Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 29 ( Offentliggjort på: 31/07/2009)
Berigtigelser
Meddelelse 0499/09 fra uge 14 i 2009 er blevet fjernet permanent efter en præcisering af risikoen.

Meddelelse 0948/09 fra uge 27 i 2009 er blevet fjernet, indtil risikovurderingen er afklaret.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0992/09       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Campinglampe
 
Mærke: Idealgas
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FFSTP — campinglampe Star Junior
 
Batchnummer/stregkode:  8013729004145
 
Risikotype:  Forbrændinger, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og skader, fordi brugeren kan udskifte gaspatronen på en måde, der kan føre til en farlig og utilsigtet gennemføring af gaspatronen.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om gasapparater og den relevante europæiske standard EN521.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mobil campinggaslampe, metalkrop, selvantændelse, til en pierbar gaspatron på 190 g. høj kartonæske.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0994/09       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Campingudstyr
 
Mærke: Meva
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tabaak type 2137
 
Batchnummer/stregkode:  8590584213702
 
Risikotype:  Forbrændinger, Kemikalie
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, da mængden af CO i luft- og vanddampfrie forbrændingsprodukter er 0,4 %, hvilket er over det maksimale COniveau på 0,2 %. Følgende oplysninger, der kræves i henhold til standarden, mangler både på apparatet og i brugsanvisningen: gastype, gastryk, apparatkategori og anvendelse af den specificerede gasbeholder, hvilket kan føre til henholdsvis ufuldstændig forbrænding, CO produktion og gasudsivning. Varen er ikke i overensstemmelse med direktiv 90/396/EØF om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 521.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige ophør med salg, tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Campingudstyr med to brændere til direkte montering på gasflaske. Emballagen er en papkasse.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1007/09       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gasgrill — Deluxe
 
Mærke: Quality Camp
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8712013925301
 
Risikotype:  Forbrændinger, Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi mængden af CO i luft- og vanddampfrie forbrændingsprodukter var 0,29 %, hvilket overstiger det maksimale CO-krav på 0,2 %. Der mangler desuden relevante oplysninger i brugsanvisningen, som f.eks. om, at apparatet ikke må flyttes under brugen, eller om gasbeholderne skal ændres på et velventileret sted uden for antændelseskilder og fra andre personer.
Varen er ikke i overensstemmelse med direktiv 90/396/EØF om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 498.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige ophør med salg, tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fabrikantens modelnummer: ER-8102P Grillgrillen forsynet med flytbare låg og to sideborde, pakket i papkasse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0987/09       
Kategori:  Håndværktøj
 
Produkt:  Momentnøgle
 
Mærke: RAHSOL DREMOTEC and CAROLUS.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Værktøjer, der blev fremstillet fra juli 2006 til april 2008: RAHSOL DREOTEC, modeller: TORCOFIX-K, TORCOFIX-SE, TORCOFIX-Z, TORCOFIX-K US, TORCOFLEX-K USA CAROLUS Løbenumre fra: Løbenumre til: 1268368 1341104 A003977 A039760 B000493 B032301 C000001 C017795 E000001 E020205 F000001 F013249 H000001 H000128 2174340 2230753.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for skader, fordi der på grund af forkert anvendte materialer i disse produkter kan være revner i foråret. Svigt kan medføre afvigelser i det anvendte drejningsmoment på ± 50 %.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Tyskland, Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1001/09       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: SK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  39029
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produkterne indebærer en risiko for brand og forbrændinger, fordi de er attraktive for børn, især børn under 51 måneder.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13869.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Engangstændere SK — gennemsigtig plast i forskellige farver, fyldt med farvet gas/forskellige pigmenter, når lygtemekanismen presser lysanordningen, begynder at blinke med forskellige farver i lang tid. Lighterne har en pushknap, der kan bruges til at udfylde og have en mekanisme til styring af flammen. De har også en knap til en lygte, som ikke viser billeder, når de tændes. Lighterne sælges uden nogen form for information i Bulgarien.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1002/09       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: Top Light
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 1 051608 140314 og model "LP-1051" stregkode 3800220560080
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for brand og forbrændinger, da det er attraktivt for børn, især under 51 måneder, på grund af dets usædvanlige udseende.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13869.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lightere af plast, 8 cm lange, som ligner en pen, med en knap til at styre flammen, forskellige dekorationer og en indbygget LED-anordning, der aktiveres ved drejning. Etiketten indeholder følgende information: importør — "fem Stars 96" Ltd., producent Kina, produktets navn — lettere. På lighterne findes en påskrift: "opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder gas under tryk. Sørg for, at flammen slukkes efter brug. Holdes væk fra ansigt og tøj. Foretag ikke huller i den og smide det ikke ud i brand. Når den anvendes, udsættes den ikke for sollys eller temperatur på 60 С. Må ikke brænde i mere end 30 sekunder "
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1004/09       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: MERE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  0501700300259
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for brand og forbrændinger, da lighterne er attraktive for børn, især under 51 måneder, på grund af deres usædvanlige udseende.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13869.

Brand og forbrændinger

Produktet udgør en risiko for brand og forbrændinger, da lighterne er attraktive for børn, især under 51 måneder, på grund af deres usædvanlige udseende.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13869.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lighterne ligner en pen og har en dyse til genpåfyldning og en indbygget LED-torch. På plastloftet er der en påskriften "MERE". Lighterne sælges med en etiket med følgende oplysninger: oprindelsesland — Kina, produktets navn — lightere. På lighterne findes en påskrift: "FREMSTILLET I KINA. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder gas under tryk. Sørg for, at flammen slukkes efter brug. Holdes væk fra ansigt og tøj. Foretag ikke huller i den og smide det ikke ud i brand. Når den anvendes, udsættes den ikke for sollys eller temperatur på 60 С. Afbrændes ikke i mere end 30 sekunder ".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0993/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde — 60 Luzes
 
Mærke: ANTE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  3858852510515
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, da diameteren for kernen i de indre og ydre kabler er mindre end krævet (15 mm² i stedet for 0,5 mm²), da wirerne ikke er korrekt fastgjort til blinken, og der mangler forankring, idet kabelindtaget ikke er afrundet og har skarpe kanter, og dets dimensioner er ikke i overensstemmelse med kravene.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 60598.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Belysningskæde, som omfatter 60 db serieparallelforbundne miniaturelamper, der er dækket med gennemsigtig gummi, der efterligner en butterfly, en blinkende enhed, en blinkende enhed, et netkabel og en forbindelsesprop. Hovedbestanddele: bipolar stik med påskriften ("2.5 A 250 V ~"), 2-kernelelkabel uden indskriften, 8-funktionen blinkende enhed ("FLASHER-KONTROL", "PRESS").
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1003/09       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe
 
Mærke: Playboy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PB-RHD-CUBE-1
 
Batchnummer/stregkode:  5060075234545
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi stikket er af ikke-standardiseret type, og der er adgang til strømførende dele, hvis stik ikke er forbundet med adapteren.
Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Armaturet er i den tilstand, at det er bundet sammen med udskæringer. Armaturet leveres med en pære (E14-es, 25 W). Produktets bestanddele: adapter ("VISICOM 16/250 V") lysnetstik ("BS 1363 NBKO STD 001 3A 250V ~ FUSE 3A") indsættes i kablet ("423 2 (2)/250") netkabel ("H03VVIH2-2X0,75 mm² < VDE >< ÖVE > KEMA-KEUR + ~ + ~ + ~ CEBEC IEMMELQU CCC A001671 Yuxin 227 IEC 52 (RVV) 300/300 2X0,75 mm²) E15 lygteholder ("V02199"). Teknisk specifikation: 220-240V/AC ~ 50 Hz E14 maks. 25 W, klasse II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0986/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Mercedes-Benz M
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type 164, EF-typegodkendelse: E1 * 2001/116 * 0315
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet er forbundet med en brandrisiko, fordi der på grund af et defekt segl omkring den bageste lygteenhed kan trænge ind i kontrolsmækken, hvilket kan føre til kortslutning og brand.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Problemet berører køretøjer, der er bygget mellem juli 2008 og marts 2009, VIN-nummer A 371.944 til A 511.386.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Estland, Slovenien, Μalta, Spanien, Portugal, Ungarn, Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0989/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Dæk
 
Mærke: HANKOOK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model Radial RA08 størrelser og koder: 185/75R16 08 RA08, 2X VFJM 1308 ~ 2309 205/75R16 10 RA08, 2X VDJM 1608 ~ 2309 205/75R16 08 RA08, 2X VDJM 1408 ~ 2309 215/75R16 10 RA08, 2X W8JM 4408 ~ 2309 215/75R16 08 RA08, 2X W8JM 1408 ~ 2309.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi trykket er for lavt, hvilket kan medføre revner i dæksiden. Hvis dækket med revner anvendes, kan det føre til vibrationer og beskadigelse af køretøjet.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dæk
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Danmark, Spanien, Irland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1011/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — partner 3
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelses2 * 2001/116 * 0365 * 02. Køretøjsidentifikationsnumre mellem VF37J9HTC6803535 og VF37P9HZC6803670
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Påsvejsning på en af fastgørelsespunkterne på sædet, der er til venstre for venstre, kan være utilstrækkelig, hvilket kan føre til kvæstelser i tilfælde af en ulykke.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Køretøjsidentifikationsnumre mellem VF37J9HTC6803535 og VF37P9HZC6803670
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien, Spanien, Portugal, Ungarn, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1013/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Rover
 
Mærke: Land Rover
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Køretøjstype LM, EF-typegodkendelse e11 * 98/14 * 0185
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Forruden er utilstrækkeligt fastgjort, og der er mulighed for, at den kan løsne sig i tilfælde af, at køretøjet lider af en alvorlig påvirkning, hvorved risikoen for, at passagerer kommer til skade, øges.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Passagerkøretøj.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1014/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Ypsilon
 
Mærke: Lancia
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer med chassisnummer fra 3255238 til 3257793.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Blokboltene kan ikke strammes til det korrekte drejningsmoment, hvilket eventuelt kan føre til en ulykke, når de kører bilen.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Problemet vedrører bilens hjulbolte.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1015/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Touareg — Bagspoiler
 
Mærke: VW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Toureg, type 7L6
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi indehaverne af den bageste spoiler kan bryde og sluge hele vejen, hvilket bringer vejbrugerne i fare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Foranstaltningerne vedrører køretøjer, der er fremstillet mellem december 2007 og februar 2009.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Irland, Norge, Bulgarien, Slovenien, Island, Spanien, Ungarn, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1019/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbil — Avensis
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Avensis 270
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen er forbundet med en risiko for skader, fordi de trækkere af koblingsbolte er for store, hvilket kan betyde, at boltene brydes under visse brugsforhold. Dette kan føre til trafikulykker.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Foranstaltningerne vedrører køretøjer, som er fremstillet fra den 29. oktober 2008 til den 10. februar 2009 med en trækkrog.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Polen, Norge, Estland, Danmark, Sverige, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0990/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Børnecykel
 
Mærke: Pluto Galaxy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Løbenummer M080229756
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi der ved en vinkel på 20° er en pedal på det laveste punkt på grund. Dette kan føre til, at føreren falder under normal brug af cyklen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14765
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Svejste dele af stål, størrelse 210 mm forhjulstype V, stål er ikke mærket; fælge af al-legering, der ikke er mærket plastiske pedaler HF 816.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0999/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Børnetøj — Lip Pumpekin
 
Mærke: Billy-Bob
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  132 8089 100053306, N-kode: 658890501406
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi hvis prøvedukken går helt ind i barnets mund, kan den ikke trækkes ud, da det hverken kan trækkes ud, eller en ring eller en knop med 10 mm, hvis det kræves. Desuden kan målestangen med en diameter på 6,2 mm let gennemlæse lampeskålens huller, hvilket betyder, at barnets fingre kan komme i klemme i den.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1400.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Barneprøvedukken med skærm i form af en Hallodato-græskarv.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1000/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babybeklædning — To Front Teth
 
Mærke: Billy-bop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN-kode: 658890500904, 132 100179 OG 100051808
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det, hvis prøvedukken går helt ind i barnets mund, ikke kan trækkes ud som hverken ben eller ring, eller, hvis der er behov for en knap med 10 mm, om nødvendigt. Desuden kan målestangen med en diameter på 6,2 mm let gennemlæse lampeskålens huller, hvilket betyder, at barnets fingre kan komme i klemme i den.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1400.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Anden aming med afskærmning i form af læber med to store fortænder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1005/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Barnebarnevogn
 
Mærke: Emmaljunga
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Two-Cerox 360 (vand Blue, Jungle, Grå/Apple, Camo Grå, Camo Pink, Camo Beige, Zinnober Red, Red, Pro Ocean and Pro Lime).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi der ikke findes en bremsemekanisme på begge sider af barnevognen. Desuden er der vildledende oplysninger i brugervejledningen vedrørende håndbremsen (der mangler) og babyvægt.Produktet opfylder ikke sikkerhedskravene i den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af distributøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tvillingetransportmiddel med udskifteligt håndtag.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 1010/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Oppustelige svømmende sæder — Baby Boat og Pool Boat svømme sæder
 
Mærke: Shenya Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. CA 1368-05; SY A1051; EAN 8788060902282
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 

Disse produkter udgør en risiko for drukning, fordi spædbørn kan dele op med hovedet under vandet, og deres ben sidder fast i åbningerne. Sæderne har et farverige og dekorativt udseende, hvilket giver indtryk af, at de er legetøj.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13138.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Oppustelige svøb, der virker tiltrækkende på stærkt farver til børn
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Μalta

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0983/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke — Søen bryllupper
 
Mærke: eLaine
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 38185
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi plastmaterialet, hvorfra dukken og dens tilbehør fremstilles, indeholder 4,4 % til 25,2 % vægtprocent af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen forbydes visse phthalater i legetøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dukke, ca. 30 cm høj, med blid hår, klædt i form af hvid- og guldtøj. Tilbehør: 2 par sko, 2 hårspænder, 1 bovside, 2 hårbånd, handsker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0985/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil af træ
 
Mærke: Bino, Ferina
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 4 019359 880559
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 511 mg/kg formaldehyd (højst tilladt 80 mg/kg).
Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plader af lamineret træ med flere sider i flere lag med røde knapper. Motiv: dyr, fast (30 x 22.5 x 0,8 cm)
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0988/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil — Prinsesse Hopscoby — tilskrives
 
Mærke: Disney Store
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  411076602829
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den pose, hvor puslespillet sælges, indeholder 30 % vægtprocent af bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), som er forbudt i legetøj i henhold til REACH-forordningen.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lyserød puslespilsmåret til anvendelse som humlepulver. Har givet Cinderella et billede af dækningen, et dokument som f.eks. papir, der indeholder instrukser på flere sprog. Emballering, alder 3 +. Størrelse: 30 cm x 30 cm x 10 cm. Materialer puslespilsmåtte fremstillet af EVA, pose fremstillet af klar plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0991/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sammenvævet legetøj — Scoubidou
 
Mærke: Baolin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr.: 10881,
 
Batchnummer/stregkode:  06197706
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det plastmateriale, som produktet fremstilles af, indeholder 9,4 % vægtprocent af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).
I henhold til REACH-forordningen forbydes visse phthalater i legetøj.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastikfibre i gennemsigtig pose, der er lukket med karton. Vejledningen findes på engelsk. Pakkens dimensioner: 11.5 x 32 x 1 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0997/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kugle — kugle — kup — kup
 
Mærke: Notabene
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Der er to forskellige størrelser af denne kugle: 4,5 cm i diameter og 9 cm i diameter.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en brandrisiko, fordi kugler, der udsættes for sollys, fungerer som forstørrelsesglas og kan forårsage brand.Én indberetning af en ulykke.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En kraftig og kompakt boblende kugle i to forskellige størrelser: Diameter på 6 cm og 10 cm. Bolde er fremstillet af gennemsigtig gummi og fyldes med væske og med forskellige små genstande, et af de blinklys, når bolden bevæger sig. Bolde sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1006/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukken — Søen mogepige
 
Mærke: YIDa Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 330-2, EAN-kode: 8580100802213
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 16 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 1,5 % (vægt) diisononylphthalat (DINP), som det er forbudt at anvende i legetøj i henhold til REACH-forordningen.


 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hovedet og hænderne på dukken fremstilles af blødgjort PVC, kroppen fremstilles af stof med en blød fars og indeholder en anordning, der frembringer et sundt inderside. Dukken er aktiv på batterier. Pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1016/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Træbil
 
Mærke: De Bijenkorf
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, da tallet er løst ved en kraft på 75.12 N, når det forreste hjul sidder løst ved 61.31 N, og baghjulet sidder løst på 82.43 N. De sidder løst på dele, der passer ind i cylinderen for smådele. Dertil kommer, at den nederste del af elevatorstolen ligger i løs vægt ved 83.57 N, hvilket medfører, at bagakslen, som passer ind i cylinderen for smådele, sidder løst.
Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lyserød træbil med spil i forskellige farver.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1017/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: Vidal Europa
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Post 0271007; EAN-kode 8432583710076
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet, der falder ind under en alderskategori for børn på under 36 måneder, udgør en kvælningsrisiko, fordi for- og baghjulene sidder løst ved en kraft på henholdsvis 41 og 34 N, og de løse dele passer til flasken i små dele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastiklegetøjslastvogn i 3 forskellige modeller
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1018/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plaststrenge
 
Mærke: Fashion strings
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model WP-100c, stregkode 8 525369 685481
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 13,6 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).
I henhold til REACH-forordningen forbydes visse phthalater i legetøj.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Plaststrenge (25 stk., længde 1 m hver), som børn kan bruge til forskellige former. Produktet pakkes i plastiske transparente emballager med en papetiket, der er forsynet med det i 0-3 gældende piktogram og en brugsanvisning på 4 forskellige sprog: Nederlandsk, tysk, fransk og engelsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1008/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnetro og lignende benklæder — Kr. Surf
 
Mærke: Kids Happytree
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HP-135
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af tilstedeværelsen af de funktionelle snoreller, der sidder på en hætte over den, der går på under dårlige forhold.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børnebomuld, med fast indhold af bomuld, med et par af benklæder. Sweatsletten har en hætte med snor. På forsiden af andelen af sweepinde er der visse broderede blomster "MR SURF" og broderede blomster. Med hensyn til benklæder er der også nogle broderede blomster. En etiket med følgende påskrift er vedlagt: Kid HAPTRE, 100 % bomuld, fremstillet i Kina. Produktet sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1009/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnehamstring, bluse og benklæder
 
Mærke: Abentiny
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 6165, stregkode 8698764551658
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af tilstedeværelsen af de funktionelle snoreller, der sidder på en hætte over den, der går på under dårlige forhold.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børnesæt bestående af tre dele — en lavkonjunktur med en hætte og en funktionel bændler, en bluse og et par benklæder. Sweatsletten har gule og grå striber, et billede af en "bunny" og en broderede påskriften "Baby". Den bluse har lange ærmer. På forsiden er der en påskrift: "perfekt baby". Etiketter med følgende angivelser er fastgjort til og syet sammen på produktet: mærke, 100 % bomuld, fremstillet i Tyrkiet. Varerne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0984/09       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudplejeprodukt — Peeling 100
 
Mærke: Feminin Nature
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Løbenummer 061
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 

Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi den indeholder Aerobic mesofile flora (3 000 000 CFU/g i stedet for højst 100 CFU/g) og isolerede kolonier, der er identificeret som xylosoxians, der kan forårsage infektioner.
Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Kosmetisk lejlighed som krat, pakket i en hvid boks med grøn efærdighed
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1012/09       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Shampoo — Classic Gray
 
Mærke: American Crew.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XF851 F811E.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi ingredienslisten indeholder stoffet "Basic Blue 7", som er forbudt i kosmetiske produkter ved kosmetikdirektiv 76/768/EØF.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mænds shampoo med gråt hår. Mængde: 250 ml
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Letland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0995/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Bærbare varmeblæser
 
Mærke: OK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FH06 (FH-901)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for:


Brand, fordi temperaturstigningen overstiger den tilladte værdi,

Elektrisk stød, fordi beskyttelsesvagterne afblanketter under varmeprøvningen, og dermed bliver de strømførende dele tilgængelige.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Produktet er fremstillet af hvidt plast. Den ansøgte driftsmåde (kun ventilation eller lavere og højere varmeydelse) kan vælges af den roterende afbryder. Produktet har en kontinuerlig temperaturregulering. Hovedbestanddele: forbindelsesstik ("QIAOPU 16A250V ~ D02" + godkendelsesmærker) netkabel ("H05VV-F 2X1,0 mm² QIAOPU" + VDE) dobbelt varmeelement uden mærkning ledningskontakt ("XK233-4 250VAC15A T125 CIXI YIXIONG Electromotorisk Factory") motor ("YJ58-16 220-240VAC 50 Hz E S1") temperaturkontrol ("KST207 250V ~ 10A T250 CJ TÜV" + CQC) termisk sikring ("TF 121 °C R3 JET" + VDE) termisk udkobling ("CRU US S"). Teknisk specifikation: 230V ~ 50 Hz 2000W Klasse II
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0996/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Indendørs TV-antenne (VHF-URH-UHF-frekvenser)
 
Mærke: Qiaohua
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  UVR-AV878C
 
Batchnummer/stregkode:  6936774818784
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, da stikenes dimensioner afviger væsentligt fra kravet. Hovedkablet i lysnettet er også mindre end krævet, og de grundlæggende isolerede strømførende dele er i kontakt med antennen.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Indendørs TV-antenne med forstærker og et ur (VHF-URH-IT) På bagsiden er strømtilførslen (12V) og en ekstern antenneadapter. Hovedbestanddele: stik ("2.5A 250V L.Y.E.M") ledningskabel ("PVC INSULATERET ELEKTRISK WIRE 300/500V") transformer ("69086-HO") trykt pap ("QH12B") IEC-type RF-stikkontakt uden påskrifter; IEC-type RF-stik uden påskrifter osv. foreligger på bagsiden af uret: ("HQ3268") transformer ("NC-V2597 TM") Teknisk specifikation: 50 Hz vekselstrøm -220 Hz, 3,5W klasse II, forstærker: kan kunne justeres med 0-35 dB osv.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0998/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Bærbare varmeblæser
 
Mærke: NIMBUSZ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FH 901,
 
Batchnummer/stregkode:  5998389323474
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder brandfare, da temperaturstigningen overstiger den tilladte værdi.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hovedbestanddele: forbindelsesstik ("QIAOPU 16A250V ~ D02" feliratokkal + godkendelsesmærker) netkabel ("N18298 227IEC 53 [RVV] 300/500V H05VV-F 4V-75 2X1,0 mm² NINGBOO QIAOPU" + VDE) varmelegemer uden mærkning skift ("XK2 250VAC15 20T100 PA66" + mærker fra fabrikant + CE + TÜV Rheinland) motor ("YJ58-16 220-240V E SI BX" + mærke for rotation) termisk kontrol ("KST220 10A/250V ~ XINGQIU T250" + CQC + TÜV Rheinland + CE) termisk sikring ("TF 121 °C R3 JET" + VDE) termisk udskæring ("C/JV US"). Teknisk specifikation: 230V ~ 50 Hz 2000W gruppe II
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 29