Safety Gate: Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα — Εβδομαδιαία έκθεση

Έκθεση 3 ( Δημοσιεύθηκε την: 17/01/2020)
Η κοινοποίηση A11/00001/20 της έκθεσης 2020-3 επικαιροποιήθηκε με επιπλέον υποδείγματα. η κοινοποίηση A12/0709/19 αποσύρθηκε από την έκθεση 2019-18 της 03-05-2019 κατόπιν αιτήματος της κοινοποιούσας αρχής ως νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι σύμφωνο.

 
Εβδομαδιαία έκθεση σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα
Προϊόντα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους 

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00016/20       
Κατηγορία:  Εξοπλισμός αθλητισμού/ερασιτεχνικής απασχόλησης
 
Προϊόν:  Αυτοεξισορροπούμενος coopter (Hacked coopotter — Hacked)
 
Εμπορικό σήμα: ENet
 
Ονομασία: P5B Hoverboard
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  P5, P5B, P5C
 
γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστο
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά, Τραυματισμοί
 
Οι τροχοί από τη θάλασσα μπορούν να λειτουργήσουν εκ παραδρομής κατά τη διάρκεια της κράτησης από τον χρήστη.Κατά συνέπεια, το χέρι ή άλλα μέρη του σώματος του ατόμου θα μπορούσαν να παγιδευτούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς./ο/η φορτιστής δεν διαθέτει επαρκή υπερισχύουσα διάταξη προστασίας και έχει προσβάσιμα ζωντανά μέρη.Επιπλέον, η απόσταση από τη συλλογή και τις εκκαθαρίσεις μεταξύ κύριων και προσβάσιμων δευτερογενών κυκλωμάτων είναι ανεπαρκής.Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα μπορούσε να λάβει ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος με σκοπό την υπερθέρμανση.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών για τις μηχανές χαμηλής τάσης και του εξοπλισμού και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 62368-1.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Πορτοκαλοζυγός με δύο τροχούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα προσωπικής μεταφοράς.
Περιγραφή συσκευασίας:  Το προϊόν πωλείται σε κουτί μαύρου χαρτονιού με εικόνες ενός προϊόντος από τη μία πλευρά.
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00020/20       
Κατηγορία:  Εξοπλισμός αθλητισμού/ερασιτεχνικής απασχόλησης
 
Προϊόν:  Exebrouts (Εξαιτοσωλήνας)
 
Εμπορικό σήμα: BLACC
 
Ονομασία: Exetube Strong
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Ισχυρή
 
γραμμωτός κώδικας:  7325600060784
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςNO
 
Είδος κινδύνου:  Περιβάλλον
 
Το αφρώδες υλικό για τις λαβές του προϊόντος περιέχει χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (ΧΠΜΑ) (μετρούμενη τιμή μέχρι 2,83 %).Η διάθεση στην αγορά και η χρήση αντικειμένων που περιέχουν SCCP απαγορεύεται.Οι ΧΠΜΑ παραμένουν στο περιβάλλον, είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς σε χαμηλές συγκεντρώσεις και βιοσυσσωρεύονται στα άγρια είδη και στον άνθρωπο, γεγονός που συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (κανονισμός POP).
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, Υπαγωγή της εμπορίας του προϊόντος σε προϋποθέσεις (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Το κόκκινο πλαστικό κορδόνι που χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός εκπαίδευσης γυμναστικής.
Περιγραφή συσκευασίας:  Το προϊόν πωλείται σε πλαστική συσκευασία.
Χώρα καταγωγής:  Άγνωστο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Σουηδία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00023/20       
Κατηγορία:  Εξοπλισμός αθλητισμού/ερασιτεχνικής απασχόλησης
 
Προϊόν:  Αυτοζυγοστάθμιση (hacked coopoter (hat)
 
Εμπορικό σήμα: P10, Wheel New
 
Ονομασία: P10H Hoverboard
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΖΗ-42-2000 (φορτιστής)
 
γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστο
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Οι τροχοί από τη θάλασσα μπορούν να λειτουργήσουν εκ παραδρομής κατά τη διάρκεια της κράτησης από τον χρήστη./Συνεπώς, το χέρι ή άλλα μέρη του σώματος του ατόμου θα μπορούσαν να παγιδευτούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Η πολύχρωμη αυτοεξισορρόπηση δύο τροχοφόρων οχημάτων για χρήση ως μέσου ατομικής μεταφοράς.
Περιγραφή συσκευασίας:  Το προϊόν πωλείται σε λευκό χάρτινο κουτί με εικόνες προϊόντος στη μία πλευρά.
Χώρα καταγωγής:  Άγνωστο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00032/20       
Κατηγορία:  Εξοπλισμός αθλητισμού/ερασιτεχνικής απασχόλησης
 
Προϊόν:  Δίσκος πέδησης για ποδήλατα
 
Εμπορικό σήμα: Trickstuff
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Dächle UL 160 mm & 180 mm
 
γραμμωτός κώδικας:  4251189802237
 
Αριθμός παρτίδας:  που παραδόθηκαν μεταξύ 28.6.2019 και 4.11.2019
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ρωγμές μπορούν να εμφανιστούν στον δακτύλιο τριβής του δισκόφρενου, ο οποίος θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του τροχού.Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του ποδηλάτου από το ποδήλατο./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

Σελίδα ανακλήσεων εταιρείας:  http://trickstuff.de/rueckruf/

 
Περιγραφή:  Δίσκος πέδησης για ποδήλατα, διαμέτρου 160 mm και διαμέτρου 180 mm
Περιγραφή συσκευασίας: 
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Σουηδία

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00030/20       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  Βραχιόλια
 
Εμπορικό σήμα: Primark
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο 3444101
 
γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστο
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το μέταλλο στο βραχιόλι περιέχει υπερβολική ποσότητα καδμίου (μετρούμενη μέχρι 0,048 % κατά βάρος).Το κάδμιο είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο./το/το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Βραχιόλια
Περιγραφή συσκευασίας: 
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Σλοβενία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00062/20       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  Βραχιόλια
 
Εμπορικό σήμα: Xinshishi
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστο
 
γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστο
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν αποτελεί χημικό κίνδυνο επειδή το μέταλλο περιέχει κάδμιο (τιμή μέτρου 0,048 % κατά βάρος), μόλυβδος (τιμή μέτρησης 1,7 % κατά βάρος) και μετανάστευση νικελίου (τιμή μέτρησης 0.83 µg/cm²/εβδομάδα).Το κάδμιο είναι τοξική ουσία που συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.Η μετανάστευση του νικελίου ενέχει τον κίνδυνο για τα αλλεργιογόνα.Το μόλυβδο είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα, τα παιδιά που θηλάζουν ή το έμβρυο./το/το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Χρυσόχρωμη βραχιόλια
Περιγραφή συσκευασίας: 
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Σλοβενία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00045/20       
Κατηγορία:  Χημικά προϊόντα
 
Προϊόν:  Αντιδιαβρωτική επίστρωση
 
Εμπορικό σήμα: MOVILIS
 
Ονομασία: AUTOKONSERVANTAS MOVILIS
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  750 ml
 
γραμμωτός κώδικας:  4770286383079
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το πακέτο δεν διαθέτει πώμα ασφαλείας για τα παιδιά, καθώς και η επισήμανση της συσκευασίας δεν περιλαμβάνει τα αντίστοιχα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις κινδύνου και προφύλαξης, την ονομασία της ουσίας που περιέχει την ευαισθητοποίηση του δέρματος./το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CLP
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Έμπορος λιανικής): Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Αντιδιαβρωτική επίστρωση για παράθυρα, πόρτες, κ.λπ.
Περιγραφή συσκευασίας:  Το προϊόν πωλείται σε κυλινδρική συσκευασία φαιού χρώματος με κίτρινο βιδωτό πώμα.
Χώρα καταγωγής:  Ρωσική Ομοσπονδία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Λιθουανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00002/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Focus
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E13 * 2007/46 * 1911 * 04.
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  19S50
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 21 Μαρτίου 2018 και της 07ης Μαρτίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ο διακόπτης των καλωδιώσεων του κινητήρα μπορεί να καταστραφεί από το κάλυμμα του περιβλήματος του συστήματος μετάδοσης.Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ισχύος του κινητήρα ή απώλεια στήριξης του κινητήρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:19S50.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00009/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατηγό van/Light Commercial vehicle
 
Εμπορικό σήμα: Peugeot
 
Ονομασία: Rifter, Partner
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E2 * 2007/46 * 0624 * 04 + * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 05, Τύπος:E
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  JTV
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 22 Ιουνίου και 14 Ιουλίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η στήλη διευθύνσεως δεν μπορεί να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του συστήματος διεύθυνσης και, συνεπώς, την απώλεια του ελέγχου επί του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο στο πλαίσιο του κωδικού ανάκλησης Peugeot:JTV.
Χώρα καταγωγής:  Ισπανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Ιρλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00017/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Bentley
 
Ονομασία: Continental 24, Continental Supersports and Continental Supersports Convertible
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  E11 * 2001/116 * 0221 * 24.
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  19/27 (RB41)
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν από 02/10/2016 έως 27/01/2018
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά, Τραυματισμοί
 
Ο σωλήνας σύνδεσης του υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης ισχύος μπορεί να αποσυνδεθεί από τον σωλήνα του ψύκτη.Συνεπώς, το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης θα μπορούσε να παρουσιάσει διαρροή, με αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου διεύθυνσης και την αύξηση των κινδύνων ατυχήματος, για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και πυρκαγιάς.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Passenger car under Bentley code code:ΥΠΌΘΕΣΗ 19/27 (RB41).
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένο Βασίλειο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00018/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Fiesta
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  E9 * 2007/46 * 3142 * 10.
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  19S47
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν από 15/05/2019 έως 17/06/2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η στήλη διευθύνσεως μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένη ανοχή.Μετά από παρατεταμένη χρήση, η στήλη διευθύνσεως μπορεί να αποτύχει, οδηγώντας σε απώλεια του ελέγχου διεύθυνσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:19S47.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Ελλάδα, Πολωνία, Σουηδία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00019/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Land Rover
 
Ονομασία: Range Rover, Range Rover Sport
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E11 * 2007/46 * 0649, E11 * 2007/46 * 0909
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  N306
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 15 και 20 Φεβρουαρίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η διαδρομή της δέσμης ηλεκτρικών καλωδίων εντός του συγκροτήματος διεύθυνσης του πηδαλίου πρέπει να είναι ανεπαρκής ως προς το μεταλλικό έργο της κολώνας διευθύνσεως, με την οποία η ζώνη τύπου σαγής πρέπει να έχει υποστεί ζημία ή να έλκεται από τον σύνδεσμο κατά τον χρόνο της προσαρμογής της στήλης οδηγήσεως.Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργίας του συστήματος διεύθυνσης και της αδυναμίας του κέρατος και των δεικτών πορείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό αναγνώρισης Land Rover:N306.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένο Βασίλειο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Ελλάδα, Ιρλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00022/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Οχήματα παντός εδάφους
 
Εμπορικό σήμα: Polaris
 
Ονομασία: Ranger XP 1000
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Gmber XP 1000
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  R-19-05
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 9 Αυγούστου και 4 Δεκεμβρίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά
 
Η ζώνη κίνησης μπορεί να σπάσει ή να αποτύχει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, προκαλώντας ζημία σε λανθασμένα δρομολογημένη γραμμή καυσίμου.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή καυσίμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς./οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Οχήματα παντός εδάφους σύμφωνα με τον κωδικό της Polaris:R-19-05.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00031/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: BMW
 
Ονομασία: Z4
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Σειρά υποδειγμάτων:G29 αριθμός έγκρισης τύπου:E1 * 2007/46 * 1949, Τύπος:Ζ4Ζ
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  0063660100
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 17 και 25 Ιουλίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η μονάδα φωτοελέγχου μπορεί να έχει υποστεί βλάβη κατά τη διαδικασία παραγωγής του προμηθευτή.Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σύντομο κύκλωμα στη μονάδα ελέγχου, με αποτέλεσμα το φωτισμό του προβολέα, τον φωτισμό του προβολέα ή τα σήματα για το άνοιγμα, να αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό επιστροφής BMW:0063660100
Χώρα καταγωγής:  Αυστρία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00034/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατηγό van/Light Commercial vehicle
 
Εμπορικό σήμα: Citroen
 
Ονομασία: C3 Aircross, Berlingo
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:Ε2 * 2007/46 * 0624 * 04 + * 05, ε2 * 2007/46 * 0625 * 05, ε4 * 2007/46 * 1241 * 07, Τύποι:Ε, 2
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  HAR
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 22 Ιουνίου και 15 Ιουλίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η στήλη τιμονιού δεν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία διεύθυνσης και την απώλεια ελέγχου επί του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από τον κωδικό Citrogen (Citroen recordance code):HAR.
Χώρα καταγωγής:  Ισπανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Ιρλανδία, Κροατία, Μάλτα, Σλοβακία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00037/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Hyundai
 
Ονομασία: Elantra, IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E4 * 2007/46 * 1054, e4 * 2007/46 * 1157, Τύποι:AD, AE
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  91C064
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 1 Ιουλίου και 31 Αυγούστου 2019 (Elantra, IONIQ Hybrid) και μεταξύ 4 Ιουλίου και 31 Αυγούστου 2019 (IONIQ Elektro)
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Τα περικόχλια τροχών επιτρέπεται να μην έχουν γίνει αυστηρότερα στην ορθή ροπή.Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να αποσπαστούν, περιορίζοντας έτσι τη σταθερότητα της οδήγησης και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο στο πλαίσιο του κωδικού προσωρινής ανάκλησης του σήματος Hyundai:91C064.
Χώρα καταγωγής:  Δημοκρατία της Κορέας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σουηδία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00039/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: BMW
 
Ονομασία: 1, 3, M3, X1, Z4
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E1 * 2001/116 * 0287, e1 * 2007/46 * 0273, e1 * 2001/116 * 0352, e1 * 2007/46 * 0277, e1 * 2007/46 * 0283, e1 * 2007/46 * 0275, e24 * 2007/46 * 0024, e1 * 2007/46 * 0373, e1 * 2001/116 * 0308, e1 * 2007/46 * 0314, Τύποι:187, 1K2, 182, 1C, 1K4, X1, X1-N1, ZR, 390L, 3L, 3K, 3K-N1, 392C, 3C, M3, e1 * 2007/46 * 0315, e24 * 2007/46 * 0022, e1 * 2001/116 * 0346, e1 * 2007/46 * 0316, e1 * 2007/46 * 0377
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  0061950400, 0061670400, 0061120500
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Μαρτίου 2007 — Νοεμβρίου 2011
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ο συνδετήρας του θετικού καλωδίου μπαταρίας στο πλαίσιο διανομής εμπρόσθιας κίνησης μπορεί να υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος λόγω κραδασμών και ρεύματος.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του κινητήρα και του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των προβολέων και της προστασίας των επιβατών, γεγονός που θα αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού των επιβατών./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο υπό τον κωδικό BMW codes:0061950400, 0061670400, 0061120500.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00040/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Mercedes-Benz
 
Ονομασία: A-Class
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Σειρά υποδειγμάτων:BR177 Αριθμός έγκρισης τύπου:E1 * 2007/46 * 1829 * 03, Τύπος:ΣΤ2Α
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  9190203
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν από την 16 Οκτωβρίου έως την 30 Νοεμβρίου 2018.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η συγκόλληση στο σύστημα ρύθμισης του ύψους του αριστερού εμπρόσθιου καθίσματος μπορεί να είναι ελαττωματική και να μπορεί να σπάσει, με αποτέλεσμα το μαξιλάρι του καθίσματος να κλίνει προς τα εμπρός σε περίπτωση σύγκρουσης.Ως εκ τούτου, θα απομειωθεί το προστατευτικό αποτέλεσμα του συστήματος συγκράτησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό ανάκλησης Mercedes-Benz:9190203
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00041/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατηγό van/Light Commercial vehicle
 
Εμπορικό σήμα: Opel
 
Ονομασία: Combo, Vauxhall Combo
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E2 * 2007/46 * 0622 * 04, e2 * 2007/46 * 0623 * 05, Τύπος:E
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  E19 — 190492
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 22 Ιουνίου και 14 Ιουλίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η στήλη τιμονιού δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία οδήγησης και, κατά συνέπεια, την απώλεια του ελέγχου του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που υπάγονται στον κωδικό Opel — κωδικός ανάκλησης:E19-190492.
Χώρα καταγωγής:  Ισπανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Ιρλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00042/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: BMW
 
Ονομασία: X6, X6M
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:1 * 2007/46 * 0412 * 17, e1 * 2007/46 * 0172 * 10, Typoz:X6, M7X
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  0052920200
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 11 Σεπτεμβρίου 2013 και της 9 Νοεμβρίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Οι βραχίονες στερέωσης των τεσσάρων καθισμάτων ISOFIX για παιδιά στα πίσω καθίσματα δεν πρέπει να έχουν την απαραίτητη δομική αντοχή.Ως εκ τούτου, μία ή περισσότερες από τις αγκύλες μπορεί να διακόψει την αύξηση της καταπόνησης λόγω καταπόνησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό επιστροφής BMW:0052920200
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00044/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Jeep
 
Ονομασία: Cherokee
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E4 * 2007/46 * 0783 * 17, Τύπος:ΚΛ
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  V99
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 26 Ιουνίου και 4 Σεπτεμβρίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ο τροχίσκος στο σύστημα διεύθυνσης ισχύος μπορεί να είναι ελαττωματικός και μπορεί να σπάσει.Ως εκ τούτου, το τιμόνι μπορεί να μανδαλώσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κώδικα ανάκλησης:V99.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Πολωνία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00048/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Lotus
 
Ονομασία: Elise
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  E4 * 2001/116 * 0008 * 71 έως e4 * 2001/116 * 0008 * 72 e4 * KS07/46 * 0011 * 00 έως e4 * KS07/46 * 0011 * 24
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  2019/02R
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν από 15/05/2012 έως 30/06/2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά, Τραυματισμοί
 
Οι κυλιόμενες αποστάσεις μεταξύ του συλλέκτη του καυσίμου και της κεφαλής του κυλίνδρου είναι δυνατόν να επεκταθούν και να συμβληθούν./Συνεπώς, οι βίδες ασφάλισης του κυλίνδρου πρέπει να υποστούν υπερβολική κόπωση, με αποτέλεσμα τη διαρροή καυσίμων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος και πυρκαγιάς.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό εξόδου Loutus:2019/02R.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένο Βασίλειο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00049/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Μοτοσικλέτα
 
Εμπορικό σήμα: Indian Motorcycle
 
Ονομασία: Chief, Chieftain, FTR1200, Roadmaster and Springfield
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Indian Motorcycle Chief, Springfield, Chiefishain, Roadmaster, FTR1200
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  I-19-05 A και I-19-05 B
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν από 12/02/2019 έως 31/07/2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Οι διακόπτες ισχύος 10A ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές.Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να πτωχεύσουν, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Μοτοσικλέτα στο πλαίσιο των ινδών κωδικών ανάκλησης μοτοσικλετών:I-19-05 A και I-19-05 B
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Πολωνία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00050/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Fiesta
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  E9 * 2007/46 * 3142 * 11.
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  19S46
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ του 18/09/2019 και του 25/09/2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Στους κοχλίες του οπίσθιου καθίσματος και του συσπειρωτήρα ζώνης ασφαλείας στο κέντρο θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί ανεπαρκής ροπή./Συνεπώς, σε περίπτωση ατυχήματος τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να αποσπαστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:19S46.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Γερμανία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00053/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Focus
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  E13 * 2007/46 * 1911 *
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  19S42
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν από 14/10/2019 έως 16/11/2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Οι ακίδες της Power Distribution Box (ΠΣΠ) θα μπορούσαν να είχαν κατασκευαστεί κατά ελαττωματικό τρόπο και να προκαλέσουν διαλείπουσα ή κακή σύνδεση.Ως εκ τούτου, ορισμένες λειτουργίες της PCB ενδέχεται να διαταραχθούν κατά τρόπο μη διεπόμενο, με αποτέλεσμα το όχημα να χάνει έκταση ή να λειτουργεί υπό βέλτιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:19S42.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Κροατία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00055/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατηγό van/Light Commercial vehicle
 
Εμπορικό σήμα: Fiat
 
Ονομασία: Ducato
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E3 * 2007/46 * 0044 * 29, Τύπος:250
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  6263
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν στις 10 Ιουνίου και στις 30 Οκτωβρίου 2019.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η καλωδίωση μπορεί να έλθει σε επαφή με το σωλήνα εξάτμισης.Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία του ABS και των οπίσθιων φανών ως προς την αποτυχία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από τον κωδικό εξόδου της Fiat:6263
Χώρα καταγωγής:  Ιταλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Εσθονία, Ισλανδία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00056/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: KIA
 
Ονομασία: Optima
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E4 * 2007/46 * 1018, Τύπος:JF
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  191112
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 24 Ιουλίου και 14 Δεκεμβρίου 2015.
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η βαλβίδα αντεπιστροφής στην αντλία κενού δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της υποβοήθησης πέδησης της πέδησης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από τον κωδικό ανάκλησης KIA:191112
Χώρα καταγωγής:  Δημοκρατία της Κορέας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Εσθονία, Πολωνία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00066/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Peugeot
 
Ονομασία: 208I, 2008I, 301I
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  E2 * 2007/46 * 0070 * 38, e2 * 2007/46 * 0070 * 40, e2 * 2007/46 * 0070 * 41, e2 * 2007/46 * 0070 * 42, e2 * 2007/46 * 0070 * 43, e2 * 2007/46 * 0070 * 44, e2 * 2007/46 * 0070 * 45, e2/2007/46 * 0070 * 46, e2 * 2007/46 * 0071 * 14, e2/2007/46 * 0071 * 18, e2 * 2007/46 * 00701 * 19, e0224 * 2007/46 * 09 * 2 * 0224 * 10 * 2, e0224 * e2/2007/46 * 11 *
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  JPM
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  301 ΑΠΌ 06/09/2017 ΈΩΣ 29/03/2019 — VIN:VF3DDHMRPHJ793927 έως VF3DDHMRPPJ641509
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςNO
 
Είδος κινδύνου:  Περιβάλλον
 
Οι εσφαλμένες ρυθμίσεις βαθμονόμησης ενδέχεται να προκαλέσουν υπέρβαση των ορίων των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) από τις εκπομπές καυσαερίων.Τα οξείδια του αζώτου είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  2008θ από 07/12/2017 έως 08/03/2019 — VIN:VF3CUHMRPHY179596 έως VF3CUHMRPKY054432 208I από 01/02/2017 έως 12/04/2019 — VIN:VF3CCHMRPHT048291 έως VF3CCHMMPKW050685 301 από 06/09/2017 έως 29/03/2019 — VIN:VF3DDHMRPHJ793927 έως VF3DDHMRPPJ641509
Χώρα καταγωγής:  Γαλλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γαλλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Κροατία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00067/20       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατηγό van/Light Commercial vehicle
 
Εμπορικό σήμα: Fiat
 
Ονομασία: Ducato III
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Μοντέλο:250, Αριθμός έγκρισης τύπου:E3 * 2007/46 * 0049 * 24.
 
Κωδικός ανάκλησης της εταιρείας:  6268
 
Ημερομηνίες παραγωγής:  26.9.2018 έως 14.11.2019
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά, Τραυματισμοί
 
Το θετικό τοποθετημένο θετικό καλώδιο της γεννήτριας μπορεί να έρθει σε επαφή με τον άξονα μετάδοσης κίνησης.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πυρκαϊά στο όχημα./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Φορτηγό
Χώρα καταγωγής:  Ιταλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Σουηδία

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00026/20       
Κατηγορία:  Είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά
 
Προϊόν:  Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου
 
Εμπορικό σήμα: B'TWIN
 
Ονομασία: Baby Seat 100 BCLIP
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Α.Π. 2538309
 
γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστο
 
Αριθμός παρτίδας:  που πωλήθηκαν μεταξύ 01.10.2018 και 20.11.2019
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το σημείο συναρμογής της πόρπης μπορεί να σπάσει.Κατά συνέπεια, ένα παιδί μπορεί να πέσει έξω από το κάθισμα και να τραυματισθεί./
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

Σελίδα ανακλήσεων εταιρείας:  https://www.decathlon.pl/ecpl/static/redesign/wycofane-produkty/invalid-products/pdf/Plakat%20apel%20do%20kliento%CC%81w%2002.01.2020-min.pdf

 
Περιγραφή:  Παιδικό κάθισμα για παιδιά.
Περιγραφή συσκευασίας: 
Χώρα καταγωγής:  Πορτογαλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Αυστρία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00046/20       
Κατηγορία:  Είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά
 
Προϊόν:  Πιπίλλα (πιπίλας)
 
Εμπορικό σήμα: Franck&Fischer
 
Ονομασία: Apple red soother holder
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  № 1501-5104
 
γραμμωτός κώδικας:  5704361005760
 
Αριθμός παρτίδας:  15/02
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Το προϊόν έχει μικρά εξαρτήματα τα οποία μπορούν εύκολα να αποσπαστούν.Ένα παιδί μπορεί να τοποθετήσει ένα από τα μικρά αυτά μέρη στο στόμα και τα πνεύματα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Πιπίλας από υφαντικές ύλες με παιχνίδι από υφαντικές ύλες — κόκκινο μήλο.
Περιγραφή συσκευασίας:  βλ. τη φωτογραφία
Χώρα καταγωγής:  Ταϊλάνδη
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Σλοβενία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Γερμανία

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00051/20       
Κατηγορία:  Είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά
 
Προϊόν:  Πιπίλλα (πιπίλας)
 
Εμπορικό σήμα: hevea
 
Ονομασία: Pacifier holder
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστο
 
γραμμωτός κώδικας:  EAN 5710087334206
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Το δομικό στοιχείο του κλείθρου σπάει εύκολα, δημιουργώντας μικρά εξαρτήματα.Ένα παιδί θα μπορούσε να τα τοποθετήσει στο στόμα και να πνικτούν από το στόμα./το προϊόν/το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Πιπίλας υφασμάτων (πιπίλας) από υφαντικές ύλες.
Περιγραφή συσκευασίας:  Χαρτονένιο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Σλοβενία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Γερμανία, Φινλανδία

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00001/20       
Κατηγορία:  Είδη πυροτεχνίας
 
Προϊόν:  Πυροτεχνήματα
 
Εμπορικό σήμα: Cialfir
 
Ονομασία: Valencianets
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  0163-F2-0656, 0314
 
γραμμωτός κώδικας:  8435033803144
 
Αριθμός παρτίδας:  17031401
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Βλάβη στην ακοή
 
Η στάθμη ηχητικής πίεσης των πυροτεχνημάτων είναι πολύ υψηλή (> 120 dB).Η υπερβολική στάθμη θορύβου μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή./το προϊόν/το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα είδη πυροτεχνίας και το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15947.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες

Σελίδα ανακλήσεων εταιρείας:  https://nl-nl.facebook.com/LootsVuurwerk/

 
Περιγραφή:  Banger cat.F2, 20 ανά κιβώτιο
Περιγραφή συσκευασίας:  Κόκκινο και λευκό ραβδωτό χάρτινο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Ισπανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Βέλγιο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00003/20       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Μαλακά παιχνίδια με πλήκτρα
 
Εμπορικό σήμα: Kaskimatti
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  KM2098, KM2100
 
γραμμωτός κώδικας:  6430067030445, 6430067030469
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΌΧΙ
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Τα μικρά μέρη (πλαστικά μάτια) μπορούν να αποσπαστούν εύκολα από το παιχνίδι.Ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να τα τοποθετήσει στο στόμα και τα πνεύματα./το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Ένα μαλακό παιχνίδι (husky/τάρανδοι) που είναι συνδεδεμένο με ένα λέξημα
Περιγραφή συσκευασίας:  Καμία δέσμη
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Φινλανδία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00004/20       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Δάγκωμα
 
Εμπορικό σήμα: Hipo
 
Ονομασία: Finger Paint
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  άρθρο nr H6781
 
γραμμωτός κώδικας:  5907700602525
 
Αριθμός παρτίδας:  CΝ-8411
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Τα χρώματα περιέχουν υπερβολική ποσότητα 5-χλωρο-2-μεθυλ-μεθυλισοθειαζολιν-3 (2H) -όνη (CMI), 2-μεθυλισοθειαζολιν-3 (2H) όνη (MI), 1,2-βενζοizazol-3 (2H), (μετρούμενες τιμές έως 36 mg/kg, 29,1 mg/kg και 34,1 mg/kg αντίστοιχα).Οι ουσίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών και του δέρματος, εγκαύματα και είναι τοξικές./το προϊόν/το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Σύνολο γάλλων χρωμάτων, οκτώ χρώματα.
Περιγραφή συσκευασίας:  Συσκευασία:χαρτονένιο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00006/20       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Κουδουνίστρα
 
Εμπορικό σήμα: Gazelo Toys
 
Ονομασία: Grzechotka
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  G100946-2823-5920
 
γραμμωτός κώδικας:  5900949404004
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Βλάβη στην ακοή
 
Το ηχητικό επίπεδο που παράγεται από το παιχνίδι είναι πολύ υψηλό, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη ή μερική απώλεια της ακοής./το προϊόν/το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Η κουδουνίστρα έχει τοποθετηθεί σε τέσσερις τροχούς χωρίς συσκευασία, αλλά με ετικέτα συνδεδεμένη με το παιχνίδι.
Περιγραφή συσκευασίας: 
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00007/20       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Πλαστικό παιχνίδι
 
Εμπορικό σήμα: ADAR
 
Ονομασία: Modna Kolekcja / Lalka
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστο
 
γραμμωτός κώδικας:  5901271448063
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το παιχνίδι περιέχει υπερβολική ποσότητα φθαλικού 2-αιθυλεξυλίου (DEHP) (μετρούμενη τιμή:0,33 % κατά βάρος).Το εν λόγω φθαλικό μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών, προκαλώντας ζημίες στο αναπαραγωγικό σύστημα./το/το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Κούκλα από πλαστική ύλη.
Περιγραφή συσκευασίας:  Συσκευασία σε χαρτονένιο κουτί με πλαστικό παράθυρο
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00011/20       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Πλαστικά όπλα
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Police Force Super Weapon Set
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  G089756-610-7-4424
 
γραμμωτός κώδικας:  5907773982050
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός, Τραυματισμοί
 
Οι βεντούζες μπορεί εύκολα να αποσπαστούν.Εάν ένα παιδί αναρτά το βλήμα στο στόμα, η βεντούζα θα μπορούσε να αποσπάσει και να φράξει τις αεροφόρους οδούς.Επιπλέον, η κινητική ενέργεια των βλημάτων, όταν πλήττει ένα άτομο, είναι υπερβολικά υψηλή.Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς, ιδίως στους οφθαλμούς./το προϊόν/το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Πλαστική ποδοσφαιρική ομάδα για τα παιχνίδια που αποτελείται από δύο όπλα που εκτοξεύουν όπλα με βλήματα.
Περιγραφή συσκευασίας:  Συσκευασία:πλαστικό μπλίστερ με χαρτόνι για τα πίσω.
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00012/20       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Σετ όπλων που έχει εκτοξευθεί
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Soft Play Gun
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Ζ096428-781Β-4821
 
γραμμωτός κώδικας:  5907773989677
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η κινητική ενέργεια των βλημάτων, όταν πλήττει ένα άτομο, είναι υπερβολικά υψηλή.Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, ιδίως στους οφθαλμούς./το προϊόν/το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Πλαστικούς εκτοξευτήρες παιχνιδιών που εκτοξεύουν εκτοξευτήρες αφρού, τα οποία εκτοξεύουν βλήματα.
Περιγραφή συσκευασίας:  Συσκευασία:πλαστική πλακέτα.
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/00013/20       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Μαλακό παιχνίδι
 
Εμπορικό σήμα: ty
 
Ονομασία: Beanie Boos
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  0718/15626·Topaz
 
γραμμωτός κώδικας:  008421366668
 
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησηςΆΓΝΩΣΤΗ
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Μικρό μέρος (ελαστική ταινία) μπορεί να αποσπάται εύκολα από το παιχνίδι.Ένα μικρό παιδί μπορεί να το τοποθετήσει στο στόμα του και να πνίξει στο στόμα./το προϊόν/το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Προειδοποίηση των καταναλωτών για τους κινδύνους, Υπαγωγή της εμπορίας του προϊόντος σε προϋποθέσεις (Από τον: Διανομέας)

Σελίδα ανακλήσεων εταιρείας:  http://www.meteorcee.eu/?lang=pl

 
Περιγραφή:  Μαλακό παιχνίδι σχήματος Unicor-σχήματος χωρίς συσκευασία, αλλά με ετικέτα συνδεδεμένη με το παιχνίδι.
Περιγραφή συσκευασίας: 
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2020 - 3
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβενία

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδ&omicro