Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 41 ( Zveřejněno: 15/10/2010)
OpravaOznámení 1479/10 z týdne 40 z roku 2010 bylo dočasně odstraněno z internetové stránky systému RAPEX až do objasnění rizika ze strany orgánů.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1522/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Rkev
 
Značka: Natural Products
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Rêté (rêty) zastřikovaný na rty po dceřiných společnostech, avšak z Nice!EAN 5060081144036;2.Flék Cherist Fest Sugar a Spice – EAN 5060081147143,3.Lesknice houževnatec a Špička na rty – EAN 5060081147147;4.Curising Violet Fancy Sugar and Spice – EAN 5060081147167;5.Rahry Fluff Sugar a Spice (– EAN 5060081147181;6.Rinek Coconut Dream Sugar a Spice – EAN 5060081147198;7.Na Twister (Twister) a Spice – EAN 5060081147150.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udávení, protože ačkoli se nejedná o potraviny, mají formu, barvu, vůni, vzhled, balení, označování, objem nebo velikost, takže je pravděpodobné, že spotřebitelé, zejména děti, je zamění s potravinami, a to v důsledku toho, že je uvedou do úst, nebo je umístí do úst nebo že je uvedou do úst.Výrobky se vejdou do válce pro malé části.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů ze strany distributora a jeho zničení. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ztráty na rty balené v plastových mini květináčích ve formě malých koláčů (Čokoláda sitart, Cherry Feast tart, Javěte Fancy tart, Rapery Fluff tart, Coconut Dream tart, Lelon Twisttart).Na obalu jsou uvedeny tyto údaje:„Ve výjimečných případech, kdy dochází k nepříznivé reakci, je nežádoucí reakce přerušena.Všechny výrobky jsou určeny pouze k vnějšímu použití.V budoucnu si prosím uschovejte další obaly.Nebezpečí udušení.Uchovávejte mimo dosah malých dětí.Nekonzumujte.Nejedná se o hračku.“
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1541/10       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle – „Piccolo“
 
Značka: Idea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  95133385, čárový kód 9006218200509.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože skládací mechanismus má velmi silné pružiny a vznik a sklápění židle vyžaduje vysokou sílu a prsty uživatele se mohou zachytit mezi opory sedadla a rám opěradla, což může vést k zlomenině, nebo dokonce ztrátě jednoho nebo více prstů.Hlášeno šest nehod.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sklopné židle z kovových trubek, o průměru 18 mm, s držícím sedadlem a s opěradly a plastovými opěrkami.Tři kovové pružiny o průměru 10 mm, umístěné v plastových rukávů, spojují sedadlo a opěradlo.Předseda je balen v plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1519/10       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové varné desky
 
Značka: Teka
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) ST6EG229 (černá varná deska), 2) ST6XG230 (Ocelová varná deska)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) čárový kód:3601653433855, 1) Kód:343385, 2) čárový kód:3601653433862, 2) Kód:343386
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože porucha těsnění by mohla způsobit únik plynu z ventilu.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černé a ocelové varné desky pro varné desky z oceli.4 hořáků:1 x 3000 W, 2 x 1750 W a 1 x 1000 W. Panny a stropy pro hořák v smaltované oceli.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1543/10       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Chladnička s plynem – Absorsant difutor Refrigerator
 
Značka: Scandic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XC-50, XC-75, XCD-183, XCD-95, XCR-40
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože příslušenství potrubí v horní části výfukové trubky může způsobit problém se spalováním, které může vést k uvolňování nadměrného množství oxidu uhelnatého do životního prostředí.Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 732.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Plynový chladnička
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1525/10       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový pero – UV diodový LED
 
Značka: FELEXIBLE.PDA.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Laserový pero
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1518/10       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Soubor pro opravu proražením jízdních kol – Kits de Reparaciones – Red Sun
 
Značka: ITC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.J.:8308647
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435269986475
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 1 % hmot. toluenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení pro opravu proražením jízdních kol.Jeho součástí je malá trubička s názvem Červený Sun v oranžové barvě.Výrobek je předkládán v tzv. „blistru“.Přední část přední části zní:ITC Kit de Reparagraph 13 ks.Zadní část balení obsahuje mimo jiné tyto údaje:ITC Kit de Reparciones 13 ks.Identifikaci dovozce.Č.J.:8308647.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1535/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) – čokoláda
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 912008 577719 (jako součást obalu čokolády)
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko popálenin a požárů, protože jsou atraktivní pro děti.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) – vyrobené z plastu, s tryskou pro opětovné plnění.Zapalovače jsou ve formě tyček čokolády sestávající z 4 dílů – velikostí 7,6 cm/2,8 cm/12 cm, s různými nápisy – Zapalcem Chocolate a další, čárového kódu 6 912008 577719 a 20181219Y43/20081218?V bulharštině nejsou žádné výstrahy ani informace.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1534/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – Mini Noc Not
 
Značka: Betty Boop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:0282011 čárový kód:7630004400822
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem pro děti, protože je možné měnit žárovky po dobu, kdy je noční světlo napojeno na síť.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Noční světlo dítěte, které je ujednáno přímo do zásuvky, s přepínačem, ale bez kabelu.Stín má obrázek o kresleném typu pro děti Betty Boop, jehož jádro tvoří srdce.Výrobek je 13 cm vysoký, 10 cm široký a 4 cm hluboký.Obal je balen způsobem, který je podepřený, průhledným a plastovým blikavým obalem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1533/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ferrari 458 Italia
 
Značka: Ferrari
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rozsah VIN 170463 až 175763
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože soustava kol a její tepelný kryt mohou být deformovány, takže je příliš blízko k výfukovému potrubí.Za specifických podmínek při vysoké teplotě okolí a při používání vozidel to může vést ke vzniku požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kupé vyrobené v roce 2010 s přímým vstřikováním V8.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Slovinsko, Řecko, Nizozemsko, Finsko, Portugalsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1532/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Nafukovací sedadlo – Princess
 
Značka: Out of the Blue KG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 62/6150, kód EAN:4029811180073
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 29,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) ve fólii a 24,3 % na ventilu.Výrobek může být při dlouhých hodinách doprovázen dítětem nebo může být velmi intenzivní bez plněného povlaku bez plněného povlaku a židle by mohla být vtlačena do úst dítěte, zejména pokud není nafouknuta.Dítě by tak mělo intenzivní kontakt s plastem předsedy, takže expozice dítěte ftalátům by mohla být velmi vysoká.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Betonážní sedadlo s růžovým platovým potahem s nápisem „Princess“ ve žlutě a malými květinami, textilními vlákny;na zdrhovadlo;obsahující nafukovací plastový pytel s ventilem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1517/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kotce pro plsti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:4 300175 621724.2381010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu nadměrného množství benzenu ve 17 kotcích s plstí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plstěné kotce v 24 různých barvách s ventilačními uzávěry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1523/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ptar kytar – Guitar Mini
 
Značka: ATS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 5078CD, EAN 5907699467044
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti otřepů a ostrých vyčnívajících prvků.Výrobek je nebezpečný, neboť nesrovnalosti mohou vést ke snížení počtu a propíchnutí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je kytakyn z modrého plastu sestávající ze čtyř kovových řetězců.V lepenkových obalech se uvedou tyto informace:„Gitara, číslo EAN, název a adresa dovozce, označení CE, „vyrobeno v Číně“, piktogram týkající se „0–3 let věku“.Rovněž je třeba upozornit na nebezpečí, že malé části mohou být vneseny a že je nutné skladovat obal v důsledku užitečných informací, nikoli však na dosah dětí, zatímco obal není hračka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1524/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka – Krokil-Surfer
 
Značka: Sun Games
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 2206890002690
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože materiál pro zelené polymery (DNOP), 0,024 % diisononylftalát (DINP), 23,5 % diisononylftalát (DINP) a 0,1 % diisononylftalát (DIDP), diisononylftalát (DINP) a 0,022 % di (isononyl) ftalát (DINP), 28,2 % diisononylftalát (DINP) a 0,084 % di (isononyl) ftalát (DIDP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, zastavení prodeje, stažení z trhu a likvidace produktů distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací hračka ve formě krokodýlů o rozměrech 157 cm x 65 cm, zelená a žlutá s černým sportem.Na štítku je v lotyštině název výrobce, dovozce, distributora a výstrahy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1527/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových hraček – stanice Sand a Water Transportation Station
 
Značka: Step 2
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  790300 UPC 733538790395.Je ovlivněn model, který obsahuje vlaky s lehkými modrými plastovými koly.Vlaky s šedými koly nejsou součástí oběhu.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kola na vlacích se mohou oddělit od náprav a mohla by být umístěna v ústech.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Samostatná stolová stanice sestávající z kulaté plastové tabulky, zahrnující vlakové cesty, vlakové karty, plachetnice a ruční stroj/lopatu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1529/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastů – Eunice Cool Swimmer
 
Značka: DDI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. W0809
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290504184220
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko pro děti, protože hlava panenka obsahuje 26,9 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka v krabičce z kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1530/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu – Katie Diamond Sticker Dol
 
Značka: Ddi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. W1132
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290504153813
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko pro děti, jelikož hlava panenské panenky obsahuje 25,2 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) a hmotnostní diisodecylftalátu (DINP) a 5,64 % hmotnostních diisodecylftalátu (DIDP), zatímco tělo panenské panenky obsahuje 0,44 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 31,6 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) a 6,09 % hmotnostních diisodecylftalátu (DINP) a hmot. di (isodecyl) ftalátu (DIDP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka v lepenkové krabici (včetně diamantových nálepek).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1531/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu – Tanya Magia Del Vento Dol
 
Značka: Tanya <font color="#ff0000">(THIS PRODUCT IS COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 10320
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8008253483306
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko pro děti, jelikož hlava panenské panenky obsahuje 53 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,15 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DBP), 1,77 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) a 0,22 % hmotnostních (diisodecyl) ftalátu (DINP) a hmotnostních di (-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,32 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) a 0,29 % hmotnostních diisodecylftalátu (DINP) a 39,3 % hmot. di (isodecyl) ftalátu (DIDP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka připojená k lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1536/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska – Příslušenství – Velká pro strany
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek je vystaven riziku udušení, protože nemá potřebné větrání.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Maska je černá a bílá a představuje příslušenství pro strany.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1537/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka – Tlouhy
 
Značka: Fisher Price
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B8775 (2005)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože dítě může stávkovat, sedět nebo spadnout do vyčnívajícího plastového klíčku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tříkolka pro batolata v plastu.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1538/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada střelných zbraní
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Články 10041089–001 a 8041
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí zalknutí, protože přísavky lze snadno oddělit, umístit do úst a v důsledku toho uvíznout v hrdle,Zranění, protože kinetická energie projektilů bez košíčků je příliš vysoká,Chemické riziko, protože přísavky obsahují 11,1 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP) a 16,5 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71 a nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany dodavatele ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor obsahující:1 plastové pistole (černý) a 10 plastové náboje (bílé) s přísavkami z plastu (červené).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1542/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skútr
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AL2S38/AL2S39/AL2S40, čárový kód:5999042301129
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Při použití požadovaného zatížení se ohyb mechanismu řízení, a tedy uživatel, mohou ztratit ovládání,Průměr kol je o 20 mm menší, než je požadováno, a proto se mohou snadno ocitnout na nerovném povrchu,Okraje rukojetí mají průměr 22 mm (minimální požadavek:40 mm), které mohou přispět ke ztrátě kontroly při běžném používání,— prostor mezi pohybujícími se prvky je schopen poranění nebo střihnutí prstů.Kromě toho mají některé kovové části ostré hrany a v případě, že uživatel zdviže koloběžka, může dojít ke zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vzdálenost od hliníkové skútru – konstrukce chlapce s polyuretanovou koly a osvětlení LED.Maximální zatížení je 50 kg (v návodu k použití).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1528/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv – Baby-Schue
 
Značka: NKD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.1542158
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože umělá useň obsahuje 23 % hmotnostních (limit:0,1 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP).V případě dětské obuvi lze předpokládat pravidelný kontakt dítěte s částmi, které obsahují změkčovadla, a dokonce i vkládání předmětů do úst.Děti pravidelně přijímají předměty do úst a mohou sahat obuv a textilní výrobky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeden pár dětské obuvi, 3–6 měsíců, vyrobený z textilních a plastových materiálů, s textilním svrškem.Základní barva tmavomodré barvy s bílými a modrými pruhy na nohou a kolem kotníků a pupkového švu;vyšívané ozdobný červený motiv nebo motiv modrého kruhu;obložení bílého textilního materiálu;pouze z bílého textilního materiálu, s bílými plastovými výčnělky;umělé pásky z umělé usně bílé a tmavě modré, jejichž obvod je kolem obvodu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1539/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Baby pink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení, které jsou rozšířeny pod dolní hranici oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj značky „baby růžová“ sestávající ze dvou částí:halenka vyrobená z bílé bavlněné tkaniny s applikcem tvaru motýlů a vyšívaných květů a sukně vyrobená z kontrolovaných textilních materiálů s bezlskou uncí korbou a 6 páry šňůr, které jsou určeny k vrárství a které je zavěšena pod spodním okrajem bránice.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1540/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Baby pink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení, které jsou rozšířeny pod dolní hranici oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj značky „baby růžová“ sestávající ze dvou částí:halenka z napletená napletená pletenina z bílé bavlněné tkaniny s applikud tvaru srdce a vyšívaných květů a pár Bermud krátké kalhoty z kontrolované tkaniny se dvěma vnějšími a dvěma vnitřními kapskami.Šortky jsou dodávány se páry kordů na bočních hranách.Tyto kordy jsou určeny k vráťům šortky a zavěsí pod jejich spodní lem.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1520/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření – Three Gang Sob Earthed S Switch
 
Značka: Elfe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8697 416 307575a
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Průřez vodičů v zásobníkové šňůře je příliš malý,Živé a připájené živé plochy,Kontaktní plochy jsou příliš slabé a jsou již deformovány,Nedochází ke kontaktu zemského vedení na zásuvce a zeminy na zásuvce.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Přípona s trojcestnou zásuvkou, bílá s přepínačem;informace o balení částečně v turečtině, angličtině a ruštině, vrchní a dolní části spolu se sedmi šrouby s křížovými hlavou.Mřížkový kabel 2,90 m s lisovanou uzemněnou zástrčkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1521/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Horké silikonové pistole – Pistala de SILICONA
 
Značka: ITC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8308458
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435269984587
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:— je možné nahlížet do kovových částí, které jsou odděleny od živých částí funkční izolací;— vrše střelných zbraní je přístupná kovová část a není oddělena od živých částí zpevněným izolací;Průřez vodičů v zásobníkové šňůře není dostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je elektrickou silikonovou tryskou.220V/10W.Balení se skládá z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1526/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: DS Power Automotive
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BJ-12A, čárový kód:5997882124854
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vnitřní kabeláž a jeho izolace by mohly být poškozeny tak, že se dostane do styku s ostrými hranami transformátoru;Kotevní úchyt je nevhodný a šňůra by mohla být vytažena odhalením živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vstup:AC 230–240V/50Hz Produkce:Stejnosměrný 12V8.4A Power:144W, nabíjení proudem:max.12A, Max. nabíjecí napětí:14.4 V, kapacita:40–160 Ah
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 41