Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 2 ( Zveřejněno: 15/01/2010)
Oprava
Oznámení 1380/09 od 42. týdne 2009 bylo trvale odstraněno na základě informací, že výrobek nepředstavuje vážné riziko poskytnuté španělskými orgány.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0025/10       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčka
 
Značka: Steinhart Kerzen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  08094–23
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4008542976032
 
Druh rizika:  Zalknutí, Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje riziko pro zdraví a nebezpečí zalknutí, protože vzhledem k jeho vzhledu může být svíčka zaměněna s potravinou, zejména u dětí, a malé kousky mohou být spolknuty, které způsobí zalknutí nebo okluze zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Svíčka napodobující tvrdé vejce. Hodnota: 50/45 mm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0008/10       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: LC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:


Úraz elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi a protože baňka může být nahrazena, když je svítilna připojena k elektrické síti,


Požár v důsledku odolnosti plastového krytu proti ohni není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj má plastový kryt a lze jej přímo zapojit do zásuvky. Má průhlednou plastovou zářivku, kterou lze odstranit bez použití nástroje. Světelný zdroj je dodáván s paticemi typu „E12“, který je limitován svíčkovou svíčkou. Hlavní složky: E12 držitel světelného zdroje, spínačem napájení (KC-995; 250 V; 3 A AC)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0002/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – šprot obecný
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Třída 906. Vozidla vyrobená v období od 21. dubna 2009 do 29. dubna 2009, DIČ: WDB906 * * * * N 420037 až N 420331 a S 389666 až S 392757.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože kanál startér kabelů nemusí být řádně připevněn a pokud by se vozidlo podílelo na kolizi, mohlo by dojít k částečnému odlehčování, čímž se vytvoří krátký okruh, který může vést k požáru.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Finsko, Dánsko, Švédsko, Řecko, Litva, Finsko, Slovinsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0004/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ford Focus C-MAX o 1.6 litru motorové nafty
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dotčenými automobily se rozumějí automobily, které byly vyrobeny mezi 1. červnem 2006 a 25. lednem 2007, s čísly schválení typu e13 * 2001/116 * 009.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože koroze řídícího modulu ventilátoru chladiče může způsobit, že silniční sůl pronikne do elektroniky, což povede k přehřátí, což může způsobit požár a jeho okolní kabely a komponenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Irsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0007/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Vzor Jeep Grand Cherovee
 
Značka: Chrysler/Jeep
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PRACOVNÍ SKUPINA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože tepelné prvky pro přední sedadlo mohou přehřívat teplo, což vede k zuhelnatění textilie a čalounění sedadla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  vozidla vybudovaná v letech 2001 až 2004 jsou dotčena. ES schválení typu e4 * 98/14 * 0039 * 04 až 09. Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko, Švédsko, Řecko, Finsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0027/10       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – ochránce
 
Značka: Land Rover
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená od 7. června 2007 do 13. února 2008. Identifikační číslo VIN: LD 740135-LD 757662, LD739991, LD066843 – LD068528.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože kontaminace olejové brzdové čelisti a brzdového bubnu na ropných polích může znamenat, že se parkovací brzda v době, kdy je zapojena, nepodrží v nehybném vozidle na sklonu vedoucí k úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Island, Bulharsko, Slovinsko, Finsko, Řecko, Švédsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0031/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kouřový poplach – décteur de fusée
 
Značka: CFI EXTEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WERF 65 00; typ GNS-366 CE 07 Šarže CFFI/0863/09w02/5603
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože zpožděná detekce běžně se vyskytujících typů požáru v budovách brání uživatelům a těm, kteří se kolem nich nacházejí, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhový detektor kouře z bílého plastu. Průměr 10 cm. Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0039/10       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kouřový poplach – décteur de fusée
 
Značka: ADDAX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700124901661
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože zpožděná detekce běžně se vyskytujících typů požáru v budovách brání uživatelům a těm, kteří se kolem nich nacházejí, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vlastní detektor kouře/poplach: fotoelektrické baterie, napájené baterií, obsahují zkušební tlačítko, značku CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0021/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Hanny
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože existují mezery ve struktuře, kde se prsty dítěte mohou nechat uskřípnout. Kromě toho existuje pouze jeden, neautomatický, zajišťovací systém, proto jej lze sklopit při použití, čímž působí zranění dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Sklápěcí kočárek se uchycením sedadla, stínicí, opěrkou nohou a stojanem na textil. Zadní kola jsou vybavena brzdami. Skládací mechanismus může být uzamčen. Opěradlo sedadla je seřiditelné. Rozměry, pokud jsou uzavřeny: přibližně: 112 x 29 x 50 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0029/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle – Leoparda
 
Značka: Ikea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rám 101–455–21, rám 201–573–54, 501–614–58, 701–455–23, 701–614–57, 901–614–56
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Zranění, protože záchranné prostředky používané k připevnění sedadla k rámu se mohou zlomit a dovolit, aby sedadlo a dítě padaly pomocí rámu;


U zalknutí se dveře mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 14988.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodej ve skladech IKEA v období od 1. října 2009 do 27. listopadu 2009. Vysoký rám předsedy s podložkou. Jednotlivé sedadlo s bezpečnostním pásem. Barvy rámu: Černá a bílá. Barvy sedadla: průsvitná, šedá, červená, černá, bílá. Sedadlo a plata musí být na spodní straně opatřeno přilnavým štítkem se slovy LOPARD a „Made in Italy“, osmimístným číslem a pětimístným číslem dodavatele (19589).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Island, Norsko, Irsko, Španělsko, Řecko, Itálie, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0035/10       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bram postroje – Dan 2
 
Značka: Baby Dan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5705548450632
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože spony se mohou snadno rozpadnout na dvě části a menší část se zapadne do válce pro malé části, což představuje nebezpečí udušení dětí.

Existuje také riziko zranění, protože i když je rozkrokový popruh otevřen, mohlo by dítě otevřít zip, pozdržet se postroje, a tudíž vypadnout z pram.


Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 13210 a EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Síla 2 je postrojový postroj, který se používá k tomu, aby se dětem zabránilo vypadat z pram. Barva je modrá a má zip a rozkrokový popruh, který uzavře sponu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Island

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0001/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Batohy s měkkým hračkou
 
Značka: Sun-day (Sandy)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5904073081919
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých oddělitelných součástí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkké, neplněné postřižkové balení ve formě spací pes, vícebarevné: světle žluté, růžové, lilovac, červené, žluté šňůry. Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0003/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kytaru – Music Guitar
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko: uškrcení, protože popruh tvoří kolem krku.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a likvidace produktů dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Z tvrdého plastu s různými tlačítky ve tvaru zvířat, poznámkách nebo jablek z tvrdého plastu. Na zadní straně se dodává s plastovým varovným popruhem a na zadní straně šroubem s pevnou baterií pro tři baterie AA. Rozměry: délka přibližně 44 cm. Při stisknutí tlačítka vytváří různé meodisy, poznámky a zvířata.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0005/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení autovraky – This Super Racing
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No YD890A, Předmět výrobce č.: H-030, H-031, H-032, EAN 4009134385171.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože nová žlutá hračka obsahuje olovo (904 mg/kg – limit: 90 mg/kg) a chrom (191 mg/kg – limit: 60 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vůz mající povahu hraček s šesti automobily v různých barvách: modrá, žlutá, červená, černá, stříbrná a bílá. Vyrobené z barveného plastu. Délka: přibližně 80 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0009/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koule – osvětlení a hudba
 
Značka: G 9000
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 4608
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože snadno odstranitelné hroty hračky obsahují 5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 6 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Průhledné, tvrdé plastové kuličky s měkkými hroty z plastu. Pracuje se 4 x 1.5 V AAA baterií. Když stisknete tlačítko, míří se až záblesku, poschodí a vyzařují zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0011/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Hanya
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky mohou být malé děti snadno odděleny a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Hračka je opatřena žlutavou hnědým hračkou, která je vyrobena ze syntetických kožešin, s plušenou srstí kolem krku a dodává se přísavkou. Výška: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 23 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0012/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Sun-day - Sandy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904073 066299
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože rám skla obsahuje 30 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 6,4 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Měkká, vycpávaná hračka nese oděvy z motorky, brýle, skránky, které jsou připevněny k přísavému otvoru. Výška: přibližně: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 10 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0013/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka (panenka) – Sweet dívek (Sweet holds seset)
 
Značka: Funny doll – Princess
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položky č. W00800230, čárový kód 5290509021131
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8,7 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu. Hračka je připevněna k krabičce růžové lepenky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0014/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Sunnytad
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje:


Nebezpečí zalknutí, protože oči a přísavka mohou být dětí snadno odděleny a spolknuty,

Chemické riziko, protože přísavka připojená k hračce obsahuje 37 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Měkkost hradička s jádrem, přísavka, přísavka a spojovací mechanismus uvnitř. Výška: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 22 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0015/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plavek – série ABCD
 
Značka: Shen yi toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor D-90
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,4 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 2,8 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací prstenec o rozměrech 90 cm, ve žluté barvě, zabalená v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0017/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plavek – prstenec Drake
 
Značka: Inflatable
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 32,5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací prstenec o rozměrech 58 cm, oranžové zbarvení, ve tvaru kachna. Hračka se nachází v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0028/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor chrastidel – Baby Toys
 
Značka: Susan and Aladin TM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 6941140234808, č. 615
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může snadno zlomit malé části, které by dítě mohlo spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada chrastidel (2 prvků) zhotovená z plastu, zelené barvy s růžovým kroužkem a oranžově s zeleným prstencem. Hračka je balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0033/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor nástrojů – sada nástrojů
 
Značka: Mr. Carpenter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 1261132402400, č. 67828.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože některé části takto nastavené hračky jsou otřepy.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je sada ruční nástroje, barevné oranžové, červené, hnědé, černé a šedé barvy. Souprava se balí do krabice z lepenky/plastu. Na obalu jsou nálepky s těmito informacemi: „Vyrobeno v Číně“, označení CE, číslo EAN, název a adresa dovozce, „určeno pro děti ve věku od 3 do let“, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let, „Pozor! Malé části – nebezpečí labujení“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0034/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – chrastítka (Grzechocka eduktocyjna)
 
Značka: BabyOno
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N. nr. 741, EAN: 5904341205566
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může snadno zlomit a uvolňovat malé části, které by děti mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu distributorem objednaným orgány.

 
Popis:  Chrastítka jsou vyrobena z červeného a zeleného plastu. Hračka je určena pro děti starší 3 měsíců. Obal je průhlednou plastovou blistkou na světlo modře modře. Přibližná velikost balení: 16 cm x 22 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0036/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vůz s řízeným rádiovým spojením
 
Značka: Famous Car
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. HQ3040–1, čárový kód: 8006087150975
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože délka izolace pólů síťového adaptéru je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Hračka zahrnuje: plastový bateriový radiový vůz s řízenou teplotou (pracovní frekvence: 27 MHz); adaptér bez označení; dálkovým ovládáním (rádio); bateriové jednotky (HUYU NI-CD 4 * AA700 mAh 4,8 V); Technické parametry: napájecí zdroj pro hračky: 700 mAh, jednotka 4.8 V baterie; dálkové ovládání: 2 x 1.5 V-os (AA) suché baterie; adaptér: vstup: AC 220–240 V; 50/60Hz; výsledky DC 4.8 V 180 mA, třídy II
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0037/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro mobilní telefony – Agatoka
 
Značka: INTERKOBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 24766, EAN: 5902384247666
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká (95.9–97.7 dBA v porovnání s mezní hodnotou pro hračky, které jsou uvedeny v blízkosti, na hračky o hmotnosti 80 dB).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71. 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka na mobilním telefonu vyrobená z růžové plastu. Na hračce existuje nálepka, na níž je vyobrazena dívka. „Přijatá se domů“ je napsána na obalu. Hračka je z baterie provozována. Přibližná velikost balení je 14 x 20 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0038/10       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ardoise Animado – Ardoise Animaux
 
Značka: La Grande Récré
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Treska obecná: 5 420019 975772 ref.: BK3026.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malého odnímatelného magnetu, který by mohl spolknout. Magnet je v plném rozsahu začleněn do zkušebního válce pro malé části a má magnetický tok vyšší než 50 kG²mm² (F = 92 kG²mm²).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Živočišná lepenka s 40 magnetickými písmeny, suchým vymazáním pero a motýlem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0010/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení – Pinkoustový ústav
 
Značka: Tt Studio junior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3000000651889, model: BXT7409, 09WC062001
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dětské oblečení složené ze 3 kusů – pár kalhot, tričko pro pocení a tričko určené pro děti do 12 Y. Tričko proti pocení má kapuci, která je konstruována se šňůrou z plastu až gggles. Je upevněno na zdrhovadlo uprostřed.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0018/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Mamibb
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikosti: č. 15, 16, 17, 18.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože část plastového srdce a kuliček se mohou snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětská obuv určená pro děti do 1 let věku. Boty mají popruh s upevňovačem. Na horní části pedálů se nachází 3 přiložených prvků – korálků, jakož i plastového srdce. 3 kuliček; k plastickému srdce jsou přilepeny hvězdičky a výpaček s výparem.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0019/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obsedání pro děti, které obstojí, petit se tak petit do vlaku nord/Flower zahrada
 
Značka: Melly kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 0093 a článek č. 0094.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Děti ujímají oblečení značky „Mely“, které jsou určeny dětem do 7 let věku. Horní část má kapuci s funkčními kordy, které mají plasty na obou koncích. Složení: 100 % bavlna. Na přední straně nahoře se nachází aplikace květin s nápisem: „květinová zahrada“ nebo aplikace vlaku s nápisem: „TRAIN le petit du nord“, velikosti: od 9 měsíců do 18 měsíců.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0020/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv – Sitong
 
Značka: Shenfu shoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje:


Nebezpečí zalknutí, protože květiny, hvězdy a perly lze snadno oddělit a spolknout;


Nebezpečí poranění, protože obuv má snadno odstranitelné části s ostrými hranami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětská obuv – v růžové a bílé barvě, zdobená květinami a gumovými hvězdami, na kterých je fotografie dvou dětí a nápis „Sitong“. Obuv je spojena s perleťem připevněným pomocí klip s ostrými hranami a body, které zůstávají na vnitřní straně těla dítěte.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0022/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pyžama – jkoun obecný
 
Značka: Elina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 20–02, velikost: 56.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva 97 mg/kg, která překračují povolenou mezní hodnotu (30 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětská žlutá pyžama na krvavém tisku.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0023/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Baby Look
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vesta dítěte, obchodní značka – „Baby Look“, určená pro děti do 7 let, velikost pláště od 0 do 5, s kapucí obsahující funkční šňůry, 2 kapes. Na zadní části vesty jsou vyšívané květiny.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0030/10       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská sportovní výstroj
 
Značka: Kurtoglu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v prostoru pasu.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská sportovní výstroj sestávající ze dvou částí – vršek s kapucí a pár kalhot, obchodní značka „KURTOlo LU ®“ kůzlata, určené pro děti do 7 let. Horní část má kapuci s funkčními šňůrami a plastovými čekámi. Je připevněn k zip. Kalhoty mají funkční stahovací kabel v prostoru pasu s plastovým čepem na obou koncích.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0006/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Rostlinné henny – Moon Star Herforrostlinných Henna Černá
 
Značka: Moon Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8906003771027.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 15,3 % p-fenylendiaminu, které překračují povolený limit (2 %).
Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rostlinné henky. Pytlový a žlutý vak z lepenky v lepenkových vnějším obalu (6 pytlů o hmotnosti 10 g = 60 g).
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0032/10       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Leštidla na nehty – Tangeglo/nebezpečí
 
Značka: Diamond
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Diamond Tanggelo EAN: 092834799468 Území, které ohrožuje území, EAN: 092834999803.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2 % až 2,8 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP), který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Leštidla na nehty v 15 ml skleněných lahví. Přibližná velikost lahve je 73 x 27 mm.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0016/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní nabíječka
 
Značka: DuinO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T026;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999021173402.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Cestovní nabíječka pro společnost Nokia 6101/N70/N90/N91, mobilní telefony (nikoli původní výrobek). Technické parametry: Vstup: AC90–240V; Výsledky DC6,8–8V = max 350mA, CE
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0024/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací souprava šňůry
 
Značka: RM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MH-2120
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8685910610321
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu, že dotyk Země není účinný, a nebezpečí požáru, protože plocha průřezu jádra není dostatečná.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnými evropskými normami EN 60884 a EN 9871.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Mechanismus rozšíření kordu má bílé plastické zakrytí a je vybaven vypínačem a kontakty země a lze jej použít k připojení 6 zátky. Hlavní složky: spojovací zásuvka spojující zástrčku (10–16 ~ 250A + VDE), napájecí kabel ze sítě (VDE H05VV-F 3G 1,0 mm²): (maximálně 3500 W).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0026/10       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ponorné vodní čerpadlo – Vloženo čerpadlo
 
Značka: Straus Austria
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST/MVP200A,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1913221620010
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není spojen dotyk země, a proto neexistuje účinná ochrana proti úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ponorná čerpadla s kovovou skříní. Styk desky se zástrčkou není spojen s kovovým pouzdrem. Hlavní složky: spojovací zástrčka (16/250 ~ HN-5A + VDE), napájecí kabel ze sítě (VDE H05VV-F2x0,755 mm²). Technické parametry: 230 V, 50 Hz, 280 W, 12 l/min, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2010 - 2