Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 28 ( Offentliggjort på: 16/07/2010)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1070/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natlampe
 
Mærke: Neon Nite Lite
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NNL-34, NNL-35, NNL-36
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkterne er forbundet med risiko for elektrisk stød for børn, fordi det virker tiltrækkende på børn.De er ikke monteret med en sikring, så der ikke er nogen overstrøm af beskyttelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  NNL-34 natlampe med udvendig kappe i form af en løve.NNL-35 natlampe med udvendig dækning i form af pingvin.NNL-36 natlampe med udvendig dækning i form af en dalmatisering.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1072/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys
 
Mærke: King Avon
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Fabrikskode YL-2606, Model BB/NL101, Barcode 5017403040200
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en risiko for brand, fordi der ikke er nogen bestemmelse om overstrøm, og adapteren har ikke tilstrækkeligt dimensioneret tapper.Som følge heraf kan stikkontakten overvarmen og de mekaniske forbindelser mellem adapteren og forsiden af adapteren udsættes for en urimelig belastning, når der tilsættes eller fjernes et stik.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Nattelys med automatisk sensor, ideel til mørkehaller og børnerum med gratis ekstra pærer.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1073/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys
 
Mærke: Neon Night Light
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkterne er forbundet med risiko for elektrisk stød for børn, fordi det virker tiltrækkende på børn.De er ikke monteret med en sikring, og der er således ingen overstrømbeskyttelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Prop i natlamper med billeder, som virker tiltrækkende på børn.Der blev fundet tre typer:1.Måne og stjerner2.Juleklokker3.Tegninger af gorilla og Monkey.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1078/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys
 
Mærke: Neon Night Light
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NNL-3R
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkterne er forbundet med risiko for elektrisk stød for børn, fordi det virker tiltrækkende på børn.De er ikke monteret med en sikring, så der ikke er nogen overstrøm af beskyttelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Cirkulær natlampe med smiley-konstruktionsmateriale på tildækket.Omslaget er gult på forsiden med smiley i sort.Gennemsigtig ydre ring, der kan dreje sig om dette.Resten af kroppen er hvidt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1079/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys
 
Mærke: Neon Night Light
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkterne er forbundet med risiko for elektrisk stød for børn, fordi det virker tiltrækkende på børn.De er ikke monteret med en sikring, så der ikke er nogen overstrøm af beskyttelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gult natlys med forsiden af et sort smiley.To stiftere uden smeltesikring.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1084/10       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Robotplæneklipper
 
Mærke: Indream A/S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  9600XL
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Produktet er forbundet med risiko for nedskæringer og skader, fordi:— Afstanden for skæremekanismen gælder ikke i forhold til skærefladen, der medfører, at der er risiko for, at der affyres genstande, og for kropsdele, der kommer i kontakt med skæremekanismen;— det er muligt for en person at hæve maskinen vandret fra sin normale arbejdsposition og dermed få adgang til de roterende blade eller at løfte maskinen på den ene side (med mere end 30°) uden opskæringsmekanismen.Der er derfor risiko for amputation af fingre, snit og hudlæsioner.Den tid, det tager at skære i skæremekanismen, måles 4-5 sekunder, hvilket ikke er i overensstemmelse med standarden og anses ikke for tilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet, den relevante europæiske standard EN 836 eller ISO EN 13850.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af detailforhandlerens salg. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  oprindelig typebetegnelse for fabrikanter:TC-G158Robotplæneklipper
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1085/10       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Robotplæneklipper
 
Mærke: Indream A/S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  9800XL
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Produktet er forbundet med risiko for nedskæringer og skader, fordi:At opskæringsmekanismen ikke kommer til at ligge under skæremekanismen, hvilket medfører risiko for, at der affyres genstande, og at der er mulighed for, at karrosseridele kommer i kontakt med skæremekanismen;Det er muligt for en person at rejse maskinen vandret ud fra sin normale arbejdsposition og dermed få adgang til de roterende blade eller at løfte maskinen på den ene side (med mere end 30 grader med tipning), uden at skæremekanismen standser.Der er derfor risiko for amputation af fingre, snit og hudlæsioner:Den tid, det tager at skære i skæremekanismen, måles 4-5 sekunder, hvilket ikke er i overensstemmelse med standarden og anses ikke for tilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet, den relevante europæiske standard EN 836 eller ISO EN 13850.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for detailhandlers salg af varer — alle fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  oprindelig typebetegnelse for fabrikanter:GartnerRobotplæneklipper
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1062/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Honda Civic
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ES4, model år 2001
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi passager-airbagoppustningsanordningen i nogle køretøjer vil kunne frembringe et uforholdsmæssigt stort indvendigt tryk, hvis airbaggen har en virkning.Det øgede indre tryk kan medføre, at oppustningsanordningen mod brud og metalfragmenter kan passere gennem airbagpudematerialet, hvilket kan medføre en skade for fører og passagerer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører visse Civic 4-døre.VIN-numre findes i vedhæftede dokument.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Danmark, Ungarn, Sverige, Grækenland, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1065/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mitsubishi Truck
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  L200 (KB)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi de øverste koblingsboldebolte ikke må strammes op til det nødvendige tilspændingsmoment for at modstå påvirkninger udefra.Dette kan medføre, at monteringsboltene kan løsne sig, og at kugleleddet må skilles ad, hvilket medfører, at køretøjet ikke kan køre.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  VIN-numre findes i vedhæftede dokument.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Ungarn, Danmark, Bulgarien, Sverige, Grækenland, Nederlandene, Litauen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1074/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel — G650 Xland, Xomotil Xomotil
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type E65X, EF-typegodkendelse 11 * 2002/24 * 0500.Der er tale om motorcykler fremstillet mellem 2006 og 2009.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, idet rulle til kædevejledningen måske ikke er tilstrækkelig stor til, at man kan bryde hinanden, og i ekstreme tilfælde kæder eller hjulet blokering for at blokere.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykler
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Polen, Grækenland, Nederlandene, Portugal, Finland, Ungarn, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1082/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: BMW
 
Navn: BMW R1200
 
Type/modelnummer:  R1200GS, R1200GS Adventure, R1200R, R1200ST, R1200RT og R1200GT foretaget i 2006-2009
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af væskeudsivning fra bremsevæske.Fejlen kan føre til mangel på forbremser og som følge af færdselsuheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  VIN-numre findes i vedhæftede dokument.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Danmark, Finland, Ungarn, Nederlandene, Grækenland, Portugal, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1083/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Honda
 
Navn: Civic and Stream
 
Type/modelnummer:  Borger-4DR (HTR, SSS) og 2 dr (HAM-ELP).Strøm (CSS).År:2001 og 2002.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi nogle airbagoppustningsanordninger kan være blevet samlet med utilstrækkelige drivaggregater, der over en periode kan føre til, at drivmiddel brydes i små stykker og således øge dets overflade.Under indførelsen af airbaggen kan dette øgede drivmiddel føre til et uforholdsmæssigt stort tryk.Hvis oppustningsanordningen er for høj, kan der opstå brud og metalfragmenter ved hjælp af airbagpudematerialet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  VIN-numre findes i vedlagte dokument — Nærmere oplysninger.
Oprindelsesland:  Japan, Tyrkiet, USA
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Island, Sverige, Grækenland, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1069/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babybog- "bays", første bog, med tegnebog over drenge
 
Mærke: Usborne
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr. 1 — om bord (intet nummer i partiet).Parti 2 — om emballage, kode JFMAMJJ SOND/09 90594, og om etiket i bog (90594).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi det skinnende grønne spot i dinoaur på den femte side let kan fjernes og sluges.Indberettede hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En blød tekstilbog med forskellige klapper og tilbehør, der dækker blå og grønne striber og angiver den første bog.Indpakket i plabøsning med Velcro, der er forsynet med blå og lilla, med stoppind og lilla.ISBN:9780746087930
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1071/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og Arrow Sæt — Marbel
 
Mærke: ELTEH LTD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ELT-55302B
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Synsskader
 
Produktet udgør en risiko for:— kvælning, fordi sugekopper let kan løsne sig fra pile og fra skumpile (med en kraft på under 90 N), og som er i overensstemmelse med modellen for små bolde/sugekopper.Da børn ofte udsættes for sugekopper, der kan fugtes, er der risiko for, at sugekoppen afriver op i munden og udgør en kvælningsfare eller kvælningsfare for et barn ved at blokere bægeret.— skade på sigt, fordi det er muligt at brandsætte de pile, når man går løs.Uden kolberne klassificeres pilene som en "stiv projektiler uden fjedrende slagflade", og den kinetiske energi i 0.83J og 0.81J overstiger den tilladte maksimale længde på 0.08J for stive projektiler.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blåt Bow med Three Arrækker.Træbov med 3 pile med indbygget sugekopper.Den centrale del af bøjlen varierer i farve (enten rød eller blå).
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1081/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Score 2 for spil med måltal
 
Mærke: Air Blaster
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WGP394038 på faktura
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi sugekopper let kan løsne sig fra pilene.Da børn ofte udsættes for sugekopper, der kan fugtes, er der risiko for, at sugekoppen afriver op i munden og udgør en kvælningsfare eller kvælningsfare for et barn ved at blokere bæreledningen.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  2 plastpistoler, 12 skumplastpile med sugekopper og et mål pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1058/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: Jolyne
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4033446 094407, punkt nr. 45720 599
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 0,53 mg/kg dimethylfumarat (DMF) i sål, 0,5 mg/kg i indersiden og 3,1 mg/kg i silicagelen.Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, jf. Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fløde/hvid damer med sort ydersål og hæl (størrelse 38), kiselpose fyldt med gennemsigtige og hvide krystaller.
Oprindelsesland:  Vietnam
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1059/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: Jolyne
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4033446 081254, 106180.3, sølv, 37162 385
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 0,43 mg/kg dimethylfumarat (DMF) i den intunge, 0,39 mg/kg i gjordene og 4 mg/kg i silicagelen.Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, er forbudt i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sandaler med sølvremme, rødlig- og lædersål og hæl (størrelse 36), uægte sølv fremad, resten af læderet, emballeret i en papæsker, mærket med en silikonepose:gennemsigtige eller beige krystaller.
Oprindelsesland:  Vietnam
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1060/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Gymnastiksko
 
Mærke: Reebok
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Conretlig II, størrelse 38:1.Shoekasse (Reebok):EAN 7137322805952.Mærkat (skoens mærke):2043513102753
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 0,2 mg/kg dimethylfumarat (DMF) i den blå metalforing og 0,28 mg/kg i bundstoffet.Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, er forbudt i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gymnastiksko, størrelse 38 (EUR), stort materiale, hvidt og sølvstøv, med blå plastpåføringindvendig foring og includeret i blåt stofydersål fremstillet af lysebrun elastomer, delvis belagt med hvidsnørebånd ("blue").
Oprindelsesland:  Vietnam
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1063/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babybeklædning
 
Mærke: SAREM baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Babykjoler af brand SAREM, hvis nederdel og ærmer er fremstillet af kontrolstof af bomuld.De har en bånd og en bluse med rødt trikotagestof, trykte blomster og dekoration af perler.Den bluse har funktionelle snore i halsområdet, som er beregnet til at blive bundet til bagsiden.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1064/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babyudstyr
 
Mærke: NIM BEBE COLLECTION
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  "grant udrustning" af mærket "NIM BEBE INDSAMLING" bestående af to dele:et par skinnebensbeskyttere, der er fremstillet af hvidt bomuldsstof, og en vedhæftet del af vævet stof, der er fremstillet af kontrolleret stof, med en sele i taljeområdet og en bluse fremstillet af hvidt vævet stof af bomuld, med ærmer af kontrolleret stof, med et blomstermønster af blomster og med en broderi påskriften Girl.Den bluse har funktionelle snore i halsområdet.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1067/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babyudstyr
 
Mærke: EGEMINIX GIRLS COLLECTION
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børneudstyr bestående af to dele:en nederdel fremstillet af en kontrolleret stof med en snor, der er fremstillet af en snor, og med en kort ærlighed, som er fremstillet af hvidt stof med en udsmykning af en blomst på en side, der er syet på.Den bluse har funktionelle snore i halsområdet.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1068/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babyudstyr
 
Mærke: EGEMINIX GIRLS COLLECTION
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børneudstyr bestående af to dele:en nederdel af vævet stof med holdere og en kort ærme med korte ærmer, der er lavet af hvidt stof og har funktionelle vævtråde i halsarealet.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1075/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Mule sandalsko
 
Mærke: Bio life
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4300175165723, Størrelse:44, artikel 48216-112
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 25,0 mg/kgDimethylfumarat (DMF) i silicagelen.Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, er forbudt i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sandaler med to stropper med to stropper (størrelse 44), blåt øverste materiale (svarende til læder) og stof indvendigt, lys beige læderinsål med korkskiver og ydersål af sort plastmellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium (intermediate bulk container, woven plastic)Trykt på etiketten:82 HSE 8255267 067
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1076/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sportssko til mænd
 
Mærke: Original Newport
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4300175 165723, 82, HSE 8255267 076, Original Newport med HLF, størrelse 41
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 20,25 mg/kgDimethylfumarat (DMF) i silicagelen.Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, er forbudt i henhold til Kommissionens afgørelse 2009/251/EF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Herresko (trænere) af læder med grå horisontale gjorde, sål og indvendig beklædning fremstillet af sort læder, med indvendig foring på forsiden, af ydersål af plast;silikspose fyldt med hvide krystaller i shoeboksen.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1061/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Strømforsyningskabel til elektrisk brug
 
Mærke: Youzhi Dianxian
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, da brandledningen kan smelte og antændes på grund af følgende overtrædelser:Strømforsyningskablet omfatter ikke en jordbeskyttelsesleder.Skal tværsnittet af hver enkelt leder være mindst 0,133 mm² (skal være mindst 0,75 mm²)Den elektriske modstand adskiller sig fra kravene i standarden.Én indberetning af en ulykke.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid plastkrop med tre stik og en rød afbryder.Selve snoren er 3 m lang.Produktet er pakket i gennemsigtig polyethylenfilm.Polyethylenemballage med hæfteklammer er forsynet med et blåt og gult energimærke.Nominel spænding (16 A/250 V).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1066/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Halogenforsyningsanlæg
 
Mærke: Sanat
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:NSB-C23, EAN-kode:8586009785428
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en brandrisiko, da den ikke består prøvningen af modstandsdygtighed over for varme og ild.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg og tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk halogenvarmeanlæg, grey-orange med cirkulært underlag, mærkning på produktet — Sanat ®, NSB-C23, Nominel spænding:220/240 V, Nominel frekvens:50 Hz, effekt:400/800/1200 W og CE.Pakket i en violet-grå papæske med billede af produktet og mærkningen — Sat ®, Halogen varmeanlæg, der er udfærdiget i Kina, tekster på 6 sprog og andre.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1077/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Light Norighlight
 
Mærke: Mercury
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stil PMS 2498.Standardcertifikat 429.886.Dato Kode 06/07/09
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Varen frembyder en risiko for brand, da den ikke har nogen overstrømbeskyttelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et kompakte, plug-in natlys med LED-belysning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1080/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Strømforsyningskabel til elektrisk brug
 
Mærke: Makel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  300/500V
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:Tværsnit for hver enkelt leder er kun 0,071 mm² (skal være mindst 0,75 mm²)Den elektriske modstand adskiller sig fra kravene i standardenDiameteren af aktiveringsterminalerne er 3,92 mm (minimumsstørrelsen på 4,74 mm).Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid plastkrop med tre stik.Produktet er pakket i gennemsigtig polyethylenfilm.Til den elektriske forlængerledning er der påskriften "PVC hyingated Electric Wire".Anvendt i 300/500V.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1086/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Udvidelseskabel
 
Mærke: HENGPENG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model HP-216
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød og brand, fordi tværsnittet af hver enkelt leder er for lille, og den elektriske modstand er for høj.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Forlængerledning, 2 m, stikdåser og 4 flytbare stikdåser.Udvendigt karosseri i hvid, blå stikkontaktgennemsigtig polyethylenemballagerød, grøn og blå mærkning, der er fastgjort til polyethylenfilmene med hæfteklammer (10/16 A — 250 V — 50 Hz).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 28