Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 28 ( Zveřejněno: 24/07/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0966/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové tábořiště
 
Značka: Idealgas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FHVULJP VULAN Junior čárový kód 8013729004213
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože uživatel může nechat plyn vyměnit způsobem, který by mohl způsobit nebezpečné a /nebo nezamýšlené bodování nádoby s plynem.
Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a s příslušnou evropskou normou EN521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Malé, jednoprsté, plynové tábořiště.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0956/09       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Helikoptéry pro dálkové řízení – Fly dranognolet
 
Značka: Jihuan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Obis
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože rozměry vidlice nesplňují požadavky normy. Délka kolíků izolačního pouzdra je přibližně 6,5 mm, zatímco požadované minimum je 10 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 50075.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje, odvolání ze strany spotřebitelů a zničení u dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dálkově ovládaný vrtulník s nabíječkou (značka Dj).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0952/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Výrobek na čištění cyklů – Vélo Propre
 
Značka: Morgan blue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1 L, EAN 13601348
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu vysokého pH 12.2, může způsobit těžké poleptání kůže. V označení se nezmiňují rizika, která jsou s použitím tohoto označení spojena, a to vzhledem k tomu, že písmeno „C“, věta označující riziko (způsobuje vážné popáleniny) a příslušné bezpečnostní pokyny nejsou přítomny.
Výrobek není v souladu s nařízením 648/2004/ES o detergentech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světle zelená kapalina v průhledném plastovém obalu (PE) se červenou barvou odolnou proti otevření dětmi.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0958/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorové vozidlo – Ibiza MY
 
Značka: SEAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože vozidlo se může z parkovací polohy pohybovat přímo, pokud je řadicí páka v poloze „P“ a není použita ruční brzda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Norsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0975/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní – oříškové a oříškové zuby
 
Značka: Billy-Bob
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 658890501307 132 100180 10051808
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože nezahrnuje prstenec nebo otočný knoflík vyčnívající alespoň 10 mm, který by umožnil, aby byl sražený do úst dítěte. Měřicí tyč o průměru 6,2 mm navíc snadno prochází otvory stínítka, což znamená, že se prsty dítěte v něm mohou zachytit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  „baby paifikátor“ s štítem ve tvaru pyty se čtyřmi zuby
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0953/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chemie – Laboratorio de Quimica
 
Značka: Clementoni
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  65805
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Poškození zraku
 
Výrobek představuje chemické riziko a riziko poškození zraku, protože chybí informace o preventivních opatřeních. Výrobek obsahuje síran měďnatý (dráždivý, toxický při požití), síran železnatý (dráždivý pro dýchací orgány), uhličitan sodný (dráždivý pro oči a kůži), jodid draselný (dráždivé pro kůži) a hydroxid vápenatý (dráždivý pro oči, dýchací orgány a kůži a možné poranění očí).


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Chemické soupravy balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0955/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: Beautiful girl design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No. 650,. No.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál, z něhož je hračka vyrobena, obsahuje 29 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) hmotnostní, přičemž překračuje maximální povolený limit 0,1 %.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH, jelikož některé ftaláty v hračkách jsou zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dovozcem: zastavení uvádění výrobku na trh, stažení z trhu, stažení výrobku od spotřebitelů. Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů, kteří uložily maloobchodní prodejce spotřebitelům. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka vyrobená z měkčeného PVC z nití z jednoho nekonečného vlákna (PVC), s textilní oděvy a obuví. Zabaleny do barevného lepenkového boxu s průhlednou přední částí opatřeno označením Beautiful Girl Design, č. 650.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0957/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sklápěcí židle pro panenky
 
Značka: Color Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 26.177
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412842261778
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:


— přerušení v případě zatížení;Má pouze jedno blokovací zařízení, nikoli dvě, a tento zámek se automaticky nezapojuje, když se hračka rozšíří.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sklápěcí sedačka pro panenky je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0963/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koláč z plastové hračky – Jakout a výčepný koláč z černého rybízu
 
Značka: Out of the Blue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 62/0880, EAN 4029811183869
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části se mohou snadno oddělit od hračky a děti mohou být spolknuty.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé, zlikvidované plasty, koláč k narozeninám s imitace jahod, malin a černého rybízu, svíčka a zpráva „Happy Birthday“ nahoře. Ve spodní části jsou dvě kola. Přibližné rozměry hračky: 35 mm vysoká a 50 mm široká.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0964/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Střelná zbraň – supersilová zbraň
 
Značka: Ruingun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Menší střelných zbraní: Č. 6589 Lan 7a Ziang; Hong Ian; 2. Větší zbraní: Č. 6018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože přísavky na šipce a prstenci lze oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor se skládá z: — dvě střelné zbraně z plastů černé a stříbrné, — 8 darmo (4 za každé pistole) vyrobené z černého plastu zakončené oranžovou, poloprůhlednou přísavkou; Kroužkovitost z plastu s černým a zlatým odstínem se šesti oranžovými, poloprůhlednými přísavkami; Policie – průkaz totožnosti; — policie; — 3 terčové desky z kartonu, s čísly, barevnou žlutou, červenou, černou a zelenou barvou. Obal sestává z plastové pásky, která je připevněna k lepenku označeným jménem hračky, „značka CE“, název a adresa dovozce vyrobeného v Číně, číslo EAN, piktogram „neurčené pro děti 0–5“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0965/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7460745101265
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


— nebezpečí zalknutí, protože kroužek s kroužkem, který se plně zapadá do válce pro malé části, se může snadno oddělit;

— uškrcení z důvodu nevhodné délky šňůry (670 mm, zatímco nesmí být delší než 220 mm).


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka z plastu s plastem, která se pohybuje na čtyřech kolech, která je připevněna k šňůře, s malou kroužkovou rukojetí. I když se hračka pohybuje v rámci rotace průhledné koule s rybami. S hračkou je tag na štítek s označením CE a následující označení: — jméno a adresu dovozce; — „Vyrobeno v Číně“; Číslo EAN. Rovněž je třeba upozornit na nebezpečí, že malé části mohou své balení skladovat v důsledku užitečných informací, a vzhledem k nutnosti udržet balení mimo dosah dětí se obaly nejedná o hračku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0967/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky – první magnetická modelová rovina/vrtulník/raketa
 
Značka: Janod
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čísla šarží: CI.L.2008; CI.G.2008; CI.M.2008, ref. 05205; 05206 05207 kód EAN: 3700217352059 3700217352066 3700217352073
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kola se sehrají do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Magnetické dřevěné hračky složené z 6 až 8 dílů balených v lepenkové krabici.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0969/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mladička na tahání podél hračky
 
Značka: KARO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3358
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7460745433588
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


U malých částí nebezpečí zalknutí;

Uškrcení z důvodu délky šňůry.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka ladyův, která se pohybuje na čtyřech kolech a je připevněna k šňůře. Šňůra má malý trojúhelníkový držadlo na konci. Při pohybu hračky se vydává zvuky a osvětlení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0971/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mrorová plašová hračka
 
Značka: Namichi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 716547
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oči hračky, které se vejdou do válce pro malé části, mohou být snadno odděleny.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Měkká hračka 35 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0973/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jedná se o hračku na klíčku – Michase May Clubhouse (La casa di Topolovino).
 
Značka: Disney Store Limited
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 411089773554
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože v případě pádů může být zajištěno pokrytí baterií a malé části hračky a samotné baterie mohou být přístupné dětem.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů ze strany distributorů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor 3 klíčů z plastu připevněný k klíčovému prstence s 4 tlačítky. Jsou-li tlačítka lisována, vyrábějí simulované zvuky (zapalování, houkačka atd.) nebo jejich hlas a zbleskovice. Výrobek je popisován jako vhodný pro děti od 12 měsíců věku. Rozměry: klíče 8 cm; klíč o klíče 9,5 cm. Materiály: plasty různých barev zahrnují elektronické součástky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0974/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozvíjející se vejce druhu dinosaur (Hrolovací hračky) – Hořčičná vejce
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože po 72 hodinách ve vodě se hračka zvětšuje o více než 50 %. Pokud dítě takovou hračku nebo její část povolí, spojí se se slin nebo žaludeční šťávy, které mohou způsobit, že se hračka může rozrůstat, což může způsobit asfyxie nebo gastrointestinální zranění.
Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračka ve formě vejce. Plášť je vyroben z bílého křehkého materiálu. Zelený dinosaur je skrytý uvnitř vejce, na kterém jsou ponořeny a rozrostou, když jsou ponořeny do vody. Rozměry vejce: přibližně 58x46 mm. Hmotnost: 29 g. hračka je určena pro děti starší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0979/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka xylofon – xylo Roller 18 +
 
Značka: Janod
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 05361; Kód EAN: 3700217353612
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože osa kola se může roztrhnout a výsledné malé části se vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osmnáctý xylofon na kolech se dvěma obušky s červenými konci.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0980/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Xylofon na hraní – xylo cirkus 18 +
 
Značka: Janod
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 07505; Kód EAN 3700217375058
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé součásti v tlakové láhvi s malými částmi mohou být při síle 64.95 N.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Převážně oranžový a žlutý vozík s pultovým řetězcem, na které se namontuje 8dílný xylofon různých barev.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0982/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: My baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál, z něhož je hračka vyrobena, obsahuje 0,44 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 10,50 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Panenka se vyrábí z měkčeného PVC, oblečeného do textilních materiálů, s boty a hnědými vlasy. Balena v průhledném plastovém sáčku uzavřeném s barevně vytištěným štítkem BABY, PLAST HRACKY.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0960/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy, podprsenky – Spor 700 Bra
 
Značka: Kalenji
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 8073948. Odkaz na čl. 3 odst. 1: 1040241 1040242 1040244 1040245 1040246 1040247 1040248 1040249 1040250 1040252 1040253.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti formaldehydu v koncentraci 534 mg/kg, což může způsobit podráždění kůže.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Spojka „Spol700“ podprsenka, značka KALENJI, vzor 8073948.
Země původu:  Tunisko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0968/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: IDEEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4005524449225
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva. Červená barva červené barvy 121 mg/kg 3.3’-Dimethylbenzidinu, která překračuje limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červená šum. Článek č. 44922; Other silikf, Ogetatard, chieffron 3.5.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0970/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská klopile
 
Značka: Lucky kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská chodítka s dlouhými rukávy, bílé barvy, složení: 100 % bavlna, značka „Luky kůzlata“. Videokamery jsou navrženy, vyrobeny a poskytnuty v oblasti pasu dva textilní stahovací šňůry. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0972/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská kempink – elektrifikovaná móda
 
Značka: Niki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 7057701
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Ruční ovítka pro kojence a malé děti konstruované, vyrobené a vybavené dvěma šňůrou pro výrobu textilních výrobků v pase a dvěma podlahami. Složení: 100 % bavlna. Výrobek se prodává v průhledných polyethylenových obalech.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0976/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva. Červené zabarvení skariátu 124 mg/kg benzidinu, který překračuje limit 30 mg/kg,Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce Odvolat dovozce, který si objednali orgány, od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červený hedvábný šál
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0977/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva. Černé barvy rozrýžené černi:
Benzidin 617 mg/kg;
4-aminobifenyl 67 mg/kg;
Anilin > 100 mg/kg.Tyto látky překračují mezní hodnotu 30 mg/kg.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce Odvolat dovozce, který si objednali orgány, od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý hedvábný šál
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0978/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: Runners
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X – 0725,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800858086846
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu distributorem a dovozcem nařízeným orgány.

 
Popis:  Kabát pro děti do věku 7 let s kapucí obsahující funkční stahovací řetězce zakončené plastovými klecemi. Jsou uvedeny štítky s těmito nápisy: „Volně si jinou volbu“, „kompozice 100 % polyesteru“, „zimní sběr informací o zimě, ukázka, vítr, voda“ a zip na „superdívku“. Na pravé straně materiálu je také model: „Romalino kůzlata“ a „Тallino“. Výrobek se prodává v průhledných polyethylenových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0981/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání – Camilla šaty
 
Značka: MOLO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  42910302
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5704354213974
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože oblečení má funkční řetězce v oblasti krku i na zadní straně.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mník modrý s předními zimiky a 2 kapes se zipy. V blízkosti límce jsou šňůry na stažení, které mohou pomocí togsta regulovat těsnost šatů se zbraněmi. Rozměr pasu lze upravit kloubovým kloubem, který tvoří dvě smyčky v prostoru pasu. Na zadní straně střiže může být délka regulována kloubem a smyčkou, která se pohybuje nad spodkem spodního okraje šatů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0954/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Stelerová smetana – APOP je oblíbená tvárná smetana v oblasti AHA.
 
Značka: POP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8853318 000833
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje přibližně 1 % rtuti (přibližně 3 % sloučeniny rtuti) jako látky pro zesvětlení kůže, kterou zakazuje směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Růžová plastová nádoba v růžovém a bílé barvě, včetně popisu výrobku. Obsah: 4 gramů.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0961/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Složení dítěte – lékárnická sada
 
Značka: John Toy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže. Č. 010107
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje olovo:


630 mg/kg (žlutá barva)


82 mg/kg (červené barvy)


6 830 mg/kg (žlutá hlinka)


1 070 mg/kg (oranžové barvy).Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu maloobchodníkem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barvy na obličej, které jsou kladeny na obličej a jsou vystaveny pastelkám.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0962/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana na zesvětlení bez hydrochinonu
 
Značka: Bio Claire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P13/02/03 NFI 011285 E 12/02/06 státní petrochemická společnost, 30 g
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje glukokortikosteroidy a klobetalaspropionát 0,029 %.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá trubice s bílým uzávěrem v bílé barvě.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 28