Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 40 ( Zveřejněno: 16/10/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1347/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Mýdlo
 
Značka: Fresh Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Mýdlo ve tvaru sušáren, 2. Mýdlo v tvaru tatu, 3. Mýdlo ve tvaru čokolády, 4. Mýdlo v tvaru tatu, 5. Mýdlo v tvaru tatu, 6. Mýdlo v tvaru tatu, 7. Mýt na škrabky – mýdlo v tvaru koláče
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. 5204989021208 A 2. 5204989021215 A 3. 5204989021222 A 4. 5204989021239 A 5. 5204989021246 A 6. 5204989021253 A 7. 2000962004601
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobky představují riziko udušení a chemického rizika, protože i když nejsou potravinami, mají formu, barvu, vůni, vzhled, balení, označování, objem a velikost, takže je pravděpodobné, že spotřebitelé, zejména děti, je zaměňují s potravinami. V důsledku toho by výrobky mohly být vkládány do úst nebo saci nebo požity, které by mohly být nebezpečné a způsobit například zalknutí, otravu nebo perforaci nebo zakrytí trávicího traktu.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1. Mýdlo v podobě kulatých sušicích výrobků, hnědé barvy s karamelovou omáčkou na vrcholu. 2. Mýdlo ve formě kulatých pečivo, růžové barvy s červenou omáčkou a čokoládové kousky. 3. Mýdlo v podobě kulaté čokolády, černé barvy s bílou omáčkou na vrchu. 4. Mýdlo ve tvaru kulatých tart, zelené barvy s řezu na řezu plodu ovoce a zelené omáčky. 5. Mýdlo ve tvaru kulatých tartu, růžový ozdobný zdobený červenou třeškou. 6. Mýdlo ve tvaru kulatých tart, růžový ozdobný zdobený jahodou a omáčkou. 7. Leto Fizzing Cake – ap, ve formě kulaté smetany, bílé barvy. Na štítku jsou uvedeny tyto informace: „sodná sůl Bicarbonát, cirtická kyselina, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond), Parfum, Butyrospermum parkii (Shea butter), rok“, „AX Benzoin Gum, Milk“ Datum balení 13–06–09, Sell Ko 13–06–10, Price 4.60, Barokód „2000962004601“, Fresh Line.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1342/09       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Elektrický stoster – Tostadora
 
Značka: Orbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model T-3000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože:

Nekovové části nejsou odolné proti vznícení a proti požáru,

— teplota některých vnějších částí se může zvýšit o více než 75 °C, což znamená, že kabely opláštěné PVC by se neměly používat.

Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tržní elektrická stočka. Jedná se o lepenkový rámeček s informacemi o: „variabilní elektronická tostka, 750 wattů, 2 plátků, šířka a hloubka štěrkového otvoru, střídka, nerezavějící ocel“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1329/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo na plastický materiál – Vzor, Plastlim
 
Značka: Italeri
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N0. 3998
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 9,5 % toluenu. Toluen nesmí být uváděn na trh nebo používán jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti nebo vyšší. Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá trubka lepidla (9 ml) s bílým víčkem. Vytištěno na tuze: „Colle pour plastique“, „Platikkleber“, „Plastiek Lijm“. Na trubici je umístěn štítek s pokyny ve švédštině.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1330/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Oprava pneumatik – lim/roztok 10 ml
 
Značka: Cycletrack
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 5750003371465
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,4 % toluenu. Toluen nesmí být uváděn na trh nebo používán jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti nebo vyšší. Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá trubka pro opravy pneumatik jízdních kol (10 ml). Ve zkumavce je vytištěn výraz Cycletrack a výstražný symbol varování.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1338/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Pohybová obrazová lampa – Laufbild Skyline/Delphin, Sandelen mit Palmen, Wasserpan
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RTI; Články 10150084–03, -00, -01, -02.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé složky se při změně pojistky mohou dotýkat.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obrazová výbojka se čtyřmi různými motivy: Skyline, vodopád, pláž s palm-stromem, delfín.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1327/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Všechna terénní vozidla – Dosricycle („Light Quadricycle“)
 
Značka: Adly Moto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo ES schválení typu: E4 * 92/61 * 0087 * 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože zadní brzdový světlo se neaktivuje, když řidič používá přední brzdu. Také zadní obrysová svítilna není v činnosti, když řidič přepíná přední obrysové svítilny.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Všechna terénní vozidla; stříbro nebo černé.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1334/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Suzuki Swift
 
Značka: Suzuki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory SWIFT RS413, RS413 DIESEL, RS415 a RS416
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože desánek může způsobit, že se zadní kotevní deska pro zadní sedadla postupně snižuje směrem a ztratí se jeho pevnost. V nejhorším případě by mohl kotevní úchyt bezpečnostního pásu v případě nehody selhat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených od zahájení sériové výroby do 30. září 2007 s VIN od TSPZ * * * S00100001 až po TSMMZ * * * S00499999.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Malta, Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Island, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1335/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ford Tranzit
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor tranzitu (odkaz se nahrazuje tímto: 9C250)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože některá řízená kola mohou mít poruchu sklápění středového uzlu. Hlavice volantu s touto vadou by mohla vyvolat únavové poruchy a vést ke schválení volantu, který se oddělí od sloupku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla Ford Tranzit, vyrobená od 1. července 2007 do 31. srpna 2007.
Země původu:  Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Nizozemsko, Malta, Švédsko, Dánsko, Slovinsko, Německo, Irsko, Španělsko, Bulharsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1320/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Chodwalker – Walker JN 168
 
Značka: BabySeat Mars
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Walker JN 168 EAN 7048731615813
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože hračky na palubě mají malé části, zejména antény hmyzu hračky, které se mohou uvolnit a oddělit.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 1273.
Dvě oznámené nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Baswalker s správní radou, k níž je připojeno několik hraček. Dětská chodítka jsou z plastové a ocelové trubky se čtyřmi koly ve spodní části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 1344/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sklopná vysoká židle – Fox
 
Značka: 4 Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LB-FOX-2.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nedostatečné stability a nevhodných rozměrů boční části sedačky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je sklopná vysoká židle z plastu. Výrobek může barevně: modrá, oranžová, zelená nebo růžová. Výrobek je určen pro kojence do 15 kg. Rozměry vysoké židle připravené k použití jsou: 1 230 mm x 200 mm x 600 mm. na rámu výrobku je logo „4 Baby“, adresa dovozce a informace týkající se souladu s normou EN 14988.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1328/09       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Kontrolní systém pro lodní motory – QL-EST
 
Značka: Volvo Penta QL Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QL-EST napájecí sady pro jednoduché instalace: P/č. 3884416 a p/č. 21429303. (od první výroby) Dvojité instalační systémy: P/č. 3884418, 21316752 a 21324935. (od první výroby)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože díky tomu, že je software v softwaru, se lovné zařízení může nečekaně měnit, což může vést ke kolizím nebo nehodám.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řídicí systém s akčními členy pro elektronické řazení rychlostních stupňů a škrticí klapka u mechanických motorů.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1319/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příďové přídě a šipky
 
Značka: King Archer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9822–1, EAN 7460745258211
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože kinetická energie šipky v okamžiku, kdy je odváděna od přídě, je vyšší než 0.5 J.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava sestává z přídě a tří šipek vyrobených z modrého a žlutého plastu. Hroty šipek mají přísavky. Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1331/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka pro děti – Guts – Soter X-velká
 
Značka: Cycletrack
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: BZ2911 Číslo modelu: 890–9082–0000, kód EAN: 7340011376170
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože přední vidlice na skútru je příliš slabá a může se rozpadnout na kusy.
Jedna zpráva o haváriiTento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvoukolový skládač. Na štítku je vytištěno slovo „Guts“ a na kolech je vytištěno „Cycletrack“. Koloběžka je určena pro osoby s maximální hmotností 100 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1333/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Loutková zvířata – létání zvířat
 
Značka: Playmaker Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8317604550
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože akustická složka v hračce je uvolňována a mohla by způsobit nebezpečí udušení. Kromě toho se světlomet může oddělit a vejít zcela uvnitř válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jemná planá hračka s elastickými zbraněmi, která se vloží do volného letu s akustickou složkou uvnitř těla. Ve tvaru jednoho z 6 zvířat: prasata, chutná, žáby, kuřata, kachna nebo kráva. Kačici se dodává s uvolněným klonem a maskou. Přibližná velikost kočníku je 280 mm a od ruky 300 mm. Ostatní letecká zvířata mají podobné rozměry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1336/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kabelka
 
Značka: Tiger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2000027003743/9154–10 Pink/9154–10
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože zip se může oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkký psovod (poodle) ve formě kabelku s bílými kožešinami, zip, umělohmotné oči a nos. Barvy: růžová a bílá. Přibližný rozměr hračky je 250 mm dlouhý, 240 mm vysoký a 80 mm široký.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Island

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1339/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vlněné dleddy nesou částice
 
Značka: Robin du Lac
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FUT 1004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože zvonky se mohou oddělit silou menší než 90 N a mohou být spolknuty nebo vdechnuty dětmi. Kromě toho existuje šňůra o tloušťce menší než 1,5 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů orgány.

 
Popis:  Pletená hnědý vldledý planý s 2 kovovými zvonky na krku s nádechem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1340/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka pro puzzle – Vzdělaná čísla a písmenná sada
 
Značka: Rabbit Series
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1738 odkaz: 00326943.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých oddělitelných prvků, které by mohly být požity nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pěnová pěna se skládá z čísel a písmen různých barev v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1346/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prstenec s měkkým hračkou (medvěd) se srdce „I Love veš“
 
Značka: PAUL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 3309
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4026272033092
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti malých částí, které lze oddělit silou menší než 90 N (oči s 20 a 30 N). Malé děti mohou konzumovat nebo vdechnout malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Klíčový prstenec s bílou jemnou hračkou (medvěd), na níž je připojen tento nápis: „I Love You“
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1321/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Simmon Bey
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  800359
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,4 mg/kg dimethyl-fumarát (dále jen „DMF“) v sáčcích (lisovací činidlo) do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámy dámy, černá obuv s vysokou podpatou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1322/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Kawas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. FU-106
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,2 mg/kg dimethyl-fumarát (dále jen „DMF“) v sáčcích (lisovací činidlo) do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černý cvičný obuv s černým pruhovým a bílým proužkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1323/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Weide
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F552957–8
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,36 mg/kg dimethyl-fumarát (dále jen „DMF“) v sáčcích (lisovací činidlo) do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámy „vážené dámy“ vysoké nebo nakloněné, sandámy v šedostříbrné a černé barvě.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1325/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Super Gear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 4249,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998653552890
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,11 mg/kg dimethyl-fumarát (dále jen „DMF“) v sáčcích (pelicdůkazního prostředku) umístěného do bot.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány v souladu s rozhodnutím Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská letní obuv s červenými nebo růžové popruhy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1326/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šátky – Příslušenství
 
Značka: L’asessor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Čl. KC-621 2. Článek AP-EM
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva.Zakypřené zabarvení v úšlíku a černý šum v únicích 100 mg/kg benzidinu a 75 mg/kg 3,3’-dimethoxybenzidinu, které obě přesahují mezní hodnotu 30 mg/kg.Tmavý tmavý zabarvení v únicích a tmavomodré skarium 120 mg/kg benzidinu a tmavě modré barvy uvolní 230 mg/kg benzidinu, přičemž obě tyto látky překračují mezní hodnotu 30 mg/kg.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1. Turokyse a černé viskózy s několika různými formálními obrazovkami; 2. S turtyšovým a tmavomodrým viskosím s druhou mocninou.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1332/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy – Bahne
 
Značka: ME TOO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tereza bam šaten
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5707297637272
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení, protože ramenní popruhy na šaty nejsou zhotoveny z jedné trvalé délky šňůry připevněné na přední a zadní straně oděvu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Břík dítěte s 2 předními kapkami (z jevících tkanin). Ramenní popruhy sestávají ze 4 volných funkčních šňůr. Kordy jsou přibližně 340 mm, 2 na zadní straně a 2 na přední části šatů, které mají být svázány na přídi na každém rameni.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1337/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy „T-tričko – model“
 
Značka: Kik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor (R) L; Roční období: 109 WGR: 442 Pořadové číslo: 8737000.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva; 4-aminoazobenzen (CAS 60–09–03) s rychlostí uvolnění 70 mg/kg, 71 mg/kg a 88 mg/kg.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červené dámy, tričko s vyšívanou květinovou (designem) květu; krk vyztužený dodatečným nawým kusem červené textilie.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1341/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Krycí fólie mikrovlákna – Micfaherer-Spananbettlaken/Drap-house en Mikrofix/Lenurolo con angoli v mikrofibra/Sabana jestible microfibra
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 34018006, EAN 4027293044135.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1 100 mg/kg 4-aminoazobenzenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plněný list, 100 % polyester – barva: tmavohnědá.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1343/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Celkové zimní období – Xinm Enzaí
 
Značka: Jingli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7335136–0, velikost 20
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  V zimním období lze říci, že jsou celkově kojenecké barvy, barvy (modře) a oranžově. Na levé straně látky je fotografie slonů s kulovou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1345/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Luszi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,08 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v zelených sáčcích dodávaných s obuví.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány v souladu s rozhodnutím Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Obuv s červenou dálem s nízkou podpatou. Balení je světle růžové barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1348/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: G.River
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. L911 36, 37, 38.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,23 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF) v sáčcích dodávaných s obuví.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány v souladu s rozhodnutím Komise 2009/251/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Crostromovité lehké modrozelené sandály.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1349/09       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Balík lithium-iontové baterie
 
Značka: Advent and EiSystem
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové číslo pořadové číslo: PBI23456773500161 – PBI23456774303460.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin v důsledku přehřátí. Kromě toho je možná další zranění, pokud přehřívání způsobí oddělení skříně baterie baterie.
Oznámených pět incidentů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balíček týkající se lithiových iontů, který používá tyto počítače Advent a EifSystem pro notebooky: Advent: K4000, K6000, KC500-B, KC500-R, KC500-P, 9115, 9117, 9215, 9315, 9517, 9617, 1015, 1215, 1315, 1515, 1615, 1715, 1815, 9217, 9815 Podniku EiSystem: 1201, 4113, 4115C, 4213, 4413.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Řecko, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1324/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Příprava dětí – program Creative Play 3 v 1 kosmetických přípravcích – Vytvořit soubor
 
Značka: Creative Play
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 137034
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože zelený klamat obsahuje 1 747 mg olova (povolený limit 90 mg) a 224 mg chromu (povolený limit 60 mg).Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71. 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepenkové balení obsahující lísek z papíru 5 obličej a 5 palet a 2 aplikátory. Barvy se mezi jednotlivými produkty liší. Na obalu je zobrazen pohled na dítě, které je na obličeji namalované, a to na žlutém, červený a modrý pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 40