Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 26 ( Zveřejněno: 28/06/2019)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0954/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovýkonové vyvažovací koloběžky (HOTW)
 
Značka: REVOE
 
Název: Rev Board
 
Typ/číslo modelu:  Revbaord 6.5’551028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760256551028
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná a nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.
Uživatel by mohl být elektrickým šokem a baterie může předražení a předražení ceny způsobit požár nebo popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133, EN 62133–2 a EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Samovyvažující skútr („Hshow“) dodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Lucembursko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0963/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: neznámý
 
Název: Hoverboard 2X200W Batt Samsung 36V
 
Typ/číslo modelu:  20426717
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  17/2018;2000006789693
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod nemá přepínač rozhraní.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru a popáleninám.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133, EN 60335–1 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Samovyvažující skútr (dále jen „vznášedla“) s nabíječkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0964/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: NILOX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Zůstatek na účtu +6,5 (zůstatek koloběžky)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  30NXBK65BTN03/8059616334254
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod nemá přepínač rozhraní.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru a popáleninám.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133, EN 60335–1 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černým a zlatorovým samovyvážením koloběžky (dále jen „vznášedla“) s nabíječkou a nabíječkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0965/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: SYMEX
 
Název: Electric balance scooter
 
Typ/číslo modelu:  K1 SYM7246 ZLATO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 2018/06/54124790117246
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru nebo k popáleninám.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133, EN 60335–1 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Zlatobarevný samovyrovnávací koloběžky (dále jen „vznášedla“) s nabíječkou a nabíječkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0945/19       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: neznámý
 
Název: Be your own kind of beautiful
 
Typ/číslo modelu:  322054–1001 a 322054–3009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náramek uvolní nadměrné množství niklu (naměřená hodnota:2.56 μg/cm²/týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Zbývající zásoby zadrženého zboží. (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Stříbřitě zbarvené náramky s pastmi a s peckami z kovu a s bílým a fialovým dekorativním kamenem, upevněným na podloženém lepenkovém podkladu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0933/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: World Famous TATTOO INK
 
Název: Dubai Gold
 
Typ/číslo modelu:  REF WFDG1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  WFDG181704
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:74 mg/kg) a o-toluidin (naměřená hodnota:50 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou způsobit rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev s uvedením obchodní značky, šarže a doby použitelnosti:Šarže B 20207, exp.05/14/21
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0930/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec/řetězec osvětlení pod vedením
 
Značka: neznámý
 
Název: 30M 24V LED String Light
 
Typ/číslo modelu:  EK211
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  M010000000000200083
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zakrytí plamene lze snadno odstranit a kabely nejsou řádně ukotveny, což umožňuje přístup k živým částem.
Uživatel tedy může být elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Zničení výrobku (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Světle 30 m provázaný světle, 24V s fialově zbarvenými diodami LED s bílou barvou a bílými krabicemi.Balený v hnědém poli s čárovým kódem a krátkým popisem.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0931/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec/řetězec osvětlení pod vedením
 
Značka: Catch Way
 
Název: LED Light strip
 
Typ/číslo modelu:  R33030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  M010000000001278230
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek má neodpovídající vzdálenosti pro clearance, což by mohlo vést k tomu, že se řetěz osvětlení bude žít na 240 V.Člověk se může dotýkat řetězce a úrazu elektrickým proudem.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí, příslušné evropské normy EN 60598, EN 62368–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Zničení výrobku (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  12 V lehký pásku se zařízením pro barvení a černý 3 pink ve Spojeném království.Vnější obal je žlutý lítokový vak, který má bílou značku čárového kódu.Proužek světla je pak zabalen do sáčku na stříbro.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0942/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrický skútr
 
Značka: Xiaomi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MI Electric Scooter (Model:M365)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  21074/00000316–21074/00015107 (Spojené království) a 16133/00541209–16133/00544518 (jiné jurisdikce EU a mimo EU).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroubovka zajišťující sloupek řízení může být volná nebo neúspěšná.
V důsledku toho může sloupek řízení upadnout, což řidič může ztratit kontrolu a spadnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Elektrický skútr pro dospělé, vybaven brzdami ovládání na sloupku řízení.Jednotné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0958/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická příklepová vrtačka
 
Značka: SOLLEO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek N0:0503GX-EID005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód N0:33494
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická odolnost výrobků nestačí.
Produkty se mohou roztrhnout ze živých částí, které jsou přístupné.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Elektrické vrtačky naplněné do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0939/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: 500L
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2001/116 * 0217 * 52;typ:199
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidlo bylo vyrobeno dne 1. února 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vodicí pás řízení se může uvolnit ze skříně řízení v důsledku chyby ve výrobním procesu.
To může vést ke ztrátě řídící funkce, která zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kodexu stažení Fiat:6226
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0940/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: AMG GT
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1878 * 00 až 04;typ:R1EAMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 6. srpna 2018 do 22. února 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Software pro boční radarové senzory pro funkci na okraji impulsu může být vadný.
Výsledkem je, že by se neaktivoval boční funkce impulsu tak, aby se zvýšilo riziko zranění v případě bočního nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci signálního kódu Mercedes-Benz:5490313
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0948/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1829 * 03 až 05;typ:F2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 5. listopadu 2018 do 29. března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svařování pedálu brzdového pedálu na páku brzdového pedálu nemusí být dostatečně pevné.Tlak na levou stranu brzdového pedálu může způsobit, že se brzdový pedál upevní na bok od páky pedálu.
To by narušilo fungování brzdového pedálu, čímž by se zvýšilo riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci signálního kódu Mercedes-Benz:2991075
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Island, Polsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0949/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Yamaha
 
Název: XMAX 125, XMAX 300
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 168/2013 * 00284, e13 * 168/2013 * 00287;typy:VIZ 6, SH13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v roce 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Páka ruční brzdy může být vadná a může se zlomit.
To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Yamaha motocykly.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0957/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Suzuki
 
Název: Swift, Swift Sport
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 1205 * 00;E4 * 2007/46 * 1205 * 01;E4 * 2007/46 * 1205 * 02;vzory:A2L310/A2L412 (Swift)A2L414 (Swift Sport)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2017 až 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku chybného softwaru řídícího letového provozu vozidla může uzavření jedné ze zadních dveří vozidla způsobit, že dojde k aktivaci vedlejších a záclonových airbagů.
Neočekávané nasazení airbagů může způsobit zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod odvolávacím kódem Suzuki:97C4.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Maďarsko, Island, Lucembursko, Rumunsko, Švédsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0947/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Výstražný trojúhelník
 
Značka: Compass / JM
 
Název: Výstražný trojúhelník
 
Typ/číslo modelu:  Homologační číslo:E11 27R033971Bod:01 520
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591686015201
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stabilita trojúhelníku v přítomnosti větru je nedostatečná.
Trojúhelník by tedy mohl snadno zvrátit a protijedoucí vozidla by nebyla varována před přítomností překážky, čímž by se zvýšilo riziko nehod.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou ECE27.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Skládací výstražný trojúhelník pro motorová vozidla, který se nachází v červeném plastovém pouzdru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0959/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské autokřeslo
 
Značka: Avionaut
 
Název: Avionaut Glider
 
Typ/číslo modelu:  Royal Fit, Expedition, Softy a další názvy s týmž schváleným schvalovacím číslem
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  E20–04442905
 
Druh rizika:  Popálení, Udušení, Úraz
 
V případě nehody se nesmí snadno otevřít spona popruhu.
V důsledku toho nebude možné zachránit dítě z dětského zádržného systému.Výrobek není v souladu s nařízením EHK OSN č. 44–04.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské sedadlo určené k automobilovému automobilu o hmotnosti 9–25 kg.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0934/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček a šipky
 
Značka: EASY TOYS
 
Název: Piccolo Arciere
 
Typ/číslo modelu:  89000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Prosinec 2018/8059395890002G18
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísavky na šipkách obsahují bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:3,38 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:7,52 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.
Výrobek obsahuje rovněž diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,29 % hmotnosti).Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí a způsobit škody na játrech.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Příď a šipka zahrnující pružnou žlutou, oranžovou a modrou stranu z různých polymerů, spojené na jeho koncích provázenou bílou šňůrkou, aby mohly šipnout šipkami s přísavkem.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0935/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plusová hračka
 
Značka: Silja Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1)2) pečeť malá
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) čárový kód:6430047080064 (kód:8680/2019 a 8684/2019) 2) čárový kód:6430047080026 (kód:8680/2019 a 8687/2019 a 8686/2019 a 8684/2019)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oba výrobky představují riziko udušení v důsledku malé části (plastu), které lze snadno oddělit.
Dítě by je mohlo uvést do úst a zapojit se do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Bílé šumřelé tuleně (velikost:malé a střední) s očima plastů a s nosem.K hračkám se přikládá lepenková etiketa.Hračky mají v nich také tkaninový štítek s informacemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0941/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely Baby
 
Typ/číslo modelu:  F.N0.697JDH114876
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál výrobku obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota:6,5 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit jejich reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení výrobku

 
Popis:  Kojenec pro kojence s oblečením a kloboukem na růžovém plastovém přebalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0943/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: 1) Egg slime, 2) Noise putty - Whoopie goo
 
Typ/číslo modelu:  1) Položka N0:634992) Položka N0:63484
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) – Šarže N0:5218— Barcode:50381046349942) – Šarže N0:2218— Barcode:5038104634840
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z kyselých lajmů je příliš vysoká (měřené hodnoty:900 mg/kg a 580 mg/kg pro rok 1) a 2)
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit jejich zdraví tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Dva různé typy hračky slizu.První (1) je bílá sliz, která se balí do průhledné plastové skořápky vejčitého.Druhá (2) je oranžový slim prodávaný v průhledné plastové nádobě ve tvaru lidského pasu s hýždí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0944/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: Toilet Noise Putty
 
Typ/číslo modelu:  Bod N0:63958
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže N0:4818— Barcode:5038104639586
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z limety je příliš vysoká (měřená hodnota:2 700 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit jejich zdraví tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Purpurová hračka, prodávaná ve tvaru hrtanu z plastu ve tvaru hrtanu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0946/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plusová hračka
 
Značka: Wild Republic
 
Název: Li'l Sweet & Sassy Jelly Bean Ladybug 5"
 
Typ/číslo modelu:  17380
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  092389173802
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z hračky se může oddělit malá část (anténa).
Dítě by se mohlo dostat do úst a zapojit se do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Hraběvá hračka s velkými očima.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0951/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Množina střeleckých těles
 
Značka: neznámý
 
Název: SHOOTING - SUPER GAMES
 
Typ/číslo modelu:  2016–5B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4648103875444
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se mohou snadno oddělit od projektilů.
Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka se může oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sady cvičných zbraní, které sestávají z plastového zbraně, pušek, příďového příďového lesu spolu s projektily, jejichž přísavky jsou dodávány v blistrech s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0955/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s následky
 
Značka: Glitter Palz, Sambro
 
Název: Plush clip-on and Plush toy
 
Typ/číslo modelu:  1) Článek 313129 a SQP-001 (medové a ladyptačí)2) Článek 313131 a SQP-003 (Large nicorns), 3) Čl. 313130 a SQP-002 (střední rouška a mermaid)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2) 5056219010625 (fialový rouška) a 5056219010632 (růžový rouška), 1) 5056219009797 (medvědí a ladyptáka), 3) 5056219010595 (střední rouška) a 5056219010540 (mermaid)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (následky) lze snadno oddělit od hracích hraček a vláknitý výplňový materiál hraček ve tvaru pánve a mermaid je snadno přístupný z důvodu slabosti některých švů.
Malé dítě by mohlo vkládat do úst a sytiče malé části nebo materiál náplně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Plyšové hračky s dráždivými účinky, které jsou k dispozici v různých velikostech, barvách a tvarech (např. unicorns, mermaid, pánví, hlídače a medvědi). malé ty mají svorku, která je spojena s hračkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0956/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Plüss kabala figurák
 
Typ/číslo modelu:  A-20096
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6956520200960
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka může z hračky snadno oddělit.
Dítě může zanést do úst, což by mohlo vést k zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Měkká hračka s přísavkou připevněnou k hlavě.Hračka se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0932/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Lollitop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1–6452
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0988601864521
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šaty mají dlouhý pás, který je v době, kdy je nevázaná, táhlá na spodku oděvu.
Může se zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílý krajový oblek s krátkými rukávy a pás v oblasti pasu o délce 40 cm, určený pro 4leté dívky.Nevázaná hangs v pásu pod dolním hem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0950/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: JOYCE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JY-92806-DRS-8YG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Oděv má dlouhé funkční šňůry se volnými záhy, které mají být svázány v zadní části.
Šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a mohou vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Šaty bez rukávů určené pro 8letí dívky s funkčními šňůrami, které mají být vázány na zadní straně.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0952/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: YES! DO KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ANO – 99031 X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vrchol bikiny tvoří funkční kordy a na zadní straně končí volné konce.
Šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a mohou vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oranžovobarvené bikiny spolu s horkem, který má jak horní, tak spodní část, určený pro dívky 7/8.Vrchol bikiny tvoří funkční šňůry, které mají být svázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0953/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Hello Bikini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOLETÍ 2202
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spodní část bikkiního má funkční kordy s trojrozměrným zdobením, které mají být vázány v oblasti pasu.
Šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a mohou vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Vícebarevné bikiny určené pro 2 let dívky.Spodní část má na konci funkční kordy se přišitím.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0961/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská košile
 
Značka: HAPPY STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  G520700181
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V kočku košile jsou funkční kordy.
Šňůry by se mohly zachytit během různých aktivit dítěte a vést k uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dlouhé proužky na růžovém papíru, modré a bílé pruhy, tričko je určeno na dobu 4 roku – staré dívky a je s ním spojené funkční přívody na krční ploše.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0962/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská košile
 
Značka: Mythology by Boomil
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Π202, Π192Α ΜΠ, Π192Α
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V oblasti krku se nachází šňůrou na stažení z digestoři.
Šňůry by se mohly zachytit během různých aktivit dítěte a vést k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Halenka dívek, která je příklopou se stahovacími šňůrami v oblasti krku.Bílé barvy s modrými pruhy nebo s růžovými pruhy nebo v bílé barvě.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0929/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: SENCOR
 
Název: Hair Dryer
 
Typ/číslo modelu:  SHD 8270VT;EUE2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 016 827 007 EUR;8590669189694
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Vysoušeč vlasů může přehřívat a vznítit se, což vede k tání plastového obalu.
Roztavený plast může způsobit popáleniny a vystavit uživatele živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335 a EN 62233.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Součástí balení je vysoušeč vlasů, příslušenství (2 dílů rozšíření), písemné pokyny pro použití, údržba a bezpečnostní pokyny.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0936/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro cesty
 
Značka: Arcas
 
Název: Universal Travel Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  94760001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260030258222
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednotlivé vidlice jsou elektricky propojeny.Pokud je jeden z kolíků vložen do zásuvky, uživatel by se mohl dotknout kolíků druhé zástrčky a měl by být elektrickým šokem.
Vzdálenost mezi primárními a dostupnými sekundárními okruhy u transformátoru a vzdálenost mezi nimi není dostatečná.Uživatel mohl mít elektrický šok z přístupných živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  „bílý cestovní adaptér“ v blistru.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0036/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka
 
Značka: neznámý
 
Název: tricycle
 
Typ/číslo modelu:  RO-VE-180424-ZR11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezi pohyblivými prvky tříkolky a přístupnými otvory v předním kole jsou dostupné mezery.
Při řízení tříkolky by se prsty na dítě mohly dostat do pasti v otvorech a v důsledku pohybu by mohlo dojít k poranění dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Tříkolka v modré barvě, s údaji o osobním sjezdu za řídítka.Doporučený věk:1,5–3 let.Kapacita:Na 25 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0037/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava dětské sedačky
 
Značka: Baobab
 
Název: Bebe Vanille
 
Typ/číslo modelu:  113037
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3850334279347
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Náplň hračky je snadno přístupná z důvodu slabosti šev.
Tento vycpávkový materiál může způsobit udušení, pokud se děti vloží do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení výrobku

 
Popis:  Souprava panenky z plastu zahrnuje panenku, vysokou sedačku, láhev, desku a lžičku.Výrobek je dodáván v lepenkové krabičce s průhlednou tkaninou. panenka je vyrobena z měkké, textilní části (trupu a nohou) s plastovou hlavou a paticí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 26
Další typy varování
Další typy varování 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: INFO/0074/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Robot/robot
 
Značka: JUNSHENG
 
Název: Transform Robot
 
Typ/číslo modelu:  8986
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Návod k bezpečnému používání hračky chybí na obalu a hračce.Údaje na obalu nejsou v národním jazyce.
Uživatel proto nemá informace nezbytné pro bezpečné používání výrobku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  „žlutý plastový robot“, který lze přeměnit na sportovní automobil.Provozuje se 3 aa baterie.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 26
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0937/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Tourismo, Travego
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1133, e1 * 2007/46 * 1160, e1 * 2007/46 * 1569, e1 * 2007/46 * 1853410 02, 410 03, 410 04, 410 05,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od prosince 2017 do března 2019.Kód stažení z oběhu:61.25U19041 A
 
Druh rizika:  Úraz
 
Paté paže řádně nezapadají do ložného bloku v důsledku chybějících výklenků v rozích montážní desky.To může způsobit zátěž a svršek montážní desky svorníku, což může způsobit únavu.
Porucha celého šroubu může zhoršit řízení a řiditelnost kola, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0938/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Capacity, Citaro, Conecto
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090, e1 * 2007/46 * 0036, e1 * 2007/46 * 0037, e1 * NKS * 0050 Typy:628 02,628 03, 628B01, 628B02, 629 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2001 do února 2019.Kód stažení z oběhu:82.00 M19032 A
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ztráta elektrické energie v neutrálu sítě Controller Area Network (CAN) způsobená vniknutím tekutiny by mohla vést k neotevírání dveří kabiny strojvedoucího.
To by mohlo vést k zraněním.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0960/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Setra S431 DT, S516 HD/2
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0013, e1 * 2007/46 * 1133;typy:410 01 A 410 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2016 do května 2017.Kód stažení z oběhu:68.74U19042 A
 
Druh rizika:  Úraz
 
V horním podlaží dvoupodlažních vozidel se nachází první dvoukomorový řádek poté, co jediné sedadlo není vybaveno bezpečnostními pásy.
V případě nehody je vyšší riziko poranění, protože cestující, kteří nemají bezpečnostní pás, již nejsou znehybněni svými sedadly, a mohou tak zranit ostatní cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusová doprava pod kódem odvolání:68.74U19042 A
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 26