Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 14 ( Zveřejněno: 05/04/2019)
Oprava:Oznámení A12/0418/19 ve výkazu 2019–011 bylo změněno na základě nových výsledků zkoušek získaných oznamujícím orgánem.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0576/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: LINING RED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  REF 7C17014G31110040ČL. ST1170LL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  RD62Y71067YIMX40LOST SS191EXP 07/31/2019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:70 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Průhledná plastová láhev s černým uzávěrem obsahujícím červené tetovací barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0577/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: LINING GREEN
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST2282LGRef 7C17115C09120106
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Y74B77IMX40LOST SS204Platnost do 03/31/2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:112 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Průhledná plastová láhev s černým uzávěrem obsahujícím tmavě zelenou tetovací barvu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0554/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Skládací elektrické jízdní kolo
 
Značka: Flebi
 
Název: Jet
 
Typ/číslo modelu:  Jet 20“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Rám a řídítka nemají dostatečnou pevnost.
V důsledku toho se mohou pohybovat po dobu, kdy je kolo ve vozidle, což vede k tomu, že uživatel utrpí zranění a utrpí zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN ISO 4210–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skládací elektrické jízdní kolo s nápisy Flebi a Folding Light ekol.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0560/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Stolní tenis
 
Značka: Sports Tutor Inc
 
Název: Tennis Tower
 
Typ/číslo modelu:  Totenis tenis TTWPP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  TWP-2595
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz elektrickým proudem
 
Vniknutí tekutiny je možné pomocí místa výsypky a koule.Kromě toho je nehlídaná rotační jednotka krmiva.
Nedostatečná ochrana vede k riziku úrazu elektrickým proudem a uvíznutí, které může způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 60204 a EN 12100.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Tenis je napájen ze sítě elektrické sítě.Je vyrobena z černého plastu s výsynem hostem, který drží tenisové míčky.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0561/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Tenis Ball Serving Machine
 
Značka: Metaltek
 
Název: Playmate Smash
 
Typ/číslo modelu:  Výrobní číslo:441222
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz elektrickým proudem
 
Vniknutí tekutiny je možné pomocí místa výsypky a koule.Kromě toho je nehlídaná rotační jednotka krmiva.
Nedostatečná ochrana vede k riziku úrazu elektrickým proudem a uvíznutí, které může způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 60204 a EN 12100.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Tenis maš na popelu, která slouží jako stroj na elektrický pohon.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0555/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Qashqai
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 11 * 2007/116 * 0963;Typ J11;Rozpětí VIN:SJNFAAJ11U2 (363130–481160)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena ve dnech 06. až 14. listopadu 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Regulátor pohonu radiátoru může mít keramický kondenzátor, které může potenciálně selhat.
Za těchto podmínek se může regulátor pohonu radiátorů zastavit, což vede k přehřátí a ztrátě točivého momentu motoru za jízdy, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil pod označením Nissan:PG8BR.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0556/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Megane, Kadjar, Scenic
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0546, e2 * 2007/46 * 0546, e2 * 2007/46 * 0546, e2 * 2007/46 * 13, e14 * 0475 * 13, e2 * 2007/46 * 0475, e2 * 2007/46 * 0574, e2 * 2007/46 * 0574 * 08;Typy motorů:K9K, R9N;Generace IV
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla Megane IV a Kadjerová byla vyrobena v období 13/09/2018 až 15/11/2018;dotčená vozidla vědecké rady IV byla vyrobena v období 02/10/2018 až 12/11/2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
Kondenzátory mohou prasknout podle mechanického namáhání elektronické desky a přehřívání.
To by mohlo vést k poruše soustavy chladicího ventilátoru motoru, čímž se zvyšuje riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil s kódem odvolání Renault:0D1C.
Země původu:  Francie, Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0565/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Various
 
Typ/číslo modelu:  Typy:3 CM³;5N;13 EUR;1K;1T;6R;715–1K-CFF-0-F;3C;1KP;7N;3D;7L;7 M;9N;AUV;AU;AA;7P;3H,A1, e1 * 2001/116 * 0023 * # #;E1 * 2001/116 * 0174 * # #;E1 * 2007/46 * 0627 * # #;E1 * 2007/46 * 0623 * # #;E13 * 2007/46 * 1167 * # #;E1 * 2007/46 * 0376 * # #;E1 83 R-05 6008;E1 * 2007/46 * 1725 * # #;E13 * 2007/46 * 1845 * # #;E1 * 2001/116 * 0468 * # #;E1 * 2001/116 * 0450 * # #;E1 * 2007/46 * 0487 * # #;E1 * 2001/116 * 0471 * # #;E1 * 2007/46 * 0490 * # #;E1 * 2001/116 * 0211 * # #;E1 * 2007/46 * 0357 * # #;E1 * 2001/116 * 0510 * # #;E1 * 2001/116 * 0242 * # #;E1 * 715/2007 * 692/2008F * 0473;E1 * 2001/116 * 0307 * # #;E1 * 2007/46 * 0502 * # #;E1 * 2007/46 * 0491 * # #;E1 * 2001/116 * 0304 * # #;E1 * 2007/46 * 0434 * # #;E1 * 2007/46 * 0401 * # #;E1 * 2001/116 * 0189 * # #;E1 * 2001/116 * 0203 * # #;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 21.2.2008 až 18.5.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Automobily, které byly původně použity pro interní účely společnosti Volkswagen AG, nemusely být správně změněny před tím, než byly prodány široké veřejnosti.
Existuje možnost, že některé bezpečnostní systémy těchto vozidel nejsou správně upraveny pro použití na ulici.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:01C6
Země původu:  Indie, Jižní Afrika, Mexiko, Německo, Portugalsko, Slovensko, Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0568/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumpy, Spacetourer
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0530 * 00 až 06, e2 * 2007/46 * 0531 * 00 až 04;Typ:V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. září 2015 do 3. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací konzoly typu „wiskost“ v zadní části systému odpružení jsou nesprávně napevno a mohly by se zlomit.
To může mít za následek ztrátu směrového řízení, což zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní dodávkový vůz/lehké užitkové vozidlo podle kódu Citroen stažení z oběhu:GPM.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0569/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumpy, Spacetourer
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0530 * 00 až * 06, e2 * 2007/46 * 531 * 00 až * 04;Typ:V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. září 2015 do 3. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nadměrné zatížení předního zavěšení by mohlo mít za následek uvolnění a případné oddělení lítokých kloubních kloubů.
Může se stát, že to naruší stabilitu směrových svítilen vozidla, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní dodávkový vůz/lehké užitkové vozidlo podle kódu Citroen stažení z oběhu:GQH.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0570/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Peugeot
 
Název: Expert, Traveller
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E2 * 2007/46 * 0532 * 00 až 06, e2 * 2007/46 * 0533 * 00 až 04;Typ:V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 27. srpna 2015 do 05. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Klimatizační systém klimatizačního systému vozidla by se mohl zlomit a poškodit jiné součásti motorového prostoru.
To může zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil nebo lehké užitkové vozidlo pod kódem Peugeot Peugeot:JCP.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0571/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumpy, Spacetourer
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E2 * 2007/46 * 0530 * 00 bis * 06, e2 * 2007/46 * 531 * 00 až * 04;Typ:V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. září 2015 do 3. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mohou se zlomit upevňovací šrouby na příčné spojovací přípojce k přední nápravě wiskosti.
To může narušit stabilitu jízdy a zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní dodávkový vůz/lehké užitkové vozidlo podle kódu Citroen stažení z oběhu:GNR.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0572/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumpy, Spacetourer
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0530 * 00 až 06, e2 * 2007/46 * 0531 * 00 až 04;Typ:V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. září 2015 do 3. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prvky upevnění mechanismu řízení mohou být vadné.
Výsledkem může být nesprávná funkce systému řízení, která vede k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní dodávkový vůz/lehké užitkové vozidlo podle kódu Citroen stažení z oběhu:GPK
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Irsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0573/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Peugeot
 
Název: Expert, Traveller
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E2 * 2007/46 * 0532 * 00 až 06, e2 * 2007/46 * 0533 * 00 až 04;Typ:V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 27. srpna 2015 do 5. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mohou se zlomit upevňovací šrouby na příčné spojnici k příčné ose přední nápravy.
To může narušit stabilitu jízdy a zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní van/lehké užitkové vozidlo s kódem odvolání:JFF.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0574/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz/lehké užitkové vozidlo
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumpy, Spacetourer
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0530 * 00 až * 06, e2 * 2007/46 * 531 * 00 až * 04;Typ:V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. září 2015 do 3. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Klimatizační systém klimatizačního systému vozidla by se mohl zlomit a poškodit jiné součásti motorového prostoru.
To může zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní dodávkový vůz/lehké užitkové vozidlo podle kódu Citroen stažení z oběhu:GLD.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0553/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: Noise Putty
 
Typ/číslo modelu:  040865
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3856022407993
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace boru z hračky slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota:959 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit jejich zdraví tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení výrobku

 
Popis:  Hračka na růžovém hračky v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0562/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové letadlo
 
Značka: ZHIFAN toys
 
Název: Cartoon Plane
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 777–388B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  940206112820
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pájky v hračce obsahují nadměrné množství olova a kadmia (měřené hodnoty do 85 % a 0,04 % hmotnosti).
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Schránka z plastu napájená z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0563/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Osobní automobil s hračkou z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Forklift Truck
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 688–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  YT15070622
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pájky v hračce obsahují nadměrné množství olova a kadmia (měřené hodnoty do 69,9 % a 0,5 % hmotnosti).
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová hračka napájená z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0566/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Claire's
 
Název: Lama Jingle Bells
 
Typ/číslo modelu:  28640
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5053264286401
 
Druh rizika:  Popálení, Zalknutí
 
Baterie, která má hračka, může snadno přehřívat.
To může dětem způsobit popáleniny.Kromě toho je vláknitý materiál náplně hračky snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.Malé dítě může vklízet do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bílá hračka s červeným šátkem a bateriemi uvnitř.Produkt byl prodán v období od října 2018 do února 2019.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0567/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Color Squish
 
Typ/číslo modelu:  referenční číslo SYM2264
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5412479022264
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může jedno z nich vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračky odolné proti stresu („squisniši“).Opatření se vztahuje na 16 modelů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0575/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetické vlakové soupravy
 
Značka: Zebra
 
Název: Magnetic train wagon
 
Typ/číslo modelu:  3010874
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  211693
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno oddělit od hračky.
Dítě si je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Malý dřevěný vlak s magnetickými částmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Kypr, Dánsko, Německo, Irsko, Lotyšsko, Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0578/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: neznámý
 
Název: Balon
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 2506
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2506888825066
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství diisononylftalátu (DINP) (v měřené hodnotě do 0,25 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit jejich reprodukční systém a játra.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Průhledný plastový vak s 5 žlutými balony o velikosti 30 cm, s očima a píkem potištěný na nich, napodobující heketní hlávku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0557/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské halenka
 
Značka: KWS, PPT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. А00035426 НКТ59Т18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000001238370
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipevněné šňůry v pase jsou příliš dlouhé.
Mohou se zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  100 % bavlna, růžový s provázkem v pase, určený pro děti a dospívající od 7 do 11 let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0558/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dětských oděvů
 
Značka: KWS, PPT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. А00035153 С31С26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000001218297
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Příklop polokošile má dlouhé příklopy a volný konec.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých činností dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  100 % polyesteru, dětského pomerančové oděvy, sestávající z porodiček s kordy na krku a z páru kalhot určených pro děti ve věku od 7 do 12 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0559/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: KWS, PPT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. А00035153 С31С26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000001218297
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Kapota pláště má šňůry, které mají volné konce v oblasti krku.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých činností dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Červená vycpávaná vesta určená pro děti od 4 do 11 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0564/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Bio Claire
 
Název: Lightening body cream without hydroquinone
 
Typ/číslo modelu:  D244305, Natural Bio-Vagétal Activator
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6181100231199
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje klobetazol propionát (naměřená koncentrace 0,01 % hmotnostních).
Klobetasol je kortikosteroid, který by se měl používat pouze v případě, že je to z lékařského hlediska předepsané.Vystavení účinkům by mohlo způsobit podráždění kůže a mohlo by způsobit reprodukční a endokrinní poruchy.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  320 ml smetany na bělení kůže prodané v bílé plastové nádobce.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 14
Další typy varování
Další typy varování 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: INFO/0043/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Přívěsek na klíče
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ČTVRTLETÍ 001350
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části výrobku (oči) mohou být od hračky odděleny.
Malé dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžový plazivý klíček chobotnice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 14