Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 32 ( Offentliggjort på: 13/08/2010)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1200/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Bodyshampoo
 
Mærke: Celebration
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 905 990 200 i stregkode 8711295966040
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi produktets form, farve, lugt og udseende er af en sådan art, at det kan forveksles med fødevarer, navnlig børn.Som følge heraf kan produktet sluges, hvilket kan forårsage kemisk lungebetændelse på grund af tilstedeværelsen af rengøringsmiddel i produktet.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Champagne med gul eller blå brusegel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1198/10       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Canadio — Air Sport Gun Series
 
Mærke: Vigor
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  225 — A7
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi det omfatter en klasse 3-laser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighedernes beslaglæggelse af produkterne.

 
Beskrivelse:  Rød "High Standard Gun Model", plastruet blød kanon.Skud 6 mm — PBB (MBB).Laservedlagt.Kanens dimensioner:L:60 cm W4 cm H:18 cmEmballagens dimensioner:L:62 cmW:6 cmH:22 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1211/10       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  6 Channel Carbon Fusselage Receiver — AR6250
 
Mærke: Spektrum
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model SPMAR6250 DSM2.Stregkode 605482001400
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi modtageren under visse omstændigheder ikke kommunikerer med senderen, hvilket medfører, at modtageren låser sig og ikke sender signaler til de servos, som styrer flyvemaskinen.I sidste ende kan dette medføre, at der opstår skader på flyvemaskinen over for personer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Varen er et lille plasttilfælde med elektroniske tilslutninger i den ene ende.Den emballeres i en blister-pakning med en plade bagplade.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1222/10       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: Toplight
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:LP-0501, 5-cifret kode på lettere basis:39019,
 
Batchnummer/stregkode:  3 800220 560011
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en brandrisiko, da den ikke er tilstrækkelig modstandsdygtig over for høje temperaturer.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektronisk lighter (omtrentlige dimensioner:8.2 x 2.5 x 1,2 cm) med sølv- og plasthoved (sort, hvidt, rødt, gult eller blåt).Lighternes krop har samme farve som hovedet, der viser billeder af motorcykler eller "BABY Kiss me" i forskellige farver.Lighterne er pakket i orange — blå papkasse (50).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1189/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Alle Terras-køretøj — blade-250, blade-325/Target 325
 
Mærke: Taiwan Golden Bee
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:TGB FCB-model:Blad 250, EF-typegodkendelse 4 * 2002/24 * 0842 *Type:TGB FCC, model:Blad 325/Target 325, EF-typegodkendelse e4 * 2002/24 * 1489 *
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi bolte, der sikrer den bageste svingakselstang, kan blive løs, hvilket forringer kørselsstabiliteten.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Alle Terras-Vehicle (ATV).Anmeldelsen vedrører køretøjer fremstillet mellem 2008 og 2010.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1193/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Cube
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type Z12, EF-typegodkendelse 13 * 2007/46 * 1059
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi airbaggen på passagerområdet, hvis det udløses, ikke fungerer korrekt og derfor ikke vil beskytte brugeren i tilfælde af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De køretøjer, der fremstilles i 2009, påvirkes.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1199/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Land Cruiser 100
 
Mærke: Toyota.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  År:2005-2006.VIN-numre for de berørte køretøjer er vedføjede.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi en brydspids på styreakslen kan udløses, når køretøjet oplever en usædvanlig alvorlig påvirkning af forhjulene.Dette kan med tiden føre til, at styreakslen bliver frakoblet, hvilket kan medføre tab af styretøjets betjeningsindretning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Litauen, Danmark, Nederlandene, Spanien, Slovenien, Ungarn, Finland, Sverige, Estland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1197/10       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Reflekterende armbånd — reflekterende bånd — Bog 2 Stuks/Ruban Réfclecteur 2 Pièces
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4740269051240
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi reflektorens synlighed ikke er tilstrækkelig.Resultaterne af retrorefleksion er så lave, at det ikke kan betragtes som et sikkert tilbehør til synlighed.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 13356.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  To "slettebånd" reflekterede armbånd i papskærmemballage, farve — gule, reflektorer med lydioder.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1191/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Sikkerhedsbarriere — fordampningtti/sikkerhedsbarriere
 
Mærke: Natur
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  120 cm
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Varen er forbundet med en risiko for skader og kvælning, fordi:Træet er så svagt, at det kan gå i stykker under brugen.— afstanden mellem stængerne er for bred og kan medføre, at dele af kroppen kommer i klemme.— Der er tale om trækninger og udragende dele.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1930.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sikkerhedsbarriere af træ, til døråbninger, højst 120 cm.
Oprindelsesland:  Estland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1213/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babylift
 
Mærke: Nurse Nonona
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:399491 MECANO
 
Batchnummer/stregkode:  8430488028869
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, da lynlåsene kan knække, idet små dele kan sluges af et barn.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 716.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  En barneseng med to madrasniveauer, et lomme og et sidepanel, en transportpose med løfteanordning, vægt 9,7 kg og dimensioner 125 x 65 x 76.Den understøtter også legetøj i form af en ark med tre pendanter, der er fastgjort af to clips til siderne på sengen.Produktet er indeholdt i papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1215/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Foldebad — Bagnoire bøjeligt
 
Mærke: Béaba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  920139 (blå) og 920140 (lyserød)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi en af pressens skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af foringen uden vanskelighed optjener og kan sluges af et barn.Produktet overholder ikke den nationale standard XP S 54-044.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet og deres tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastfoldebad med tekstilhåndtag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1216/10       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Oppustelige redningsflåder — XM Yachning Liferms
 
Mærke: XM Yachting
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Produkter fremstillet mellem februar 2006 og begyndelsen af 2007.Del nr. Størrelsestype:53871 4 mand Valise.53872 4 mand Canister.53873 6 mand Valise.53874 6 mand Canister.53875 8 mand Valise.53876 8 mand Canister.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 
Produkterne udgør en risiko for drukning, fordi de under brug kan miste en lille mængde tryk, som vil påvirke deres samlede opdrift.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  4, 6, 8, personbåde, oppustelige redningsflåder, der skal medbringes om bord på fritidsfartøjer.Emballage er en del af produktet og er forsynet med advarsler og identitetsmærker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1188/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol
 
Mærke: Air Blasters
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — Varepost:2695 — Nr. 0053 Bar code:2204932026956
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Produktet indebærer en risiko for kvælning, fordi sugekoppen let kan fjernes og kan forårsage kvælning, hvis det slår igennem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Blå, blå pistol af plast med et rødt greb med sugekolben med svag skumning.Beskrivelse af emballagen:En rød og gul papæske med følgende ordlyd på engelsk — "Sager af fly, supermagt, konkurrenceskydning".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1190/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsvåben — politi 6
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  658-7 og 658-9 stregkode:8435301209555
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning, fordi det meget let kan kvæle sugekopper af sugekopper, som kan forårsage kvælning, hvis de kommer i munden af et barn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Pistol med sugekop.Beskrivelse af emballagen:Varen kommer i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1194/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilmåtter — Mi Comparine Mats
 
Mærke: An Shun Enterprise Co Ltd
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  En serie Nine Color Toys nr. 11
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små stykker let kan skilles fra større dele og sluges af et barn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Skumgummimåtter, som kan sammenlåses.Måtter indeholder små dele i form af tal, billeder af genstande og andre former.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1196/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilsmåtter — Eventyrmåtte
 
Mærke: Wonderland Interlocking Foam Puzzles & Mats
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små stykker, der kan sluges af et barn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Puslespilsmåtter af skumplastIndeholder billeder af dyr, krybdyr, insekter og fisk, der kan ophugges i mindre dele.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1201/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Træinstrumenter
 
Mærke: Wood Park
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1.Wooden Maracas:216562.Støberring af træ:21495
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Disse produkter udgør en risiko for kvælning for små børn, hvis håndtagene er anbragt i munden på grund af håndtagets længde.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  1.To maracas i forskellige farver pakket i en plastpakning i forskellige farver, mærkning af "over 18 måneder".2.En træklokke i en plastpakke.Der findes flere klokker og en ny figur, der er fastgjort.Mærkning: "2 +".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1208/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke — Baby Collection (Baby Collection)
 
Mærke: Simba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4006592595890
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi øjenvipper, der passer ind i den lille del, let kan løslades og sluges af børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, med en "baby klædt" til lyseblå (omtrentlig højde:36 cm).Dukken frembringer støj, når dens venstre ben presses.Emballage:gennemsigtig plasticpose med papstøtte.Alder:1 år +
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1209/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rangler — Fun Toys/Baby star
 
Mærke: JS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Lad os vokse op helt, 33183
 
Batchnummer/stregkode:  5205193002410
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en risiko for:Høreskader, fordi støjniveauet er for højt (95 dB (A))Kvælning, fordi legetøjet let kan putte små dele, der passer ind i hele cylinderen, og som kan sluges af børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sæt af plastfolie i forskellige former og farver.Emballagen er en papkasse med et gennemsigtigt vindue.Alder:6 måneder +.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1210/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjspigun — politi
 
Mærke: Funny Game
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  S80 * artikel 50305
 
Batchnummer/stregkode:  5400311503057
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:Kvælning, fordi det er let at løsne sig fra sugekopper og puttes i munden— skader, fordi det er let at gå løs, og den kinetiske energi, der er forbundet med de pågældende, er for høj.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sækansæt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1212/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rlleol
 
Mærke: ITC
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model, ÉN FØRE ref. 8305062
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi det kan knække små dele, der kan sluges af et barn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Påmalet bund af malet træ.Håndtaget er en stang, der er ca. 10 cm lang, og som er forbundet til en cirkelformet struktur med en klokke.Oven på buret findes der en trækugle i form af et dyr (frø, bjørn, hund eller kylling).Der anvendes følgende farver:frø er grønt, bjørne er lyserød, hunden er hvid, og kylling er gul.Emballagen er en hvid papkasse med blå bogstaver, der er indpakket i gennemsigtigt plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1195/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder — Lindau
 
Mærke: Womens Best
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelbetegnelse:Artikel nr.:3621062 71803/31/55/S525B Farve:15-Black overfarvning Bar code:4032216260271
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder azofarvestoffer, som kan afgive kræftfremkaldende aminer.Det sorte tekstilmateriale frigiver 131 mg/kg 4-aminoazobenzen.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kvinder jeans, der er fremstillet af sort denim.Inde i lommer af sort tekstilmateriale, bånd af sort plast med metalklap.Størrelse:W36/L32.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1203/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: QiFeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6060C
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Produktet er forbundet med en kværknings- og kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af strenge og bændler i kaletten.På grund af den elastiske snor kan snorene desuden medføre skader på ansigtet eller øjnene, når de justerer dens længde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Jakke til små børn med hætte.Kuglesnoren i kaletten har plastoverdel af plast og justering af fanerne i enderne.Størrelse:86-116.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1204/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Udrustning til piger
 
Mærke: Grace
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WZ 89229
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og kvælning som følge af, at der er en løbegangssnor i stand til at slå sig ned i kaletten.Der er desuden også en risiko for skader, fordi snorelsen i bukser i taljeområdet ikke er fastsat på mindst et punkt.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Rødt udstyr til piger, der er dekoreret med trykte mønstre, herunder en sarer med lynlås med lynlås og en hætte.inskription:"et spædbarn århundrede".Kaletten og bukser omfatter en løbegangssnor med knuder og metal om enderne.Størrelse:6
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1205/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr — Lortspændende paradis
 
Mærke: Glorious
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GSP-2951
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og kvælning som følge afom der er en elastisk løbesnor med forløberen i kaletten.Når den elastiske træksnor er fastgjort, kan de desuden forårsage skader på ansigtet eller øjnene.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Grønne børneudstyr, der består af to dele med påtrykte mønstre på forsiden og bagsiden, og påskriften "glorspændende paradise".Den øverste del omfatter en hætte og en gummisnor med plast til enderne, mens bukser har en snor i taljeområdet.Størrelse:110.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1206/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: Wandeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  R-2208-NXTH
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og kvælning som følge af, at der er en løbegangssnor i stand til at slå sig ned i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Udstyr til børn, der består af en sweatshirts med lynlås (herunder en løbegangssnor med plastiske trækkere i kaletten) og benklæder med trykt mønster og indskrift (SHAVN).Farve:en kombination af orange og gråliggrøn.Størrelse:92-122
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1207/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: Goloxy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MQ-240
 
Batchnummer/stregkode:  7501947315835
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader og kvælning som følge af snoreløse strenge i taljen, når der er tale om lavkonjunktur, og benklæder, der ikke er faste i mindst ét punkt, og som er udstyret med knuder og må fastgøres til knude og metal.Desuden kan de små dekorationer let fjernes, så de kan komme i luftvejene, hvis de indåndes og forårsage kvælning.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Fyllilla, lyserøde og røde børneudstyr (med en hætte med hætte og benklæder) med hætte og lynlås.På den ene eller den anden side er underlagets forside dekoreret med angivelse af glitning:Bjergegne, Bernese, SCHOOL MUSISK og kat.Andre dekorationsgenstande kan også ses på bukser.Størrelse:98
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1214/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Damesko
 
Mærke: Tropical
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  E-692J sort
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder dimethylfumarat (DMF) i fodtøj og i emballagen:Overdel/sål:1,1 mg/kgTråd af snor for lærred:8,6 mg/kgPapkasse:0,7 mg/kgDimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, er forbudt i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Fodtøj med lav panpe, fremstillet på basis af Espadiron-stil, dame med lav crepesåler.Sort, fremstillet af stof (karkasse og hæmod) og snor, med synlige masker, der er fæstnet til skoens sål.Den sorte karse og hækstælleren fastgøres af en sort snor, som beholder dem i foden, således at skoen ikke kan slippe ud.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1217/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Napoleone
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  H-16
 
Batchnummer/stregkode:  6 909154 232814
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet udgør en kværknings- og kvælningsrisiko på grund af snorets tilstedeværelse, og slå sig ned i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Barnelak, med lynlås, og en hætte med snor og knuder, og til børn i enderne.Størrelse 4-16
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1219/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Udstyr til børn (benklæder, sweatsleg og vest)
 
Mærke: HONG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A 911
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet udgør en kværknings- og kvælningsrisiko på grund af snorets tilstedeværelse, og slå sig ned i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børneudrustning er dekoreret med trykte mønstre."vest" en vest omfatter en løbegangssnor med knuder og trækkere.Størrelse:S, XL
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1220/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: SEAGULL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CSQ-952
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet udgør en kværknings- og kvælningsrisiko på grund af snorets tilstedeværelse, og slå sig ned i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Orange børneudstyr bestående af en smindieret klippe og benklæder med lynlås.Kaletten omfatter en løbegangssnor med knuder og knuder i enderne.Inskription:"meget stor nogensinde lykkelig".Størrelse:2
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1221/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Til piger — børn
 
Mærke: Claire.dk
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel NR.B3AF5, model:59923892,
 
Batchnummer/stregkode:  5702879791557
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi snoren i bunden af påklædningen ikke er fastgjort i mindst ét punkt, og skadernes frie ender hænger et godt stykke under beklædningsgenstandens underkant (60 cm).Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid, broderede ærmer.Den nederste del omfatter et kabel, der først og fremmest er anbragt indvendigt, men på bagsiden i midten under underkanten af beklædningsgenstanden, og den er ikke fastgjort i mindst et punkt.Længden af den frie snor i begge ender er 60 cm hver.Størrelse:104-150
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1223/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pige's jakke
 
Mærke: Sincere
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DH-902
 
Batchnummer/stregkode:  1020000066065
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Produktet er forbundet med en kværknings- og kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af strenge og bændler i kaletten.På grund af den elastiske snor kan snorene desuden forårsage skade på ansigtet eller øjnene, når de justerer dens længde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Pigejakken har en hætte, der omfatter en elastisk gangssnor, hvor snogen står på enderne.Størrelse:2/98
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1224/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Napoleone
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:X-929
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børnejakken er dekoreret med påtryk og forsynes med en hætte, og en snor (knuder anvendes i enderne).Størrelse:4-12
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1225/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatskjorte til drenge
 
Mærke: WaxMen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet udgør en kværknings- og kvælningsrisiko på grund af snorets tilstedeværelse, og slå sig ned i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Mørkeblåt med en hætte og lynlås til drenge.Kaletten omfatter en løbegangssnor med plast i enderne.Påskrift på forsiden:frihed, XXL, en, dimensionen, moto.Størrelse:110, 116, 122, 134
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1226/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatskjorte til drenge
 
Mærke: Arino
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model:ZBF-82,
 
Batchnummer/stregkode:  5 999551 417397
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sweatshirts med hætte og lynlås til drenge.Hætten omfatter en løbegangssnor med knuder i enderne.Påskrift på forsiden:"68 Moon Cesfs".Størrelse:134-152.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1227/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: JAN HUI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model:F-080-1
 
Batchnummer/stregkode:  10015809
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sort surtalitet med lynlås.Den er dekoreret med sølvstjerner og er påført påskriften (haNavA Wa cebies).Hætten omfatter en løbegangssnor med knuder i enderne.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1228/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pige udrustning
 
Mærke: KE YI QI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  K-967
 
Batchnummer/stregkode:  1060000263019
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af snorelukninger i hætten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Rødt udstyr til piger med trykte motiver af hjerte og blomst.Hætten omfatter en løbegangssnor med knuder i enderne.Trækstrengen i taljeområdet i bukser er ikke fastsat i mindst ét punkt.Størrelse:110.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1229/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pige's sweepted — Hippster
 
Mærke: St. Jeans
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model:YFC-102,
 
Batchnummer/stregkode:  090000529099
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af snorelukninger i hætten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Rød, fast form for piger med hætte og en lynlås.Hætte omfatter en løbegangssnor.Forsiden er dekoreret over for en pige, en pige på ryggen:"hippster".Størrelse:104-110
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1192/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængelse
 
Mærke: Taken Electric
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WX-1001, WX-1006 og WX-1245.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkterne er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Hullerne i stikkontakten er ikke tilstrækkeligt elastiske til at sikre korrekt kontakt mellem stikprop;— Jordside-kontakterne er ikke tilstrækkeligt elastiske til at sikre et korrekt kontakttryk ved siden af jorden.— Sidejordkontakter kan være lukkebeslag.Desuden kan kablet for modellen med ref. WX 1245 være overvarme, idet elevens tværsnitsareal ikke er tilstrækkeligt.Produkterne er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante nationale standard UNE 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  — Udvidet bly, 1,5 m, med 3 stikkontakter og kontakt.Ref. WX-1001.Pakket i plastpose.— Udvidet bly, 1,5 m, med 4 stikdåser.Ref. WX-1006.Pakket i plastpose.— Forlængelse af forlængelse, 3 m, med stikdåse.Ref. WX 1245-3 mPakket i plastpose.Beskrivelse af emballagen:— Plastpose med varemærke
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 32