Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών — Εβδομαδιαία έκθεση

Έκθεση 44 ( Δημοσιεύθηκε την: 01/11/2019)
Η κοινοποίηση A12/1154/19 ανακλήθηκε οριστικά από την έκθεση 2019-31 της 02-08-2019 κατόπιν αιτήματος της κοινοποιούσας αρχής μετά από νέα αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος.Το εμπορικό όνομα που αναφέρεται στην κοινοποίηση A12/1393/19 της έκθεσης 2019-39 διορθώθηκε κατόπιν αιτήματος της κοινοποιούσας αρχής.Η κοινοποίηση A12/1451/19 δεν έχει δημοσιευθεί προσωρινά από τη διαδικτυακή έκθεση 2019-40 κατόπιν αιτήματος της κοινοποιούσας αρχής λόγω συνεχιζόμενης έρευνας.Η κατηγορία στις κοινοποιήσεις A12/1638/19 και A12/1641/19 άλλαξε από «Καλλυντικά» σε «Χημικά προϊόντα» μετά από συμφωνία με την κοινοποιούσα αρχή.Ένας επιπλέον διανομέας και τα σχετικά εθελοντικά μέτρα προστέθηκαν στις A12/1641/19 κατόπιν αιτήματος της κοινοποιούσας αρχής.

 
Εβδομαδιαία έκθεση σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα
Προϊόντα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους 

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1610/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63740
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637401
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1611/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63741
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637418
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1612/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63742
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637425
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1613/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63743
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637432
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1614/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63746
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637463
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια μετάλλων από μέταλλα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1615/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63747
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637470
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1616/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63748
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637487
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Επένδυση με κυψελίδες, 24 λιναράκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1617/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63758
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637586
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα και σχήματα που προορίζονται για τη διάτρηση του σώματος ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1618/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63757
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637579
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, με rhinestones, που προορίζονται για τη διάτρηση του σώματος ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1619/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Χρόνος αναφοράς της ραδιενέργειας:63756
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637562
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα και σχήματα που προορίζονται για τη διάτρηση του σώματος ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1620/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ διατρησησ του ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Εμπορικό σήμα: Mille Colori
 
Ονομασία: Earrings
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο 63750
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8320677637500
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν ελευθερώνει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή μέχρι:150 µg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις όταν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλακίδια με κυψελίδες, τα οποία διαθέτουν 24 σκουλαρίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, σε διάφορα χρώματα, που προορίζονται για τον κορμό ή την επαφή με το πρόσωπο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1638/19       
Κατηγορία:  Χημικά προϊόντα
 
Προϊόν:  Μελάνη τατουάζ
 
Εμπορικό σήμα: INTENZE
 
Ονομασία: Bright Sunshine
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστη
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Παρτίδα:HCY004WP006B87080IMX40ΠΑΡΤΊΔΑ:SS 254
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν περιέχει την αρωματική αμινο-τολουϊδίνη (μετρούμενη τιμή έως:62,5 mg/kg).
Αυτή η αρωματική αμίνη είναι γονιδιοτοξική και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης ResAP (2008) 1 σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την ασφάλεια των τατουάζ και τη μόνιμη μακιγιάζ (τατουάζ) και τη σχετική εθνική νομοθεσία.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Πλαστική φιάλη με πώμα, που περιέχει 29 ml μελάνης τατουάζ.Το προϊόν πωλήθηκε επίσης στο διαδίκτυο.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1641/19       
Κατηγορία:  Χημικά προϊόντα
 
Προϊόν:  Μελάνη τατουάζ
 
Εμπορικό σήμα: INTENZE
 
Ονομασία: Mahoney Gangster Grey Dark and Lovely
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο:ΣΤΑ1189GDΑΜΜΣχετ.:1037C18916K03080167
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Παρτίδα:BK133DISΠαρτίδα:SS243 Exp:10/31/2021
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν περιέχει υπερβολική ποσότητα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) (μετρούμενη συνολική τιμή:17,9 mg/kg) και βενζο [a] πυρένιο (μετρούμενη τιμή:160 µg/kg).
Οι εν λόγω PAH ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο και είναι επίσης μεταλλαξιογόνοι και τοξικές για την αναπαραγωγή.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης Resap ResAP (2008) 1 σχετικά με τα επίπεδα προσμείξεων PAH στα μελάνια δερματοστιξίας και στο σχετικό εθνικό νόμο.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Πλαστική φιάλη με πώμα, που περιέχει 29 ml μελάνης τατουάζ.Το προϊόν πωλήθηκε επίσης στο διαδίκτυο.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1651/19       
Κατηγορία:  Χημικά προϊόντα
 
Προϊόν:  Μελάνη τατουάζ
 
Εμπορικό σήμα: ETERNAL INK
 
Ονομασία: NUCLEAR GREEN
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστη
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Αριθμός παρτίδας U-139
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν περιέχει τις αρωματικές αμίνες o-anisidine (μετρούμενη τιμή:8 mg/kg) και o-τολουιδίνη (μετρούμενη τιμή:23 mg/kg).
Αυτές οι αρωματικές αμίνες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, κυτταρικές μεταλλάξεις και να επηρεάσουν την αναπαραγωγή.Το ψήφισμα ResAP του Συμβουλίου της Ευρώπης (2008) 1 σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την ασφάλεια των δερματοστιξιών και των μόνιμων μακιγιάζ συνιστά να μην πρέπει ούτε να υπάρχουν αρωματικές αμίνες με καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ή ευαισθητοποιητικές ιδιότητες σε τατουάζ και στα μόνιμα προϊόντα μακιγιάζ, ούτε να απελευθερώνονται από αζωχρωστικές.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Απαγόρευση της εμπορίας του προϊόντος και των τυχόν συνοδευτικών μέτρων

 
Περιγραφή:  Φιάλη 15 ml πράσινου τατουάζ μελάνης.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1640/19       
Κατηγορία:  Είδη φωτισμού
 
Προϊόν:  Φωτιστικό κήπου
 
Εμπορικό σήμα: EGLO
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο 98105Monterolo C
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  9002759981051
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία
 
Το πλαστικό υλικό του δικτύου αγωγών καλωδίων του δικτύου είναι εύθρυπτο σε χαμηλές θερμοκρασίες.Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να διακόψει την πρόσβαση σε ζωντανά μέρη, οδηγώντας σε ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με αυτά.
Επιπλέον, το νερό μπορεί να εισχωρήσει στο προϊόν και δεν υπάρχουν οπές αποστράγγισης.Το νερό θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με ζωντανά μέρη, αυξάνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες

 
Περιγραφή:  Το διεθνές φωτιστικό σώμα με βολβό κεφαλής τύπου E27 που πωλείται σε χάρτινο κουτί με τα κείμενα «Connect Outdoor» και «By WOX» εκτυπώνεται σε αυτό.
Χώρα καταγωγής:  Αυστρία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Φινλανδία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Σλοβακία

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1657/19       
Κατηγορία:  Είδη φωτισμού
 
Προϊόν:  Επιτραπέζιο φωτιστικό
 
Εμπορικό σήμα: Hengluge
 
Ονομασία: SOLAR CHARGE 180° STEREO LIGHT
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  RR-T9001·14306/1200653 (στην ετικέτα)
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8 026012 006535
 
Είδος κινδύνου:  Εγκαύματα, Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Η διατομή του πυρήνα του φορτιστή είναι πολύ μικρή και το σύρμα μπορεί να υπερθερμαίνεται.Το πλαστικό μέρος του ολοκληρωμένου βύσματος του φωτιστικού είναι υλικό καύσιμου.Τα υπό τάση μέρη μπορούν να καταστούν προσβάσιμα.
Κατά συνέπεια, ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα ή το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Μαύρο και λευκό επαναφορτιζόμενο, φορητό επιτραπέζιο ή ενσωματωμένο λαμπτήρα LED με θύρα USB, το οποίο μπορεί να λειτουργεί απευθείας από το ηλεκτρικό δίκτυο, από μπαταρίες ή από την ενσωματωμένη ηλιακή μονάδα.Το προϊόν εφοδιάζεται με φορτιστή και συσκευαστεί σε κουτί από χαρτόνι.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ουγγαρία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1658/19       
Κατηγορία:  Είδη φωτισμού
 
Προϊόν:  Φορητός λαμπτήρας LED
 
Εμπορικό σήμα: SL
 
Ονομασία: MAGIC COOL CAMPING LIGHTS
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  SL-5806F,0168
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8 855885 501683
 
Είδος κινδύνου:  Εγκαύματα, Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Η διατομή του πυρήνα του φορτιστή είναι πολύ μικρή και το σύρμα μπορεί να υπερθερμαίνεται.Το πλαστικό μέρος του ολοκληρωμένου βύσματος του φωτιστικού είναι υλικό καύσιμου.Τα υπό τάση μέρη μπορούν να καταστούν προσβάσιμα.
Κατά συνέπεια, ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα ή το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Μεταλλικό μπλε επαναφορτιζόμενο, φορητό φανό κατασκήνωσης με θύρα USB και ηλεκτρικό ανεμιστήρα.Το προϊόν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία απευθείας από το δίκτυο, τις μπαταρίες ή την ενσωματωμένη ηλιακή μονάδα.Το προϊόν εφοδιάζεται με φορτιστή και συσκευαστεί σε κουτί από χαρτόνι.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ουγγαρία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1598/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  3 Όχημα τροχού
 
Εμπορικό σήμα: Morgan
 
Ονομασία: M3W
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E11 * 2002/24 * 1299 * 0.
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 7 Οκτωβρίου 2011 και της 18 Απριλίου 2014.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ενδέχεται να λείπει το φιλέτο συγκόλλησης μεταξύ της τοποθέτησης του ποδοπλήκτρου και του βραχίονα.
Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να υπάρξει μείωση της λειτουργίας πέδησης, με αύξηση του κινδύνου ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  3 τροχός οχήματος βάσει του κωδικού ανάκλησης της Morgan Motor Company:M3W V10619.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένο Βασίλειο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Λουξεμβούργο

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1599/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο/Οχηματαγωγό φορτηγό
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Ranger, Everest
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:Μεμονωμένη έγκριση
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 2 Φεβρουαρίου και 2 Σεπτεμβρίου 2014.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το καύσιμο νιτρικού αμμωνίου που χρησιμοποιείται στον διογκωτικό συλλέκτη του αερόσακου μπορεί να υποστεί μεταβολή υλικού με την πάροδο του χρόνου λόγω υποβάθμισης μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή απόλυτη υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή αύξηση της θερμοκρασίας υψηλής θερμοκρασίας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αερόσακος, η υπερβολική εσωτερική πίεση μπορεί να προκαλέσει τη θραύση και τη μετάδοση των θραυσμάτων μετάλλων μέσω του μαξιλαριού του υλικού που προκαλεί τραυματισμούς στους επιβάτες.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικά αυτοκίνητα/Pickup φορτηγά εφοδιασμένα με «Takata tablishers» σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:19S06.
Χώρα καταγωγής:  Ταϊλάνδη
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1600/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Εξάρτημα οχήματος
 
Εμπορικό σήμα: Liberty Vehicle Technologies
 
Ονομασία: Brake master cylinder
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  920Ε
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα συστατικά μέρη κατασκευάστηκαν μεταξύ της 3 Σεπτεμβρίου 2018 και της 25 Ιανουαρίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η δευτερεύουσα σφραγίδα μπορεί να εμπίπτει στον κύριο κύλινδρο πέδης.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια υγρού πέδησης και, συνεπώς, σε πλήρη αποτυχία της πέδησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Εξάρτημα κατασκευαστικού στοιχείου διατομής της δευτερεύουσας αγοράς εξαρτημάτων της πέδης.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένο Βασίλειο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1601/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Toyota
 
Ονομασία: Auris, C-HR, Hilux, Prius
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:Auris (e11 * 2001/116 * 0305), C-HR (e11 * 2007/46 * 3641), Hilux (e21 * NKS * 0057), Prius (e11 * 2007/46 * 2971).
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 2014 και 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Δεν επιτρέπεται η ορθή εγκατάσταση του συνόλου συναρμολογημένου εξοπλισμού για το κάλυμμα των καθισμάτων, ώστε το κάθισμα να μην είναι σχίσιμο όπως σχεδιασμένο σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.
Ως εκ τούτου, το κάλυμμα θα μπορούσε να εμποδίσει τον αερόσακο που είναι τοποθετημένος στον χώρο να τοποθετήσει σωστά, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση σύγκρουσης.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Τα επιβατικά αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με εξαρτήματα καθισμάτων που είναι εξοπλισμένα με εξαρτήματα καθισμάτων σύμφωνα με τη Toyota, στο πλαίσιο του κωδικού απόσυρσης των καθισμάτων:19SMD094.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Τουρκία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πορτογαλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1602/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Focus, C-Max
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E13 * 2007/46 * 1103 * 23 (C-Max), e13 * 2007/46 * 1911 * 04 (Focus)
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 7 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Οι κοχλίες αγκύρωσης στη ζώνη ασφαλείας ενδέχεται να μην έχουν καταστεί αυστηρότεροι με την ορθή ροπή.
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της λειτουργίας διατήρησης της ζώνης ασφαλείας και την αύξηση του κινδύνου τραυματισμών σε περίπτωση ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:19S30.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Πολωνία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1603/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Φορτηγό με ανυψωτικό όχημα
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Ranger P150
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:Μεμονωμένη έγκριση
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 5 Αυγούστου και 5 Δεκεμβρίου 2005.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το καύσιμο νιτρικού αμμωνίου που χρησιμοποιείται στον διογκωτικό συλλέκτη του αερόσακου μπορεί να υποστεί μεταβολή υλικού με την πάροδο του χρόνου λόγω υποβάθμισης μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή απόλυτη υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή αύξηση της θερμοκρασίας υψηλής θερμοκρασίας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αερόσακος, η υπερβολική εσωτερική πίεση μπορεί να προκαλέσει τη θραύση και τη μετάδοση των θραυσμάτων μετάλλων μέσω του μαξιλαριού του υλικού που προκαλεί τραυματισμούς στους επιβάτες.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και είναι εξοπλισμένα με αερόσακους «Takata» σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:18S02.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Γερμανία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1604/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Εξάρτημα οχήματος
 
Εμπορικό σήμα: Emerson/Tescom
 
Ονομασία: Gas pressure regulator
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:000141·τύπος:20-1100
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΦΑ, ΣΕΙΡΈΣ 20-1100,Τα επηρεαζόμενα συστατικά μέρη κατασκευάστηκαν μεταξύ της 01ής Ιανουαρίου 2015 και της 30 Απριλίου 2018.
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά
 
Πιθανός σχηματισμός ρωγμών στη ρυθμιστική αρχή για την πίεση του αερίου.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή αερίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Κατασκευαστικό στοιχείο του οχήματος βάσει του κώδικα ανάκλησης της Emerson/Tescom:512-771/9211/19.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1605/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Mercedes-Benz
 
Ονομασία: GLE
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E1 * 2007/46 * 1885 * 00-04·τύπος:H1GLE,σειρά υποδειγμάτων 167
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 12 Απριλίου 2019 και της 29 Ιουνίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά, Τραυματισμοί
 
Η συγκόλληση του λαιμού με την προσθήκη καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμου δεν μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Στις περιπτώσεις αυτές, το καύσιμο μπορεί να παρουσιάσει διαρροή μέσω της συγκόλλησης με κίνδυνο για την επόμενη κίνηση και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό ανάκλησης Mercedes-Benz:4790009
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1606/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Φορτηγό
 
Εμπορικό σήμα: Mercedes-Benz
 
Ονομασία: Econic
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E1 * 2007/46 * 1221 *, e1 * 2007/46 * 1222 *, e1 * 2007/46 * 1223 *, e1 * 2007/46 * 1234 *, e1 * 2007/46 * 1244 *, e1 * 2007/46 * 1246 * Τύποι:NGE-L64, NGE-L62N, NGE-L42, NGE-L62V, NGE-S42, NGE-L84N
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα εν λόγω οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 26 Μαΐου 2014 και της 15 Αυγούστου 2019.Κωδικός ανάκλησης:NGT-GDR
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά
 
Σε ορισμένες παρτίδες των ρυθμιστών πίεσης αερίου, ρωγμές θα μπορούσαν να προκύψουν από τις ρυθμιστικές αρχές για την πίεση του αερίου, γεγονός που θα οδηγούσε σε διαρροή αερίου.
Οι πρόσθετες περιστάσεις δεν θα μπορούσαν, στην περίπτωση αυτή, να αποκλείσουν εν τέλει την εμφάνιση πυρκαγιάς εκτός του θαλάμου οδήγησης.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Φορτηγό
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Φινλανδία, Σλοβακία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1628/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Ford
 
Ονομασία: Explorer
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:μεμονωμένη έγκριση
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 17 Μαΐου 2010 και της 25 Ιανουαρίου 2017 στο Σικάγο/ΗΠΑ και μεταξύ της 26 Μαρτίου 2014 και της 25 Ιανουαρίου 2017 στην Elabuga/Russia.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Οι ράβδοι σύσφιξης του οπίσθιου άξονα είναι ελαττωματικές και μπορούν να σπάσουν.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου επί του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Ford:19S17.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσική Ομοσπονδία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1629/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Opel
 
Ονομασία: Grandland
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E2 * 2007/46 * 0597 * 09;τύπος:Z
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν στις 1 Ιουνίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το άκρο της μεσαίας ζώνης ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να στερεωθεί σωστά και μπορεί να αποσπαστεί.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της λειτουργίας συγκράτησης της ζώνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που υπάγονται στον κωδικό Opel — κωδικός ανάκλησης:E19-190348.
Χώρα καταγωγής:  Γαλλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1630/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Fiat
 
Ονομασία: Ducato
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E3 * 2007/46 * 0044 * 30;τύπος:250
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 14 Μαρτίου και 19 Ιουνίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά
 
Ο συσσωρευτής μπορεί να μην είναι επαρκώς τοποθετημένος και να μπορεί να κινείται ακούσια.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του καλωδίου του συσσωρευτή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από τον κωδικό εξόδου της Fiat:6253
Χώρα καταγωγής:  Ιταλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1631/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Skoda
 
Ονομασία: Octavia
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E11 * 2007/46 * 0243 *, e8 * 2007/46 * 0318 *;τύπος:5Ε
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 12 και 20 Αυγούστου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Λόγω σφάλματος στη διαδικασία παρασκευής, οι σφραγίδες στα πλευρικά πλευρικά παράθυρα ενδέχεται να είναι χαλαροί.
Κατά συνέπεια, τα πλευρικά παράθυρα μπορεί να αποσπώνται και να πέφτουν στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο την επόμενη κυκλοφορία.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης της Skoda:64ΣΤ4.
Χώρα καταγωγής:  Τσεχική Δημοκρατία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Φινλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1632/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Mercedes-Benz
 
Ονομασία: GLA
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E1 * 2001/116 * 0470 * 21-23·τύπος:245 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ·υπόδειγμα κωδικού 156
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 6 Ιουνίου και 23 Οκτωβρίου 2018.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το άκρο της μεσαίας ζώνης ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να στερεωθεί σωστά και μπορεί να αποσπαστεί.
Ως εκ τούτου, η ζώνη ασφαλείας θα πάψει να λειτουργεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό ανάκλησης Mercedes-Benz:9290002
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Πολωνία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1633/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: DS automobiles
 
Ονομασία: DS3 crossback
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E2 * 2007/46 * 0639 * 01, e2 * 2007/46 * 0639 * 02, e2 * 2007/46 * 0639 * 03, e2 * 2007/46 * 0639 * 04
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 14 Μαΐου και 14 Σεπτεμβρίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά, Τραυματισμοί
 
Τα στρώματα πλαστικής ύλης της δεξαμενής καυσίμου δεν προσκολλώνται αμοιβαία μεταξύ τους.
Ως εκ τούτου, η διαρροή καυσίμου στον δρόμο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την επόμενη κυκλοφορία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο στο πλαίσιο του κωδικού ανάκλησης Peugeot:GYE.
Χώρα καταγωγής:  Γαλλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γαλλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Πολωνία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1634/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Lexus
 
Ονομασία: CT200h
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E6 * 2007/46 * 0334;κωδικός μοντέλου:ZWA10
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 7 Μαρτίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Λόγω σφάλματος στη διαδικασία παρασκευής, μπορούν να αναπτυχθούν μικρορωγμές στην επιμετάλλωση της ράβδου που εξατμίζεται στην πίσω πόρτα, η οποία επιτρέπει τη διαρροή του αερίου που είναι φορτισμένο στο κλαπέτο.
Εάν η ποσότητα των διαρροών αερίων είναι επαρκής, το κλαπέτο απομονώσεως πυρός μπορεί να αποτύχει να κρατήσει την πίσω πόρτα ανοικτή, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Passenger car under Lexus (κωδικός ανάκλησης κωδικού Lexus):19SMD102.
Χώρα καταγωγής:  Ιαπωνία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πορτογαλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Κροατία, Φινλανδία, Πολωνία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1639/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Mercedes-Benz
 
Ονομασία: A-Class
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E1 * 2007/46 * 1829 * 05-06Τύπος:ΣΤ2Α
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ του 01/04/2019 και του 25/04/2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Λόγω της κατασκευής σύμφωνα με εσφαλμένες προδιαγραφές, ενδέχεται να σημειωθούν εγκλείσματα ή ρωγμές στη σύνδεση του δεξιού τροχού του δεξιού τροχού επί του οπίσθιου άξονα.
Κατά συνέπεια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο τροχός του τροχού θα μπορούσε να σπάσει στη σύνδεση καμινάδας, επηρεάζοντας τον έλεγχο των τροχών και τη σταθερότητα του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό Mercedes-Benz Reall:3594015
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Φινλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1642/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατηγό van/Light Commercial vehicle
 
Εμπορικό σήμα: Mercedes-Benz
 
Ονομασία: Sprinter
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E1 * 2007/46 * 1760 * 00, e1 * 2007/46 * 1761 * 00, e1 * 2007/46 * 1762 * 00, Τύποι, σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων τύπου:KL3A4, FL3A4, KL3A5
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ του 29/03/2018 και του 14/01/2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος, τα ελατήρια σε φύλλα στον οπίσθιο άξονα ενδέχεται να σπάσουν.
Κατά συνέπεια, ο έλεγχος των τροχών και η συμπεριφορά οδήγησης ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Passenger van/Light commercial vehicle under Mercedes-Benz Recall code:VS3BLAFED (3291090).
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Κροατία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1810/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατηγό van/Light Commercial vehicle
 
Εμπορικό σήμα: Mercedes-Benz
 
Ονομασία: V-Class, Vito
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E1 * 2007/46 * 0457 * 19, * 21, e1 * 2007/46 * 0458 * 14 Τύπος:639.2, 639.4
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 16 Ιανουαρίου 2019 και της 13 Μαΐου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικές σειρές και να είναι λανθασμένο ή ελλιπές (για παράδειγμα, να λείπει η περιγραφή του συστήματος υποβοήθησης της διαρροής ή η απουσία προειδοποίησης κατά της τοποθέτησης παιδικών καθισμάτων με μέτωπο προς τα πίσω στο εμπρόσθιο κάθισμα του επιβάτη).
Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα μπορούσε να κάνει κακή χρήση του οχήματος, το οποίο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη ενεργοποίηση του συστήματος υποβοήθησης της αποσύνδεσης ή την εγκατάσταση στο εμπρόσθιο κάθισμα ενός παιδικού καθίσματος με μέτωπο προς τα πίσω, που θα αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Εμπορικό όχημα φορτηγού/ελαφρού επαγγελματικού οχήματος σύμφωνα με τον κωδικό της Mercedes-Benz:VS2BAFV (5891163).
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1655/19       
Κατηγορία:  Άλλο
 
Προϊόν:  Φορτιστής USB
 
Εμπορικό σήμα: JOJA
 
Ονομασία: Mains/USB adapter
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  BA 0146/YHC 10-67
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  CH9128-0719-01
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία
 
Η ηλεκτρική μόνωση και η απόσταση μεταξύ του πρωτεύοντος και του προσπελάσιμου δευτερεύοντος κυκλώματος δεν είναι επαρκείς.
Ο χρήστης θα μπορούσε να αγγίξει προσβάσιμα ζωντανά μέρη και να λάβει ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60950.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Τρεις φορτιστές USB, σε διαφανείς, διαφανείς πλαστικές συσκευασίες.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γαλλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 5 φωτογραφίες

2 της 5 φωτογραφίες

3 της 5 φωτογραφίες

4 της 5 φωτογραφίες

5 της 5 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1656/19       
Κατηγορία:  Άλλο
 
Προϊόν:  Αντοχή στην συμπίεση του προϊόντος
 
Εμπορικό σήμα: Winkee
 
Ονομασία: Stress sausage
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστη
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  260348474291
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Το προϊόν, λόγω της χαρακτηριστικής του μορφής και του χρώματος, μπορεί να είναι λανθασμένο για τα τρόφιμα.Επιπλέον, τα μικρά μέρη μπορούν να αποσπαστούν εύκολα από το προϊόν.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά να τοποθετήσουν τα μικρά κομμάτια στο στόμα και πνίγματά τους.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Λουκάνικο στρες σε άκαμπτα πλαστικά υλικά συσκευασίας.Το προϊόν πωλήθηκε ηλεκτρονικά, ιδίως μέσω της Amazon.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γαλλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1654/19       
Κατηγορία:  Είδη πυροτεχνίας
 
Προϊόν:  Πυροτεχνήματα
 
Εμπορικό σήμα: Salon Roger Fireworks
 
Ονομασία: Scorpio's
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Στοιχείο αριθ. T817B
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  2017-SAL-1
 
Είδος κινδύνου:  Βλάβη στην ακοή
 
Η στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την έκρηξη είναι πολύ υψηλή.
Η υπερβολική στάθμη θορύβου μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας «Είδη πυροτεχνίας» και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 16263.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Άλλο): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες

 
Περιγραφή:  Η κυανή συσκευασία με μια εικόνα σκορπιού περιέχει 5 πηγές εκπομπής ήχου.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Βέλγιο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1608/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Κούκλα από πλαστική ύλη
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: KIDS LOVE
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμός Άρθρ.22249
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5412619222493, αριθμός παρτίδας:2018/06/22249
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Τα μικρά μέρη (το κλείσιμο του τύπου Velcro) του προϊόντος μπορούν να αποσπαστούν εύκολα.
Ένα μικρό παιδί μπορεί να επιβαρύνει το στόμα στο στόμα και να πνίξει.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Εισαγωγέας)

Σελίδα ανακλήσεων εταιρείας:  http://www.vanok.be/

 
Περιγραφή:  Πλαστικά γεμάτα με καλάμια που λειτουργούν με μπαταρία, που απεικονίζουν βρέφος με γαλάζιο καπέλο και παντελόνια.Πωλείται σε κουτί από χαρτόνι με πλαστικό παράθυρο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Βέλγιο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1621/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Μαλακό παιχνίδι
 
Εμπορικό σήμα: Jellycat
 
Ονομασία: Amuseables
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  A4MBC, REG.NO. PA 14595
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  7098310857
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Η αλυσίδα του προϊόντος μπορεί εύκολα να διακόψει την αποδέσμευση των μικρών μεταλλικών συνδέσμων.
Ένα μικρό παιδί μπορεί να τα τοποθετήσει στο στόμα και τα πνεύματα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Σημαντική αλυσίδα με μαλακό συμπληρωμένο παιχνίδι με το σχήμα ενός μανιταριού με πόδια.
Χώρα καταγωγής:  Ινδονησία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Σλοβενία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1622/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Κούκλα με πλαστικές ύλες
 
Εμπορικό σήμα: Fashion
 
Ονομασία: Happy Partneri
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμός Άρθρ.ΜΚ486735
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  6991204867350
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το πλαστικό υλικό του προϊόντος περιέχει υπερβολική ποσότητα φθαλικού δις (2-αιθυλεξυλίου) (DEHP) (μετρούμενη τιμή έως:13 % κατά βάρος).
Το εν λόγω φθαλικό μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών, προκαλώντας βλάβες στο αναπαραγωγικό τους σύστημα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα, Καταστροφή του προϊόντος

 
Περιγραφή:  Σύνολο αποτελούμενο από κούκλα πλαστικής ύλης με διάφορα εξαρτήματα (φορέματα, καπέλα, καπέλα, πεταλούδα και αναλόγιο), συσκευασμένο σε κουτί από χαρτόνι με διαφανές παράθυρο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Κροατία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1623/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Σετ όπλων που έχει εκτοξευθεί
 
Εμπορικό σήμα: Toys
 
Ονομασία: Pistolet na strzalki
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΊΔΟΥΣ00-33201
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5906160233201
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Οι βεντούζες μπορούν εύκολα να αποσπάσουν από τα βλήματα.
Εάν ένα παιδί αναρτά το βλήμα στο στόμα, οι βεντούζες μπορεί να αποσπάσουν και να φράξουν τις αεροφόρους οδούς.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Πλαστικό εκτοξευόμενο όπλο που φέρει πλαστικά βλήματα με πλαστικά βλήματα με βεντούζα.Το σύνολο συσκευάζεται σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/1626/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Ροδέλεαρ (κουδουνίστρα)
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Music Bed Bell
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΠΟΣΟΣΤΌ 132518
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  EAN 6991201325181
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Τα παιχνίδια διακόπτουν εύκολα τη δημιουργία μικρών μερών.Επιπλέον, υπάρχουν προεξέχοντα μέρη.
Ένα παιδί θα μπορούσε να τοποθετήσει τα μικρά μέρη ή την προεξέχουσα λαβή στο στόμα, τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους αεραγωγούς και να προκαλέσουν πνιγμό.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Παιχνίδι λίκνου:σετ πλαστικών κουδουνίστρων.Συσκευασία από χαρτόνι.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 44

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες