Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 13 ( Offentliggjort på: 29/03/2019)
Berigtigelse:Meddelelse A12/0476/19 er midlertidigt blevet fjernet fra rapporten 2019-012, indtil der er foretaget en fornyet vurdering af risikoen.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0517/19       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Selvbalancerende scooter (Hover-bord)
 
Mærke: E-ROAD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  reference:BR1000CCHBS
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet har utilstrækkelig modstandsdygtighed over for fugt, og vand kan derfor komme i kontakt med strømførende dele.Dette kan føre til en risiko for elektrisk stød eller brand.
Ladespændingen for opladeren til konnektoren er for høj og kan føre til et elektrisk stød, mens brugeren er (un) tilhængning af forsyningsenheden.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  2-hjulselvbalancerende scooter (luftpudebord).Produktet blev solgt online.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0548/19       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: YL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  86-00.10
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laserstrålen er for stærk og mangler den nødvendige mærkning.
Direkte visning af laserstrålen kan være til skade for synet.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 60825-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Laserpointer med en indbygget LED-lysfunktion og en metalspids, der kan trækkes ind.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0516/19       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: INTENZE
 
Navn: Dark Brown
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  PARTI:SS261parti:RX51IMX40bedst før:09.2022
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder nikkel (målt værdi:104 mg/kg).
Nikkel kan forårsage hudirritation og fremkalde sensibilisering eller fremkalde allergiske reaktioner.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fastsminkning anbefaler, at indholdet af nikkel i tatoveringsfarver er så lavt, som det er teknisk muligt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Mærket, gennemsigtig plastflaske med skruelåg, som er forsynet med en dispenserdyse, og som indeholder 29,6 ml mørkebrun tatoveringsfarve.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0532/19       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet panel
 
Mærke: Electra LED
 
Navn: pavé LED FLAT encastré 40W 4000K 3800LM IRC80
 
Type/modelnummer:  LEDFLAT6060UGR19NWN
 
Batchnummer/stregkode:  parti 6647
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Mulig indtrængning af vand i bagenden af lyspanelet og mulig overophedning af apparatets kabinet.
Disse defekter kan føre til en risiko for elektrisk stød og brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Trykmonteret loftplade.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0543/19       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Flytbar lyskilde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lampa
 
Type/modelnummer:  BUDGETPOST:617-1B4640
 
Batchnummer/stregkode:  5662917646402
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen mellem kablerne og den udvendige metalindkapsling (som har skarpe kanter) er utilstrækkelig.Strømforsyningskablet kan let løsnes eller beskadiges af huset, hvilket giver adgang til strømførende dele.
Brugeren kan berøre strømførende dele og modtage et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  30 cm på en lygte, som er indkoblet til lysnettet, og som sælges i forskellige farver uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0544/19       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Skrivebordslampe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lampke
 
Type/modelnummer:  BUDGETPOST:627-OB3800
 
Batchnummer/stregkode:  5662917638001
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen mellem kablerne og den udvendige metalindkapsling (som har skarpe kanter) er utilstrækkelig.
Derfor kan tilgængelige dele blive strømførende, og brugeren får et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Skrivebordslampe, 31 cm høj, der tilsluttes til lysnettet, sælges i forskellige farver og uden nogen form for emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0545/19       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Skrivebordslampe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lampke
 
Type/modelnummer:  BUDGETPOST:643-5B3803
 
Batchnummer/stregkode:  5662917638032
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen mellem kablerne og den udvendige metalindkapsling (som har skarpe kanter) er utilstrækkelig.Strømforsyningskablet kan let løsnes eller beskadiges af huset, hvilket giver adgang til strømførende dele.
Brugeren kan berøre strømførende dele og modtage et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Skrivebordslampe, 43 cm højt, der sælges i forskellige farver uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0550/19       
Kategori:  Måleinstrumenter
 
Produkt:  Ledningsprøvestand
 
Mærke: Malmbergs
 
Navn: Socket safety tester
 
Type/modelnummer:  DY207N
 
Batchnummer/stregkode:  7392529116571
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering og nedsieringen/klareringsafstandene er utilstrækkelige.
Brugeren kan få et elektrisk stød fra strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61010.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Faseindikator/stikkontakt i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0511/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Terrængående køretøj
 
Mærke: Polaris
 
Navn: Ranger EV
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E13 * 168/2013 * 00473 *
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 23. juni 2014 og den 14. januar 2019.
 
Risikotype:  Personskader
 
Eventuelle ukorrekte elektriske ledninger til speederen i speederpedalen.
Dette kan medføre en utilsigtet acceleration af køretøjet, hvilket kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Terrængående køretøjer (ATV) under tilbagekaldelseskode:R-19-01.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0518/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: BMW
 
Navn: Z4
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 1949 *Type:G4Z
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem den 27. september 2018 og den 6. februar 2019, er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af en fiksturen mangler i speederpemodulet, kan et kabel bevirke, at pedalen sidder fast i kick-down.
Dette kan føre til ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:0061940400
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Estland, Finland, Ungarn, Luxembourg, Polen, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0519/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Suzuki
 
Navn: Address
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelser:E4 * 2002/24 * 3114 * 00-01 e4 * 168/2013 * 00076 * 00Typer:DE, WDE0E4 * 168/2013 * 00076 * 00Typen:DE, WDE0
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem maj 2015 og marts 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Som følge af en produktionsfejl er den vinkel, der gælder for krumtapakslen på krumtapakslen, ikke tilstrækkelig.
Dette kan forårsage skade på krumtapakslen og derefter føre til motorfejl og en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:97EL.
Oprindelsesland:  Indonesien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Ungarn, Polen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0522/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Volvo
 
Navn: S60(CC), S80, V40(CC), V60(CC), V70, XC60/70/90
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E9 * 2001/116 * 0057 * 32, e9 * 2001/116 * 0065 * 28, e9 * 2001/116 * 0068 * 25, e9 * 2007/46 * 0023 * 24, e4 * 2007/46 * 0929 * 04, e4 * 2001/116 * 0076 * 40Typer:A, B, D, F, L, M
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 11. april 2014 og den 30. maj 2016.
 
Risikotype:  Brand
 
Revner i brændstofslangen kan medføre, at brændstoffet siver ud i motorrummet.
Dette kan derfor føre til brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:R29904
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Ungarn, Island, Irland, Luxembourg, Polen, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0523/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: X-Class
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E9 * 2007/46 * 6531;Type:4701
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 24/04/2017 og 19/12/2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Utilstrækkelige anvisninger i forbindelse med eftermontering af et trækkrog kan føre til, at befæstelsesskruer på tværs af lænker beskadiges.
Som følge heraf kan skruelforbindelsen slå fejl, og trækket kan løsrive sig fra køretøjet, hvilket øger risikoen for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Pickup under Mercedes-Benz "tilbagekaldelseskode:VS4AHKTORQ.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Luxembourg, Polen, Rumænien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0524/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Ferrari
 
Navn: 488, GTC4, 812, LaFerrari Aperta and F12 TDF
 
Type/modelnummer:  488:GTB — Spider — Pista — SpiderGTC4:Lusso — Lusso T812:Superfast
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem oktober 2017 og oktober 2018, VIN fra ZFF82WNB000214132 til ZFF90HMB000241612.
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Brændstofdampseparatoren, som leverer brændstof til motoren, kan være defekt.
Som følge heraf vil brændstof kunne fordampe og føre til brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil som led i Ferraris tilbagekaldelseskampagne 69.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Ungarn, Irland, Polen, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0525/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Ferrari
 
Navn: GTC4 Lusso and GTC4 LussoT
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem november 2015 og december 2018.Vin fra ZFF82WNB000213972 til ZFF82WMT3K0243200
 
Risikotype:  Personskader
 
Bosætning af bowden-ledningen skaber spændinger på dørlåsningsmekanismen.
Dette kan forårsage en afbrydelse af kablet, hvilket ville forhindre, at døren åbnes ved hjælp af det eksterne håndtag, hvilket øger risikoen for, at passagererne kommer til skade i tilfælde af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil som led i Ferraris tilbagekaldelseskampagne 67.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Ungarn, Irland, Polen, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0526/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Aprilia, Piaggio
 
Navn: SR and Typhoon (50cc, Euro4)
 
Type/modelnummer:  Aprilia:SR Mottard 502 t E4OAMET01Type Piaggio:Typhoon 502 t E4 OAMET01B, Typegodkendelsesnummer:E9 * 168/2013 * 11224 * 00
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet med mellemrum på hinanden.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af en fabrikationsfejl kan luftindtaget til brændstoftanken være helt eller delvis lukket.
Dette kan reducere brændstoftilførslen til motoren og medføre, at den standses, mens motorcyklen er i bevægelse, hvilket øger risikoen for ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

Side for tilbagekaldelse af virksomhed:  http://static.piaggio.com/recall/form-aprilia_en.html

 
Beskrivelse:  Luftindsugningsrør til motorcykelbrændstofbeholderi henhold til Aprilia og Piaggio "brændstoftankes sikkerhed" -tilbagekaldelseskampagne.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Finland, Ungarn, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0535/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroen
 
Navn: C1
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E11 * 2001/116 * 0237 * 14Type:P * * * * *
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 28. august 2018 og den 31. august 2019.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af en fejl i brændstofbeholderens produktionsproces kan beholderen udvise brud og utæthed.
Som følge heraf kan brændstof løbe mod vejen og skabe en fare for den følgende trafik.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil under Citroen tilbagekaldelseskode:GNA.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0536/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 108
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E11 * 2001/116 * 0237 * 14Type:P * * * * *
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem den 28. august 2018 og den 29. august 2019, er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af en fejl i brændstofbeholderens produktionsproces kan beholderen udvise brud og utæthed.
Som følge heraf kan brændstof løbe mod vejen og skabe en fare for den følgende trafik.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:FRB
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0537/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagervogn/lette erhvervskøretøjer
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: Traveller, Expert
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E2 * 2007/46 * 0532 * 00-06, e2 * 2007/46 * 0533 * 00-04Type:V
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 27. august 2015 og den 5. december 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Fastgørelseselementerne i styreapparatet er utilstrækkelige.
Dette kan medføre, at styresystemet fungerer dårligt, hvilket kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Passagervogn/lette erhvervskøretøjer i henhold til Peugeot's tilbagekaldelseskode:JGG.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Ungarn, Irland, Polen, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0538/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: TMAX XP530
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E13 * 168/2013 * 00047;Type:SJ14
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet i perioden 2017-2018 påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Begrænset holdbarhed i drivlinjen forårsager skade og dermed et tab af strømtransmission.
Som følge heraf kunne føreren miste kontrollen over motorcyklen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Polen, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0539/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagervogn/lette erhvervskøretøjer
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: Expert, Traveller
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E2 * 2007/46 * 0532 * 00-06, e2 * 2007/46 * 0533 * 00-04Type:V
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem den 27. august 2015 og den 5. december 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Monteringsbeslagene i bagbenet på det bageste affjedringssystem er ikke fast monteret og kan afbrydes.
Dette kan føre til tab af retningskontrol, hvilket øger risikoen for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Passagervogn/lette erhvervskøretøjer i henhold til Peugeot's tilbagekaldelseskode:JGJ
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Ungarn, Irland, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0542/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Honda
 
Navn: Odyssey
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:Amerikansk produktion, individuelle typegodkendelsertype:RL5
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 24. april 2017 og den 12. februar 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Låsesystemet kan blive blokeret.
Som følge heraf kan den skydedør utilsigtet åbnes, mens køretøjet er i bevægelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:6 PS
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0528/19       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder
 
Mærke: Sindibaba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. 12358 og 095130-102
 
Batchnummer/stregkode:  Batch nr. SA8801stregkode:4057586123582
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den løse silicone er for lille, og den trædel af befæstelsen, der klemmes, kan let generere små dele.
Et barn kan putte de små dele i munden og choke dem.Produktet opfylder ikke den europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): forbud mod markedsføring af varer, der befinder sig på lageret

 
Beskrivelse:  Af gråt affald af trikotage og til udsmykning.Der findes en løs silikonekring, som om nødvendigt kan føjes til sugekatøren.Der er tale om en rund trædel/udsmykning.Sutteholderen fastgøres til pap.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0529/19       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Suttekæder
 
Mærke: Sindibaba
 
Navn: Pacifier clip
 
Type/modelnummer:  Art. 12348 og 095130-140
 
Batchnummer/stregkode:  4057586123483;Parti SA8801
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den løse silicone er en lille del, og den trædel af befæstelsen, som lækker let, og som frembringer små dele.
Et barn kan putte de små dele i munden og choke dem.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af varer, der befinder sig på lageret

 
Beskrivelse:  Af gråt affald af trikotage med ræveudsmykning.Der findes en løs silikonekring, som om nødvendigt kan føjes til sugekatøren.Fastgørelsesklikket består af en rund trædel/udsmykning.Sutteholderen fastgøres til pap.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0512/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsprodukter af plast
 
Mærke: LIHONQI TOYS
 
Navn: Magic Skateboard
 
Type/modelnummer:  SK-28251
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Fire lodninger indeholder cadmium (en målt værdi på op til 0,3 % vægtprocent) og tre lodninger indeholder bly (målt værdi på op til 75 % vægtprocent) i koncentrationer over grænseværdierne.
Cadmium og bly udgør en risiko for miljøet.Produktet opfylder ikke kravene i Kommissionens direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (direktivet fra 2).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Panda-legetøj af plast pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0521/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Børnedragt på fanevogne
 
Mærke: Rabinig
 
Navn: Zwerg "Pauli"
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  9005260367444 og 9005260387451
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Den faneiske dragt er antændelig, og flammens udbredelse er for høj.
Hvis barnet tager ild, kan barnet blive ramt af forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Børnedragt til børn, som er pakket i en gennemsigtig plasticpose, og som er pakket i en gennemsigtig, plastikpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0527/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kæder af klapvogne
 
Mærke: Sindibaba
 
Navn: Stroller chain
 
Type/modelnummer:  12355 og 095120-100
 
Batchnummer/stregkode:  SA8801/4057586123551
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
En lille del (en skrue fra træphan) kan løsne sig fra legetøjet.
Som følge heraf kan et barn putte det i munden og chokeren.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og med den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): forbud mod markedsføring af varer, der befinder sig på lageret

 
Beskrivelse:  Kæde til at hænge på tværs af en klapvogn, med to lyserøde hæmmerugle, én yellow motionon og af kædebauk.Rundt trædekorationer fastgøres til fastgørelsesclips.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0530/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Barnelegetøj
 
Mærke: Sindibaba
 
Navn: Pram clip
 
Type/modelnummer:  12359 og 095110-100
 
Batchnummer/stregkode:  SA8801/4057586123599
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
En lille del (skruefly fra fastgørelsesclips) kan let adskilles fra legetøjet.
Som følge heraf kan et barn putte det i munden og chokeren.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og med den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): forbud mod markedsføring af varer, der befinder sig på lageret

 
Beskrivelse:  Grå, af trikotage, ow-formet, udklikket, ranglelegetøj til barnevogne.Der er tale om en rund trædel/udsmykning.Produktet er fastgjort til pap.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0540/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Presqueelegetøj
 
Mærke: Imperial Toy / Ooglies
 
Navn: Googly Town
 
Type/modelnummer:  Artikel 22790
 
Batchnummer/stregkode:  HD30202, stregkode 8001478302029
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan let adskilles fra legetøjet.
Et lille barn kan putte de små dele i munden og chokerne.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Denne produktliste blev fjernet af Amazon. (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Pinklive-legetøj med et papmærke.Produktet blev solgt online (især Amazon)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0541/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Presqueelegetøj
 
Mærke: Imperial Toy / Ooglies
 
Navn: Googly Volleyball
 
Type/modelnummer:  Artikel 47192, stk. 23096
 
Batchnummer/stregkode:  HDG 30042, 8001478300427
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele af plast kan være adskilt fra legetøjet.
Et lille barn kan putte dem i munden og chokerne.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Denne produktliste blev fjernet af Amazon. (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En rosa klemmekugle.Produktet blev solgt online (især via Amazon).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0547/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjpistol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MK2178288
 
Batchnummer/stregkode:  1112000000009
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Sugekopperne på pilene indeholder en for stor mængde di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:2,3 % efter vægt) dibutylphthalat (DBP) (målt værdi:2,8 % efter vægt) og di- "isononyl" phthalat (DINP) (målt værdi:0,27 %).
Disse phthalater kan skade børns sundhed, hvilket kan være til skade for forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke REACH-forordningen, kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Destruktion af produktet, Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjsvåben sæt med en bov- og pil med sugekoppersolgt i blisteremballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0549/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Børnedragt på fanevogne
 
Mærke: Fun Fashion
 
Navn: Pirate
 
Type/modelnummer:  325
 
Batchnummer/stregkode:  5204745325069
 
Risikotype:  Strangulering
 
Der er funktionelle snore i skjortehullets halsområde (den øverste del af omkostningsume).
Langvarige funktionelle tråde kan blive fanget i forbindelse med et barns forskellige aktiviteter og føre til strangulering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pirat fan-dresskostume til børn på 6 år.Den øverste del er i hvid og rød farve, og skjorte har snore med frie ender i nakken.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0551/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Børnedragt på fanevogne
 
Mærke: Fun Fashion
 
Navn: NINJA FIGHTER
 
Type/modelnummer:  242
 
Batchnummer/stregkode:  5204745242083
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore på ærmerne og på hæklinjen har frie ender, som kan blive fanget under forskellige aktiviteter hos et barn, hvilket kan føre til skader.
Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blå fan-snit-dragt, der repræsenterer en ninja-costume.Der er sorte snore med frie ender på ærmerne og i anklen.Dette produkt er beregnet til 8 år gamle børn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0533/19       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Videokamera
 
Mærke: 4K Sports
 
Navn: 4K Ultra HD Action camera
 
Type/modelnummer:  Power supply unit:ETA-U90 MODERFÅR
 
Batchnummer/stregkode:  7333048020987
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden mellem den elektriske isolering og clearingen/cremeafstanden mellem det primære og tilgængelige sekundære kredsløb i den leverede strømforsyningsenhed er ikke tilstrækkelig.
Tilgængelige dele kan blive strømførende, hvilket kan føre til elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet, de relevante europæiske standarder EN 60065 og IEC 60884 og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  4K HD-kamera med en strømforsyning.Sælges i en hvid papkasse med produktets billede på siden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0513/19       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Skinnefløde
 
Mærke: Sabelnik
 
Navn: Cream for Body
 
Type/modelnummer:  Forte med Comarum palustre
 
Batchnummer/stregkode:  460701166602610
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ifølge ingredienslisten indeholder produktet en blanding af konserveringsmidler methylchloroisothiazolinone og methylisothiazolinon (MCI/MI), som ikke er tilladt i kosmetiske produkter, som ikke afrenses.
Hudkontakt med MCI og MI-holdige produkter kan fremkalde allergisk kontaktdermatitis over for sensibiliserede personer.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rør, der indeholder fløde for at lette ledsmerter og rygsmerter, og som er pakket i en papæske.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0514/19       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Bodel gel
 
Mærke: Neogalen
 
Navn: Sustavit Okopnik c Mumijo
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7640123861824
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ifølge ingredienslisten indeholder produktet en blanding af konserveringsmidler methylchloroisothiazolinone og methylisothiazolinon (MCI/MI), som ikke er tilladt i kosmetiske produkter, som ikke afrenses.
Hudkontakt med MCI og MI-holdige produkter kan fremkalde allergisk kontaktdermatitis over for sensibiliserede personer.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rør, der indeholder 125 ml fløde som led i muskels- og ledsmerter, og som sælges i en papæske.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0515/19       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Bodel gel
 
Mærke: Neogalen
 
Navn: Sustavit Ревматин - Reumatin
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7640123861824
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ifølge ingredienslisten indeholder produktet en blanding af konserveringsmidler methylchloroisothiazolinone og methylisothiazolinon (MCI/MI), som ikke er tilladt i kosmetiske produkter, som ikke afrenses.
Hudkontakt med MCI og MI-holdige produkter kan fremkalde allergisk kontaktdermatitis over for sensibiliserede personer.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rør, der indeholder 125 ml fløde mod rygsmerter, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0520/19       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Fedtbrændergel
 
Mærke: Nutrytec
 
Navn: Thermo Xtrem Gel
 
Type/modelnummer:  Ultraconcentraated Efecto Calor
 
Batchnummer/stregkode:  8436035242313
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder en blanding af konserveringsmidler methylchloroisothiazolinone og methylisothiazolinon (MCI/MI) (målte værdier:0,002 % og 0,0009 %), som er forbudt i kosmetiske produkter, som ikke afrenses.
Hudkontakt med MCI og MI-holdige produkter kan fremkalde allergisk kontaktdermatitis over for sensibiliserede personer.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  200 ml fedtbrændinggel i et sort plastrør med et hvidt sketrækker.Sælges i en sort papæske.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0546/19       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Udtag af stikkontakt med USB-port
 
Mærke: Limente
 
Navn: Mini-2 USB
 
Type/modelnummer:  S/S
 
Batchnummer/stregkode:  6430022831162
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden mellem den elektriske isolering og sikkerhedsafstand/nedsisolering mellem det primære og tilgængelige sekundære kredsløb er ikke tilstrækkelige.
Tilgængelige dele kan blive strømførende, hvilket kan føre til elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet, de relevante europæiske standarder EN 60950, EN 50075 og IEC 60884 og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Effektudtag med et USB output, der sælges i en hvid papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0017/19       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Barnevogn
 
Mærke: Kunert
 
Navn: Baby pram
 
Type/modelnummer:  Solgt mellem 02/07/2018 og 13/07/2018., VIP.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Fastholdelsessystemet er ikke tilstrækkeligt, og barnevognen har ingen fastgørelsespunkter til chassis/sædeenheden.
Som følge heraf kan barnet falde ud af barnevognen og blive såret.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Barnevogn med multifunktionel vogn med plads til biler og en pose.Kunden kan vælge farverne, når man bestiller barnevognen.Produktet blev solgt online.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen
Andre typer advarsler
Andre typer advarsler 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: INFO/0041/19       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Led Lysekæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6902018070966
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningens interne og eksterne ledninger er ikke tilstrækkeligt isolerede eller forankret og kan let skille sig af med.
En person kan røre ved de tilgængelige direkte ledninger og modtage et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet ogrelevant europæisk standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Lyskæde med 20 LED-pærer fordelt over 3 meter kabel med forskellige dekorationer i LED-pærer afhængigt af modellen (stjerner, juletræer, klokker, kugler, olielamper, hjerter osv.).Sælges i en gennemsigtig plastkasse.Produktet blev solgt online.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2019 - 13
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0534/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Sprinter
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 0300 * 0294, * 1761, * 1762;type:906 BA 35, 906 BA 50, FL3A4, FL3A5
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem 1/10/2018 og 1/11/2018, er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
Fejlagtige anvisninger i den digitale brugermanual kunne medføre forkert anvendelse af den bil, der ellers ville blive brugt.
Som følge heraf kan køretøjet glide og skade brugeren af donkraft.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Rumænien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0552/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: MAN
 
Navn: TGS, TGX
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem december 2018 og februar 2019.
 
Risikotype:  Personskader
 
Fjederen på forakslen kan gå i stykker.
Derfor kan kørsel og styring af styretøjet blive ustabil.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Lastbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Ungarn, Polen, Slovenien, Sverige