Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 25 ( Zveřejněno: 21/06/2019)
Oznámení č. A11/0034/19 bylo dočasně vzato zpět ve zprávě 2019–23 ze dne 7/6/2019, přičemž se čekalo na objasnění rizika výrobku.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0895/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Detergent
 
Značka: King Pine
 
Název: Concentrated Pine Oil Cleaner-Concentrated cleaner
 
Typ/číslo modelu:  8 OZ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  070160113063
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt je žíravý, upozornění a pokyny pro bezpečné zacházení vyžadované u těchto druhů výrobků chybí.
Uživatelé proto nemají žádné informace o bezpečném používání přípravku a o nebezpečích při styku s kůží nebo při požití.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a nařízením (ES) č. 648/2004 o detergentech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Detergent v plastové nádobě na 946 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0907/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Villager
 
Název: Angle grinder Villager
 
Typ/číslo modelu:  VLN432
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8606012806696, rok produkce 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Krční zábrana se vztahují na případ přetržení mlecího kotouče.
Nekontrolované části létání tak mohou uživateli způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Úhlová bruska, balená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0904/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: CRF250LA, CRF250RLA, CBF300RNA
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 168/2013 * 00068 * 00, e13 * 168/2013 * 00368 * 00;typy MD44, NC55
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 01. června 2018 do 09. listopadu 2018 (CRF250LA) a od 01. června 2018 do 11. prosince 2018 (CRF250RLA, CBF300RNA).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Cirklip na hlavním hřídeli se může uvolnit z jeho drážky, který může způsobit přerušení převodového ústrojí.
Zabrání se tak pohybu rychlostních stupňů, což vede k zastavení nebo zablokování zadního kola, což může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykly s označením „Honda“:3KS.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Irsko, Polsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0909/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Cadillac, Chevrolet
 
Název: ATS/CTS, Camaro/Corvette
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2007/46 * 1066 * 16,E13 * 2007/46 * 1422 * 05,E13 * 2007/46 * 1422 * 06,E13 * 2007/46 * 1669 * 02,E13 * 2007/46 * 1669 * 03,E13 * KS07/46 * 1275 * 08,E13 * KS07/46 * 1275 * 09,E13 * KS07/46 * 1275 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 20. července 2016 do 11. května 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může být vadné posilovač řízení, který může způsobit ztrátu výkonu elektrického posilovače řízení.
Tím může být narušena funkce řízení, což zvyšuje riziko krachu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem „General Motors Motors the storage code“:N182182760.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Lucembursko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0910/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Insignia B
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E8 * 2007/46 * 0264 * 00, e8 * 2007/46 * 0264 * 01;Vzor:Znak B s 1,6 l vznětového motoru a manuální převodovka.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla pocházejí z modelového roku:2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné těsnění může způsobit vnitřní netěsnost hlavního brzdového válce.
To může zvýšit brzdnou dráhu, což může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem značky Opel:19-C-031 (E181803131).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0911/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Díl vozidla
 
Značka: Rolls Royce & Bentley
 
Název: Accumulator Valve Body O Ring Seal
 
Typ/číslo modelu:  UE35101P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené složky byly vyrobeny v době od 28. září 2018 do 04. dubna 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tato složka byla nesprávně vyrobena z nitrilového materiálu, nikoli z etylenylenu Propylene Dimerní Monomerní kaučuku (EPDM).To vedlo k podstatné ztvrdnutí a zmenšení.
To vede k úniku kapaliny hydraulické brzdy, což vede ke snížení brzdného účinnosti a zvýšeného rizika dopravních nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Část na poprodejním trhu s vozidly pro Rolls Royce & Bentley.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0912/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bentley
 
Název: Continental GT
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2007/46 * 0634 * 01, e13 * 2007/46 * 0634 * 02, e13 * 2007/46 * 0634 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 22. ledna 2018 do 06. března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k tomu, že softwarová chyba spočívá v tom, že ústředny střední konzoly by mohly utrpět ztrátu specifických funkcí sítě Controlling Network (CAN) a Local Interconnected Network (LIN).To by mohlo vést ke ztrátě osvětlení a ztráty provozu některých funkcí ústředního konzolu.
Pokud funkce selže, výstražná světla a funkce odmrazování odmlžování vozidla budou nefunkční, čímž se zvýší riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem poznávací značky společnosti Bentley:RE19/06 (RB20).
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0914/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Ranger
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E11 * 2007/46 * 0154;VIN rozmezí 6FPPXX2PHC17166–6FPPXXMJM2PHR83468
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 04. června 2016 do 28. srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ohebné palivové hadice by mohly být poškozeny cyklickým únavou.
V důsledku toho se sníží brzdný účinek, čímž se zvýší riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kamion nákladní vozidla v rámci stažení z oběhu (freight kamion under Ford storage code):19S12.
Země původu:  Jižní Afrika, Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0915/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Aerodynamický motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Cafe Racer Fairing
 
Typ/číslo modelu:  Klasické rozmezí:Thruxton, Thruxton R;Dvojí sedadlo:1200, 1200R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čísla dílů:A9708524, A9708522
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dvě potrubí na poprodejním místě pro poprodejní fairing kits nemají dostatečnou světlou výšku a mohou způsobit poškození kabeláže.
To může vést ke ztrátě světlometů, signálů nebo případně k zastavení motoru, čímž se zvyšuje nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Výstaviště motocyklů Triumph storage code (kód stažení z oběhu):SRAN566.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0921/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: S90, XC60
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 1067 * 02 až * 07;typ:P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v roce 2017 a 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné chybějící šroubové spojení na předním sedadle.
V případě nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo může být náraz sedadla ovlivněn a může dojít k poškození funkce ochrany cestujících ve vozidle, čímž se zvýší riziko poranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod značkou Volvo:R19931.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0922/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ferrari
 
Název: Various models
 
Typ/číslo modelu:  488 píst – 488 GTB – california t – 458 speciale – 458 speciale a – 488 trnitý – f12 TDF – f12 berlinetta
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Identifikační číslo vozidla (VIN):ZFF74UF1F0211776 až ZFF79AMT8K0237788
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k možné závadě řídicí jednotky, airbagů a /nebo předpínačů bezpečnostních pásů by se mohli nedopatřením aktivovat.
To může zvýšit riziko zranění cestujících v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem pro stažení z trhu Ferrari:RC70.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0923/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lancia
 
Název: Ypsilon
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E3 * 2007/46 * 0064 * 36;typ:312
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena dne 24. února 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tyče řízení se mohou odstěhovat z ovládacího zařízení v důsledku chyby ve výrobním procesu.
To může vést ke ztrátě funkce řízení, což zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem značky Lancia:6227
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0924/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Zafira
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0325 * 00 to * 05, e1 * 2001/116 * 0325 * 10 to * 11, e1 * 2007/46 * 0497 * 02;typy:S pravostranným řízením
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od listopadu 2004 do října 2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Návěsný čep na otočném ventilátoru se může roztavit.
To může zvýšit riziko požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem značky Opel:E181801310 (19-C-050).
Země původu:  Německo, Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Lucembursko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0925/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: Berlingo
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0624 * 00, e2 * 2007/46 * 0624 * 02, e2 * 2007/46 * 0624 * 03, e2 * 2007/46 * 0625 * 02, e2 * 2007/46 * 0625 * 03, e2 * 2007/46 * 0625 * 04;typ:E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 7. listopadu 2017 do 8. ledna 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné vychýlení západkové západky na mechanismu ruční brzdy.
V důsledku toho nesmí ruční brzdění samo o sobě vést nebo může vést ke zvýšení rizika nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil s kódem Citroën storage:GSR.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0926/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Rifter / Partner
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0624 * 00, e2 * 2007/46 * 0624 * 02, e2 * 2007/46 * 0624 * 03, e2 * 2007/46 * 0625 * 02, e2 * 2007/46 * 0625 * 03, e2 * 2007/46 * 0625 * 04;typ:E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 8. listopadu 2017 do 20. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné vychýlení západkové západky na mechanismu ruční brzdy.
V důsledku toho nesmí ruční brzdění samo o sobě vést nebo může vést ke zvýšení rizika nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kódu společnosti Peugeot):JKV.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0903/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Klíčový kroužek s hračkovou hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy Squeeze
 
Typ/číslo modelu:  Squishey Toy Sweet Ice Cream, rosa (růžový):100016–303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě, vzhledu a velikosti může být výrobek chybný pro potraviny.
To může vést děti k tomu, aby ho vkládaly do úst.Malé části mohou být bity nebo mohou být odděleny, což by mohlo vést k udávení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o výrobcích, pokud jde o tuto směrnici.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  „Squisie“ ve formě zmrzliny:oranžový kužel s béžovou a růžovou zmrzlinou s intenzivní sladkou vůní.Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0899/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Postroje
 
Značka: Lil´Sidekick
 
Název: Multi-Functional Tether
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  864244000352 (růžové), 864244000369 (šedé), číslo šarže 1117
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Malé části (vrchní část plastového pásma) lze snadno oddělit od výrobku a pásmo je příliš dlouhé.
Malé dítě může umístit malé části do úst a sytič.Toto pásmo může tvořit pevnou smyčku a mohlo by postihnout krk dítěte, což vede k uškrcení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové pásmo (dostupné ve čtyřech různých barvách:modrá, zelená, růžová, šedá) pro zajištění různých druhů zboží, například prostíraky, lžíce, tužky atd., tak aby ho dítě nemohlo vyhazovat.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0894/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Klíčovací kroužek s lehkou hračkou
 
Značka: Clement Faugier
 
Název: Creme de marrons
 
Typ/číslo modelu:  PSMCLEM2 o velikosti 8 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (kroužkovky), které lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vtlačit do úst a kriticky je na nich umístit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Rozkroužkovaný pletivový kroužek ve tvaru značky kaštanovníku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0901/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka
 
Značka: Playtive
 
Název: Playtive Junior
 
Typ/číslo modelu:  Ian 304083, model č. HG0441, Verze:11/2018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nýty na okrajích mohou oddělovat a vytvářet malé části.
Malé dítě je může umístit do úst a ke sytivosti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.lidl.ro/anunturi/diverse/informa-ii-importante-pentru-clien-i

 
Popis:  Dřevěná hračka ve tvaru slona s lehkými modrými koly.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovensko, Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0905/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: HuiLe TOYS
 
Název: Happy Mini Steering Wheel
 
Typ/číslo modelu:  Č. 916
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902367976743
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty do 71 % hmotnosti).
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová hračka – volant.Na baterii s pohonem.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0906/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: MeiYu Toys
 
Název: Baby's Drum
 
Typ/číslo modelu:  6061 (na obalu)B4936 (na přiloženém štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902802903129
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty do 73,5 % hmotnosti).
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastové vzdělávací hraèky na hraní.Na baterii s pohonem.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0917/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lame-tmeans/slim
 
Značka: Tobar
 
Název: Magic Poo/ Unicorn Magic Poo
 
Typ/číslo modelu:  18977 (Magický Poo);27433 (Unicorn Magic Poo)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  K17, K18
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru ze sliznice/tmely je příliš vysoká (naměřená hodnota do 1 300 mg/kg).
Požití nebo styk s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Malý květináč lačty, který je tmelovým tmelem/slim.Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0928/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný automobil
 
Značka: JIN XING TOYS
 
Název: STUNT RADIO CONTROL
 
Typ/číslo modelu:  999G-1A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty do 61 % hmotnosti).
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dálkově řízená hračka, která je poháněna 4 bateriemi AA.Dálkové ovládání je poháněno 2 bateriemi AA.Hračka je balena v oranžové kartonové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0893/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: neznámý
 
Název: FASHION ADDICT
 
Typ/číslo modelu:  9234
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  G090340061
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má dlouhé funkční šňůry v oblasti pasu, které jsou příliš dlouhé a nepřipevněné.
Šňůry se mohou zachytit během činností dítěte a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krátké kalhoty do bílých a růžových barevných pruhů s funkčními šňůrami v oblasti pasu, určené pro 6leté dívky.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0898/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský halenka
 
Značka: Ativo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JH-4232
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  G000600072
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má dlouhé funkční šňůry v oblasti pasu, které jsou příliš dlouhé a nepřipevněné.
Šňůry se mohou zachytit během činností dítěte a způsobit vážné zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krátké pouzdro na rukávce určené pro 6leté dívky, tento oděv je v barvách pro květinové barvy a je vybaven dlouhými funkčními šňůrami v oblasti pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0913/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor bikiny dívek
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AA205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5553724142051
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní část bikiny má funkční kordy, které mají být svázány v zadní části.
Může se zachytit během různých činností dítěte, což vede k poškození zdraví.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Žluté bikiny s kapkou fuchsia barevných motýlů, určené pro dívky ve věku od 8 do 10 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0916/19       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Souprava pro bezdrátovou bezpečnost stanovená
 
Značka: neznámý
 
Název: H.254 Wireless P2P NVR kit
 
Typ/číslo modelu:  50 C, KJC-120200, BM-1210
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438284138784
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem napájecího zdroje nejsou dostatečné.
Přístupné části výrobku by se mohly stát živou, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950, EN 50075 a IEC 60884 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  4 – kanál pro bezdrátové videorekordéry (4 fotoaparátů & centrální jednotka) kanálu dodávané 5 samostatnými dodáními napájení.Prodaný v bílé kartonové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0897/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kapalné mýdlo
 
Značka: Disney
 
Název: Hand Soap
 
Typ/číslo modelu:  EN 002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  LOT572/3M013MS1;5 206642 000094
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství aerobních mezofilních bakterií, včetně Pseudomonas putida, Pseudomonas stultzeri, Klebsiella oxytoca, Citrobacter freundii, Enterobacter ciacae (naměřená hodnota:2000 000 KTJ/g).
Při použití na poškozené kůži nebo na základě imunokompromitovaných uživatelů, nebo pokud výrobek přichází do styku s očima nebo sliznicí, může výrobek vyvolat infekci nebo způsobit podráždění.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a příslušnou evropskou normou EN ISO 17516.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z prodeje. (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Tekuté mýdlo pro děti do plastové láhve o objemu 300 ml s červeným proužkem a bílým plastovým dávkovačem.Vyobrazení z polohy „Cars“ a „Disney“ na horní části láhve.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0900/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Růstové sérum řas
 
Značka: Care 4 lashes
 
Název: Eyelash booster
 
Typ/číslo modelu:  článek 01370
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20190327 A 6438192003105
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje farmakologicky účinnou látku baimatoprost.
Použití přípravku by mohlo vést k očním a oftalmologickým vedlejším účinkům (např. svědění a otok očních víček, zánět očních víček, hypertenze spojivních sil, bolest oka nebo alergická reakce).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sér řas se balí do lahví ve tvaru šipek s malým jemným štětcem.Lahvička je balena do lepenkového obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0896/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cesty
 
Značka: Yip's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7196
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290516852728
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek neposkytuje uživatelům ochranu z důvodu absence okenic na živých částech a nemá izolaci na živých kolících.
Uživatel může obdržet elektrický šok z živých částí.Výrobek nesplňuje britskou normu BS 1363–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Univerzální adaptér se 3pinovou zástrčkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0902/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB síťový adaptér
 
Značka: iN Tech
 
Název: Dual USB Mains Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  9014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5055056790141
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Opláštění se může oddělit od zástrčky, když je připojeno k síti, přičemž se vystavuje živé části.
Uživatel by mohl dostat úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dvousíťový USB síťový adaptér v zeleném a bílém lepenkovém obalu.Výrobek byl prodáván on-line, zejména prostřednictvím společnosti Amazon.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0918/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ USB
 
Značka: HY-AC Charger
 
Název: Mobile Phone Charger 14 in 1
 
Typ/číslo modelu:  5G/6G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8599900029829
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotknout přístupných živých částí a dostat se na něj elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušná evropská norma EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Nabíječ pro mobilní telefony v plastovém pouzdře.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0919/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ USB
 
Značka: 4-OK
 
Název: MircoUSB Data Cable
 
Typ/číslo modelu:  PDFVJB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8428728060922
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotknout přístupných živých částí a dostat se na něj elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušná evropská norma EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Nabíječ s vestavěnou dvoupólovou zástrčkou a snímatelný kabel s mikrokonektorem USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0920/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Masážní spotřebiče
 
Značka: Only one
 
Název: The mistress
 
Typ/číslo modelu:  Napájecí zdroj:S012B-120010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718969410069
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a průsaky/uvolňovací vzdálenosti jednotky elektrického napájení jsou nedostatečné.
Uživatel může obdržet elektrický šok z živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušná evropská norma EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Masážní přístroj s napájecím zdrojem.Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0927/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ USB
 
Značka: neznámý
 
Název: TRAVEL CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  TC-927
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595217440050
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotknout přístupných živých částí a dostat se na něj elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušná evropská norma EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Digitální nabíječka USB s integrovaným zástrčkou 2,5 A/250 V a neoddělitelným kabelem s mikroUSB konektorem jako výstup.Je prodáván v plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0035/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ USB
 
Značka: caliber
 
Název: Cestovní nabíječka
 
Typ/číslo modelu:  PW-3IT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595241110653
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotknout přístupných živých částí a dostat se na něj elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušná evropská norma EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Nabíječka USB, prodaná v lepenkové krabici.Výrobek byl prodáván on-line.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 25
Další typy varování
Další typy varování 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: INFO/0072/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastový letoun
 
Značka: LX
 
Název: Air Bus A380
 
Typ/číslo modelu:  LX 161
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pokyny pro bezpečné používání nebo výměnu baterií chybí z obalu a hračky.Údaje na balení nejsou v národním jazyce.
To by následně mohlo vést k nesprávnému použití baterií nebo výrobku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové letadlo, které produkuje zvuk a světlo.Provozuje se s 3 bateriemi AA Packaging:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 25
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0892/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Alexander Dennis
 
Název: E200
 
Typ/číslo modelu:  Identifikační číslo vozidla (VIN) SFD471AL27GY20504 na SFY2412XJN37238
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od 11. září 2007 do 22. března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zakrytí pružinové suspenze na přední nápravě by mohlo být poškozeno a může umožnit pronikání vody.To může zvýšit riziko poruchy řízení v důsledku koroze.
Zadní pružinový šroub může být navíc přes vozidlo v pohybu nebo v jeho podpalubí a může selhat, když je vozidlo v pohybu.To může narušit stabilitu řízení, zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 25