Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 16/04/2010)
Opravy
Na základě dodatečných informací o posouzení rizik, které poskytly příslušné orgány, bylo oznámení 0456/10 z týdne 10 z roku 2010 odstraněno z systému RAPEX.

Oznámení 1168/09 a 1169/09 z roku 2009 se od týdne 33 změnila na oznámení „Pro informaci“, a to na základě dodatečných informací o posouzení rizik, které poskytly příslušné orgány, a následně byly odstraněny z internetové stránky systému RAPEX.

Oznámení 1185/09 ze dne 2009 v týdnu 45 bylo aktualizováno (ve sloupci nebezpečí).

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0658/10       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné ohřívače plynu
 
Značka: Polar Track
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Av 1959, č. DBN-100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože plamen uhazujte pomocí proudu vzduchu, a proto není konstruována tak, aby rychlost úniku plynu nebyla nebezpečná a aby únik plynu po hašení plamene byl omezen, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného paliva. Návod k použití navíc není v nizozemštině, který by mohl vést ke zneužití výrobku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přenosný přímý tlakový plyn v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0659/10       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné kamna na plyn – Přenosný prostor
 
Značka: Polar Track
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BDZ-160
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože kontrola může být snadno přesunuta a nebrání náhodné manipulaci. Návod k použití navíc není v nizozemštině, který by mohl vést ke zneužití výrobku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přenosné kamna na tlak plynu v plastovém obalu s lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0635/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Vzduchové pistole – Airměkkého Gun
 
Značka: Zhuqi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZQ-737 + +
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3. Lasery třídy 3 nesmějí být uváděny na trh pro použití spotřebiteli.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černobarevné plastové vzduchové pistole spalující 6 mm BB bulletky a vybavené laserem (třída 3).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0632/10       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice – Ie in movimento
 
Značka: Pedro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu uvolňování niklu (0.6 µg/cm²/týden).


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Dvouvrstvé stříbrné náušnice připevněné k bílé značce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0633/10       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel – LED-Schlüsselanhänger mit Laser
 
Značka: Infactory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NC-5152; EAN 4022107105309
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3. Lasery třídy 3 nesmějí být uváděny na trh pro použití spotřebiteli.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Klíčový prstenec se dvěma 2 světly LED a laserovým zařízením s návodem k použití a lepenkové krabici. Rozměry: 70 x 33 x 8 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0657/10       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel – Pružný laserový ukazatel – laserové a LED světlo s magnetem
 
Značka: Blackspur Hand Tools.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RT 312.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3. Lasery třídy 3 nesmějí být uváděny na trh pro použití spotřebiteli.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu distributorem a dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laser má stříbrnou barvenou tělo a hlava s černým pružným hrdlem. Přístroj obsahuje magnet ve spodní části a je provozován třemi knoflíkovými bateriemi.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0643/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Run Quickly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X371
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože není opatřen mechanismem, který by byl odolný vůči dětem.


Podle rozhodnutí 2006/502/ES členské státy zajistí, aby na trh byly uváděny pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Silver zbarvený zapalovač se zapalovacím mechanismem ve tvaru boty (přibližné rozměry: 7.5 x 2.5 x 1,1 cm). Zapalovače jsou zabaleny v šedesátidenní kartonové krabici (25 položek), nést označení RUN QUICKNĚ SVĚTCE a pozor na odlehčení před dětmi ve 6 jazycích (přibližné rozměry: 17.5 x 10 x 8,2 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0656/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní svítilna – svítilna tabulky Dog
 
Značka: Kare Design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  69367
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné při umístění a vyjmutí žárovky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Plastová svítilna ve tvaru psa zabaleného v lepenkové krabici. Modrá, růžová nebo zelená.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0640/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – KLX125 a D-Tracker 125
 
Značka: Kawasaki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KLX125, KLX125 C, KLX125D a D-Tracker 125. Pořadová čísla: 1. LX125C – JKALX125CCD00054 až JKALX125CCA01255 2. LX125D – JKALX125DDAD00077 společnosti JKALX125DDAD01560
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko poranění, protože olej se může z zařízení pro zadní náraz propouštět a může se dostat do zadní pneumatiky, která vede k případné nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Švédsko, Portugalsko, Nizozemsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0653/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kombinovaný kočárek a golfový kočárek – Zefyr
 
Značka: Patron
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  544E, 562E, 578E, 579E, 597E
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože existují otvory, v nichž by se prsty dítěte mohly zachytit. Kromě toho existuje chemické riziko, protože krycí materiál s rukojetí obsahuje 14,5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Kombinovaný pram a tlakoměr se čtyřmi plastovými koly, všechna jsou vybavena brzdovým zařízením. Držadlo je výškově stavitelné a skládací. Různé modely jsou shodné a liší se pouze barvou.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0636/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pěnové puzzle puzzle
 
Značka: Sun Ta Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  93261023, kód EAN: 4715643010236
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení u dětí, protože malé části se snadno oddělují a mohou být vkládány do úst.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pěnová puzzle s 10 kusy. Zvířata je možné odebrat a vrátit ke každému kusu. Průhledné obaly s papírovou etiketou.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0641/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Auto jako hračky v velikonočním vejce- Kyöpelinvestuori
 
Značka: Doghill
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 0110296.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože pneumatiky hračky obsahují 3,8 % hmot. bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 14 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP) a 5,5 % hmot. di (isodecyl) ftalátu (DIDP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové hračky, které jsou obsaženy v čokoládové vejcích zabalené do fialové hliníkové fólie.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0642/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – kroužkování sněhem sněhem
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 150 a článek 180, EAN na etiketě, která se na hračce zřekne bez čokolády 38303200, EAN na etiketě hračky s čokoládou 3831104301291
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože levé plastové oko hračky, které zcela zapadá do válce pro malé části, může snadno oddělit a spolknout děti.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hrudky s hrubými sněhovými krytinami, z nichž jeden má červený kůlu a jeden s modrým potahem, s čokoládou nebo bez čokolády, pro všechny věkové skupiny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0645/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vlak – baterie – Happy
 
Značka: SS SEN YE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SY788
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje:


Nebezpečí zalknutí, protože části hračky, které se zcela vejdou do malé části válce, se mohou snadno oddělit,


Chemické riziko, způsobené nadměrným obsahem olova (534 mg/kg nad limit 90 mg/kg) a chrómem (146 mg/kg nad limit 60 mg/kg).


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Plastická dráha z plastu, která je provozována na bateriích, přední část ve tvaru hrndy. Malá část vodědy je součástí balení. Výrobek je prodáván v varolské kartonové krabici s transparentním oknem, vyobrazení hračky a označení Happy Train, NO.SY788 a další.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0646/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – Loypaby
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3356
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál hlavy obsahuje 23,5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje obchodníkem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka s tvrdým plastovým tělem a měkká plastová hlava; vlasy lopatkové ze dvou bočních pletenců, z nichž každý má červenou studu; bílé a bílé oděvy se zelenými a purpurovými motýly a tečkami stříbrnými; vedení růžového mobilního telefonu z tvrdého plastu na pravé straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0651/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle puzzle (puzzle push block)
 
Značka: Wiky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 118622, kód EAN: 8590331186228
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části a které by děti mohly spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu distributorem objednaným orgány. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dobrovolné pozastavení prodeje.

 
Popis:  Zhotovitelé z pěnové puzzle zhotovená z 6 kusů. Některé prvky, např. jahody, houby atd., mohou být odebrány a vráceny do každého jednotlivého kusu. Výrobek je balen v průhledné fólii s papírovou etiketou, na níž je zobrazen obraz výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0652/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – oradovatelné Baby
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  113265, bod. Č. 99249/03, kód EAN: 8590331132652
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože snadno přetvářejí malé části, které by dítě mohlo spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panenka má hlavu, ruce a nohy vyrobené z měkčeného PVC, což je textilie, plněné materiálem. Oblečený v modré kalhoty, tričko a patice. Na růžice se nachází bílá plastová figurína na růžovém papíru v ústech, která při svém odběru způsobuje, aby panenka mohla csy. Zabaleny do růžové lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0660/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Armáda mající povahu hraček s mobilním telefonem – vojenské záležitosti
 
Značka: JC - Jie Cheng toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  položka č.: 5247261, kód EAN: 8713152472619
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je 98 dB, která překračuje mezní hodnotu 80 dB.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Černý a červený mobilní telefon s žlutými tlačítky pro baterie. Do obalu jsou zahrnuty figurky vojáka, psa a střelných zbraní. Výrobek je prodáván v blistém balení s fotografiemi vojáků, názvem „vojenské záležitosti“ a jiným označením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0634/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské spedice
 
Značka: El Puente
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GUO-20–913
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože uvolňuje azobarviva v červeném materiálu (4-chlor-o-toluidin: 1 471 mg/kg).


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ostatní děti, j. n., v plastových fólií, z bavlny, 70 cm široké, červené.
Země původu:  Guatemala
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0647/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Výstroj pro kojence
 
Značka: Miss Gang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EN 714, EN 716, HU 3016, HU 3018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobky představují riziko:


Zalknutí, protože mají snadno odstranitelné části, které se vejdou do válce pro malé části,


Uškrcení, protože výrobky mají duty na stažení s volným konci, které nejsou chráněny před třepáním.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1. Model HU 3016: Tento druh dětské kočárky se skládá z fialového pocení a kalhot a béžové tričko s kontrastem na krku a motivech i vzduchem. Přední strana horního okraje tvoří žabí návrh a následující prohlášení: Tance, Miss Wear Best and Happy Day. 2. Model HU 3018: Tato výstroj pro kojence a malé děti se skládá z matričního tričko a kalhot a béžového pocení. Přední strana horní části má CAT a slovo: Květ. 3. Vzor EN 714: Tato výstroj se skládá z růžové kalhoty a tričko a béžového potýku, která mají žabí konstrukci a jsou označeny nápisem: Tanec, Miss Wear Best. Tato zdobení se vylosuje. 4. Vzor EN 716: Pěchovací výstroj na výzbroj a výstroj obsahující béžové tričko. Pocení a tričko se vyznačuje vyšívané kočku se slovy ořezů a slovo: „Promešte“. Trička mají na hrudník zip a barvicí pásky, jakož i následky v motivech. Mají štítek, na kterém je uvedena značka, číslo modelu a velikost.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0650/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské boty – Bf studio
 
Značka: Tapas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vnitřní kožený podšívka boty a silikagelová sáčky obsahují dimethylfumarát (DMF). Hodnota DMF v obložení se pohybuje mezi 2.2 až 2,8 mg/kg. V sáčcích se množství DMF pohybuje mezi 2.1 až 19 mg/kg. V sáčcích obsahujících šedé nebo hnědé malé kuličky činí DMF přibližně 400 mg/kg.


Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bronzově barvená dětská soudní obuv s bronzovou barvou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0655/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mléko těla zesvětla- Orgánu Treat Creafying Skin Beautifying Milk
 
Značka: Caring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10019653–001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2.9 ± 0,1 % hydrochinonu (INCI) jako prostředku pro bělení kůže.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  350 ml bílé neprůhledné plastové lahve, balené v tištěné a orazítkované lepenkové krabici.
Země původu:  Nigérie
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0631/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér – adaptér – univerzální adaptér
 
Značka: Prostima
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 931L MUTI AAC 10A 250V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2007032200604.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože některé kolíky jsou i nadále přístupné a lze se jich během používání dotýkat, zatímco ostatní kolíky jsou zaslepeny do zásuvky. Živé části jsou proto přístupné v době, kdy se výrobek běžně používá.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Síťový adaptér z bílého plastu. Balení je průhledná blistka. Pro použití ve Spojeném království, USA, Africe a Evropě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0637/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED lampa – LED-valopatki
 
Značka: Valtavalo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 22SW5009110044
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vzdálenost mezi živým modulem typu LED-modul a přístupným kovovým orgánem není dostačující.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj LED (typ T8 trubice).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0638/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Ledtronics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: LED48T8–288-TPW-001W čárový kód: 6 410047 062178
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože při výměně světelného zdroje je kontaktní kolík jednoho konce světelného zdroje přístupný a uživatel se jej může dotknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj (typ T8 trubkového zářiče)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 10 fotografií

2 ze 10 fotografií

3 ze 10 fotografií

4 ze 10 fotografií

5 ze 10 fotografií

6 ze 10 fotografií

7 ze 10 fotografií

8 ze 10 fotografií

9 ze 10 fotografií

10 ze 10 fotografií

Číslo varování: 0644/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelný zdroj – plazmový světelný zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GR94309, čárový kód: 6 438168 018232 GR94310, čárový kód: 6 438168 018249 GR94311, čárový kód: 6 438168 018256 GR94312, čárový kód: 6 438168 018263 GR94313, čárový kód: 6 438168 018270
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože spodní část uzavřeného prostoru je odstranitelná ručně a živé části desky jsou přístupné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kolonové soupravy (různé modely v podobě různých čísel)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0648/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické ohřívače ventilátoru – Fan Heater/2KW Helüfter
 
Značka: Home Classics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH – 801 a FH04, bod č.: 18117 EAN 8711252181172.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože během užívání se plastové díly mohou roztavit a zjelit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické ohřívače ventilátoru třídy II, 1800–2000 W, 220–240 V, plastové skříně bílé umělé hmoty, termostat, regulátoru teploty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0649/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické konvektory – KON 2000 a KON 2000 TT
 
Značka: EINHELL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KDNE 2000: Číslo položky 23.386.00; KDNE 2000 TT: Číslo položky 23.386.50. Stažení se týká výrobků s identifikačním číslem 01014, uvedených na trh v letech 2004 až 2007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobky představují nebezpečí požáru, protože elektrické spojení elektrické sítě může převednout teplo, což může způsobit požár v plastových dílech.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.


Jedna událost, při níž došlo k úmrtí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  KDNE 2000: Elektrické konvektory, topný výkon: 2000 Watt, ochranná třída I, rozměry 690 x 110 x 480 mm. KDNE 2000 TT: Elektrické konvektory s vypínačem ventilátoru, topný výkon: 2000 Watt, ochranná třída I, rozměry 690 x 120 x 480 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Dánsko, Slovinsko, Malta, Itálie