Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 31/05/2019)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0823/19       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Naučená kroužek
 
Značka: neznámý
 
Název: i love you to the moon and back
 
Typ/číslo modelu:  Článek 2567506
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8719189209280
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice uvolňují příliš velké množství niklu (naměřená hodnota:9.7 μg/cm²/týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Náušnice (12 párů náušků), umístěná na potištěném kartonu a obklopená fólií.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0806/19       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Elektrické mřížky
 
Značka: Intertek, Telebrands Corporation
 
Název: Red Copper 5 Minute Chef
 
Typ/číslo modelu:  22852A1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  97298029127
TENTO VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace mezi přípojnou sítí a vodivou horkou deskou je nedostatečná.
V důsledku toho by se topná deska mohla stát živým, což by v případě nechtěného dotyku vedlo uživatele k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Tento seznam produktů byl odstraněn společností eBay. (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dvojná elektrická měděná keramická keramika, která není použita do červených plastů, se dvojstranná dvojitá mřížkaProdukt byl prodáván online, zejména prostřednictvím eBay.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0807/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: World Famous TATTOO INK
 
Název: Green day
 
Typ/číslo modelu:  Ref WFGD1, šarže B32587
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  LOT WFGD171601
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatické aminy o-toluidin (naměřená hodnota 12 mg/kg) a o-anisidin (naměřená hodnota:25 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou způsobit rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Zelený pigment je označen jako COLOR INDEX, CI (Organo-Azot) 12477.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0820/19       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: The World Over
 
Název: GOLD 999.9 Fine Gold
 
Typ/číslo modelu:  Článek:24360003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tlačný člun je pro děti lákavý a může se s ním snadno manipulovat.
Děti mohou hrát s ním kontakt, způsobit popáleniny nebo způsobit požár.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Novinový zapalovač ve formě zlaté barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0802/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec osvětlení LED
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CL-057W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná, vzdálenost mezi zástrčkou a prvním světelným zdrojem je příliš krátká, vidlice je nedostatečná a skříň světelného řetězce se může rozbít, přičemž živé části jsou přístupné.
Uživatel se může dotýkat částí výrobku, které jsou vystaveny vysokému napětí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Řetězec osvětlení v plastovém sáčku se štítkem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0803/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec osvětlení LED
 
Značka: Taizhou Tianze Lamp Industry
 
Název: LAMPKI CHOINKOWE
 
Typ/číslo modelu:  Článek 785, adaptér EK-04, IP44
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná, vzdálenost mezi zástrčkou a prvním světelným zdrojem je příliš krátká, vidlice je nedostatečná a skříň světelného řetězce se může rozbít, přičemž živé části jsou přístupné.
Uživatel se může dotýkat částí výrobku, které jsou vystaveny vysokému napětí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Barevný řetěz vedený v barevné krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0804/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec osvětlení LED
 
Značka: neznámý
 
Název: Multi Function
 
Typ/číslo modelu:  LED LIGHT 100, adaptér EK-04, IP44
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4752921210018
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná, vzdálenost mezi zástrčkou a prvním světelným zdrojem je příliš krátká, vidlice je nedostatečná a skříň světelného řetězce se může rozbít, přičemž živé části jsou přístupné.
Uživatel se může dotýkat částí výrobku, které jsou vystaveny vysokému napětí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 100 LED světly v modré lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0808/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: LE ROYAL
 
Název: LED LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  R14925–7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 814925 888887
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.
Kabel by mohl přehřívat, vytáhnout uživateli nebo vést k požáru.Uživatel by se mohl dotýkat živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Osvětlovací řetězec s 20 nevýměnnými LED lampy se zlatým kovem, zámkem do tvaru krychle.Balení:krabička na krabičky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0809/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: LE ROYAL
 
Název: LED LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  R14925–10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 814925 888810
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.
Kabel by mohl přehřívat, vytáhnout uživateli nebo vést k požáru.Uživatel by se mohl dotýkat živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlovacího zařízení s 20 nevýměnnými LED lampy opatřenými pryžovým bokem tvarovaným z plastu.Balení:krabička na krabičky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0810/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: LE ROYAL
 
Název: LED LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  R14925–11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 814925 888811
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabel není řádně izolován a ukotven a je příliš tenký.Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.
Kabel by mohl přehřívat, vytáhnout uživateli nebo vést k požáru.Uživatel by se mohl dotýkat živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 20 nevyměnitelnými světelnými zdroji LED s plastovým měsícem a hvězdami.Balení:krabička na krabičky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0814/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec osvětlení LED
 
Značka: Volteno
 
Název: Lampki choinkowe migajace
 
Typ/číslo modelu:  VO0712
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902409219661
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Lanko není řádně připevněno proti tahu.Vodiče v lanech jsou příliš tenké.
Kabel může oddělit poskytnutí přístupu k živým částem.Vodiče v lanech by mohly přehřívat vedoucí ke vzniku požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Řetězec osvětlení LED pro použití ve vnitřních prostorách, sestávající z 100 modrých světel.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0815/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec osvětlení LED
 
Značka: Volteno
 
Název: Kurtyna 100 LED migajace
 
Typ/číslo modelu:  VO0721
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902409219753
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Lanko není řádně připevněno proti tahu.Vodiče v lanech jsou příliš tenké.
Kabel může oddělit poskytnutí přístupu k živým částem.Vodiče v lanech by mohly přehřívat vedoucí ke vzniku požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Řetěz osvětlení, pro použití ve vnitřních prostorách, sestávající z 100 světel.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0829/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Plazmové svářeče/řezačky
 
Značka: Tosense
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Cut50 a ZXZ-200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození zraku, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Olovo je nedostatečné a může se snadno poškodit přes přehřátí nebo jiskry, což umožňuje přístup k živým částem.Uživatel může být zasažen elektrickým proudem.
Svářecí pistole je provozována odpovídajícím nástrojem jediného úkonu, který může vést k náhodné aktivaci výrobku.Náhodná činnost při nepoužívání ochranných prostředků vede k ozáření ultrafialovým a horkým kovovým jiskrami, které mohou způsobit poranění očí, popáleniny a /nebo představovat omezení nebezpečí.Výrobek nesplňuje požadavky strojních zařízení a směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN ISO 12100 a EN 60974.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Tento seznam výrobků byl odstraněn společností Amazon a eBay. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Kovové schránky obsahující obvody, motory a transformátor.Dodáváno s olovem a svařovacím zařízením připevněným na olovo.Balení v lepenkové krabici.Produkt byl prodáván online, zejména prostřednictvím eBay a Amazonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0805/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: Boxster, Cayman
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E13 * 2007/46 * 1607 *;typ:982
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 2. dubna 2016 do 9. února 2019.
 
Druh rizika:  Požár
 
Případné nedostatečné připojení na palivový palivový systém.
V případě čelního nárazu může být neporušenost palivového systému snížena, čímž se zvyšuje riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod označením Porsche:AKA3.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0816/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Hilux, RAV4, Yaris
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E11 * 2007/46 * 2587 *, e6 * 2001/116 * 0105 *, e11 * 2007/46 * 0152 *;typy:AN1P (EU, N), XA3 (a), XP13M (a)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od ledna 2015 do listopadu 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Generátor plynu na straně řidiče čelní airbag může být vadný.
Poté, co je airbag aktivován, lze uvolnit úlomky kovů a způsobit tak zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem společnosti Toyota pro stažení z trhu:5KET-040.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0817/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: Boxster, Cayman, 911
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2007/46 * 1607, e13 * 2007/46 * 1187, e13 * 2007/46 * 1188;typy:982, 991, 991 Turbo;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 23. října 2017 do 16. května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Snímače airbagů mohly být dostatečně instalovány.
To může vést k nižší ochraně v případě nehody, při níž je zádržný systém aktivován.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle značky Porsche ACA4.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0818/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: Panamera
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E13 * 2007/46 * 0971 * 00 – * 05;typ:PODNIKU PDE;vzor 971
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 21. března 2016 do 6. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Software posilovače řízení může být vadný.
To může způsobit sporadické selhání řízení výkonu, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod označením Porsche:AJ13.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0819/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 1, 3, X1
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0287,E1 * 2007/46 * 0273,E1 * 2001/116 * 0352,E1 * 2007/46 * 0277,E1 * 2001/116 * 0287,E1 * 2007/46 * 0283,E1 * 2001/116 * 0352,E1 * 2007/46 * 0277,E1 * 2007/46 * 0275,E24 * 2007/46 * 0024, e1 * 2001/116 * 0308,E1 * 2007/46 * 0314,E1 * 2001/116 * 0308,E1 * 2007/46 * 0315,E24 * 2007/46 * 0022,E1 * 2001/116 * 0346,e 1 * 2007/46 * 0316;Typy:187,1 K2,182,1C,187,1 K4,X1,X1-N1,390L,3L,3 K,3K1,392C,3C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od prosince 2009 do října 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může dojít k poškození konektoru pozitivního akumulátoru baterie na přední rozvodnou kolonku.
To může vést k selhání elektrického systému vozidla a motoru během jízdy, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil se stažením vozidla BMW AG:0061050500
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0821/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Temared
 
Název: Box, Platform, Moto
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E32 * 2007/46 * 0021 * 05;typ:23.60
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postižená přípojná vozidla byla vyrobena v letech 2017 a 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné vady spojení se závitem a elektrického systému.
Může tak dojít k poruše přípojného vozidla, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přípojné vozidlo pod kódem Temuché odvolání:RE32–19/01.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0822/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: Impreza, Forester, WRX STI, XV
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2007/46 * 1305 * 02 – * 06,E1 * 2001/116 * 0438 * 01 – * 10,E1 * 2007/46 * 0597 * 01 – * 08;typ SJ, G3, G4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2007 do března 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spínač brzdové svítilny může být vadný.
To může způsobit selhání brzdových světel, což zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kodexu stažení SUBARU:SRT270 (kód pro případ Německa z roku 201907).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Island, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0825/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Obytný vůz
 
Značka: Dethleffs
 
Název: Trend, Globetrotter, Esprit Comfort, Grand Alpa
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0442 *Typ:EG/DF 004Prodejní názvy:Trend 7877, kulovitý přípravek XLI, přípravek Esprit Comfort 7870, Grand Alpa A 7820
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od srpna 2014 do ledna 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pružiny přední nápravy a zvonění kliky jsou pro vozidla s volitelnou modernizací nevhodné.
Přední nápravy nebo zvonění kliky by mohly být poškozeny v důsledku zvýšené hmotnosti vozidla, což způsobí blokování vozidla, čímž se zvyšuje riziko nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Jednostopá motorárna, na které se vztahují kódy pro opatření ke stažení vozidel z provozu („DETHHLEFFS“):„přední pružinové pružiny mobilní domácnosti na základě Fiat“.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0832/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota, Lexus
 
Název: Auris, Yaris, IS
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E11 * 2001/116 * 0305 *, e11 * 2007/46 * 0152 *, e11 * 2001/116 * 0206 *;typy:E15UT (a), XP13M (a), XE2 (a)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od ledna 2010 do prosince 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Generátor plynu na straně řidiče čelní airbag může být vadný.
Poté, co je airbag aktivován, lze uvolnit úlomky kovů a způsobit tak zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kódu výstrahy Toyota/Lexus:5KET-039.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0834/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A3, A4, A5
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0151 *, e1 * 2001/116 * 0177 *, e1 * 2001/116 * 0217 *, e1 * 2001/116 * 0430 *;typy:8E, 8H, 8P, B8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2005 až 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ruční řídicí jednotka pro škrticí klapku a brzda může vyvinout trhlinu ve svažitém kloubu v řídícím mechanismu.
Dojde-li k tomuto poškození, může to vést k poškození funkce nebo dokonce selhání brzd a regulace plynů prostřednictvím ručního ovládacího zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem Audi odvolání:94L6.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0835/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: Q5
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1550 *;typ:FY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od července 2018 do března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stěna hlavního brzdového válce nesmí být dostatečně silná a tlaková láhev může vyvíjet netěsnost nebo pracovat.
To může způsobit poruchu hydraulického brzdového systému, který by mohl vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem Audi odvolání:47O9.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0836/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Yamaha
 
Název: YZF-R3, MT-03
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:e 13 * 168/2013 * 00164;typ:RH12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v roce 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Páka ruční brzdy může být vadná a může se zlomit.
To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykly pod místy Yamaha kódy stahování z trhu YZF-R3/A a MT03/A.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0811/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Případ mobilního telefonu
 
Značka: neznámý
 
Název: Mobile phone case
 
Typ/číslo modelu:  311922800000, 311921800000, 311923800000.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Telefonní případ může snadno proniknout snadno a obsahuje kapalinu, která je žíravá a dráždivá pro kůži.
Případ by mohl odtrhnout, umožnit únik kapaliny a přijít do styku s pokožkou, což by vedlo k podráždění kůže nebo k chemickým popáleninám.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Výběr z výběru dovozce (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Případ průhledného plastového mobilního telefonu s modrými a čirými tekutinami, v nichž jsou dvě figurky pro kachny žluté.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0813/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava hraček
 
Značka: General Trade
 
Název: Lo Scrigno dei trucchi
 
Typ/číslo modelu:  Článek 100142
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:237/SHčárový kód:8 015361 847075datum spotřeby:31. prosince 2022
 
Druh rizika:  Chemické
 
Balení ve výrobku obsahuje nadměrné množství šestivazného chromu a niklu (naměřené hodnoty až do:3,46 mg/kg a 2,00 mg/kg)
Chrom (VI) a nikl jsou senzibilizující a mohou vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastová úprava s vestavěným zrcátkem v různých barvách a v páru kartáčů.Krabička se prodává v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0824/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – vlak
 
Značka: PLAYPLAY NEWSUN
 
Název: Classic train
 
Typ/číslo modelu:  Bod N0:2324BD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  446109000037Šarže č. 20180120
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Vlak by mohl snadno prasknout tak, že se uvolní malé části a vytvoří se ostré hrany.Přední část hračky je velmi špičatá.
Dítě může v ústech umístit jednu z malých částí do úst.Přední část hračky a vytvořené ostré hrany by mohly dítěti způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Klasický vlak sestávající z lokomotivy a jednoho vozu v kombinovaných barvách.Je napájen baterií a vydává zvuk, světlo a kouř.S průhledným okénkem prodávanou v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0826/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor plastových hraček
 
Značka: Toys - LG-IMPORTS
 
Název: Rubber ducks
 
Typ/číslo modelu:  LG9491
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  105AO1374, 5413247094919
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Malé části se mohou oddělit (ducovače).Hračka obsahuje příliš velké množstvíbis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:14,5 %).
Malé dítě může vkládat malé kousky do úst a sytiče.A ftalát by mohl poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kachna žlutoplastová – kachna o 3 koučincích.Je baleno v síti, je určeno dětem mladším 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0827/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Keying s plusovou hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Rabbit keychain
 
Typ/číslo modelu:  06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760034193587
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (oči), které lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pro děti do 36 měsíců je klíček klíčově s plusným králíkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0830/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava na hraní hraèek
 
Značka: Craft Accessories Shoppe
 
Název: Ultimate Slime Kit Add-ins
 
Typ/číslo modelu:  1002B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  X0OOY9PG13
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z jílů v produktu je příliš vysoká (měřená hodnota do 2 110 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit jejich zdraví tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Souprava slipy sestávající z různých tašek obsahujících jíly pro výrobu slizu, jakož i různé doplňky k míchání nebo broušení konečného slibu s hvězdami, vločky, nehty, barevným práškem atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0833/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada jílů z jílů
 
Značka: Lilly and Lees Crafte Accessories Shoppe
 
Název: Soft Modelling Clay kit
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z jílu je příliš vysoká (měřená hodnota do 1 806 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílé jíly v pytlích u purpurových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0837/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s následky
 
Značka: Sequin Glitzies
 
Název: Magic Sequin Friends
 
Typ/číslo modelu:  453104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5050565377920
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé účinky na výrobek lze snadno oddělit.
Malé dítě by mohlo tyto následky zapnout do úst a zničit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Hluboce plněné hračky ve tvaru kočky nebo laloky, které jsou obě pokryty barevných reverzibilními hodnotami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0812/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony a koupelové přípravky
 
Značka: Disney
 
Název: Shampoo & Bath Gel
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo přípravku 1764
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5206642000537
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Přípravek obsahuje nadměrné množství pseudornády (naměřené hodnoty:600 000 KTJ/ml).
Při použití na poškozenou kůži nebo za použití imunokompromitovaných uživatelů může výrobek způsobit závažnou infekci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a příslušné evropské normě EN ISO 17516.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Vyjmutí z maloobchodních prostor (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  300 ml šamponu a roztoku gelového gelu ve žluté plastové lahvi s temnou zelenou paticí s obrazem znaků Disney Winnie Poloh a Tiger.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0828/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: RAPID' CLAIR
 
Název: Purifying and skin tone lotion
 
Typ/číslo modelu:  White Absolute
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zákon o mléku a tucích – datum 08/2017Nejlépe do 07/2022Šarže N. 21091997
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota:1,4 % hmotnosti).
Hydrochinon může vyvolat podráždění kůže a dermatitidu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  250 ml hnědé vrstvy v plastové láhvi s oranžovým plastovým víčkem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0801/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: Henske
 
Název: Hair Dryer
 
Typ/číslo modelu:  HB-3239
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000172318802, Šarže 072017102
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vysoušeč vlasů může snadno přehřívat a plastový obal se může roztavit a vznítit.
Roztavený plast může vést k šíření přístupných částí, což vede k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vysoušeč vlasů v krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0831/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přebalovací zpracovatel
 
Značka: BEABA
 
Název: Babycook Neo
 
Typ/číslo modelu:  BEA0400/BEA0400-VW-EUReferenční číslo:912639 – noční modrá912640 – bílé barvy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3384349126391 (čaromodrá)/3384349126407 (bílo-šedá)
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Skleněná nádobka varné/mísicí nádoby není dostatečně silná.
V důsledku toho by mohl být otřesen buď spontánně, nebo s využitím mísicí funkce.Uživatel nebo dítě stojící v blízkosti by se mohlo nechat odříznout skleněné kusy nebo zranit přístupnou čepelí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Dočasný zákaz výdeje, nabídky k dodání a vystavení výrobku, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Babiy potravinářský zpracovatel, pro spací a míchací potravinu, prodávaný ve dvou různých kombinacích barev, nonočních modrá a bíšeda.Výrobek je dodáván v černé lepenkové krabici.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Polsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0032/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Přístup fanaterky
 
Značka: TEDi
 
Název: Happy Halloween
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  81891003081000000050
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota:43 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví uživatele, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Krokovací nos (protažený klín) z plastu, velikost 9,5 cm, hmotnost 10,5 g, zabalený s pryžovým pruhem v papírové podobě a ve fóliích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko
Další typy varování
Další typy varování 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: INFO/0062/19       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Reflexní nálepky
 
Značka: neznámý
 
Název: Naklejki
 
Typ/číslo modelu:  BOD N0:957409
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901271216778
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek dostatečně nereflektuje světlo.
V případě, že bude použita, nemohla by dostatečně odhalit přítomnost uživatele na pozemních komunikacích a zvýšit riziko nehody.Výrobek není v souladu s nařízením o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sada šesti kulatých reflexních nálepek se žlutým reflexním povrchem, z nichž každá má na ní odlišný obrazec.Souprava štítku je zabalena v průhledném sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: INFO/0064/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská postýlka
 
Značka: Klups
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Špičný120 x 60 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901912243026
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezery mezi oblouky na straně s odnímatelnými rošty jsou příliš velké, což by mohlo způsobit zachycení těla dítěte.
To může dítěti způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 716.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dětské dřevěné postýlky pro děti (rozměry 120 x 60 cm), balené do lepenkové krabice.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: INFO/0063/19       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě, vzhledu a velikosti může být výrobek mylně považován za potravinu.Malá část se může snadno oddělit nebo zahrát svíčku.
To si může děti dát do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o výrobcích výrobků napodobující potraviny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Svíčka ve tvaru poloviční tvaru vejce.Uprostřed vejce se k zapálení zžívá knotova knotu.Prodává se samostatně, bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 22
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0838/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Citaro
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:e 1 * 2007/46 * 0090;typy:62 803 EUR;modely CITARO O530G, CITARO G NGT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od května 2006 do září 2017.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Vzhledem k vadné hadici by mohl být uvolněn plyn.
To může zvýšit riziko požáru a následných zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusová doprava pod kódem odvolání:47.40M19043A.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 22