Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 19/07/2019)
Oznámení č. A12/1009/19 ke zprávě za období 2019–28 bylo aktualizováno informacemi o dotčené šarži.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1103/19       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Optická myš
 
Značka: TRUST
 
Název: Optical mouse
 
Typ/číslo modelu:  ZIVA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713439219470
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
V pájkách je uvedena nadměrná hodnota olova (naměřené hodnoty až do 0,35 % hmotnosti).
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Optická myš zabalená v lepenkové krabici
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1091/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovyvažovací scoter (Hpling)
 
Značka: INMOTION
 
Název: H1
 
Typ/číslo modelu:  SCV H1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920146969532
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Obvod nabíječky výrobku nemá žádný vypínací vypínač.
Baterie může vést k předražení a přehřátí, které mohou způsobit požár nebo popáleniny.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133, EN 60335–1 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černá vznášedla v bílé kartonové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1092/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovyvažovací scoter (Hpling)
 
Značka: TECNOLUX
 
Název: Hoverboard 6.5"
 
Typ/číslo modelu:  HBT6.5B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5425025908233
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Obvod nabíječky výrobku nemá žádný vypínací vypínač.
Baterie může vést k předražení a přehřátí, které mohou způsobit požár nebo popáleniny.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133, EN 60335–1 a EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Black self-balanking scoter (aerovlaky) v zelené lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1093/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovyvažovací scoter (Hpling)
 
Značka: neznámý
 
Název: Smart balance wheel
 
Typ/číslo modelu:  W2–6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0603813529425
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Obvod nabíječky výrobku nemá žádný vypínací vypínač.
Baterie může vést k předražení a přehřátí, které mohou způsobit požár nebo popáleniny.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133, EN 60335–1 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hoplostethus atlanticus v černé kartonové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1049/19       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Tlak sporákem
 
Značka: TOWER
 
Název: 6Litre Stainless Steel Pressure Cooker
 
Typ/číslo modelu:  T90101 typ ASMB 22–6L ASMB 22–3 L ASMB 22–4.5L ASMB 22–7.5 L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5055195872753
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Je možné otevřít víčko sporáku, když je pod tlakem z důvodu nevhodných uzavíracích mechanismů, a tlak sporáku se může deformovat.
Uživatel by mohl utrpět popáleniny z páry, nebo kapalina z něj může unikat a zhasnout plamen horké desky. V důsledku toho by mohl být zemní plyn uvolňován.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních a příslušné evropské normy EN 12778.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Toto zařazení výrobku na seznam bylo odstraněno společností Amazon. (Ze strany: Distributor, Ostatní)

 
Popis:  6 litru tlakového sporáku s bajoneovou klikou. Výrobek může být k dispozici na 3 litr, 4.5 litr a ve formě 7.5 litru. Výrobek byl prodáván přes internet, zejména na Amazon.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1050/19       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Tlak sporákem
 
Značka: Bäcken
 
Název: Steamcook
 
Typ/číslo modelu:  DS24D2–8L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3611432680080
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mechanická odolnost sporáku je nedostatečná, a víčko a víčko se mohou deformovat pod tlakem.
Pára proto může být snížena dolů a zhasnout plamen na kamen. V důsledku toho by mohl být zemní plyn propuštěn, což by vedlo k požáru nebo výbuchu.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních a příslušné evropské normy EN 12778.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Tlak na měření tlaku ve výšce 8 litry pomocí uzavíracího mechanismu. Výrobek byl prodáván on-line, zejména prostřednictvím společnosti Amazon a Cdiscount.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1046/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Souprava pro opravy pneumatik
 
Značka: Tech Max
 
Název: Kit réparation tubeless
 
Typ/číslo modelu:  TEC9011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3552902200431
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje nadměrné množství trichlorethylenu (naměřená hodnota 84 % hmotnostních).
Trichlorethen může způsobit rakovinu a genetické vady.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sestava obsahující nástroj vložení, vrtačka, trubička s vulkanizací a pěchotní prýmky v plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1063/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Arteon, Passat
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E1 * 2001/116 * 0307 *, e1 * 2007/46 * 1725 *; typy: 3C, 3H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 15. října 2014 do 20. srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě opravy, vzhledem k nejednoznačné indikaci v katalogu náhradních dílů, může být adhezivní kloub mezi slunečním krytem a posuvnou střechou instalován nesprávně.
V důsledku toho by se střešní krytina mohla pohybovat v pohybu a ohrozit následující provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem skupiny VW: 60D6.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1064/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alpina
 
Název: BMW Alpina D3 Biturbo
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E1 * KS07/46 * 0005; typ: ALPINA 3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od prosince 2009 do října 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konektor pozitivního kabelu z baterie na přední rozvodné skříni by mohl být poškozen.
To může vést k selhání elektrického systému vozidla a motoru při řízení, které by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem Alpina: 0061050500
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1065/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: RAM
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: jednotlivé schválení
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 27. listopadu 2017 do 25. února 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Brzdový pedál může oddělit od šlapání.
To by mohlo vést k selhání brzd, ke zvýšení rizika nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem stažení z oběhu: V07.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1067/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: M5, M6, 5, 6
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E1 * 2001/116 * 0230, e1 * 2001/116 * 0322, e1 * 2001/116 * 0297, e1 * 2001/116 * 0253; typy: 560L, 560X, M560, 663C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 5. února 2002 do 27. července 2010.
 
Druh rizika:  Požár
 
Přestup baterie (B +) v zavazadlovém prostoru může zkorodovat.
To může vést k vyššímu styčnému odporu, což by mohlo vést k chybné funkci dodávky elektrické energie a zvýšenému riziku požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod značkou BMW: 0061070500
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1068/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: RAM
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: jednotlivé schválení
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 16. března 2018 do 20. dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zadní hnací hřídel je vadný a může být zlom.
To může vést ke ztrátě hnací síly a částí vozidel, které se dostanou na silnici, čímž se zvýší riziko nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem stažení z oběhu: V48.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1069/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Díl vozidla
 
Značka: Hepco & Becker
 
Název: Petrol cap
 
Typ/číslo modelu:  Bod N0: 506005–0
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené složky byly vyrobeny v roce 2011 a prodány v období od dubna 2013 do března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Benzinový uzávěr umožňuje vypařování paliva.
Únik paliva může dorazit zpět pneumatiku a vést ke snížení trakce, čímž se zvyšuje nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Padající víčko pro benzin u značky BMW R1200 R.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1070/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Skoda
 
Název: Kodiaq
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E8 * 2007/46 * 0249 * 00 až 07; typ: NS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 20. prosince 2018 do 22. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zadní jedno sedadlo nemusí být dostatečně pevné.
V důsledku toho se může sedadlo odtanit, čímž se zvýší riziko poranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní vozidlo pod značkou Skoda storno: 72J1.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1071/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: Baja, Legacy, Outback
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E1 * 2007/46 * 0079 * 00–10, e13 * 2007/46 * 1074 plus jednotlivá vozidla; typy: BM/BK, BM/BRS, BT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2009 až 2014 (odkaz a Outback) v letech 2003 až 2006 (Baja), v letech 2003 a 2004 (odkaz a Outback, vyrobené ve Spojených státech amerických).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plynové airbagy na airbagu cestujících mohou být vadné.
Fragmenty kovů mohou být uvolněny, jakmile se spustí airbag, což způsobí zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil vozidla pod značkou SUBARU: 201807–09.
Země původu:  Japonsko, Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1073/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Užitková vozidla/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Fiat
 
Název: Talento
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E2 * 2007/46 * 0497 * 07; typ: FFL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 7. března 2019 do 14. března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k chybě ve výrobním procesu může palivová nádrž prasknout a netěsnost.
V důsledku toho se může palivo poskvrnit a vytvořit nebezpečí pro následující provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní dodávka van/lehkého užitkového vozidla pod značkou Fiat: 6234
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1074/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Spider
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E11 * 2007/46 * 3320 * 05; typ: NF
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 9. ledna 2017 do 15. března 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadný software může vést k neúmyslnému přesunu automatizovaného předávání údajů.
To může způsobit zablokování zadních kol, což by zvýšilo riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod označením společnosti Fiat: 6221
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1075/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Note, Tiida
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E11 * 2001/116 * 0296 *, e11 * 2001/116 * 0268 *; typy: C11 (Tiida), E11 (Poznámka)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 30. srpna 2005 do 31. srpna 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plynové airbagy na airbagu cestujících mohou být vadné.
Fragmenty kovů mohou být uvolněny, jakmile se spustí airbag, což způsobí zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem pro stažení z trhu Nissan: PG7BH, PG7BI, PM686.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Island, Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1076/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Cherokee
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E4 * 2007/46 * 0783 * 12; typ: KL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 26. listopadu 2018 do 3. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby na sedadle pro cestující nesmí být utaženy na požadovaný točivý moment.
V důsledku toho by mohlo dojít k oddělení, které by zvýšilo riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci kódu pro stahování z oběhu: V31.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1077/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: Q5
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E1 * 2007/46 * 1550 *; typ: FY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od července 2015 do prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trims kormidelny nemusí být odpovídajícím způsobem připevněn k vozidlu.
V důsledku toho by se mohla tryska kormidelny odklonit do pohybu, což představuje riziko pro následující provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem značky Audi: 66K6/66K7.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Rumunsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1096/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: L200 / Triton
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E1 * 2007/46 * 1397 * 00; E1 * 2007/46 * 1397 * 01; E1 * 2007/46 * 1397 * 02; Modelový rok: 2016 Typ: KK0T, KL0T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nýty upevňující boční stupny mohou způsobovat korozi a zlomeninu způsobenou galvanickou korozí.
V případě, že všechny nýty jsou všechny nýty, mohou boční stupnité odstíny vypnout pohybující se od jedoucího vozidla, čímž se zvyšuje nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil typu „pick-up“ podle kódu „Mitsubishi“ pro stažení z oběhu: ENL-19–016-SR.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Island, Irsko, Lucembursko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1100/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: Panamera
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E13 * 2007/46 * 0970 *, e13 * 2007/46 * 1143 *; typ 970, 970N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 12. července 2009 do 13. září 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Existuje možnost krátkého okruhu v systému regulace klimatizace.
To vede ke zvýšenému riziku požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod značkou Porsche Porsche: AKA7/WKE0.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1101/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Lodgy
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E2 * 2001/116 * 0314 * 71- * 83, e2 * 2007/46 * 0030 * 28- * 40; typ: SD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 4. září 2014 do 3. října 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k tomu, že chybí značka varování, lze použít třetí řadu sedadel, zatímco druhý řádek se sklopný.
V důsledku toho by v určitých jízdních situacích mohl druhý řádek vrátit a zranit cestující, kteří se nacházejí v pozadí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod značkou Dacia storno: 0CX9.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1102/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: Various models
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, V40, V40CC, S90, V90, V90CC a XC90; modelový rok: 2014–2019;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2012 až 2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
Za určitých jízdních podmínek nemusí být systém chlazení EGR dostatečně robustní.
Výsledkem je, že může vzniknout neočekávaná výše saze, což vede ke zvýšenému riziku požáru v motorovém prostoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil pod značkou Volvo: 29939
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Lucembursko, Rumunsko, Slovensko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1051/19       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Rukavice na horolezectví
 
Značka: Singing Rock
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Z disketa F/F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
V kůži existuje nadměrné množství chromu (VI) (naměřená hodnota do 15 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor, Prodejce)

 
Popis:  Jeden pár černých planých rukavic s upevněním na vnitřní straně dolů a palem světle hněda suede soustehu šitím a s obručovitým uzávěrem. Bez obalu.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1078/19       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: NORDIO
 
Název: Mechaniker Premium
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 00139; Velikost 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4045409109011
 
Druh rizika:  Chemické
 
V kůži existuje nadměrné množství chromu (VI) (naměřená hodnota do 8 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Označení výrobku pomocí vhodných varování před riziky, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů rizik, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Rukavice pro výrobu lakoviny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1095/19       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Ochranná vesta pro jízdy na koni
 
Značka: Spark
 
Název: Veste airbag pour cavalier
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobky vyrobené před rokem 01/07/2019 se odvolávají na stažení z oběhu
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tato vesta neochrání uživatele v případě pádu.
Výrobek není v souladu s nařízením o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Ochranné vesty s airbagem pro jezdce na koni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1104/19       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Rukavice na kůži
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 057
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6420243068768
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota do 8,5 mg/kg).
Chrom (VI) vyvolává senzibilizaci a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek není v souladu s osobními ochrannými prostředky a předpisy REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pracovní rukavice vyrobené z bílé usně a hnědé látky.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1048/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastový panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet princess the First
 
Typ/číslo modelu:  HM-044 (Doll s hnědými vlasy), S 209 (Doll with tlonde chlupy)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590492094325
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota do 28,9 % hmotnostních).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození jejich reprodukčního systému.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Staženo z prodeje (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plastová panenka, přibližně 27 cm vysoká, s dlouhým stolem/hnědým srstí, prodávaná v úzkém, obdélníkovém rámečku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1052/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mýdlové bublinového hraèku
 
Značka: VILLA GIOCATTOLI
 
Název: Helios Gormiti
 
Typ/číslo modelu:  TATO ZKUŠEBNÍ METODA VYUŽÍVÁ MEZIČLÁNKOVOU PNEUMATIKU, DÁLE NAZÝVANOU KONTROLNÍ PNEUMATIKA, DEFINOVANOU V BODĚ 6118 VÝŠE.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8002752061188; VERZE 61180119
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Roztok mýdla z hračky obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 1200000 KTJ/ml) a přítomnost Pseudomonas aeruginosa byla zjištěna.
Existuje riziko nákazy, neboť řešení může přijít do styku s ústím, rukou a očima.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová nádoba z bublinového roztoku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1053/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka
 
Značka: LIEWOOD
 
Název: Ayda & Merete Wooden Rattle
 
Typ/číslo modelu:  12433 (Ayda), 12714 (Merete)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5713370008327, 5713370052313, 5713370052368
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dřevěná chrastítka může být oddělena a uvolňovat malé části (míčky).
Malé dítě by mohlo umístit malé části do úst a ke sytivosti.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Španělský rákos (rotang) v jiné velikosti s dřevěnou kuličkou nebo kovovým zvonem uvnitř. Výrobek byl (rovněž) prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Estonsko, Finsko, Francie, Lucembursko, Slovinsko, Spojené království

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1057/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: Charm Distribox
 
Název: Pig Splash
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 6618 332–0882, čárový kód 8437010226045
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Hračka obsahuje aerobní bakterie (naměřená hodnota do: 50000 KTJ/g) a přítomnost Pseudomonas fluorescens byla identifikována.
Pokud přípravek hraje děti s oslabenou nebo oslabenou imunitou, může výrobek vyvolat infekci nebo způsobit podráždění.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Hračkovnice plněná kapalinou ve tvaru hlavičky prasete vyrobená z měkkého a lepicího plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1066/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka na vlasy
 
Značka: Cigioki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  06–2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048169360
 
Druh rizika:  Chemické
 
Žluté, červené a modré kabely obsahují příliš velké množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřené hodnoty: 3,3 %, 3 % a 4,3 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození jejich reprodukčního systému.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Vysoušeč vlasů s tryskou a rozptylové sklo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1072/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šlapací pedál
 
Značka: SPORTI
 
Název: Go Go 4 roues - Pedal Racer
 
Typ/číslo modelu:  082031
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  produkty zakoupené od 1. srpna 2017 do 6. května 2019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Černá plastová kola obsahují příliš velké množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota: 9,5 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození jejich reprodukčního systému.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Čtyřkolová hračka pro děti (Pedal go/rakuer).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1083/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: JUST PLAY
 
Název: Kawaii Squeezies
 
Typ/číslo modelu:  60–00010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5710948290894
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, cyklohexanon, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether) a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sháněcí hračka („squisie“) ve tvaru oblačnosti s duhovou krkem a se sáčkem na zmrzlinu. Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1084/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy Happy Avocado
 
Typ/číslo modelu:  033.006.153
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek ve tvaru avokáda obsahuje látky N, N-dimethylformamid, cyklohexanon, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether) a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Množina zápisných hraček („squishy“) ve tvaru avokáda s tiskárnou a se zvířetem, v němž je vystavena tiskárna s tištěným obličejem. Zabalen do stejného obalu jako jiný squisy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1085/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy Sunflower Seed Hamster
 
Typ/číslo modelu:  033.006.150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, cyklohexanon, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether) a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Množina zápisných hraček („squishy“) ve tvaru avokáda s tiskárnou a se zvířetem z líska omalovaného s tiskárnou. Zabalen do stejného obalu jako jiný squisy. výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1086/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: Smooshy Mushy
 
Název: Micro Squishy Bestie, Blind bag Micro Squishy Best
 
Typ/číslo modelu:  11–10098
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5710948321925
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, cyklohexanon a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Malé sháněcí hračky („squisies“) v plastovém balíčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1087/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy slow rising lemon
 
Typ/číslo modelu:  39.0001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether) a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Shluková hračka („squisie“) ve tvaru půl citrónu. Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1088/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy slow rising Panda
 
Typ/číslo modelu:  39.0018, DFA 008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether) a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Shluková hračka („squisie“) ve tvaru plochého kusu hlavy s hlavním řetězcem. Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1089/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: I Love Squishy
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000107100015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje látky dimethylformamid, cyklohexanon, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether) a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Squeovatelná hračka („squichsy“) ve tvaru balíčku Jogurt s obličejem. Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1090/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Squeovatelná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: I Love Squishy
 
Typ/číslo modelu:  TR: 8818 071–0009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000127100019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, cyklohexanon, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether) a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznice.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sháněcí hračka („squishiry“) v podobě plochého panda s nářadím. Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1097/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových lepenek
 
Značka: Gazelo Toys
 
Název: Fairy Girl & Pegasus
 
Typ/číslo modelu:  N0.K899–33 (na obalu) G104706-K899–335311 (na přiloženém štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907773996866
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plast obsahuje příliš velké množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota: 30 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození jejich reprodukčního systému.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sada panenka a ponky vyrobené v plastu, prodávané s malým vlasovým kartáčem a balené v lepenkové krabici s plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1099/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – souprava s hračkou
 
Značka: Dune Craft
 
Název: Glow Goo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část č. 7.269 09/26/2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z hračky slije je příliš vysoká (naměřená hodnota: 1 080 mg/kg).
Požití nebo styk s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí jejich reprodukční systém.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kutily pro kutily pro výrobu zelené hračky se zelenou a jsou prodávány v neprůhledném obalu.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1106/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Teusing Rodič
 
Značka: Calbabyco
 
Název: Silicone bead with Wooden teething ring
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé kuličky se dají snadno oddělit a klip může snadno rozpadnout i na malé části.
Dítě by se na něj mohlo dostat v ústech a v jeho sytičce.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Silikonové řetězy ve dvou modelech, jeden uzavřený s dřevěným tvarem zvířete a jiný s klipem, který ho přidržuje. Produkt byl prodáván přes internet zejména prostřednictvím společností Etsy.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1054/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské šaty
 
Značka: Miss Tiffany
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A181008 Q
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dekorativní kordy v hrudníku jsou příliš dlouhé.
Šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k zraněním.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krátké posycené šedé šaty s dekorativními šňůrami v hrudní oblasti, které jsou určeny pro 4leté dívky.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1055/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské šaty
 
Značka: M & S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AF0036
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pás je příliš dlouhý, protože jeho ramínka je pod spodní částí oděvu, když není složena.
Může se zachytit při různých činnostech dítěte, což vede k zraněním.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílá krajka s krátkými rukávy, ozdobná příď a textilní pás, který se váže na zadní stranu, určený pro 5leté dívky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1058/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské šaty
 
Značka: I.M.A
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento oděv má ramenní popruhy s volnými konci.
Tyto popruhy se mohou zachytit při různých činnostech dítěte, což vede k poraněním.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bez rukávů oblečený ramenní popruhy vyrobené z tkaniny v bílé barvě s modrými pruhy a červenými záplaty, určené pro 2leté dívky.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1059/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8758
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má dlouhé pásky se svými volnými okraji v oblasti pasu.
Pásky se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k zraněním.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty v růžové pletě určené pro děti ve věku 8 let.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1060/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor bikiny dívek
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AA218
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5553724142181
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní část bikiny je spojena s funkčními šňůrami, které mají být svázány v zadní části.
Šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k zraněním.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dívka z bikiny narůžově narůžovělá nebo modřitá, na níž jsou založeny jednokorové náčrty, určené pro dívky ve věku od 4 do 6 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1061/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Děti na košili
 
Značka: GO FASHION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8684
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8684-FC-TOP-SYEL-4YG
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tričko má dlouhé ozdobné prvky, které mají volný konec v pase.
Tyto šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k zraněním.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krátké tričko ve žluté tkanině určené pro děti ve věku 4 let.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1062/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské šaty
 
Značka: M & S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AAF0033
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má dlouhý a volný pás se svobodnými konci v oblasti pasu.
Pás se může zachytit během různých činností dítěte, což vede k zraněním.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krátká sevená krajka z bílé tkaniny spletené dekorativními perly v horní části, která je určena pro 4leté dívky. Tento oděv má ozdobnou tkaninu růže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1094/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí zapínací přípravek
 
Značka: Pink Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AL042
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek nese funkční kabely s volnými konce v oblasti krku.
Šňůry se mohou zachytit při různých činnostech dítěte, což vede k uškrcení.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Šedá vata, která je určena pro 6leté dívky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1098/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské ošacení stanovené
 
Značka: Miss Image
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LF-2061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kalhoty jsou vybaveny dekorativními šňůrami s kovovými kroužky zavěšeným pod hem.
Šňůry se mohou zachytit při různých činnostech dítěte a způsobit zranění.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oděv určený pro děti ve věku 6 nebo 8 let, který se skládá z bílého trika a z kalhot krátkého modrého denimu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1056/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt henny
 
Značka: Manzoor A-1
 
Název: Zarqa Henna
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže: # 2222 BBE: Dec/2019 Čárový kód 443678616096
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota: 93000 KTJ/g) a kvasinky a plísně (naměřená hodnota: 2400 KTJ/g).
Při použití na poškození kůže nebo při zasažení očí nebo sliznice může výrobek vyvolat infekci nebo způsobit podráždění.

Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Lepenková krabice obsahující 100 g prachového prášku.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/1047/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo
 
Značka: SLM
 
Název: Mobile Power Socket
 
Typ/číslo modelu:  SLM-S3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochranný pozemkový vodič ve patice s vodičem není připojen k vodiči, který by v případě potřeby zabránil vmykání zbytkového obvodu.

Izolace elektrického síťového kabelu není dostatečně silná a může být snadno poškozená a přístupná živá část.
V důsledku toho by uživatel mohl dostat úraz elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rozšíření sítě vede tři zásuvky, jeden přepínač a LED displej pro napětí 250 V a maximální proud 15 A. Výrobek je prodáván v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1079/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: Ilook
 
Název: Muster
 
Typ/číslo modelu:  Č. 24324
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  80008366725896
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
V pájkách je uvedena nadměrná hodnota olova (naměřená hodnota do 0,33 % hmotnosti).
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Přípravky pro rovnání vlasů prodávané v lepenkové krabici
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1080/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prokleč vlasů
 
Značka: Efalock
 
Název: Curls up
 
Typ/číslo modelu:  32 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4025431507663
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
V pájkách je uvedena nadměrná hodnota olova (naměřené hodnoty do 35 % hmotnosti).
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Prokleč vlasů prodaný v lepenkové krabici
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1081/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Teplejší vosk
 
Značka: Silver Fox
 
Název: Wax warmer
 
Typ/číslo modelu:  W-001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Ex 2034055
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
V pájkách je uvedena nadměrná hodnota olova (naměřené hodnoty do 0,26 % hmotnosti).
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Voskem teplejší prodávaný v lepenkové krabici
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1082/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Hubení hmyzu
 
Značka: MENTAVILL
 
Název: ROVARCSAPDA / APARAT INSECTE
 
Typ/číslo modelu:  600000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998282 143636
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Konstrukce zařízení je pro děti přitažlivá. Mohou tedy používat výrobek ve hře a prostřednictvím ochranné masky vložit předmět (např. lžíce), který se dotýká živých částí výrobku.
Vnitřní kabeláž může být poškozena dotykem s ostrými okraji rozvodné sítě. Uživatel se může dotýkat poškozené elektrické instalace a dostat se na elektrický šok, když se odstraní ochranná mříže pro účely čištění.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušná evropská norma EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zařízení na hubení hmyzu ve tvaru hmyzu s ultrafialovým světlem a ventilátorem. Balení: barevná lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1105/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  „LED“ (LED)
 
Značka: Viparspectra
 
Název: LED Light
 
Typ/číslo modelu:  HP500 500W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky nemají ochranné uzemnění.
V důsledku toho by uživatel mohl dostat úraz elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598, EN 61347 a EN 62471.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zařízení pro růst rostlin sestávající z několika LED žárovek s nastavitelnou vlnovou délkou. Prodaný v hnědé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0041/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole na hraní
 
Značka: Play with Me
 
Název: BLACK SERIES MACHINE GUN
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000005398667
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Kinetická energie střevních projektilů je příliš vysoká, což může vést k poškození očí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Plastové ruční palné zbraně v krabičce: H x W x D = 13 cm x 30,5 cm x 4 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0042/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole na hraní
 
Značka: Play with Me
 
Název: Black Series Gun
 
Typ/číslo modelu:  19908700
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000005398650
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Kinetická energie střevních projektilů je příliš vysoká, což může vést k poškození očí.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Plastové hračky balené v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0045/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole na hraní
 
Značka: TEDI
 
Název: Schaumstoffpistole mit 7 Pfeilen
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Kinetická energie střevních projektilů je příliš vysoká, což může vést k poškození očí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Plastové hračky balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0046/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole na hraní
 
Značka: TEDI
 
Název: Softdartpistole Silencer
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Kinetická energie střevních projektilů je příliš vysoká, což může vést k poškození očí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Plastové hračky balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko