Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 22/01/2010)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0071/10       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – Micguirnalda Centroelleante
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 19862
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430584198626
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kabely nemají záchytný systém, a proto by mohly být po natažení přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetězec osvětlení balený v lepenkové krabici označené jako „100 LUCES“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0055/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Q5 (8R)
 
Značka: Audi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení vozidel se týká 2009 modelů vozidel, která byla vyrobena v období od prosince 2008 do května 2009 a čísla VIN: od WAU * * * 8R * A000212 až WAU * * * 8R * AA000850, od WAU * * * 8R * 9A006992 až po WAU * * * 8R * 9A054268, od WA1 * * * FP * AA000330 až WA1 * * * FP * AA000330 a od WA1 * * * 8R * 9A009345 na WA1 * * * 8R * 9A054263.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě nehody, která má za následek spuštění airbagových airbagů, může se sklon sloupů A dostat volně až do prostoru pro cestující.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Island, Německo, Dánsko, Norsko, Slovinsko, Maďarsko, Finsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1535/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini terénní vozidla
 
Značka: HB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HB-ATV110
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:


— řídítky chybí a vozidlo se promění během ostrého otáčení;


Blokování akcelerátoru na pedálu akcelerátoru může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem při plné rychlosti;


Účinek brzd není dostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Červené miniové vozidlo.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0045/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kouřový poplach – décteur de fumée Phoélectrique
 
Značka: PROMELECT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3660518092347 Číslo šarže: 2008–2632–08–464; Č.j.: 9234 KD-107H.
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože zpožděná detekce běžně se vyskytujících typů požáru v budovách brání uživatelům a těm, kteří se kolem nich nacházejí, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vlastní detektor kouře/poplach: fotoelektrické baterie, napájené baterií, obsahují zkušební tlačítko, značku CE. Počet prohlášení o shodě na zařízení a na obalu: 1134-CPD-032
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0046/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kouřový poplach – décteur de fumée Phoélectrique
 
Značka: PROMELECT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3660518092347 Č.j.: 9234 SD-191H
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože zpožděná detekce běžně se vyskytujících typů požáru v budovách brání uživatelům a těm, kteří se kolem nich nacházejí, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolně zastavit prodej ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vlastní detektor kouře/poplach: fotoelektrické baterie, napájené baterií, obsahují zkušební tlačítko, značku CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0047/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Nouzová signalizace kouře – detektor kouře
 
Značka: ELRO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: RM 115;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 711658 270524 šarže č. 12K08.
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože zpožděná detekce běžně se vyskytujících typů požáru v budovách brání uživatelům a těm, kteří se kolem nich nacházejí, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo požáru. Výrobek nesplňuje požadavky na citlivost na protipožární nebo výstupní hladinu akustického tlaku.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhový detektor kouře z bílého plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0048/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Nouzová signalizace kouře
 
Značka: AUCHAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. J. 100601 GENCODE: 359 671 029 9737 REF AUCHAN (CUG): 673929
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože zpožděná detekce běžně se vyskytujících typů požáru v budovách brání uživatelům a těm, kteří se kolem nich nacházejí, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhový detektor kouře z bílého plastu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0040/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle – skládanka Koka
 
Značka: ETNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek č. D50, EAN 6912802050319.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plastové knoflíky lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná puzzle s 5 zvedáky ve formě ovoce (jablka, hrušky, banány, hrozny, jahodník). Do tvaru se přišroubují malé červené plastové knoflíky. Zabaleny v průhledném polyethylenu. Nálepka v polštině se jménem a adresou dovozce, informace, které mají být uchovávány, a výstrahy se připojují k obalu. Na obalu je připojena nálepka v lotyštině obsahující názvy a adresy dovozce a distributora a upozornění.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0041/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenská panenka – Baby Peak a Boo
 
Značka: Sum Sum
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4892813919039, bod 91903.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože figurína a lepicí páska na pleť se mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká skupina, omyvatelná panenka, která se používá ke pití se zvláštními nápoji ve vlhkém stavu. Panenka (35 cm) vyrobená z měkčeného PVC s textilním víčkem, ponožky a pyžama. Zabalené v barevné krabici s průhledným plastovým oknem. Příslušenství – figurína, chrastítka, tti, láhev s teat a pleny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0042/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kachna – kachna – Kolon Grajacy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907803937463.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kachna, kachna jednobarevná: bílý, zelený, modrý klobouk, šestistránkový doklad na růžový kachnu, žlutý kruh. Hračka se nachází v plastovém sáčku. Na obalu jsou informace, které mají být uchovávány, a jméno distributora a výrobce v polštině.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0043/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pěnpuzzle puzzle (puzzle puzzle)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907704018483, POLOŽKA NO: CB-209 MULTTI
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých oddělitelných prvků, které by mohly být spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71. 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pěnové obložení se zvířaty v různých barvách. Obal je průhledný plastový obal. Na štítku je uvedeno jméno a adresa dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0049/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěný motor – ATT pro rychlost
 
Značka: Woody Town
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože jedna z konstrukčních částí motoru se může snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Různé základní dřevěné motory vyrobené ze dřevěných částí, které se montují společně a které je možno vzít v úvahu. Každý motor má dvě magnety, s nimiž mohou být navzájem propojeny. Výška přibližně 5 cm a šířka přibližně 3,5 cm. Délka se pohybuje od 7 do 9,5 cm. Hračky jsou v průhledném plastovém sáčku uzavřené s lepenkou. Lepenka je opatřena varováním v angličtině a čínštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0051/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stálá náplň z plastických farem – sada Mini-Wheels seplay
 
Značka: WENCO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20,6 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová vůle – oranžový diger, zelený váleček, lidský činitel (zemědělec), bílá a hnědá kráva, plastové obaly s lepenkou zpět.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0052/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Dilemma Games
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí kvůli přítomnosti malých částí a nebezpečí uškrcení z důvodu nadměrné délky šňůry.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Dřevěné kamiony se šňůrou.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0056/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky z plastu – sada hraček „Žítka na světě“
 
Značka: Qausini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. H419, 121353; EAN: 6410411213533
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 17,4 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 10,2 % dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu distributorem objednaným orgány.

 
Popis:  Soubor sestává ze šesti psů hraček z měkkého plastu různých velikostí a barev (hnědé, žluté atd.). Hračky jsou zaplňovány do průhledného plastového sáčku, v němž se vrše na vršek hnědé skládané lepenky. Přibližná velikost balení je 25 x 35 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0057/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky a loutky
 
Značka: Moling
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CHT 612037, EAN 5901353017804
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hračka (hlava panenské panenky) obsahuje 33,3 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor hraček tvoří 3 panenky a loutky se žlutými vlasy. Panenky pro panenky mají červenou, bílou a oranžovou šaty. Hračky jsou baleny do průhledného plastového sáčku. Přibližná velikost balení je 20 cm x 24 cm. Pokud jde o obal, jedná se o upozornění: Nebezpečí udušení – malé části, nikoliv pro děti mladší 3 let, označení CE a výstražné označení věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0067/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Umělohmotné plasty – bezpečný a netoxický
 
Značka: Squeaky Babies
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. P08001100; Čárový kód 5291410017909
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,8 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V průhledném plastovém sáčku jsou údaje o plastových číslech těchto částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0068/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Fashion Amy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 9007; Čárový kód 8675408050968,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,2 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 4,2 % hmotnostních di-n-oktyl-ftalátu (DNOP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová Doll. Hračka je zabalena v průhledném válcovém plastovém obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0069/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové stlačení velrybího masa – Killer Whale
 
Značka: Sea Friends
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 33,7 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové stlačení velryb bílé barvy v barvě černé a bílé barvy o velikosti 14 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0070/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové stlačitelné hradla – hračky pro učení se zemí Fun
 
Značka: K’s kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. K 10367 P, kód Barcode 4892493103674
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5,1 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové stlačitelné hradla ve formě červeného a žlutého balonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0077/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Batosak – Gorun
 
Značka: Pfennigpfeiffer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AT07–061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  038611074130
 
Druh rizika:  Chemické, Uškrcení
 
Výrobek představuje:


Nebezpečí uškrcení, protože ochranný popruh má celkovou délku 125 cm, která při tažení s silou 25 ± 2 N nerozbije na malé kousky, nikoliv nebezpečné;

Chemické riziko, protože napodobenina usně na hlavě obsahuje 9,9 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z oběhu od spotřebitelů a přijatá nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vak/batoska z červeného, žlutého a černého kulového ramenního kloubu ve formě lakyle, se fepelkami zhotovenými z imitace usně na hlavě a dvou nastavitelných tašovacích popruhů z černého textilního materiálu. Přibližná velikost: 18 x 15 x 6 cm. Celková délka přepravního popruhu je přibližně 125 cm (což odpovídá o něco více než 60 cm, což je více než dvojnásobek popruhu seřizovacím zařízením popruhu). Jestliže se popruh protáhne seřizovacím zařízením, může být účinná délka zvětšena na přibližně 90 cm, přičemž lze vytvořit smyčky o průměru větším než 380 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0044/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výbava
 
Značka: Raman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Identifikační číslo Л-028.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská výbava skládající se ze dvou částí – horní část s kapucí, která má šňůry a pár červených kalhot, obchodní značka „RAMAN“. Na povrchu nahoře je zdobení zelených kamenů a výšivek s nápisem „LOVE“. Výstroje jsou určeny dětem do 7 let věku. V bulharštině jsou uvedeny tyto informace: dovozce „Prima – star“ pro Turecko, složení – 100 % bavlna, identifikační číslo Л-028.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0050/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Adhezívní hřeby
 
Značka: Design nails
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8711295605321.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože lepidlo obsahuje přibližně 13 % trichlormethanu (chloroform).
Látky a přípravky obsahující více než 0,1 % hmotnostních chloroformu se nesmí uvádět na trh pro prodej široké veřejnosti podle nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Lepkavé lázní na nehty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0058/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Vices Exclusive
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2682 A2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,15 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  „Trepky“ spotrebé s vysokou podešví, černou barvou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0059/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy do dámy – Itálie style
 
Značka: Yomax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Y96X010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,83 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámy ‚dámy‘ s vysokými podpatky, hnědé barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0060/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Giolan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FB06912
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 61,5 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámy vážené dámy, s vysokou podpatou a s dlouhým hřídelem, černou barvou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0061/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: S sunny international
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A76 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5 409 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Lehké vážené dámy, flip-flos. Balení je oranžové a šedé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0062/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sportovní obuv
 
Značka: MANNIU FASHION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MN128, MN154, MN159, MN178, MN520, MN890
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,95 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0063/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: HENGTAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2682 A2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 22,3 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.
Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámy „vážené dámy“, s vysokým obsahem podešve, růžové barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 12 fotografií

2 ze 12 fotografií

3 ze 12 fotografií

4 ze 12 fotografií

5 ze 12 fotografií

6 ze 12 fotografií

7 ze 12 fotografií

8 ze 12 fotografií

9 ze 12 fotografií

10 ze 12 fotografií

11 ze 12 fotografií

12 ze 12 fotografií

Číslo varování: 0064/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Amigor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SLA0821, A08293, A08292, G611, G612, 791, 792, 2081, 23803, 7617, 40570, 40597, 17087
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 15,1 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pánská obuv, černá, bílá nebo hnědá barva.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0065/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Borová obuv
 
Značka: LAADE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YT 5203
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 58,4 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.
Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Borová obuv, růžová barva.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0066/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv – Gyi. Lizzano 20/27
 
Značka: Prego Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A857B.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,14 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská obuv, světle modrá a červená barva s zdobením.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0072/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Jeans – Knox
 
Značka: Lee
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: L7377086.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,2 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Denim Jeans.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta, Nizozemsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0073/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Rossa kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská vesta zásobovaná příklonem s funkčními kordy a kovovými stolicí. Na přední a zadní straně jsou vyšívané vzorce s těmito informacemi: „Rossa kůzlata“, článek WR – 38, složení: 100 % polyester, země původu – Čína, barvy – růžové a fialové. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0074/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta – Vintage
 
Značka: Monostar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětský vestu s kapucí obsahující funkční kordy. Na přední části vesty a rukávů jsou vyšívaná struktura a nápisy. Na štítku je připojeno jedno označení, které je označeno: „Monostar“, vzor SH-1282 a další informace o složení v bulharštině: 100 % polyesteru, země původu a barviv: Cyclamen a purpurová. Výrobek je bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0075/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Koupací saka pro děti bez rukávů
 
Značka: Mеrt
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Velevice pro děti bez rukávů s kapucí, která má funkční kordy: béžový kabát s tmavě zelenou kapotou; tmavomodrá vesta se světle modrá přívačka. Jedná se o štítek s nápisem: „Mеrt“. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0076/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Jeans – Spencer
 
Značka: Wrangler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: W184-PW-041.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,3 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Denim Jeans.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta, Itálie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0078/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Melly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Potýkové košile pro děti do 7 let, s výšivkami květu na přední straně a kapucí obsahující funkční kordy. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0079/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Melly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pocení u dětí do věku 7 let s kulovou kapucí obsahující funkční kordy. Na přední straně je výšivky ptáků, jakož i nápisy: „I million part“ a „šťastné parti“. Pocení je k dispozici v různých kombinacích barev. Prodává se bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0080/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský vesta pro děti bez rukávů
 
Značka: Ally
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód modelu: 060 čárový kód 1601070000601.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská vesta bez rukávů s kapucí, která má funkční kordy. Byl přiložen štítek obsahující tyto informace: „Ally sportovní opotřebení“, na přední straně jsou nápisy „kapitádona severní dobrodružství“, „EXTREME“, „EXTREME“ (test) a další (další), jakož i obrázek o námořníky. Na zadní straně jsou různé nápisy. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0053/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Toster – Edelstahl-toster
 
Značka: Superior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: XB8203 Pořadové číslo: 3006697–70, EAN 4042944002913
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, a to z důvodu, že by měl mechanismus vystřelovací funkce zablokován, může převednout zateplení vnitřních kabelů k tavení a holé kovové vedení, které přichází do styku s (uzemněným) vnějším krytem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tocaster s pláštěm z nerezavějící oceli. Třídu ochrany I stanoví, že maximálně 2 plátky chleba mohou být dodány současně. Chléb s chlebem lze otočit otevřením vztlakových klapek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0054/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stolní mřížka/pec – Xpress Redi Set Go
 
Značka: Xpress
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VZOR Č. 28–53688
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože obal se může zlomit, čímž se vystavují živé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stolní mřížka/sušárna. Kruhové a kusové tvaru s odklápěcím víčkem. Topné prvky jsou obsaženy v základe a víko. Stopky na více (víko). Červený plastový kryt/černý plastický základ. Legenda „Xpress Redi Set Go“ na víko. Zabalený v hnědé lepenkové krabici se zněním: „GAIAM AMERICAS, INC“ „VÝBĚR # 28–53712“ „POPIS: Xpress Redi – Set – Go“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 3