Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 17 ( Zveřejněno: 26/04/2019)
Ze zprávy za období 2019–012 ze 22–03–2019 bylo po opětovném posouzení rizika trvale vyňato oznámení A12/0476/19.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0667/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Maroon Honey
 
Typ/číslo modelu:  Článek ST1150BMH – Boris Collection
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže SS251
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatické aminy o-anisidin (naměřená hodnota:36,2 mg/kg) a toluidin (naměřená hodnota:14,7 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Žlutý tetovací inkoust v malé lahvičce o objemu 29,6 ml, nesoucí značku, číslo šarže a barevný index.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0675/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Perma Blend, World Famous Tattoo Ink
 
Název: Blue Iris
 
Typ/číslo modelu:  odkaz: PBB\ 1/2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část PBB/18904Šarže B20207platnost do 05/23/21
 
Druh rizika:  Chemické
 
Inkoust obsahuje nikl.
Nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolává alergickou odpověď.Usnesení Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých vrstvení doporučuje, aby obsahy niklu v barvách tetování byly na co nejnižší technicky dosažitelné úrovni.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Inkoust na tetování (15 ml) v průhledné plastové lahvičce s růžovým limitem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0676/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Banana Cream
 
Typ/číslo modelu:  Článek ST1021BC, Ref. 21C02116C07090240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže W126Y78O76IM2Lost SS233EXP 03/31/2021
 
Druh rizika:  Chemické
 
Inkoust obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:87 mg/kg).
O-anisidin amin může způsobovat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Žlutý tetovací inkoust (29 ml) v průhledné plastové lahvičce s černým víčkem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0661/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 5008 II
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 2 * 2007/46 * 0534 * 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 12. února 2018 do 22. září 2018;Rozpětí VIN:VF3-METHNYHJL014172 až VF3M45GZWKL002330.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Kabelový svazek vysokonapěťového zádržného systému (DMTR) může být nedostatečně zpřísněn, což může způsobit přestávky.
To by mohlo vést k tomu, že motor nebude startovat a ve velmi vzácných případech by mohl začít hořet.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci značky Peugeot Remote SVV.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0664/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Díl vozidla
 
Značka: Raximo
 
Název: RA27
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:91661Typ:BC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené výrobky byly vyrobeny v období od března 2018 do března 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k nesprávnému návodu k montáži by výrobek mohl být namontován na neslučitelných vozidlech.
V důsledku toho by mohlo dojít k zablokování předního kola takových vozidel, čímž by se zvýšilo riziko nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motoristické brzdové a spojovací páky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0666/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: BRZ, Impreza/XV, Forester, Legacy
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz, Impreza/XV, Forester, BRZ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v těchto obdobích:BRZ, 2013Impreza/XV, 2012 ~ 2013— Forester, 2012 ~ 2014— Odkazy, 2013 ~ 2014, VIN čísla mezi JF1BRJLC2DG140004 a JF1ZC6L81DG004353.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pružina ventilů motoru nesmí být dostatečně silná.
V důsledku toho by se mohla zlomit pod napětím, což způsobí zastavení motoru v době, kdy je vozidlo v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kód pro stažení soupravy SUBARU pro přepravu cestujících:SRT261.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Island, Irsko, Lucembursko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0668/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: NV300
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E2 * 2007/46 * 0154
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 17. dubna 2018 do 21. dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kotevní šrouby bezpečnostních pásů u některých vozidel nebyly dostatečně zpřísněny.
V případě srážky může bezpečnostní pás od kotevního úchytu oddělit a zvýšit riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0669/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: DS
 
Název: DS 7 crossback
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0601, e2 * 2007/46 * 0601, e2 * 2007/46 * 0601, e2 * 2007/46 * 02, e04 * 0601 * 03, e2 * 2007/46 * 0601, e2 * 2007/46 * 0601 * 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 5. září 2017 do 26. října 2018;Rozpětí VIN:VR1JCYHZJHY122969 až VR1J45GGRKY003311.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konstrukční část airbagového systému řidiče nemusí být dostatečná.
To může vést ke snížení účinnosti airbagu v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem odvolání DS:GQL.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0670/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: iOn
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0069 * 06, e2 * 2007/46 * 0069 * 07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 2. dubna 2018 do 31. července 2018;Rozpětí VIN:VF31NZKYZJU801048 až VF31NZKYZKU800746.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možná vadná součást systému asistence vakuové pumpičky.
To může způsobit ztrátu brzdné síly a větší brzdnou dráhu, která může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci kódu pro stažení vozidel Peugeot:JFJ.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0671/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Hyundai
 
Název: i30
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 11 * 2007/46 * 3807;Typ PDE.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2018 do listopadu 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možný vadný elektromotor na posuvné střeše.
To může narušit systém zvedání oken, čímž se zvyšuje riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem připomínce Hyundai:81C095.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0672/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Seat
 
Název: Ateca
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 9 * 2007/46 * 6394;Typ:5FP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. dubna 2018 do 25. června 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blokovací čep pro zajištění opěrek hlavy může z centrálního sedadla chybět.
V případě nehody se může centrální opěrka zadní hlavy následně oddělit od vodícího tyče a může ztratit svůj podpůrný a ochranný účinek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod registračním kódem sedadla:72I7.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0659/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: OUSDY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SY0902–21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435426932628
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřené hodnoty:18 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit jejich reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce, Výrobce): Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Malé plastové dětské kočárky („baby boomers“) plavící se na růžovém papíru v plastu;dodává se ve kapse s oky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0660/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Gniotek
 
Typ/číslo modelu:  TG41951
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900290836554
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Dítě může jednu z nich vsadit do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Svázaná hračka v obalu v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0662/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Ledy Toys
 
Název: Bonnie baby doll
 
Typ/číslo modelu:  Č.LD9902E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904265139664Číslo dodávky:KH170810
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláštní pásma a některé prvky jiného držitele mohou být snadno odděleny.
Dítě může jednu z těchto malých částí vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Poháněný bateriemi, vysoký 30 cm, plastová panenka s vláskem do vlasů a ostatní.Panenka, která vydává zvuky, se prodává v lepenkových obalech s plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0663/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Spain Shops
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MK 1341–7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6983216134179
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Prostor pro baterie lze snadno otevřít bez použití jakýchkoli nářadí s tím, že baterie zůstanou přístupné.Hračka navíc nese malou část (světlo) v horní části hlavy, kterou lze snadno oddělit.
Dítě může tyto součásti vtlačit do úst, což by mohlo poškodit gastrointestinální trakt dítěte nebo způsobit nebezpečí udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  „měkkým hračkou“ se zeleným tělem, bílým hlavou a černý nosem a očima.Provozuje se 2 aa baterie.Přibližné rozměry:150 x 170 x 70 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0665/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvukové hračky
 
Značka: Jeux 2 mômes
 
Název: boîte à meuh
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:EA9712/72
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3561863197121, Šarže 371004
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno zbavit hračky.
Malé dítě může dát do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Cylindrická a plastová hračka, která se, když se otočí vzhůru nohama, přijde vzhůru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0673/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: ivoclar vivadent
 
Název: OptraWolf
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029069632188
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Šňůra s tagem z plastu může snadno oddělit od hračky a vytvářet malé části.
Dítě si je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plyšové hračky vlk s neupevněným, polyesterovou šňůrou a plastovou visačkou kolem krku.Náplň sestává z měkkých vláken.Hračka je zabalena v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0674/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: hair Majesty
 
Název: Travel hair dryer
 
Typ/číslo modelu:  HM-5026
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vysoušeč vlasů nemá zařízení s termovizí a materiál z plastového obalu je hořlavý.
V důsledku toho by vysoušeč vlasů mohl přehřát palbu a vznítit se.Roztavený plast by rovněž mohl způsobit popáleniny a zpřístupnit živé části, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, pokud se jich uživatelé dotknou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Vysoušeč vlasů zabalený do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 17
Další typy varování
Další typy varování 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: INFO/0048/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kombinace kočárků a golfového kočárku
 
Značka: Milla & Måns
 
Název: SoHo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nelze ji snadno oddělit od nohama výrobku.
Malé dítě by se mohlo dostat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Plasty, čtyřkolové, kombinované sedačkové vozíky s kočárkem s odnímatelným sedadlem, s nohou, kapotou, nárazníkem nárazníku a brašnou na odpovídající přenášení dítěte.Položka má koš, k němuž je připojen déšť, komárů (komára) a dva adaptéry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 17