Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 05/03/2010)
Oprava
Oznámení 0259/10 ze zprávy 7 z 2010 bylo odstraněno na základě dodatečných informací o posouzení rizik, které poskytly francouzské orgány.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0398/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Přesun dortů – Cake k go
 
Značka: Butlers
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4035644815181.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. Výrobek obsahuje malé oddělitelné části, které mohou děti umístit do úst a uchovat si je.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Malý tvarovaný výrobek v pohyblivé části tvarohu, ozdobený, též s nepatrným ovocem, bez obalu. Rozměry: 60 mm x 60 mm x 25 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0437/10       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Air Sport Gun
 
Značka: Galaxy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G.50 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3. Lasery třídy 3 nesmějí být uváděny na trh pro použití spotřebiteli.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černoplastové vzduchové pistole (přibližné rozměry: L: 51 cm, W: 6 cm, H: 24 cm), střelba z plastu s plastovým pouzdrem o výšce 6 mm a vybavená laserovým zdrojem světla. Výrobek je prodáván modře – zelené obaly (přibližné rozměry: 57 x 20 x 6 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0429/10       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice – Janina
 
Značka: Kik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  kyk-8208700149.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu uvolnění niklu ve výši 0.614 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Módní náušnice vyrobené z tmavého kovu a řetězové vazby s měděným jádrem, plastovými kotouče a patkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0396/10       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Sada pro opravy pneumatik jízdních kol
 
Značka: Bronco (Red Sun)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mm 435, čárový kód 731015001453.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 14 % hmotnostních benzenu a 1,1 % hmotnostních toluenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Výrobek obsahuje několik položek, včetně trubky s pryžovým roztokem s obchodní značkou Červený Sun.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0435/10       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Rolling
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 3KD128CR, 5místný kód týkající se světlého základu: 39018.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože není dostatečně odolný vůči pádu nebo zvýšeným teplotám.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastové plnitelné plynové zapalovače s fotografiemi starých reklamních plakátů (přibližné rozměry: 6.2 x 2.6 x 1 cm). Všechny zapalovače se balí do vícebarevného kartonu (50 položek, bezpečnostních hrotů a návodu k použití, přibližné rozměry: 14.4 x 13.8 x 6,3 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0445/10       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – Guirnalda Cortina Red de 144 Microbolobillias con multifuncion osvětlovací řetězec
 
Značka: Ante
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HJ-144L/4F,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858852706789.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože dráty nejsou zabezpečeny proti uvolnění, základní izolované části jsou přístupné, plocha průřezu vzorků je příliš malá, šňůry nejsou náležitě chráněny proti tažné síle a krouticímu momentu a izolace pálených spojů je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Součástí světelného řetězce je 144 sériově spojených miniaturních výbojek s rezistentním bridge, blikající jednotka a síťového přívodu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0446/10       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – Guirnalda Cortina 160 Microbolobillias con multifuncion osvětlovací řetězec
 
Značka: Ante
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HJ-160L/4F,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858852706772.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože dráty nejsou zabezpečeny proti uvolnění, základní izolované části jsou přístupné, plocha průřezu vzorků je příliš malá, šňůry nejsou náležitě chráněny proti tažné síle a krouticímu momentu a izolace pálených spojů je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Součástí světelného řetězce je 160 sériově spojených miniaturních výbojek s rezistentním bridge, blikající jednotka a síťového přívodu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0409/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – 308 SW a 308 SW
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4 * * * * *
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože intenzivní používání může vést k tomu, že se úlovek po vstupu kapoty v otevřeném prostoru zastaví.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  ES schválení typu: E2 * 2001/116 * 0362 *. Dotčená vozidla jsou vozidla vyrobená v období od 10. září 2007 do 17. listopadu 2007 s následujícími identifikačními čísly vozidel: VF34C5FTFT55076216 až VF34HRHJ55040570, VF34A5FWC55020462 až VF34CRHRJ55070694. Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Island, Řecko, Slovinsko, Bulharsko, Švédsko, Maďarsko, Litva, Nizozemsko, Malta, Estonsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0433/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – XC60
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ D, ES schválení typu e9 * 2001/116 * 0068.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě bočního nárazu je pravděpodobné, že by boční panel mohl přijít do styku s mechanismem pro uvolnění bezpečnostních pásů a tím se uvolní bezpečnostní pás.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0425/10       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Odražeče – klíčový řetězec
 
Značka: Senior Products
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 6 420616 791156 (lišek a tygr), 6420616 790395 (stín), 6 420616 790401 (srdce), 6 420616 790388 (snést)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože viditelnost odrazek není dostačující. Výrobky dávají spotřebiteli falešný pocit bezpečí.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modré barvy, zelené, oranžové, růžové, červené, žluté nebo bílé odražeče, které jsou tvarovány tak, že jsou na nich kladky, lišky, stíny, srdce nebo tygří.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0400/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastít- The Best Welcome Giading for the Children
 
Značka: Funny Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HF 651880 HF651882
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Výrobky představují riziko:


— nebezpečí udávení, protože kuličkové a rukojeť se mohou snadno rozbít v malých částech a spolknout;

Dělené maso z důvodu přítomnosti několika nebezpečných otřepů.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  HF 651880: Žlutá a červená nebo červená a žlutá chrastítka s červenou rukojetí, která je balena do plastové sítě. HF651882: Zelená, červená a žlutá chrastítka bez držadla, balená v plastové síti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0404/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle – Eva (kopolymer ethylen-vinylacetátového kopolymeru)
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H 913
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, látky klasifikované směrnicí 67/548/EHS jako škodlivé při požití a při podráždění očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Samosložková podložka složená ze čtyř modrých panelů s vyobrazením znaků Disney. Na papírové etiketě, která je opřena o panely, je patrné ochabení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0407/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pitevní kroj
 
Značka: NKD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4016620951901 nebo 2015584922530; Článek č. 1558492.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože uvolňuje 530 mg/kg toluenu, která překračuje povolenou mezní hodnotu (30 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení: Bezbarvý průhledný plastový pytel s lepenkou, který znázorňuje kroj, informace z značení a další podrobnosti; Obsah: Dětské pivní kročení, které se skládá z obků, pásů a bananu.
Země původu:  Filipíny
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0408/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – snowlman
 
Značka: KSD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 665425; EAN 8711277089545.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože knoflíky lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve formě sněžného sněhu s kožešinovými kloboučkami, sadami a zimními boty, o délce přibližně 27 cm. Přiloženy jsou dvě etikety, které mimo jiné uvádějí podrobnosti o distributora a upozornění.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0410/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle podložka – EVA (ethylen-vinylacetátové kopolymery) puzzle puzzle (puzzle)
 
Značka: Boys toys - RTDAS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: 42007 a 42009.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422562420072 a 8422562420096.
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože materiál snadno vytváří malé části, které mohou představovat riziko nebezpečí udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Jde o plastovou skládanku složenou z kusů s barevnými písmeny a čísly. Výrobek se prodává v průhledném plastovém sáčku s lepenkou, na níž jsou uvedeny tyto informace: U chlapců hraček, u adresy a čárového kódu, označení CE, symbolu s uvedením symbolu, že je zakázáno děti mladší 3 let a upozornění, že se jedná o hračku obsahující malé části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0411/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Medvědi medová
 
Značka: Jia Li
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: YX20090921,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436036093679
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože oči této měkké hračky jsou nebezpečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Růžový plata je opatřen štítkem, na němž je uveden dovozce, s čárovým kódem, značkou CE, nápisem „Vyrobeno v Číně“ a upozorněním „nedoporučeno pro děti do 36 měsíců“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0422/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – Heisvaevt pehkuutiot
 
Značka: Mauri Kunnas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 36390000 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (houkačka koz) mohou snadno přijít s díly, které se vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  4 chrastítka s různými barevnými číselnými údaji, která jsou balena v lepenkové krabici. K údajům jsou připojeny různé malé částice, např. houkačka koz. Velikost krychle je 10 x 10 x 10 cm a plocha je 100 % bavlněných materiálů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0443/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnety pro hračky – chrastící magnety 4 pc magnetů
 
Značka: Knight
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F1–904590–4
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože magnety mají vysoký index magnetického toku a mohou zablokovat střeva, pokud by byly spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Čtyři chrastící magnety v plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0393/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský vesta pro děti bez rukávů
 
Značka: Setty Koop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 8216
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské vestky bez rukávů. Horní část kabátu má kapuci s funkční šňůrou, která končí v kane. Na přední straně je nápis „Setty KOOPXT“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0394/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: GMZ Clothing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 8219
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské týkošile určené pro děti do 7 let věku, které mají kapustu s funkčními šňůrami, ke konci svázané v kanesu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0395/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské výstupy
 
Značka: Sume
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  44146
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, a to z důvodu přítomnosti funkčních kordů v příklopu a v pase.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská výbava sestávající ze dvou částí, které jsou určeny pro děti do 7 let: pocení s kapucí, která má funkční kordy a pár kalhot, které mají kordy v prostoru pasu. Je k dispozici uchycený štítek a přišitý štítek. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0397/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Alyeser
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 372
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské trička s dlouhou rukávů určená pro děti do věku 7 let s kapotou, která je funkční šňůrou. Výrobek se prodává s připojeným štítkem v průhledném polyethylenovém obalu.
Země původu:  Sýrie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0399/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Bani
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské kalhoty s funkční korbou v prostoru pasu. Na jednu z kapes je vyznačeno číslo 29 a na zadní straně je šitou kapkou, která je opatřena nápisem: „Vintage RASE, 63 městské motory, brooklin“. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0401/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: SaiPa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 503–100, čárový kód 6420613295190.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Černé kalhoty pro malé děti s bílým pasem, žluté pruhy prachové a žluté stahovací šňůry v pase. Velikost 80–110 cm. 100 % bavlna.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0405/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Herod
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HB70727
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pocení určené dětem po dobu až 10 let s kulovou kapucí.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0412/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Dětské obzory, K-955KE, YI QI, 2. Dětské obzory, K-908KE, YI QI, 3. Dětské obleky pro dívky „Venus“ článek 907, DONG, 4. Dětská vesta. K-962 KE YI QI.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1. Dětské obkladové umění. K-955 KE YI Qi – supenter supenter avpants-růžový, vyšívané s malým šperkem, 2. Dětské obušky čl. K-908 KE YI QI – vyrobené z modrého pleteného materiálu, potoka s kapucí, vyšívací a tiskařská konstrukce, 3. Dětské obvazné pro dívky „Venus“, článek 907, DONG – jeleně kroužkovaný, zapínání na zipy a patky z růžového a potištěného pleteného materiálu, 4. Dětský zádržný systém K-962 KE YI QI vyrobený z šedého potištěného pleteného materiálu, vesta s kapucí, který je připevněn zimou, odhad textilních šňůr, jejichž účel je funkční a který je určen k tomu, aby odpovídal velikosti dětí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0413/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské halenky
 
Značka: XiaoJiLing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože květ a některé následky lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětské halenky, značka „XiaoJiLAN“, země původu: Čína. Na přední straně je používání květu s listy a následky. Jsou dvě kapsy s plastovými květy, které se na nich přilepí. U některých informací v cizím jazyce je připojeno označení: Xiao Ji Ling, XIAOJILING, TONGZHUANILIE. Halenky jsou zabaleny do celofánu, 12 položek v každém z nich.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0414/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Xinyuan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 506.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 62,5 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pánská obuv „XINYAAN“ s ozdobnou sponou, položka č. 506. Obuv se prodává společně s kouskem z PVC. Jsou baleny v lepenkové krabici, která rovněž obsahuje sáček s přípravkem proti vlhkosti, na němž je nápis „MOULDPROOF AGENT DO NOT EAT“. Obuv emituje silný pach chemické látky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0415/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vánoční ránek – Vánoce Merry
 
Značka: Unipri
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1505, 12
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože baterie jsou snadno přístupné, bez použití nástroje.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Vánožní klobouk s vyšívacím vzorem s předváhovým stromem a nápisem: Merry Vánoce, jakož i pět přerušovaných hvězd/vánočních stromků a bateriového prostoru. Klobouk je obsluhován dvěma bateriemi AA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0416/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sporty na dvou částech
 
Značka: Sancido® kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sportovní souprava pro děti sestávající ze dvou částí – horní části a dlouhé kalhoty, ochranné známky Sancido dětem určená pro děti do 7 let. Horní část má kapuci s funkční provázkem s konci svázanou v uzlech na přední straně, kde platí znak: „Kontrole“ je prazima, jejíž rozměry jsou 92, 86 a 74. Dětské sportovní soupravy jsou nabízeny k prodeji bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0417/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Seppälä
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 6438182286549.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože uvolňuje 660 mg/kg benzidinu, která překračuje povolenou mezní hodnotu (30 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bělomasé modře bílé viskózy, velikost 110 x 110 cm.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0418/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sportovní zařízení pro děti ve dvou částech
 
Značka: ALINGE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Z-034
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v digestoři a v pase.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sportovní souprava pro děti sestávající ze dvou částí – horní část s kapucí a kalhotami, ochranná známka ALINGE, High Class Fashion, Z-034, Velikost: 18 milionů, určeno pro děti do 7 let. Horní část má kapuci s funkční provázkem s konci svázanou v uzlech na přední straně, kde platí znak: Společnost „Athletic Special Division“ má zdrhovadla, má dvě boční kapsy. Spodní část soupravy má funkci, upevňovač (krajka) v prostoru pasu, který je přes tunel, přes šňůry šňůry v uzlech. Dětské sportovní soupravy jsou nabízeny k prodeji bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0419/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dvoudílné dětské obleky
 
Značka: KURTOĞLU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v digestoři a v pase.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílné dětské obleky určené pro děti do 7 let věku: kalhoty se šňůrami v pase a a pocení s funkčními kordy v digestoři, vyšívaných nápisů na přední straně: „Star dívka“ a tři hvězdy, s dekorativními kuličkami. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0420/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sladování jednostopých a potýkových kalhot
 
Značka: Xin Yi Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X-021
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Spárování jednostopých a potýkových kalhot. Tričko s potem má kapuci s funkční šňůrou. „Aberdeen“ (Aberdeen) je napsán na přední straně. Béžový a zelená nebo světle modrá a tmavě modrá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0421/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sladování jednostopých a potýkových kalhot
 
Značka: Miqishu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XM-08, XM-09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v pase kalhot a v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jednosložkové dětské kalhoty a pocení u dětí do 7 let. Kalhoty mají kordu kolem pasu; tričko s potem má kapuci s funkční šňůrou. Na přední straně jsou nápisy: Pouze Marine ocean 1848, Chipie, Relax. Výrobky jsou k dispozici v různých kombinacích barev. Výrobky se prodávají v celofánu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0423/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 0263130000030, č. n°70408
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Trička určená pro děti do 7 let, položka č. 70408, s označením obsahujícím nápis: Typu Jumbo, čárový kód: 0263130000030, země původu – Čína, dovozce pro Bulharsko, složení: 80 %, 20 % polyamid Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0424/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pláštěnky
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 0240746000036, položka č. 331547–04Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  331547–04Y pro děti, s kapucí, která má na koncích funkční provázky s dekorativními kuličkami. Kromě toho existují kordy s dekorativními kuličkami v dolní části oděvu. Jedná se o štítek s nápisem: Typu Jumbo, čárový kód: 0240746000036, země původu – Čína, dovozce pro Bulharsko, složení: 100 % akrylové. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0426/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Cybershop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 6417326011278
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva. Šedá barva uvolňuje 400 mg/kg benzidinu, která překračuje limit 30 mg/kg. Rovněž zelené a růžové zbarvení benzidinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Černý šál s šedými, zelenými a růžové útkovými nitěmi o velikosti přibližně 100 x 100 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0427/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětští pořavy
 
Značka: Urchin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. FH6617, bod č. FH6662
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská slava značky „Urchin“ určená pro děti ve věku 4–10 let s funkčními šňůrami v prostoru pasu. Výrobky mají štítky obsahující informace o položce č. FH6617 (kožený krčku halenka) a bodu č. FH6662 (suskinka hrdlého v kombinaci se skara), země původu – Čína, složení: 45 % vlna, 30 % akrylu, 15 % bezhotovostně, 10 % spédex. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0428/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské zapínací přístroje – Girls
 
Značka: Silver sun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. Т92 649, čárový kód 8693468926498 Č. j. Т91 649, čárový kód 8693468916499
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v pase.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské zapínací stroje, s krátkým slepou, obchodní značka: „Silver Sun“ s funkčními kordy v prostoru pasu, končící textilními kuličkami. Výrobky jsou označeny štítkem s informacemi o ref. č. Т92 649, čárový kód 8693468926498, obsah: 100 % akryl, původ: Turecko. Nabízené ve skupině s tričko s karoserií (ref. č. Т) 91 649, čárový kód: 8693468916499. Jsou nabízeny bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0431/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pláštěnky
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 0240879000033, č. položky 331553–23M
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  331553–23M pro děti, s kapucí, která má na koncích funkční provázky s dekorativními kuličkami. V dolní části oděvu jsou šňůry také. Jedná se o štítek s nápisem: Typu Jumbo, čárový kód: 0240879000033, země původu – Čína, dovozce pro složení Bulharska: 100 % akrylové. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0432/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  1. Tělo, 2. Celkový
 
Značka: Mansikka-Marja, Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Č. V-82–212238–887-RE1–2; 2. Č. V-60–281024–896-RE2–2.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti anilinu, který je jedovatý a má karcinogenní účinek. Úroveň anilinu měřená v analýze azobarviv byla 1 100 mg/kg anilinu v přípravku 1 a 1 200 mg/kg anilinu v přípravku 2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1. Tmavočervený subjekt pro dětskou výživu vyrobený z bavlny. Kovová tlačítka na ramenním a rozkrojovém prostoru. Velikost 68 cm. 2. Tmavočervené kojenecké kombinézy zhotovené z bavlny. Kovová tlačítka na hrdle. Velikost 56 cm.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0434/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Love Red
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor BLACK 0100; Odkaz 92200563.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4.2 a 4,1 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v podšívce a stélce.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černá, plochá čerpadla. V přední části jsou krajky, které na straně stojí na přídi a na popruhu. Jedná se o krabičku s černým lepenkou. Na krabičce je vytištěn název „lásky červený“ a na víku jsou červená jádra různých velikostí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0436/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský zádržný systém
 
Značka: Unique
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  38120
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců vyčnívajících pod dolní okraj oděvu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Kabát pro malé děti ve tvaru béžové a šedé s dvěma kapsy, příklopy a šňůry na stažení, vyčnívající pod spodním okrajem oděvu. Složení: 100 % bavlna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0438/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta – hlavní část
 
Značka: Grant 65
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: MW 93602; Čárový kód: 5206142801283.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská vesta ve modré barvě, která je odsazena pro děti ve věku 8 let. Kabát má v oblasti krku modré šňůry. Na etiketě je napsáno: „65“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0439/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka na šaty a vršek
 
Značka: Lù Lù
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: LW91422. Čárový kód: 5206142736011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení, protože horní okraj má volné konce v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zelený šaten se šedým stylem s šedým stylem pro dívky do 14 let. Horní část má dvě volné haldy na konci hrdla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0440/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bránice
 
Značka: Microbe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: QW94310; Čárový kód: 5206142779797
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti vázaného pásu v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Okruží a bránice určené pro dívky do 14 let s vázacím pásem v pase.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0441/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: Miss Grant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: FW92444 Čárový kód: 5206142772538
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti volných konců v prostoru krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívka proužkované obvičky v fialové barvě určené dětem do 14 let věku. Oděv má dvě volné haldy na konci hrdla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0442/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko se dívkou
 
Značka: Winx
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: WW92902; Čárový kód: 5206142756576.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžová pocení určená pro dívky do 11 let. Má kapuci se stahovacími šňůrami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0444/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro děti – Set School/Grizo Aimeri
 
Značka: Michel Dali
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 025B12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0911352.
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Šedá oblečení pro děti do 12 let. Tričko se nachází ve střední části. Kalhoty jsou navrženy s šňůrami v pase a pod kyčelního průřezu. na tomto oděvu je štítek, který uvádí název značky, model, složení, stáří, čárový kód a expozice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0402/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkové řízené stmívače – bezdrátové dálkové řízené zásuvka
 
Značka: FIAP Control Active
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2763
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260063161261
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


— vzdálenost mezi kontakty Země je příliš malá;

Komunikace se zemním plynem je snadné;

Při používání se přehřívá;

Vnější obal není dostatečně odolný proti teplu a může narušovat vystavení živých částí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Dálkově ovládaný stmívací zařízení pro použití se zásuvkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0403/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor – mini Tower Fan
 
Značka: Equation
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FZ30–48PR
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vnitřní součásti, které mají pouze základní izolaci, jsou přístupné a lze je dotknout prstů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Třírychlostní ventilátor pro minivěry, zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0406/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: Adam
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AD-1801
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290756002969
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože:


— vodiče napájecí šňůry jsou upevňovány pájením, pokud jsou vystaveny tlaku, který by mohl vést ke špatnému elektrickému kontaktu;


Ve základní podpoře jsou ostré hrany;


Přívodní šňůra není omezena pomocí kotevního úchytu šňůry.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Elektrický ventilátor, šedý s dvěma spínači – jeden pro zapnutí/vypnutí a jeden pro řízení rychlosti ventilátoru. 240V, 50 Hz, 120W, TŘÍDA I
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0430/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Electric tocaster – grlain DOM 164
 
Značka: Domoclip
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: CS 101029;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 523930 040108.
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože teplota přístupných ploch během používání je příliš vysoká. Pokyny navíc nejsou úplné, a zejména neobsahují upozornění, že by výrobek neměl být použit v blízkosti nebo pod hořlavým materiálem, jako jsou záclony.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stolicí, bílé kovové strany, 2 sloty, 7 stupňů hnědnutí, funkce uprostřed cyklu, 650 W
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 9