Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 20 ( Zveřejněno: 17/05/2019)
Oznámení č. A12/0057/19 zveřejněné na základě zprávy č. 2019–005 nařízení č. 01/02/2019 bylo po revizi provedené oznamující zemí změněno.Bylo doplněno číslo šarže a byl upraven právní základ.Oznámení č. A12/1758/18 zveřejněné na základě zprávy č. 2018–047 nařízení č. 23/11/2018 bylo na žádost oznamující země změněno tak, aby zahrnovalo dvě dodatečná čísla šarže.Oznámení A12/0352/19 zveřejněné na zprávě 2019–009 nařízení č. 01/03/2019 bylo upraveno podle pokynů oznamující země pro změnu popisu a data výroby.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0743/19       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Výdejník/sifon s odstraněným krémem
 
Značka: BANQUET for your home
 
Název: Cream Whipper Culinaria
 
Typ/číslo modelu:  Bod č.:48610025R/48610025R-A/48610050R/48610050R-A/48610025C/48610025L, Vzor:Cibule kuchyňská (250 ml)/levandule (250 ml)(250 nebo 500 ml)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591022334645
 
Druh rizika:  Úraz
 
Materiál na špkování není dostatečně silný.
Poté, co je výrobek naplňován plynem, by se hlava mohla zlomit na kusy nebo být vymrštěna, což by mohlo způsobit zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://www.vetroplus.cz/cz/novinky/art_238/akce-vymena-plastove-hlavice-lahve-na-slehacku-za-hlavici-hlinikovou.aspx

 
Popis:  Dávkovač smetany s kapacitou 250 nebo 500 ml v různých barvách:červený dávkovač s bílou hlavou nebo bílým rozprašovačem s modrou nebo purpurovou hlavou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0741/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: World Famous Tattoo Ink
 
Název: Bronze
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže WFBRZ161310.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:57 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Průhledná plastová láhev s černým rozprašovačem, obsahující hnědou/bronzovou tetovací barvu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0742/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: Lining yellow
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže SS180
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:142 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Průhledná plastová láhev s černým uzávěrem obsahujícím žlutý tetovací inkoustu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0757/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Optický čistič
 
Značka: Net clair
 
Název: Nettoyant optique
 
Typ/číslo modelu:  Model 250 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek neobsahuje piktogramy označující nebezpečí, hmatový výstražný nebo bezpečnostní uzávěr.Výrobek dále obsahuje alergenní vonné látky (naměřenou hodnotu:vyšší než 0,01 % hmotnostních), bez povinného označování.PH výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota:12 EUR).
Při označování a balení výrobku nejsou uvedena rizika spojená s jeho používáním.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a CLP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Označení výrobku s patřičným upozorněním na rizika, Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Prací prostředky pro čištění brýlí nebo brýlí.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0761/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čisticí prostředky
 
Značka:  OKKO
 
Název: Toilet cleaning gel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže: 1;04,2019 EUR;Čárový kód:4779041770352
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek je extrémně kyselá (naměřená hodnota pH:0.52) a je vysoce žíravá, ale neobsahuje příslušné piktogramy, varování a pokyny pro bezpečné zacházení.
Uživatelé proto nemají žádné informace o bezpečném používání přípravku a o nebezpečích přípravku.V případě expozice by mohl být uživatel vystaven závažné poleptání kůže nebo závažnému poškození očí.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  750 ml gelu záchodů v bílé plastové nádobce s paticí rozprašovače.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0767/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: 180 LED Decorative Lights
 
Typ/číslo modelu:  LD-180 (na štítku obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 811081 499001
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci.Zásuvka s nástavbou šňůr umožňuje zasunutí jednopólů do zásuvek.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.
Kabel by mohl přehřívat, vytáhnout uživateli nebo vést k požáru.Voda by mohla proniknout do výrobku nebo uživatel může ovlivnit přístupné živé části, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 180 nevyměnitelnými barevnými svítidly.Výrobek zahrnuje zásuvku, která umožňuje připojení dalšího osvětlovacího řetězce.Balení:krabička na krabičky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0769/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: LED 100 BOMBILLAS
 
Typ/číslo modelu:  LED-GSK-100;Č.J.:1101378
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 000011 013787
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Hlavní kabel není řádně ukotven a je možné jej oddělit.
V důsledku toho se mohou živé části stát přístupnými, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 100 nevyměnitelnými bílými svítidly.Balení:průhlední krabička s pestrou barvou v tištěné podobě uvnitř.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0771/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 LED MINILUCCIOLE LED
 
Typ/číslo modelu:  WT-LED-100C (na výrobku);WT-LED1–100C (na obalu);651–1/1200368
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 024012 003684
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci.Zásuvka s nástavbou šňůr umožňuje zasunutí jednopólů do zásuvek.
Kabely by mohly přehřívat během používání a mohly by vést k požáru.Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 100 nevyměnitelnými bílými svítidly.Výrobek zahrnuje zásuvku, která umožňuje připojení dalšího osvětlovacího řetězce.Balení:krabička na krabičky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0772/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Decorative Lights
 
Typ/číslo modelu:  140L LED Fény
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci.Zásuvka s nástavbou šňůr umožňuje zasunutí jednopólů do zásuvek.
Kabel by mohl přehřívat a honit uživatele.Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 140 nevyměnitelnými barevnými svítidly.Výrobek zahrnuje zásuvku, která umožňuje připojení dalšího osvětlovacího řetězce.Balení:krabička na krabičky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0764/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vysokozdvižné vozíky
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: X-Class
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E9 * 2007/46 * 6531 *;typ:4701
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena ve dnech 01. až 13. března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadná provozní příručka může způsobit, aby bylo zatížení střechy překročeno v případě, že je zrcátko následně namontováno.
Překročení povolené celkové střešní zátěže může ohrozit správné fungování elektronického programu stability (ESP) a snížit stabilitu při jízdě, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Vysokozdvižné vozíky, na které se vztahuje kód stažení vozidel značky Mercedes-Benz:VS4DACHLA.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0765/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Skoda
 
Název: Karoq
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 8 * 2007/46 * 0272;typ:NU
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2018 do června 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blokovací čep pro zajištění opěrek hlavy může z centrálního sedadla chybět.
V případě nehody se může centrální opěrka zadní hlavy následně oddělit od vodícího tyče a může ztratit svůj podpůrný a ochranný účinek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil, na který se vztahuje kód pro stažení z trhu:72I9.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Irsko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0766/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0296 * 10, e1 * 2007/46 * 0301 * 17;Typy:906BB50, 906BB35
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 20. března 2018 do 13. října 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chybějící kryt na posuvných dveřích nákladového prostoru.
V důsledku toho budou vystaveny ostré hrany při úplném otevření dveří, čímž se zvyšuje riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní skříňka/lehké užitkové vozidlo v rámci značky Mercedes-Benz Renewal:VS3LSTUER (7295152).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0768/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: Mehari
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E9 * 2007/46 * 6520 * 00;typ:EM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 29. srpna 2017 do 26. ledna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zadní strana ovládacího orgánu vozidla může být nesprávně připevněna.
To může narušit stabilitu jízdy a zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil s odvoláním kódu Citroen:BCA.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0770/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Giulia, Stelvio
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E3 * 2007/46 * 0382 * 15, e3 * 2007/46 * 0435 * 09;typ:952 A 949
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 31. března 2016 do 15. března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Software pro kontrolu výletních plaveb může být vadný.
To může způsobit neúmyslné zrychlení, k němuž dojde při nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kódu odvolání „Alfa Romeo“:8238
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Irsko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0773/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: Charger
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:individuální schválení v DE;typ:LD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 5. srpna 2014 do 8. března 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Univerzální kloub na předním převodovém hřídeli může být vadný a mohl by se přerušit.
Výsledkem je, že se hřídel může zablokovat, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle palubního kodexu stahování dat:U37.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0776/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Svíčka
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Glass Candle
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718964053902, 8718964053919, 8718964053926
 
Druh rizika:  Popálení
 
Svíčka je navržena tak, aby parafínový vosk po určité době převyšoval 199° bod vzplanutí.To může způsobit výbuch baterie a vést k vymrštění parafinu za horka a částí baterie, které způsobí popáleniny.
Když se uživatelé snaží odhlásit hořící svíčku, je rovněž pravděpodobné, že budou zasaženy na obličej spálením parafinového vosku a částí baterie.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.action.com/de-de/kundendienstseite/wichtige-produktinformation/led-kerze-im-glas/

 
Popis:  Svíčka ve skleněné nádobě s držadlem.Výška přibližně 9,5 cm, průměr základny přibližně 8,5 cm, průměr otvoru přibližně 7 cm (přibližně 5,5 cm).Svíčka má zabudovanou funkci barevného účinku LED, kterou svítí svíčkové.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0754/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Spací pražce
 
Značka: Fisher Price
 
Název: Rock'n'Play sleeper
 
Typ/číslo modelu:  Všechny modely jsou staženy z oběhu.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Pokud se zádržný systém nepoužívá správně, nebo za jiných okolností, jako je přidání lůžkovin nebo polštářů, nebo pokud se sedadlo pro dítě použije nad tři měsíce, může se dítě líbit z hřbetu do žaludku nebo ze strany.
To může vést k udušení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://service.mattel.com/us/intl.aspx#

 
Popis:  Lehátko dětské pražce, horniny, vibráty a hudební materiály, určené pro děti do tří měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0744/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská panenka
 
Značka: NPK
 
Název: 10" Reborn Doll
 
Typ/číslo modelu:  G1902-CFW-04PMP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Hračka obsahuje malé části včetně magnetu s vysokým magnetickým tokem (s magnetem).
Pokud se malé dítě dostane do úst, mohlo by to vést k dušení.Pokud se spolkne malý magnet a jiné kovové předměty, mohly by si lákat jeden další, který způsobí zablokování střev nebo perforaci.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Měkká plastová panenka ve formě reálného novorozeneckého dítěte.Zabalený ve vaku pro zip, spolu s malým magnetickým napodobením a rodným listem uvnitř samostatné lepenkové krabice s připevněným nálepkem s čárovým štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0746/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: Ravensden
 
Název: 1) Shark slime 2) Spider slime
 
Typ/číslo modelu:  1) článek T084SK2) článek T084SP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 5024288143063;2) 5024288130070
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 1 000 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  1) Blue slime včetně plastového obrázku.2) „Violet“ s plastickým obrázkem z plastu.Kyselé lajmy se balí do průhledného plastového nádoby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0747/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor plastových hraček
 
Značka: EnchanTimals
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6975481081685, LT2004–110
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje nadměrné množství di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřené hodnoty do 20,2 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenky z plastu s obličejovou a uši a s plastovými živočichy do krabičky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0748/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hradla pro hraní do koupele
 
Značka: neznámý
 
Název: Rubber duck with ducklings
 
Typ/číslo modelu:  YFM001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594167133418
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota:28,6 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Kachna z plastové hračky s 3 dukovači, se stíhacím mechanismem.Balí se do sítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0755/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Želva
 
Značka: Sublime
 
Název: Musical Snail Twilight
 
Typ/číslo modelu:  XQ-168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590042081249
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují nadměrné množství olova a kadmia (měřené hodnoty do 75 % a 0,07 % hmotnosti).
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Elektrická hračka s dvojím pohonem:13 AA baterií, 2. transformátor.Hraèka má námostky a duše.Produkt se balí do lepenkových obalů.Informace pouze pro uživatele v cizím jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0763/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maková maska fanacy-šaty
 
Značka: neznámý
 
Název: Álarc
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999527940614
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek je snadno hořlavý a šíření plamene je příliš vysoké.
Pokud dítě nosí masku v blízkosti zdroje zapálení, může se vznítit, což by vedlo k popálení obličeje dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Maska pro děti ve formě hlavy gorila.Maska může být připevněna pryžovým pruhem na hlavu.Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0745/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: CONTER, DENIM
 
Název: Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  200219A/EXP 02/2021/8008970040226
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje vonné látky (hexyl) cinnamal, BUTYLPHENYL (methylpropamid) a α-isomethyljononu (naměřené hodnoty:0,025 %, 0,01 % a 0,002 % hmotnostních).
Vzhledem k tomu, že tyto látky, které mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci, nejsou v seznamu složek uvedeny, spotřebitelé si nejsou vědomi jejich přítomnosti.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  100 ml toaletního papíru v černé skleněné láhvi s vestavěnou rozstřikovou tryskou a plastovým víčkem.Výrobek se prodává v kovové černé kolonce.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0749/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: VANDAN
 
Název: EXCITE by Dima Bilan
 
Typ/číslo modelu:  N0:YB1732–30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6895352882756 (etiketa), DOM: 01/17GD/DOE: 2022/01/6932762122727 (kolonka)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje látky linalool, BUTYLP-HENYL (methylester), d-Limonen, benzylsalicylát (benzylbenzoát), benzylbenzoát, citral, citronellol, geraniol, hexyl-cinnamal a eugenol (naměřené hodnoty:0,3 %, 0,066 %, 0,066 %, 0,021 %, 0,013 %, 0,0094 %, 0,0076 %, 0.0065, 0,003 %, 0,0020 % a 0,0017 % hmotnostních).
Vzhledem k tomu, že tyto látky, které mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci, nejsou v seznamu složek uvedeny, spotřebitelé si nejsou vědomi jejich přítomnosti.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  50 ml světlého barevného kolíku ve skleněné láhvi s vestavěnou stříkací hubicí a zlatým plastovým víčkem.Výrobek se prodává v fialové lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0750/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: Disney – PIXAR
 
Název: TOY STORY 3
 
Typ/číslo modelu:  3/EDT/100/K /T/Ed.2 09 10.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0309E2700950/7775562231201
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje vonné látky BUTYLHENYL (Diputational), hexyl-cinnamal, hydroxycitronellal, d-Limonene, linalol, citronellol a geraniol (naměřené hodnoty:0,18 %, 0,15 %, 0,064 %, 0,054 %, 0,013 %, 0,0022 % a 0,0022 % hmotnostních).
Vzhledem k tomu, že tyto látky, které mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci, nejsou v seznamu složek uvedeny, spotřebitelé si nejsou vědomi jejich přítomnosti.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  100 ml toaletního papíru ve skleněné láhvi s vestavěnou rozstřikovou tryskou.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0751/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: DICOO
 
Název: First love
 
Typ/číslo modelu:  pro ženyODKAZ: B415BOD N0:2698 12d2x96
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  859000026985 (značka), LOT:BTF0311415EXP:10/03/20206954710804158 (rámeček)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje vonné látky k slepém pokusu, d-Limonen, BUTYLPHENYL (methyl) prol., citronellol, hexyl-cinnamal a hydroxyisohexyl 3-cyklohexen karboxaldehyd (naměřené hodnoty:0,40 %, 0,25 %, 0,20 %, 0,16 %, 0,089 % a 0,045 % hmotnostních).
Vzhledem k tomu, že tyto látky, které mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci, nejsou v seznamu složek uvedeny, spotřebitelé si nejsou vědomi jejich přítomnosti.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  100 ml zlatavé kapaliny ve skleněné láhvi s vestavěnou rozstřikovou tryskou a průhlednou plastovou víčkem.Výrobek se prodává v zlaté lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0752/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: Shirley May
 
Název: M. OBAMA Classy
 
Typ/číslo modelu:  Pro hostyČ.j.:823
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6295124020537, SM001941D/PD.06–14,/ED.06–19
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje benzylalkohol (naměřené hodnoty 0,0036 % hmotnostních).
Vzhledem k tomu, že tato látka, která může vyvolat alergické reakce a senzibilizaci, není uvedena v seznamu složek, spotřebitelé si nejsou vědomi jeho přítomnosti.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  100 ml béžové barevné vrstvy (toaletní vody) ve skleněné láhvi s vestavěnou rozstřikovou tryskou a s bílým plastovým víčkem.Výrobek se prodává v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0753/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barvy na obličej
 
Značka: PaintGlow
 
Název: Face Paint
 
Typ/číslo modelu:  Bright YellowAJ6D91
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060467408462
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje nadměrný obsah aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota:260000 KTJ/g).
Při použití na poškozenou kůži nebo v případě kontaktu s očima může výrobek způsobit infekci nebo podráždění.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Průhledná plastová trubice s černým víčkem, která obsahuje 13 ml čirých žlutých stran.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0758/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Masážní polštáře
 
Značka: Raze
 
Název: Car and home massage pillow
 
Typ/číslo modelu:  FP 8028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace výrobku je nedostatečná.
Uživatel může mít úraz elektrickým proudem z živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hněď dvojitá hlava na masáži, prodaná v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0759/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB:
 
Značka: neznámý
 
Název: Travel Adapter
 
Typ/číslo modelu:  ETA-U90EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní číslo:SF1CA19AS/B-E
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílá nabíječka (USB) uvedená v umělohmotném pytli.Výrobek byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím www.incover.dk).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0760/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB:
 
Značka: SAMSUNG (counterfeit)
 
Název: Travel Adapter
 
Typ/číslo modelu:  ETA-U90EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní číslo:RT1C915CS/B-E
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílý USB nabíječku.Výrobek je padělaný.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0762/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: Art & lamp
 
Název: Boy naughty
 
Typ/číslo modelu:  MS2122
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5903181040658
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel není dostatečně ukotvený a lze jej snadno oddělit od živých částí.Patice žárovky zůstává přístupná po instalaci ve svítilně.
Uživatel by se mohl dotknout živých částí světlometu a baňky a mohl by mu být elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Stokový zdroj energie ve tvaru malého chlapce s zrcadlem kolem jeho hlavy.Odstín světelného zdroje může být různých barev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0029/19       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Vnitřní ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů bez odvodu spalin/přenosný ohřívač plynu
 
Značka: Deuzer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  21982-KT001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438022219829
 
Druh rizika:  Popálení
 
Teplota povrchu zařízení se během použití příliš zvyšuje, což představuje pro uživatele nebezpečí popáleniny.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních pro plynové spotřebiče a příslušné evropské normy EN 449.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Přenosné plynové ohřívače, prodávané v samostatných obalech obsahujících jeden spotřebič.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0028/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bezdrátové nabíjení Pad
 
Značka: Gentek
 
Název: Wireless Charging Pad
 
Typ/číslo modelu:  Verze 1:26011 (černá) a 26012 (bílá)Verze WC/2:26021 (Černé) a 26022 (White)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 89949 01114 7 – Černá.7 89949 50011 5 – Bílé
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek může přezahřívat, což by mohlo vést k tavení plastů.
Při nabíjení zařízení na toto zařízení může výrobek přehřívat a následně se vznítit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  5 W bezdrátový indukční rabat kompatibilní se zařízeními Qi.Ve dvou různých verzích, každá v černobílém provedení.Produkt se balí do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 20
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0740/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Jednopodlažní autobusová doprava
 
Značka: Optare
 
Název: Solo, Versa,MetroCity, Tempo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla Spojeného království postavená mezi 18/02/2005 a 14/03/2019.Zvláštní vývozní vozidla postavená mezi 25/02/2005 a 24/03/2019
 
Druh rizika:  Požár
 
Ochranné zařízení upevňující ochranné prvky je namontováno na celém vozidle, aby se zabránilo poškození konstrukčních částí vozidla, pokud jde o jízdu přeskoku.
Toto zařízení se může v průběhu času stát zkorodovaným zevnitř, což má za následek zkrat, který může zařízení přehřívat, dokud se nezastaví.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Jednopodlažní autobusová doprava
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0756/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Otokar
 
Název: Territo
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0171, e01 * 2007/46 * 2, e0171 * 2007/46 * 02, e2 * 2007/46 * 0171, e03 * 2007/46 * 2, e0171 * 2007/46 * 04, e2 * 2007/46 * 0171, e05 * 2007/46 * 2, e0171 * 2007/46 * 016, e2 * 2007/46 * 0171, e07 * 2007/46 * 2, e0171 * 2007/46 * 08, e2 * 0171 * 09 * 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Matice systému odpružení byly nedostatečně zpřísněny.
Při řízení se mohou volně pohybovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 20