeca stave u usta./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Proizvođač): Povlačenje proizvoda s tržišta, Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Lutka (dječja) meko punjena plastičnim dijelovima (glava i ruke) noseći prugasti pidžame i poklopac.
Opis pakiranja:  Prodaje se u transparentnoj plastičnoj ambalaži.
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A11/00001/20       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Perilica rublja
 
Marka: Hotpoint, Indesit
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  FML 742P UK UK, WMAOD 743G UK UK, WMAOD 743P UK UK, WMAQ B641G, BUK, WMAQB 721P UK, WMAQB 721P UK UK, WMAQB 741G UK, WMAQB 741P UK, WMAQC 641P WP UK.WP, WMWP 741G WG UK, WMAQC 741UK UK, WMAQB 741M UKM, WMAWG WWP WWW WWW, WMAF UK UK, WMAUK UK, WMAM 641P, WMBG, WWL WL, WMAW, UK.
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNO
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Zbog korozije između priključaka ožičenja i zaključavanja vrata, priključak za zaključavanje vrata može se pregrijati.U određenim okolnostima to može dovesti do požara./proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika, Upozoravanje potrošača na rizike (Autor: Proizvođač)

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  http://washingmachinerecall.whirlpool.co.uk

 
Opis:  Perilice rublja s punjenjem sprijeda proizvedene od listopada 2014. do veljače 2018.
Opis pakiranja:  Ambalaža proizvoda sastoji se od zaštite od pjene koja se sastoji od pjene EPS oko rubova proizvoda omotanih folijom za skupljanje koja uključuje simbole prakse rukovanja.Drvene šipke uključene su kao zaštita za rukovanje kamionskim stezaljkama.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Irska
Druge vrste upozorenja
Druge vrste upozorenja 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: INFO/00005/20       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Pokrov za sedla
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNO
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Materijal proizvoda d sadržava kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 1,3 % masenog udjela)./zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, otrovni su za vodene organizme u niskim koncentracijama i bioakumuliraju se u divljim vrstama i ljudima te predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Ljubičasti pokrov od PVC-a.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: INFO/00003/20       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Kućište mobilnog telefona
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  5712579107770
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Koža proizvoda sadrži šesterovalentni krom i preveliku količinu olova (izmjerene vrijednosti do:4 mg/kg odnosno 0,2 % masenog udjela)./krom (VI) izaziva preosjetljivost i može izazvati alergijske reakcije.Olovo je štetno za ljudsko zdravlje, koje se akumulira u tijelu i može uzrokovati razvojnu neurotoksičnost te može utjecati i na majčino ili nerođeno dijete.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Predmet od smeđe kože za telefon 5/5S/SE.Proizvod se prodavao na internetu.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: INFO/00004/20       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Kućište mobilnog telefona
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  5712579564061
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNE
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Materijal proizvoda sadrži preveliku količinu olova (izmjerena vrijednost do:0,38 % masenog udjela)./olovo je štetno za zdravlje ljudi, nakuplja se u tijelu, može uzrokovati razvojnu neurotoksičnost te također može utjecati na dojilju ili nerođenu djecu.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Telefon u crvenoj koži za Samsung Galaxy S6.Proizvod se prodavao na internetu.
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Narodna Republika Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: INFO/00006/20       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Držač za obuću
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
crtični kod:  Nepoznato
 
Broj serije:  Nepoznato
KrivotvorinaNEPOZNATO
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod se može lako slomiti, ispuštati male dijelove i imati male dijelove koji se mogu lako odvojiti./malo dijete može ih staviti u usta i usta.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 12586.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Prekid prodaje (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Pričvršćivač za obuću, s plastičnim zvjezdicama.Proizvod se prodavao na internetu (posebno putem WISH-a).
Opis pakiranja: 
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2020 - 3

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: INFO/00001/20