Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 31 ( Offentliggjort på: 14/08/2009)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1056/09       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Æg af træ
 
Mærke: DEPOT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SUI 038.240; EAN-kode: 4 002770 236562
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Selv om produktet ikke er en fødevare, kan det på grund af dets udseende let kunne forveksles med fødevarer fra forbrugerne, navnlig børn, der som følge heraf kan bringe æggene i munden, sutte eller lægge dem i munden, hvilket navnlig kan medføre, at de kan kvæles eller lægge hindringer i vejen for fordøjelseskanalen.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gul, blå, lyserosa, grøn, mørk rosa og hvid (to af hver farve) trææg i små trækasser. Længde: 3 cm, diameter: 19,5 mm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1072/09       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Flannels — enkelt lag ad hoc Cheeskeake
 
Mærke: Unique Cake
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kirsebær: TC002-4 "Double Layer Cherry Cream Cake. TC008 — Enhed Cherry Cheeskecake. TC004 — Multilag Chocolate Cheesecake. TC005 — Multilag Vanilla Cake. Jordbær: TC000-4 "Dobbeltlag Strawberry Cake. TC001-4 "Double Laying Straw/Choc Cake. TC003 — Multilag Strawberry Cake. TC 006 — Coffee Cake. TC009 — enkelt lag jordbær ost Cake.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, især for et barn på under 36 måneder, fordi kirsebærtræ/jordbær kan forveksles med fødevarer og indtages.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Flannels emballeret for at se på en skive af kage. Der er tale om en top, hvor der dyrkes kirsebær eller jordbær.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1071/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve — evigt tatoveringsfarver
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Se den vedlagte liste
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet frembyder en mikrobiologisk risiko, fordi den indeholder bakterien pseudomonas med kan forårsage infektioner. 16 forskellige euk-farver indeholder bakterierne pseudomonas og 25 etroe Ink farver er ikke sterile.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Plasticflasker med forskellige farver af tatoveringsfarve. På etiketten trykkes navn, Exp. Dato, partinummer og farveindeksnummer.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1082/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Super Glue
 
Mærke: LIFETIME classics
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 08295 EAN-kode: 8 711252 082950
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder ca. 23 % chloroform (trichlormetan). Tilberedninger med indhold af chloroform på 0,1 % eller derover bør ikke være tilgængelige på markedet. Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blisterpakning indeholdende tre trykte metalrør med flad for- og aflange mundstykke/kapsel fremstillet af hvidt plast. Produktet er forsynet med følgende mærkning: "støtte GLUE, SUPERKLEBER, * LIFETIME * EUROPE, 3 g. faresymbol Xi uden beskrivelse af fare. Cyanotacrylat, farlig. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. "emballagen er også mærket: Livstidsklasse, SUER GLUE, ny formel, faresymbol "lokalirriterende". Ord: R36/37/38, R43, S2, S23, S24/25, S26, S36/39, S46. Advarsel: Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Må kun anvendes på steder, hvor der er god udluftning."
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1083/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Super Glue
 
Mærke: Lifetime
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto 70194, EAN-kode 8711252701943, Konto 08295, EAN-kode 8711252082950, Punkt 70193, EAN-kode 8711252701936.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 20,8 % chlorform, et kræftfremkaldende stof, over den tilladte grænse på 0,1 % i masse. Forbrugerne kan have kontakt med produktet ved hudkontakt eller at indånde dampene.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Varen er pakket i et metalrør indeholdende 3 ml. Punkt 70194 indeholder 1 reagensglas 3 ml. Punkt 08295 indeholder 3 rør på 3 ml. Punkt 70193 indeholder 6 rør på 3 ml.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Cypern

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1084/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Super lim
 
Mærke: Better life
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 41/028. 5 030481 410284
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 16,1 % chlorform, som er over den tilladte grænse på 0,1 % af massen.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Superlimør på pap og blisterkort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1085/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Super lim
 
Mærke: Rapide
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varepost: R9993. 5 060070 399935
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 10,3 % chlorform, som er forbudt i præparater med et masseindhold på 0,1 % eller derover, og som ifølge REACH-forordningen ikke må markedsføres.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugernes side af distributøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Super limør i plastblister på pap. Volumen: 25 g.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1088/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Lim
 
Mærke: Life time power glue
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt: 37289
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og piperidin.Produktet overholder ikke de begrænsninger, der er fastsat i REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæt af tre lim
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 9 fotos

2 af 9 fotos

3 af 9 fotos

4 af 9 fotos

5 af 9 fotos

6 af 9 fotos

7 af 9 fotos

8 af 9 fotos

9 af 9 fotos

Varslingsnummer: 1068/09       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: Lux lighters
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Lux Love Film CR: 40483 Lux-Lux Fashion Project CR: 40464 — Lux Old Cars Projection CR: 40508
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Dette produkt frembyder en risiko for forbrændinger, fordi det er attraktivt for børn, især børn under 51 måneder, som kan forveksle det med et stykke legetøj.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg og importørens tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bakke med 50 lightere med design af hjerter, modepræget tøj og gamle biler. Lighterne kan projicere et billede.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1059/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde — 8 FUNCIOCIOs — 240 L Darabs
 
Mærke: NTH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  240 L
 
Batchnummer/stregkode:  6924324307048
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:


— isoleringen af forbindelserne er utilstrækkelig (kun én isoleret isolering)


— kernens tværsnit er mindre end påkrævet


— kabelindtaget har skarpe kanter, og kablet kan blive beskadiget


— Nordhindens forankring mangler.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Belysningskæden omfatter 240 seriemonforbundne ikke-udskiftelige triminiaturelamper med modstand. Blinken betjener lygternes fire parallelle kredsløb. Hovedbestanddele: Bipolar stik 2.5 A 250 V "FLAGER KONTROL UNIT 230V AC 50HZ 0.83A CE TÜV TÜH PRESSE" 8-funktionen blinkende enhed netkabel uden markering. Tekniske parametre: 230 V, 50 Hz, Max 65 W, klasse II; IP20.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1060/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde — 8 FUNCIOCIOs — 180 L Darabs
 
Mærke: NTH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  180 L
 
Batchnummer/stregkode:  6924324307031
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:


— de grundlæggende isolerede dele er tilgængelige


— isoleringen af tilslutningerne er utilstrækkelig og derfor kan der opstå et flammer.


— kernens tværsnit er mindre end påkrævet


— kabelindtaget har skarpe kanter, og kablet kan blive beskadiget


— Nordhindens forankring mangler.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Belysningskæden omfatter 180 serieforbundne ikke-udskiftelige lyskilder med modstand. Blinken betjener lygternes fire parallelle kredsløb. Hovedbestanddele: "2.5 V 250 ′ bipolar stik; "FLAGER KONTROL UNIT 230 V AC 50 HZ 0.83 A CE TÜV TKH PRESS" 8-funktionen blinkende enhed netkabel uden markering. Tekniske parametre: 230 V, 50 Hz, 63 W, gruppe II; IP20.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1061/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde — 8 FUNCIOCIOs — 100 L Darabs
 
Mærke: Royal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MD.0501
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:


— de grundlæggende isolerede dele er tilgængelige


— isoleringen af forbindelserne er utilstrækkelig (kun én enkelt isolering anvendes), hvilket betyder, at flammer kan opstå.


— kernens tværsnit er mindre end påkrævet— kabelindtaget har skarpe kanter


— Nordhindens forankring mangler.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Belysningskæden omfatter 100 serieforbundne ikke-udskiftelige lyskilder med modstand. Blinken betjener lygternes fire parallelle kredsløb. Hovedbestanddele: "2.5 V 250 ′ bipolar stik; "FLAGER KONTROL UNIT 230 V AC 50 HZ 0.83 A CE TÜV TKH PRESS" 8-funktionen blinkende enhed netkabel uden markering. Tekniske parametre: 230 V, 50 Hz, 63,7 W, gruppe II; IP20.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1078/09       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natlys — Spidsfiskeri om natten
 
Mærke: GOYA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  YGS-P2, stregkode: 0244714000035
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød, fordi det er muligt at skifte lampret eller få adgang til lygtehuset eller andre indre strømførende dele, mens produktet er tilsluttet elnettet.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lysnet med sokkel. Lampen fyldes med en gul væske med flydende stjerner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1098/09       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Indendørslampe
 
Mærke: CRISTALMER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. al 24L NOMINELLE VÆRDIER: 100 W 230 V; 50 HZ; KLASSE I IP20)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi den samme forankring i lampefatningen ikke er effektiv, og på grund af en eventuel forringelse af isoleringskomponenterne forårsaget af varme.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lyslyslygte i lakeret messing. Højde: 38 cm diameter: 33 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1058/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Citroën Berlingo
 
Mærke: Citroën
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Berlingo, EF-typegodkendelse: E2 * 2001/116 * 0366 *
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for skader, fordi svejsningen på et af fastgørelsespunkterne på den ene venstre plads i de pågældende biler kan være utilstrækkelig. Sikker fastgørelse af sædet er ikke længere garanteret.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 3. december 2008 og den 9. januar 2009 og forsynet med et identifikationsnummer mellem VF77J9HHTC9J00841 og VF77P9HZC9J01365.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Estland, Grækenland, Slovenien, Spanien, Ungarn, Sverige, Portugal, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1069/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bil — Jaguar XJ
 
Mærke: Jaguar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelse berører 2003 og visse 2004 køretøjer i VIN-serien SAJAC73P63S00001S til SAJAA72P94S27878.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Eventuel korrosion af bremseledningen kan medføre svigt af et eller begge bremsekredsløb og dermed mindre bremseevne eller fuldstændigt tab af bremsning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Nederlandene, Norge, Μalta, Slovenien, Tyskland, Spanien, Sverige, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1073/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Volvo S80 og V70
 
Mærke: Volvo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  317 S80 (07-)/V70 (08-), motor B4204S4
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder fare for skader, fordi brændstoftrykregulatoren ikke længere kan trænge ind i brændstofpumpen ved høje omgivelsestemperaturer. Dette vil føre til tab af brændstoftryk i brændstofsystemet, og køretøjet vil være lukket uden advarsel til føreren, hvilket vil medføre en risiko for uheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Volvo S80 og V70 Model for år 2008-2009. Monteret med benzindrevet fleksbrændstofmotor på 2.0. VIN-intervallet er fra chassisnummer G00001 til G27878.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1080/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Støtte til start af køretøjet — 3 i 1 Jump Start/Quick Start
 
Mærke: NIKKAI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ordrekode: A 56 FR. Stregkode: 5026686047 64
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader på grund af den grove unøjagtighed i trykmålepladen (fejl på over 50 %), som resulterer i en forkert oppustning af bildæk, som kan forårsage en trafikulykke. 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Støtte til start af køretøjet med lys, kompressor og trykmåler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1095/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Quad — DS450 ATV
 
Mærke: Can-Am
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelbetegnelse: DS450. Modelår: 2009 Modelnummer: 3F9F, 3F9G, 3G9D og 3H9C.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for skader, fordi den bageste kaliber, der monteres på disse enheder, er for kort. Dette kan påvirke kaliberholderens systemintegritet og kan føre til en partiel eller total kaliber. Hvis dette sker, kan køretøjet miste bremsekapacitet, hvilket medfører risiko for ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Modeller bygget mellem marts 2008 og januar 2009.
Oprindelsesland:  Canada
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Frankrig, Sverige, Slovenien, Μalta, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1096/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Lancia Musa 1.3 JTD 70 HP
 
Mærke: Lancia
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjstype 350, EF-typegodkendelse nr. e3 * 2001 * 116 * 0153
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

På grund af en mulig mangel på svejsefejl på et stykke, der er placeret i brændstofrøret, kan dieselbrændstof lække og forårsage en brand.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem marts og april 2009 i følgende køretøjsidentifikationsnummerserier: ZLA35000001156890 til ZLA35000001160797
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1087/09       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Havehandske — Garden Comfort
 
Mærke: OX-ON
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 057.08, parti 5880108 EAN 5701952057085
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder for store mængder chrom VI: 93.2 (± 8.3) mg/kg.
Produktet opfylder ikke direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 420.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Læsehandskemi af læder, som ikke er forede.
Oprindelsesland:  Danmark
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1063/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil af træ
 
Mærke: CM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref 075818; EAN-kode 8424906758186
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi puslespil nr. 8, der passer ind i cylinderen til smådele, let kan løsnes.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Puslespil af træ med tal (0 til 9).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1065/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastic i legetøj — Melody tjeneste
 
Mærke: Wader Quality Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4000438252664, art. 25266
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produkterne udgør en kvælningsrisiko, fordi en kop og mælkekop, der passer helt ind i cylinderen til smådele, let kan komme i løs form.Produkterne opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tesat med støj, 58 stk., i papemballage.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1066/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babykæde — Booby Cheerity Chain
 
Mærke: I’m Toy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi vulsten ved strengens slutning let kan adskilles fra hinanden.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for importørens salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj, der er bestemt til at blive spændt på tværs af en barnevogn
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1067/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke
 
Mærke: LITTLE Amy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 8188, ITEM NR: NGZ 4394709, EAN-kode: 8643947091230
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 16 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 0,39 % til diisononylphthalat (DINP).Ifølge REACH-forordningen er visse phthalater forbudt i legetøj.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Beskrivelse: Dukken fremstilles af blødgjort pvc, der er klædt i tekstiler til fremstilling af tekstiler, med sko og monofilamenter. Produktet er pakket i en gennemsigtig plastpose lukket med en farvet mærket LITTLE Amy, nr. 8188.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1074/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobiltelefon
 
Mærke: Qing Pal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 5907800868647; AL3948; Nr. 3250.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 

Produktet risikerer at lide skade, fordi det lydniveau, det producerer (98 dB), ligger over det tilladte niveau på 80 dB.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En mobiltelefon med rødt og sølv med billede af et landskab. Legetøjet drives af to "AA" 1.5V-batterier, som ikke leveres. Emballagen er en papæske med et billede af en farvet sort/sølv.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1075/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjssæt til geværer — Super
 
Mærke: Hero police
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi sugekopper af dkunst og ring let kan afrives og indtages af børn.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sættet består af: to geværer fremstillet af sort plast, 4 dkunst fremstillet af sort plast, endte med orange, halvåbne sugekopper, håndjern, politistave, kikkerter, telefon, walkie-talkie, mss tin, 2 plader lavet af pap og plast, med tal med gul, rød, sort og grøn. Emballagen består af plast, en gennemsigtig del, der fastgøres til pap. Der er følgende mærkninger på pap: navnet på et stykke legetøj, "CE-mærket", "Made in China", piktogram vedrørende en aldersgrænse på 0-3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1076/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobiltelefon — Fullo Telephone
 
Mærke: Bai Bian Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7260
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 

Produktet frembyder en risiko for at blive hørt, fordi det lydniveau, det producerer (96 dB), ligger over det tilladte niveau på 80 dB.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En hvid mobiltelefon med lyserødt bånd og billede af en dukke med et hovedtørklæde. Legetøjet drives af to "AA" 1.5V-batterier, som leveres. Den lyserøde kartonemballage har billeder af dukker med hvide og sorte hovedtørklæder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1077/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobiltelefon — Super telefon
 
Mærke: Benign Girl
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 8788, Super telefon Sign Girl.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 

Produktet frembyder fare for at blive hørt, fordi den vægtede emission af lydtryk overstiger den højest tilladte værdi på 80 dB (94 dB).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Der er tale om en pink, der er lyserødt, foldet med luften og pink. Der er et billede af dukke på skærmen og på omslaget. Legetøjet forsynes med to AG13-batterier, som leveres. Emballagen består af pap, der for det meste er rosa, med billeder af dukker. På klistermærkerne og på emballagen er der advarsler og oplysninger om produktet på engelsk: "CE-mærket", "Made in China", og nummer på model, mærke og piktogram vedrørende aldersgrænsen for 0-3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1089/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil
 
Mærke: Inter-East
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8714522236954
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder formaldehyd (fra 158 til 204 mg/kg).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvidt, lamineret træ af træ trykt med dyremotiver i form af en stiliseret elefant med fordybninger i det farvede puslespil (elefant, tiger, bjørne, næsehorn og frø), 28 x 22 x 0,6 cm
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1099/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Hovedring med blødt legetøj (mauve og hvid bjørn)
 
Mærke: V-Rasehorn
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af små dele, som kan løsnes med en kraft på under 90 N (kæde med mindre end 20 N, øjne og næse under 50 N). Små børn kan indtages eller indåndes af små børn.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt

 
Beskrivelse:  Hovedring med blødt legetøj (mauve og hvid bjørn)
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1062/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigens sommerblomst
 
Mærke: Alouette
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 00950422
 
Batchnummer/stregkode:  5 206123 488595
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af, at der findes snore i halsens område.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Piger på grund af pikken med pink, rød og grøn i to forskellige kombinationer. Hver blue forbindes ved nakken med snore. Sammensætning: 97 % viskose, 3 % elastan. Størrelse: 06 (6 år gammel).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1064/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Damer, dame — Premium collection
 
Mærke: BATA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Standardcertifikat 3607 13/03 624-6038, stregkode 624603800102
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko på grund af dimethylfumarat (DMF) til en værdi af 4,8 mg/kg i den ledsagende pose og i skoene. Dimethylfumarat er et stof, der skal betragtes som skadeligt, irriterende og sensibiliserende ved kontakt med huden, og dets anvendelse som biocid er ikke tilladt.En hændelse, der er indberettet
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sko af typen damesko, sort med lav hæl, pakket i hvid boks med farvede linjer og en etiket med en artikelkode, stregkode og størrelse en anden etiket med importørens oplysninger svarer til distributørens. Et stempel, der er trykt i feltet med rødt, har følgende ordlyd: "BATA Premium Collection".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1070/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesko
 
Mærke: Clarks
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1 Hazy daze Fst 20325334 2 Fun Shine Fst 20325443
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne frembyder en kvælningsrisiko, fordi gummiformningen kan løsnes, hvilket resulterer i små dele, der kan være farlige.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Young Child Shoe. To typer "First shoe Stayle" fra Clarks. Skoene er både overdel af læder og foring af blødgummi, med nogle syntetiske dele. De er lyserøde/hvide. brun/hvid med motiver til blomstring og brug.
Oprindelsesland:  Vietnam
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern, Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1081/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebukser
 
Mærke: Burberry
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  N4 PAUL
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi skruer på disse beklædningsgenstande kan falde uden for, og dermed skaber små dele.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tøj til børn og spædbørn. Standardcertifikat N4 PAUL er et par benklæder med elastiske taljemål og lynlåse på indersiden.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1086/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Baby — Omurlu baby
 
Mærke: Angelo Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af, at der findes snore i halsens område.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682. 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Babydragt af bomuldsstof af strikket stof bestående af to dele — nederdelen og en bluse, med snorestrenge i halsområdets hals og ryglæn. Produktet er forsynet med en mærkat med følgende påskrift: Sammen med dig omurlu. Der er broderier, der skildrer blomsterne, og formuleringen "Angelo pige" på bluse. Udtrykket "spædbarn" er på et tekstilmærke. Produktet sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1090/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piges Bigini
 
Mærke: Leonado
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  556
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for kvælning og skader på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i toppen og bunden af bikini.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Grønne bikini med orangeblomster til børn i alderen 7-8 år. Bikini har orangefarvede snore på halsen, brystet og taljeområdet.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1091/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesweatshirt — Super under jorden
 
Mærke: Smile
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Smile Fashion Wear, 6M.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en risiko for kvælning som følge af, at der findes snore i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Grønt til børn i alderen 6 måneder. Emhætten har en tegnesnor i nakkemukken. Punktet på beklædningsgenstande er trykt med tekst, herunder: "SUPER UNDER JORDEN".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1092/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnetillæg — Fashion Ativo Kids
 
Mærke: Ativo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode: 7780 0954
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af de løse ender i emhætten og halsmusområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid top for piger i alderen 4 år med farvebånd i halsområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1093/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn af trikotage
 
Mærke: Musgo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode: 2301112104029
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af snore i nakkemokken.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvidt og lyserødt strikkede bånd til børn i alderen 12 måneder. Der er en papæske med følgende tekst: — "Muscgo" — "M2115, CAMISETA 33" BL/ROSA 1 AÑO "og" Bar code: 2301112104029 ".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1057/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trapludapter — Verdens universaladapter
 
Mærke: Geheimshop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  OL-T12
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Adapteren udgør en risiko for elektrisk stød, fordi den kan anvendes på en sådan måde, at strømførende dele kan berøres. Desuden er det muligt at etablere en fungerende stikforbindelse, der går ud over jorden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Trapfra- adapter i neutral papemballage med en etiket, som påføres af importøren.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1079/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vanddispenser
 
Mærke: Home classic
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KDY-L18
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger, Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød, forbrændinger og skader som følge af et for stort tryk, og at der er lækage af damp og vand gennem plastrørledderne.Produkterne er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet er en vandautomat. Det anvendes til at levere varmt og koldt vand til drikkevarer. Det er gråt hvidt og er forsynet med en vandflaske oven på. Det har to knapper til at tænde og slukke for anordningen. Den har to termostater en for lav temperatur og en for varm. Emballage: Varm vandtemperatur 85-95C. Varmekraft 550W Koldtvandstemperatur 5-12C. Nedkøling af effekt 85-95w. Kølemiddel, gas, r134/38g. Klasse I.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1094/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vanddispenser
 
Mærke: Home Classic
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KDY-L20-8
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, forbrændinger og skader som følge af:


For højt tryk og udsivning af damp og vand gennem plastrørleddets samlinger


Spændingen er 240V i stedet for 230V.


Derudover er der en høj nikkelkoncentration i drikkevandet fra apparatet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet er en vandautomat. Det anvendes til at levere varmt og koldt vand til drikkevarer. Det er gråt hvidt og er forsynet med en vandflaske oven på. Det har to knapper til at tænde og slukke for anordningen. Den har to termostater en for lav temperatur og en for varm. Emballage: Varm vandtemperatur 85-95C. Varmekraft 550W Koldtvandstemperatur 5-12C. Nedkøling af effekt 85-95w. Kølemiddel, gas, r134/38g. Klasse I.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 31