Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 18/06/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0914/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčka – pralková svíčka
 
Značka: Kerze
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Cysly ref.:62311 ref. č. výrobce:780633
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože je možné jej přijmout pro určitou potravinu (koláč).Jednou oddělitelnou částí (kávová zrna) může být riziko požití/vdechnutí, zejména dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčka se hrudí a vůně na pračce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0909/10       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Frovichové rohy
 
Značka: Duda Cap
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5 998 466 500057
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože rohy se mohou používat v blízkosti uších lidí a vytvářejí velmi vysoké hladiny akustického tlaku nad 120 dB (A) ve vzdálenosti 15 cm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9612.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Frovichové rohy, které se využívají při otevírání na straně a mohou vytvářet extrémně hlasité zvuky.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0933/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: ROYAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  39010-HC
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože je atraktivní pro děti, zejména mladší 51 měsíců.Kromě toho není to dítě odolné.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Žlutě plnitelné nové zapalovače se zdrojem světla na spodní vrtáku pro lov při dně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0940/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Elektronický zapalovač
 
Značka: VIP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stroj Wang
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 943082 910055
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, neboť nesplňuje nezbytné požadavky, pokud jde o vyhubení plamene a odolnost proti zvýšené teplotě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektronický zapalovač (přibližné rozměry:16.5 x 4.5 x 1,8 cm).Zapalovače jsou průhledné, zabarvené kapalinou (modré, oranžové atd.) a jsou označeny bílou barvou s bezpečnostními pokyny v angličtině nebo v piktogramy.Zapalovače jsou zabaleny v bílé kartonové krabici (10 ks), bez bezpečnostních pokynů, upozornění nebo jakýchkoli jiných informací (přibližné rozměry:16.7 x 10 x 9 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0950/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou – diody pro nabíjení (LED) – LED
 
Značka: GDLITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GD-2911-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 008003580121
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Světlomet může být otevřen bez použití nástroje, když je připojen k síťovému napájení, a proto jsou živé části přístupné;— výstavba síťového kabelu nevyhovuje požadavkům a během používání by mohly být dotčeny živé části;Průřez vodičů v kabelu je příliš malý.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Svítilny s halogenovými a halogenovými zdroji světla.Součástí balíčku je i kabel pro dobíjení přímo z elektrické sítě.K výběru provozních vlastností LED nebo halogenů se používá přepínač.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0912/10       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řezač na vyžínače trávníků – Terminátor 4
 
Značka: Attila
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:— řetězové propojení se může roztrhnout;Ochranný kryt na vyžínače trávníků nezajišťuje odpovídající ochranu pro tento druh řezacího stroje.Jedna smrtelná nehody se týkala podobného modelu.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Separátorem, který je určen k namontování na vyžínač trávníků;místo rotujících plastových nití je rotační kotouč se čtyřmi řetězovými smyčkami, které jsou podobné řetězcům řetězových pil.Cílem je umožnit uživateli snížit hustý podrůst, větve a keře.Dodává se pouze pro zpětnou instalaci.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0910/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatika pro motocykly – turistika
 
Značka: Metzeler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model R M7C 69V R17, MC
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože pneumatiky by mohly být poškozeny při roztržení běhounu, které by mohly způsobit neočekávané vibrace motocyklu a vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pneumatika pro motocykly „Enduro“.Identifikační číslo bodů:EB OY B279 0910;EB OY B279 1010.Vyrobený v týdnech 09 a 10 ze 2010.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0911/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VFR1200F.Interní kód SC 63
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože za určitých podmínek by vnitřní mazací linky motoru mohly být omezeny částicemi hliníku, snížením kapacity mazání a zvýšením tření částí, což by v konečném důsledku mohlo vést k zabavení motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl 1237 cc.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Řecko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0916/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Scenic II
 
Značka: Renault.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Období produkce:od zahájení výroby až do 20. června 2005,Výrobní čísla:D000013 až D748197.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože za určitých zvláštních okolností může při řízení dojít k neočekávanému uplatnění podporované parkovací brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Finsko, Island, Irsko, Polsko, Řecko, Dánsko, Malta, Bulharsko, Španělsko, Litva, Nizozemsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0917/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – C3 a DS3
 
Značka: Citroën
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor „C3“ III HDI 70 FAP/Vti 120 a model „DS3“ Vti 120Podvozky VF7 SC8HR0 AA514504 až VF7 SC8HZC AA555267Podvozky VF7 SC8HZC AW505691 toVF7 S5FS0AW14688
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože zavinění může způsobit selhání předního práva, které by mohlo potenciálně vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Dánsko, Malta, Bulharsko, Německo, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0918/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Selet – kompas – Reliber
 
Značka: Chrysler - Jeep - Dodge
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená před 30. červencem 2007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože chybná funkce systému korekce světlometu může znamenat, že za tmy není vzdálenost světla optimální, což by mohlo vést k nebezpečí dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Litva, Řecko, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0919/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Sedadlo
 
Značka: Chrysler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená před 28. lednem 2008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože problém s konektorem v systému kontroly tlaku v pneumatikách by mohl způsobit jiné elektrické okruhy, které by mohly ohrozit chybnou funkci vedoucí k nebezpečí dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Litva, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0929/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – kříž 110
 
Značka: Samurai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Značení na stroji:Xiogtai Y2-J110 špína Bike
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Vrchní kickýma může být v poloze „dolů“, zatímco motorka se řídí a může se držet do země, která je příčinou nehody;Pokud by se zařízení na zadní blátě mohlo zlomit, aby se jezdec vrátil na zadní kolo;Při otáčení řidí1 se kabel s škrticí klapkou lehce nabije na rám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0931/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – S80, V70, XC70, XC60
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel XC60/S80/V70/XC70 (modelový rok 2009), vybavených vznětovým motorem.Čísla VIN dotčených vozidel jsou:XC70:od 0047520 do 0065138 XC60:od 0000001 do 0028507 S80:od 0087016 do 0106230 V70:od 0067517 do 0106435.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na napínacím napínacím pásu a v nejhorším případě může dojít k předčasnému opotřebení, což může vést ke ztrátě pohonu vozidla a ke ztrátě posilové posilovače řízení, což by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Island, Polsko, Finsko, Německo, Malta, Irsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0936/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – E8ST a K12S
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F800r, K1300S, K1300R, K1300GT, ES schválení typu e1 * 2002/24 * 0283 a e1 * 2002/24 * 0217.Vztahují se na vozidla vyrobená v těchto obdobích:F800R 03/2009–06/2009K1300S 10/2008–06/2009K1300R 10/2008–06/2009K1300GT 11/2008–06/2009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože chybná funkce spínače ovládací páky může vést k poruše různých elektrických funkcí a k náhlou deaktivaci motoru, což může vést k riziku dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Nizozemsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0937/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – E8GS
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F650GS, F800GSDotčená vozidla byla vyrobena v období od ___month.c.u- do ___month.e.na- a od ___month.a.- do ___month.e.na-.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože existuje možnost, že se hnací řetězec může zlomit, což povede ke ztrátě jízdy na kola a k riziku dopravní nehody.V nejhorším případě by zadní kolo mohlo blokovat, dojde-li k odlovení zlotého hnacího řetězce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Nizozemsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0920/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Clony pro přilbu pro motocykly
 
Značka: V-MAX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:WS-13;Referenční číslo:95–8302
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Obstavení na snadno přestávkách na cloně,— je příliš tmavá (její světelný přenos je mnohem menší než 50 %).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zabarvené clony, které se mají používat s přilbou pro motocykly s rohem (NT 200).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0934/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Protipožární pleť – Bludeken, Fire Blanket, Couverture AntiFeu
 
Značka: Elro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BBD 220
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru, protože během jeho používání může lovit požár, hostit uživatele nebo určovat požár na okolí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Protipožární ploška:1.1 x 1,1 m v červeném plastovém obalu.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0915/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Helikoptér pro vrtulníky – Super Helicopter
 
Značka: Huangfa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  U vrtulníků:939–02 a 939–03.Adaptér:Vzor YX – 4116B a TY18 (41E1).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože transformátor nemá dostatečnou ochranu proti přetížení.Pokud je výstupní obvod transformátoru ve zkratce, může transformátor přetvářet teplo a uzavřený prostor se může vznítit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Radiotelefonní vrtulník o délce přibližně 25 cm, různých barev.Musí být dodáván se síťovým adaptérem.Lepenkové krabice o délce asi 50 cm s obrázky a plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0938/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rypadla na hračky
 
Značka: The Best Architect
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3355C-1, EAN 5907791545176.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části (přední kolo, hubice zadního kola) mohou děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení pro konstrukci hraček (rypadla) vyrobené z tvrdého plastu, barevné žluté a zelené s nálepkami.Obal je plastová, průhledná blistka připojená k lepenkové části.Na obalu jsou uvedena následující označení:Označení CE, názvy a adresy distributorů, „hračka je určena pro děti starší 2 let“, „Světová třída“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0939/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Mascotka – láká vás
 
Značka: YOGO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YG-3743-TO;EAN 5907616237439.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože děti, které se vejdou do malé části válce, mohou snadno oddělit a spolknout děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je králičí délka o délce 30 cm, její oka (14 mm) a nos (~ 18 mm) z tvrdého plastu a (o průměru 0,25 mm nad 50 mm).Hračka je vyrobena z měkké a světle béžové barvy.Oči a nos jsou černé.Králík je jádrem barevného béžové béžové barvy s nápisem „I milte vás“.Hračka je nabízena v průhledném a plastovém sáčku.Na etiketě jsou uvedena následující označení:Označení CE, názvy a adresy distributorů, piktogram a upozornění týkající se omezení věkového 0–3 let v důsledku malých částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0913/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička a obleky
 
Značka:  1. Napoleone 2. Best fashion wear fujta 3. Ke Yi Qi 4. Ke Yi Qi 5. Gold champion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Napoleone, typ č. X-929,2.Nejlepší móda 8066B,3.Ke Yi Qi No K-967;4.Ke Yi Qi No K-956;5.Helikoptéry ve zlatě. D-36 #
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1.Dětské pocení Napoleo STYLE NO X-929 (velikost 4 let), vyrobené z potištěného pleteného materiálu s dlouhými rukávy a zapínáním na zip a kapucí.2.Dětské oblečení BEST FASHION WEAR FUJTA 8066B (velikost 122 cm, tacení a kalhoty) zhotovená z růžového pleteného materiálu.Pocení s kapucí, dlouhými rukávy a předními vyšícími písmeny „JEAN“.3.Dětské obleku KE YI QI č. K-967 (velikost 98 cm, tričko a kalhoty) z šedé pletené látky.Pocení s kapucí, dlouhými rukávy, potáčecím a výškovým motivem.4.Dětské obleku KE YI QI č. K-956 (velikost 30 měsíců, košile a kalhoty) z červeného žáru.Pocení s kapucí, dlouhými rukávy a návrhy na přední výšivky.5.Dětské obleky GOLD CHAMPION art. # D-36 (velikost 24/36 měsíců, pocení a kalhoty) vyrobené ze světlého pleteného materiálu.Potýkové košile s kapucí, dlouhými rukávy, přední výškovými písmeny CUNJOY.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0922/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Energy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:1.SCHOOLC049 2.W09C177 3.W09C178
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti stahovacích šňůr na volném trhu v pase, o délce větší než 140 mm.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Kombinace sportovních kalhot modrých, černých a šedých kalhot s bílými pruhy, určených pro děti do věku 10 let s výskytem volných zdrhovadel v oblasti pasu.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0923/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Ativo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:W09C220
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovačů volného konce v oblasti kapotu, jejíž délka je 170 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dětské košile určené pro děti ve věku 8 let a staré v modré barvě.Má kapuci, která je konstruována s volným stahovacím pletencem o délce 17 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0924/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské oděvy
 
Značka: Ativo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N-2840
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  W09C189
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným koncem v digestoři a v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka se dívá na růžový vzhled na růžovém světle u dětí ve věku 18 měsíců.Kabát má kapuci, která je konstruována s volným výkapsem, jehož délka činí 19 cm.Kalhoty mají volný stahovací řetězce v prostoru pasu, jehož délka činí 16 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0925/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pletené oděvy
 
Značka: Ativo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Kód D-010 advokátní komory:2800200108616
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dětské pletence do fialové barvy určené dětem do 4 let.Je navržen s volným stahovacím pletencem v prostoru pasu, jehož délka je 37 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0926/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty – Dance
 
Značka: Miss Bellina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Kód XNA-340:S10C028
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase (o délce 220 mm), kolena (délka 170 mm) a kotníku (délka 197 mm).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dětské pár kalhot v modré barvě určené pro děti do věku 36 měsíců s přítomností volných zdrhovadel v pase, koleno a kotníku.Na různých místech oděvu je napsán slovo „Dance“.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0927/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské týkošile – chlapci v Cool
 
Značka: BEST KID´S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Kód MRO-3051:S10C030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovačů volného konce v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílé pokošile s tmavomodrými a červenými pruhy, určené pro děti ve věku 8 let, s volným vývodem na stažení v oblasti střechy.Šňůry na stažení obsahují délku 23 cm.Na přední straně je vytištěno logo.Kromě toho je na vestu připevněna lepenková etiketa, která obsahuje informace o výrobku.Složení:100 % bavlna
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0928/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: BEST KID´S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Kód MNA 1042:W09C018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s volným koncem v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tričko s fialovou pomezí určené pro děti ve věku 18 měsíců, s volným ňovým stahovacím pletencem v oblasti střechy.Délka stahovacích řetězců je 20 cm.Na přední straně jsou zobrazeny dvě číslice jednoho chlapce a dívku, která má srdce.Kromě toho je na obalu připevněna lepenková značka, která obsahuje informace o přípravku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0930/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty
 
Značka: Ativo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Kód státu n – 2879 Kód:W09C201 Výrobr advokátní komory:2801028798614
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty, v modré barvě, určené pro děti ve věku 10 let.Na přední straně kalhot je vytištěno logo.Kalhoty mají volný stahovací šňůry v prostoru pasu, jehož délka je 25 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0932/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko se dívkou
 
Značka: Lephillette Paris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:0906 Kód:W09C105
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu bez volných konců.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské týkošile v barevné barvě určené dětem do 2 let.Zařízení je navrženo bez volného stahovacího řetězce na obou stranách pasu, jehož obvod smyčky je 40 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0941/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko s kapucí – R68
 
Značka: Sun & Rise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kojenci s dlouhým ocasem u nádrže se stahovací šňůrou v digestoři.Na koncích jsou použity uzly a uzly.Velikost:92–104
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0942/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty a tričko
 
Značka: Sun & Rise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KT-77
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7453002698202
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stáhnout z trhu a stáhnout si je od spotřebitelů, kteří si objednali orgány.

 
Popis:  Souprava zahrnuje kalhoty a pocení.Šňůrka se používá v digestoři s uzly a na koncích kolegii.V oblasti pasu se též používají zdrhovadla, aniž by byla připevněna alespoň jeden bod.Přední část soupravy je zdobena glnely.Velikost:98–122.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0943/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: BEST KID´S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:MBA 9015 Kód W09C049
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Dětské týkošile v růžové barvě, které jsou určeny ke stáří 4 let.Má kapuci, která je konstruována s volným stahovacím pletencem o délce 19 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0944/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Energy Quality Manufactured
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:SCHOOLL047
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovačů volného konce v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Tematika pocení v černobarvě, určená pro děti ve věku 14 let s přítomností volných zdrhovadel v příčce, jejíž délka činí 20 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0945/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty – pár kalhot Boy
 
Značka: Ativo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Kód státu n – 2880 Kód:W09C193 Výrobr advokátní komory:2801028808610
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným koncem v prostoru pasu, jehož délka je 200 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty, v modré barvě, určené pro děti ve věku 8 let.Na přední straně uživatele je vytištěno logo:„Montana“.Kalhoty mají volné šňůry na stažení v prostoru pasu, jehož délka činí 20 cm.Složení:100 % bavlna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0946/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy oděvů
 
Značka: Newness
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W09C495
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  M9837
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení volným konci v digestoři a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Oblečení určené dětem do 12 let.Pristko má purpurovou barvu, která je konstruována s příklonem s volným výtokem na stažení, jehož délka činí 12 cm.Kalhoty jsou šedé barvy a jsou navrženy s volným stahovacím pletencem o délce 20 cm.Na tomto oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří, čárový kód a expozice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0947/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské Short Troyser
 
Značka: ENERGY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:SCHOOLM019
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti stahovacích šňůr na volném trhu v prostoru pasu, jehož délka je 280 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány a nápravná opatření přijatá dovozcem.

 
Popis:  Krátký trouživatel pro děti v modré barvě s bílými pruhy na obou stranách, s přítomností šňůr na stažení v prostoru pasu, jehož délka je 28 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0948/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Malé děti
 
Značka: Maximar/Martis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ER-01;EAN 5907596808599.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu migrace niklu z kovových částí (měřená částka:1.08 a 1,83 mg/cm²/týden).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bránice vyrobené z bavlny (100 %) barevné narůžovělé s květinami na pravém dolním okraji, dvě kapsy na knoflíky zadní a velké kovové knoflíky.Další podrobnosti viz obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0949/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké kalhoty
 
Značka: Maximar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PMX-17/S;EAN 5907596810554.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu migrace niklu z kovových částí (měřená částka:0,98 mg/cm²/týden).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kojenecké kalhoty z bavlny (100 %) barevné hnědé s kapsami v oblasti kolena.Kalhoty jsou připevněny kovovou zipem.Další podrobnosti viz obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0921/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální budíkové hodiny – Poplašnice LED digitálních upozornění
 
Značka: Texson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:LED-16/16016.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 023588 160169
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru, protože transformátor v podmínkách s krátkým okruhem může přehřívat.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnými evropskými normami EN 60065 a EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Digitální poplašný systém, balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 24