Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 26 ( Offentliggjort på: 02/07/2010)
BerigtigelserMeddelelse 0959/09 om uge 28 af 2009 er blevet ændret til en "til orienteringsmeddelelse" efter drøftelserne mellem medlemsstaterne om risikovurderingen og er derfor blevet fjernet fra RAPEX-hjemmesiden.Meddelelse 0925/07 om uge 36 af 2007 er blevet opdateret (ændringer med hensyn til modelnumre).

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0975/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Dekorativ branche
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 1390105
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi den indeholder efterligninger af frugter, som kan forveksles med ægte bær (hindbær, solbær og brombær).Disse bær slukes med 7 N, 14N og 20N og passer fuldstændigt ind i cylinderen for smådele.De udgør derfor en sikkerhedsrisiko for brugerne, især for børn (kvælning, hindring af fordøjelseskanal).Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Filial 14 cm lang med efterligninger af bær:hindbær, solbær og brombær
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1003/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Klase af druer
 
Mærke: Clayre & Eef
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6PL0003
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi de enkelte druer, der udelukkende er anbragt i cylinderen på de små dele, let kan løsne sig.Disse imitationer af druer udgør derfor en kvælningsfare for små børn, som kan indånde dem eller indånde dem.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Imitationer af klaser af druer af ca. 23 cm.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1002/10       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpostander — FISKERI
 
Mærke: MUNCISA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference:71502 Barcode 8435230715028.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi det omfatter en klasse 3-laser.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Ledet torch med en laserpointer.Emballagen er en plastblisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0973/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natlys
 
Mærke: Scan Lamps
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2500081000A7111
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med risiko for elektrisk stød for børn, fordi det virker tiltrækkende på børn, og lyskilden kan fjernes, mens lyskilden stadig er tilsluttet elnettet og dermed giver adgang til strømførende dele.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Natlys i form af "Winnie the Pooh".230V, 5W
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1009/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Grand Vitaara 1,6 og Jimny
 
Mærke: Suzuki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af det svage materiale, der anvendes til at dele selen, er der risiko for tab af servostyring, som kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Μalta, Danmark, Finland, Sverige, Grækenland, Nederlandene, Portugal

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0991/10       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Synlighedtilbehør — Refleger/Refletter/Heijastimet
 
Mærke: Biltema
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  32503
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet giver ikke brugeren den forventede synlighed, fordi retroaktive værdier for de reflekterende flader er for lave.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler (personlige værnemidler) og den relevante europæiske standard EN 13356.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Reflekterende bånd med Vscolo og RFX-logo.Farven er nepå gul.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0997/10       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Barbebarbekind — grlvat
 
Mærke: Coop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN:4717687004066
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet kan give alvorlige forbrændinger, når det anvendes, fordi belægningen på handsken smelter, når den udsættes for varme.Én hændelse indberettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Silaftfarvet grillet er pakket i en gennemsigtig plasticpose, der er lukket med papirtag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1012/10       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babysoveposer
 
Mærke: Pippi design
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  S 42552-083-579
 
Batchnummer/stregkode:  2 098200 000126
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Strangulering
 
Produktet udgør en alvorlig kvælningsrisiko som følge af snorelukninger og snoreller i halsområdet.Produktet udgør også en alvorlig risiko for kvælning, når snorelingen er lukket.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Babysovepose til nyfødte, hvide, rosa og beige.Den øverste del omfatter en hætte med snor.Forsiden af posen er dekoreret med et billede af hjorte og en broderede påskriften "Rudolfina".
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0972/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blød løve — PELYO
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5999553860481
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 34 g/100 g bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i sugekoppen.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  blød, fyldt legetøj — løve med sugekopper.Højde:30 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0974/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Lammedragt — Baby Cuties — Lamb
 
Mærke: Widman
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Article 67797, EAN-kode:8 003558 274901
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan skilles (især det venstre øje ved 51N og zip-etiketten ved 88N) og sluges eller indåndes af børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige ophør med salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dragt med hætte til børn i alderen 1-2 år i form af lam.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0976/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spil — Games Chast 4 i 1 (Spilekiste 4 i 1)
 
Mærke: Lifetimes Games
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 85442, EAN 8711252854427
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 794,59 mg/kg formaldehyd.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Flerkomponentsæt af fire spil (chess, dybgang, mikado, dominos) i en trækasse på 17 cm x 17 cm x 3 cm med et glittet låg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0977/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbeboblen — BUBBLE FUN
 
Mærke: Simba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 4006592794651
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi det mikrobielle antal aerobe mesofile bakterier var på 3.8 × 106 CFU/ml.Opløsningen indeholder også:Pseudomonas putitida (opportunistisk patogen)— gramnegative bakterier, der indikerer mulig tilstedeværelse af enteropbakterier.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produkterne er beholdere til sæbefod, som er fremstillet af glat, farvet plast:rødt med et grønt loft, gult med et rødt loft og grøn med et gult loft.Lofterne har en domformet top af klar plast og har kun begrænsede kugler omkring dem.Hver vare er forsynet med en mørkeblå etiket med sæbebobler i en lettere blå.På forsiden er der et bland barn, der gør bobler ud ved blæsning ved enden af en pind, der er fastgjort til et grønt loft, samt varens betegnelse skrevet med røde, gule og orange skrift.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0979/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler som legetøj — "Tante bolle Ciuf Ciuf"
 
Mærke: RE.EL TOYS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 8001059006199
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi det mikrobielle antal aerobe mesofile bakterier var på 5.0 × 106 CFU/ml.Opløsningen indeholder også:— Achromobacter xylosuxians (opportunistisk patogen)— gramnegative bakterier, der indikerer mulig tilstedeværelse af enteropbakterier.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Varen er et rødt plasttog.Hjulene (fortil, der er mindre end baghjulene) er gule, og togets front, førerhusets tag, kedlens dæksel (som har gule indlæg) og mekanismen, der flytter hjulene, er alle blå.Der er et gult arbejdslys på forsiden af toget.Farvede mærkater på siden illustreres med billeder af sæbebobler, ordene "Ciuf Ciuf" ("choo choo!") og "Tante Bolle" ("partier af bobler").Ved siden af kedlen er der en plastisk ring til slut.Den pakke, der indeholder toget, omfatter også beholderen med sæbeopløsning, som er rød med en hvid sokkel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0980/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbeboblen — "SUPER TOYK BBLES"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 8004817069658, løbenummer:896-3
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi det mikrobielle antal aerobe mesofile bakterier var på 3.8 × 102 CFU/ml.Opløsningen indeholder også:— Pasteurella pneumottropica/hæmolyticaAlartella-alger/putomacidens (opportunistiske patogener).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produkterne er beholdere til sæbefod, som er fremstillet af glat, farvet plast:orange med et orange låg, gult med et lilla loft og lyserødt med et fuchsia cap.Kappen har en usædvanlig form, der omfatter en ring.Hver artikel er forsynet med et gult mærke med de farvede stjerner, hvorpå der printes Super legetøjsbobler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0981/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastlegetøj med form
 
Mærke: HAPPINESS GROWUP
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 27835
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det let kan knække i små dele, som kan sluges.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Varen består af en base, der passer til forskellige former i rød, orange og grøn.Den ledsages af en gul plasthammer, der er samlet i bunden med et pinkfarvet snor.Produktet pakkes i en kartonæske med et foto af et meget lille barn.Toppen af æsken bærer et fotografi af legetøjet, hvor nogle dele er fjernet fra basen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0982/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilsmåtter
 
Mærke: Linea in
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EVA PUZZLE MAT, artikel 257748, stregkode:8019050257748
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af acetophenon, et stof, der ved direktiv 67/548/EØF er klassificeret som skadeligt, hvis stoffet indtages og irriterer øjnene.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighedernes beslaglæggelse af produkterne.

 
Beskrivelse:  Plastemballage indeholder en række gummiformer af forskellige farver, der udgør et puslespil.De har beskrivelsen af dyr (f.eks. ræve og egern) i forskellige farver.Der findes en farvet illustration inde i emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0983/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsvåben — "Super Action"
 
Mærke: Taidi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TD-2007
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi det indeholder en laserlaser i klasse 3B.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighedernes beslaglæggelse af produkterne og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er startet gennem medierne.

 
Beskrivelse:  Sort legetøjspistol i en gul boks med TD-2007 skrevet med sølvfarvet i toppen.Kanonen indeholder et indbygget lasermodul, som initieres med en knap så stor, at den udløses.Kanonen afgiver lyd og et vibrater.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0986/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Svinge
 
Mærke: Hörby bruk
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel, stk. 76023
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi virkningen er for høj, hvis sædet skal ramme et barn på hovedet, og kan føre til hjernerystelse og alvorlige kvæstelser.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sammentrækning af træ til husholdningsbrug med et rektangulært træsæde, der er ophængt i to tove.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge, Island, Finland, Danmark

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0987/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Svinge
 
Mærke: Hörby bruk
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 76022
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi virkningen er for høj, hvis sædet skal ramme et barn på hovedet, og kan føre til hjernerystelse og alvorlige kvæstelser.Desuden er det muligt for et barn at klatre op på svingningen og at sætte en hånd eller en finger mellem tværstrålen og de ophængte stålrør, mens svingningen er i bevægelse.Dette kan føre til klemning, knusning eller i værste fald amputation af en finger.Én hændelse indberettet.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En grøn og rød ramme af metal indrammeret til husholdningsbrug med et gult dobbelt sæde og fodstøtte, mens midlerne til suspension er stålrør.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge, Finland, Danmark

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0995/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Maske
 
Mærke: KIK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Saison:209, WGR: 912, Euftr:3714600, EAN 37146009121000000149
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi et barn let kan dække hovedet af den plastpose, der indeholder produktet.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Grå plastikmaske med sorte pletter og røde trekanter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0996/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kattemagnet
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference 62621 — Leverandørreference IM1268
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko og skader (fordøjelseslæsioner), fordi små aftagelige dele (magnet) med en magnetisk induktionsflux højere end 50 kG²mm² (73 kG²mm²) kan være lette at løsne og sluge.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Resinskat med stofben med hjerte og med en magnet på ryggen.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1000/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj — Babylegetøj
 
Mærke: Logitoys/Zig zag
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MQ08/GUE41 bar kode 3 375 006 251 41
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi nogle af plasthvallene rager for meget ud, hvilket medfører en kvælningsrisiko ved at blive kvalt, hvis de puttes i munden.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet består af en pinkfarvet plastikbåd med tre blå figurer, der repræsenterer hvaler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0988/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Baby-beklædningsgenstand
 
Mærke: Tingba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XRMT 64331
 
Batchnummer/stregkode:  6938073843313
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for skader og strangulering som følge af snorelukninger i hætten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Fremstilling af babybeklædning.Hætten omfatter en løbegangssnor med knuder i enderne.Broderi påskrift på forsiden:"ven ezl".Bukser har også en snor i taljen.Størrelse:86
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0989/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piges Waistpels og bluse/Dose
 
Mærke: Q&E
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi:— vest og bluse har knapper, som let kan trækkes af, og de dekorative elementer på overdelen let kan fjernes.Disse små elementer kan indtages eller indåndes af små børn, som kan forårsage kvælning.— Penklakken har snore, som er for lange.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  1.Vest & bluse — Phver/grå tern med en klippe med smykker, der er forsynet med smykker;en hvid blonder og kniplinger trimmet.2.Hvid baggrund — hvid baggrund med enten lyserøde/røde pletter, 2 jesten på forsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0990/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Baby's beklædningsgenstand til piger
 
Mærke: Tingba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XRMT 64205-N
 
Batchnummer/stregkode:  6938073842057
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for skader og strangulering som følge af snorelukninger i hætten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Baby's beklædningsgenstand, der er fastsat for piger.Kaletten omfatter en løbegangssnor med knuder og plaster til enden.Broderi påskrift på forsiden:"mode".Bukser har også en snor i taljen med knaster og plast.Størrelse:98
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0992/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dragter til børnetøj
 
Mærke: SUNPARTY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6605
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af snorelstrenge i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning — en jakke og et par benklæder med grå farve.Jakken er forsynet med en aftagelig hætte med fastgørelse Lelak, som er forsynet med propper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0993/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Alfasdragter til børn
 
Mærke: RAMAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Varerne er børnesrossdragter, der består af en satet-sweet og et par benklæder.De er beregnet til drenge og piger op til 7 år, mærket "RAMAN".Sweatsletten har en hætte med funktionelle vævtråde, hvis ender er bundet i en knude og forsynet med propper af plast.Sweatsletten er spændt med en lynlås.Der er 2 lommer, størrelser:fra 1 til 5.På forsiden "Paskumpere" er der en broderi påskriften "Gap Girl", og på drengelanerne er der en anden påskrift:"MEXT" 82.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0998/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: FRIENDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type 243734/243733 EAN 7340011368458/7340011368373
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi de let kan løsne sig og sluges af et barn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  To modeller af benklæder til børn, størrelse 56-86, med knapper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0999/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: "Happy Tree"
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HP-2079
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for skader og strangulering som følge af snorelukninger i hætten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnejakke, med skølejakker, med en hætte, der har funktionelle snore på metal, der ender i metal, med to lommer, størrelser:4, 6, 10 og 12.På forsiden er der en broderi påskrift "supers" med vedhæftede følgefølger samt andre påskrifter:"Super Star" "Når der er tale om en Girl" og et billede af en pige.I taljeområdet er der funktionelle snore til fastgørelse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1001/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Scard
 
Mærke: Looking good
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C.15289 090900 EAN 2 099901 152893
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 192 mg/kg 3,3 "-dimethoxybenzidin (Grænseværdi for forbudte azofarvestoffer:30 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort med frynser ved enderne (165 x 60 cm).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1004/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnekort til børn
 
Mærke: Cap Casuals
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:SOKKEL K ¾ 002006
 
Batchnummer/stregkode:  5290625012631
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorellestrenge i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og korrigerende handlinger foretaget af den af myndighederne bestilte importør.

 
Beskrivelse:  Børnestykker til børn på op til år, som er beregnet til børn op til 8 år, med snoede strenge i taljeområdet.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1005/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Urchin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:FH9054
 
Batchnummer/stregkode:  5290625016202
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for ydre skader som følge af snoede strenge på ankelområdet, der er længere under midterlinjen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og korrigerende handlinger foretaget af den af myndighederne bestilte importør.

 
Beskrivelse:  Børnebeklædningen består af 3 stykker — en hvid eller lavkonjunktur med en lynlås i midten, et hvidt bluse og en violet tropbruger, der er konstrueret med snore i taljen og ankelområdet — bestemt til børn op til 8 år.Snoede strenge forlænges til mindre end trobrugeren.På etiketterne skrives:"urchin", kode, stregkode, størrelse og pris.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1006/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Barnevogne til børn
 
Mærke: Puzzle 3
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5202321369001 Model:BGSR7515
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af snoede fletninger, der er udvidet til under den nedre del af beklædningsgenstanden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og korrigerende handlinger foretaget af den af myndighederne bestilte importør.

 
Beskrivelse:  Benklæder, der er beregnet til børn på 3 år og er i grøn farve, og som består af snoede fletninger på underkanten af den nederste del af beklædningsgenstanden.Der er en etiket på beklædningsgenstanden, som angiver modellen, en stregkode, en sammensætning, en alder og en behandling.I EU
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1007/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piges Bikaini
 
Mærke: David Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8030524486754
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af halter-halssnore med fri ender.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og korrigerende handlinger foretaget af den af myndighederne bestilte importør.

 
Beskrivelse:  Multifarvede bikini, børn op til 8 år.Bikini har friende halterhalssnore.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1008/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piges Bikaini
 
Mærke: Small Paul
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  2000000010281 Model:0036-101003, L4429, art PFC5138SO
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore, halter-hals — med frie ender i toppen af bikini.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og korrigerende handlinger foretaget af den af myndighederne bestilte importør.

 
Beskrivelse:  Multifarvede bikini, børn op til 6 måneder.Bikini har snore i hals- og brystområdet.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0984/10       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Farvebalje — Henna Color/Herbal Colfaring Balm
 
Mærke: Venita
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  i) Henna Color 12 Chry (Visnia), 50 ml, b.c. 5902101710336, parti nr. 9.11.521, ii) Henna Color 13 vild valnød (Lesnj Orech), 50 ml, b.c. 5902101710343, batch nr. 9.11.541,III) Henna Color 18 Black tuulpans (Cernyj Tiulpan), 50 ml, b.c.5902101710398, batchnr. 9.10.477.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder stoffet CI 11105 (INCI-navn — Basic Blue 41), som er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produkterne pakkes i brune emballager med et brunt rør med farve-50 ml.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tjekkiet, Polen

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0985/10       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Farvning af fløde — Perfect Color
 
Mærke: Venita
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  141 Bordo, b.c.5902101713405, parti nr. 01.002/070;151 Krasnoje Derevo, b.c. 5902101713429, parti nr. 01.021/070;III) 003 Sver-Svetlyj, b.c. 5902101713276, parti No.01.008/059IV) B60 Pepelnyj Blonsin, b.c. 5902101713306, parti nr. 01.033/071;V) 200 Montagon, b.c. 5902101713467, 11.437/060;VI) Gold 100 Tiomnyj Katan, b.c. 5902101713344, parti nr. 11.449/060.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder 2-nitro-p-phenylenediamine og Hydroquinon, som er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Farve, der er pakket i grøn emballage, herunder et gråt rør i farvefløde — 50 ml, flaske med oxidativ Emulsion — 50 ml, pakning af balm — 15 ml.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tjekkiet, Polen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0994/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejerør — International Travel adaptor Kit
 
Mærke: iLuv
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  i108,6 392471 50218
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Adapteren er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi tapperne ikke er tilstrækkeligt dimensioneret, så de kan skade stikkontakten og lægge et urimeligt pres på adapteren.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante nationale standarder BEN 60950 og BS 1363.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet.Resterende lagre, som myndighederne har beslaglagt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  USB-jævnstrøm/jævnstrømsnetadapter.Input:100-240 V 50/60 Hz 22 W Produktion:5 V DC 2 A med udskiftelige boltetyper til brug i USA og i EU.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1010/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vaskemaskine/vaske — Kichen Len
 
Mærke: Miele
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PW 6055 (kapacitet: 5,5 kg) og PW 6065 (kapacitet: 6,5 kg).Produkter fremstillet pr. 30. november 2009.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi varmt vand eller skum pludselig kan slippe uden om maskinen.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vaskemaskine, vaske og vaske — og vaske — og vaske — og vaske — og vaske — og vaske —
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Slovenien, Grækenland, Portugal

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1011/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Oplader til bærbare computere — H AC/DC adaptor
 
Mærke: Hipro Electronics
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:PPP009H/Serienummer:F3-W9820910
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi der ikke er tilstrækkelig adskillelse mellem indgangs- og udgangskredsløb og den elektriske styrke af isoleringen er utilstrækkelig.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  AC/DC-oplader til bærbare computere og notesblokke
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1013/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Oplader til bærbare computere — 19v (vekselstrøm/jævnstrøm)
 
Mærke: Surelaptop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SX-19Z3421
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi der ikke er tilstrækkelig adskillelse mellem indgangs- og udgangskredsløb og den elektriske styrke af isoleringen er utilstrækkelig.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  AC/DC-oplader til bærbare computere og notesblokke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1014/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Oplader til laptops — Universal AC Adaptor
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SCAC2004/CA047/70W
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi isoleringens elektriske styrke ikke er tilstrækkelig, og fordi dimensionerne af tappenes ben ikke opfylder kravene.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61558 og den relevante nationale standard BS1363.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Universal Laptop/Notepad.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1015/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Wireless Microcapen-Set
 
Mærke: J-Mark
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  JM-306
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:1.Det er utilstrækkeligt isoleret.2.Strømforsyningskablet er ikke tilstrækkeligt dimensioneret og er ikke korrekt forankret.3.Den leverede rejseadapter, som giver produktet mulighed for at være tilsluttet en fatning i Det Forenede Kongerige, har stikforbindelser, som ikke er beskyttet af skodder, og bolte ikke er af den foreskrevne størrelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065 og den relevante nationale standard BS1363.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Produktet er et trådløst mikrofonsystem, der er bedst egnet til transportable højtalere med karakokke eller supplerende udstyr.Det omfatter 2 VHF mikrofoner og en modtagerboks med 2 antenner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 26