Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 24 ( Offentliggjort på: 18/06/2010)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0914/10       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Lys — pralinlys
 
Mærke: Kerze
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Cosily ref:62311 fabrikant ref:780633
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det kan tages for en fødevare (kage).En aftagelig del (en kaffebønne) risikerer at blive slugt/inhaleret især af børn.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lys, der har form af en kagen og en moprallugte.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Letland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0909/10       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Frambillethorn
 
Mærke: Duda Cap
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5 998 466 500057
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi hornene sandsynligvis vil blive brugt i nærheden af folks ører og producere meget høje støjniveauer, langt over 120 dB (A) i en afstand af 15 cm.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 9612.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Fanrentehorn, der anvendes ved gennemblæsning i en åbning på siden, og som kan lave meget høje lyde.
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0933/10       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: ROYAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  39010-HC
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og brand, fordi det er attraktivt for børn, især under 51 måneder.Desuden er det ikke børneresistent.Varen er ikke i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/502/EF om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  For så vidt angår en lighter, der kan genpåfyldes, og en lyskilde med en lyskilde, der rager bunden ud, er der tale om horoskop.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0940/10       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Elektronisk lighter
 
Mærke: VIP
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Maskine Wang
 
Batchnummer/stregkode:  6 943082 910055
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og brand, da det ikke opfylder de nødvendige krav med hensyn til slukning af flammer og modstandsdygtighed over for forhøjet temperatur.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Elektronisk lighter (omtrentlige dimensioner:16.5 x 4.5 x 1,8 cm).Lighterne er gennemsigtige, fyldes med en farvet væske (blå, orange osv.), og hvide mærker er forsynet med sikkerhedsanvisninger på engelsk eller med piktogrammer.Lighterne er pakket i hvide kasser (10 stykker) uden sikkerhedsinstruktioner, advarsler eller andre oplysninger (omtrentlige dimensioner).16.7 x 10 x 9 cm).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0950/10       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Genopladelige torch — LED
 
Mærke: GDLITE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GD-2911-B
 
Batchnummer/stregkode:  2 008003580121
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:Torch kan åbnes uden brug af værktøj, når det er tilsluttet elnettet, og der således er adgang til strømførende dele.Ledningsnettet er ikke i overensstemmelse med kravene, og strømførende dele kan komme i berøring under brug.— det største tværsnitsareal af ledere i kablet er for lille.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Torch med LED-lyskilde og halogenlyskilder.Pakken omfatter også et kabel til opladning direkte fra lysnettet.Der anvendes en kontakt til valg af LED-funktion eller halogenoperation.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0912/10       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Afskæringsenhed til plænetrimmer — Terminator 4
 
Mærke: Attila
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:Kæden kan brydes;Metalafskærmningen på plænetrimmer giver ikke tilstrækkelig beskyttelse for denne type afskæringsenhed.Der blev rapporteret om en dødsulykke med en tilsvarende model.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Afskæringsenhed, der skal monteres på plænetrimmeri stedet for en roterende plasttråd er der en roterende skive med fire kædesave, som ligner kæderne i kædesave.Dette har til formål at sætte brugeren i stand til at skære tæt undervækst, -grene og -buske.Kun til montering.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0910/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykeldæk — Tourance
 
Mærke: Metzeler
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  150/70 R17 M7C 69V-model
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi dækkene kan blive udsat for slidgarn, hvilket kan forårsage uventede vibrationer fra motorcyklen og føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet og deres tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykeldæk "enduromo".Priks identifikationsnummer:EB OY B279 0910;EB OY B279 1010.Fremstillet i uge 09 og 10 af 2010.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0911/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Honda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  VFR1200F.Intern kode SC63
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi motorens interne smøreledninger på visse betingelser kan være begrænset af aluminiumspartikler, hvilket reducerer smørskapaciteten og øger friktionen mellem delene, som i sidste ende kan medføre beslaglæggelse af motoren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  1237 cc motorcykel.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Sverige, Finland, Irland, Nederlandene, Grækenland, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0916/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — industri II
 
Mærke: Renault.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Produktionsperiode:siden produktionen begyndte indtil den 20. juni 2005,Fabrikationsnumre:D000013 til D748197.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi der under visse særlige omstændigheder kan ske en uventet anvendelse af parkeringsbremsen ved kørsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Ungarn, Finland, Island, Irland, Polen, Grækenland, Danmark, Μalta, Bulgarien, Spanien, Litauen, Nederlandene, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0917/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — C3 og DS3
 
Mærke: Citroën
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model "C3" III HDI 70 FAP/Vti 120 og model "DS3" Vti 120Chassisnummer VF7 SC8HR0 AA514504 til VF7 SC8HZC AA555267Chassisnummer VF7 SC8HZC AW505691 tilVF7 SA5FS0AW14688
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for skader, fordi en fejl kan foranledige, at forsiden slår fejl, hvilket potentielt kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Danmark, Μalta, Bulgarien, Tyskland, Portugal, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0918/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — sørejse — Compass — Caliber
 
Mærke: Chrysler - Jeep - Dodge
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjer, der er fremstillet før den 30. juli 2007
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi en funktionsfejl i forlygternes indstillingssystem kan betyde, at lysafstanden i mørke ikke er optimal, hvilket kan medføre risiko for færdselsuheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Litauen, Grækenland, Portugal, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0919/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Sektor
 
Mærke: Chrysler
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjer, der er fremstillet før den 28. januar 2008
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi et problem med et stik i dæktryksstyringssystemet kan få andre elektriske kredsløb til at fungere forkert, hvilket fører til en risiko for et trafikuheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Litauen, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0929/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel — Cross 110
 
Mærke: Samurai
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Mærkning på maskine:Xiogtai Y2-J110
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:I nedadgående retning kan returstanden befinde sig i positionen, mens den motorcyklister rives og kan holde sig til jorden som følge af en ulykke.Det kan være, at den bageste mudderafskærmning bryder med føreren på baghjulet.Når gaspedalen er forbundet med skaftet, kan man holde styr på rammebeslagene, når håndtaget drejes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af importøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0931/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — S80, V70, XC70, XC60
 
Mærke: Volvo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen vedrører XC60/S80/V70/XC70 biler (model 2009), som er udstyret med dieselmotor.VIN-numre for de berørte køretøjer er:XC70:fra 0047520 til 0065138 XC60:fra 0000001 til 0028507 S80:fra 0087016 til 0106230 V70:fra 0067517 til 0106435.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Et tidligt slid på en selestrammer og i værste fald kan føre til, at køretøjet går tabt, hvilket fører til manglende mobilitet for køretøjet og tab af servostyring, som kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Island, Polen, Finland, Tyskland, Μalta, Irland, Portugal, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0936/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel — E8ST og K12S
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  F800r, K1300S, K1300R, K1300GT, EF-typegodkendelser e1 * 2002/24 * 0283 og e1 * 2002/24 * 0217.De køretøjer, der fremstilles i følgende perioder, påvirkes:F800R 03/2009-06/2009K1300S 10/2008-06/2009K1300R 10/2008-06/2009K1300GT 11/2008-06/2009
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for skader, fordi en fejl i betjeningshåndtaget kan føre til svigt i forskellige elektriske funktioner og pludselig deaktivering af motoren, hvilket medfører risiko for færdselsuheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Danmark, Portugal, Nederlandene, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0937/10       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel — E8GS
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  F650GS, F800GSDe berørte køretøjer blev fremstillet fra november 2007 til maj 2008 og fra september 2008 til marts 2009.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med risiko for skader, fordi der er risiko for, at drivkæden kan gå i stykker, så hjulene går tabt, og der er risiko for en trafikulykke.I værste fald kan baghjulet blokere, hvis den brudte kæde er blevet fanget.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Danmark, Portugal, Nederlandene, Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0920/10       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Visirer til cykelhjelm
 
Mærke: V-MAX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:WS-13;Ref. nummer:95-8302
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:"solens fastgørelse let knækkes"Den er for mørk (skærmens lystransmission er langt mindre end minimummet på 50 %).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tonen visir til brug ved brug af cykelhjelm til NT 200.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0934/10       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Brandtæppe — Bludeken, Fire Blanket, Couverture Anti-Feu
 
Mærke: Elro
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BBD 220
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og brand, fordi det kan antændes, brænde brugeren eller sætte ild i omgivelserne.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1869.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Brandkappe:1.1 x 1,1 m i rød plastemballage.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0915/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radikontrolleret helikopter — Super Helicopter
 
Mærke: Huangfa
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  For helikoptere:939-02 og 939-03.Med hensyn til adapter:Model YX — 4116B og TY18 (41E1).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en risiko for brand, fordi transformeren ikke har tilstrækkelig overbelastningsbeskyttelse.Hvis transformerens udgangskredsløb er kort, kan transformeren overvarme, og prøvelokalet kan komme i brand.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Radiokontrolleret helikopter med en længde på ca. 25 cm, forskellige farver.Forsynes med netadapter.Papkasse ca. 50 cm lang med billedmateriale og plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0938/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Gravemaskine
 
Mærke: The Best Architect
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr 3355C-1, EAN 5907791545176.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele (forhjulet, baghjulet i navsokkel) let kan løslades og sluges af børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Gravemaskine (gravemaskine) fremstillet af hård plast, gul og grøn, med klistermærker.Emballagen er en plast, der er gennemsigtig, og som er fastgjort til papdelen.Følgende er anført på emballagen:CE-mærkning, navn og adresse på distributørerne, "legetøjet er beregnet til børn over 2 år", "verdensklasse".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0939/10       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj — Makotka — elsker dig
 
Mærke: YOGO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  YG-3743-TO;EAN 5907616237439.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi øjne og næse, der passer ind i den lille del, let kan løslades og sluges af børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet er en kanin på 30 cm, øjne (14 mm) og næse (~ 18 mm) fra hårde plastmaterialer og GIMP, whiskers (diameter 0,25 mm, længde over 50 mm).Legetøjet er fremstillet af blødt materiale, der er farvet hvidt og lys beige.Øjne og næse er sorte.Kaninen holder en hjertefarvet beige med den behovsledede inskription "Jeg elsker dig".Legetøjet tilbydes i en gennemsigtig plastpose.Der er anbragt følgende mærker på mærkerne:CE-mærkning, navn og adresse på distributører, piktogram og advarsel om begrænsning på 0-3 år på grund af små dele.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0913/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børsshirts og dragter til børn
 
Mærke:  1. Napoleone 2. Best fashion wear fujta 3. Ke Yi Qi 4. Ke Yi Qi 5. Gold champion
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1.Napoleon, stil nr. X-9292.Den bedste måde at bære på (8066 B)3.KE Yi Qi No K-967;4.KE Yi Qi No K-956;5.Guldmester kunst. D-36 #
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produkterne er forbundet med en risiko for strangulering som følge af snorelstrenge i kaletten.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  1.Børnetro Napoleon, STYLE NO X-929 (størrelse 4 år), fremstillet af trykt strikket materiale med lange ærmer og spænd med en lyng og med hætte.2.Børnedragt BEST FAFHION WEAR FUJTA 8066B (størrelse 122 cm, sweatshirts og benklæder) fremstillet af lyserødt strikt materiale.Sweatshirts med hætte, lange ærmer og brodebroderier, "JEAN".3.Børnedragt KE YI QI Nej. K-967 (størrelse 98 cm, sweatshirts og benklæder) fremstillet af gråtrikotage.Sweatshirts med hætte, lange ærmer, fortryk til fortryk og broderi.4.Børnedragt KE YI QI Nej. K-956 (størrelse 30 måneder, sweatshirts og benklæder) fremstillet af rødt af strikket materiale.Sweatshirts med hætte, lange ærmer og brodebroderier.5.Børnedragt GOLD CHAMPION art. # D-36 (antal 24/36 måneder, sweatshirts og benklæder) fremstillet af lyseblåt strikmateriale.Sweatshirts med hætte, lange ærmer, brobroderier, CUNJOY,
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0922/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Energy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode:1.SCHOOLC049 2.W09C177 3.W09C178
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af friende bændler i taljeområdet, hvis længde er over 140 mm.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Par af Athletic bukser i blå, sorte og grå farver med hvide striber, beregnet til børn op til 10 år, med høje endegyldige snoreller i taljeområdet.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0923/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Ativo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:W09C220
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af tilstedeværelsen af friende bændler på emhætten, hvis længde er 170 mm.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Børnefars, der er beregnet til børn på 8 år og har blåt.Den har en hætte, der er udformet med en fri ende af snorene, hvis længde er 17 cm.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0924/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigerens tøj er indstillet
 
Mærke: Ativo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  N-2840
 
Batchnummer/stregkode:  W09C189
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af snorelukninger med friender i kaletten og taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Pigerens sportstøj i rosa til børn på 18 måneder.Jakken er forsynet med en hætte, der er konstrueret med en fri ende, og hvis længde er 19 cm.Bukser har friende bændler i taljeområdet, hvis længde er 16 cm.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0925/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn, strikvarer
 
Mærke: Ativo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeltype:D-010 Bar Code:2800200108616
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelukninger på taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Børns strikvarer i violet farve for børn op til 4 år.Det er designet med snoede endestrenge i taljeområdet, hvis længde er 37 cm.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0926/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn — Sportsdans
 
Mærke: Miss Bellina
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeltype:XNA-340-koden:S10C028
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af friende bændler i taljen (længde 220 mm), knæet (længde 170 mm) og ankelområdet (længde 197 mm).Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Børnepar i blå farve beregnet til børn på op til 36 måneder, hvor der er friende bændler i taljen, knæet og ankelområdet.Ordet "dans" er skrevet forskellige steder.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0927/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er umyndiseret med børn — Cool doble
 
Mærke: BEST KID´S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeltype:MRO-3051-koden:S10C030
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af friende bændler i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Hvid klippe med mørke med mørkeblå og røde striber, der er beregnet til børn på 8 år og er beregnet til børn på år.Snorene har en længde på 23 cm.På forsiden trykkes et logo.Desuden er der en papætiket, der er fastgjort til jakken, og som indeholder oplysninger om produktet.Sammensætning:100 % Bomuld
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0928/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: BEST KID´S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeltype:MNA 1042-koden:W09C018
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af snorelukninger med frie ender i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  "pulisis" af børn, der er beregnet til børn på 18 måneder, og som er forsynet med en friende bændler på emhætten.Snorenes længde er 20 cm.På forsiden vises to tal for en dreng og en pige, der holder hjertet.Derudover findes der en papetiket, der er fastgjort på slettesten, og som indeholder oplysninger om produktet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0930/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder, af drenge
 
Mærke: Ativo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeltype:N-2879 Shop-kode:W09C201 Fabrikanten af advokatsamfundet:2801028798614
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af friende bændler i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Med "drenges" -par i blå farve, som er beregnet til børn på 10 år.På forsiden af bukser findes et trykt logo.Benklæder har friende bændler i taljeområdet, hvis længde er 25 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0932/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Den pige, der er lammet
 
Mærke: Lephillette Paris
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:0906 Koden:W09C105
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelukninger i taljeområdet uden frie ender.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: De korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børn er under dårlige forhold til børn op til 2 år.Den er udformet uden nogen friende bændler på begge sider af taljeområdet, som er 40 cm omkreds af accesnettet.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0941/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der arbejder med en hætte — R68
 
Mærke: Sun & Rise
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Klippe med lange perioder med en "sweeps" med snor med træksnor i kaletten.Knuder og knuder anvendes i enderne.Størrelse:92-104
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0942/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebenklæder og sweatskjorter
 
Mærke: Sun & Rise
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KT-77
 
Batchnummer/stregkode:  7453002698202
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af snorelukninger i hætten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sættet omfatter benklæder og en sweatskjorte.Forgangssnor anvendes i kaletten med knob, og kroglen i enderne.Der er også en løbegangssnor i taljeområdet i bukser uden at der er fastgjort i det mindste i ét punkt.Den forreste del af sættet er dekoreret med kulplader.Størrelse:98-122.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0943/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: BEST KID´S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeltype:MBO 9015 Kode W09C049
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af snorelstrenge i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne og korrigerende foranstaltninger truffet af importøren.

 
Beskrivelse:  Børnetro med undertoner i rosa farve beregnet til en alder på 4 år.Den har en hætte, der er udformet med en fri ende af snorene, hvis længde er 19 cm.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0944/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Energy Quality Manufactured
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:SCHOOLL047
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af friende bændler i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne og korrigerende foranstaltninger truffet af importøren.

 
Beskrivelse:  Den sorte del af den sorte farve, som er beregnet til børn på 14 år og har de frie endestrenge til rådighed i emhætteområdet, hvis længde er 20 cm.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0945/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebenklæder — Boy's par benklæder
 
Mærke: Ativo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:N-2880 Shop-kode:W09C193 Fabrikanten af advokatsamfundet:2801028808610
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af snoede strenge med friender i taljeområdet, hvis længde er 200 mm.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  "drengepar" -par i blå farve, som er beregnet til børn på 8 år.På forsiden af troppebrugeren printes et logo:"Montana reserve".Benklæder har friende bændler i taljeområdet, hvis længde er 20 cm.Sammensætning:100 % bomuld.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0946/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning
 
Mærke: Newness
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  W09C495
 
Batchnummer/stregkode:  M9837
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af tilstedeværelsen af friende bændler i kaletten og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne og korrigerende foranstaltninger truffet af importøren.

 
Beskrivelse:  Beklædning til børn op til 12 år.Den såkaldte "Finnish" er af lilla farve, som er udformet med en hætte med friende bændler, hvis længde er 12 cm.Bukser er af grå farve og er udformet med en fri ende på snorene, hvis længde er 20 cm.Der findes en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder, stregkode og behandling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0947/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  "Child's Short Tropre"
 
Mærke: ENERGY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:SCHOOLM019
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af friende bændler i taljeområdet, hvis længde er 280 mm.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne og korrigerende foranstaltninger truffet af importøren.

 
Beskrivelse:  Børns korte trobruger i blå farve med hvide striber på begge sider, hvor snorene ligger i taljeområdet, hvis længde er 28 cm.Der er en etiket på beklædningsgenstanden med angivelse af navn, model, sammensætning, alder og behandling.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0948/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Nyretappe
 
Mærke: Maximar/Martis
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ER-01;EAN 5907596808599.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko som følge af nikkelmigration fra metaldele (målt beløb:1.08 og 1,83 mg/cm²/uge).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Retap af bomuld (100 %) farvet lyserødt med behovsstyrede blomster på højre bund, to lommer på bag- og stormetalknapper.Læs mere i billederne.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0949/10       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Barnets benklæder
 
Mærke: Maximar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PMX-17/S;EAN 5907596810554.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko som følge af nikkelmigration fra metaldele (målt beløb:0,98 mg/cm²/uge).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barnets benklæder (100 %) farvede brune med lommer på knæområdet.Bukser fastspændt med en lynlås.Læs mere i billederne.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0921/10       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Digitalt alarmur — LED-digital alarmsignalanordning
 
Mærke: Texson
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:LED-16/16016.
 
Batchnummer/stregkode:  5 023588 160169
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet er forbundet med risiko for brand, fordi transformeren under korte kredsløbsforhold kan overvarme.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60065 og EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Ur, digitalt alarmur, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2010 - 24