Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 18 ( Zveřejněno: 03/05/2019)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0681/19       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Gril pro grilování
 
Značka: Planta
 
Název: Dr Grill
 
Typ/číslo modelu:  11935
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907516712869
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Mřížka je nedostatečně hluboká.
Hořící části paliva (dřevěné uhlí) mohou snadno spadnout ze rožně na grilu, která je pro uživatele nebo děti blízká grilu v důsledku požáru nebo popálenin.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 1860–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kulatý kovový gril, průměr:35,6 cm, výška:44,5 cm.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0707/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Inkoust pro trvalé složení
 
Značka: BIOTEK
 
Název: TANGERINE
 
Typ/číslo modelu:  čl. 337;Soubor 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 18L27
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje aromatický amin-o-toluidin (naměřená hodnota 47 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou způsobit rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Růžový inkoust pro trvalé lívání v balíčku o objemu 10 ml.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0680/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: LED 200 BOMBILLAS
 
Typ/číslo modelu:  LED-GSK-200;Č.J.:1101370
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 000011 013701
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Hlavní kabel není řádně ukotven a je možné jej oddělit.
V důsledku toho se mohou živé části stát přístupnými, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 200 nevyměnitelnými modrými světelnými zdroji LED.Balení:průhlední krabička s pestrou barvou v tištěné podobě uvnitř.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0696/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: Foshan Youcheng Electric appliance
 
Název: RPGT noël guirlande lumineuse LED
 
Typ/číslo modelu:  vzor FSYC200L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kolík na zátce řetězce osvětlení (který má být napájen s velmi nízkým bezpečnostním napětím) zapadá do síťového konektoru za nebezpečného napětí (napětí nízkého napětí).
Řetěz osvětlení tedy může být pod napětím, za které je izolace nedostatečná, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Tento seznam výrobků byl společností Amazon odstraněn. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řetězec osvětlení 200 vícebarevné LED svítilny.Výrobek byl prodáván online, zejména prostřednictvím společnosti Amazon.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0685/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-Class, GLC F-Cell
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 47 * 50, e1 * 2001/116 * 0457 * 38 – * 41, e1 * 2001/116 * 0480 * 31;typy:204, 204 K, 204 X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od června 2017 do listopadu 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkce v režimu spánku elektronické parkovací brzdy v rámci elektronického programu stability (ESP) může být vadná.
V důsledku toho mohou být brzdová světla trvale aktivována nebo by funkce ESP mohla být deaktivována, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci signálního kódu Mercedes-Benz:5498904
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Island, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0686/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Combo
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0622 * 00 – * 04;E2 * 2007/46 * 0623 * 02 – * 04;Typ:E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2017 do února 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možný nesoulad západky na račkovém mechanismu páky ruční brzdy.
V důsledku toho se ruční brzda nemůže sama zapojit nebo by se toho mohla uvolnit, a zvýšit tak riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kódu stahování z trhu:E19–190092.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0687/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Stedele
 
Název: SB4003
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 0159 * 03;typ:SA-U
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2017 až 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Matice kol mohou být nedostatečné.
V důsledku toho se mohou kola volně pohybovat, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přívěs pod kódem Stedelu:Šrouby a vruty kol z oběhu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0688/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Giulia, Stelvio
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E3 * 2007/46 * 0382 * 11, e3 * 2007/46 * 0435 * 08;typy:952 A 949
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 14. listopadu 2018 do 7. února 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Návod k sezení může být nedostatečný a sedadla mohou být umístěna chybně.
V důsledku toho by se místa mohla v pohybu oddělit, což by zvyšovalo riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kódu odvolání „Alfa Romeo“:8239
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0693/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota, Lexus
 
Název: RAV4, Corolla, UX, ES
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E6 * 2007/46 * 0289 (RAV4), e6 * 2007/46 * 0318 (Crodla), e6 * 2007/46 * 0263 (UX), e6 * 2007/46 * 0250 (ES)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2018 a 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Systém tísňového volání nemusí být správně nainstalován.
V důsledku toho se systém tísňového volání automaticky neaktivuje v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Island, Polsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0694/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Crossland X
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 4 * 2007/46 * 1194 * 07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2019
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby zadní nápravy mohou být vadné a mohou se zlomit.
To by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což by zvyšovalo riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci značky Opel Recall:19-C-040 (E191901361)
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0695/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Accord, Civic and Odyssey
 
Typ/číslo modelu:  Vzory kódů:Dohoda (CM5), Civic (ES1), Odyssea (RL1);Identifikační čísla vozidla (VIN):Dohoda (1HGCM5 * * * * 808193 až 1HGCM5 * * * * 23112), Civic (2HGES1 * * * * 585989 až 2HGES1 * * * * 915720), Odyssea (5FNRL18064B072434).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dohoda, modelové roky 2004, 2005, 2006;Občanský a vzorový rok 2001,2003,2005;Odyssea, model v roce 2004;
 
Druh rizika:  Úraz
 
Náhradní díly pro služby z předchozího stažení mohou být vadné.
V případě nasazení čelního airbagu pro přepravu cestujících může nadměrný vnitřní tlak způsobit roztržení hustilky a úlomků kovů, které mohou způsobit zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vozidla, která byla předtím připomenuta v případě nafukovače strojvedoucího čelního airbagu Takata.Kód svolávání společnosti Honda:6KY.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0679/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Oxid uhelnatý a plyny
 
Značka: Cabletech
 
Název: Gas & CO detector
 
Typ/číslo modelu:  URZ0409
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901890015479
 
Druh rizika:  Udušení
 
Zařízení není dostatečně citlivé, pokud jde o zjištění oxidu uhelnatého.
Výrobek představuje riziko otravy CO.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 50291.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého a plynů, se střídavým napájením.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0691/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Oxid uhelnatý a plyny
 
Značka: Cabletech
 
Název: Gas & CO detector
 
Typ/číslo modelu:  URZ0407
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901436752219
 
Druh rizika:  Udušení
 
Zařízení není dostatečně citlivé, pokud jde o zjištění oxidu uhelnatého.
Výrobek představuje riziko otravy CO.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 50291.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého a plynu, napájený ze sítě.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0683/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětský dopravce
 
Značka: Mini Monkey
 
Název: Sling Unlimited 4 in 1
 
Typ/číslo modelu:  180102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 7181444960037
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací systém lze snadno prokluzovat a výrobek se může zlomit.V důsledku toho může dítě z nosné části vypadnout a utrpí zranění.
Kromě toho nemá produkt podporu hlavy dítěte, která může vést ke zranění hlavy.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13209.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nosič pro kojence/malé děti.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0703/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské autokřeslo
 
Značka: Concord
 
Název: Transformer X-Bag
 
Typ/číslo modelu:  Schválení č. E1–04301275
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě dopadu by se zpětný odpočinek mohl snížit.
To by mohlo způsobit poranění hlavy dítěte nebo páteře.V důsledku toho by dítě mohlo rovněž proklouznout bezpečnostním pásem a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s nařízením EHK OSN č. 44–04.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské sedadlo určené k automobilovému automobilu o hmotnosti 15–36 kg (skupina II, III).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0704/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské autokřeslo
 
Značka: Automax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Schválení č. E13–045132
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skořepina základní plastové schránky může být přerušena v případě nehody vozidla nebo v případě náhlého a násilného brzdění vozidla, což narušuje bezpečnost dítěte.
Kromě toho trhlina vytváří ostré hrany, které by mohly poškodit bezpečnostní pás, a zabránit tak účinnému znehybnění dítěte.Výrobek není v souladu s nařízením EHK OSN č. 44–04.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské sedadlo určené k automobilovému automobilu o hmotnosti 0–18 kg (skupina 0 +, 1).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0677/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Otáčecí uzávěr
 
Značka: Wonder kids
 
Název: Flash light spinning top
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:A1300498 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 437 011 211 007 EUR;Šarže:2487
 
Druh rizika:  Chemické
 
Obal hračky se snadno rozbije a způsobí, že se tyto knoflíkové baterie stanou přístupnými.
Dítě může vkládat baterie do úst, které by při požití mohly poškodit gastrointestinální trakt dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Otáčecí uzávěr z plastů s barevnými světly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0678/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: CREEPY OOZE SLIME
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858890635959
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 839 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit jejich zdraví tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu, Zničení výrobku, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Protiskluzová hračka v plastovém žlutém obalu, 24 balení v skříňce s displejem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0682/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Zabawka Pluszowa
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. HTJ1045
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8033113104503
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (elastická pásma) lze snadno oddělit od hračky.
Dítě může svou malou část vkládat do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Uvádění výrobku na trh za podmínek předem stanovených

 
Popis:  Pušivého koně v plyšů kabelce.Žádný obal, štítek připevněný k hračce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0689/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Robotická přilba
 
Značka: Transformers
 
Název: Optimus prime
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5010993365371
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina zvukového tlaku mluvčích přilby je příliš vysoká.
Mohlo by to poškodit sluch.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění produktů, které jsou ve skladu, na trh

 
Popis:  Robot z šedého a modrého plastu helmet.Existuje tři tlačítka, která jsou nad rymi přilby.Výrobek se prodává v krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0697/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: ΠΡΙΤΣΑ - Slime
 
Typ/číslo modelu:  XXB-6062G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0465547000034/20180401
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 499 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zelená hračka – slizu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0702/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mikrovlnovitná měkká hračka
 
Značka: Kuddleez
 
Název: Microwaveable toys
 
Typ/číslo modelu:  A /W16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060016141765
 
Druh rizika:  Popálení
 
Při zahřívání může snadno poznat materiál měkké hračky.
Výrobek může následně způsobit popáleniny, pokud je ve styku s kůží.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru medoviny, kterou lze ohřívat v mikrovlnné troubě a která se používá jako horká láhev.Prodáváno bez jakéhokoliv obalu, ale s připevněným štítkem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0706/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8106
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál přípravku obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) (naměřené hodnoty do výše 32 % a 17 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození jejich reprodukčního systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu s dlouhou, hnědou umělou vlasy v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0708/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: Toi-Toys
 
Název: WHOOPEE PUTTY
 
Typ/číslo modelu:  35793
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 714 627 357 936 EUR;Dávka:815315
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace boru z hračky slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota:až do 2 040 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce, Výrobce): Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka, použitelná v různých barvách, prodávaná v plastové nádobě v tvaru miniaturního záchodu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0709/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: IMC
 
Název: Cry Babies - Nala
 
Typ/číslo modelu:  Nala
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  18/10657/-36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota:0,13 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.smythstoys.com/ie/en-ie/Product-Information

 
Popis:  Jednolitá panenky z plastu s tygrem potiskem, s růžovými vlasy a růžovým vykrmeným odstínem.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0684/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožená obuv
 
Značka: Create
 
Název: Halonen
 
Typ/číslo modelu:  HM1706 – Z1, kol:68/HTL02–1, sloupec:87
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2001002418365/2001002418457
 
Druh rizika:  Chemické
 
Existuje nadměrné množství chromu (VI) v koženou stélku o obou páru obuvi (naměřená hodnota:113,7 mg/kg a 19,7 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Mužská modrá nebo hnědá suede kloafry.Lavice je vyrobena z usně.V horní části se obuv musí nacházet k výzdobě spony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0698/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Y-Clu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Y11910
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053017943497
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má šňůry na stažení v zóně pasu, které jsou příliš dlouhé a nepřipevněné.
Šňůry na stažení se mohou zachytit v průběhu činnosti dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dlouhé oranžové kalhoty s bílým pruhem s bílým pruhem po stranách určenou pro dívky ve věku 8 let.Tento oděv má velmi dlouhé funkční šňůry s volnými konci v pase.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0700/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské halenka
 
Značka: Y-Clu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Y11914
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053017946764
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má šňůry na stažení v zóně pasu, které jsou příliš dlouhé a nepřipevněné.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během činností dítěte a mohou způsobit vážná zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oranžový halenka určená pro dívky ve věku 8 let.Oděv nese velmi dlouhé funkční přívody, které mají v zóně volného konce volné konce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0701/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské halenka
 
Značka: Y-Clu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Y11906
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053017935805
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek má šňůry na stažení v krku a v zadní části.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou k uškrcení nebo ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Podnikové, méně krátké popisky bez rukávů, které mají oranžovou barvu, určenou pro dívky starší 8 let.Výrobek je opatřen funkčními šňůrami s volnými konci a zády na zadní straně krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0705/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko bez rukávů
 
Značka: Y-Clu
 
Název: Strawberry
 
Typ/číslo modelu:  YB12344
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053017916651
 
Druh rizika:  Úraz
 
V horní části hrudníku existují ozdobné kordy, na kterých jsou k dispozici volné konce.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílé bez rukávů, určené pro 3. rok staré dívky, s dekorativními šňůrami připevněnými v ramenou a na přední straně jahodníku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0690/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB napájecí adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: USB Power Adapter
 
Typ/číslo modelu:  A5224 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a odpadací vzdálenosti/vzdálenosti jsou nedostatečné.
Uživatel může mít úraz elektrickým proudem z živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílý USB síťový adaptér/nabíječ pro tablety.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0699/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro elektrické zásuvky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BSP-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  47164888
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá okenice na živé části ani na pojistku.
Uživatel se tak může dotýkat živých částí zásuvky a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Adaptér pro elektrickou zásuvku v bílé barvě se 3 piny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 18
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0024/19       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Airsoftové brýle
 
Značka: NUPROL PMC
 
Název: NP Mesh Goggles
 
Typ/číslo modelu:  6002 odstínů očí, oko – -Tan, ref. č. 6000 (barva:Černá), č. 6001 (barva:zelený), č. 6003 (barva:šedá), č. 6010 (barva:Černá), č. 6011 (barevný zelený), č. 6012 (barva:X/skořice), ref. č. 6013 (barva:šedé)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranné brýle neposkytují dostatečnou ochranu proti projektilům spuštěným při vysokých otáčkách a oko je možné oddělit.
V důsledku toho by oči uživatele mohly být zraněny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Ochranné brýle pro použití při hrázi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 18