Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 34 ( Zveřejněno: 27/08/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1288/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Mýdlo – lavici Bath Filifs
 
Značka: Sweet treats – Bath Fizzers
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: 1729090801
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 850466530100
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, zejména u dětí, protože mýdlem by mohlo být zaměněno za potraviny a děti, které by mohly snadno ukousnout.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Balení tří tyčí pro mýdla ve formě zkušebních kusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1325/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní pobočky
 
Značka: Le Comptoir de Lise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 3700469800049, TF8 4267
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože napodobení malin by mohlo být zaměněno se skutečným malin a spolčením.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu a likvidace zásob. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dekorativní větve pro použití, délka 10 cm, s malin.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1287/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Pásky pro napětí – Aquiwinedule
 
Značka: Carrefour
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model AquawinSchool Lvyděls to Swim 1–2 – 3, 3–6 ROLEY, Žlutá a Turoise, čárový kód 3608141028418.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek představuje riziko utonutí, protože průměr dílků je větší než průměrná velikost paže dítěte ve věku 3–6 let.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pásky na napětí, žlutá vnější a modrá vnitřní strana, jiné zacelené, označené nápisem „Aqua 123“ a číslem „3“ uvnitř kružnice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1304/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jízdní kolo
 
Značka: Energym
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože dítě může mít možnost dotýkat se paprsků kol, zatímco přípojné vozidlo se pohybuje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přívěs pro přepravu dětí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1306/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jízdní kolo
 
Značka: Amazor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože dítě může mít možnost dotýkat se paprsků kol, zatímco přípojné vozidlo se pohybuje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přívěs pro přepravu dětí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1327/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED OPF – LED-startéry
 
Značka: S-LUCE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-LUCE Cosmos LED-startéry
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:


Zranění, protože světla se mohou snižovat (přibližně 30 kg!), nejsou-li správně připevněny k horní hranici, a návod k montáži chybí;


Elektrický šok způsobený nedostatečnou izolací (základní izolace) na vnitřní kabeláži. Požadavky na ochranu II. kategorie nejsou zcela splněny.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panel světel s pěti elektromotory, pěti turbínovými motory a pěti reflektorovými halogenovými žárovkami, které vyvolávají dojem starčního nebe s měnícími se jas a zabarvení. Plošná plocha 1,2 m x 2,4 m, odhadovaná hmotnost 30 kg.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1282/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – ŽAFIRA-B a COMBO-C
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZAFIRA-B: VIN od 6 2 000073 do 7 2 093405 COMBO-C: VIN od 5 3 030635 do 7 3 027257
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože magnetický ventil palivové nádrže se může zhoršit, a způsobit tak únik paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Švédsko, Finsko, Nizozemsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1318/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – XT1200Z
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XT1200Z, kód 23P1/23P2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože montážní štítek s horní částí se může rozbít tak, že není dostatečně silný, což může způsobit, že se dívá kolonka vypne a může se odjet ze motocyklu, který způsobil zranění třetím stranám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl 1200 cc.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko, Německo, Bulharsko, Nizozemsko, Maďarsko, Řecko, Finsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1324/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Wrangeler
 
Značka: Jeep
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Wrangeler, JK (kampaň K15). Automobily uskutečněné od 22. dubna 2010 do 19. května 2010. Čísla VIN u čtrnácti automobilů, jichž se týká Polsko: 1J4HA6H58A199635 1J4HA6H50A202446 1J4HA2D52A199435 1J4HA3H52A196583 1J4HA3H56A196585 1J4HA3H54A196584 1J4HA2D5XA199764 1J4HA3H52A199774 1J4HA3H56A199762 1J4HA3H58A199763 1J4HA3H50A199773 1J4HA3H58A199651 1J4HA3H5XA199652 1J4HA6H59A202171
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože existuje možnost, že brzdový systém může přijít o brzdové kapaliny, čímž se sníží brzdný účinek a zvýší se riziko dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Španělsko, Slovinsko, Řecko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1317/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Sprchová obrazovka pro koupele
 
Značka: Bath
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor K035-W, ref. Lm14386050
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Výrobek představuje nebezpečí krácení, protože závěs je náchylný k poškození při otevírání a zavírání, což může způsobit pokles obrazovky, která je vyrobena z tvrzeného skla.


Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu, stažení z trhu a zničení zásob výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sprchová obrazovka pro koupele, jeden list skla 85x140 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1286/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Ms Adventure
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436046383692 Vzor: 418
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dětská chodítka představuje riziko zranění v důsledku otvorů v rámu, kde by se prsty dítě mohly zachytit, a vzhledem k tomu, že konstrukce nebrání krokům směrem dolů.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská chodítka pro děti do 6 měsíců věku, s hmotností do 12 kg, dětská chodítka je plastická, s textilním sedadlem a kovovou skládací rámem. Je zde popisek produktu: TAW PINAR. Produkt je balen v průhledném obalu.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1290/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kočárek/golfový kočárek/autosedačka – Fokus
 
Značka: Deltim
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K 018492
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje:


Riziku zranění, protože jsou k dispozici mezery v případech, kdy by se prsty dítěte mohly zachytit;


Chemické riziko, protože plastový kryt na přední linii obsahuje 24,1 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kombinace prama, golfového kočárku a dětské sedačky pro děti. Vybavuje se pylem, stínovou ochranou, deštěm, komárovými komáry, 2 kryty pro kočárek a golfový kočárek, držáky pro golfový kočárek a adaptér pro montáž sedadla.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1322/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kočárek/golfový kočárek – Piccolino
 
Značka: Adbor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění a udušení, protože:


Existují otvory, kde se mohou usazovat prsty dítěte;


Existují oddělitelné malé části, které by dítě mohlo spolknout.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Kombinace kočárku/golfového kočárku. Všechna čtyři kola jsou vybavena parkovacím mechanismem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1281/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastové sestry – Beautiful zdravotní sestry
 
Značka: Fantastiko
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 18098,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413930180988.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panenky z plastové sestry a ošetřovatele s příslušenstvím. Produkt se balí do lepenkové krabice s průhlednou plastovou vrstvou. Na krabici se objeví značka „Fantasko“ a slovo „zdravotní sestry“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1284/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  1. Otáčecí uzávěr a 2. Mobilní telefon
 
Značka: Toinsamadrid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Nábytek Top: 03–739 2) Elektronické mobilní telefon: 03–6630
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 8349103037394, 2) 8349030366307
 
Druh rizika:  Pořezání, Poškození zraku
 
1. Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3.


2. Výrobek představuje riziko škrtů, protože nemá dostatečnou mechanickou odolnost a může snadno produkovat ostré hroty a hrany.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN 60825 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1. Otáčecí uzávěr: vícebarevné plastové fólie s označením: blikání, osvětlení a hudba. 2. Mobilní telefon: placky, blistky. Pole se označí údajem: elektronické mobilní telefony, elektronické zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1293/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava přídě a šipky
 
Značka: Study Gunshot Club.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900132503552; Č. 855.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože existují ostré hrany a přísavky šipek lze snadno oddělit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Příďová příď a šipka s cílovou deskou. Soubor se skládá z: Příď z tvrdého plastu, barevná zelená a žlutá; Tři šipky na tvrdé pružné plasty, barevné žluté, červené a zelené s oranžovými, poloprůhlednými přísavkami; Cílová deska z plastu. Obal sestává z lepenky s průhlednou plastem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1294/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: Police of Sets.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900132503149; Č. 508.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož přísavky šipek lze snadno oddělit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor se skládá z: Pistole vyrobené z tvrdého plastu, zbarvený černý, — 3 oddělovače z pružného plastu, barvené černě, s oranžovou, poloprůhlednou přísavkou, Nože z pružného plastu, barvené šedě, (walkie-talkie) vyrobený z pružného plastu, zbarvený černý. Obal sestává z lepenky s průhlednou plastem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1296/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skúter – „Toy Stříc“ – skládací závěs
 
Značka: Disney Pixar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3496271006006, ref. J100600, šarže B10110–01 (ze dne 01/04/2010) a B10103–01 (ze dne 02/04/2010).
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Výrobek představuje nebezpečí řezů, protože na brzdě/blatníku je neexponován ostrý okraj.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Skládací hliníková koloběžka se žlutým a červeným koly a řídítky se žlutým rukou. Na tomto místě je natištěn snímek „Toy Story“. Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1303/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dekorativní koule – Superpilo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN 7332447835406 čl. 83540
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože je možné soustředit sluneční světlo a postavit požár na povrch, na němž je umístěn.


Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kulička o průměru 9 cm, s kapalným a glním prachu uvnitř. Dostupné ve třech různých barvách: růžové, zlato a stříbro.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1305/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: Eva Puzzle Mats
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000009230031
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení u dětí, protože obsahuje malé části, které by mohly být vkládány do úst.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pěnová podložka EVA ve formě výpuzzle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 1280/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Jeans – Jeans velikostní XS Urban Surface
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek d8553n6824133, kód 28879000000008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní aminy. Výrobek uvolňuje více než 30 µg/kg 3,3’-dimethoxybenzidinu a 3,3’ -dimethylbenzidinu.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Women jet Black jegans, polovina délky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1285/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička
 
Značka: Calvin Klein Jeans
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu: CKP620-JV608.691.6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  100002838646.
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Pocení v modré barvě určené pro děti do věku 6 let. Pocení má bílou kapuci, která je konstruována s šňůrami. Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1289/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Prenatal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: základní odkaz, ref. č.: 210537 (5A, 101–107 cm), 210538 (6A, 107–113 cm), 210539 (6A, 113–119 cm), 210540 (7A, 119–125 cm), 210541 (8A, 125–131 cm).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dětské lehčené kalhoty, které se nacházejí v hnědé barvy se dvěma šňůr na stažení v pase.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1291/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: MINI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: A9MJ-25378, barva: 296.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dětská pocení v béžovém, šedém a hnědém se zimou, dvě kapsy, náklony a stahovací šňůry, vyčnívající v oblasti střechy. Na levé straně výrobku je uvedeno slovo „MINI“. Velikosti: 4, 6, 8, 10, 12 a 14A (roky).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1292/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Plážové sandály pro děti
 
Značka: Chicco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor MAX-ref. 43631
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plasty, dekorativní oči se mohou oddělit a spolknout dítě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Gumové sandály pro děti do modré barvy, fuchsie a pomerančovníky ve tvaru zvířat s vyčnívajících očí
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1297/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: MISS GRANT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek FW92104
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dámské kalhoty se dvěma šňůrou na stažení v pase a různými dekorativními kameny na pravé přední straně. Velikosti: 6–13 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1298/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: LU LU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek FW91401
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Kabát v tmavém šedém tvaru se zip a příklonem se dvěma barevnými stahovacími šňůr. Velikosti: 7–12 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1299/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapec na kabinách
 
Značka: J & R
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: 92159
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Kabát z chlapce v černé barvě na zip, dvě kapsy a kapuci se dvěma šňůrou na stažení. Na přední straně je potištěn nápis „fotbalové ST“, písmena „J“ a „R“ jsou vpichována pod tuto větu a symbol „J & R“ (na bílé etiketě s červenými písmeny) se připevní na kapotu. Velikosti: 3–9 let
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1300/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: WINX CLUB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: WW92901 (fialový), WW92902 (růžový)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dívka se umístí na zip nebo růžově s zip, dvě kapsy na přední straně a kapustu se dvěma šňůrou na stažení, které se nacházejí v oblasti krku. Na přední straně oděvu je na přední straně oděvu na levé straně nakreslena obrazová čísla WINX CLUB, která se nachází na levé straně hrudníku, a na přední straně oděvu je připevněna stříbrná kovová etiketa s logogramem. Velikosti: 6–8 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1302/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapce z chlapce
 
Značka: 65M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek ZW8118
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Pracovní kalhoty chlapce modré nebo černé se dvěma postranními kapsy a dvě další kapsy se zipy vpichujícími do přední části každého nohy a dva stahovací šňůry v pase. Velikosti: 6–11 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1307/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: MC Baby Girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  91–4613
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S09CS005
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti volného konce, haldy na krk a funkčních šňůr se volným konci na zadní straně.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  U dívek do 2 let oranžovo-oranžové a šňůry v oblasti krku a hrudníku. Spodní část má ozdobný bok, s dvěma kuličkami na jedné straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1308/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: Microbe Grant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek QW94442
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Střiž dívka v černé barvě s dlouhými rukávy a různými vzory v bílých (kroužcích), šedých (polomonech) a fialově (listů) v oblasti mezi hrudníkem a spodkem šaten. Oděv nese v oblasti pasu dva velmi dlouhé funkční kordy. Velikosti: 2–4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1309/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro kojence
 
Značka: M+é
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek NRW90637
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Kabát pro malé děti na růžovém umělé kožešinu se dvěma dlouhými lovnými šňůrami v oblasti krku. Velikost: 9 m (9 měsíců staré).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1310/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bloka
 
Značka: Miss Grant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek FW92852
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v oblasti střechy.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dívka se stírá, bílá nebo černá s zipem, dvěma kapskami a příklonem se dvěma šňůrou na stažení v oblasti krku. Oděvy obsahují na vnější straně kapsy dekorativní perly. Velikosti: 6–11 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1311/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: 62M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek RW81662
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v oblasti střechy.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dětské vestky červené se dvěma vnějšími kapkami a třemi kovovými tlačítky. Vesta nese vnitřní obložení šedé bavlny se zip, kapucí se dvěma šňůrou na stažení v oblasti krku. Vnitřní strana obložení se skládá z červených a bílých pásků. Velikosti: 2–13 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1312/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: MINI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: A9MJ-25377, barva: 27 (šedý) nebo 80 (tmavě modrá).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dětské kalhoty v šedé nebo tmavě modré barvě se dvěma postranními kapsy a dvěma šňůrou na stažení v prostoru pasu. Na pravé části výrobku je uvedeno slovo „MINI“. Velikosti: 4, 6, 8, 10, 12 a 14A (roky). Složení: 100 % bavlna.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1313/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: WINX CLUB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: WW92906
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v oblasti střechy.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dívka se peče na fialovou s růžovými, dlouhými rukávy, zip, dvěma vnějšími kapsami a kapucí se dvěma šňůrou na stažení, které se nacházejí v oblasti krku. Obrázek o kresleném poslechu WINX (CLUB) je přičleněn do levé strany hrudníku. Velikosti: 6–8 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1314/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko s potýkem
 
Značka: J & R
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: 92168
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Tričko pro pocení chlapce šedou s kapucí se dvěma šemi na stažení. Na přední straně je vytištěn frák „XVII. R“ a za tuto větu se připevní symbol „J & R“. Velikosti: 4–9 let
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1315/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: LU LU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek LW91422
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dívka šatní v tmavozelené s šedým odstínem, dlouhými rukávy a šedým poučením. Tento oděv má v oblasti krku dlouhé šňůry. Velikosti: 8–10 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1316/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka na savcích
 
Značka: Miss Grant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek FW82653
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Vesta dívka v červené nebo černé barvě s 4 tlačítky a 2 šňůr na stažení v oblasti krku, končící v kulových mísících. Velikosti: 6–9 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1320/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Potahový kryt – „Fleur“ se dělí na sedáku s různými barvami, 40 x 40 cm
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 761070/EAN kodexu: 4 035179 092903
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní aminy. Žlutý textilní materiál uvolňuje 135 mg/kg 4-aminoazobenzenu.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevný textilní polštář; svislé modré barvy, krémové, šedomodré a béžové pruhy, některé s promyšlenkovým zlatým motivem, balené transparentně, bezbarvé, plastické, samotěsnící pytle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1321/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šátky – Layy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 13642001731000000300, číslo článku 13642/00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva „disperze žluť 23“ (706 mg/kg), která uvolňuje karcinogenní amin 4-amino azobenzen (49 mg/kg). Výrobek proto není v souladu s nařízením REACH.Kromě toho obsahuje produkt „disperzi Orange 37/76“ (165 mg/kg), který je senzibilizující při styku s kůží podle pracovní skupiny „Textilie“ vztahující se ke Spolkovému ústavu pro posuzování rizik (BfR).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva textilní šátky, tmavě zelené/turrotyse s černými motivy (květinové motivy); prezentovaný bez obalu, z plastového prstence s závěsným štítkem a s připevněnou lepenkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1323/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka halenka ze haldy
 
Značka: "Creem" girls collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód modelu: 71–1427
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívka haji-krk blaha dodávaný s šňůrami s volnou konců v oblasti krku. Značka „CREEM“, značka „CREEM“, kód modelu – 71–1427, výška: 128 cm, 140 cm, 150 cm a 166 cm, složení: 95 % bavlna a 5 % elastan. Na přední straně je kapka a zdobení vyrobených knoflíků a sešitých zrcátek. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1326/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské příslušenství na vlasy: vlasový pás
 
Značka: Huiyun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění způsobeného ostrými hranami, které mohou poranit pokožku malých dětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava vlasových doplňků pro děti: 1 plastová vlasová pásma a 5 příčnotika. Na vnitřní straně pásma vlasů jsou dva řádky ostrých zubů a na vnější straně je připojen komisař pro textil. Příslušenství je prodáváno v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1301/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Léčba srsti – Kertin Complexothaing Therapy
 
Značka:  1. Coppola Designer Hair Care; 2. Coppola Designer Hair Care.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje vysoký obsah volného formaldehydu (1,9 % a 1,7 %, zatímco povolený limit je 0,2 %).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu distributorem objednaným orgány.

 
Popis:  1. Keratinu Complex Smoothering Therapeutic – Bllinum: přípravky na vlasy v bílé plastové lahvičce se šroubovým víkem se šroubovacím uzávěrem, s černým, šedým hrotem: „Keratin Complexooting Therapy – Natural Keratin Smothoing léčba – Depodepsaný & Creted for blared HAIR“ (pouze pro profesionální použití)“ (8fl.oz/237ml)“; 2. Keratinu Complex Smoothering Therapeutic – Natural Keratin Smothoing Treatment: ošetření vlasů v láhvi z plastu s šroubovým víčkem se šroubovým uzávěrem, s černým, šedým/hnědým a červeným písmem: „Keratin Complexooting Therapy – Natural Keratin Smoroping léčba“ (pouze pro profesionální použití) (8fl.oz/237ml)“.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1319/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Toneing smetana – Maxi Tone Complexion Toning Milk s vitaminem E a Sunscapem
 
Značka: CLEAR N SMOOTH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EXP, leden 2011, čistá hmotnost. 6.5 fl.oda, kód EAN740939000114 šarže: 04JAN09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,08 % hydrochinonu, který může ohrozit zdraví po dlouhou dobu ve velké části.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení velkoobchodníkem od spotřebitelů. Zákaz prodeje nařízený orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká, bílá krémová, parfémovaná; balení: plastová láhev s označením zabaleným v průhledném filmu s další nálepkou na filmu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1295/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zástrčky a adaptéry
 
Značka: Bricman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. 090950, čárový kód 8424906909502 2. 090948, čárový kód 8424906909489 3. 090951, čárový kód 8424906909519
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části by mohly být řešeny v důsledku toho, že:


1, vložená zátka, sedí proti adaptéru;


2 adaptér nemá žádné okenice.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1. 3-adaptér 2. Adaptér typu Schkuto-typu 3. 4-way adaptér 10-A Balení: blistka s lepenkou obsahující tyto informace: obchodní značka, značka, čárový kód a údaje dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 34