Safety Gate: Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα — Εβδομαδιαία έκθεση

Έκθεση 22 ( Δημοσιεύθηκε την: 31/05/2019)

 
Εβδομαδιαία έκθεση σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα
Προϊόντα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους 

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0823/19       
Κατηγορία:  Κοσμήματα
 
Προϊόν:  Σκουλαρίκια (σετ)
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: i love you to the moon and back
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο 2567506
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  8719189209280
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Τα σκουλαρίκια απελευθερώνουν υπερβολική ποσότητα νικελίου (μετρούμενη τιμή:9.7 μg/cm²/εβδομάδα).
Το νικέλιο είναι ισχυρό ευαισθητοποιητικό και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις εάν είναι παρούσες σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Έμπορος λιανικής)

 
Περιγραφή:  Ρόδαρα (12 ζεύγη φύλλων), τοποθετημένα σε τυπωμένο χαρτόνι και σε φύλλα και λεπτές ταινίες.
Χώρα καταγωγής:  Άγνωστο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0806/19       
Κατηγορία:  Εξαρτήματα μαγειρικής/κουζίνας
 
Προϊόν:  Ηλεκτρική εσχάρα μπάρμπεκιου
 
Εμπορικό σήμα: Intertek, Telebrands Corporation
 
Ονομασία: Red Copper 5 Minute Chef
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  22852A1
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  97298029127
ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΪΌΝ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗΣ
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία
 
Η μόνωση μεταξύ της σύνδεσης με το δίκτυο και της θερμαινόμενης θερμαινόμενης πλάκας είναι ανεπαρκής.
Κατά συνέπεια, η θερμαντική πλάκα θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να έχει ο χρήστης ηλεκτροπληξία όταν η καταστροφή του γίνεται ακούσια.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60335.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Η eBay διέγραψε αυτόν τον κατάλογο προϊόντων. (Από τον: Έμπορος λιανικής)

 
Περιγραφή:  Χάλκινο ηλεκτρικό χάλκινο σύστημα διπλής όψεως από πλαστική μεμβράνη, από κεραμική ύλη, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τη σχάρα.Το προϊόν πωλήθηκε ηλεκτρονικά, ιδίως μέσω του eBay.
Χώρα καταγωγής:  Άγνωστο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Γερμανία

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0807/19       
Κατηγορία:  Χημικά προϊόντα
 
Προϊόν:  Μελάνη τατουάζ
 
Εμπορικό σήμα: World Famous TATTOO INK
 
Ονομασία: Green day
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθ. WFGD1 Batch B32587
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  ΠΑΡΤΙΔΑ FGD171601
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν περιέχει την αρωματική αμίνη o-τολουιδίνη (μετρούμενη τιμή 12 mg/kg) και o-ανισιδίνη (μετρούμενη τιμή:25 mg/kg).
Αυτές οι αρωματικές αμίνες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, κυτταρικές μεταλλάξεις και να επηρεάσουν την αναπαραγωγή.Το ψήφισμα ResAP του Συμβουλίου της Ευρώπης (2008) 1 σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την ασφάλεια των δερματοστιξιών και των μόνιμων μακιγιάζ συνιστά να μην πρέπει ούτε να υπάρχουν αρωματικές αμίνες με καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ή ευαισθητοποιητικές ιδιότητες σε τατουάζ και στα μόνιμα προϊόντα μακιγιάζ, ούτε να απελευθερώνονται από αζωχρωστικές.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Απαγόρευση της εμπορίας του προϊόντος και των τυχόν συνοδευτικών μέτρων

 
Περιγραφή:  Πράσινη χρωστική, η συσκευασία φέρει την ένδειξη COLOR INDEX, CI (Organic-Azic) 12477.
Χώρα καταγωγής:  Ηνωμένες Πολιτείες
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0820/19       
Κατηγορία:  Αναπτήρες
 
Προϊόν:  Φορτηγίδα νέου τύπου
 
Εμπορικό σήμα: The World Over
 
Ονομασία: GOLD 999.9 Fine Gold
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο:24360003
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστη
 
Είδος κινδύνου:  Εγκαύματα, Πυρκαγιά
 
Ο αναπτήρας είναι ελκυστικός για τα παιδιά και μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα.
Τα παιδιά μπορούν να παίζουν με αυτό και να υφίστανται εγκαύματα ή εγκαύματα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13869.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Φορτηγίδα, «φαντεζί», «φαντεζί», υπό μορφή χρυσόχρωμης ράβδου.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Κροατία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0802/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Αλυσίδα φωτισμού υπό την ηγεσία
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  CL-057W
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστη
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία
 
Η ηλεκτρική μόνωση είναι ανεπαρκής, η απόσταση μεταξύ του ρευματολήπτη και του πρώτου λαμπτήρα είναι πολύ μικρή, το βύσμα είναι ανεπαρκές και το περίβλημα της αλυσίδας φωτισμού μπορεί να σπάσει, αφήνοντας προσβάσιμα τα απευθείας μέρη.
Οι χρήστες μπορούν να θίγουν μέρη του προϊόντος που βρίσκονται σε υψηλή τάση και λαμβάνουν ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Μια αλυσίδα φωτισμού υπό την ηγεσία μιας πλαστικής σακούλας με ετικέτα από χαρτόνι.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Λετονία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0803/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Αλυσίδα φωτισμού υπό την ηγεσία
 
Εμπορικό σήμα: Taizhou Tianze Lamp Industry
 
Ονομασία: LAMPKI CHOINKOWE
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο 785, προσαρμογέας ΕΚ-04, IP44
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστη
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία
 
Η ηλεκτρική μόνωση είναι ανεπαρκής, η απόσταση μεταξύ του ρευματολήπτη και του πρώτου λαμπτήρα είναι πολύ μικρή, το βύσμα είναι ανεπαρκές και το περίβλημα της αλυσίδας φωτισμού μπορεί να σπάσει, αφήνοντας προσβάσιμα τα απευθείας μέρη.
Οι χρήστες μπορούν να θίγουν μέρη του προϊόντος που βρίσκονται σε υψηλή τάση και λαμβάνουν ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Φωτιστική αλυσίδα σε πολύχρωμο κιβώτιο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Λετονία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0804/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Αλυσίδα φωτισμού υπό την ηγεσία
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Multi Function
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  F LLIF 100, adaptor ΕΚ-04, IP44
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  4752921210018
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία
 
Η ηλεκτρική μόνωση είναι ανεπαρκής, η απόσταση μεταξύ του ρευματολήπτη και του πρώτου λαμπτήρα είναι πολύ μικρή, το βύσμα είναι ανεπαρκές και το περίβλημα της αλυσίδας φωτισμού μπορεί να σπάσει, αφήνοντας προσβάσιμα τα απευθείας μέρη.
Οι χρήστες μπορούν να θίγουν μέρη του προϊόντος που βρίσκονται σε υψηλή τάση και λαμβάνουν ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Άλλο)

 
Περιγραφή:  Αλυσίδα φωτισμού με 100 LED, σε μπλε χάρτινο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Λετονία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0808/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Φωτιστική αλυσίδα
 
Εμπορικό σήμα: LE ROYAL
 
Ονομασία: LED LIGHTS
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  R14925 — 7
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  1 814925 888887
 
Είδος κινδύνου:  Εγκαύματα, Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Το καλώδιο δεν είναι σωστά αγκυροβολημένο και είναι υπερβολικά λεπτό.Οι διαστάσεις του ρευματολήπτη είναι πολύ μικρότερες από τις απαιτούμενες.
Το καλώδιο θα μπορούσε να υπερθερμανθεί, να κάψει τον χρήστη ή να οδηγήσει σε πυρκαγιά.Ο χρήστης θα μπορούσε να αγγίξει τα ζωντανά μέρη και να υποστεί ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Φωτιστική αλυσίδα με 20 μη αντικαταστάσιμους λαμπτήρες LED με επένδυση σε χρυσό με σχήμα ορθογώνιου σχήματος.Συσκευασία:πολύχρωμο κουτί
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ουγγαρία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0809/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Φωτιστική αλυσίδα
 
Εμπορικό σήμα: LE ROYAL
 
Ονομασία: LED LIGHTS
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  R14925 — 10
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  1 814925 888810
 
Είδος κινδύνου:  Εγκαύματα, Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Το καλώδιο δεν είναι σωστά αγκυροβολημένο και είναι υπερβολικά λεπτό.Οι διαστάσεις του ρευματολήπτη είναι πολύ μικρότερες από τις απαιτούμενες.
Το καλώδιο θα μπορούσε να υπερθερμανθεί, να κάψει τον χρήστη ή να οδηγήσει σε πυρκαγιά.Ο χρήστης θα μπορούσε να αγγίξει τα ζωντανά μέρη και να υποστεί ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Φωτιστική αλυσίδα με 20 μη αντικαταστάσιμους λαμπτήρες LED με περίβλημα από πλαστικό πεύκο (περίβλημα).Συσκευασία:πολύχρωμο κουτί
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ουγγαρία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0810/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Φωτιστική αλυσίδα
 
Εμπορικό σήμα: LE ROYAL
 
Ονομασία: LED LIGHTS
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  R14925 — 11
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  1 814925 888811
 
Είδος κινδύνου:  Εγκαύματα, Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Το καλώδιο δεν είναι επαρκώς μονωμένο ούτε εδραιωμένο και είναι πολύ λεπτό.Οι διαστάσεις του ρευματολήπτη είναι πολύ μικρότερες από τις απαιτούμενες.
Το καλώδιο θα μπορούσε να υπερθερμανθεί, να κάψει τον χρήστη ή να οδηγήσει σε πυρκαγιά.Ο χρήστης θα μπορούσε να αγγίξει τα ζωντανά μέρη και να υποστεί ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Φωτιστική αλυσίδα με 20 μη αντικαταστάσιμους λαμπτήρες LED με πλαστική σελήνη και αστεροειδή κατεύθυνση.Συσκευασία:πολύχρωμο κουτί
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ουγγαρία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 5 φωτογραφίες

2 της 5 φωτογραφίες

3 της 5 φωτογραφίες

4 της 5 φωτογραφίες

5 της 5 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0814/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Αλυσίδα φωτισμού υπό την ηγεσία
 
Εμπορικό σήμα: Volteno
 
Ονομασία: Lampki choinkowe migajace
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  VO0712
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5902409219661
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Το καλώδιο δεν προστατεύεται δεόντως από το τράβηγμα.Οι αγωγοί στα σύρματα είναι πολύ λεπτοί.
Το καλώδιο μπορεί να αποσπάστηκε με πρόσβαση σε υπό τάση μέρη.Οι αγωγοί στα σύρματα θα μπορούσαν να υπερθερμανθούν οδηγώντας σε φωτιά.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Η υπό LED αλυσίδα φωτισμού, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, που αποτελείται από 100 μπλε φανούς.Συσκευασία:χαρτονένιο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 5 φωτογραφίες

2 της 5 φωτογραφίες

3 της 5 φωτογραφίες

4 της 5 φωτογραφίες

5 της 5 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0815/19       
Κατηγορία:  Φωτιστικές αλυσίδες
 
Προϊόν:  Αλυσίδα φωτισμού υπό την ηγεσία
 
Εμπορικό σήμα: Volteno
 
Ονομασία: Kurtyna 100 LED migajace
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  VO0721
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5902409219753
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Το καλώδιο δεν προστατεύεται δεόντως από το τράβηγμα.Οι αγωγοί στα σύρματα είναι πολύ λεπτοί.
Το καλώδιο μπορεί να αποσπάστηκε με πρόσβαση σε υπό τάση μέρη.Οι αγωγοί στα σύρματα θα μπορούσαν να υπερθερμανθούν οδηγώντας σε φωτιά.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60598.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Φωτιστική αλυσίδα, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, που αποτελείται από 100 φανούς.Συσκευασία:χαρτονένιο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Πολωνία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0829/19       
Κατηγορία:  Μηχανές και συσκευές
 
Προϊόν:  Ηλεκτροκολλητή πλάσματος
 
Εμπορικό σήμα: Tosense
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Cut50 και ZXZ-200
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστη
 
Είδος κινδύνου:  Βλάβη στην όραση, Εγκαύματα, Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Ο μόλυβδος είναι ανεπαρκής και μπορεί εύκολα να υποστεί ζημίες λόγω υπερθέρμανσης ή σπινθήρων που παρέχουν πρόσβαση στα υπό τάση μέρη.Ένας χρήστης ενδέχεται να υποστεί ηλεκτροπληξία.
Το πολυσυλλεκτικό οπλοστάσιο λειτουργεί με ακατάλληλο ενιαίο μοχλό δράσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τυχαία ενεργοποίηση του προϊόντος.Η ακούσια πτητική λειτουργία, όταν δεν φορά εξοπλισμό προστασίας, έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε υπεριώδεις και θερμές μεταλλικές σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, εγκαύματα ή/και τραυματισμούς των οφθαλμών.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα και της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 12100 και EN 60974.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Η Amazon και η eBay διέγραψε αυτόν τον κατάλογο προϊόντων. (Από τον: Άλλο)
Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Μεταλλικό κουτί που περιέχει τα κυκλώματα, τους κινητήρες και τον μετασχηματιστή.Ο οποίος τροφοδοτείται με μόλυβδο και συγκόλληση που είναι ενσωματωμένος σε μόλυβδο.Συσκευασία σε χαρτονένιο κουτί.Το προϊόν πωλήθηκε ηλεκτρονικά, ιδίως μέσω του eBay και της Amazon.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Κάτω Χώρες

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0805/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Porsche
 
Ονομασία: Boxster, Cayman
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E13 * 2007/46 * 1607 *;τύπος:982
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα που κατασκευάστηκαν μεταξύ της 2 Απριλίου 2016 και της 9 Φεβρουαρίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά
 
Ενδεχόμενη ανεπαρκής σύνδεση στην εγκατάσταση τροφοδοσίας καυσίμων.
Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, μπορεί να υπάρξει μείωση της ακεραιότητας της εγκατάστασης τροφοδοσίας καυσίμων, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από τον κωδικό ανάκλησης της Porsche:AKA3.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0816/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Toyota
 
Ονομασία: Hilux, RAV4, Yaris
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E11 * 2007/46 * 2587 *, e6 * 2001/116 * 0105 *, e11 * 2007/46 * 0152 *;τύποι:AN1P (ΕΕ, N), XA3 (α), XP13M (α)
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Νοεμβρίου 2018.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η γεννήτρια φυσικού αερίου στην πλευρά του οδηγού μετωπική αερόσακος μπορεί να είναι ελαττωματικός.
Τα θραύσματα μετάλλων μπορούν να ελευθερωθούν όταν ενεργοποιηθεί ο αερόσακος προκαλώντας τραυματισμούς στους επιβάτες.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό επιστροφής της Toyota:5KET-040.
Χώρα καταγωγής:  Ιαπωνία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0817/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Porsche
 
Ονομασία: Boxster, Cayman, 911
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E13 * 2007/46 * 1607, e13 * 2007/46 * 1187, e13 * 2007/46 * 1188·τύποι:982, 991, 991 Turbo·
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 23 Οκτωβρίου 2017 και της 16 Μαΐου 2018.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Οι αισθητήρες αερόσακου ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί ανεπαρκώς.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο το σύστημα συγκράτησης είναι ενεργοποιημένο.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο σύμφωνα με τον κωδικό ανάκλησης AKA4 της Porsche.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0818/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Porsche
 
Ονομασία: Panamera
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E13 * 2007/46 * 0971 * 00 — * 05;τύπος:PDE·ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 971
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ της 21 Μαρτίου 2016 και της 6 Δεκεμβρίου 2018.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το λογισμικό καθοδήγησης μπορεί να είναι ελαττωματικό.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει σποραδική βλάβη του συστήματος διεύθυνσης της ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από τον κωδικό ανάκλησης της Porsche:AJ13.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0819/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: BMW
 
Ονομασία: 1, 3, X1
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E1 * 2001/116 * 0287,E1 * 2007/46 * 0273,E1 * 2001/116 * 0352,E1 * 2007/46 * 0277,E1 * 2001/116 * 0287,E1 * 2007/46 * 0283,E1 * 2001/116 * 0352,E1 * 2007/46 * 0277,E1 * 2007/46 * 0275,E24 * 2007/46 * 0024, e1 * 2001/116 * 0308,E1 * 2007/46 * 0314,E1 * 2001/116 * 0308,E1 * 2007/46 * 0315,E24 * 2007/46 * 0022,E1 * 2001/116 * 0346,E1 * 2007/46 * 0316;Τύποι:187, F:1K2,182, F:1Γ,187, F:1K4,Χ1,X1-N1,390L,3L,3ΙΑ,3K-N1,392Γ,3Γ
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2009 και Οκτωβρίου 2011.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ο συνδετήρας με το καλώδιο θετικής μπαταρίας στο πλαίσιο της εμπρόσθιας διανομής ισχύος μπορεί να υποστεί βλάβη.
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αστοχία του ηλεκτρικού συστήματος και του κινητήρα του οχήματος κατά την οδήγηση, οδηγώντας ενδεχομένως σε ατύχημα.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό επιστροφής BMW:0061050500
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Λουξεμβούργο

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0821/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Ρυμουλκούμενο
 
Εμπορικό σήμα: Temared
 
Ονομασία: Box, Platform, Moto
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E32 * 2007/46 * 0021 * 05;τύπος:23.60
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα εν λόγω ρυμουλκούμενα κατασκευάστηκαν το 2017 και το 2018.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Πιθανά ελαττώματα στις συνδέσεις με βόλτες και στο ηλεκτρικό σύστημα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του ρυμουλκουμένου, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Ρυμουλκούμενο στο πλαίσιο του κωδικού ανάκλησης:RE32-19/01.
Χώρα καταγωγής:  Πολωνία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Σλοβενία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0822/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Subaru
 
Ονομασία: Impreza, Forester, WRX STI, XV
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E13 * 2007/46 * 1305 * 02 — * 06,E1 * 2001/116 * 0438 * 01 — * 10,E1 * 2007/46 * 0597 * 01 — * 08;τύποι SJ, G3, G4
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ Απριλίου 2007 και Μαρτίου 2017.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ο διακόπτης του φωτός πέδησης μπορεί να είναι ελαττωματικός.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα φώτα πέδησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από τον κωδικό αναγνώρισης Subaru:SRT270 (κωδικός 201907 για την ανάκληση για τη Γερμανία).
Χώρα καταγωγής:  Ιαπωνία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0825/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
 
Εμπορικό σήμα: Dethleffs
 
Ονομασία: Trend, Globetrotter, Esprit Comfort, Grand Alpa
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμός έγκρισης τύπου:E1 * 2001/116 * 0442 *Τύπος:EG/DF 004Ονομασίες πώλησης:Τάση 7877, Globetrotter XLI, Esprit Comfort 7870, Grand Alpa A 7820
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ Αυγούστου 2014 και Ιανουαρίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Τα ελατήρια του εμπρόσθιου άξονα και οι μανιβέλες είναι ανεπαρκείς για τα οχήματα με προαιρετική αναβάθμιση.
Ο εμπρόσθιος άξονας ή το κουδούνια μπορεί να υποστεί ζημία λόγω του αυξημένου βάρους που προκαλεί το όχημα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Μοτοσικλέτα κατ’ εφαρμογή του κωδικού μέτρου ανάκλησης του DETHEFFS:«τα ελατήρια του εμπρόσθιου άξονα της κινητής κατοικίας με βάση τη Fiat».
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0832/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Toyota, Lexus
 
Ονομασία: Auris, Yaris, IS
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E11 * 2001/116 * 0305 *, e11 * 2007/46 * 0152 *, e11 * 2001/116 * 0206 *;τύποι:E15UT (a), XP13M (a), XE2 (α)
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2010 και Δεκεμβρίου 2017.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η γεννήτρια φυσικού αερίου στην πλευρά του οδηγού μετωπική αερόσακος μπορεί να είναι ελαττωματικός.
Τα θραύσματα μετάλλων μπορούν να ελευθερωθούν όταν ενεργοποιηθεί ο αερόσακος προκαλώντας τραυματισμούς στους επιβάτες.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο με κωδικό ανάκλησης Toyota/Lexus:5KET-039.
Χώρα καταγωγής:  Ιαπωνία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0834/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Audi
 
Ονομασία: A3, A4, A5
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E1 * 2001/116 * 0151 *, e1 * 2001/116 * 0177 *, e1 * 2001/116 * 0217 *, e1 * 2001/116 * 0430 *·τύποι:8E, 8H, 8P, B8
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ 2005 και 2013.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Η μονάδα ελέγχου με το χειριστήριο του επιταχυντή και της πέδης μπορεί να αναπτύξει ένα ρήγμα σε μια συγκολλημένη άρθρωση στο μηχανισμό αναμετάδοσης.
Εάν αυτή η ζημία συμβεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή λειτουργία ή ακόμη και βλάβη της πέδης και του ελέγχου του αερίου μέσω της διάταξης χειροκίνητου ελέγχου.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο υπό τον κωδικό Audi:94L6.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0835/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Επιβατικό αυτοκίνητο
 
Εμπορικό σήμα: Audi
 
Ονομασία: Q5
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Έγκριση τύπου αριθ.:E1 * 2007/46 * 1550 *;τύπος:ΟΕ
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν μεταξύ Ιουλίου 2018 και Μαρτίου 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ο τοίχος της φιάλης του κύριου συστήματος πέδησης μπορεί να μην είναι αρκετά χονδρή και η φιάλη να μπορεί να παρουσιάσει διαρροή ή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του υδραυλικού συστήματος πέδησης, οδηγώντας ενδεχομένως σε ατύχημα.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Επιβατικό αυτοκίνητο υπό τον κωδικό Audi:47O9.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Βουλγαρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0836/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Μοτοσικλέτες
 
Εμπορικό σήμα: Yamaha
 
Ονομασία: YZF-R3, MT-03
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμός έγκρισης τύπου:E13 * 168/2013 * 00164;τύπος:RH12
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν το 2019.
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Ο μοχλός χειροπέδης μπορεί να είναι ελαττωματικός και μπορεί να σπάσει.
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου επί του οχήματος, η οποία οδηγεί σε ατύχημα.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Μοτοσικλέτες στο πλαίσιο των κωδικών Yamaha για τους κωδικούς YZF-R3/A και MT03/A.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Σλοβενία, Σουηδία

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0811/19       
Κατηγορία:  Άλλο
 
Προϊόν:  Υπόθεση κινητής τηλεφωνίας
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Mobile phone case
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  311922800000, 311921800000, 311923800000.
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστη
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Η τηλεφωνική αυτή περίπτωση μπορεί εύκολα να σπάσει εύκολα και περιέχει διαβρωτικό και ερεθιστικό για το δέρμα υγρό.
Η υπόθεση θα μπορούσε να σπάσει, ώστε το υγρό να διαρρεύσει και να έρθει σε επαφή με το δέρμα, προκαλώντας ερεθισμό του δέρματος ή χημικά εγκαύματα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση από την επιλογή του εισαγωγέα (Από τον: Εισαγωγέας)
Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Διανομέας): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες

 
Περιγραφή:  Διαφανές πλαστικό υλικό κινητής τηλεφωνίας, το οποίο περιέχει μπλε και διαυγή υγρά με δύο φιγούρες κίτρινου χρώματος που επιπλέουν σε αυτό.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Φινλανδία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0813/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Σύνολο μακιγιάζ παιχνιδιών
 
Εμπορικό σήμα: General Trade
 
Ονομασία: Lo Scrigno dei trucchi
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άρθρο 100142
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Παρτίδα:237/SHγραμμωτός κώδικας:8 015361 847075τελική ημερομηνία ανάλωσης:31 Δεκεμβρίου 2022
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Η σύνθεση στο προϊόν περιέχει υπερβολική ποσότητα χρωμίου VI και νικελίου (μετρηθείσες τιμές μέχρι:3,46 mg/kg και 2,00 mg/kg, αντίστοιχα)
Το χρώμιο (VI) και το νικέλιο είναι ευαισθητοποιητικά και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα και την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα

 
Περιγραφή:  Πλαστικό μακιγιάζ με ενσωματωμένο κάτοπτρο που περιέχει διαφορετικά καλλυντικά σε διάφορα χρώματα και ζεύγος ψηκτρών.Το κουτί πωλείται σε χάρτινο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ιταλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0824/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Αμαξοστοιχία για παιδιά
 
Εμπορικό σήμα: PLAYPLAY NEWSUN
 
Ονομασία: Classic train
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Σημείο N0:2324BD
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  446109000037Παρτίδα # 20180120
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός, Τραυματισμοί
 
Η αμαξοστοιχία θα μπορούσε εύκολα να διακόψει την απελευθέρωση μικρών μερών και να δημιουργήσει αιχμηρές ακμές.Το εμπρόσθιο μέρος του παιχνιδιού είναι πολύ γνωστό.
Ένα παιδί μπορεί να τοποθετήσει επάνω του ένα από τα μικρά στο στόμα του και ένα από τα μικρά μέρη του.Το εμπρόσθιο μέρος του παιχνιδιού και οι δημιουργούμενες αιχμηρές άκρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς στο παιδί.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και των ευρωπαϊκών προτύπων EN 71-1.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Εισαγωγέας): Απαγόρευση της εμπορίας του προϊόντος και των τυχόν συνοδευτικών μέτρων, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Πλαστικό κλασικό τρένο που αποτελείται από μηχανή και ένα βαγόνι τόσο σε συνδυασμένες χρωστικές.Πρόκειται για συσσωρευτή που λειτουργεί και εκπέμπει ήχο, φως και καπνό.Πωλούνται σε κουτί από χαρτόνι με διαφανές παράθυρο.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ελλάδα
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0826/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Πλαστικό σύνολο παιχνιδιών
 
Εμπορικό σήμα: Toys - LG-IMPORTS
 
Ονομασία: Rubber ducks
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΛG9491
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  105AO1374, 5413247094919
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός, Χημικός κίνδυνος
 
Τα μικρά μέρη μπορούν να είναι αποσπασμένα (σπάσι).Το παιχνίδι περιέχει υπερβολικό αριθμόφθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP) (μετρούμενη τιμή:14,5 %).
Ένα μικρό παιδί μπορεί να τοποθετήσει μικρά τεμάχια στο στόμα και τα πνεύματα.Και ο θαλαμίσκος μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών, προκαλώντας ζημίες στο αναπαραγωγικό σύστημα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH και με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Παπαγάλος με κίτρινη πάπια με 3 πάπιας.Προορίζεται για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γαλλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0827/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Πληκτρολόγια σε παιχνίδι
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Rabbit keychain
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  POM06
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  3760034193587
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Το προϊόν περιέχει μικρά μέρη (τα μάτια) που μπορούν εύκολα να αποσπαστούν.
Ένα μικρό παιδί μπορεί να τα θέσει στο στόμα και να πνικτούν.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Για παιδιά κάτω των 36 μηνών προορίζεται για παιδιά ηλικίας κάτω των μηνών.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γαλλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Σουηδία

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0830/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Συσκευή για τη σιμόφιλη του παιχνιδιού
 
Εμπορικό σήμα: Craft Accessories Shoppe
 
Ονομασία: Ultimate Slime Kit Add-ins
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  1002Β
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  X0OY9PCG13
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Η μετανάστευση βορίου από τις άργιλοι του προϊόντος είναι πολύ υψηλή (μετρούμενη μέχρι 2 110 mg/kg).
Η κατάποση ή επαφή με υπερβολική ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών καταστρέφοντας το αναπαραγωγικό τους σύστημα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-3.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Σετ φιλύρας που αποτελείται από διάφορους σάκους που περιέχουν άργιλο για την παραγωγή γλυκολέμονου, καθώς και διάφορα εξαρτήματα που το ανακλούν ή διακοσμούν με τα αστέρες, τα ψήγματα, τα καρφιά, την σκόνη χρώματος κ.λπ.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0833/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Κιτ με μαλακό πηλό
 
Εμπορικό σήμα: Lilly and Lees Crafte Accessories Shoppe
 
Ονομασία: Soft Modelling Clay kit
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστη
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστη
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Η μετανάστευση του βορίου από την άργιλο είναι υπερβολικά υψηλή (μετρούμενη μέχρι 1 806 mg/kg).
Η κατάποση ή επαφή με υπερβολική ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών καταστρέφοντας το σύστημα αναπαραγωγής.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-3.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Εισαγωγές που απορρίφθηκαν στα σύνορα (Από τον: Εισαγωγέας)

 
Περιγραφή:  Η λευκή άργιλος σε σάκους μιας ιώδους συσκευασίας.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 3 φωτογραφίες

2 της 3 φωτογραφίες

3 της 3 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0837/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Μαλακό παιχνίδι με επακόλουθα
 
Εμπορικό σήμα: Sequin Glitzies
 
Ονομασία: Magic Sequin Friends
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  453104
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5050565377920
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Οι μικρές συνέχειες στο προϊόν μπορεί να είναι εύκολα αποκομμένες.
Ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να τα παγιδεύσει στο στόμα και να πνίγονται γι’ αυτά.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Έμπορος λιανικής): Απαγόρευση της εμπορίας του προϊόντος και των τυχόν συνοδευτικών μέτρων

 
Περιγραφή:  Τα μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια που βρίσκονται στο σχήμα μιας γάτα ή ενός κουβάλου, και τα δύο καλυμμένα με χρωματιστά αντιστρέψιμα.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Φινλανδία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0812/19       
Κατηγορία:  Καλλυντικά
 
Προϊόν:  Σαμπουάν και πηκτή για το λουτρό
 
Εμπορικό σήμα: Disney
 
Ονομασία: Shampoo & Bath Gel
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αρ. φακ. 1764
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5206642000537
 
Είδος κινδύνου:  Μικροβιολογικός κίνδυνος
 
Το προϊόν περιέχει υπερβολικά ποσότητα ψευδωνυμίας (μετρούμενης τιμής):600 000 cfu/ml).
Εάν χρησιμοποιείται σε δέρμα που έχει υποστεί βλάβη ή σε τοξικομανείς, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα και το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 17516.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση από χώρους λιανικής πώλησης (Από τον: Έμπορος λιανικής)

 
Περιγραφή:  300 ml σαμπουάν και διαλύματος πηκτής σε λουτρό χρώματος σε μια κίτρινη πλαστική φιάλη με σκούρο πράσινο πώμα, με εικόνα των χαρακτήρων της Disney Winnie Wino και Tiger.
Χώρα καταγωγής:  Ελλάδα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0828/19       
Κατηγορία:  Καλλυντικά
 
Προϊόν:  Προϊόν λεύκανσης του δέρματος
 
Εμπορικό σήμα: RAPID' CLAIR
 
Ονομασία: Purifying and skin tone lotion
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Λευκό απόλυτο βάρος
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Ημερομηνία 08/2017 του MFGΠριν από τις 07/2022Παρτίδα N. 21091997
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (μετρούμενη τιμή:1,4 % κατά βάρος).
Η υδροκινόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και δερματίτιδα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Έμπορος λιανικής)

 
Περιγραφή:  250 ml καφέ λοσιού σε πλαστική φιάλη με πορτοκαλί πλαστικό πώμα.
Χώρα καταγωγής:  Ιταλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γαλλία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 4 φωτογραφίες

2 της 4 φωτογραφίες

3 της 4 φωτογραφίες

4 της 4 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0801/19       
Κατηγορία:  Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός
 
Προϊόν:  Ξηραντήρας μαλλιών
 
Εμπορικό σήμα: Henske
 
Ονομασία: Hair Dryer
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  B-3239
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  2000172318802, Batch 072017102
 
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία, Πυρκαγιά
 
Ο ξηραντήρας των μαλλιών μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τη θερμότητα και το πλαστικό περίβλημα μπορεί να λιώσει και να αναφλεγεί.
Το λιωμένο πλαστικό μπορεί να αφήνει τα ζωντανά μέρη προσβάσιμα, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60335.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, Διακοπή πωλήσεων (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Ξηραντήρας μαλλιών σε χαρτονένιο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Λετονία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0831/19       
Κατηγορία:  Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός
 
Προϊόν:  Μεταποιητής βρεφικών τροφών
 
Εμπορικό σήμα: BEABA
 
Ονομασία: Babycook Neo
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  BEA0400/BEA0400-VW-EUΑριθμός αναφοράς:912639 — νυχτερινό μπλε912640 — λευκό γκρίζο
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  3384349126391 (νυχτερινό μπλε)/3384349126407 (λευκή γκρίζα)
 
Είδος κινδύνου:  Κίνδυνος κοψίματος, Τραυματισμοί
 
Το γυαλί του προβόλου μαγειρέματος/ανάμειξης δεν είναι αρκετά ισχυρό.
Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να θρυμματιστεί είτε αυθορμήτως είτε κατά τη χρήση της λειτουργίας ανάμειξης.Ο χρήστης ή το παιδί που βρίσκεται κοντά θα μπορούσε να τεμαχιστεί από τα γυάλινα κομμάτια ή τα τραυματισμένα από την προσιτή λεπίδα.Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Κατασκευαστής): Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, Προειδοποίηση των καταναλωτών για τους κινδύνους, Προσωρινή απαγόρευση προμήθειας, προσφοράς και επίδειξης του προϊόντος

 
Περιγραφή:  Εκτελών την επεξεργασία τροφίμων με ατμό και ανάμειξη τροφίμων, το οποίο πωλείται σε δύο διαφορετικούς συνδυασμούς χρώματος, νυκτερινό μπλε και λευκό χρώμα.Το προϊόν παραδίδεται σε μαύρο κουτί από χαρτόνι.
Χώρα καταγωγής:  Γαλλία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Λουξεμβούργο
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Γερμανία, Πολωνία
Προϊόντα που ενέχουν άλλα επίπεδα κινδύνου 

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: A11/0032/19       
Κατηγορία:  Παιχνίδια
 
Προϊόν:  Fancy-Earningedory
 
Εμπορικό σήμα: TEDi
 
Ονομασία: Happy Halloween
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστη
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  81891003081000000050
 
Είδος κινδύνου:  Χημικός κίνδυνος
 
Το προϊόν περιέχει υπερβολική ποσότητα φθαλικού δις (2-αιθυλεξυλίου) (DEHP) (μετρούμενη τιμή:43 % κατά βάρος).
Το εν λόγω φθαλικό μπορεί να βλάψει την υγεία του χρήστη, προκαλώντας ενδεχομένως ζημιά στο αναπαραγωγικό σύστημα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Έμπορος λιανικής): Απαγόρευση της εμπορίας του προϊόντος και των τυχόν συνοδευτικών μέτρων

 
Περιγραφή:  Με πλαστική ρινική τομή, με μέγεθος 9,5 cm, βάρος 10,5 g, συσκευασμένο σε χαρτί και σε λεπτές συσκευασίες.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Άλλα
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Σλοβενία
Άλλοι τύποι προειδοποιήσεων
Άλλοι τύποι προειδοποιήσεων 

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: INFO/0062/19       
Κατηγορία:  Μέσα ατομικής προστασίας
 
Προϊόν:  Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Naklejki
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΣΗΜΕΊΟ N0:957409
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5901271216778
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Το προϊόν δεν αντανακλά επαρκώς το φως.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να αποκαλύψει επαρκώς την παρουσία του χρήστη στο δρόμο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13356.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  ΣΕΤ από έξι ανακλαστικές ετικέτες με κίτρινη ανακλαστική επιφάνεια, η καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από ένα διαφορετικό πρόσωπο με smiley.Το σύνολο της αυτοκόλλητης ετικέτας συσκευάζεται σε διαφανή σακούλα.
Χώρα καταγωγής:  Κίνα
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Λετονία
Τύπος προειδοποίησης: Άλλα
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22

1 της 1 φωτογραφία

Αριθμός προειδοποίησης: INFO/0064/19       
Κατηγορία:  Είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά
 
Προϊόν:  Παιδικά βρεφικά κούνια
 
Εμπορικό σήμα: Klups
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Με γλυκιά γεύση 120 x 60 cm
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  5901912243026
 
Είδος κινδύνου:  Τραυματισμοί
 
Τα κενά μεταξύ των πλευρών από τα πλευρικά με αφαιρούμενα διάκενα είναι πολύ μεγάλα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την παγίδευση του άκρου του παιδιού.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο παιδί.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 716.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (Από τον: Διανομέας)

 
Περιγραφή:  Παιδικό ξύλινο κούνια (διαστάσεις 120 x 60 cm), συσκευασμένο σε χαρτονένιο κουτί.
Χώρα καταγωγής:  Πολωνία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Κροατία
Τύπος προειδοποίησης: Άλλα
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε:  Πολωνία, Σλοβενία

1 της 2 φωτογραφίες

2 της 2 φωτογραφίες

Αριθμός προειδοποίησης: INFO/0063/19       
Κατηγορία:  Διακοσμητικά είδη
 
Προϊόν:  Κερί
 
Εμπορικό σήμα: Άγνωστο
 
Ονομασία: Άγνωστο
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστη
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστη
 
Είδος κινδύνου:  Πνιγμός
 
Λόγω της χαρακτηριστικής του μορφής, του χρώματος, της εμφάνισης και του μεγέθους του, το προϊόν μπορεί να είναι λανθασμένο για τα τρόφιμα.Ένα μικρό μέρος μπορεί εύκολα να αποσπαστεί ή να δαγκώσει το κερί.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά να το θέσουν στο στόμα και τα πνεύματα.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις τροφίμων.
 

Μέτρα που διατάχθηκαν από δημόσιες αρχές (προς: Έμπορος λιανικής): Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

 
Περιγραφή:  Κερί σε σχήμα σφαγίου κατά το ήμισυ.Στη μέση του αυγού, τοποθετείται φυτίλι στον κρόκο αυγού για να αναφλεγεί.Πωλείται χωριστά, χωρίς συσκευασία.
Χώρα καταγωγής:  Άγνωστο
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Τσεχική Δημοκρατία
Τύπος προειδοποίησης: Άλλα
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Εβδομαδιαία έκθεση επισκόπησης σχετικά με τα επαγγελματικά προϊόντα
Προϊόντα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους 

Δεν υπάρχουν εικόνες

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0838/19       
Κατηγορία:  Μηχανοκίνητα οχήματα
 
Προϊόν:  Λεωφορείο
 
Εμπορικό σήμα: EvoBus
 
Ονομασία: Citaro
 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E1 * 2007/46 * 0090;τύποι:628 03·ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ CITARO O530G, CITARO G NGT
 
Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα εν λόγω οχήματα παρήχθησαν μεταξύ Μαΐου 2006 και Σεπτεμβρίου 2017.
 
Είδος κινδύνου:  Πυρκαγιά, Τραυματισμοί
 
Λόγω ελαττωματικού σωλήνα, το αέριο θα μπορούσε να ελευθερωθεί.
Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και των επακόλουθων τραυματισμών.
 

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες (Από τον: Κατασκευαστής)

 
Περιγραφή:  Λεωφορείο βάσει κωδικού ανάκλησης:47.40M19043A.
Χώρα καταγωγής:  Γερμανία
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Γερμανία
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
 
Έτος — Εβδομάδα:  2019 - 22
Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρ&