Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 31 ( Offentliggjort på: 14/08/2009)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1056/09       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Trææg
 
Mærke: DEPOT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SUI 038.240; EAN-kode: 4 002770 236562
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Selv om produktet ikke er en fødevare, kan det på grund af sit udseende let forveksles med fødevarer fra forbrugere, især børn, som derfor kan anbringe æggene i munden, sutte eller neste dem, hvilket navnlig kan forårsage kvælning eller en hindring af fordøjelseskanalen.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gul, blå, lys rosa, grøn, mørk rosa og hvid (to af hver farve) trææg i en lille trækasse. Længde: 3 cm, diameter: 19,5 mm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1072/09       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Lannner — Tyeckake, det enkelte lag
 
Mærke: Unique Cake
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kirsebær: TC002-4 "Double Layer Chry Cream Cakes. TC008 — Single Layer Chry Cheeecake. TC004 — Multilaget ChokoladeCheeecake. TC005 — Multilaget Vanilla Cake. Jordbær: TC000-4 "Dobbeltlag jordbærbær". TC001-4 "Double Layer Straw/Choc Cake". TC003 — Multilaget jordbærbær Cake. TC006 — Multilaget Coffee Cake. TC 009 — Enkeltlag af jordbærtræ, ost, ost, ost
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, især for et barn på under 36 måneder, fordi kirsebær-/jordbærrene kan forveksles med fødevarer og sluges.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Låanels emballeres for at se en lille del af kagen. Der er en plastkirsebær- eller -jordbærs top.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1071/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarver, med udvendig tatovering
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Se den vedlagte liste < mg src = "http://ec.europa.eu/consumers/images/pdf.gif“alt="pdf" = "0" = "40" højde = "13"/>
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, da den indeholder bakterien pseudomonas med mulighed for infektioner. 16 forskellige farver i den eksterne ink indeholder bakteriernes pseudomonas, og 25 ved ikke-sterile farver er farvestofferne ikke sterile.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastflasker med forskellig tatoveringsfarve. På etiketten trykkes farvenavnet, Exp. Dato, partiets nummer og Colour Index-nummer.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1082/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Super Glue
 
Mærke: LIFETIME classics
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 08295 EAN-kode: 8 711252 082950
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder ca. 23 % vægtprocent chloroform (trichlormethan). Tilberedninger med et indhold af chloroform på 0,1 % eller derover bør ikke være tilgængelige på markedet. Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En blisterpakning, der indeholder tre trykte metalrør med flad forselang og aflang med dobbeltdiameter/hætte af hvid plast. Produktet skal være forsynet med følgende mærkning: "SUPER GLUE, SUPERKLEBER, * hellivet * EUROPA, 3 g. faresymbol Xi uden beskrivelse af fare Cyanocrylat, farer. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Sørg for, at børnene ikke når ud. "emballagen er også mærket: "livstidsklasser", SUPER GLUE, ny formel, faresymbol "lokalirriterende". Følgende ord til R og S sætninger for ord: R36/37/38, R43, S2, S23, S24/25, S26, S36/39, S46. Advarsel: Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Må kun anvendes på steder med god ventilation. "
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1083/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Super Glue
 
Mærke: Lifetime
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 70194, EAN-kode 8711252701943 Punkt 08295, EAN-kode 8711252082950 Punkt 70193, EAN-kode 8711252701936.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 20,8 % vægtprocent Chloroform og et kræftfremkaldende stof, der er over den tilladte totalvægt på 0,1 %. Forbrugerne kan få kontakt med produktet eller indånde dampene.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktet er pakket i et metalrør indeholdende 3 ml. Pos. 70194 indeholder 1 rør à 3 ml. Punkt 08295 indeholder 3 reagensglas à 3 ml. Punkt 70193 indeholder 6 rør på 3 ml
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Cypern

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1084/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Superlim
 
Mærke: Better life
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 41/028. 5 030481 410284
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 16,1 % chloroform, hvilket er over den tilladte totalvægt på 0,1 %.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "superlim" -rør på pap- og blisteremballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1085/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Superlim
 
Mærke: Rapide
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varepost: R9993. 5 060070 399935.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 10,3 % chlor-form, som er forbudt i præparater med et masseindhold på 0,1 % eller derover, og som i henhold til REACH-forordningen ikke må markedsføres.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Superlim sidder i plaster på karton. Mængde: 25 g
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1088/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Lim
 
Mærke: Life time power glue
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.: 37289
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og piperidin.Produktet er ikke i overensstemmelse med de begrænsninger, der er fastsat i REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæt af 3 lim
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 9 fotos

2 af 9 fotos

3 af 9 fotos

4 af 9 fotos

5 af 9 fotos

6 af 9 fotos

7 af 9 fotos

8 af 9 fotos

9 af 9 fotos

Varslingsnummer: 1068/09       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: Lux lighters
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — Lux Love Film CR: 40483 — Lux Fashion Project CR: 40464 — Lux Old Cars prognose CR: 40508
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger, fordi det er attraktivt for børn, især børn under 51 måneder, der kan forveksle det med legetøj.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige stop for salg og tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bakke med 50 lightere, med tegning af hjerte, modetøj og gamle biler. Lighterne kan projektere et billede.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1059/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Belysningskæde — 8 FUNKCIOS — 240 L Darabos
 
Mærke: NTH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  240 L
 
Batchnummer/stregkode:  6924324307048
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


Isoleringen af tilslutningerne er utilstrækkelig (kun enkeltisolering)


Det tværfaglige område i kernen, der er mindre end nødvendigt


Kablerne ved siden har skarpe kanter, således at kablet kan blive beskadiget.


— Skabeltforankringen mangler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lyskæden omfatter 240 parallelle, ikke-udskiftelige miniaturelamper med en resistor bro. Den blinkende enhed driver de fire parallelle kredsløb for lygterne. Hovedbestanddele: "2.5 A 250 V ~ bipolære stik; "FLAERER KONTROL ENHED 230V AC 50HZ 0.83A CE TÜV EMC" 8-funktionen blinkende enhed; ledningskabel uden markering. Tekniske parametre: 230 V ~, 50 Hz, højst 65 W, klasse II IP20.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1060/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Belysningskæde — 8 FUNKCIOS — 180 L Darabos
 
Mærke: NTH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  180 L
 
Batchnummer/stregkode:  6924324307031
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


— de grundlæggende isolerede dele er tilgængelige


Isoleringen af tilslutningerne er utilstrækkelig, og der kan opstå tilbageslag


Det tværfaglige område i kernen, der er mindre end nødvendigt


Kablerne ved siden har skarpe kanter, således at kablet kan blive beskadiget.


— Skabeltforankringen mangler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lyskæden omfatter 180 seriefremstillede parallelle ikke-udskiftelige lygter med en resistor bro. Den blinkende enhed driver de fire parallelle kredsløb for lygterne. Hovedkomponenter: "2.5 A 250 V ~" bipolær stik; "SMÆRER KONTROL ENHED 230 V AC 50 HZ HZ 0.83 A CE TÜV EMC" 8-funktionen blinkende enhed; ledningskabel uden markering. Tekniske parametre: 230 V ~, 50 Hz, 63 W, klasse II IP20.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1061/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Belysningskæde — 8 FUNKCIOS — 100 L Darabos
 
Mærke: Royal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MD.0501
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


— de grundlæggende isolerede dele er tilgængelige


Isoleringen af tilslutningerne er utilstrækkelig (kun isoleret isolering), således at der kan ske overslag.


Det tværfaglige område i kernen, der er mindre end nødvendigt— kablerne ved siden af hinanden har skarpe kanter


— Skabeltforankringen mangler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lyskæden omfatter 100 seriefremstillede parallelle ikke-udskiftelige lygter med en resistor bro. Den blinkende enhed driver de fire parallelle kredsløb for lygterne. Hovedkomponenter: "2.5 A 250 V ~" bipolær stik; "SMÆRER KONTROL ENHED 230 V AC 50 HZ HZ 0.83 A CE TÜV EMC" 8-funktionen blinkende enhed; ledningskabel uden markering. Tekniske parametre: 230 V ~, 50 Hz, 63,7 W, klasse II IP20.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1078/09       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Nattelys — Sptagningslys
 
Mærke: GOYA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  YGS-P2, stregkode: 0244714000035
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi det er muligt at ændre lygten eller få adgang til lygteholderen eller andre indre strømførende dele, mens produktet er tilsluttet elnettet.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lyslys, der holder om natten. Lygten opvarmer et rør med en gul væske med flydende stjerner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1098/09       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Indendørs lygter
 
Mærke: CRISTALMER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. al 24L NOMINEL VÆRDI: 100W 230V; 50 HZ; KATEGORI I IP20)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi trådens forankring i lygteholderen ikke er effektiv, og på grund af den mulige nedbrydning af isoleringskomponenter, der er forårsaget af varme.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Indendørs loftslampe i lakeret messing. Højde: 38 cm diameter: 33 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1058/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Citroën
 
Mærke: Citroën
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BERLINGS-, EF-typegodkendelse: E2 * 2001/116 * 0366 *
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi svejsningen på en af fastgøringspunkterne på den ene venstre anden sæderække i de pågældende biler kan være utilstrækkelig. En sikker fastgørelse af sædet er ikke længere garanteret.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 3. december 2008 og den 9. januar 2009 og er forsynet med identifikationsnumre mellem VF77J9HTC9J00841 og VF77P9HZC9J01365.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Estland, Grækenland, Slovenien, Spanien, Ungarn, Sverige, Portugal, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1069/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bilbil — Jaguar XJ
 
Mærke: Jaguar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen berører 2003 og visse 2004 køretøjer i VIN Range SAJAC73P63SG00001 til SAJAA72P94SG27878.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
En mulig korrosion i bremserørene kan medføre svigt af den ene eller begge bremsekredse og dermed en reduceret bremsevirkning eller fuldstændigt tab af bremsning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Nederlandene, Norge, Μalta, Slovenien, Tyskland, Spanien, Sverige, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1073/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Volvo S80 og V70
 
Mærke: Volvo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  317 S80 (07-)/V70 (08-), motor B4204S4
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi regulatoren for brændstoftrykket kan løsne sig fra spiggene i brændstofpumpen ved høje omgivende temperaturer. Dette ville føre til tab af brændstoftryk i brændstofsystemet, og der vil ikke være nogen advarsel til føreren om køretøjet, hvilket medfører risiko for ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Volvo S80 og V70 Model Year 2008-2009. Monteret med motor til bøjning af 2.0 benzin. VIN-serien er fra G00001-G27878-chassisnummer.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1080/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Starthjælp til køretøjer — 3 i 1 Jump Start/Quick Start
 
Mærke: NIKKAI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode for ordrekode: EN 56-FINANSFORORDNING. Stregkode: 5026686047 64
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af en unøjagtighed i trykmåleren (fejl, der er registreret for mere end 50 %), hvilket resulterer i ukorrekt dæktryk på bildæk, hvilket kan medføre, at der sker en ulykke. 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Starthjælp til køretøjer med lys, kompressor og trykmåler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1095/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Quad — DS450 ATV
 
Mærke: Can-Am
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelbetegnelse: DS450. Modelår: 2009. Modelnummer: 3F9F, 3F9G, 3G9D og 3H9C.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi de monteringsbolte bagtil, som er monteret på disse enheder, er for korte. Dette kan påvirke Overfladesystemets integritet og kan medføre, at de helt eller delvist skal fjernes. I så fald kan køretøjet miste den bremsekapacitet, der forårsager en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Modeller, der er opbygget mellem marts 2008 og januar 2009.
Oprindelsesland:  Canada
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Frankrig, Sverige, Slovenien, Μalta, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1096/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Lancia Musa 1.3 JTD 70 HP
 
Mærke: Lancia
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjstype 350, EF-typegodkendelse nr. e3 * 2001 * 116 * 0153
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

På grund af en mulig svejsefejl på et forbindelsesstykke i brændstofreturrøret kan dieselbrændstof sive ud og forårsage brand.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem marts og april 2009 inden for følgende intervaller: ZLA35000001156890 til ZLA35000001160797
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1087/09       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Havehandske — Garden Comfort
 
Mærke: OX-ON
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 057.08, Batch nr. 5880108 EAN 5701952057085
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder for store mængder af chrom VI: 93.2 (± 8.3) mg/kg.
Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 420.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Svinelæderhandske, som ikke er foret.
Oprindelsesland:  Danmark
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1063/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Antal puslespil af træ
 
Mærke: CM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 075818 EAN-kode 8424906758186
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi knop 8, der passer ind i cylinderen for smådele, let kan løslades.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Træpuslespil med tal (0 til 9).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1065/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastlegetøj — Melodat- tjeneste
 
Mærke: Wader Quality Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4000438252664, artikel nr.25266
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi skaftet og mælkekoppen, der passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele, let kan løsne sig.Produkterne er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Te som støj, 58 stk., i papemballage.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1066/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babykæden — Booby Chesychain
 
Mærke: I’m Toy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi vulsten ved enden af strengen kan løsne sig.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj beregnet til at blive trukket på tværs af en barnevogn
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1067/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke
 
Mærke: LITTLE Amy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 8188, ITEM NR: NGZ 4394709, EAN-kode: 8643947091230
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 16 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 0,39 % (vægt) diisononylphthalat (DINP).I henhold til REACH-forordningen forbydes visse phthalater i legetøj.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Beskrivelse: Dukken fremstilles af blødgjort PVC, klædt på klædning, sko og monofilament. Produktet er pakket i en gennemsigtig plasticpose, der er lukket med en trykt etiket mærket LITTLE Amin, nr. 8188.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1074/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj
 
Mærke: Qing Pal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 5907800868647, AL3948; Nr. 3250.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 

Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi det støjniveau, det producerer (98 dB), ligger over det tilladte niveau på 80 dB.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En rød og sølvlegetøjsmobil med et billede af landskabet. Legetøjet drives af to "AA "1.5V-batterier, som ikke leveres. Emballagen er en kartonæske med et billede af en sort, der er farvet sort og sølv.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1075/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjs-sæt med pioner — Super
 
Mærke: Hero police
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi der let kan skilles ad og sluges af børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sættet består af: to skydevåben, der er fremstillet af sort plast, og som er lavet af sort plast, og som er fyldt med orange, halvgennemsigtige sugekopper, håndjern, politibaton, kikkerter, kikie-kikie-kikie-kikie-kikie-kikie-kikie-talkier, bøse, 2 tavler fremstillet af pap og plast, med tal, gul, rød, sort og grøn. Emballage består af plast, gennemsigtig del, der er fastgjort til pap. Der er følgende påskrifter på kartonerne: navnet på et stykke legetøj, "CE-mærkning", "Fremstillet i Kina", piktogram vedrørende begrænsning 0-3.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1076/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobiltelefon med legetøj — Fullo Tlf.:
 
Mærke: Bai Bian Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7260.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 

Produktet udgør en risiko for høreskader, da det støjniveau, det producerer (96 dB), ligger over det tilladte niveau på 80 dB.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  En mobiltelefon med hvidt legetøj med en pinkel snor og billede af en dukke med en hestemaker. Legetøjet drives af to "AA "1.5V-batterier, som leveres. Den pink papemballage har billeder af dukker med hvid og sort hovedtørklæder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1077/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj — super telefon
 
Mærke: Benign Girl
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  No. 8788, Super telefon Bened-Girl.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 

Produktet udgør en risiko for høreskader, idet den vægtede emission af lydtryk overstiger den maksimalt tilladte værdi på 80 dB (94 dB).Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Legetøjet er lyserødt emulation med mobil follofon med luftsnor og lyserød spids. Der er et billede af dukken på displayet og på omslaget. Legetøjet drives af to AG13-batterier, som leveres. Emballagen består af karton, der er farvet stort set rosa, med billeder fra dukker. På klistermærkerne og på emballagen findes der advarsler og oplysninger om produktet på engelsk: "CE-mærkning", "Made in China" og nummer på model, mærke og piktogram, for så vidt angår begrænsningen for 0-3.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1089/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil
 
Mærke: Inter-East
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8714522236954
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder formaldehyd (fra 158 til 204 mg/kg).Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sammensatte laminerede træplader, forsynet med et dyremotiver i form af en stiliseret elefant, i form af en stiliseret elefant, i form af en stiliseret elefant i fem stærkt farvede puslebord (elefant, tiger, bjørn, næsehorn, frø), 28 x 22 x 0,6 cm
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1099/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Nøglering med blødt legetøj (mauve og hvid)
 
Mærke: V-Rasehorn
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af små dele, som kan adskilles med en kraft på under 90 N (kæder med under 20 N, øjne og næse mindre end 50 N). De små dele kan indtages eller indåndes af små børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt

 
Beskrivelse:  Nøglering med blødt legetøj (mauve og hvid)
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1062/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pige's sommerbluse
 
Mærke: Alouette
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 00950422,
 
Batchnummer/stregkode:  5 206123 488595
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Pigen har sommerbluser med rosa, rød og grøn farve i to forskellige kombinationer. Hver blid binder på ryggen af halsen med snore. Sammensætning: 97 % viskos, 3 % elastan. Størrelse: 06 (6 år).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1064/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame — præmieindsamling
 
Mærke: BATA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model 3607 13/03 624-6038, stregkode 624603800102
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomst af dimethylfumarat (DMF) op til en værdi af 4,8 mg/kg i den ledsagende pose og i sko. Dimethylfumarat betragtes som skadeligt, irriterende og sensibiliserende ved kontakt med huden, og dets anvendelse som biocid er ikke tilladt.En hændelse rapporteret
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Type fodtøj, dame, med lav krængning, lav krængning, pakket i en hvid boks med farvede linjer og et mærke med artskode, stregkode og størrelse en anden etiket med importørens oplysninger svarer til distributørens. Et stempel trykt i feltet med rødt "BATA Premium Collection".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1070/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesko
 
Mærke: Clarks
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. Hazy daze Fst 20325334 2. Sjov Ship Fst 20325443
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko som følge af, at gummistøtterne kan blive løsnet, så små dele, der kan være farlige, kan tages af.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Young Child Shoe. To typer af First Shoe style fra Clarks. Sko både med overdel af læder og foring med vulkaniseret gummisål med nogle syntetiske dele. De kommer i lyserød/hvid brunt/hvidt med blomstermotiver og lignende motiver.
Oprindelsesland:  Vietnam
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern, Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1081/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Burberry
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  N4 PAUL
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi skruer på disse beklædningsgenstande kan forårsage små dele.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet og deres tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beklædning til børn og spædbørn. Model N4 PAUL er et par benklæder med elastik og lynlåse på indersiden.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1086/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babytøj — Ourlu baby
 
Mærke: Angelo Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i halsområdet.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682. 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Babypåklædning af trikotagestof af bomuld, bestående af to dele — nederdel og bluse, med snoede strenge i halsens overflade og bagoven. Produktet er forsynet med en etiket med følgende ordlyd: "Angelo kids", sammen med jer alle omurlu. Der findes broderier, der viser blomster, og betegnelsen "Angelo pige" på den bluse. Betegnelsen "Omurlu baby" er på en tekstiletiket. Produktet sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1090/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piges Bikaini
 
Mærke: Leonado
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  556
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore i toppen og bunden af bikini.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Grøn bikini med blomster af orange, børn i alderen 7-8 år. Bikini har orange snore i hals-, brystkasse- og taljeområdet.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1091/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der ikke er under jorden — overjordisk væg
 
Mærke: Smile
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Smile Fashion Wear, 6M.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Grøn hods for børn på 6 måneder og derover. Hætten har en løbegangssnor i halsens overflade. Beklædningen er trykt med tekst med følgende tekst: "SUPER UNDERJORDISK VÆGGE".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1092/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Øverst — Fashion
 
Mærke: Ativo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode: 7780 0954
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af løse ender i emhætten og nakken.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Hvid top for piger i alderen 4 år med bånd i halsområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1093/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn af trikotage
 
Mærke: Musgo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode: 2301112104029
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Hvid- og rosa top med bånd til børn på 12 måneder og derover. Der findes en kartonetiket, som er forsynet med følgende tekst: "Mugo"; — "M2115, CAMISETA 33; BL/ROSA 1 AÑO "og" stregkode: 2301112104029 ".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1057/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejse med tændrør — verdensadapter til verdenelnettilslutning
 
Mærke: Geheimshop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  OL-T12
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Adapteren er en risiko for elektrisk stød, fordi den kan anvendes på en sådan måde, at strømførende dele kan berøres. Desuden er det muligt at etablere en fungerende stikledning, som ledes gennem jorden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rejse med tændrør i neutral kartonemballage med en etiket, der er påsat af importøren.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1079/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vandautomat
 
Mærke: Home classic
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KDY-L18
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger, Personskader
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, forbrændinger og skader forårsaget af et for stort tryk og lækage af damp og vand gennem plastrørsamlinger.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet er en vanddispenser. Det anvendes til fremstilling af varmt og koldt vand til drikkevarer. Den er grå og forsynet med en vandflaske oven på. Den har to knapper til at tænde og slukke for anlægget eller køleanordningen. Det har to termostater én til lav temperatur og en til varme. Emballage: Temperatur af varme vand 85-95 °C. Opvarmningseffekt 550 W. Vandtemperatur i koldt vand (5-12 °C). Køleeffekt 85-95 w. Kølemiddel/vægt r134/38g. Klasse I.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1094/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vandautomat
 
Mærke: Home Classic
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KDY-L20-8
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger, Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, forbrændinger og skader som følge af:


For stærkt tryk og lækage af damp og vand gennem plastrørsamlinger


— spændingen er 240 V i stedet for 230 V.


Desuden er der en høj nikkelkoncentration i drikkevandet fra apparatet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet er en vanddispenser. Det anvendes til fremstilling af varmt og koldt vand til drikkevarer. Den er grå og forsynet med en vandflaske oven på. Den har to knapper til at tænde og slukke for anlægget eller køleanordningen. Det har to termostater én til lav temperatur og en til varme. Emballage: Temperatur af varme vand 85-95 °C. Opvarmningseffekt 550 W. Vandtemperatur i koldt vand (5-12 °C). Køleeffekt 85-95 w. Kølemiddel/vægt r134/38g. Klasse I.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31