Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 31/07/2009)
Opravy
Oznámení 0499/09 z týdne 14 bylo trvale odstraněno po objasnění rizika.

Oznámení 0948/09 z týdne 27 bylo odstraněno až do vyjasnění posouzení rizik.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0992/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Kempinkové svítilny
 
Značka: Idealgas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FHASTJP – kempinková svítilna STAR Junior
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8013729004145
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko popálení a zranění, protože uživatel může nechat plyn vyměnit způsobem, který by mohl způsobit nebezpečné a /nebo nezamýšlené bodování nádoby s plynem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a s příslušnou evropskou normou EN521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosné plynové lampy, kovové těleso, samovznícení, pro protahovací láhev na plyn 190 g. balení: krabice z tallového kartonu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0994/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Kamen pro táboření
 
Značka: Meva
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tiborak typ 2137
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590584213702
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, neboť množství CO ve spalinách a ve vodních páru bylo 0,4 %, což je více než maximální požadavek ve výši 0,2 %. Chybí následující informace vyžadované normou, a to jak na spotřebiči, tak v návodu k použití: typ plynu, tlak plynu, kategorie spotřebiče a použití stanovené nádoby na plyn, což může vést k neúplnému spalování, produkci CO a úniku plynu. Výrobek není v souladu se směrnicí 90/396/EHS o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kempy pro táboření s dvěma hořáky, určené k přímé montáži na tlakovou láhev. Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1007/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový gril – Deluxe
 
Značka: Quality Camp
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712013925301
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože množství CO ve spalinách a ve vodních páru bylo 0,29 %, což je více než maximální požadavek ve výši 0,2 %. Kromě toho chybí příslušné informace v návodu k použití, například skutečnost, že spotřebič nesmí být během používání přemísťován, nebo aby byly nádoby na plyn změněny v dobře větraném místě mimo jiné zdroje vznícení a z jiných lidí.
Výrobek není v souladu se směrnicí 90/396/EHS o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 498.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Číslo výrobce: ER-8102P Gril s pohyblivým víkem a dvěma bočními stoly, zabalený v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0987/09       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  Klíč k zmene točivého momentu
 
Značka: RAHSOL DREMOTEC and CAROLUS.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nástroje vyrobené od července 2006 do dubna 2008: RAHSOL DREMOTEC modelů: TORCOFIX-K, TORCOFIX-Z, TORCOFIX-K, TORCOFLEX-K KROLUS Pořadová čísla: Pořadová čísla: 1268368 1341104 A003977 A039760 B000493 B032301 C000001 C017795 E000001 E020205 F000001 F013249 H000001 H000128 2174340 2230753.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože v důsledku nesprávného materiálu používaného v těchto výrobcích může praskliny na jaře prasknout. Selhání může způsobit rozdíly v použitém točivém momentu ±50 %.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Německo, Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1001/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: SK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  39029
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Produkty představují riziko požáru a popálenin, protože jsou atraktivní pro děti, zejména pro děti mladší 51 měsíců.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Jednorázové zapalovače, SK – průhledné plasty v různých barvách, plněné barevným plynem/různými barvami, při tlakování světelného mechanismu již dlouhou dobu začíná blikat tělo zapalovače v různých barvách. Zapalovače mají tlačítko „push“, které lze použít k plnění a mají mechanismus pro kontrolu plamene. Dále mají tlačítko pro zářivku, která při zahuštění nezobrazuje žádné obrázky. Zapalovače se v Bulharsku prodávají bez jakýchkoli informací.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1002/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Top Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 1 051608 140314 a vzor „LP-1051“ čárový kód 3800220560080
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože je pro děti, zejména mladší 51 měsíců, lákavý vzhledem k jeho nezvyklému vzhledu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Plastové zapalovače o délce 8 cm, které se podobají permu, s tlačítky pro ovládání plamene, s různými dekorací a s vestavěnou LED svítilnou, která je aktivována otočením. Etiketa obsahuje následující informace: dovozce – „pět Stars 96“ Ltd., výrobce Čína, název produktu – zapalovač. Na zapalovačích se nachází nápis: „Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje plyn pod tlakem. Ujistěte se, že po použití zhasne plamen. Uchovávejte mimo dosah ruky a oděvu. Nekynout v ní otvory a nevyhovat je do ohně. Při jejím použití se nevystavuje slunečnímu světlu nebo teplotě od 60 С. Nehoří déle než 30 sekund.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1004/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: MERE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0501700300259
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože zapalovače jsou pro děti, zejména mladší 51 měsíců, lákavé vzhledem k jejich nezvyklému vzhledu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.

Požár a popáleniny

Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože zapalovače jsou pro děti, zejména mladší 51 měsíců, lákavé vzhledem k jejich nezvyklému vzhledu.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zapalovač se podobá permu a má hubici pro opětovné plnění a zabudovanou LED svítilnu. Na plastovém stropu se nachází nápis „MERE“. Zapalovače se prodávají se štítkem, který obsahuje tyto informace: země původu – Čína, název produktu – zapalovače. Na zapalovačích se nachází nápis: „VYROBENO V ČÍNĚ. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje plyn pod tlakem. Ujistěte se, že po použití zhasne plamen. Uchovávejte mimo dosah ruky a oděvu. Nekynout v ní otvory a nevyhovat je do ohně. Při jejím použití se nevystavuje slunečnímu světlu nebo teplotě od 60 С. Nehoří déle než 30 sekund.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0993/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – 60 Luzes
 
Značka: ANTE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858852510515
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože průměr jádra vnitřní a vnější kabeláže je menší, než je požadováno (15 mm² místo 0,5 mm²), dráty nejsou řádně upevněny do blikající jednotky, kotevní úchyt je chybí, přívody kabelu nejsou zaoblené a mají ostré hrany, rozměry vidlice nejsou v souladu s požadavky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60598 a EN 60598.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Řetězový řetěz zahrnující 60 db sériově spojených miniaturních výbojek, pokrytý průhlednou gumovou pryží napodobující motýli, blikající jednotka, síťového kabelu a spojovací zástrčka. Hlavní složky: bipolární zástrčka s nápisem („2.5 A 250 V ~“), 2-jádrovým elektrickým kabelem bez nápisu, „8“ funkční blikající jednotka („FLAHER KONTROLNÍ UNIT“, „TISK“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1003/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: Playboy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PB-RHD-CUBE-1,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060075234545
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože zátka má nestandardizovanému typu a živé části jsou přístupné, pokud zástrčka není správně připojena na adaptér.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Svítidlo má tvar tvarohu, který se utvoří ve stínu. Svítidlo je dodáváno s baňkou (E14-es, 25 W). Složky produktu: adaptér („VISICOM 16/250 V“); zástrčka do elektrické sítě („BS 1363 NEMKO STD 001 3A 250 V ~ FPOUŽITÍ 3A“); přepnut vložený do kabelu („423 2 (2)/250“); kabelové sítě („H03VH2-F 2X0,75 mm² < VNDE >< ÖVE > KEMA-KEUR + ~ + ~ + ~ CEBEC IEMMETU CCC A001671 Yuxin 227 IEC 52 (RVV) 300/300 2X0,75 mm²); E15 objímky („V02199“). Technická specifikace: 220–240V/AC ~ 50 Hz E14 Max 25 W třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0986/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – kategorie Mercedes-Benz M
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 164, ES schválení typu: E1 * 2001/116 * 0315
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože vzhledem k vadné pečeti okolo sestavy zadního světlometu může voda vstoupit do řídicí jednotky zadního světlometu, která může vést k zkratu a požáru.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tento problém se týká vozidel postavených v období od července 2008 do března 2009, VIN čísel A371.944 až A 511.386.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Estonsko, Slovinsko, Malta, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0989/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatika
 
Značka: HANKOOK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor radiální RA08; rozměry a kódy: 185/75R16 08 RA08, 2X VFJM 1308 ~ 2309 205/75R16 10 RA08, 2X TLUMENÍ JM 1608 ~ 2309 205/75R16 08 RA08, 2X TLUMENÍ JM 1408 ~ 2309 215/75R16 10 RA08, 2X W8JM 4408 ~ 2309 215/75R16 08 RA08, 2X W8JM 1408 ~ 2309.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku příliš nízkého tlaku, který může vést k prasknutí v boční stěně pneumatiky. Pokud je pneumatika s prasklinami použita, může to vést k vibracím a poškození vozidla.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pneumatika
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Dánsko, Španělsko, Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1011/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – partner 3
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu e2 * 2001/116 * 0365 * 02. Identifikační čísla vozidla mezi VF37J9HTC6803535 a VF37P9HZC6803670
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svařování na jednom ze upevňovacích bodů na jediném sedadle v druhém řádku může být nedostatečné a může vést k zranění v případě nehody.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Identifikační čísla vozidla mezi VF37J9HTC6803535 a VF37P9HZC6803670
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1013/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Land Rover
 
Značka: Land Rover
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidlo typu LM, ES schválení typu e11 * 98/14 * 0185
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čelní sklo je dostatečně zajištěno a existuje možnost, že se oddělí v případě, že vozidlo utrpí vážný dopad, čímž se zvýší možnost zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1014/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ypsilon
 
Značka: Lancia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení týká vozidel s čísly podvozku od 3255238 do 3257793
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby kola za kola nemusí být zpřísněny na správný točivý moment, což by mohlo vést k nehodě při jízdě vozidla.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Problém se týká šroubů kol vozidla.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1015/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Tousang – Zaspoiler
 
Značka: VW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Touareg, typ 7L6
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože držitelé zadního spoiler se mohou zlomit a úplně vypnout a ohrozit uživatele silnic.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Opatření se týkají vozidel vyráběných v období od prosince 2007 do února 2009.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Norsko, Bulharsko, Slovinsko, Island, Španělsko, Maďarsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1019/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Avensis
 
Značka: Toyota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Avensis 270
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šrouby s vlečným závěsem jsou přetaženy, což by mohlo způsobit, že se šrouby za určitých podmínek použití poruší. To by mohlo vést k dopravním nehodám.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Opatření se týkají vozidel, která byla vyrobena v období od 29. října 2008 do 10. února 2009 pomocí vlečného zařízení.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Polsko, Norsko, Estonsko, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0990/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: Pluto Galaxy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové číslo M080229756
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože když je kolo odkloněno pod úhlem 20°, pedál na svém nejnižším bodě narazí na povrch. To může vést k pádu jezdce během normálního používání jízdního kola.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14765
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Ocel svařovaná z oceli, velikost 210 mm; přední brzda typu V, ocel, která není označena; ráfky Al slitina nebyla označena; plastové pedály HF 816.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0999/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní ostatní – Lip Pumpkin
 
Značka: Billy-Bob
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  132 8089 100053306, kód EAN: 658890501406
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože pokud se figurína zcela zasune do úst dítěte, nemůže být tažena jako kolík ani kroužek, ani otočný knoflík vyčnívá o 10 mm, jak se vyžaduje. Kromě toho měřicí tyč o průměru 6,2 mm snadno prochází otvory stínítka, což znamená, že se prsty dítěte v něm mohou zachytit.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Figurína dítěte, jejíž tvar se nachází v dýtárně.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1000/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní vpředu – Dvě Fronta
 
Značka: Billy-bop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 658890500904, 132 100179 A 100051808
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože pokud se figurína zcela zasune do úst dítěte, nemůže být tažena jako kolík ani kroužek, ani otočný knoflík vyčnívá o 10 mm, jak se vyžaduje. Kromě toho měřicí tyč o průměru 6,2 mm snadno prochází otvory stínítka, což znamená, že se prsty dítěte v něm mohou zachytit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Ostatní ostatní, s štítem ve tvaru rtů se dvěma velkými řezáky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1005/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kočárek pro kojence
 
Značka: Emmaljunga
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dvojitá Cerox 360 (Water Blue, Jungle, Grey/Apple, Cao Grey, Camo Pink, Camo Beige, Zinober Red, Red, Red, Pro Ocean and Pro Lam).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku toho, že na obou stranách Kom chybí brzdový mechanismus. Kromě toho existují v uživatelské příručce zavádějící informace, pokud jde o ruční brzdu (kterou chybí) a maximální hmotnost dítěte.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvojitá přeprava s vyměnitelnou rukojetí.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1010/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nafukovací place se sedadly – sedadla pro plavání Baby Boat a Boat place
 
Značka: Shenya Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Články 1368–05; SY A1051; EAN 8788060902282
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 

Tyto výrobky představují riziko utonutí, protože kojenci mohou vysadit se pod vodou v hlavě a jejich nohy jsou zadržovány v otvorech. Sedadla mají barevný a ozdobný vzhled, což vyvolává dojem, že jsou hračky.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13138.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací plašící sedadla v lesklých barvách přitažlivých dětem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0983/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – Swerova svatební šatní panenka
 
Značka: eLaine
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 38185
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál, z něhož jsou panenka a její příslušenství vyrobeny, obsahuje 4,4 % až 25,2 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka (panenka), přibližně 30 cm vysoká, s vlasy perem, oblečený do bílého a zlatého svatební šaty. Příslušenství: 2 párů obuvi, 2 preparátů pro vlasy, 1 přídě, 2 vlasových svazků, rukavic.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0985/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: Bino, Ferina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 4 019359 880559
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 511 mg/kg formaldehydu (maximální povolený limit 80 mg/kg).
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícevrstvá laminovaná skládačka se šikmými dílnami puzzle s červenými tlačítky. Motiv: zvířata, chovné (30 x 22.5 x 0,8 cm)
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0988/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle puzzle – Princess Hoplostethe – Ciindella
 
Značka: Disney Store
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  411076602829
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože vak, ve kterém je skládanka prodávána, obsahuje 30 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je v hračkách podle nařízení REACH zakázán.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Podložka růžové podlahové puzzle k použití jako výkroková hra. Má obrázek of Coinderella on the cover, osvědčení, jako například papír, který má návody v několika jazycích. Třídění podle věku 3 +. Velikost: 30 cm x 30 cm x 10 cm. Materiály, podložka puzzle z EVA, vak vyrobený z čirého plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0991/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tkané hračky – Scoubidou
 
Značka: Baolin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 10881,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06197706
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál, z něhož je výrobek vyroben, obsahuje 9,4 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Tkaninové plastové vlákna v průhledném sáčku uzavřené s lepenkou. Pokyny jsou v angličtině. Rozměry balení: 11.5 x 32 x 1 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0997/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koule – Hi-Boun-ball
 
Značka: Notabene
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Jde o dvě různé rozměry: Průměr 4,5 cm a průměr 9 cm.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože při vystavení slunečnímu záření působí kuličky jako lupy a mohou způsobit požár.Nahlášená nehoda.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Velkou a kompaktní kuličkou se dvěma různými velikostmi: Průměr 6 cm a 10 cm. Míče jsou vyrobeny z průhledného kaučuku a jsou naplněny tekutinou a různými malými objekty, z nichž jeden je přeléčen, když se kula. Míče se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1006/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – Sweet móda
 
Značka: YIDa Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 330–2, kód EAN: 8580100802213
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 16 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 1,5 % hmotnostní diisononyl-ftalátu (DINP), který je v hračkách podle nařízení REACH zakázán.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Hlava a ruce panenku jsou vyrobeny z měkčeného PVC, tělo je vyrobeno z textilie měkkým náplní a obsahuje zařízení, které produkuje zvuk uvnitř. Panenka pracuje na bateriích. Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1016/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná auta
 
Značka: De Bijenkorf
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k tomu, že při síle 75.12 N se při síle N sypké přední kolo sypké, přední kolo je uvolňováno při 61.31 N, zadní kolo je uvolněno při 82.43 N a uvolněné části se zapadají do válce pro malé části. Kromě toho je spodní část klece uvolňována při 83.57 N na zadní nápravu, která je v závislosti na malé části válce uvolněná.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Růžový dřevěný automobil s touž rychlostí v různých barvách.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1017/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Vidal Europa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 0271007; Kód EAN 8432583710076
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek, který spadá do věkové kategorie pro děti do 36 měsíců, představuje nebezpečí udušení, protože přední a zadní kola přicházejí v sílu 41 N a 34 N a uvolněné díly se vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Plastové hračky kamiony v 3 různých modelech
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1018/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové struny
 
Značka: Fashion strings
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model WP-100c, čárový kód 8 525369 685481
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 13,6 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastové struny (25 kusy, každý o 1 m), které děti mohou používat k vytváření různých tvarů. Výrobek je balen v plastovém obalu z plastu a má štítek z lepenky, na němž je uveden piktogram 0–3, a pokyny ve 4 jazycích: Nizozemština, němčina, francouzština a angličtina.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1008/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské týkošile a podobné kalhoty – pan Surf
 
Značka: Kids Happytree
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HR-135
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zatýkání dětí potýkové bavlně s pákovým párem. Pocení má kapuci se zdrhovací šňůrou. Na přední straně pocení jsou některé vyšívané nápisy „MR SURF“, jakož i vyšívané květiny. Na kapkách kalhot existuje také několik vyšívaných květin. Připojí se štítek s tímto nápisem: Kiji’ s HAPPYTREE, 100 % bavlna, v Číně. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1009/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pocení, halenka a kalhoty
 
Značka: Abentiny
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 6165, čárový kód 8698764551658
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské soupravy sestávající ze tří částí – pocení s příklonem a funkčními stahovacími struny, halenka a dvojice kalhot. Pocení má žluté a šedé pruhy, obrázek o „bunny“ a vyšívaný nápis „Baby“. Halenka má dlouhé rukávy. Na přední straně je nápis: „dokonalá dětská výživa“. K výrobku byly připojeny a sešity štítky s těmito nápisy: obchodní značka, 100 % bavlna, v Turecku. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0984/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro péči o pokožku – Peeling 100
 
Značka: Feminin Nature
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové číslo 061
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Produkt představuje mikrobiologické riziko, neboť obsahuje Aerobní mezofilní rostliny (3 000 000 CFU/g místo nejvýše 100 CFU/g) a izolované kolonie označené jako xylozoidany, které mohou způsobit infekce.
Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Smetana, která se skládá ze smetany, která je zabalena v bílé barvě, se zeleným okrajem
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1012/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony – Classic Gray
 
Značka: American Crew.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XF851; F811E.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože seznam složek obsahuje látku „Basic Blue 7“, která je v kosmetických přípravcích zakázána ustanoveními směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pánské šampony pro šedý vlasy. Objem: 250 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0995/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosný ventilátor topení
 
Značka: OK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH06 (FH-901)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:


Požár, protože nárůst teploty přesahuje povolenou hodnotu,

Úraz elektrickým proudem, neboť ochrana ochranných krytů během tepelné zkoušky je přístupná, a proto jsou živé části přístupné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je vyroben z bílého plastu. Požadovaný provozní režim (pouze větrání nebo nižší a vyšší topný výkon) lze zvolit podle rotačního spínače. Výrobek má stálou kontrolu teploty. Hlavní složky: spojovací zástrčka („QIAOPU 16A250V ~ D02“ + značky schválení); kabel ze sítě („H05VV-F 2X1,0 mm² QIAOPU“ + VDE); prvek dvojího vytápění bez označení; odpojovač („XK233–4 250VAC15A T125 CIXI YIXIONG Electromotor Factory“); motor („YJ58–16 220–240VAC 50 Hz E S1“); regulace teploty („KST207 250V ~ 10A T250 CJ TÜV“ + CQC); tepelná pojistka („TF 121 °C R3 JET“ + VDE); tepelné vyřazení („CRU US US“). Technická specifikace: 230 V ~ 50 Hz 2000 W; Třída II
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0996/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vnitřní televizní anténa (VHF-URH-UHF)
 
Značka: Qiaohua
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UV-AV878C,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6936774818784
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť rozměry vidlice se výrazně liší od požadavku. Příčný řez aktivní zóny je rovněž menší, než je požadováno, a základní izolované živé části jsou v kontaktu s anténou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Vnitřní televizní anténa se zesilovačem a s hodinami (VHF-URH-UHF). základní část je vyrobena z šedé plastu s vytištěnou deskou, včetně transformátoru, usměrňovač a zesilovač. Na zadní straně je přívod elektrické energie (12V) a adaptér vnější antény. Hlavní složky: zástrčka („2.5A 250V L.Y.E.M“); síťkový kabel („PVC INSULED ELECTRIC WIRE 300/500V“); transformátor („69086-HO“); potištěný deska („QH12B“); IEC typu RF zásuvka bez nápisek; IEC typu RF (IEC) bez nápisů atd., na zadní straně hodin: („HQ3268“); transformátor („NC-V2597 TM“). Technická specifikace: AC 220V ~, 50 Hz, 3,5W třídy II, zesilovač: nastavitelná od 0–35 dB atd.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0998/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosný ventilátor topení
 
Značka: NIMBUSZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH 901,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998389323474
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože nárůst teploty přesahuje povolenou hodnotu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Hlavní složky: spojovací zástrčka („QIAOPU 16A250V ~ D02“ Ffelirtokal + značky schválení); kabelový kabel („N18298 227IEC 53 [RVV] 300/500V H05VV-F 4V-75 2X1,0 mm² NINGBO QIAOPU“ + VDE); topný prvek bez označení; spínač („XK2 250VAC15 20T100 PA66“ + značky výrobce + CE + TÜV Rheinland); motor („YJ58–16 220–240V E SI BX“ + označení rotace); tepelná kontrola („KST220 10A/250V ~ XINGQIU T250“ + CQC + TÜV Rheinland + CE); tepelná pojistka („TF 121 °C R3 JET“ + VDE); tepelné vyřazení („C/RU USA“). Technická specifikace: 230V ~ 50 Hz 2000W třída II
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 29