Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 45 ( Objavljeno: 08/11/2019)

 
Tjedno izvješće o potrošačkim proizvodima
Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1682/19       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Ribolovni alat
 
Marka: Abu Garcia
 
Ime: Jig kit 1
 
Vrsta/broj modela:  1345783
 
Broj serije / crtični kod:  036282309142
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Proizvod predstavlja rizik za okoliš jer su olovo između 0.017 – -0,056 % kadmija. Osim toga, proizvod sadržava DEHP do 46 % masenog udjela na popisu kandidata.
Zabranjeno je stavljanje na tržište proizvoda od PVC-a koji sadržavaju više od 0,01 % kadmija. Kadmij je štetan za okoliš i ljudsko zdravlje jer se akumulira u tijelu, može nanijeti štetu organima i uzrokovati rak.
Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika, Uništenje proizvoda (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Komplet plastičnih masa i kuka za ribolov u različitim bojama
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1683/19       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Rukavice za ribolov
 
Marka: Behr angelsport
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  86 – 379 02
 
Broj serije / crtični kod:  4040048379023
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Okoliš
 
Plastika na klinici ima kratkolančani klorirani parafini (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 0,25 % masenog udjela). Maseni udio olova sadržava i 0,08 % masenog udjela olova.
Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e. SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
Olovo je štetno za ljudsko zdravlje, koje se akumulira u tijelu i može uzrokovati razvojnu neurotoksičnost te može utjecati i na majčino ili nerođeno dijete.
Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP) i Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Crne čile rukavice s „Bethiom” („Behr”), tiskane sve od njih
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Njemačka

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1665/19       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Tinta za tetoviranje
 
Marka: INTENZE
 
Ime: Lime Green
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Skupina SS274
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod sadrži aromatske amine o-anizidin (izmjerena vrijednost: 3 mg/kg) i o-toluidin (izmjerena vrijednost: 21 mg/kg).
Ti aromatični amini mogu uzrokovati rak, mutacije stanica i utjecati na razmnožavanje.

Rezolucijom Vijeća Europe ReagiP (2008) 1 o zahtjevima i kriterijima za sigurnost tetovaže i trajne šminke preporučuje se da aromatični amini sa svojstvom karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih svojstava ne smiju biti prisutni u tetovažkim i trajnim kozmetičkim proizvodima niti bi smjeli biti ispušteni iz azo-bojila.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Zaštitni znak na boci i serijski broj.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Italija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1676/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putničko vozilo
 
Marka: Opel
 
Ime: Crossland X
 
Vrsta/broj modela:  Vozila kategorije X s motorom D12XE (RPO codes LEZ)
 
Broj serije / crtični kod:  Obrazac godine: 2018 – 2019; EZ homologacijski broj: E4 * 2007/46 * 1194 * 05, e4 * 2007/46 * 1194 * 06, e4 * 2007/46 * 1194 * 07. Brojevi raznih VIN brojeva
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Zbog odstupanja programske opreme kontrola lambda (zrak-zrak) nije dovoljno točna i može prouzročiti da razina dušikovih oksida (NOx) ispušnih plinova prelazi regulirana ograničenja.
Dušikovi oksidi štetni su za ljudsko zdravlje i okoliš.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Identifikacijska oznaka za putnika: 19-C-090 (E191901510).
Zemlja podrijetla:  Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Estonija, Finska, Njemačka, Grčka, Luksemburg, Poljska, Slovačka, Slovenija, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1686/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Motocikl
 
Marka: Honda
 
Ime: Z125
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj: E13 * 168/2013 * 00410 * 00
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su u razdoblju od 13. ožujka 2018. do 17. rujna 2019..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Snaga stražnjeg prijevoznika nije dovoljna za smještaj svojeg najvećeg korisnog tereta (3 kg).
Posljedično, prijevoznik bi mogao slomiti i učitati predmete na cestu, što predstavlja opasnost za sljedeći promet.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Motocikl ispod koda opoziva poduzeća Honda: 3L2 & FROM = EN.
Zemlja podrijetla:  Tajland
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Estonija, Finska, Njemačka, Grčka, Luksemburg, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1687/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: BMW
 
Ime: BMW X3, BMW X4
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije: E1 * 2007/46 * 1797, e1 * 2007/46 * 1881; ograničenja: G3X, G4X
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su u razdoblju od 24. kolovoza do 13. rujna 2019..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Okretni ležajevi na prednjoj osovini ne smiju biti proizvedeni u skladu sa specifikacijom i mogu prekinuti.
To može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom, čime se povećava rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil ispod BMW-ove oznake za opoziv: 0031940100., 0031950100. I 0031960100.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Hrvatska, Mađarska, Poljska, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1688/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Seat
 
Ime: Leon
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj: E9 * 2007/46 * 0094; tip: 5E USLUGE SKUPNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su u 2014. i 2015.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Vijci na regulatorom bregaste osovine mogu biti ladirani.
Kao posljedica toga, ulje iz motora cuvat će se na cestu, što predstavlja opasnost za sljedeći promet.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod oznakom opoziva sjedala: 15: 1.
Zemlja podrijetla:  Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Finska, Irska, Poljska, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1689/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Skoda
 
Ime: Fabia, Octavia, Rapid, Yeti
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije: E11 * 2007/46 * 0243 *, e8 * 2007/46 * 0318 *, e11 * 2001/116 * 0291 *, e8 * 2007/46 * 0319 *, e11 * 2007/46 * 0010 *, e11 * 2007/46 * 0250 *, e8 * 2007/46 * 0320 *; ograničenja: 5E, 5J, 5L, NH
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su u razdoblju od 8. siječnja 2014. do 29. siječnja 2015..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Vijci na regulatorom bregaste osovine mogu biti ladirani.
Kao posljedica toga, ulje iz motora cuvat će se na cestu, što predstavlja opasnost za sljedeći promet.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod kodom za opoziv koda Škoda: 15: 4.
Zemlja podrijetla:  Češka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Finska, Grčka, Irska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1690/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Dodge
 
Ime: RAM
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj: pojedinačno odobrenje
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena vozila proizvedena su u razdoblju od 7. veljače 2013. do 29. prosinca 2018..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Matica za zaključavanje za polužje za vanjsko upravljanje može biti u rinfuzi.
Lakovodna veza može dovesti do gubitka uređaja za upravljanje, čime se povećava rizik od nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod oznakom izjave o odricanju od prijave: V06.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Estonija

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1691/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Putničko vozilo
 
Marka: Peugeot
 
Ime: Expert, Traveller
 
Vrsta/broj modela:  Brojevi homologacije: E2 * 2007/46 * 0069 * 06, e2 * 2007/46 * 0532 * 00 do * 09, e2 * 2007/46 * 0533 * 00 do * 07; ograničenja: 1, V
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u razdoblju od 8. rujna 2015. do 31. srpnja 2019..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Kopča pojasa pojasa prednjeg vanjskog sjedala putnika može se nehotice otvoriti.
Time se može smanjiti zaštitna funkcija sigurnosnog pojasa u slučaju nesreće, čime se povećava rizik od ozljede.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil pod oznakom Peugeot za opoziv: JLQ.
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Irska, Malta, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Švedska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1663/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Set igračaka za igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Gun Eagle in the Desert
 
Vrsta/broj modela:  XH-028B (na ambalaži) ITM. Br. 00 – 43613 (na priloženoj naljepnici)
 
Broj serije / crtični kod:  5906160243613
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Uzorci vode povećavaju se za više od 50 % kada se stavljaju u vodu. Ako se mali meci stavljaju u usta i progutaju djeci, mogli bi se proširiti do pojave fatalnog okluzije dišnog trakta ili crijevne blokade.
Osim toga, pjenasti projektili mogu se lako slomiti, što može stvoriti male dijelove s usisnim šalicama.
Dijete koje se igra s igračkom može staviti projektil u usta kako bi ga vlažio prije pucnjave. Ako dođe do stanka, šalica za usisavanje mogla bi ometati dišne putove.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Plastična igračka igračke koja se izbojlja s mecima (natuknice se moraju namakati u vodu prije odstrela) i pjenastim projektilima. Pakiranje u plastičnom blister s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1664/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Magnetni sastavni elementi
 
Marka: Jasonwell
 
Ime: Magnetic Building Blocks
 
Vrsta/broj modela:  X000R1NBIN
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Gušenje
 
Proizvod sadrži male dijelove i plastičnu ambalažu koja može postati dostupna.
Malo dijete moglo bi staviti male dijelove u usta i prigušnicu; može staviti plastiku na licu mjesta i postati fihyksiran.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Magnetne zgrade u bijelom bloku. Proizvod je prodan na internetu, posebno putem društva Amazon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1670/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka s mekanom podlogom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  90814
 
Broj serije / crtični kod:  9400171107194
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Prostor za baterije i vlaknasti materijal za punjenje lako su dostupni. Proizvod sadržava prekomjernu količinu DEHP-a (Bis (2-etilheksil) ftalat (izmjerena vrijednost: 9 % masenog udjela).
Dijete može staviti baterije u usta, koje bi mogle prouzročiti oštećenja gastrointestinalnog trakta djeteta. Malo dijete može ubaciti materijal za punjenje u usta i prigušnicu. Istodobno, tim se ftalatom može naštetiti zdravlju djece i nanijeti moguća šteta reproduktivnom sustavu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH i zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantnih europskih normi EN 71 – 1 i EN 62115.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Meka punjena stiliziranim plastičnim licem i rukama s plavom odjećom, s plastičnom folijom koja se stavlja zatim, pakira se u plastičnoj vrećici koja se nalazi zatim u plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1671/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka s mekanom podlogom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Soft filled doll
 
Vrsta/broj modela:  US2
 
Broj serije / crtični kod:  9420181026964
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod sadrži male dijelove (patentnog zatvarača) koji se lako odvajaju. Vlaknasti nataloženi materijal može biti dostupan s pomoću patentnog zatvarača.
Malo dijete može staviti male dijelove i materijal za punjenje u usta i prigušnicu.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka mjerodavnu europsku normu EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Meka punjena kolica sa stiliziranim vezenim lice, s plavom odjećom, u leđima, zapakirana u plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1674/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka s patkama
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: My Sweet Baby Doll
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  4814723004117
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal patka sadrži prekomjernu količinu bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost 0,17 % po težini).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu njihovu reproduktivnom sustavu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Plastična lutka u zelenim odjeljicama u skupini s žutim plastičnim patkama. Proizvod se pakira u prozirnu plastičnu vrećicu s kartonskom oznakom.
Zemlja podrijetla:  Bjelarus
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1675/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka s mekanom podlogom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Baby doll in blue clothes 40 cm
 
Vrsta/broj modela:  HSK 1602
 
Broj serije / crtični kod:  4772013018810
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Mali plastični dio može se lako odvojiti od lijeve noge lutke.
Malo dijete smije ga staviti u usta i prigušiti.
Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Termoispunjena lutka sa stiliziranom plastikom za plastiku, rukama i nogama s plavom odjećom i šeficom, umotani u plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1679/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mekana igračka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Maskotka Shimmer
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  6920171110053
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod ima male dijelove (plastični nosiljke) koji se mogu lako odvojiti.
Malo dijete može ga staviti u usta i prigušnicu.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Mekanih igračka za lutku od 30 cm s plastičnim nasukanjem na njegovoj glavi. Prodaje se bez ambalaže.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1680/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka s mekanom podlogom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Furbis
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Okoliš
 
Proizvod sadrži prekomjernu količinu bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost: do 5,8 % masenog udjela) u žicama igračke i diizobutil-ftalata (DIBP) (izmjerena vrijednost 0.79 po težini).
Ti ftalati mogu naštetiti okolišu i zdravlju djece uzrokujući moguću štetu njihovu reproduktivnom sustavu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Meka – napuštena igračka u obliku zapatka, ambalaža u plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1681/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična igračka igračke
 
Marka: APEL PLASTIK
 
Ime: BB GUN
 
Vrsta/broj modela:  Broj od 18 – 042B,
 
Broj serije / crtični kod:  8010380951382
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Oštećenje vida
 
Laserski snop („plava LED svjetiljka”) presnažan je.
Ako dijete usmjeri svjetlo sa svjetlosnim diodama (LED) na oko druge osobe koje može izazvati oštećenje vida.
Osim toga, kinetička energija projektila na bazi igračaka prevelika je i može dovesti do ozljeda oka.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantnih europskih normi EN 71 – 1 i 60825 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Plastična igračka igračke s LED i malim staklenim kuglicama.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovenija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1668/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Kožne marama
 
Marka: Polo
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nalog N0: 247227., čl. 32016201000
 
Broj serije / crtični kod:  32016201000
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
U koži Marama navedena je prekomjerna količina kroma VI (izmjerena vrijednost: 19,2 mg/kg).
Krom (VI) dovodi do preosjetljivosti i može izazvati alergijske reakcije.

Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Umjetne kože, obrnuto od crnog tekstilnog materijala, s kukom i zatvaranjem na licu mjesta.
Zemlja podrijetla:  Pakistan
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1669/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječje cipele
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Girl’s sandal with glitter
 
Vrsta/broj modela:  Red 1093513., WGR 899
 
Broj serije / crtični kod:  1093513P81277
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod sadrži prekomjernu količinu kroma (VI) u koži (izmjerena vrijednost 3 mg/kg).
Krom (VI) dovodi do preosjetljivosti i može izazvati alergijske reakcije.

Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Tirkizni glegnuće i ružičasti pješčenjaci pješčanih kreveta.
Zemlja podrijetla:  Vijetnam
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Poljska

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1672/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Kupaći kostimi za djecu
 
Marka: mr & son
 
Ime: xOX
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Plivajuće odijelo ima funkcionalne kordne niti je potrebno povezati na stražnjoj površini.
Uzice se može zarobiti za vrijeme raznih aktivnosti djeteta, što može dovesti do ozljede.

Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Plavo plivajuće odijelo s uzorkom sladoleda za djevojčice u dobi od 2 godina.
Zemlja podrijetla:  Grčka
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1673/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječje hlače
 
Marka: Yellowsub
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  42150343009
 
Broj serije / crtični kod:  5208073017525
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Funkcionalni kabeli koji imaju slobodne krajeve u strujnom pojasu su predugi.
Uzice se može zarobiti za vrijeme raznih aktivnosti djeteta, što može dovesti do ozljeda.
Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Mauran-bolus-hlače za djevojčice od 9 do 10 godina.
Zemlja podrijetla:  Grčka
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1677/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječje hlače
 
Marka: Yellowsub
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  41150136057
 
Broj serije / crtični kod:  5208073000759
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod ima dugačke kordne niti s krajevima struka.
Konopi mogu biti zarobljeni tijekom raznih aktivnosti djeteta i uzrokovati ozljede.

Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Hlače koje su u strujnom pojasu namijenjene djeci od 18 do 24 mjeseci starosti.
Zemlja podrijetla:  Grčka
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1684/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Novčanik
 
Marka: Marvel
 
Ime: Avengers
 
Vrsta/broj modela:  DLX-16324 – 01AV
 
Broj serije / crtični kod:  DLX1632401
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Proizvod predstavlja rizik za okoliš jer novčanik s plastičnim novčanikom sadržava 0,24 % kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).
Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e. SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Crni novčanik s dizajnom društava Marvels Avengers
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1666/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Jedinica za opskrbu energijom
 
Marka: Polux
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  XG-002/WTYT-120500
 
Broj serije / crtični kod:  5901508306555
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Udaljenost između primarnih i dostupnih sekundarnih strujnih krugova u transformatoru nije dovoljna.
Dostupni dijelovi mogu postati živi, a korisnik može od njih dobiti električni šok.
Kućište proizvoda je zapaljivo. Ako se pregrije, može predstavljati opasnost od požara.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantnih europskih normi EN 60950.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Tiskano kartonsko kartično polje.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1667/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Grijaća ploča
 
Marka: Lit
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Čl. 5001
 
Broj serije / crtični kod:  8016572201716
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
Proizvod i napajanje preko kabela za napajanje. Korisnik može zaprimati opekone od vrućih površina dok se koristi ploča.
Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Grijaća ploča s vanjskim kućištem od metala. Zapakirane u crveni karton.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Italija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1678/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Sredstvo za ravnanje kose/kovrčanje kose
 
Marka: Gemei
 
Ime: Hair straightener and curling iron
 
Vrsta/broj modela:  GM-2962
 
Broj serije / crtični kod:  6957952229628
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija između dijelova živog dijela grijaćeg elementa i pristupačnih dijelova metala nije primjerena.
Dostupni dijelovi mogli bi postati živi, što može dovesti do električnog udara korisnika.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i odgovarajuće europske norme EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Upozoravanje potrošača na rizike, Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Sredstvo za ravnanje kose/kovrčanje kose, željezo zapakirane u kartonsku kutijicu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1685/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Univerzalni punjač
 
Marka: ATRAX
 
Ime: Universal Charger
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  5902280622673
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Dijelovima proizvoda može se pristupiti bez upotrebe alata.
Korisnik može dodirnuti ih i primiti električni šok.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantnih europskih normi EN 60950.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Univerzalni punjač akumulatora s USB ulazom. Pakiranje u kartonskoj kutiji s oznakama.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 45
Druge vrste upozorenja
Druge vrste upozorenja 

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: INFO/0122/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična igračka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  305 – 6956381 – 5549919
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Igračka sadrži prekomjernu količinu bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmjerena vrijednost: 4,2 % masenog udjela).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.

Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Patke izrađene od mekane, neprozirne, žute plastike; dno se sastoji od bezbojne plastike izrađene od bezbojne plastike promjera približno 5 mm; 10 male patke u prozirnom plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2019 - 45

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: INFO/0123/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mekana igračka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  DCY-173
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Oči i nos mogu se lako odvojiti od mekanih igračaka, stvarajući male dijelove.
Malo dijete može ih staviti u usta i prigušnicu.

Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i s relevantnom europskom normom EN 71 – 1 i EN 62115.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uništenje proizvoda, Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Pas igračke s baterijskim napajanjem s umjetnim krznom, plastičnim očima i nosom. Pas odašilje zvuk bar zvuka i djeluje samostalno. Proizvod je dostupan u različitim bojama. Poklopac motornog prostora je pregledan i ima vijčani dio na njemu, ali nije osiguran vijkom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2019 - 45