Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 13 ( Zveřejněno: 02/04/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0575/10       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné kamna na plyn – Karkatochenkocher
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BG 1100;Kód EAN 4304493343993.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, protože spaliny obsahují příliš mnoho oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovové jednoplynové kamna s plastovým držákem na plynové nádrži, včetně dvou nádob na plný plyn, balených do obdélníku z lepenkové krabice.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0580/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Elektronický zapalovač – vysoce kvalitní zapalovač
 
Značka: Flame Fire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X1036A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože není opatřen mechanismem, který by byl odolný vůči dětem.Podle rozhodnutí 2006/502/ES členské státy zajistí, aby na trh byly uváděny pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černý a stříbrný zapalovač s západkou horního okraje, který odhalí stříbrný mechanismus zapalování (přibližné rozměry:5.8 x 2.7 x 1,2 cm).Zapalovač je opatřen třemi malými dekorativními bezbarvými skly.Zapalovače se balí do krabičky s modrou lepenkou (50 ks), což je v horní části obrázku Statutu svobody.Na obalu je uvedeno upozornění na „Uchovávejte světlý pás z dětí“ ve 6 jazycích (přibližné rozměry:16.8 x 11.3 x 7,5 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0586/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Elektronický zapalovač – elektronický
 
Značka: Atomic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Identifikační údaj položky:36164Cr, 5místný kód na světlém základu:39023, číslo šarže:GC 51182
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 014663 047964 (na obalu)
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože nesplňuje nezbytné požadavky, pokud jde o výšku plamene, odolnost proti sprašnosti, rozprašování nebo rozprašování a hašení plameneVýrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení SLIM, opětovně plnitelné piezoelektrický zapalovač, s černou vrchní a červenou pevnou částí (přibližné rozměry:8 x 2.5 x 1 cm).Zapalovače jsou vybaveny mechanismem pro dětskou výživu (CR) a jsou zabaleny v černooranžovém krabici (50 ks) s bezpečnostními pokyny a upozorněními ve 11 jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0587/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Elektronický zapalovač – elektronické krásy
 
Značka: Atomic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Elektronická Beauty, ID položky:3628401, 5místný kód na světlém základu:39007, číslo šarže:GK 51182
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 014663 053347 (na obalu)
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože výrobek se může snadno rozbít z důvodu nedostatečného odporu při jeho snížení a palivo může uniknout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení SLIM pro opětovně plnitelné piezoelektrické zařízení pro všechny bílé plyny (přibližné rozměry:8.2 x 2.5 x 1 cm).Zapalovače jsou vybaveny mechanismem pro bezpečné nakládání s dětmi (CR) a jsou zabaleny v černooranžovém krabici (50 ks) s bezpečnostními pokyny a upozorněními ve 12 jazycích (přibližné rozměry:13 x 12 x 8,7 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0576/10       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Rotuladas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  106/04
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože:Odolnost izolačního odporu není dostatečná;Spojení terminálů nejsou přiměřená;Průřez vodičů je příliš malý;— kabel není dostatečně zakotven;Neexistuje žádná ochrana proti vlhkým podmínkám, které by mohly vzniknout při běžném používání.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Světelné řetězy se světly ve tvaru květů různých barev.Balení v průhledném sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0596/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Lampa – Disko Trafiklys/Disco Traffic Light
 
Značka: Tiger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200010047589
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Živé části jsou přístupné ve chvíli, kdy je světlomet nahrazen,Zachování krytu, který je otevřen pro výměnu světelného zdroje, není dostačující,Vnitřní rozvody pro objímky žárovek mají průřez menší, než je požadováno;a nebezpečí požáru, protože:Plastový materiál, který si ponechá napájecí komponenty v poloze, není dostatečně odolný proti ohni.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Tygr.Ozdobná svítilna ve formě světelného signalizačního zařízení, 27 cm vysoká, s různými blikajícími režimy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Dánsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0571/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Peugeot 3008
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená ve dnech 16. až 21. dubna 2009, čísla podvozku VF30URH89S045367 až VF30U9HZH9S062766.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože přední nárazníku se může uvolnit, spadnout na silnici a představovat překážku pro jiná vozidla, která způsobí nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Španělsko, Řecko, Švédsko, Portugalsko, Finsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0572/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – Jumpy
 
Značka: Citroën
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2.0 L HDI, vozidla vyrobená od 1. ledna 2007 do 9. července 2008, čísla podvozku 64003006 až 8Z001315.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože existuje možnost kontaktu palivové hadice s motorem, který by mohl způsobit nošení palivové hadice vedoucí k úniku paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Dánsko, Bulharsko, Litva, Slovinsko, Maďarsko, Španělsko, Estonsko, Švédsko, Portugalsko, Finsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0591/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Berlingo
 
Značka: Citroen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 7 * * * * *, ES schválení typu e2 * 2001/116 * 0366.Vozidla vyrobená mezi lednem 2009 a 18. srpnem 2009 s identifikačními čísly VF77J9HZC67644761 až VF77J9HXC9J212242.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidlo představuje riziko zranění, protože spojovací koule, která zajišťuje hradítko zadního okna, se může otáčet tak, aby se zadní okno mohlo v některých případech uvolnit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Norsko, Dánsko, Slovinsko, Bulharsko, Španělsko, Švédsko, Portugalsko, Finsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0592/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – partner
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 7 * * * * *, ES schválení typu e2 * 2001/116 * 0365.Vozidla vyrobená mezi lednem 2009 a 18. srpnem 2009 s identifikačními čísly VF37S9HZC68035785 až VF37J9HZC9J208730.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidlo představuje riziko zranění, protože spojovací koule, která zajišťuje hradítko zadního okna, se může otáčet tak, aby se zadní okno mohlo v některých případech uvolnit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Automobil/skříňový vůz
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Norsko, Švédsko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0597/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Feroza, kočičí a Roky
 
Značka: Daihatsu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Feroza, Roky, kočka
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru a chemického nebezpečí, protože může dojít k prasknutí v ventilačním ventilu systému recirkulace palivových par po rozsáhlém provozním období a palivových par může vstoupit do vnitřku vozidla.Jeden incident nahlášený v souvislosti s požárem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil s pohonem čtyř kol.Feroza:Typ F3 *, ABE F126;Kočičí/Roky:Typy F8 *, F9 * ABE F151Vozidla vyrobená v letech 1985 až 1996 s těmito identifikačními čísly vozidel:JD000F3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0600/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/Van – Spramen
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená v období od května 2006 do dubna 2009.< an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2010-w13/2010-w13_30-vin.pdf „>Viz přiložený seznam VIN čísel
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože filtr separátoru motorového oleje může být v pohybu s částicemi nečistot, který zvyšuje tlak v klikové skříni a který vede k možnosti, že olej unikne na horké součástky v motorovém prostoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil nebo skříňový vůz.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Německo, Dánsko, Irsko, Litva, Švédsko, Maďarsko, Bulharsko, Španělsko, Estonsko, Malta, Portugalsko, Nizozemsko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0581/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Protipožární pleť – Bludeken/Couverture AntiFeu
 
Značka: Saval
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  08362040
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru, protože během jeho používání se může vznítit, vznítit uživatele nebo vznítit okolí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Protipožární ploška pro hašení požáru v kuchyni o rozměrech 90 x 90 cm, s červeným obalem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0593/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Protipožární pleť – Bludeken/Couverture AntiFeu
 
Značka: Ansul
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6104
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru, protože během jeho používání se může vznítit, vznítit uživatele nebo vznítit okolí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Protipožární pleť pro hašení požáru v kuchyni o rozměrech 90 x 90 cm, zabalený v bílé plastové skořápce
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0583/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Bertoni
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:BW-4, položka 822,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 800678 908229 Vzor:BW-3, položka 821.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože sedadlo se může roztrhnout ostrými hranami.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Baswalker vyrobený z plastu s textilním sedadlem a kovovou sklopnou konstrukcí.Rozdíl mezi těmito dvěma modely spočívá v nedostatku hudební hračky ve vzoru BW-3 a různých obrázcích.Výrobek je balen v průhledném balení, z polyethylenových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0630/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Středně velký kontejner pro kojence a malé děti
 
Značka: Infantino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  551–710 – UPC 773554517101.551–734 – UPC 773554517347.151–321 – UPC 773554513219.151–322 – UPC 773554513226.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení pro děti v prvních několika měsících života (mladší než čtyři měsíce věku), protože existuje možnost, že i) tkanina sminika se může lisovat proti nosu a ústům dítěte, uctíme dýchání dítěte a uzdravení dítěte, a ii) když mling chová tak, že se kojeni ukrývá do hrudníku, může dojít k omezení dýchacích cest, což může omezit dodávky kyslíku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nosič měkké textilie pro kojence a malé děti s čalouněnou ramenou popruhem, kterou rodiče a pečovatelé nosí na dítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Polsko, Kypr, Švédsko, Irsko, Bulharsko, Norsko, Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0574/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Dezzy delfínů
 
Značka: Cloud B
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  30140260
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože povrch baterií je příliš horký a není dostatečně izolován;a nebezpečí zalknutí kvůli přítomnosti malé části (tlačítka „zapnuto/vypnuto“), které může dítě snadno oddělit a které by mohlo dítě spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šedá a bílá hračka „měkké“ hračky ve formě delfína, dlouhá 20 cm, s užitným hradlem napájeným hradlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0585/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení hračky do koupele
 
Značka: Animal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko— nebezpečí udušení, protože píšťaly se mohou snadno oddělit a spolknout, aPoškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hrachová hrachová hrachová zrna, skřípěky, hračky s měkkými plasty v 8 různých barvách a tvarech – s prvkem založeným na vyzařování zvuku.Zabalený v plastovém sáčku, který je připevněn k barevné originální etiketě.Zadní část štítku je označena:„letní zvířata pro ovoce“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0589/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle – podložka 72-puzzle
 
Značka: Möbelix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:9007019153019
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se vejdou do malé části válce a mohou být spolknuty dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládanka puzzle sestává z 72 puzzle z materiálu podobného tvaru.Každá část obsahuje vyjímatelný údaj nebo písmeno.Velikost jednotlivé složky:přibližně 16 x 16 cm.Mohou být použity jako skládanka a pro hraní her.Zdrhovadla vyrobená z ohebného průhledného plastu, která je opatřena barevně potištěný leták (viz přiložené fotografie).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0594/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle s puzzle – EVA PUZZLE MATS
 
Značka: IAN YING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje odnímatelné části, které se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračka zabalená do čirého plastového obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0595/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kostky a podobné výrobky
 
Značka: Prestige
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ac-1120 kód 9400030024215
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože zelená kostra obsahuje 143 mg/kg chromu a 633 mg/kg olova a žlutá krychle obsahuje 254 mg/kg chromu a 1 263 mg/kg olova.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka zabalená do čirého plastového obalu.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0598/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – pes
 
Značka: Muaa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  500010056
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plošinový pendant je snadno odstranitelný a zapadá do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Výrobek je růžovým hračkám s hrudí, které se na uště přiváží k uší a těstem.Kolem krku se nachází přívěsý pendant.Na lepenkovém štítku je uveden text „měkké hračky pro hračky“, značka a čárový kód.
Země původu:  Argentina
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0577/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská sportovní výstroj – Pure Speed – Blazng Tzábradlí
 
Značka: Gilgin Gocuk
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská sportovní výstroj skládající se ze dvou částí – horní částí s kapucí a pár kalhot, s vytištěným vyobrazením automobilu a nápisem PURE SPRYL – BLAZINNG TRAILS v horní části.Výbava pro děti se prodává bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0578/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská sportovní výstroj – Angeles
 
Značka: Tandem
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost:12 M, 18 M, 24 M.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sportovní výstroj pro děti sestávající ze dvou částí – horní část s kapucí a pár kalhot, obchodní značka Tandem, určená pro děti do 7 let.Sportovní výstroje pro děti se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0582/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí oděv a pocení u dětí
 
Značka: 1. YLISI; 2. GLORIOUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.XL-89462.BPO-5946
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999032759466
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v oblasti pasu.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1.Růžový stůl pro děti sestávající ze dvou částí určených pro děti ve věku 1 let.Přední strana pocení má výšivky a tištěný návrh.Pocení má kapuci s funkčními kordy a kalhoty mají kordy v prostoru pasu;2.Pocení s kapucí, šedou barvou s ozdobnou šitím a potiskem na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0584/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pár obsedání pro děti – slečnice
 
Značka: Kai Xiang Kid`s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ne.:F9029;Velikost:ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 6, 8, 10.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Obsedání pro děti, které láká kapuci s textilními kordy a kovovými čelistmi.Kalhoty mají funkční, upevňovou textilní šňůru s kovem v prostoru pasu.Na přední straně nahoře se nachází nápis:„Děti akce“, fotografie z koťat.Na zadní straně je uveden další nápis „Mass Sance action“ a obrázek obsahující kitten s dekorativními prvky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0599/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dítě celkem – Roper a tělo
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Romper:B10FB70102E0 (6–12 měsíců) a B10FB70104E0 (12 měsíců a nahoru).Subjekt:B10FB70402E0.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plastové části se mohou při použití prasknout při výrobě malých částí, které by mohly děti spolknout nebo vdechnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobky jsou romper a tělo z bavlny, barvené modrou barvou s bílými nápisy.Výrobky jsou připevněny umělonem.(výrobky s kovovým povrchem jsou bezpečné podle prohlášení obchodníka).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Nizozemsko, Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0601/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony výrobcích pro péči o vlasy
 
Značka: Alter ego
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 008 277 072 173,300 ml, číslo šarže 28057G18;2. čárový kód:8 008 277 072 050,300 ml, číslo šarže 27307G17;3. čárový kód 8 008 277 070 230,350 ml, číslo šarže 3737C05;4. čárový kód 8 008 277 072 074,250 ml, číslo šarže 25886I18.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje methyldibromglutaronitril, který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1.Šampon Hastie [Curl] CURLY TEZSER Curl cleaner, 300 ml, 35 Lt, plastové obaly;2.Šampony Hastie [sleek] sleek BEAUY Smouting omoter, 300 ml, 33 p., plastové obaly;3.Šampon REMOVING SHAMPOO, 350 ml, 42 Lt, plastové obaly;4.Balzám Hastie [patek] prek elegance Smoking balm, 250 ml, 36 Lt, plastové obaly.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko, Portugalsko, Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0573/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická zástrčka
 
Značka: Rayo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  33030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430204330306
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné bez vložení kolíku.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílá elektrická zástrčka v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0579/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér
 
Značka: Fang An
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FA-609
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6985184855056
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:— postrádá požadovanou izolaci na vodičových dílech;Je předslucháno,Pojistky jsou přišroubovány k plastům namísto kovu.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tři způsob použití síťového přívodu k použití ze sítě, k přeměně jedné zásuvky na tři zásuvky.Obal je karton s průhlednou plastem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0588/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér – Celosvětový cestovní adaptér
 
Značka: Travel Blue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kat.Č. 179, EAN:5 018 404 001 795
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kontaktní kolíky, určené pro použití v USA, mohou být exponovány a mohly by se jich dotknout v době, kdy žijí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní adaptér.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0590/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rýžový sporák
 
Značka: Tiger King
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ARC-G18HT
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není uzemněn a v případě poruchy izolace se vnější obal stane živý;a vzhledem k tomu, že izolace kabelu je tak křehká, že po krátkém čase, které by se mohly dotknout, jsou po krátkém čase trhliny, které by se mohly dotknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sporák rýže o průměru přibližně 26 cm s uzavíratelným víčkem, 220 V, 700 Watt, kapacita:1.8 litrů
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0602/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysavač – DC05 Motorhlavový vysavač
 
Značka: Dyson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  079.Výrobek prodávaný mezi 2000 a 2005.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože hadice se může z rukojeti oddělit a tři elektrické kontakty mohou být vystaveny.Pokud se uživatel dotkne těchto kontaktů během chodu stroje, může dojít k úrazu elektrickým proudem.Deset oznámených incidentů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Domácí vysavač.Barva šedé a purpurové barvy a dodávané v balení značky Dyson s požadovanými bezpečnostními výstrahami a provozními pokyny.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Itálie