Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 16/08/2019)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1230/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových lepenek
 
Značka: neznámý
 
Název: L.O.L. SUPRISE!
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6971268125467 A 7890000839884
VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota do 13,8 % hmotnostních).
Ftalát může poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození reprodukčního systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sada obsahuje plastový panenka (7,5 cm), vícebarevná nápojové lahve a příslušenství (překvapení) v plastové černé kouli.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 33