Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 48 ( Objavljeno: 29/11/2019)
Obavijest A12/1741/19 privremeno je povučena iz izvješća 47 – 2019 u razdoblju 22. – 11. na zahtjev tijela koje provodi prijavljivanje dok se čekaju rezultati daljnje istrage.Obavijest INFO/0121/19 objavljena u tjednim izvješćima za razdoblje 2019. – 44. izmijenjena je u skladu s člankom 12. obavijesti (ozbiljan rizik) s referentnim brojem A12/1810/19.Nadogradnja je provedena na zahtjev tijela koje provodi prijavljivanje nakon što je naveden detaljan opis rizika.

 
Tjedno izvješće o potrošačkim proizvodima
Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1830/19       
Kategorija:  Pokućstvo
 
Proizvod:  Uredska stolica
 
Marka: STANS
 
Ime: office chair, BLACK
 
Vrsta/broj modela:  716 – 18 – 1016
 
Broj serije / crtični kod:  6902244129179
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Sjedalo nije dovoljno stabilno i otpor kotrljanja je prenizak.
Stolac se stoga može lako prevrnuti, što dovodi do pada korisnika i ozljeda.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 1335 – 2.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Uredska stolica (60 x 61 x 89 – 99 cm) koja se prodaje u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Estonija

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1755/19       
Kategorija:  Uređaji
 
Proizvod:  Traka za pisanje
 
Marka: Denver
 
Ime: Fitness Band
 
Vrsta/broj modela:  BFH-13
 
Broj serije / crtični kod:  5706751037542
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Lemovi u zglobu sadrže olovo (izmjerena vrijednost do 54,8 % masenog udjela), a plastika unutarnjih kabela sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 1,4 %).
Olovo predstavlja rizik za okoliš.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, otrovni su za vodene organizme u niskim koncentracijama i bioakumulativni u divljim vrstama i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2) i Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Zelena i crna gumena vrpca sa senzorima za praćenje zdravlja.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Njemačka

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1808/19       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Stražnje svjetlo bicikla
 
Marka: Sportson
 
Ime: Tail light
 
Vrsta/broj modela:  XC986A-LB02
 
Broj serije / crtični kod:  2500018500052
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Baterija sadrži kadmij (izmjerena vrijednost 0,003 % masenog udjela).
Kadmij predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu s Direktivom o baterijama, Direktivom br. 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Crveno svjetlo za bicikle s uključenim akumulatorom.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1831/19       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Ogrlice
 
Marka: Zbijia Jewlery
 
Ime: Best friends
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Metal sadrži prekomjernu količinu kadmija (vrijednost dozrijevanja do 17 % masenog udjela).
Kadmij je štetan za zdravlje ljudi jer se nakuplja u tijelu, može oštetiti organe i uzrokovati rak.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Zlatna i srebrna ogrlica sa srcem podijeljena na dva dijela.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1776/19       
Kategorija:  Laserski pokazivači
 
Proizvod:  Laserski pokazivač
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  CL-608
 
Broj serije / crtični kod:  5992018090251
 
Vrsta rizika:  Oštećenje vida
 
Laserski je snop presnažan.
Izravno gledanje laserskog snopa može uzrokovati oštećenje vida.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 60825.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Burgndijski laserski pokazivač boje 4 do 1 s prigušnom olovkom, laserskim pokazivačem, LED žaruljom i scenom.Uređaj pokreće tri dugmaste baterije.Pakiranje:metalna kutija u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1767/19       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Tekućina za e-cigarete
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Arome:Apple Berry Crumble, Blackberg, Blackcurrant (Millions), Blue Raspberry, Blueberg Burst, Blueberry Crush, bubblegum (Millions), Cherry Waves, Cola Bottles, Cola Ice, Cookie Dough, Jam Roly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime, Aspry, Slush, Rawie Dough, Jam Roly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime, Sluck Slush, Rainie Dough, Jam Roly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime, Sluch, Rainie Dough, Jam Roly Poly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime Lime, Aspry, Slush, Cookie Dough, Jam Roly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime, Sluchinry, Cola Ice, Cookie Dough, Jam Roly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime, Sluck Sluch, Cookie Dough, Jam Roly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime, Slubry, Sywry, Cookie Dough, Jam Roly Poly, Kiwi Lemon Kool, Neon Lime, Sluck Sluk, Cookie, Jam Roly, Kiwi Leml Kola Lemi Lime, šparovac, bakrovac, bakrov (špaš))3, 6, 12,18 mg/ml nikotina
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod sadrži nikotin (do 18 mg/ml), koji je razvrstan kao akutno toksičan, ali nema letak koji potrošaču pruža informacije o sigurnoj i ispravnoj uporabi proizvoda.
Korisnik stoga nema informacije za izbjegavanje opasnosti koje nastaju kad proizvod dođe u doticaj s kožom ili ako se proguta.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o duhanskim proizvodima (2014/40/EU).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Poduzeta je radnja kako bi se proizvod uskladio, distributeru i svim trgovcima na malo u Republici Irskoj dostavljen je informativni letak koji se stavlja sa svakim jediničnim paketom., Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Plastična boca koja sadrži 10 ml tekućine za ponovno punjenje e-cigareta u kartonskoj kutiji različitih boja, ovisno o okusu.Proizvodi su se prodavali i na internetu.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Irska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1783/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Noćno svjetlo
 
Marka: Polux
 
Ime: Potworek
 
Vrsta/broj modela:  indeks:310057SE1802WD-1obrazac:855
 
Broj serije / crtični kod:  SV. 5901508310057.
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Noćno svjetlo može biti privlačno djeci.
Dijete može izvući svjetlost iz utičnice i primiti električni udar.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Predana noćna svjetla u obliku monstera.Proizvod se priključuje izravno u utičnicu.Pakiranje:prozirni plastični blister s papirnom nogom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1801/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Torba s punjačem baterije
 
Marka: H.Z.M
 
Ime: POWER STYLE
 
Vrsta/broj modela:  N0:UREDBA BR. 18064/1200308;HZM888OA
 
Broj serije / crtični kod:  8 034012 003089
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Dimenzije utikača za punjenje akumulatora manje su od zahtijevane.Osim toga, električna izolacija punjača nije odgovarajuća.
Korisnik može dotaknuti dostupne dijelove pod naponom i primiti električni udar.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće norme EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Skup LED žarulja, punjača baterije i baterije.Pakiranje:crna kutija za darove s magnetskim zatvaračem u kartonskim kutijama.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1805/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Noćno svjetlo
 
Marka: Polux
 
Ime: Motylek
 
Vrsta/broj modela:  indeks:310071SE1802WD-1obrazac:851
 
Broj serije / crtični kod:  5901508310071
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Noćno svjetlo može biti privlačno djeci.
Dijete može izvući svjetlost iz utičnice i primiti električni udar.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  LED noćna svjetla u obliku leptira.Proizvod se priključuje izravno u utičnicu.Pakiranje:prozirni plastični blister s papirnatom stražnjom pločom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1823/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Noćno svjetlo
 
Marka: Polux
 
Ime: Pszczolka
 
Vrsta/broj modela:  indeks:310064SE1802WD-1obrazac:852
 
Broj serije / crtični kod:  5901508310064
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Noćno svjetlo može biti privlačno djeci.
Dijete može izvući svjetlost iz utičnice i primiti električni udar.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Zeleno noćno svjetlo u obliku pčela.Proizvod se priključuje izravno u utičnicu.Pakiranje:prozirni plastični blister s papirnatom stražnjom pločom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1836/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Svjetleće svjetlo rukavice
 
Marka: ByON
 
Ime: Globe Lamp Wireless
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Rezultati ispitivanja pokazuju da lemu u svjetiljci sadrži 30 % masenog udjela olova.
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Bijela bežična svjetiljka 13 x 14 cm
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1760/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putnički vagon/lako gospodarsko vozilo
 
Marka: Fiat
 
Ime: Scudo
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E2 * 2007/46 * 0056 * 16;tip:270
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su između 26. veljače 2014. i 13. srpnja 2016..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Dijelovi podvozja mogu se odvojiti.
Shodno tome, oni mogu pasti na cestu dok je vozilo u pokretu, što utječe na stabilnost vozila i povećava rizik od nesreće za vozila i nakon prometovanja.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Putnički kombi/lako gospodarsko vozilo pod oznakom opoziva Fiata:6231
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Luksemburg

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1765/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Vozilo za sve terene
 
Marka: Polaris
 
Ime: Ranger Diesel
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac 2019.
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su između 28/02/2019 i 10/09/2019.
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Cijev za gorivo nije dovoljno zaštićena.
Ako se pogonski pojas prekine ili otkaže tijekom rada, vod za gorivo mogao bi se oštetiti.U skladu s tim, gorivo može curiti, čime se povećava rizik od požara.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Vozilo za sve terene.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1771/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Dio motornog vozila
 
Marka: Lemförder
 
Ime: Central track rod
 
Vrsta/broj modela:  Alpina B10 E39 Kombi:KTYPNR: 14806KTYPNR: 11727/KBA Nr.:7656/301KTYPNR: 14808/KBA Nr.:7656/303— BMW 5 er E39 TouringKTYPNR: 7748/KBA Nr.:0005/606— BMW 5 er E39:KTYPNR: 5545/KBA Nr.:0005/571KTYPNR: 13088/KBA Nr.:0005/634KTYPNR: 5404/KBA Nr.:0005/572. 0005/619KTYPNR: 10300/KBA Nr.:7909/311Model prikladan za sljedeća vozila:Alpina B10 E39:KTYPNR: 14805KTYPNR: 11725/KBA Nr.:7656/300KTYPNR: 14807/KBA Nr.:7656/302, dio br. LF 15789 02
 
Broj serije / crtični kod:  Serijski brojevi:0118 – 0218 i 0119 – 0519 zahvaćeni komadi proizvedeni su između 1. siječnja 2018. i 31. svibnja 2019.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zbog pogreške u proizvodnji, šipka staze može se odvojiti.
Posljedično, može doći do negativnog utjecaja na upravljivost vozila, čime se povećava rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Središnja tračnička šipka za BMW osobna vozila E39.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1791/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: RENAULT
 
Ime: Scenic IV, Talisman, Espace V
 
Vrsta/broj modela:  Scenična IV.:E2 * 2007/46 * 0574 ext 07 do 10;Talisman:E2 * 2007/46 * 0653 * 03 – e2 * 2007/46 * 0653 * 04;Eprostor V:E2 * 2007/46 * 0470 * 09 – e2 * 2007/46 * 0470 * 10;oznake modela:XFA, XFC, XFD
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su u pogonu u Douaiju između 21. rujna 2018. i 3. lipnja 2019..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Senzori NOx ne smiju se pravilno zategnuti.
To može dovesti do povećane opasnosti od požara.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobili opremljeni motorima r9N/M9R pod kodom Renault 0d6e.
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Estonija, Irska, Poljska, Portugal, Slovenija, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1793/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putnički vagon/lako gospodarsko vozilo
 
Marka: Mercedes-Benz
 
Ime: Sprinter
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E1 * 2007/46 * 1761 * 00, e1 * 2007/46 * 1763 * 00 Vrsta:FL3A4, FL3A5
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su između 17. rujna 2018. i 20. svibnja 2019..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Stabilizator na stražnjoj osovini nije ugrađen u skladu sa specifikacijama.
To može narušiti stabilnost vožnje i povećati rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Putnički kombi/lako gospodarsko vozilo pod oznakom opoziva Mercedes-Benz:VS3STABIHA.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1794/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Mercedes-Benz
 
Ime: B class, C class, E class, S class, GLA, GLC
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski brojevi:E1 * 2001/116 * 0470 * 17 – 23, e1 * 2001/116 * 0431 * 42 – 50, e1 * 2001/116 * 0457 * 34 – 41, e1 * 2001/116 * 0501 – 31, e38 * 2007/46 * 1 * 1560 – 04, e11 * 2007/46 * 1 – 1666, e00 * 06 – 1, e0335 * 2001/116 * 35 * 40 –,E1 * 2001/116 * 0480 * 22 – 29;ograničenja:245 G, 204, 204 K, 212, R1ES, R1EC, 221, 204 X;Serije modela:GLA (BR 156), razred C (BR 205), razred E (BR 213), razred S (BR 222), razred E Coupé/Cabrio (BR 238), razred B (BR 246), GLC (BR 253)
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su od ožujka 2017. do.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Vijak za pričvršćivanje koji povezuje nosač ručne upravljačke naprave ne smije biti ispravno ugrađen.
To može narušiti kontrolu nad vozilom i povećati rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Putnička vozila opremljena pomoći za „Easy Speed” korisnicima sa smanjenom pokretljivošću pod oznakom Mercedes-Benz za opoziv:8693001
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Hrvatska, Mađarska, Luksemburg

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1796/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Motocikl
 
Marka: Indian Motorcycle Company
 
Ime: Chief, Springfield, Chieftain, Roadmaster
 
Vrsta/broj modela:  Model za godinu 2014. – 2019.
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su između 06. lipnja 2013. i 30. svibnja 2019..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zbog oksidacije u kontaktima, prekidač stupnja prijenosa može dati netočan signal koji može dovesti do prikaza neispravnog stupnja prijenosa.
Neispravna indikacija stupnja prijenosa može povećati rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Motocikl pod kodom opoziva:I-19 – 03 – 2014 – 2019 IM HW.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska, Grčka, Irska, Švedska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1797/19       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Olovo psa
 
Marka: Nobby Design
 
Ime: Leine South
 
Vrsta/broj modela:  7814801
 
Broj serije / crtični kod:  403376083723
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod sadrži prekomjernu količinu kroma (VI) u koži (izmjerena vrijednost:13 mg/kg).
Krom (VI) izaziva preosjetljivost i može izazvati alergijske reakcije.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Dio olova crvene i crne kože crvene i crne kože veličine 2 m/14 mm s metalnim karabinerom i metalnom spojkom.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1772/19       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Radne rukavice
 
Marka: Jonsered AB
 
Ime: Style 100
 
Vrsta/broj modela:  Čl. 523 75 03. – 12.
 
Broj serije / crtični kod:  7392930083783, Datum proizvodnje:2017
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Koža u proizvodu sadržava krom VI (izmjerena vrijednost do:14 mg/kg).
Krom (VI) dovodi do preosjetljivosti i može izazvati alergijske reakcije.Proizvod nije u skladu s propisima o osobnoj zaštitnoj opremi i Uredbi REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Kako je naveo proizvođač, taj Jonsered model rukavica zamijenit će se novim modelom rukavica. (Autor: Proizvođač)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta, Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Rukavice izrađene od lisnatog materijala u mješavini s crvenim, sivim i crnim dijelovima.
Zemlja podrijetla:  Indija
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1781/19       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Radne rukavice
 
Marka: Toparc
 
Ime: Gants en croûte de cuir
 
Vrsta/broj modela:  Ref. dok. 045101
 
Broj serije / crtični kod:  31540200451
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Koža u proizvodu sadržava krom VI (izmjerena vrijednost:15,4 mg/kg).
Krom (VI) dovodi do preosjetljivosti i može izazvati alergijske reakcije.Proizvod nije u skladu s propisima o osobnoj zaštitnoj opremi i Uredbi REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Par čitljivih zaštitnih kožnih rukavica veličine uzorka 10.
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Francuska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1782/19       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Radne rukavice
 
Marka: CROSS
 
Ime: Gant de bricolage
 
Vrsta/broj modela:  60960000
 
Broj serije / crtični kod:  5411929005628
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Koža u proizvodu sadržava krom VI (izmjerena vrijednost:6,2 mg/kg).
Krom (VI) dovodi do preosjetljivosti i može izazvati alergijske reakcije.Proizvod nije u skladu s propisima o osobnoj zaštitnoj opremi i Uredbi REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Par tkanina „uradi sam” i kožnih rukavica veličine uzorka 9.
Zemlja podrijetla:  Belgija
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1819/19       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Vrtložni
 
Marka: DMM
 
Ime: Compact Swivel Range
 
Vrsta/broj modela:  Nexus 1 S-L (SW470), Nexus 2 S-S (SW480), Nexus 3 L-L (SW490)
 
Broj serije / crtični kod:  Serijski brojevi samo između 190790036E i 190790137E.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Okretna kugla nepravilno je sastavljena, a obje strane okretne kugle mogle bi se razdvojiti u određenim okolnostima.
Ako se razdvoji dok je natovaren, to bi moglo uzrokovati pad penjača i ozljede.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o osobnoj zaštitnoj opremi (od 21/04/2018 koja je stavljena izvan snage Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi) i odgovarajuće europske norme EN 362.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  https://dmmprofessional.com/Recall-Info/Nexus-recall-for-inspection

 
Opis:  Okretno tijelo nexus (SW460) s okovima na obje strane.Dostupno u 3 konfiguracija – kombinacija jednog malog D oblika i jedne velike zdjelice (oznaka proizvoda SW470), dvije male kapice u obliku D (oznaka proizvoda SW480) ili dvije veće kapice u obliku zdjelice (oznaka proizvoda SW490).
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1758/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Zviždaljke
 
Marka: Kid Party Play&Fun
 
Ime: Trillerpfeifen
 
Vrsta/broj modela:  0000432
 
Broj serije / crtični kod:  4022498505559, Serija:04/10
 
Vrsta rizika:  Oštećenje sluha
 
Razina zvučnog tlaka igračke je previsoka (izmjerena vrijednost do:122 dB).
To bi moglo dovesti do trajnog oštećenja sluha.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Komplet koji se sastoji od 4 tvrdog plastičnog zviždača (žuta, zelena, crvena, plava) s platnenim kordrom.Prodaje se u prozirnoj plastičnoj vrećici s presavijenim kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Austrija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1761/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Meko punjena igračka usisnom šalicom
 
Marka: Lahjamaa
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1) G5096 2) G5091
 
Broj serije / crtični kod:  1) 6438323650963 2) 6438323650918
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od igračaka.Plastični materijal usisnih čaša sadrži previše ftalata
Dijete bi ih moglo staviti u usta i gurati ih.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Lilački plijesni kunić i bijeli sjedeći jednokukuruz s ružičastim kopita i rogovima te obojenim repom i manom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1763/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Zubarski prsten
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: baby tete Baby Teether N...sing Bracelet Shower Gi
 
Vrsta/broj modela:  X000UVPOZN
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07DBMZSM8
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od igračke.
Dijete može staviti mali dio u usta i začepiti ga.Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i relevantnom europskom normom EN71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  2 zubnih prstena izrađenih od drva s kuglicama i ukrasima za perje.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1766/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drvena igračka
 
Marka: Jaxtoy
 
Ime: Wooden toys
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Poko Poko BEAR/ASIN B075VNJ2SQ
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Gušenje
 
Proizvod sadržava male kuglice koje se mogu odvojiti, a uže je predugačke.
Kao posljedica toga, malo dijete može ih staviti u usta i gurati.Nadalje, dijete se može uhvatiti nakon što vrat uđe u dugački kord.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Drvena igračka za guranje i povlačenje s nogom koji rukuje bubnjem koji se prodaje u kartonskoj kutiji.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1769/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična igračka
 
Marka: King jiale
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  X000ZH52H7
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07DRCVXJZ
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Gušenje, Ozljede
 
Mali metalni dijelovi mogu se lako odvojiti.Štapina za ribolov je preduga.Neki dijelovi kompleta strše previše.
Dijete može staviti mali dio u usta i začepiti ga.Dijete bi se moglo ugušiti ako se predugo uže oko vrata.Dijete bi moglo biti ozlijeđeno kada padne pri polaganju jednog od predmeta koji trguju.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Komplet od 10 plastičnih igračaka za kupanje koje se prodaju u mreži sa žutom vješalicom.Dobna preporuka:za djecu stariju od 6 mjeseci.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1770/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka s mekanom podlogom
 
Marka: PEPCO
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  mod.SKU29147102Boja:VrhnjeSTIL 291471· DA/B W18
 
Broj serije / crtični kod:  2200329147167
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Pristupačna plastificirana pjena u krilima proizvoda može se lako razgraditi na male komade.
Malo je dijete moglo staviti te dijelove u usta i prigušiti.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajućeg europskog stanara EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Uništenje proizvoda

 
Opis:  Meka igračka u obliku bijelog medvjeda s krilima nosi ružičastu odjeću.Proizvod se prodaje nepakirano.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Hrvatska, Estonija, Poljska, Slovenija

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1775/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: My first Fashion perfect
 
Vrsta/broj modela:  N° 969
 
Broj serije / crtični kod:  5903242403859, Lot br.:20456
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal proizvoda sadržava prekomjernu količinu di- „izononil” ftalata (DINP) i bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerene vrijednosti:3,6 % i 0,49 % masenog udjela).
Ti ftalati mogu štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja njihova reproduktivnog sustava i jetre.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Plastična lutka s ružičastom dlakom.Proizvod se isporučuje u kartonskoj kutiji s prozirnom prednjom stranom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1778/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mikrofon igračke
 
Marka: Happy To Sing
 
Ime: LOVELY MICROPHONE
 
Vrsta/broj modela:  Sjajno n° 9958 – 27TOČKA BR.VS237381
 
Broj serije / crtični kod:  5999100636316
 
Vrsta rizika:  Oštećenje sluha
 
Razina buke igračke previsoka.
Moglo bi uzrokovati oštećenje sluha.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Baterijska radio i ružičasti mikrofon koji emitira zeleno bljeskajuće svjetlo i glazba, koji se prodaju u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1779/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Meko punjena igračka
 
Marka: OMG TOYS
 
Ime: Lion Dog
 
Vrsta/broj modela:  OMG8635 – 20CM
 
Broj serije / crtični kod:  5350301015131
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Plastične folije na šapama proizvoda mogu se lako lomiti i odvojiti, stvarajući male dijelove.
Malo dijete može ih staviti u usta i počistiti ih.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme En 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Mekana igračka u obliku smeđih pasa s crnim ušima.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Malta
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1780/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Interaktivna meka igračka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  ITEM.N0.HH1797
 
Broj serije / crtični kod:  7820190317978
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi (oči i nosa) mogu se lako odvojiti od meke igračke, stvarajući male dijelove.Odjeljak za baterije može se lako otvoriti, a baterije ostaju dostupne.
Dijete može staviti baterije u usta, što može izazvati crijevnu iritaciju.Malo dijete može ih staviti u usta i prigušnicu.Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i odgovarajućom europskom normom EN 71 – 1 i EN 62115.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uništenje proizvoda, Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Mekana igračka u obliku psa s baterijom.Pas ima plastične oči i nosa.Nosite santa vest i poklopac.Pas emitira zvuk kore i kreće se neovisno.Proizvod je dostupan u različitim bojama.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1785/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drvena slagalica
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Wimagic
 
Vrsta/broj modela:  ZKB-602
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07MJG2YPW
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od igračke (pribadače plodova).
Dijete može staviti mali dio u usta i začepiti ga.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Amazon je uklonio taj popis proizvoda., Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Drvena slagalica s konstrukcijom karike, rana edukacijska igračka, obavještajni razvoj, prepoznavanje životinja.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1786/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drvena igračka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Bee wooden toy
 
Vrsta/broj modela:  Tip:Košnice/model pčela:MJBT01/Ref. X000ZZNPDR
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07HDXY4F8
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti (pčele).
Malo dijete može ih staviti u usta i prigušnicu.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Amazon je uklonio taj popis proizvoda., Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Drvena kućica koja imitira košnicu pčela s pčelama koje se prodaju u kartonskoj kutiji.Proizvođač u skladu s trima upozorenjima na kutiji.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1787/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastični komplet za lutke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  SCY80105102 [A04R21 – 11 – 02] 190514132327089037
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07BF56GJ4
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Igračka sadržava prekomjernu količinu di- (2-etilheksil) ftalata (DEHP), dibutil-ftalata (DBP) i di- „izononil” ftalata (DINP) (izmjerena vrijednost:19,2 %, 0,28 %, 0,74 % masenog udjela).
Ti ftalati mogu štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava i jetre.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH i zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Komplet od 5 malih plastičnih lutaka obrađenih u različitim bojama (2 ružičastih, 2 ljubičastih i 1 žutih) koje se prodaju u prozirnoj plastičnoj vrećici.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1788/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet za labavu igračku
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Slime
 
Vrsta/broj modela:  BESTZY 4 pcs Fluffy Ball Slime/X000VASE0P
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07F71XQMZ
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Migracija bora iz sluznice igračke previsoka je (izmjerena vrijednost do 1 875 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetiti zdravlju djece oštećenjem reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Komplet od 4 različitih stakalaca u prozirnim kuglicama i prozirnom plastičnom vrećicom koja sadrži male obojene kugle;pakiranje u kartonsku kutiju.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1789/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična igračka
 
Marka: NEW toys
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Mini Stories Toys/X000WM4Y83
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07H5HBVZ3
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija, Ozljede
 
Mali dijelovi mogu se odvojiti.Osim toga, oštri dijelovi postaju dostupni. igračka sadržava prekomjernu količinu di- (2-etilheksil) ftalata (DEHP) i di- „izononil” ftalata (DINP) (izmjerena vrijednost:14,5 %, 1,30 % masenog udjela).
Malo dijete može staviti male komade u usta, a oštri dijelovi mogu uzrokovati ozljede.Ftalati mogu štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH i sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Taj je popis proizvoda uklonio Amazon.eu (Autor: Distributer, Ostalo)

 
Opis:  Skup od 6 plastičnih životinjskih znakova koji se prodaju u prozirnoj plastičnoj ambalaži.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1790/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastični komplet za lutke
 
Marka: Abababy
 
Ime: My Toys Series
 
Vrsta/broj modela:  2896 – 9
 
Broj serije / crtični kod:  6219051718961
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadržava 2-etilheksil ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost:35 % masenog udjela).
Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Plastični stroj igračke s djetetom, bočicom za dijete, balonom i zviždačem.Pakiranje:plastična mrežasta mreža.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1798/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka za igru
 
Marka: TOYMYTOY
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07B8J7HRN
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od igračke.
Dijete može staviti mali dio u usta i začepiti ga.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Dvije drvene igračke sa zapečaćenim igračkama u različitim bojama.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1799/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Jigsawpuzzle
 
Marka: Sipliv
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07C718FM9
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od igračke.
Dijete može staviti mali dio u usta i začepiti ga.Da proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Drvna slagalica džigvile za djecu od 2 do 5 godina.Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1800/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Dječja bočica s teerima i rolama
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Bobora
 
Vrsta/broj modela:  SL84802
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07GFM8ZKB
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Sisa bočice za hranjenje može stršiti oko baze i može se odvojiti.
Kao rezultat toga, dijete može ući u usta, a dijete može na njega izaći.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Plastika Baby Teether Rattle u boci Big Baby (9 komada).Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1803/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Meka igračka s ključevima
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  WIFNDTU PORTE-CLES EN PELUCHE DOUX POUR SAC DE POUPEE motif Cochon 10 CM/Piglet 21021695 [Red] 5A.9.2.68
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07MYYRZ7J
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Gušenje
 
Mali dijelovi (prsten i odvojivi zatvarač) mogu se lako odvojiti od igračke.Malo dijete može staviti male dijelove u usta i prigušnicu.
Osim toga, plastika ambalaže previše je tanka i prevelika:Ako dijete igra s njom, plastika može prekriti nos i usta, što bi dovelo do gušenja djeteta.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Amazon je uklonio taj popis proizvoda., Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Meko punjena prasad s klavijaturom koji se prodaje u prozirnoj plastičnoj vrećici.Materijal za punjenje lagano je parfimiran.Proizvod se prodavao na internetu (posebno preko društva Amazon).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1804/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Magnetska ribolovna igračka
 
Marka: Baby Brother
 
Ime: Fishing Game
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac BX-201
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Mala magnetska kuka ima visoki magnetski tok i lako se može odvojiti.
Ako ga malo dijete stavi u usta, može izazvati gušenje.Ako se magneti progutaju zajedno, mogli bi se privući jedni drugima, uzrokujući crijevnu blokadu ili perforaciju.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Divljač za ribolov koja se sastoji od 12 obojane ribe izrađene od drvenih ploča s metalnim zakovicama i dva drvena ribarska štapića s magnetom na kraju ribarskog konopa.Pakiranje:kartonska kutija
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1806/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka s mekanom podlogom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  TOČKA BR. 8871.
 
Broj serije / crtični kod:  6945808887108
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Plastične oči, puller patentnog ključa, bijeli plastični dijelovi užadi i kabeli mogu se lako odvojiti od igračke, što stvara male dijelove.
Malo dijete moglo bi male dijelove staviti u usta i gurati.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Distributer)

 
Opis:  Siva meko punjena igračka u obliku ovce s bijelom glavom, šalicom oko vrata i patentnim zatvaračem na leđima.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1807/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Meka lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  303817 1XCR2032 01/18
 
Broj serije / crtični kod:  6410413038172
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija, Ozljede
 
Odjeljak za baterije može se lako otvoriti bez uporabe alata, čime se omogućuje pristup bateriji gumba i malim dijelovima koji se mogu lako odvojiti (zvučnik s visokim magnetskim tokom, tipka za guranje, pločica i žice).Osim toga, vlaknasti prepuni materijal lako je dostupan zbog nedostatka određenih šavova.
Dijete bi moglo staviti male dijelove ili dugmad u usta, što bi moglo naštetiti probavnom traktu djeteta ili gušenju.Ako se mali magnetski dio i drugi metalni predmeti progutaju, mogli bi privući jedni druge, uzrokujući crijevnu blokadu ili perforaciju.Materijal za punjenje može uzrokovati gušenje ako ih djeca stave u usta.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantnih europskih normi EN 71 – 1 i EN 62115.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Meko punjena lutka s plastičnom glavom, rukama i nogama, s odjećom svijetloplave i ružičaste boje.Lutka sadržava baterije s gumbastim ćelijama.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska, Island

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1809/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drvene igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  MFR-126 ili MFR-137
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Uže igračke je predugo.
Može se omotati oko vrata djeteta i dovesti do davljenja.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Drvene igračke na žicama koje se vise iz luka ili šipki.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1812/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet za glazbene igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Jouet Musical Tambour
 
Vrsta/broj modela:  Glazbena igračka/Lalang Bébé „Frappez le Tambour”
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B01M70L0UY
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od različitih glazbenih instrumenata igračke ili se mogu slomiti.Remeni bubnja igračke nemaju mehanizam za brzo otpuštanje i nekoliko dijelova strši.
Dijete može staviti male dijelove u usta i gurati.Dijete koje nosi bubanj može se zaglaviti kad se remen bubnja uhvati u nepomični predmet.Dijete bi moglo biti ozlijeđeno pri padanju dok je stavilo usni dio trbuha u usta.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Amazon je uklonio taj popis proizvoda., Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Plastične bubnjeve, trbuh i marake za djecu koji se prodaju u prozirnoj plastičnoj vrećici.Proizvod se prodavao na internetu (posebno preko društva Amazon).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1813/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: ANITA COLLECTOR – PINK / IT´S A GIRL
 
Vrsta/broj modela:  Br. DX11 (na pakiranju)N: 158386 (na etiketi)
 
Broj serije / crtični kod:  8584156158386
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadržava prekomjernu količinu 2-etilheksil ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost:19,4 % masenog udjela).
Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Plastične lutke pakirane u prozirnu plastičnu vrećicu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1814/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Sweet FASHION
 
Vrsta/broj modela:  Q883T2H1152K12
 
Broj serije / crtični kod:  8598831800002
PROIZVOD JE KRIVOTVOREN
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadržava prekomjernu količinu 2-etilheksil ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost do 18,7 % masenog udjela).
Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Plastična lutka (visoka 15 cm) s rešetkama na sirevima, dlaka se povukla u dva potisnica.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1815/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: THE FASHION Happy every day
 
Vrsta/broj modela:  BR. HY881
 
Broj serije / crtični kod:  LT6903108323160, LT2316
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadržava prekomjernu količinu 2-etilheksil ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost do 25,9 % masenog udjela).
Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Plastična lutka visoka je oko 16 cm s dugom crnom kosom.DOBNA SKUPINA 3 +
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1816/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Mermaid
 
Vrsta/broj modela:  BR. 1867
 
Broj serije / crtični kod:  6909911023174, LT2317
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal plastične lutke sadržava prekomjernu količinu 2-etilheksil ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost do 25,1 % masenog udjela).
Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Plastična mermaidna lutka, visoka 36 cm.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1817/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Lovely Girl – Sunny doll
 
Vrsta/broj modela:  N:151196;W818A2;BR. W818
 
Broj serije / crtični kod:  8584156151196
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal glave lutke sadrži prekomjernu količinu bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost od 14,6 % masenog udjela).
Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Plastične lutke pakirane u kartonsku kutiju s prozirnim prozorčićem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1818/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastični komplet za lutke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Focus Girl Wild
 
Vrsta/broj modela:  BR. 888
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal glave lutke sadrži prekomjernu količinu bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost od 17,4 % masenog udjela).
Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Plastična lutka s dodatkom pakirana u blister pakiranje s kartonskom stražnjom stranom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1820/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Baterijska meka igračka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: TALK BACK PARROT
 
Vrsta/broj modela:  YS2009/JD29016
 
Broj serije / crtični kod:  8545233290160
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
U lemu se nalazi prekomjerna količina olova (izmjerena vrijednost do 74,8 % masenog udjela).
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (ROHS 2).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  To je igračka za bateriju – dva tekstilna parkata koja sjede na plastičnom stalku.Igračka emitira zvuk.Igračka se prodaje u kartonskoj kutiji s plastičnim štitnikom.Igračku napaja 6 x AA baterija.Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godina.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1821/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična igračka na baterijski pogon
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Funny Plane Arioso music
 
Vrsta/broj modela:  669
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
U lemu se nalazi prekomjerna količina olova (izmjerena vrijednost do 74,8 % masenog udjela).
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (ROHS 2).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  To je plastična baterijska igračka, zrakoplov u kojem se nalaze životinje.Igračka emitira svjetlost i zvuk.Igračku napaja 3 x AA baterija.Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godina.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1822/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična igračka na baterijski pogon
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Singing Bird
 
Vrsta/broj modela:  6688 – 3/Item br. 29436
 
Broj serije / crtični kod:  5845233294360
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
U lemu se nalazi prekomjerna količina olova (izmjerena vrijednost do 74,8 % masenog udjela).
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (ROHS 2).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Riječ je o plastičnoj igrački koja se napaja iz akumulatora od 3 x AA, koja se prodaje u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1825/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plijesni medvjed
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Amycute
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07NVGJPX7
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Gušenje
 
Mali dijelovi mogu se lako odvojiti od igračke, a materijal za punjenje lako je dostupan.Malo dijete može staviti male dijelove ili materijal za punjenje u usta i hod.
Štoviše, plastična je ambalaža previše tanka.Ako dijete ima pakiranje, plastika može pokriti usta i nos, što će dovesti do gušenja djeteta.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Amazon je uklonio taj popis proizvoda., Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Osim toga, medvjed nosi komplet za stupnjevanje.Proizvod se prodavao na internetu (posebno preko društva Amazon).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1826/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastične igračke za patku/kupanje
 
Marka: Denis
 
Ime: Yellow Duck Adventure New Journey
 
Vrsta/broj modela:  Čl. 66. – 564000. (HWA987405 HB8801)
 
Broj serije / crtični kod:  3850223665640., grupa 15012019.
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal proizvoda sadržava bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP), dibutil ftalat (DBP) i di- „izononil” ftalat (DINP) (izmjerene vrijednosti:24 %, 0,36 % masenog udjela i 0,28 %).
Ti ftalati mogu štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja njihova reproduktivnog sustava i jetre.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Žuta plastična igračka pačja s malim patkama, zapakirana u mrežu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovenija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1827/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet za puške igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Br. 006
 
Broj serije / crtični kod:  ASIN B07MZZD7JV
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Usisne čaše mogu se lako odvojiti od projektila.
Ako dijete stavi projektil u usta, usisne čaše mogu odvojiti i ometati dišne putove.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Amazon je uklonio taj popis proizvoda., Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Igračke se pakiraju za djecu, a prodaju se u blister pakiranju s kartonskom stražnjom stranom.Proizvod se prodavao na internetu (posebno preko društva Amazon).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1828/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Meka lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Happy dolls
 
Vrsta/broj modela:  Br. 3020B
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija
 
Mali dijelovi (gumb, trepavice, dijelovi odjeće) mogu se lako odvojiti od lutke.Malo dijete može ih staviti u usta i gurati.
Nadalje, plastični materijal glave sadrži 2-etilheksil ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost:6 % masenog udjela).Taj ftalat može štetiti zdravlju djece i uzrokovati moguća oštećenja reproduktivnog sustava.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Lutke s plastičnom prednjom i mekom punjenom trupom, rukama i nogama, koje se prodaju u plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1833/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračke punjene mekom
 
Marka: ALL NEW MATERIALS
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  4029069238601
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija
 
Odjeljak za baterije lako je dostupan i može se otvoriti bez upotrebe bilo kojeg alata, čime se omogućuje pristup malim dijelovima koji se mogu lako odvojiti i baterijama.
Dijete može staviti male dijelove ili baterije u usta, što bi moglo prouzročiti gušenje ili oštećenje gastrointestinalnog trakta.Nadalje, plastični nož i premaz žica sadržavaju bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost do 13 % masenog udjela).Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka, Uredbe REACH i relevantnih europskih normi EN 71 – 1 i EN 62115.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Baterijski punjena igračka u obliku ružičaste medvjedice.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1834/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Svjetleći štap
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: SVITINI TYCINKY
 
Vrsta/broj modela:  TK80101H12A
 
Broj serije / crtični kod:  6958312561204
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Poklopac odjeljka za baterije može se lako puknuti, pri čemu gumbaste baterije ostaju dostupne.
Dijete može staviti baterije u usta, što bi moglo uzrokovati oštećenje djetetova gastrointestinalnog trakta ako se proguta.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 62115.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Upozoravanje potrošača na rizike, Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Plastični svijetli štap koji se napaja trima gumbastim baterijama.Proizvod se prodavao u prozirnoj plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1835/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet igračke sa zaklopkom
 
Marka: Abababy, TOYS
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Točka br.:1888 – 1889 720
 
Broj serije / crtični kod:  8226815542128
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod može lako razbiti otpuštanje i proizvodnju malih dijelova.Osim toga, njegov je rukohvat predug.
Malo dijete može staviti ručku ili male dijelove u usta i na njih udariti.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i odgovarajuće europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Različiti setovi koji se sastoje od dviju plastičnih dugmadi različitih boja, pakiranih u prozirnu vrećicu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1756/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja trešnja
 
Marka: BIKKEMBERGS
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  FE60
 
Broj serije / crtični kod:  8000065232202
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod ima vezice sa slobodnim krajevima u području vrata.
Vezice mogu postati zarobljene tijekom različitih aktivnosti djeteta, što dovodi do davljenja.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Dječja komičana majica bijele boje, namijenjena dječacima u dobi od 3 godina.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1757/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja odjeća
 
Marka: BIKKEMBERGS
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  ZF64
 
Broj serije / crtični kod:  8000065274196
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Majica za znojenje ima vezice sa slobodnim krajevima na području vrata.
Uzice za pisanje mogu se zarobiti za vrijeme raznih aktivnosti djeteta, što može dovesti do davljenja.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Dječja odjeća koja se sastoji od majice i hlača tamnoplave boje, namijenjenog dječacima u dobi od 8 godina.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1762/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Odjeća za djecu
 
Marka: Two in a castle
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  T08594303T08590806
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Ozljede
 
Proizvod nosi funkcionalne uzice blizu vrata koje se vezuju na gornjem stražnjem dijelu.
Korde se mogu zatvarati tijekom različitih aktivnosti djeteta, što može dovesti do ozljeda i/ili davljenja.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Kratka haljina bez rukava namijenjena za 6, 8 godina djevojaka.
Zemlja podrijetla:  Grčka
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Grčka

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1764/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Komplet bikini za djecu
 
Marka: MODERN OCEAN
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  OBRAZAC 133.
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Gornji dio ima užad sa slobodnim krajevima koji se vežu oko vrata.
Korde se mogu zatvarati tijekom različitih aktivnosti djeteta, što dovodi do davljenja.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer)

 
Opis:  Dva komada bikini postavljena u dva različita motiva (zelene bijele pruge ili zelene crne pruge) koji se prodaju u prozirnoj plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Hrvatska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1777/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Lažni čavli
 
Marka: Naked7
 
Ime: Fringed iris nail
 
Vrsta/broj modela:  TOČKA:913
 
Broj serije / crtični kod:  6955015691306
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Prema popisu sastojaka, ljepilo sadržava dibutil ftalat (DBP), koji je zabranjen u kozmetičkim proizvodima.
Taj ftalat može štetiti zdravlju osoba, uzrokujući moguće oštećenje njihova reproduktivnog sustava ili nerođenog djeteta.Proizvod nije u skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Komplet plastičnih čavli (12 komada), isporučen ljepilom u narančastoj cijevi, pakiran u kartonsku vrećicu.Svaki čavli ukrašen je leptirom i rinestonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Rumunjska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1811/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Lederhosen (hlače stisnute ispod kožnih stisaka)
 
Marka: Deiters / Oktoberzauber
 
Ime: Leather breeches - Babette - pink
 
Vrsta/broj modela:  8042 – 008 – 010
 
Broj serije / crtični kod: