Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 28/08/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1184/09       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle
 
Značka: Mäc-Geiz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8711295591808
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože prsty se mohou nacházet ve sklápěcím nůžkovém mechanismu pod sedadlem.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklápění (výrobci typu YK1/100310) s horní hranicí v trojúhelníkovém tvaru s přesností na 30 x 29 cm; výška 45 cm, kovový rám ve stříbrné barvě; trubice 19 x 0,8 mm; 4 „Následné barvy“, které jsou zabaleny v krabici 3x rhodaminy; 3x vápno zelené; 3 × aqua modrá; 3x odebere oranžovou nálepku se nálepkou s čárovým kódem a adresou v Amsterdamu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Španělsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1173/09       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Hodinky – Q Sběr náramků
 
Značka: Q Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 7396498835682, RQC-102, C4007, 88358–101.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu nadměrné migrace niklu: 52.9 ± 18.6 Ni [μg/cm²/týden].
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náramkové hodinky
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1160/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Postřik insekticidem pro rostliny – Diazispray
 
Značka: Flortis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože jeho účinná látka je diazinon, který není podle směrnice 91/414/ES o přípravcích na ochranu rostlin povolen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rozprašovací insekticid, který má být použit pro květiny, pokojové rostliny a domácí zahrady. 300 ml postřik může.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1208/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Superlepidlo 502
 
Značka: Evo Bond
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W-20, 3168 A188
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 40 % dichlormethanu, a měl by proto být klasifikován jako karcinogen kategorie 3. Proto by měl být označen jako symbol nebezpečnosti „Xn“ a R-věta R40. Další neoznačené informace: distributor, karcinogenní složka, obsah (objem), bezpečnostní doporučení. Nemá ani zakázaný nebo hmatový symbol varování pro děti.
Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o nebezpečných přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Průsvitná plastová láhev s dvoudílným okrajem, šroubem zhotoveným z bílého plastu. Tento výrobek je padělaný.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1158/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Volcan Fire BBQ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model 911 Požární upozornění 119 4 035687 022 461. V-FIRE BBQ FEUERLÖSCHER FLEX FUEL
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože blikající světlo na zapalovače je lákavé pro děti.
Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Piezoelektrický plyn s ohebnou trubicí pro plamen. Připomíná červený a bílý hasicí přístroj.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1148/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: NTH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Hodnota světla 105L ICICLE, čárového kódu: 6924324307086
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Plocha průřezu je menší, než je požadováno,


— odpojení světlometů nebo svítilen je nedostatečné, může dojít k jejich izolaci,


Rozměry vidlice nejsou v souladu s normou.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Součástí zařízení pro osvětlení je 105 db sériově připojených nevýměnných zářivek a rezistencí o odporu a o bipolární zásuvce. Hlavní složky: zástrčka (2.5 A 250 V ~); zásuvka, napájecí vodiče bez označení. Technické parametry: 230 V, ~ 50 Hz, Max. 16.5 W; 2V, 0.07A, 0,14W; Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1152/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – 140L darabos
 
Značka: NTH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  140L na obalu, 140L RRICE na výrobku, čárový kód: 6924324307024
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Vodiče miniaturních výbojek mají pouze jednu izolaci,


Plocha průřezu drátu je menší, než je požadováno,


Vedení blikajícího potrubí má ostré hrany,


V blikající jednotce není ochrana proti tažné síle.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Součástí zařízení pro osvětlení je 140 db sériově spojených nevýměnných zářivek, které jsou ve spojení s odporovým mostem. Blikající jednotka ovládá 4 paralelních obvodů. Hlavní složky: bipolární zástrčka (2.5 A 250 V ~); blikající jednotka (FLASHER KONTROL 230 V AC 50 HZ 0.83 A CE TÜV EMC NTH PRESS); dvoujádrový kabel bez označení. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, Max 65 W, třída II, IP20, cibule: 6.5 V, 0.07 A 0.455 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1166/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – vnitřní osvětlení
 
Značka: Cinlights Indoor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CINTER BV-NL 1187 ZS, 83312
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože má kabel H03VH7V-H místo H03VV-F nebo H03VVH2-F.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Systém osvětlení se 360 světelnými zdroji v lepenkové krabici. 230V- 50 Hz, 65W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1170/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Čistá světla
 
Značka: Quality products
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GS/CE-180M-4W8F, čárový kód: 014575113010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože používá neznámý druh izolované kabely bez pláště, místo H03VV-F nebo H03VVH2-F.


Kromě toho není uvedena maximální jmenovitá okolní teplota.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  V řetězci osvětlení je 180 světelných zdrojů. 230V- 50 Hz, 0.83A na výrobku. Balení: GS/CE-180M-4W8F, 230V- 50 Hz, 5V, 0.46A, 0.23W, 42w, Balíček je zdoben vánoční dekorací.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1171/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – 600 L Rýže na osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  600L. Čárový kód: 5290633164223
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože má neznámé izolované kabely bez pláště než plášť H03VV-F nebo H03VVH2-F. kromě toho není na výrobku uvedena maximální jmenovitá okolní teplota a elektrický proud.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  600 světelných zdrojů pro vánoční osvětlení. Balení: 240V-600L/C: vnitřní prostory pro rýži. Obal je zdoben vánočními motivy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1159/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zaměření na vnitřní trh
 
Značka: CRISTALMER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  r2F SP20L: (JMENOVITÉ HODNOTY: 60 W, 230 V; 50 HZ, TŘÍDA I; IP20); H: 10 cm; P: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 16 cm.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu vadného uzemnění a chybějící přiměřené izolace.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Leštěný mosazný mosazný cíl.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1162/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – Classic Paoh
 
Značka: Mothercare
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 5021465775475
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé kolíky nejsou správnou velikostí.
Kromě toho je výrobek utvářen a zdoben jako hračka pro děti a v řečtině nejsou uvedeny pokyny pro bezpečné použití.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Světelný tok do zásuvky elektrické sítě
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1142/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vyzvednutí – L200
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L200 (KA4T, KB4T) Double Cab.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko zranění, protože závěsy se zasouvatelným krytem vozidla se mohou uvolnit a v nejhorším případě by se jeho krytí mohlo oddělit od vozidla během jízdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel prodávaných v období od ledna 2007 do února 2009. Čísla VIN vozidel jsou uvedena v < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/1142_09_attach.pdf“target="_blank „> připojený dokument.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1143/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Panda
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla 169, ES schválení typu e3 * 2001 * 116 * 0151
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože účinnost brzdového systému může být snížena z důvodu možné kontaminace brzdové kapaliny. V jednotlivých případech může dojít k poruše brzdového systému, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla byla postavena v lednu 2009. Číslo VIN je uvedeno v < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/1143_09_attach.pdf“target="_blank „> připojený dokument.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1178/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – „Bblade“ soupravy zadních kol
 
Značka: HARLEY-DAVIDSON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory FLTRSE3. Typ: FL2; ES schválení typu: E4 * 2002/24 * 1918
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože k poškození kol může dojít během použití, jestliže kola vznikly při výrobním procesu trhliny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčenými motocykly se rozumějí motocykly od 2009. a (vyrobené mezi 3. říjnem 2008 a 14. květnem 2009), na nichž byla namontována sada pro zadní kolo „blade“ (část 42091–09), ze závodu. Identifikační číslo vozidla (VIN).
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Maďarsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1183/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – partner
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ B9, partner 3, ES schválení typu: E2 * 2001/116 * 0365 * 02, e2 * 2001/116 * 0365 * 03 Specifikace přijatelnosti (ABE) č.: N128.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože montáž na kryt tepla pro skupinu náhradních kol může být poškozena vibracemi, když je vozidlo používáno během dostatečně dlouhého období. V důsledku toho se část stínítka může oddělit a spadnout na silnici způsobující riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vztahují se na vozidla vyrobená v období od 19. listopadu 2007 do 25. července 2008. Pořadová čísla jsou v rozsahu 68000115 až 9 J002945.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Dánsko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1186/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ferrari 430 Scuderia a Scuderia Spider
 
Značka: Ferrari
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  430 Scuderia a Scuderia Spider 16M, ES schválení typu: E3 * 2001/116 * 0043 * 09 a E3 * 2001/116 * 0043 * 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože při vysokých a konstantních otáčkách by část běhounu pneumatiky mohla být oddělena, což může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčené automobily jsou vyrobeny mezi květnem 2007 a červencem 2009 v rozsahu VIN 155217 až 170213. Automobily jsou umístěny na zadní nápravě s pneumatikami Pirelli „P bez Corsa“, velikost 285/35 ZR 19, s kódem MD „XB“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Řecko, Slovinsko, Maďarsko, Švédsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1187/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Aygo
 
Značka: Toyota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku obráběcího vady kol přední nápravy u vozidel, o která se jedná. Podle pesimistického scénáře by mohly matice kol u kol pracovat volně ložené, které mají vliv na kolo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Automobily s výrobními daty od 19. do 23. května 2009. Narušená vozidla: JTDKG12C00N372250 a JTDKG18C20N371656.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1188/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor R1200RT; kód KN 0368
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože přední brzdy by mohly selhat v důsledku výpadku brzdové kapaliny v důsledku úniku brzdových kapalin.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Typ R1200RT, vydaný policejní jednotce, kód KN 0368, kategorie L3e. Připojené číslo VIN.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Maďarsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1201/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Land Rover Discovery and Range Rover Sport
 
Značka:  1. Land Rover 2. Range Rover
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Zjištění 3 2. Spot-EU4
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla představují riziko zranění, protože:


Vozidla vyrobená v období od listopadu 2005 do dubna 2007:
Motor motoru smí migrovat z motoru do brzdového systému, který způsobí postupnou ztrátu pomoci brzd.
V krajních případech smí motor migrovat do válce hlavního brzdového válce, což povede k celkové ztrátě brzdění.


Vozidla vyrobená v období od května 2007 do června 2009:
Dočasné brzdění vakuového zpětného ventilu ve vakuovém čerpadle z brzdy může vést k dočasné ztrátě výpomoci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzorové roky 2006–2009 1. Land Rover Discovery 3 – číslo VIN: LA 367110-LA 513325, 2. Range Rover Sport – číslo VIN: LS 929086 – LS 999999. Automobily uskutečněné od listopadu 2005 do dubna 2007 a od května 2007 do června 2009.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Řecko, Malta, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1165/09       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Steplak
 
Značka: Hailo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor PROFISTEP 7412–011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:


Existují ostré body na blocích,


Pokud se výrobek používá buď jako samostatně stojící steliník, nebo jako jeden žebřík na podpěrné ploše, ruční mechanismy (kovové desky 1,2 mm silné a 73 mm dlouhé), které spojují při dovolené mezeru, v níž se mohou prsty usazovat.
Výrobek není v souladu s příslušnou normou UNE EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je kovovou stehno/žebřík. Je na ní připevněna nálepka s tímto textem: HAB. EN-131 GS. Max.150 kg. PROFISTEP 7412–011. 4x3 Sprossen/kroky/écheons, čárový kód 4007126941219. Dvě další desky s papírovými tapkami se nahrazují tímto: Univerzální zápalnice 74–031 GS EN 131 Vyrobeno HAILO. HAW Werk-Německo, a piktogramy dokládající, jak se má používat.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1140/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná chrastítka – Tetra Hoora
 
Značka: I’m International Co
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 8850714220407
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože zelená polovina koule může být uvolněná, což způsobí, že ostatní malé části přicházejí zdarma.
Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chrastítka
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1141/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor policejních hraček – policejní souprava
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5908249038806, celní kodex 08–9038806
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky teček lze snadno oddělit.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor se skládá z: zbraně vyrobené z černého plastu, z nichž tři jsou vyrobeny z černého plastu, skončily oranžovou, poloprůhlednou přísavkou, stopami a hodinkami policie. Obaly se skládají z plastové, průhledné části připevněné k lepenku. Na lepenku se nacházejí tato označení: název hračky, „CE značka“, „Vyrobeno v Číně“, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let. Na štítku jsou uvedeny informace týkající se dovozce hračky a existují upozornění.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1146/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinkový mýdlo – Sop Soap Bubles
 
Značka: The bubble club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. 2 208 bar – kód 8027501814242
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Výrobek představuje mikrobiologické riziko, pokud je vodní roztok, jehož se hračka skládá, požitý nebo pokud přichází do styku s poškozenou kůží nebo mukosou. Vodný roztok obsahuje mikroorganismy, zejména Pasteurella Multocida, ve velmi vysokých hodnotách.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány a zničení produktů.

 
Popis:  Kartonový a průhledný plastový obal, který obsahuje solu Soap Bubobles. Návod k použití obsahuje pouze v angličtině. Výrobek je popisován jako nevhodný pro děti do tří let a obsahuje označení CE a slova „vyrobeno v Číně“. Nálepka s názvem dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1149/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací kytar
 
Značka: Vidal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 0217920, kód EAN: 8432583179200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:


Průhledný plastový materiál ventilu obsahuje 0,76 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 35,2 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP),


— zelený materiál z plastu obsahuje 12,5 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 12,8 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).
Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Nafukovací kytar navržený pro vodu a vyrobený z plastu s varovným tiskem. Zabaleny v průhledném sáčku. Označení na obalu na hlavičkovém papíře uvnitř obalu (název, model a velikost deflátoru: 94 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1172/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fixy
 
Značka: Kik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WGR: 911 (Saison 109). Kód EAN: kik-25305009111000000100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože jednotlivé fixátory (např. červené, žluté, růžové, tmavě modré atd.) obsahují benzen z 19 na 308 mg/kg.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  20 Pětovací tužky v různých barvách. Ochranné čepce s odvodem a žlábky. Na konci se zazátkuje bílou zátku. Délka: přibližně 13 cm, průměr: přibližně 0,8 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1174/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – Romance style – Beautiful Legend
 
Značka: Yiduozi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 38284
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože:


— hlava panenka obsahuje 30 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) podle hmotnosti,


Obuv obsahuje 11,5 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 9 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).
Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka pro kojence
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1175/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – Elain
 
Značka: Yiduozi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 38169
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP).
V plastu hlavy byl zjištěn obsah DEHP ve výši 21,5 %; 24,5 % u zbraní a 22,4 % v případě nohou.
Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka pro kojence
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1176/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prstenec s měkkým hradlem – prasata
 
Značka: Rasehorn
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 21090
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti malých částí, které lze oddělit silou menší než 90 N (řetěz s méně než 20 N, oči a nos s méně než 50 N). Malé děti mohou konzumovat nebo vdechnout malé části.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Kroužkový prstenec s měkkou hračkou ve formě oranžového a bílého prasete s černým plastickým okem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1179/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefonní záznamník – Sladké doplňky
 
Značka: Intercom phone set
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. A09440; Č. 1204; EAN: 859 145 201 9440
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože úroveň zvuku u mikrotelefonu 1 činí 108,1 dB a u sluchátka 2 činí 101,2 dB, což překračuje maximální povolenou hodnotu 90 dB.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Sada dvou přejíždějících telefonů, bateriových baterií, připojených kabelem. Zařízení k vyzařování zvuku se nacházejí v mikrotelefonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1190/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Alert UFO
 
Značka: Sport Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. B102561 a článek BB099486. Kód: Položka 6326
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože konce lopatek vrtule nejsou umístěny uvnitř obvodu kolem obvodu.
Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové zelené vrtule s černým plastickým zařízením. Lodní šroub má světla, která jsou v době, kdy byla spuštěna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1151/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské plátno bot
 
Značka: Padini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J-12: Čárový kód: 1309001 524010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, neboť gázové mohou být odstraněny velmi nízkou silou, a proto mohou být spolknuty nebo vdechnuty.


Kromě toho výrobek představuje nebezpečí poranění, protože obuvník je dlouhý 8 až 10 cm a mohl by se ulovit při běžném používání.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pouze na oranžovou plachtu s textilním obložením a podešví z plastu. Boty lze upravovat s pryžovými struny dodanými na koncích. Velikost: 20.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1153/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pocení a kalhoty
 
Značka: Flower girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava dítěte sestávající ze dvou částí – kalhoty a pocení s kapucí s funkční provázkem. Kalhoty jsou v těchto barvách: šedá, hnědá a fialová, trička jsou v růžovém a lesklém vioně. Tyto dvě části mají tyto tištěné nápisy – H2О, ЕММА LEO, RIIKKI a hvězdy. K výrobku je přišitý štítek s informacemi: 100 % bavlna, vyrobená v Turecku. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1154/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: Wallop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 696
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti srážek, které se vejde zcela do válce pro malé části a mohou být snadno odděleny a spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Nahoře pro děti do zelené barvy s bílým výstřihem: finy ve tvaru srdce a 4 kousků ozdobných tlačítek v různých barvách. Na přední straně je jedna z vyšívaných srdce nápis („Love“) a tam jsou rovněž hvězdy a motýly vyšívané. Papírové etikety jsou opatřeny tímto nápisem: „Pracovní skupina pro děti Pracovní skupiny pro děti (WP Wallop collection)“ a na straně druhé se uvádí značka textilií, země původu v různých jazycích, složení: 80 % bavlna, 20 % pokyn pro viskózu a údržbu. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1155/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pocení a kalhoty – HERO
 
Značka: E&H
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava dítěte sestávající ze dvou částí – kalhot a pocení s kapucí, která je vybavena funkčními šňůrami, složením: 100 % bavlna, různé barvy s tištěným nápisem „HERO“. Existuje výtisk, který uvádí „EH“ na kalhotách. K výrobku je přišitý štítek s informacemi: „Chilens E & H“, 100 % bavlna, vyrobená v Turecku, Е.Н. Výrobek je prodáván v průhledných obalech
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1156/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská souprava – kalhoty a pocení
 
Značka: Sancido kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Děti určené pro dívky do 7 let věku. Skládá se ze dvou částí – kalhotek a pocení s kapucí, které jsou opatřeny funkčními kordy. Složení: 50 % bavlna, 45 % polyester, 5 % elastan. Na výrobku se značkou a etiketou se uvede značka a značka obsahuje informace o složení a zemi původu. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1157/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: Cockatoo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože kuličky lze vyjmout s velmi nízkou silou, spolknout nebo vdechnout děti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Horní část sandály jsou zhotoveny z bílé a stříbrné umělé usně. Na druhé straně se jedná o ozdobné korálky. Velikost: 20.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1177/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská souprava – kalhoty a pocení – malé zatikované kalhoty
 
Značka: Sancido kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská souprava pro chlapce, která se skládá ze dvou částí – kalhot a pocení s kapucí pod funkční korbou, s fotobuňkou a nápisem „Malé Fantikování“. Složení: 50 % bavlna, 50 % polyester. K výrobku se značkou a našeným štítkem s informacemi o složení a zemi původu je připojena papírová značka. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1180/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka na letní šaty – vlnové vlny
 
Značka: Miss Ergi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 111–29351,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modrá, velikost 1, 5200001308128, modrá, velikost 2, 5200001308135, modrá, velikost 3, 5200001308142, modrá, velikost 4, 5200001308159, modrá, velikost 5, 5200001308166, Red, velikost 1, 5200001308074, Red, velikost 2, 5200001308081, Red, velikost 3, 5200001308098, Red, velikost 4, 5200001308104, Red, velikost 5, 5200001308111.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v oblasti, která vyčnívá na 200 mm.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka z letního výpasu na červené nebo modré a bílé s krátkými rukávy, kapotou, dvě kapsy a tkaninový zásuvka v oblasti. Na přední části veky se na stříbrné a červené barvě s nápisy mají výšivky: „NAVY WAVES“ a „Ora Ergi“. Uvnitř je našit textilní štítek s nápisem: „Miss Ergi, 2“. Kromě toho existují na šaty tři lepenkové štítky obsahující informace týkající se výrobku. Složení: 100 % bavlna. Velikosti: 1 až 5 let (ve věku let)
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1181/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: La
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. AP1617 2. Erica
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko z důvodu zakázaných azobarviv.


Červená barva červené černé barvy uvolňuje 44 mg/kg benzidinu a modré barvy modré barvy (modrozelené skepf) uvolní 240 mg/kg benzidinu, v obou případech překročení limitu 30 mg/kg.
Výrobky nejsou v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1. Tmavý černý viskózu s hranolem čtvercového tvaru, o velikosti 90 × 90 cm 2. Modrozelitá viskóza, s druhou mocninou návrhu, velikost 55 x 180 cm
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1182/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bedisention – Oskara
 
Značka: Meidän koti,
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 20598489
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti zakázaných azobarviv. Červená barva uvolňuje 740 mg/kg benzidinu a fialové barvy uvolní 370 mg/kg benzidinu, v obou případech překročení limitu 30 mg/kg.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Green-fialovo-červený, 160x250 cm. 80 % Cukně/20 % polyester.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1189/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Halonen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: 1436
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje zdravotní riziko z důvodu zakázaných azobarviv. Z materiálu tmavého modrého skrénu se uvolňuje 590 mg/kg 3.3’-demethoxybenzidinu, která překračuje limit 30 mg/kg. Materiál pomerančovníku, který získal 210 mg/kg benzidinu, mg/kg je vyšší než limit 30 mg/kg.
Výrobky nejsou v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Šátky v tmavomodré a oranžové zbarvení viskózy. Velikost 70x200
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1191/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rouno plošných spojů – domácí
 
Značka: Playboy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo EAN 8715944087773
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obal z PVC obsahuje 400 mg/kg kadmia, které přesahuje maximální povolený limit 100 mg/kg.
Tento výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1207/09       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Čajové svíčky – první cenové litry (100 ks)
 
Značka: First Price
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože po zapálení se svíčky mohou náhle a nečekaně zvýšit.
Bylo oznámeno několik mimořádných událostí.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 15493
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čajové svíčky byly prodávány v baleních z roku 100. Jsou balena na tenké vrstvy mezi vrstvami. Tyto svícny označené první cenou jsou prodávány pouze v Norsku. Dovozce však zná výrobce, který tyto čajové svíčky prodává, rovněž Švédsku a Německu, ale pod jinou značkou nebo názvem výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1144/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér – Důchodový adaptér typu Con-krychle
 
Značka: Brunner
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Con-Cube/Con-Cube II, článek 7203361N, čárový kód 8022068027555.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— je možné zasunout jeden kolík do vidlice, zatímco jiný živý kolík je vystaven,


Okenice lze ovládat jedním kolíkem,


V době, kdy žijí, se může dotknout kontaktních kolíků adaptéru,


Lze se dotýkat kontaktních kolíků vidlice, která je vložena do zdvihu adaptéru,


Adaptér nemá žádné ustanovení o uzemnění, a proto je nevhodný pro použití se spotřebiči třídy I,


Adaptér rovněž přijímá zátky třídy 0 (nula); v tomto případě lze zařízení třídy 0 použít v místě, kde není povoleno zařazení do třídy 0,


V případě, že je adaptér uzavřen a připraven k použití, je možné získat přístup k živým částem,


Ve Spojeném království a USA žijí ve chvíli, kdy se používá zástrčka pro Evropu.
Výrobek není v souladu s vnitrostátní normou NEN 1020.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Výrobek je obdélníkový tvar bílé barvy s bílou barvou a dvěma zelenými sklíčky. Zabaleny v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1145/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Míchačky rukou
 
Značka: Sanusy Austria
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SN-4112, čárový kód: 9120028903129
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Vnitřní dráty nejsou pevně uchyceny, a mohou se tedy poškodit při styku s ostrými hranami,


Zástrčka pro připojení k elektrické síti je nestandardizovaného typu.


Kromě toho jsou druhy vláken, které jsou vzájemně zaměnitelné, a potraviny se mohou dostat do spotřebiče.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je bílý (v horní části) a šedý (na spodku) plastový kryt. Hlavní složky: připojení k elektrické síti (JMW, 2.5A, 250V, + značky schválení); kabelové sítě (ÖVE KEMA-KEUR CEBEC SHUN LANG HO3VVH2-F 2x0,75 mm² VDE); řízení rychlosti; motor. Technické parametry: 230 V; 50 Hz; 250 W, Třída II.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1147/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Travel adaptér – Worldwide Travel Adaptor
 
Značka: Duwell
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  33801
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože když je zapojen do síťového přívodu, protože jiný soubor živých vodičů může být vystaven a může se jím uživatel dotknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Cestovní adaptér
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1161/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Záložní generátor
 
Značka: SDMO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ROBBO 4000 ROBBO 5000 — VOLTELEC 4000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje nebezpečí krácení, protože otevření v místě připojení mezi motorem a generátorem není uzavřeno a jeho kolo je viditelné. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný mechanismus k tomu, aby se otevírání zavřelo, pokud by měli uživatelé dát prst do otvoru, když motor běžel, mohli by být řízeni, nebo by dokonce přišli o svůj prst.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12601.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Záložní zdroj benzinu pro soukromé použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1163/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické halogenové ohřívače
 
Značka: Adam
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SMB-180N
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Stabilita ohřívače není dostačující,

Rozměry otvorů o velikosti otvorů jsou vyšší než rozměry uvedené v normě.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Výrobek je halogenový ohřívač. Používá se k vytápění pro domácí účely. Je bílá a má pět spínačů. Jeden přechod k vypnutí/vypnutí, další tři k nastavení příkonu pro vytápění, jeden tlačítko se zapne a vypne se otáčivost ventilátoru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1164/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: Baumann
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FS-50
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Vodiče napájecí šňůry mají jmenovitou plochu průřezu 0,43 mm namísto 0,5 mm;

Ochranný uzemnění má hodnotu odporu 140 mΩ místo 100 mΩ.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Oscilační, 3-otáčky, elektrický ventilátor se stojanem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1167/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické halogenové topné těleso – Infrared Heater
 
Značka: Malber
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NSB100E1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Stabilita ohřívače není dostačující,

V případě požáru nedochází k zániku plamenů do 30 sekund,

Neexistuje dostatečná ochrana proti náhodnému kontaktu s živými částmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Výrobek je parabolický halogenový ohřívač se stojanem. Používá se k vytápění pro domácí účely. Je šedé, umístěné nahoře a vybavené oscilačním ohřívačem. Má čtyři tlačítka. Jedno tlačítko pro zapnutí/vypnutí, jedna pro úpravu topného výkonu, jedno tlačítko se vypne za kmitání ventilátoru a druhá se vypne za účelem nastavení času. 240V-50 Hz, 1200W, třída I
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1185/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: Imperial
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TF-40D
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Teplota vinutí překračuje mezní hodnoty stanovené normami,

Jmenovitý průřez napáječe je 0,27 mm² místo 0,5 mm² (vyžaduje se).


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Bílé, oscilační elektrické ventilátor používané k chlazení proudu vzduchu pro domácí účely. Má čtyři tlačítka a časový spínač.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 33