Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 23 ( Zveřejněno: 11/06/2010)
OpravaOznámení 0766/10 z týdne 19 bylo aktualizováno.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0861/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Koupele do koupele – heřmánek
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 81597 EAN 8711252815978, LOT 307154, Exp.Datum:30. března 2010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože by mohlo být zaměněno za jiný výrobek a spolknutí, které představuje riziko asfyxie.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kulatý, bílý heřmánkový lázeň, tablety o průměru 19 mm.Ve dvou průhledných plastových lahvích s šroubem z hliníku uvnitř průhledné plastové skříňky.Každá láhev obsahuje 20 tablet čtyřgramu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0868/10       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Glter a záměně střelných zbraní – terkanon (glter reter) a Konctikanone (slovetně pistole)
 
Značka: Tinchant NV/SA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobky představují riziko poškození sluchu z důvodu nadměrné hladiny akustického tlaku (více než 125 dB (C) u 7 z 8 výrobků.Maximální hladina akustického tlaku v jednom výrobku > 139 dB (C)).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Figery a záměně střelných zbraní s následujícími znaky vyznačenými na tvarování:PAT.ZL 00 227186.9 ZL 03 226029.6 ZL 98 223236.5 Tchaj-wan 151985 147474 138215 U.S. 6120346
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0862/10       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Počet světelných řetězů – 20L – LED
 
Značka: NTH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924324307437
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože základní izolované živé části jsou přístupné a přicházejí do styku s přístupnými kovovými částmi.Kromě toho není průřez vodiče ve šňůře dostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Systém osvětlení s diodami vyzařujícími světlo (LED) řady 20 připojenými na rám (ve tvaru hvězdičky).Hlavní složky:zástrčka (2.5A 250V VDE);usměrňovač (24 V – 240 V 50/60 Hz 1.0 A);napájecí kabel ze sítě bez označení.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0906/10       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – Happy Nový rok
 
Značka: K
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2552 100L/LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Vstupní kabely mají ostré hrany, a kabel tedy může být poškozen,Neexistuje účinná ochrana proti zkroucení a tahu,Neexistuje žádné ukotvení šňůry,Izolace LED terminálů je nedostatečná,Plocha průřezu kabelu není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetězec osvětlení se 100 červenými LED a blikajícími jednotkami.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 8 fotografií

2 ze 8 fotografií

3 ze 8 fotografií

4 ze 8 fotografií

5 ze 8 fotografií

6 ze 8 fotografií

7 ze 8 fotografií

8 ze 8 fotografií

Číslo varování: 0896/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Sekundární lampy pro děti – Cloud/Fish/Ghost/snowman
 
Značka: Prezent
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Oblačnost:vzor 541, EAN 8586007085414,Ryby:vzor 543, EAN 8586007085438,Stín:vzor 550, EAN 8586007089320,Snowlman:vzor 540, EAN 8586007085407.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem pro děti, protože nemají transformátor pro přeměnu napětí na maximální úroveň 240V.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tabulkové lampy ve tvaru:ryby, tzv. ghost, cloud a snowman.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0893/10       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Ruční vibrátor – Ruční Vibrator
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZN35
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vnitřní elektrické součásti jsou viditelné a jsou tak jasně přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ručně ovládané [200 V] betonové vibrátory.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0883/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chrysler - Sebring Cabriolet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel vyráběných před 13. červencem 2007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých okolností nemusí být dveře řádně aretovány a mohly by vést k poranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0884/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chrysler - 300 C
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel vyráběných v období mezi 19. lednem a 12. březnem 2008.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých okolností se mohou matice kol uvolnit a kolo může přijít.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Litva, Portugalsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0898/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Hasicí pleť – antifetu/Blagus Deken
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor K75
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru, protože během jeho používání se může vznítit, vznítit uživatele nebo vznítit okolí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Hasicí dílo o rozměrech 1.2 × 1,2 m v červených plastových obalech
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0899/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Požární plošné – Bludeken
 
Značka: Bevaplast
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:84506/n°596000301/8712175914069
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru, protože během jeho používání se může vznítit, vznítit uživatele nebo vznítit okolí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Výrobek určený k hašení lesních požárů, 1.10 x 1,10 m v červeném obalu.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0900/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Protipožární pleť – Brandeken, Couverture AntiFeu
 
Značka: Somati
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  510/11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru, protože během jeho používání se může vznítit, vznítit uživatele nebo vznítit okolí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Protipožární ploška:1.1 x 1,1 m v plastové skořápce.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0873/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Babiwalker
 
Značka: Baby Land - Lovely Angel.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:A5041 Walker;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 605545050418.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože blokovací mechanismus se může snadno roztrhnout a existuje také možnost neúmyslné demontáže nebo skládání.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Babiwalker pro děti od 6 do 12 měsíců, většinou žluté a modré barvy.Prodává se v plastovém sáčku (73 x 96 cm) uvnitř lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0864/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu – Fashion Sportacket
 
Značka: Color baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 21.852
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412842218529
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nohy panenek obsahují 1,3 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 9,1 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Módní panenka oblečená v jetě a bílé tričko s uměním příslušenstvím (sáček s fialovou, růžovým a modrým a zeleným náhrdelním).Souprava je zobrazena v lepenkové krabici s průhlednou přední částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0866/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – jízdních kol se světly
 
Značka: POP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6212703/E62
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí a chemické riziko, protože prostor pro baterie je možné snadno otevřít bez použití nástroje a současně bez nutnosti dvou nezávislých pohybů.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Modrá, plastová čtyřkolka na podvozku s „perzistentní organickými znečišťujícími látkami“ o velikosti 15 cm.Na kolech jsou světla a knoflíkové baterie na spodní straně.Popis obalu:plastový vak.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0867/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska – Pomaska
 
Značka: ABG - Atosa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:73043
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422259730439
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože je v případě působení plamene příliš dlouhé.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Egyptská makulová maska s modrou a žlutou proužkovanou látkou, která má být umístěna nad hlavou, jako je pytel.Štítek, který je přišitý k masky s plastickým závitem, zní takto:Podniku carválečných, Accessans, Atosa, ABG.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0879/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skádky pro zámečnictví – Mistrovství světa
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LD 298B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,4 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP), 2,71 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 2,66 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zátoková čísla v lepenkové krabičce, která je zdobena obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0880/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Samčí keřový prstenec
 
Značka: Vanok bvba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SCAN 16781, EAN 5412619167817
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kroužek může snadno zlomit a spolknout dítě.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračky s měkkými výrobky v podobě psů, z nichž každá měří přibližně 10 cm.Každá z nich má kovový prstenec pro přenos klíčů nebo připevnění batohy atd.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0882/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Žáby
 
Značka: Steybe für Kinder
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PT 001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují 36 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žáby žáb s vnitřním světlem.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0885/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Sport Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:8581939031171
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hračka představuje nebezpečí zranění z důvodu svého tvaru a velikosti.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce.Zákaz prodeje nařízený orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Babičky plastické, zelené a růžové trhy ve tvaru kladiva, které vytváří zvuk z důvodu malé koule umístěné v horní části kladiva.Zabalen v plastovém čistém sáčku uzavřeném s plastickou pečetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0894/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Goldspyr - Nowa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NGEMM788, EAN 5900308162613.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oči, které jsou malými částmi, se mohou snadno oddělit od hračky a spolčování dětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je ryba z měkkého materiálu s plastickými, slepými očima (rozměr 16 mm).Na etiketě přišité na hračku se označují tato označení:Označení CE, názvy a adresy distributorů, piktogram a upozornění týkající se omezení věkového 0–3 let v důsledku malých částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0902/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pram pro panenku – Beautiful Perm
 
Značka: Tiachen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 7700–010, kód šarže 69785141111, položka č.:C818120;EAN 4561234581834
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Zajišťovací zařízení nefunguje a dítě by mohlo zachytit prst na straně rámu,Konce trubek nejsou chráněny a ostré hrany vyčnívají.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Skládací kočárek pro panenky vyrobené z růžových kovových trubek s plastovým držadlem z plastu.Sedadlo má růžovou tkaninu s různými obrázky a slovy „dobré CIRLE“.Pram má blokový zajišťovací zařízení.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku s barvicím lepenkem s označením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0905/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské mobilní telefony – edetsky telefon
 
Značka: Wiky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. článek č.:113522, kód EAN:885903311352262. článek č.:113524, kód EAN:8590331135240
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobky představují riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká:1.92,8 dB,2.90,5 dB.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení ze strany distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  1.Dětský plast, stříbrná mobilní telefon, obrazovka má fotorezku s kuličkovou.2.Dětské plastové, sklopné mobilní telefony s klávesnicí modrá, zobrazení měnící se obrazu WIKY a vedoucího psovu.Výrobky jsou baleny v blistrech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0907/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: Tianxiang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9313
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože obsahuje prvky (písmena), které jsou zcela vhodné pro malé části válce a mohou být spolknuty dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Skládanka z pestrolového pěnové gumy sestávající z odnímatelných písmen abeceda.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0908/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Push-Asete buggy a which per Ride buggy
 
Značka: Step2
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  715700, 768400, 792300, 882900, 7923OR, 885700
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože přišpendlík připojený ke žlutého knoflíku, který se nachází na manipulaci s bugou, může způsobit, že se z ní oddělí rukojeť, která se z ní oddělí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevné plastové jedoucí vozidlo/buggy, se tlakem na zadní část.Další barvy mají různé barvy včetně oranžové, červené, modré, růžové a zelené.V tomto oznámení nejsou zahrnuty kočárky z plastové bílé nebo černé matice.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0869/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sandály
 
Značka: KiK - Biolife
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Roční období:110 Skupina produktů:899 Pořadové číslo:79842 kód EAN:7984200899100000079
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,27 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeden pár dámských „sandátek se dvěma pásy a dvěma kovovými sponami, svrškem z béžové, uvnitř svršků potažených světle béžovou plastem a částečně vyložený bílou textilií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0870/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Turistická obuv
 
Značka: Brütting
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:211019Kód EAN:* EA4706608120100007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0.14 (±0.02) mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v hnědé suede (horní materiál);0.15 (±0.02) mg/kg v černé textilii nejazyka;a 0.34 (±0.02) mg/kg v hnědých shopech.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeden pár pánských, horních surovin hnědé suedde, stélky a podšívky z černé a šedé textilie, zevní podešev, profil černé a šedé elastomeru, hnědá hejna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0871/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv pro severskou pěší turistiku – Nordic Walking
 
Značka: Brütting
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,1 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sušíčkách obsažených v krabici a 0.33 (±0.02) mg/kg v černých šecích.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0872/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Gymnastiku, cvičení
 
Značka: Brütting/Lico
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:310020, kód EAN:45319414938
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,34 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v červené vnitřní textilie (přímý styk s kůží) obuvi.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeden pár gymnastiku, cvičení, horního materiálu bílý a napodobenina stříbrem, s bílými a stříbrnými plastovými nebo šedými tkaniny;podšívky a stélky z červené textilie;zevní podešve vyrobené z světle hnědého nebo blue elastomeru;3 Velťové pásky na boty s červeným razítkem „LICO“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0874/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava oblečení (pocení a kalhoty)
 
Značka: Gear Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  251B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  W09C109
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek také představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti volných zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sportovní souprava pro chlapce sestávající z modrých kalhot se šedým pruhem na straně a modrá pocení.Kalhoty mají modré šňůry na stažení v pase o délce 16 cm.Tričko má modré šňůry na stažení v digestoři o délce 13 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0875/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapce na pocení u chlapců
 
Značka: Vision Touch
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Kód banky L-042:S10C021
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílé pocení se zelenými pruhy a písmeny na přední straně.Pristko má kapuci se zdrhovací šňůrou o délce 20 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0876/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Ativo Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:JJ-118 Shop Code:W09C406
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2800121188612
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí košile určené pro děti ve věku 4 let, fialové s modrými pruhy a několik slov potištěných na jeho povrchu.Tričko proti pocení je navrženo s volným pleteným stahovacím pletencem o délce 13 cm v digestoři.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0877/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Miss Bellina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:Kód XRA-400:W09C484
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí kalhoty určené pro děti ve věku 10 let, v purpurově červené barvě.Kalhoty jsou navrženy s volným stahovacím pletencem v pase o délce 21 cm.Pas je zdobený slovem „tanec“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0878/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty z chlapce
 
Značka: IN-LINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:W98CO72B Code:CLASICC010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Boy- – dlouhé kalhoty určené pro děti do 8 let staré v modré barvě, konstruované s pleteným stahovacím pletencem v prostoru pasu, jehož délka je 22 cm.Složení:50 % bavlna a 50 % Polyester.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0887/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava oblečení (pocení a kalhoty)
 
Značka: Ativo Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L – 580
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  W09C395
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek také představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti volných zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílné boj- – šedé barvy s fialovými pruhy na obou stranách určené pro děti ve věku 8 let.Pristé má kapuci se stahovacími struny o délce 27 cm a kalhoty mají šňůry na stažení o délce 18 cm.Pocení je zdobeno několika slovy napsanými v hrudi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0888/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava oblečení (pocení a kalhoty)
 
Značka: Energy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C048
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SCHOOLC048
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek také představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti volných zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské sportovní sady určené pro děti ve věku 6 let, které sestávají z tričko pro pocení a pár kalhot v šedé barvě.Pocení je navrženo s volným pleteným stahovacím řetězcem v digestoři a kalhoty jsou navrženy tak, aby se volně stahovaly šňůry v prostoru pasu.Délka šňůr na stažení v digestoři je 32 cm a v pase je 17 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0889/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Queenz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:PLU 01012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  W09C069
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti volných zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámské kalhoty určené pro děti ve věku 12 let, v šedé barvě.Kalhoty jsou navrženy stahováním šňůr v prostoru pasu, jehož délka je 26 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0890/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: IN-LINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:W98CO72A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti volných zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Armádní zelený uživatel určený pro děti ve věku do 6 let, určený s volným ňovým šňůr v prostoru pasu, jehož délka činí 34 cm.Na oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří a ošetření.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0891/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Ativo Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:PT – 468 Sp Code:W09C208 Výrobek
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2800104688610
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti volných zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí kalhoty určené pro děti ve věku 12 let, v purpurově barevné podobě, konstruované s volným stahovacím pletencem v pase a v dolní oblasti.V pase je tvar ve tvaru srdce.Délka šňůr na stažení v pase je 21 cm a v dolní oblasti je 14 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0892/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava oděvů (pocení a kalhoty) – Dětský klub
 
Značka: Ativo Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:A - 053 kód správního místa:W09C383 Výrobek
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2800180538618
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek také představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti volných zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílné dětské soupravy sestávající z pocení a pár kalhot, které mají světlo modré barvy, šedé barvy a oranžové barvy, určené pro děti ve věku 6 let.Pocení je navrženo s volným stahovacím pletencem v digestoři o délce 23 cm a kalhoty jsou navrženy s volným stahovacím pletencem o délce 20 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0897/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení – Princess Gill
 
Značka: Bouny Baby.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Princess Gill;Čl. BR-8226.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v pase a na nižších hranách kalhot.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské oděvy složené z triček a dvou kalhot v bílých a žlutých barvách, určené pro děti ve věku 6–9 měsíců.Bílé a žluté tričko s krátkými rukávy obsahuje slova „romdix dívka“.Žluté kalhoty mají jeden šňůrku v pase a dva šňůry na stažení v dolní hranici, které nejsou připevněny k oděvu.Šňůry na stažení v pase mají volné konce s 3 rozměrovými válcovými díly z plastu různých barev a suků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0904/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: Ht Hengtai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 183–26
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože malé sáčky obsahují 11,4 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Venkovní obuv pro ženy, černá s vysokými podpatky, zdobení na přední straně.Součástí obalu je 2 malých sáčků silikagelu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0881/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Ruční omývání pasty – Gib její 88 mycí pasty
 
Značka: Der Spezialist Walter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.40006200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt představuje mikrobiologické riziko, neboť má celkový počet bakterií 8.2 x 106 CFU/g Pseudomonas aeruginosa.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barevná děžová dížová dížová díčka s nátahovým víčkem, která obsahuje promývačku s ručním prací.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0895/10       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ropná lampa – Glow/Thomas Sandell 2008
 
Značka: Iittala Glow
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  64–2850–112048–7
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Požár
 
Výrobek představuje:Jedná se o chemické riziko, neboť ochranný kryt je zcela volný a víčko plnicího hrdla palivové nádrže není doloženo.Otevření plnicího hrdla nevyžaduje, aby byly otevřeny dva nezávislé pohyby, tj. neexistuje bajonen společný.Proto je přístup k knotu pro děti snadno přístupný.Malé děti mohou dostat knot do úst a ingesce olej, u něhož se může ukázat, že má za následek smrt (poškození plic);Riziko požáru, protože existuje riziko úniku ropy z důvodu otvoru v víčko plnicího hrdla.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14059.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Ropná lampa sestávající ze dvou oddělených částí, které jsou v tvaru tvaru.Kovovou dolní částí je nádrž na olej.Horní část (kryt proutí) je vyrobena ze skla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Dánsko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0863/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužující se šňůry – Agarador De 3 Bases, 1,5 m, Alungtore 3 prese
 
Značka: Bricman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: 1/E 123Ref.:090996
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424906909960
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Kontakty Země na stranách zásuvek mohou demontovat a řádně nefungovat;Otvory v zásuvkách nejsou dostatečně pružné, aby zajistily správný dotykový tlak mezi kolíky plně vložené vidlice a kovovými kontakty v zásuvce.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou národní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Rozšíření o 1,5 m vede se třemi paticemi Schuko.Balena v plastovém sáčku s lepenkou z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0865/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Objímky žárovky a síťoví adaptéry
 
Značka: Famatel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Objímky:vzor 301, 2.Adaptéry:vzor 1203, 2.Adaptéry:vzor 1213, 2.Adaptéry:vzor 1401, 2.Adaptéry:vzor 1403-E, 2.Adaptéry:vzor 1405
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.8429760302025 A 2.842970111092 A 2.8429760211570 A 2.84297604611093 A 2.8429780210610
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:1.Objímky:Živé části jsou přístupné po dobu, kdy je svítilna vložena.Přední část objímky se bez šroubů bez použití nářadí, přičemž jejich části jsou přístupné.2.Adaptér:— Zdržte se zástrčka s zásuvkou s nižším stupněm kvalifikace.Je možné určit spojení mezi kolíkem vidlice a otvorem s živým zásuvkou, zatímco druhý kolík je přístupný.Pružnost otvorů není dostačující.Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1.Držáky na kovové objímky.2.Plastové síťového adaptéry z bílého plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0886/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické čerpadlo – Vizející elektrické čerpadlo
 
Značka: Taifu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TVM60
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože uzemnění vidlice není připojeno k kovovému plášti čerpadla.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické čerpadlo s kovovým pouzdrem.Hlavní složky produktu:přívodní kabel ze sítě (VDE H03VH2-F 2x0,5 mm²), zástrčka (10/250 ~ + VDE).Technické parametry:230 – V ~ 50 Hz 280 W;třída II;1080 L/h.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0901/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra pro zahradu
 
Značka: Calex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  178388
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712879116714
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože průměr vodičů v kabelu je příliš malý a zásuvka na kabelu nemá ochranu proti vodě.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Zelené zbarvené prodlužovací šňůry pro zahradní použití, 250 V, 16 A, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0903/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra
 
Značka: Intra
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  16/250
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Rozměry zásuvek a vidlice nejsou v souladu se standardními požadavky a uživatel se může dotknout živých částí;— v případě vady základní izolace přístupných kovových dílů.Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože plocha průřezu kabelu není dostatečná a kabel může předvednout.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Prodlužovací šňůra sada pro 6 zástrčky s přepínačem (10–16A/250V).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 23