Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 09/07/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1025/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  JEL jewels
 
Značka: Transomnia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Sadu (abeceda) —
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5020661065700.Vzor:154839H.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože písmena by mohla být zaměněna s potravinami (vzhled je zhotoven z želé) a musí být zcela uvnitř válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průhledné měkké plastové dopisy držené mezi dvěma listy čirého plastu.Plechy, které jsou obsaženy v jasném plastovém sáčku zalepené za použití sešitu nad lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1055/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Koupelové soli
 
Značka: Fresh juice1. Bamboo & Kumquat2. Mango & Mandarin3. Papaya & Strawberry 4. Passion fruit & Lavender
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. čárového kódu 482301591643, šarže č. 27 01 10, 2 čárového kódu 482301591641, šarže č. 30 12 09, 3. čárového kódu 482301591640, šarže č. 29 12 09, 4. čárového kódu 482301591642, šarže č. 27 01 10
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení, Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, nebezpečí udušení a chemického rizika, protože jejich obal, velikost, značení, obraz, barva a vzhled potravin napodobujících produkty.Spotřebitelé, zejména děti, mohou mást a omyl tyto výrobky s oblíbenými potravinovými produkty (duty, líbky), chutnat a laupit, což by mohlo způsobit udušení a nebezpečí udušení.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Výrobky do koupele s obaly, velikostí (200 g), barvou, vzhled, obraz (plody), označování (nápisy s čerstvou šťávou, mango, mandarinky atd.), které napodobují populární potravinářské výrobky (bonbóny, líbky).
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1037/10       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Fazol obecný
 
Značka: Doomoo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5 400653 999051
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože se může snadno vznítit, jsou-li potahové tkaniny vystaveny nízkému plameni, např. houpání.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou BS 5852.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vak pro malé děti, béžové barvy.Zabalit do srozumitelného plastového sáčku se systémem Domoo napsaný na straně.Výrobek má upozornění a pokyny.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1032/10       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Sady šperků
 
Značka: Fashion Accessory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. HH103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu úniku niklu, který je senzibilizující kůži.Rychlost uvolňování niklu z kovových částí (háků a dekorativních míček) náušků je 0.93–1.8 µg/cm²/týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Nápotek, náhrdelí a náušnice sestávající z fialových plastových číslic a kovových dílů, zabalených do sady s plastickým štítkem.K dispozici také růžové a červené sady.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1035/10       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kovové podložní sklíčko
 
Značka: Anabel Hair-Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:4101210227181
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu úniku niklu, což je látka senzibilizující kůži:17.2 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Podložní sklíčko s kovovou podložkou s polodrahokamy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1049/10       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Neodlepený (sample sample)
 
Značka: Saveur et Dégustation
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 906045
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3533419060459
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože plastická manipulace může být příliš horká, že dosahuje teploty 94 °C, a v informacích v místě prodeje není uvedeno, že by výrobek měl být používán výhradně na plynové nebo elektrické varné desky (spirálové rezistence).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12983.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neodlepený (sample) o průměru 16 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1056/10       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pump-spread (detergent) – Nanozakrytí patro, pečeť, neabsorpční
 
Značka: NanoCover
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje trioxytridekamethylsilan, který by měl být klasifikován jako toxický při vdechování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová láhev se sprchou na podlahu pro neabsorpční podlahy.Výrobek je určen pro povrchy, jako je žula, vinyl, linoleum, lalakované dlaždice, zpracované mramor, epoxid a plasty, a jeho cílem je chránit podlahy před nečistotami, vlhkou, barvou vína atd.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1023/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Objímky žárovek
 
Značka: Krang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory:K21022, K21007, K21010 a K21037 čárový kód:K21037: 8435240706382 a K21010: 10000000000045
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože mohou odšroubovat, když je světelný zdroj odstraněn z živých částí, které je k dispozici.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Různé modely žárovek, jednotlivě balené v celofánu (K21037, bílé nebo v lepenkových krabicích obsahujících 50 kusů (K21010, černé a K21007, bílé) a 105 kusů (K21022, bílé).Popis obalu:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1026/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – elektrické noční světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Odkaz:5967Číslo šarže:CJ050730
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— se může snadno rozbít, ponechat si živé části přístupné;Živé komponenty jsou přístupné v době, kdy je baňka vyměnitelná;Odolnost izolačního odporu není dostatečná;Tato hračka by mohla být chybná jako hračka ze strany dětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílé porcelánové noční světlo ve tvaru teapotu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1029/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Outlander
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CW8W.Stažení se týká vozidel vybavených motorem se 2.0 DiD, která byla vyrobena v období od ledna do března 2008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Kabelový svazek by mohl být v kontaktu s držákem zabezpečení proti odcizení a může případně nosit přes krátký okruh.Pokud je kabel určen k zkratu startovacího motoru, start motoru by mohl být zahájen během jízdy vozidla a mohl by vést k přehřívání motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Maďarsko, Dánsko, Bulharsko, Finsko, Nizozemsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1036/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – F4 1000
 
Značka: MV AGUSTA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly postavené od 10. února 2010 do 19. dubna 2010 jsou dotčeny.VIN jsou k dispozici v < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2010-w27/2010-w27_21-vins.pdf „> připojené dokumenty.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Klipy připojené k rámu vzduchového filtru se mohou během běžného použití uvolnit, a v takovém případě se rám vzduchového filtru může zvednout tak, aby byl cizí materiál povolen v obtoku vzduchového filtru.Tento cizí materiál by mohl způsobit zablokování škrticí klapky, což by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1048/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – R12
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R1200GS Adventure, ES schválení typu e1 * 2002/24 * 0199.Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od ledna 2006 do října 2007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může se vydávat svorníky (maticové šrouby) přední opěry nádrže, které způsobily, že se oddělí matice, a šrouby musí být proklučeny směrem dovnitř.V důsledku toho by se šroub mohl potenciálně dotýkat struce „vidlici“.To by mohlo omezit úhel rejdu kol a při nízké rychlosti (např. manévrování) způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Řecko, Portugalsko, Finsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1051/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Kangoo II
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 1. dubna 2009 do 24. dubna 2009;výrobní čísla:U057140 až U080278.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U přední brzdové trubky se dá možnost, že se oddělí od zadržovacího spony, což může vést ke ztrátě brzdové kapaliny z poloviny brzdového okruhu a k částečné ztrátě účinnosti brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Bulharsko, Irsko, Maďarsko, Finsko, Řecko, Litva, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1057/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Lexus GS a LS
 
Značka: Lexus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GS450h, LS460, LS600h e LS600hL.Rok:2006 až 2008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v systému ventilů motoru, který obsahuje více ventilů v každé tlakové láhvi, existuje možnost, že se síla jara ventilu může rozkládat a způsobit poškození pružiny.Pokud se jedna z pružin musí zlomit, zjistí se mimořádný hluk a hrubý výkon motoru.V nejhorším případě by se mohl motor náhle nezdařit a zastavit, když se vozidlo nachází v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lehké osobní vozidlo.VIN jsou k dispozici v < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2010-w27/2010-w27_42-vins.pdf „> připojené dokumenty.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Bulharsko, Irsko, Maďarsko, Finsko, Nizozemsko, Švédsko, Litva, Řecko, Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1033/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Spustovače pro dveře a okna
 
Značka: Sigenia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely PSK, PSKZ a HSK (vyrobené mezi lety 1994 a 1996).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože existuje možnost, že by plastové nábojnice mohly roztrhnout, a pokud tak učiní, mohly by prvky okna nebo dveří potenciálně vypadnout ze svých rámů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné upozornění pro distributory a spotřebitele ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Posuvy pro posuvné dveře a okna, které lze otevřít jak klouzavou, tak nakláněním.Dotčené slivery byly instalovány do posuvných dveří a oken mnoha výrobci, zejména do roku 1998.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1038/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Steplak – 5 Krok pro ocel
 
Značka: SupaTool
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:STS5.Katalog č. 870978.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5017193009784.Číslo modelu výrobce je HS L005.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože nemá dostatečnou pevnost a jediný prostředek pro znehybnění je blokovacím mechanismem plošiny.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je lehké pětistupňová steplatina, vhodná pro domácí použití, s ocelovým rámem a hliníkovým běhounem.Platforma je vyrobena z oceli.Na konci každého běhounu tvoří modré plastové vložky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1052/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Příslušenství k viditelnosti – vícenásobné použití Reflex Material pro svépomocné činnosti
 
Značka: Senior Products
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:SC-032, EAN kód 6420616790425
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože reflexní část odrazek je příliš malá a odrazky poskytují spotřebiteli falešný pocit bezpečí, pokud se používají jako příslušenství k viditelnosti.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balíček zahrnuje reflexní nálepku a vzorové šablony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1016/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle – značka
 
Značka: Ardek
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8310192 (B1060)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8852031033647
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plastikový mechanismus může odstranit malé části, které by děti mohly spolknout.Kromě toho existuje rovněž riziko, že by se dětské prsty mohly zachytit do platového mechanismu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné vysoké židle s nastavitelným roštem.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1017/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka – trottette
 
Značka: Cool speed
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2 odkazy:729000 a 729001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění v důsledku mezer v případech, kdy se prsty na dítě mohou zachytit, ostré hrany a nepřítomnost zajišťovacího zařízení.Kola a řídítka jsou navíc příliš malá.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1.729000:Koloběžka dítěte, zelená s černými koly.Ručně ovládaná držadla, která jsou pod zeleným měkkým pěnovým materiálem.Štítky se psy zasedajícími na skocích.Koloběžka se prodává v kartonové krabici se žlutým plastem.Rámeček je označen slovy „Trottinette“ a „Col Speed“ („Col Speed“).2.729001:Koloběžka dítěte, červená s černými koly.Ručně ovládaná držadla, na kterou se vztahují červené měkké pěny.Samoobslužných nálepek s dětmi na koloběžnících.Koloběžka se prodává v kartonové krabici se žlutým plastem.Rámeček je označen slovy „Trottinette“ a „Col Speed“ („Col Speed“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1018/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka – trottette
 
Značka: Cool speed
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  729002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění v důsledku mezer v případech, kdy se prsty na dítě mohou zachytit, ostré hrany a nepřítomnost zajišťovacího zařízení.Kromě toho jsou i konce řídítek příliš malé.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Aluminium-barevný skútr s červenými koly.Ruční držadla jsou pokryta modrou pěrou bez pěny.Výrobek má štítky, které představují dívku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1019/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skúter – Trottinette/Soter
 
Značka: Cool speed
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  729004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění v důsledku mezer v případech, kdy se prsty na dítě mohou zachytit, ostré hrany a nepřítomnost zajišťovacího zařízení.Brzdový systém je příliš drsný.Kromě toho je přední kolo příliš malé.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Koloběžka pro kovové skútru s průhlednými koly.Ruční držadla jsou pokryta černým měkkým pěnovým materiálem.Označeno „Skoter“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1021/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – nejlepší/ostatní hračky
 
Značka: CM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1/E123654 – č. K5801
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože jedna ze míčků může být snadno oddělena od chrastítka.Hračka se může snadno zlomit malými částmi, které se vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Soubor pěti dětských chrastítek:dvě ve tvaru malého počtu zvířat, jeden ve tvaru chodidla, jedna se dvěma smilovacími plochami a poslední šál se dvěma zbarvenými míčky.Na obale, se jedná o lepenkové krabici se slovy:Nejlépe, hračky pro kojence.Na štítku se uvádí označení CE „vyrobeno v Číně“, symbol označující, že hračka není doporučena pro děti mladší tří let a výstražné upozornění v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1028/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Děti, které jsou určeny pro děti
 
Značka: Tucano Hero
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Spiderman velikost L (11–14 let)13834 L/Položka č.:26047–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože má funkční kabely, které jsou určeny k svázané na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Děti s dámskou obdobou „Spiderman“, včetně náskoku a digestoře.Může se jednat o padělky.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1039/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – hračka chrastítka
 
Značka: M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CH-571
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože může snadno zlomit malé části, které se vejdou do malé části válce, a děti ho mohou spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Hračka má plastovou prstenec, ve které jsou připojeny tři moduly různých barev:zelená, purpurová a žlutá.Poslední modul je válcovitý a obsahuje některé barevné malé míčky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1040/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor ráků
 
Značka: Novel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože může snadno zlomit malé části, které se vejdou do malé části válce, a děti ho mohou spolknout.Kromě toho je okraj hračky ostrý a představuje nebezpečí poranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Sada hraček obsahuje čtyři barevné hračky s různými tvarovkami.Některé z nich vydávají hudební zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1041/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Množina z chrastidel – Bell Bell/Baby Sheland Bell
 
Značka: Belle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože může snadno zlomit malé části, které se vejdou do malé části válce, a děti ho mohou spolknout.Kromě toho je okraj hračky ostrý a představuje nebezpečí poranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Sada hraček obsahuje čtyři barevné hračky s různými tvarovkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1042/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublina – „HELLO KITTY MINI STICK BBLES“
 
Značka: SANRIO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárkový kód 8001478840930, číslo předmětu HDG 84093
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť mikrobiální počet aerobních mezofilních bakterií je 2.6 × 104 CFU/ml.Vodní roztok rovněž obsahuje:Pseudomonas spp. (P. fluorescencens);Pseudomonas aeruginosa;Burkholderia cepacia (oportunistický patogen);— Matění negativní bakterie s uvedením možného výskytu enterických bakterií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odvolání dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je zásobník mýdla vyrobený z čirého plastu.Patice je fuchsie a obsahuje disk pro dobudování jazyka Kitty na světle modré pozadí.Obal obsahující výrobek je vyroben z čiré umělé hmoty a světle růžový karton vyzdobený stylizovanými květinami v různých odstínech růžové barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1046/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek – Hračky
 
Značka: Trads
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód:6254858500012
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože je velmi snadné, s následným rizikem zranění v důsledku uvíznutí mezi pohybujícími se částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Jedná se o růžové sklápěcí kočárky pro panenky, balené individuálně v lepenkovém obalu, které mají tyto vlastnosti:Hračky, údaje o dovozci, označení CE, symbol, který označuje, že je zakázáno pro děti mladší 3 let, které naznačují, že výrobek lze recyklovat, a deklarace vyrobená v Číně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1050/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnety – Heksy hluku
 
Značka: Sonic Sound
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože magnety mají index magnetického toku větší než 50 kG2 mm² a mohly by způsobit ucpání střev, pokud by dítě mohlo dítě spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Magnetické lusky – dva z balíčku.Předloženo v červeném a žlutém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1020/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sandály – CHR/Ladies’muly
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:6185Kód EAN:2028588002382
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť tmavě modrý horní materiál a černý vnitřek textilie (přímý styk s kůží) popruhů obsahují 0,38 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeden pár dámy „muli“ se třemi řemínky a třemi kovovými sponami (velikost 38);vrchní materiál z tmavomodrého plastu se stříbrem, černý textilním materiálem na vnitřní straně, vnitřní a vnější vrstvy je neoddělitelný;korkový prostor s pletou béžovou;Černé, elastické plastové vnější podešve s držadla.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1027/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pyžama souprava malých dětí
 
Značka: I Monelli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:20715 TG4 čárový kód:8001976207150
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti volných konců ramenních popruhů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Bílé a žluté pyžama určené pro děti do 4 let.Horní část pyžama je konstruována s rameny ramenními popruhy.Na etiketě je napsáno:„I Monelli“, kód, čárový kód, velikost a cena.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1031/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rouno plošné – Fleecedecke
 
Značka: KiK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rouno plošné 130 x 170 cm, 100 % Polyester, 2,99 EUR, období:109, skupina výrobků 922, pořadové číslo 3417600, černá.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní aminy.Černé nitě uvolní 51,5 mg/kg 4-aminoazobenzenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Celoplošné vyrobené z černého rouna, obroubené obroubené černé nitě, tištěné závazné etikety.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1034/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta – Classic dům
 
Značka: "B.L.W"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské vesty pro děti do věku 7 let, obchodní značka:KLASICKÝ DŮM.Kabát má kapustu s funkční šňůrou, která končí v plastovém obalu.Fluff byl přišitý k okraji digestoře a také na některé pruhy z umělého materiálu, které jsou snadno oddělitelné.Na přední straně je vyšívaný nápis:„Happy“.Ve spodní části je na oděvu šířen motýli.Bundy jsou prodávány společně se skulatem, který má nápis:„Happy“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1043/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kufry a kufříky
 
Značka: NIJI 'CITY TIME'
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Různé výrobky, kódy:19841985767199319801982W-319;301-X
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,5 mg/kg dimethyl-fumaátu (DMF) v sáčku.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1.Čl. 1984:Pilotní případ mikrovlákna s koly a teleskopickou rukojetí, vnější vedlejší kapsy, kombinace zámkem.Rozměry:45 x 37 x 22 cm;2.Čl. 1985:Pilotní případ mikrovlákna, postranní kapsy, kombinace zámku.Rozměry:45 x 37 x 20 cm;3.Čl. 767:Pilotní případ pro velkou tkaninu, jehož součástí je boční otvor pro skladování, držitel dokladu, vnitřní dělič, černý popruh.Rozměry:46 x 34 x 20 cm;4.Čl. 1993:Zkušební vozík s teleskopem a syntetickým materiálem, s teleskopickým držadlem, s vnitřním prostorem, zámkem a klíčem.Černá.Rozměry:45 x 37 x 21 cm;5.Čl. 1980:Pilotní pilotní případ syntetického materiálu se teleskopickou rukojetí, vnitřním prostorem, přední kapsou s uzavíracím zařízením, mini boční kapsou, kombinace zámku.Rozměry:46 x 33 x 20 cm;6.Čl. 1982:Velký pilotní případ syntetického materiálu, vnitřní dělič, vnější kapka, kombinace blokování.Rozměry:46 x 31 x 21 cm;7.Článek W-319:Imitace kůže a kufříků, kombinace zámků, syntetického vnitřku, černého.Rozměry:45 x 32 x 9,5 cm;8.Čl. 301 – X:Imitace kůže a kufříků, rozšiřitelné, syntetické vnitřní, černé a bordeaux, komora.Rozměry:46 x 34 x 11 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1045/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí oděvy
 
Značka: Hope Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. BK9044 y BK9055
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože ozdoby v hrudníku, které jsou malými částmi, přicházejí snadno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Doufám, že značka ENERGY STAR pro malé děti a šaty pro malé děti (všechny velikosti jsou určeny pro děti mladší 3 let), odkaz na jednodílný šál BK9044 s malými písmeny a květy a slova Dance a Sweet.Odkaz BK9055, dvoudílné růžové tričko a trouživatel s malým medem a slovy Los Medvědí a Valentine Day v tričku T-tričko.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1053/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šaty pro kojence
 
Značka: Polarn O. Pyret
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 60052279, 60052276
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění z důvodu přítomnosti dlouhodobého popele v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červený oděv s bílými tečkami, popel v odpadovém potrubí určený k svázané na zadní straně.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Dánsko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1054/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta – Sporty
 
Značka: Nini 2005
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-8120
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři pláště.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská vesta, značka „Sports“, určená dětem do 7 let.Má kapuci se upevňovacími otvory zakončenými zátkami.Velikosti:od 98 do 128.Textilní štítek na saku obsahuje tento nápis:„Nini 2005/98/104“ a na dodatečně připojeném štítku je k dispozici několik informací v angličtině:„Nini 2005“, vzor L-8120, a některé informace ve složení 100 % bavlny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1044/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Nastavení – sada Trucco
 
Značka: Piccole Donne- Giocattoli Linea Paggio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód N 8032605819314;ČLÁNEK:N422–30365 81931;číslo šarže:20100310 B 515.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 13,23 mg/kg niklu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Výrobek je prodáván do růžového kartonu zdobeného spirálkami v různých odstínech růžové a také v pistácie zelené;na přední straně krabičky je průhledný plastový okénko, který ukazuje plně otevřenou líčení.V horní části se nachází proužek v fuchsie, v jehož barvě je text barvy „Piccore Donne“ Il Tracco per un ondavero alda!!“.Na levé straně kolonky je vytištěno na návrhu bílého květu v několika barvách slova „Il nade Tracco più speciale che cti!!“.Růžová plastová sada má tvar mlže, který je na víku vyzdoben a jeho zdobí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1022/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Topení ventilátoru – Heidelüfter
 
Značka: Techno Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:FH2100R;Pořadové číslo:ČS 120;EAN 4049011003910
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru, protože v případě provozu se sníženými dodávkami vzduchu není topný prvek vypnut.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Ohřívač ventilátoru s chladnou vzduchem: dvě nastavení (1000 W a 2000 W) a kloubový spínač pro odpojení elektrické energie při pádu zařízení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1024/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Gelová konzervace UV lampou na nehty – Gurální elektroforéza s UV světlem
 
Značka: Chery
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože průřez vodičů v zásobníkové šňůře není dostatečný a vzhledem k tomu, že rozměry kolíků na zástrčce nesplňují požadavky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou BS1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Gelová konzervace UV lampou na nehty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1047/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  12/230 V transformátoru – transformateur 12/230 V
 
Značka: OUTIROR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:16900
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0000000169004
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace mezi vysokonapěťovými částmi a jinými částmi není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  12/230 V, stejnosměrný/střídavý proud, transformátor, který je určen k použití pro provoz elektrorozvodných sítí prostřednictvím bateriové baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 27