Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 31 ( Zveřejněno: 06/08/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1171/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní pobočky
 
Značka: Festi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 1 100 000 467 663
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože napodobení fialových bobulí by mohlo být zaměňováno s reálnými bobule a spolčením.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace zásob. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dekorativní pobočky, 11–12 cm dlouhé, s fialovými bobulemi.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1174/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Umělé jahody
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. v-194 ref: FGD 040194
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože imitace jahod by mohlo být zaměněno se skutečnými jahodami a spolčením dětí.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Umělé jahody v lepenkové punkci s průhledným obalovým obalem.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1175/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Bratiserie-formovaná svíčka
 
Značka: SIL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CD 2947/SIL PLC BO1/06, EN 87 PGUK
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože by to mohlo být zaměněno za Real ostružiník: umělé ostružiny lze snadno oddělit a děti by jej mohly spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčková svíčková svíčková ve formě bartiserie (ostružiníku).
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1170/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Lyžařské boty/lyžařská obuv jediné bloky/sjezdové boty pro Prebax Quest/Quest Pro Prebax
 
Značka: Salomon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká modelů, které mají kovové vložky, aby byly slučitelné se „činnostmi spojenými s nízkými technickými technologiemi“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože za určitých okolností, kdy je použito jako „nízkotechnologická“ lyžařská příprava k výrobě lyží, není zádová část destičky vhodná k tomu, aby byla vázána na vazbu, což způsobí neočekávaně závazné uvolnění a potenciálně způsobí pád skera.


Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obavy týkající se stažení z oběhu: 1. Jediné bloky pro Salomon Quest lyžařská obuv a 2. Na toto zařízení byly dodávány boty s jedněmi výklopnými jedněmi. Jediné podložky mají viditelné ocelové vložky, které jsou určeny k tomu, aby byly slučitelné se zvláštním typem nosiče lyží, běžně označované jako „nízkotechnologická závazná“. Dotčené produkty byly vyrobeny mezi říjnem a prosincem 2009.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1173/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jízdní kolo – B12/B16/S32
 
Značka: Felt
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B12, B16 a S32. 2009 modelů.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože přední vidlice se mohou zlomit. Sedm událostí uvedlo, že se jednalo o menší zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14781.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Trojlonové kolo s uhlíkovým rámem a vidlicí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1155/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – XC90
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XC90 z roku 2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku možného úniku z palivové hadice, což může vést k samovznícení v prostoru předního kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel s číslem VIN: 0551239–0553207.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Irsko, Bulharsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1165/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Téma
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E13 * 2001/116 * 0157 * 04, e13 * 2001/116 * 0144 * 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Koroze řídicího modulu ventilátoru chladiče může vést k přehřátí a způsobit požár a jeho okolní kabely a komponenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o tato vozidla: Důraz 1.6L na motorovou naftu, 4/5-door, vyrobený v období od 1. ledna 2006 do 31. května 2006, a Focus 1.8L & 2.0L benzin, vyrobený v období od 1. ledna 2006 do 25. ledna 2007.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Dánsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko, Finsko, Norsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1167/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – hlídkový vůz
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená mezi 25. a 31. srpnem 2001.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední airbag cestujícího by se mohl rozhubit, pokud by byl aktivován v případě srážky, a v extrémních případech by mohlo dojít k roztržení nafukovače, pokud možno očekávat úlomky kovů.


Byl zjištěn jeden incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  4x4 sedan
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1168/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Legacy/Outback
 
Značka: Subaru
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2010 model, 2.5 s plynule měnitelným převodem
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Hadice pro chlazení oleje se může zlomit z důvodu věcné vady, kdy by se olej mohl dostat do výfukového potrubí, což by mohlo způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Finsko, Litva, Nizozemsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1169/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – šprot obecný
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Zařízení Sprinter, typy 903 a 906. Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. srpna 2009 do 5. března 2010 a mají identifikační čísla vozidla od WDB906 * * * * * E022768 až E 031632.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní pásy nesmějí být spojeny s požadovaným utahovacím momentem. To znamená, že v případě nehody nelze zadržovací funkci bezpečnostního pásu plně zaručit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/nákladní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1177/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Odrážeč
 
Značka: Mastermark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku T6377A5V, čárový kód 6 430023 000543
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože viditelnost odrazek není dostačující. Výrobek nesplňuje požadavky na retroreflexní hodnoty typu 1, a proto jej nelze považovat za příslušenství pro bezpečnou viditelnost.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Informace pro spotřebitele ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Informace pro spotřebitele ze strany dovozce.

 
Popis:  Pružná bílá obdélníková odrážeč se světlým světlem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1178/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Odrazky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Ochranné pásmo – čárový kód 6 438159 014793 2. Reflexní slapová komora – čárový kód 6 438159 014809
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože viditelnost odrazek není dostačující. Výsledky zpětného odrazu jsou tak nízké (nižší než hodnoty pro typ 2), nelze je považovat za příslušenství k bezpečné viditelnosti.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. Žlutý odrazový obnos se světly Velcro a 4 Led. 2. Wambele reflexní slap
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1179/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Odrážeč
 
Značka: Mono Quick
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky: 06181 Smiley, kód EAN 4 001074 000039
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože viditelnost odrazek není dostačující. Výrobek nesplňuje požadavky na retroreflexní hodnoty typu 2, a proto jej nelze považovat za příslušenství pro bezpečnou viditelnost.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutý odrazový plát může být železo nebo přišitý do tkaniny. Na obalu je uveden štítek s textem „Žijin Reflex Reflex“ a „Turvalliutta peedään“ (Převodnění a bezpečnost na tmy).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1149/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní řetězy
 
Značka: HEIMESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 732210
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011534322106
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v řetězci je možné usazovat kojenecké prsty.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je solený řetěz sestávající z několika barevných kuliček s bílým nebo šedým kroužkem. Obal je list lepenky s nápisem „HIMESS Made in Germany“ (Vyrobeno v Německu) a další text na přední straně. Na zadní straně je nálepka s textem „732210 Schnullerkette bunte Perlen pulmolo řetězových perel“. 1460208‘ a další informace.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1150/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní řetězy
 
Značka: HEIMESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 766700,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011534667009 Ref.: 762510, čárový kód: 4011534625100 Ref: 765400, čárový kód: 4011534654009
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože řetězec může snadno zlomit malé části.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o tři ostatní řetězy, všechny vyrobené ze dřeva a poněkud odlišné formáty. Položka s referenčním číslem 765400 sestává ze míčků různých velikostí a barev, které jsou ve středu nízké, položka 762510 se skládá z barevných dílků a bloků, které jsou barveny jako výrobky ve vlaku, a položka 766700 sestává z balónů, které jsou všechny stejné velikosti, některé ve dvou barvách.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1151/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní řetězy
 
Značka: HEIMESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 763530, reference 1525758 Model: 732190, reference 1524985 Model: 737300, s. 1498757
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože řetězec může snadno zlomit malé části.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o tři ostatní řetězy, všechny vyrobené ze dřeva a poněkud odlišné formáty. Model 763530 se skládá z barevných kulovitých korálků a částí podobných hvězdami a málo medů, zatímco modely 732190 a 737300 se skládají z barevných kulovitých kuliček.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1153/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Placky s šipkami – Pilaten -Abentaler
 
Značka: Island
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko poškození, protože přísavky lze snadno oddělit od šipky, a pak může být překročena maximální kinetická energie šipek (0.08 J pro pevné projektily bez elastické špičky nárazu).


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je sada 1 černých plastových pistolí, 1 terč, 3 plastových šipek s přísavkami, 1 okyň s bílou lebkou a jejich otiskem. Na obalu je uvedeno upozornění: „nevhodné pro děti mladší tří let“.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1166/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – Funny
 
Značka: Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části, které se vejdou do malé části válce, mohou snadno opustit a být spolknuty dětmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové motýlky (modré) se dvěma koly, barevné fólie přilepené k horní straně, na nichž jsou kola spojována křídly, na kterých jsou dva míčky. Na obalu je uvedeno upozornění „nevhodné pro děti do tří let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1185/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – Shengyuan Funy
 
Značka: Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2108
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2009062601246
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože:


Chrastítka mohou snadno prasknout v malé části, které by mohly být spolknuty,


Existují tvrdé plastové hrany, které mohou způsobit škrty.


Kromě toho chrastítko vyčnívají příliš mnoho.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Hračka je zabalena v jasném plastovém sáčku s barevným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1218/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vůle
 
Značka: Mattel, Fisher Price
 
Název: Little People - Play ‘n Go Campsite
 
Typ/číslo modelu:  Identifikační číslo produktu R6933 Dotčená konstrukční část (Sonaya Lee) identifikační číslo R6935. Čárový kód/CN: 0027084 84221 0.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení u dětí, neboť je možné, že údaj Sonaya Lee se může v pase během hry rozbít a propustit malou část (plastová čistička), která by se mohla vkládat do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová pouzdra na oběd s oběd na oběd, která obsahuje údaj Sonaya Lee. (také v krabičce je králík, kempinkový list, kempy, kytar a marham.). Čísla Sonaya Lee, která se v pase naohýbají, mají zelenou kameru zelenou poru a purpurovou kameru kolem krku, jsou zahrnuty do oběhu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Norsko, Řecko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1152/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Posuvně knoflíkové knoflíky
 
Značka: Dill ® – World of Buttons
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 4008039000271 Barva: 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu úniku niklu, který je senzibilizující kůži. Únik niklu z posuvných tlačítek je 0.86–0.91 µg/cm²/týden.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stiskací knoflíky s horní a dolní částí. Balení: Plastová trubka
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1156/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Goloxy Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: MQ-831,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7501947315835
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tričko je bílé se šedými vytištěnými pruhy a dodává se zipem a zahrnuje kapuci se zdrhovací šňůrou. Na přední části je zdoben plachetník a nápis: NOVÝ STYL. Kalhoty jsou šedé. Velikost: 98, 110, 116, 122, 128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1157/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko pro pocení kojenců
 
Značka: BABAHÁZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Narůžovělé dětské tričko se stahovací šňůrou a uzly v digestoři. Nápis: „Girl“ a motivovaný motiv květiny je na přední straně. Velikost: 68, 80, 86, 92.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1158/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M-7603C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  558258168
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zalknutí vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a protože malé ozdobné části lze snadno odstranit.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pocení zdrhovadlo se zdrhovačkou a kapota, které zahrnuje stahovací šňůrku. Nápis na předním díle „nejlepší“, „plněný“ a „Girl“ zdobený glazumiemi. Velikost: 98.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1159/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko pro dívky
 
Značka: GLO STORY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: GPO-5716,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999032757165
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  U dívek s kapucí s dlouhými rukávy, která zahrnuje stahovací šňůrku s uzly na koncích. Jeden z nich je motivem dívky, která je zdobena glnery. Velikost: 98–128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1160/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Gold Champion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 6108809000,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 798643219464
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pocení zahrnuje kapuci se stahovací šňůrou a uzly na koncích, nápis na přední straně: „SAILIE AWAQ XIXIA MÓDA“. Pas zahrnuje do jednoho bodu šňůrku stanovenou v jednom bodě. Velikost: 86 A 98.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1161/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kalhoty pro dívky – delfíni
 
Značka: Arino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AR-8150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 009111 081500
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění a zalknutí, protože tkanice v prostoru pasu není upevněno na jednom místě a dekorativními rýči a kleštěmi mohou být snadno odstraněny a požity.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kalhoty pro dívky v fialové barvě. Pas zahrnuje i tkaninu s uzly a gggles na koncích. Nápis: Delfín. Kapsy se zdobí nepatrným rýhinem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1162/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skirt- kalhoty pro děti
 
Značka: Arino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AR-8112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2009111081128
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože stahovací řetězce v prostoru pasu nejsou připevněny v jednom bodě a malé ozdobné části lze snadno odstranit.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kalhoty a bránice. V prostoru pasu se používá zdrhovadla. Nápisy: „Sweet“; „Sladké Girl“ a vyšívané motiv kanance. Kapsy a uživatelská část jsou zdobeny glnely. Barva: červená, fialová, růžová. Velikost: 104
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1163/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Goloxy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MQ-078
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 501947 315835
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase a protože malé dekorativní prvky lze snadno odstranit.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pocení zahrnuje zdrhovadla a kapuci. Nápis na přední straně: „RLAN TLOV“. Na přední straně je vidět vyšívaný motiv květiny a zdobení z korálků. Kapsy (obojí na kalhoty a na tričko) jsou zdobeny struny a lištami a lištami. Pas je součástí kalhot na stažení (nápis: („Rock Heart“). Velikost: 24 M, 30 M
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1164/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: Goloxy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MQ-190
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 501947 315835
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění a udušení vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu a proto, že malé ozdobné prvky lze snadno odstranit.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Narůžovělé kalhoty pro dívky se zdrhovací šňůrou v prostoru pasu. Kapsy se zdobí nepatrným rýhníkem a motivem kočky. Velikost: 12 M, 18 M.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1172/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj – etska Moda
 
Značka: Donna-M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Výstroj sestávající ze dvou částí – blaha a bránice – s kordami v oblasti krku, s náškami, výškou: 134 cm, 140 cm, 146 cm a 152 cm, složení: 100 % polyester. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1176/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Ženská obuv
 
Značka: Spirit Carmen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SP25007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vnitřní obložení kůže obsahuje 120 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF).


Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý vysoký rtěvanský dárek, černý hotí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1180/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-746
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s uzly a gggami.


v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj skládající se ze dvou částí. Pocení zahrnuje kapuci se zdrhovací šňůrou, uzly a plastovými tvarovkami. Nápis: Horní část: 2
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1181/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: AD Miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KT-950
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7453002698202
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti zdrhovadel v digestoři a v pase, která není pevně stanovena v jednom bodě.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výstroj pro dívky s kapucí a zdrhovadlo, sestávající z 2 dílů. Velikost: 98, 104, 110, 116, 122, 128. Barva: růžová, žlutá
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1182/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko pro pocení kojenců
 
Značka: AD Miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SY-58, čárový kód: 7005533304802
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské tričko se zdrhovací šňůrou v digestoři, zdrhovadla a tištěné modely. Velikost: 98.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1183/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko pro pocení kojenců
 
Značka: YILISI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NY-B8811
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Vzhledem k tomu, že ozdobné prvky na přední straně mohou být snadno odstraněny a že by mohlo být spolknuty, existuje rovněž nebezpečí zalknutí.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské tričko s kapucí (včetně zdrhovadel) a zdrhovadlo. Na přední straně působí dekokční malování („Player“). Velikost: 92
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1184/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: PLAYBACK Sportwear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Č. 14a
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pocení červené dětské týše s bílým vytištěným vzorem a kapota, které na koncích zahrnuje též stahovací šňůrku s uzly. Velikost: 98 A 104
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1186/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Diamond
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 333, čárový kód 3800824086504
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské tričko značky Diamond, vzor 333, kód 3800824086504, velikost 2–21 položek, velikost 10–4 položek, velikost 12–14 položek. Dětské trička byla vyrobena z pletených textilií s tímto složením: 65 % polyester a 35 % bavlna. Jejich barvy jsou šedé a béžové, tmavě modré a oranžové barvy a jsou zásobovány funkční korbou v oblasti střechy. Rovněž mají nápis „HEAVY STEEL“.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1187/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská souprava
 
Značka: Diamond
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 63, čárový kód 3800824086306
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské soupravy značky Diamond, která se skládá ze dvou částí – tričko pro pocení a pár kalhot, vzor 63, čárové pásmo 3800824086306, velikost 4–2 položek, velikost 10–5 položek, velikost 12–2 položek. Soupravy byly vyrobeny z pletených textilií s tímto složením: 65 % polyester a 35 % bavlna. Kalhoty jsou černé a tmavomodré a jsou dodávány se šňůrami v prostoru pasu, které nebyly v jednom bodě připevněny k oděvu a nebyly zabezpečeny proti roztřepení. Mají volné konce a jejich délka přesahuje 140 mm. trička jsou šedá a světle modrá s vytištěným vzorem „FASHION 63“. Mají kapuci, která je zásobována funkčními kordy a jinými kordy v dolní části oděvu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1154/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pasta – AloeICEgel
 
Značka: ZUCCARI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 8026380702602 Datum pozbytí platnosti: 11.05.2012 Počet modelů: 19204
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje fytomenadion.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zubní pasta ve 100 ml zkumavky. Přibližná velikost trubice 17.2 x 3,8 cm.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1148/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické pájecí železo – SOLADOR
 
Značka: ITC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 8308611
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435269986116
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Neexistuje dostatečná ochrana proti náhodnému styku se základní izolací a s kovovými částmi,


Neprojde napětím mezi živými částmi a přístupnými částmi,


Neposkytuje dostatečnou úroveň ochrany proti vlhkosti,


Neprojde napětím mezi živými částmi a přístupnými částmi,


— není zapracován ani uveden žádný základ,


Neexistuje žádný kotevní úchyt pro přívodní kabel.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické pájecí železo v plastových baleních. Lepenková etiketa v blistru zní: ITC ®, SOLADOR 35w CE vyrobené z porcelánu, ref. 8308611 productos de důvěrnost (produkty, u nichž můžete důvěřovat).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 31