Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 25 ( Zveřejněno: 25/06/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0963/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Elektronický zapalovač
 
Značka: LING BO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  50EA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože není vybaven zařízením, které je odolné proti otevření dětmi.Podle rozhodnutí Komise 2006/502/ES členské státy zajistí, aby na trh byly uváděny pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektronický zapalovač (přibližné rozměry:8 x 2.5 x 1,1 cm), oranžové, červené, zelené, modré nebo hnědé barvy.Zapalovače jsou zabaleny v oranžovém kartonu (50 položek), s určitým textem v čínštině (přibližné rozměry:13.7 x 13 x 8,4 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0964/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Trubka LED
 
Značka: Sunseon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože během montáže volného koncového konektoru LED může dojít k životu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Trubka LED určená k nahrazení tradiční zářivky původní (stávající) svítidla.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0965/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Trubka LED
 
Značka: Eco Light Nordic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1100-LED-TUBE-DIP-10–5W-1 200 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— během montáže volného koncového konektoru LED by mohlo dojít k životu;Bezpečné vzdálenosti a vzdálenosti při průchodu nejsou dostatečné;Izolační odpor není dostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Trubka LED určená k nahrazení tradiční zářivky původní (stávající) svítidla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0966/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Trubka LED
 
Značka: Eco Light Nordic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1100-LED-TUBE-SMD-T10–18W-1 200 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— během montáže volného koncového konektoru LED by mohlo dojít k životu;Bezpečné vzdálenosti a vzdálenosti při průchodu nejsou dostatečné;Odolnost izolačního odporu není dostatečná;Vnitřní základní izolované vodiče jsou v kontaktu s kovovým tělem žárovky;Mechanická pevnost silikonové izolace vodičů je slabá a lze ji snadno poškodit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Trubka LED určená k nahrazení tradiční zářivky původní (stávající) svítidla.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0962/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Cee’d
 
Značka: KIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odvolání se týká pouze vozidel typu „Cie“ (ED) se specifikací ESP, pouze pro vzorové roky 2008–2009, které bylo vyrobeno od 1. dubna 2008 do 30. března 2009.Dotčené rozmezí VIN:— 5 Otevíny:U5YFF24338L107126 ~ U5YFF24129L174461— vozů:U5YFF52438L044634 ~ U5YFF52429L105979— 3 Otevíny:U5YFF23328L014378 ~ U5YFF23429L038987
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť v některých vzácných případech by hlavní brzdový válec, který by mohl potenciálně vést k dopravní nehodě, nemohl vyrobit nedostatek brzdné síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Polsko, Finsko, Švédsko, Malta, Bulharsko, Nizozemsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0968/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/lehké nákladní vozidlo – Navaa, Pathers, NV200
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění, neboť je možné, že na konci brzdového zadržovacího pedálu, který by mohl vést ke ztrátě brzdné schopnosti a způsobí dopravní nehodu, není k dispozici klip, který by mohl vést ke ztrátě brzdného účinku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/lehké nákladní vozidlo.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0969/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VOLVO S40, V50, C70, C30, S80, V70, XC70, XC90, XC60
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Týká se vzoru pro roky 2010–2011, který je vybaven převodovkou s manuální převodovkou 6 –, M66.Čísla VIN dotčených vozidel jsou:C70:od 0098008 do 0099383XC60:od 0077895 do 0136284C30:od 0182625 do 0213511S40:od 0497461 do 0514357V50:od 0543653 do 0579597S80:od 0120618 do 0130015V70:od 0136282 do 0158770XC70:od 0079381 do 0089583XC90:od 0544419 do 0560779
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění padajícího kloubu na řadicí páku převodovky může být volné, v takovém případě řidič nemůže měnit rychlostní stupeň.Vzhledem k tomu, že by k tomu mohlo dojít bez předchozího upozornění řidiče, mohlo by to potenciálně vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Švédsko, Dánsko, Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0951/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Ochranné rukavice – flexicor
 
Značka: Shot Race Gear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A0M-13F3-N10–11 Flexor- Noi-Taille II
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože průhledné plasty obsahují 349 mg/kg kadmia, černý plast obsahuje 329 mg/kg kadmia a šedá plast obsahuje 314 mg/kg kadmia.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ochranné rukavice prodávané v plastových obalech.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0967/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Clony pro přilbu pro motocykly
 
Značka: A-STYLE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sluneční clony s sebou nesou riziko zranění, protože je příliš tmavá pro řízení vozidla a může vést k dopravní nehodě.Výrobek není v souladu sEvropský předpis 22R05.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zabarvené clonky pro přilbu pro motocykly, barviva „dým“ a „iridium“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0971/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Prabelový těleso
 
Značka: Brio Go
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  364460 17981461 XXXX.„X“ označuje čtyři číslice, když se vyrábí pram, například 0923.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože dopravní pásy nemusí být řádně připevněny a mohly by se oddělit.Pokud by k tomu mělo dojít v případě, kdy je dítě ve tělo, mohlo by dítě spadnout a vážně poškodit hlavu nebo na tělo.4 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  BIO Go pram/brašna s nosnými popruhy.Pochází z různých barev.Vyrobené v letech 2008 a 2009.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Německo, Norsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0952/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor policejních hraček – Zestaw politikyjny
 
Značka: FUNNY GAME - COMBAT POLICE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 805;MPD 69846;EAN 5900368698466.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože přísavky teček lze snadno oddělit a uvést do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je policejní souprava zhotovená z plastu.Sestává z:Pistole, barevné, černé a hnědé,— tři tečky, zakončené oranžovým růžovým, poloprůhlednou přísavkou,— pout na dvě klíče, barvené stříbro,Sheriff star, barvené stříbroObal je tvořen plastovou, průhlednou pustvou na kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0953/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Přívěs pro batole na Bike – Ambud Tubur
 
Značka: Mamamemo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mammamo Tabur, nr. 83112
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože na otvory v kolech přípojného vozidla se mohou chytit ruce, prsty nebo prsty na dítě, zatímco kola se pohybují.Kromě toho lze snadno oddělit a spolknout kryty ventilů.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přípojné vozidlo je připojeno za jízdních kol pro batolata.Přípojné vozidlo je vyrobeno ze dřeva a dodáváno se dvěma černými koly.Dřevo není barveno.Rozměr přívěsu je přibližně 330 mm vysoký a 370 mm široký.Dvě pneumatiky se naplní vzduchem a zajistí se kryty ventilem.Kola mají 5 otvorů ve tvaru trojúhelníků.Rozměr otvoru je 70 mm široký a 50 mm vysoký.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0954/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublina na bázi mýdla – HELLO KITNÝCH DIP & zmenšování BBLES
 
Značka: SANRIO License
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8001478843535;REF. HDG 84353
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť mikrobiální počet aerobních mezofilních bakterií je 4.8 × 104 CFU/ml.Vodní roztok rovněž obsahuje:Pseudomonas spp. (P. fluorescencens);Pseudomonas putida (oportunní patogeny);— Matění negativní bakterie s uvedením možného výskytu enterických bakterií.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je nádoba ze roztoku mýdla, která je vyrobena z čiré růžové plastu s modrým nálepkou s nápisem „Ditam Kitty“ na přední straně;patice je vyrobena z čirého modrého plastu.V balení je zahrnuta čísla hračky představující „athom Kitty“, která se používá k nasáknutí builových bublin.Obaly obsahující oba předměty jsou vyrobeny z čirého plastu a světle růžové lepenky se stylizovanými květinami v kruhu o různých odstínech růžové.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0955/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublinová bublina – „FLUID BALLS“
 
Značka: Globo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8014966323068
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť mikrobiální počet aerobních mezofilních bakterií je 6.0 × 104 CFU/ml.Vodní roztok rovněž obsahuje:Pseudomonas spp. (P. aeruginosa);— Matění negativní bakterie s uvedením možného výskytu enterických bakterií.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Jedná se o produkty pro mýdlový roztok vyrobené z hladkých červených plastů s modrou horní hranicí.Uzávěry jsou opatřeny zřetelným plastickým povrchem z plastu.Každý výrobek je opatřen žlutou značkou, která zachycuje bublinky mýdla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0970/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lovná zvěř
 
Značka: Lelukulma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod TP-500947 faktury a v obalu
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a vnitřní zranění, protože obsahuje malou magnetickou složku (háčku) s vysokou magnetickou silou, kterou lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastová rybolovná zvěř s magnetickým prvkem, skládající se z rybářské tyčinky s cínem, háčku a plováku, která jsou balena do lepenky.Kromě toho jsou zahrnuty i plastové ryby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0956/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské krátké kalhoty
 
Značka: Energy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:SCHOOLC051
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti stahovacích šňůr na volném trhu v pase, jehož délka je 200 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Krátké kalhoty pro děti ve věku 6 let, tmavé šedé barvy, s šňůrou na stažení v pase, jejichž délka je 20 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0957/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Tt studio junior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  THXT 7178
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  W09C495
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase a kotnících.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí kalhoty fialově fialové, určené pro děti do 12 let, s volným stahovacím pletencem v prostoru pasu a kotníku.Délka šňůr na stažení v pase je 16 cm.V oblasti kotníku se šňůry zdrhovadel musí pohybovat pod hrou dlouhé a jejich délka je 30 cm.Složení:95 % bavlna a 5 % pružné dávky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0958/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: S & J (Sweet Junior)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Z09131 Kód S10C029
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti vázaného pásu v prostoru pasu, jehož délka je 390 mm, měřeno od bodu, který má být vázán.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Růžové kalhoty ze dívky určené k dětem do 6 let, s vedlejším pásem v prostoru pasu, jehož délka je 39 cm, měřeno od bodu, kde má být svázána.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0959/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí potýčný lenko – Paříž
 
Značka: Newness
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A9258 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNYKód obchodu:W09C266
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovačů volného konce v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tričko s fialovou porou, určené pro děti ve věku 11–12 let, s volným stahovacím pletencem v digestoři, jehož délka činí 14 cm.Slovo „PARIS“ se napíše na levé přední straně pocení.Složení:80 % bavlna a 20 % Polyester.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0960/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: RICH SHEEP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:YBJ-85506
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7501947315658 Kód správního místa:W09C490
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovačů volného konce v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vesta šedě určená pro děti ve věku 8 let, určená s pleteným stahovacím pletencem v digestoři, jehož délka činí 17 cm.Kromě toho je na vestu připevněna lepenková etiketa obsahující informace o výrobku.Složení:Shell:100 % Nnylon – Like:100 % polyesterových střižových vláken – přidáním:100 % polyesterových střižových vláken.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0961/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: BEST KID´S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:MNA 1042 Kód W09C018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Pocení dětí v červené barvě určené pro děti ve věku 12 měsíců.Má kapuci, která je konstruována s volným stahovacím pletencem, jehož délka činí 24 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 25