Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 08/03/2019)
Opravy:byly aktualizovány oznámení A12/1092/18 ze zprávu2018–045 a A12/1094/18 zprávy za období 2018–031 s novými modely a čísly šarží.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0380/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: Smolt & Co
 
Název: Smolt board 8.0 Classic V2
 
Typ/číslo modelu:  420020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8C02000073
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá dostatečnou odolnost proti vlhkosti.
Voda se tak může dostat do kontaktu s živými částmi, což může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  2-kolové samovyvažování koloběžky (vznášedla) v obdélníkové lepenkové krabici s držadlem na horní části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0384/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jízdní kolo
 
Značka: BERGAMONT
 
Název: Belami
 
Typ/číslo modelu:  LIT N-7/N-8, ALU MONOLITE N-7/N-8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzorové roky 2010 a 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konstrukce rámu může být bez vady.
Rám by mohl způsobit pád uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Jízdní kolo s krokovým a zavazadlovým stojanem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0393/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: SWHEELS
 
Název: Smart Balance Board
 
Typ/číslo modelu:  Skútr:S1Nabíječka:JN-84W-420200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711974785009
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru nebo k popáleninám.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  2násobek vlastní vyvažování koloběžky (vznášedla), včetně pokynů a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240 V ~ výstupy:DC 42 V.Balí do obdélníkové lepenkové krabice s obrázkem výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0394/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: The Scootershop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru nebo k popáleninám.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  2násobek vlastní vyvažování koloběžky (vznášedla), včetně pokynů, a nabíječka.Vstup nabíječky:100–240 V ~ výstupy:DC 42 V.Počet modelů elektrického nabíječe:AOI-08420155DD1.Zabalený do hnědé obdélníkové lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0395/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka:  Electric Scooter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Elite LuxSkútr:V7Nabíječka:FCA131–4215
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9628581649251
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru nebo k popáleninám.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  2 – vlastní vyvažovací koloběžky (vznášedla), včetně pokynů a nabíječky (značka „SHENZHEN“, číslo FCA131–4215).Vstup nabíječky:100–240VAC Výstup:DC 42 V.Vznášedla se balí do obdélníkové lepenkové krabice se značkami v ruštině a obrázek výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0396/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: MP man
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GYROPODE G1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1593000000136
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru nebo k popáleninám.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  2-samovyrovnávací koloběžky (vznášedla), včetně instrukcí a nabíječky (značka „Shenzhen Xin Heng“ a vzor XHK-800).Vstup nabíječky:100–240VAC Výstup:DC 42 V.Vznášedla se balí do obdélníkové lepenkové krabice označené nápisem „MP Man“, „gyroskopy G1“ a výrobek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0381/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Textilní lepidlo
 
Značka: Bindulin
 
Název: Flussigzwirn - Textile glue
 
Typ/číslo modelu:  hmotnost 17,5 g
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4007059209207
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje 4,4’-methylendifenyldiisokyanátu (MDI) (naměřená hodnota:1,8 % hmotnosti), chybí však požadované ochranné rukavice, zvláštní bezpečnostní značení a upozornění.
MDI je silně senzibilizující dýchací cesty a kůži.Uživatel by mu mohl být neúmyslně vystaven, což vede k podráždění a alergickým reakcím v dýchacím ústrojí nebo kůži.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a CLP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odvolání bylo zahájeno, společnost však ukončila činnost před tím, než mohla být provedena. (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Kovová trubka obsahující tekuté lepidlo určená k použití na tkanině.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0400/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pájecí dráty
 
Značka: DEDRA
 
Název: SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM
 
Typ/číslo modelu:  vzor 83911023;Čl. 31L42020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 902 628 020 307 EUR;79428
 
Druh rizika:  Chemické
 
Pájecí dráty obsahují olovo (naměřená hodnota:60 % hmotnosti) a není správně označeno, aby bylo uvedeno, že je omezena na profesionální uživatele.
Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz výdeje, nabídky k dodání a vystavení výrobku (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pájecí dráty na modrém cívce – o průměru 2,00 mm. výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0397/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: Dekoracje swiateczne
 
Název: Ozdoba swiateczna
 
Typ/číslo modelu:  300 zarowekČL. Č.:RS-003B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná a k dispozici mohou být živé části.
Proto se uživatel mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Světelné řetězy s 300 diodami LED, které jsou určeny k použití ve vnitřních i venkovních prostorách, balena do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0382/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A4, A5, A6, A7, A8, S4, S5, Q7
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0430 *, e1 * 2007/46 * 0436 *, e1 * 2001/116 * 0350 *, e1 * 2007/46 * 0284 *;Typy:B8, 4G, 4M, 4H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2013 do dubna 2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
U některých vozidel může dojít k úniku paliva do palivové lišty motoru.
Únik paliva v blízkosti zdroje vznícení může zvýšit riziko požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem Audi odvolání:24DP
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0385/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Díl vozidla
 
Značka: Zawatzky
 
Název: Heidelberg RS
 
Typ/číslo modelu:  Zkušební protokol ke schválení typu TÜH ATC-TB 2003–027.01Typ:D15 xxxx
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené produkty byly vyrobeny mezi 12. říjnem 2006 a 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné únavové selhání ruční řídicí jednotky, pokud jde o škrticí klapku a brzdu, by mohlo mít za následek selhání brzd.
To by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Část vozidla – ruční řídicí jednotka pro škrticí klapku a brzdu, podle kódu stažení:HD RS Rückruf.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0401/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Bezpečnostní pás
 
Značka: BWD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E4–16R-0643460, E4–16R-0643461, E4–16R-0643462, E4–16R-0644422, E4–16R-0644463, E4–16R-0644470, E4–16R-0645463;Čísla schválení typu:E4–16R-040053, E4–16R-0434208, E4–16R-0436201, E4–16R-0436202, E4–16R-0436203, E4–16R-0436311, E4–16R-0641300, E4–16R-0641373, E4–16R-0642270, typy:BWD-A2, BWD-A2–04, BWD-A2–06, BWD-A2–08, BWD-A2–12, BWD-A2–130, BWD-A2–132, BWD-B2, BWD-B16, BWD-B1–2, BWD-B2–13, BWD-S, BWD-S2–14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Bezpečnostní pásy vyrobené v letech 2008 až 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní pásy neodpovídají schválení typu a spona není dostatečně silná.
Spona se může zlomit v případě nárazu způsobeného krachem.V důsledku toho by mohli být uživatelé poškozeni.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EHK/OSN R16.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dvoubodový pás s navíječem, tříbodový pás vybavený navíječem, pás opatřený navíječem, speciální pás.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0398/19       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Z soupravy ferryrata
 
Značka: Ocun
 
Název: Energy absorber
 
Typ/číslo modelu:  VF Torq2Čl. 03983
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  800940/8591804634611
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zařízení na ochranu šplhání není dostatečně odolné vůči zatížení.
Výrobek se při používání může zlomit, což je příčinou pádu a zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a příslušnou evropskou normou EN 958.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Pomocí trajektového ochranného zařízení pro přestřežení, které se skládá ze dvou carbalerů, a to s použitím pásu (dále jen „pás“).Výrobek je zabalen ve vaku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0383/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hrabaví
 
Značka: MONSIEUR BEBE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „Juliette“ (růžová);„Malice“ (červená);„Romeo“ (zelená),„Sagesse“ (šedá).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  PAR-348787: dotčené výrobky byly prodány mezi 31. srpnem 2018 a začátkem října 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tkanina ve vnitřním rohů hraku působí opěrným bodem, která se příliš blíží spodní bariéře.
Dítě může schnout na opěrných bodech a stoupání nad hračkou, což vede ke pádu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227 a příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Skládací dětské patky vyrobené z kovu a tkaniny v různých barvách v závislosti na modelu (zelené, šedé, růžové nebo červené).Prodává se ve vaku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0388/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětský dopravce
 
Značka: Little life
 
Název: All Terrain S2
 
Typ/číslo modelu:  L10571
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN5031863105712
 
Druh rizika:  Úraz
 
U raramenních popruhů existuje nadměrný skluz.
Jestliže se dítě důkladně přemístí, mohou se popruhy uvolnit a dítě by se mohlo prokluzovat a spadnout z nosné části.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 13209–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dětský nosič v plastovém sáčku.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0389/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětský dopravce
 
Značka: Babymol
 
Název: Mios Kanguru Baby Carrier
 
Typ/číslo modelu:  Bebeginzin HerseyiBMOL 8466 1600000280410
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697429584666
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dětský dopravce není dostatečně bezpečný a může se snadno zlomit.
V důsledku toho, pokud se dítě důkladně přesune, mohlo by dítě vypadnout.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 13209–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Nosič pro kojence a malé děti v lepenkové krabici.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0399/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kojenec
 
Značka: Close
 
Název: Caboo
 
Typ/číslo modelu:  155586
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 500461253709 – kód 152589, EAN 5060123256765 – kód 155586., EAN 5060123256772 – kód 139592, EAN 5060461254096 – kód 155586, EAN 5060461254119 – kód 155534, EAN 5060461254140 – kód 156583,
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malá část na zip slling může snadno oddělit.Malé dítě by se mohlo dostat do úst a sytiče.
Rovněž se vyskytuje nadměrný skluz raramenných popruhů.Pokud se popruhy stanou volně ložené, může se dítě vyklouzat a padat z svit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kojenci v různých barvách (čárové kódy a kódy v závislosti na barvě), balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0405/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na cestování
 
Značka: Babyono
 
Název: Lozeczko turystyczne
 
Typ/číslo modelu:  293/02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904341209908
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
V rohu dětské postýlky se nachází velké okno, kde textilie odděluje z boku.
Dítě by mohlo otevřít paže nebo nohu při otevírání a chytit se.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 716.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Brašna na cestování se měnící se podložkou je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0406/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na cestování
 
Značka: Pali
 
Název: Letto da campeggio
 
Typ/číslo modelu:  Prestiž 022000 modrá
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053677532888
 
Druh rizika:  Udušení
 
Struktura postýlky neumožňuje průtok vzduchu a na jedné z krátkých stran postýlky je velká vnější kapse.
Malé dítě by mohlo vplouvat do kapsy, dostat se do pasti a udusit.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 716.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Skládací cestovní postýlky s kovovou konstrukcí a modrou textilií, prodávané v lepenkovém balení.Jedná se o tkanici a závěsné hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0411/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kojenec
 
Značka: Sevi bebe
 
Název: Wrap Sling With Waist Belt
 
Typ/číslo modelu:  565
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8692241105655
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sling není opatřen pokyny pro bezpečné použití.
To může vést k nesprávnému používání výrobku a způsobit zranění dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Označení výrobku s patřičným upozorněním na rizika (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Batolata v plastových a lepenkových obalech.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0378/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastový letoun
 
Značka: AEW
 
Název: Air Plane
 
Typ/číslo modelu:  1195
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6825856123024
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plastový letoun v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0386/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z hliníku
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys - Plastmasinis zaislas
 
Typ/číslo modelu:  2092
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  137389995876
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z hračky se může snadno oddělit malá část.
Do malé části se do úst a sytiče může do malé části dostat dítě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plast v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0387/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračkovitá hračka
 
Značka: Kaufland
 
Název: Bild Baby Roll-Rassel
 
Typ/číslo modelu:  4337185357206
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1151870–1418
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka obsahuje malé zvonky, které mohou snadno vypadnout z řad tyčí.
Malé dítě by se mohlo dostat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://despre.kaufland.ro/presa/comunicate-de-presa/presse-detail.y=2019.m=02.n=retragere-zornaitoare-lemn.html

 
Popis:  Batolata z dřevěných, válcovitých.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0390/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada nátěru prstem
 
Značka: Free & Easy
 
Název: Finger Paint 4 pcs
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo:110740200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8719202900248
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva prstu obsahuje nadměrné množství N-nitrosodiethanolaminu (NDELA) (naměřená hodnota:0,27 mg/kg).
NDELA je nitrosamin, který je v důsledku požití nebo dermální expozice karcinogenní.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–12.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada barev se skládá z 4 plastových lahví s 50 ml na každé ze otisků prstů v různých barvách, balených do bílé skříňky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0391/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plusová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Pes
 
Typ/číslo modelu:  4–4N140LN4355
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594355123450
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Zvonek na výrobku lze snadno oddělit.Malé dítě může do úst a sytiče dostat.
Prostor pro baterie lze snadno otevřít bez použití jakýchkoli nástrojů.Malé dítě by mohlo pořídit baterii a umístit ji do úst, což by mohlo způsobit poleptání kůže nebo úst, pokud by došlo k úniku baterie.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriemi napájený pes do tvrdého plastu zakrytý plusovým materiálem.Dva různé modely, jedna s příďovou hlavou na hlavu a druhá s čepem a brýlemi.Oba modely mají provázku s zvonem kolem krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0402/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hradla pro hraní do koupele
 
Značka: XiHUA TOYS
 
Název: Yellow Duck
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8576778036333
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plast z kachen obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) (naměřené hodnoty:19 % a 5 % hmot.).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození jejich reprodukčního systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Souprava sestávající z 5 žlutých pryžových kachen pro koupenou jímku (1 velká, 1 střední a 3 malá) prodaná v průhledném plastovém sáčku s vrchní vrstvou z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0404/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor nástrojů pro modelování hraček
 
Značka: Paulinda
 
Název: Dancing bell
 
Typ/číslo modelu:  081439–12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6930518924359
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Těsto obsahuje nadměrné množství boru (naměřená hodnota:až do 2 042 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit jejich zdraví tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Jarní cívka může dítěti způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Modelování hračky nastaveného pomocí kynutého těsta a cívky s pružinou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0407/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Style
 
Typ/číslo modelu:  bod:913–5B8587
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1566297985875
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje nadměrné množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota:31,9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu v lepenkové krabici s okénkem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0408/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plusová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Maskotka pluszowa
 
Typ/číslo modelu:  92121
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 5907693121218
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (plastové oči) lze snadno oddělit od hračky.Kromě toho je vláknitý materiál náplně hračky snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Malé dítě může do úst a sytiče vštěpit jednotlivé prvky nebo materiál.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řemínek z řemínku, který se prodává bez obalu.Štítky připojené k hračce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0409/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kočárek pro hračky
 
Značka: SH Sheng Hui Toys
 
Název: Baby stroller
 
Typ/číslo modelu:  P123
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6935331317333
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kočárek má pouze jeden bezpečnostní zámek a není dostatečně odolný vůči zatížení.
V důsledku toho může snadno dojít ke kolapsu a může se stát, že se dětské kočárky dostanou do země.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžový skládací golfový kočárek pro panenky s kovovým rámem a textilními sedadlem.Vozidlo je vybaveno jedním blokovacím zařízením.Balená v plastovém sáčku s lepenkovým štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0410/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hradla pro hraní do koupele
 
Značka: Xihua Toys / Abababy
 
Název: Yellow Duck
 
Typ/číslo modelu:  Č.J.:14024
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5995858140242
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé plastové součásti (skříněk z skřípnutí) mohou od hračky snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sada 8 žlutých kachen zabalených do průhledného plastového sáčku s lepenkovým štítkem.Na dně každého kachního je prvek zvuku, který se aktivuje, když se hračka stlačí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0403/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty
 
Značka: Pepino Ricosta
 
Název: Sami
 
Typ/číslo modelu:  10 12239
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  665258190999
 
Druh rizika:  Chemické
 
V kůži je nadměrné množství chromu (VI) (naměřená hodnota 5,7 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://www.ricosta.de

 
Popis:  Dětská vycházková obuv s koženou kousem pro vyztužení paty.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0392/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Gel na vlasy
 
Značka: Elidor
 
Název: Gel Styling Unisex
 
Typ/číslo modelu:  Fissagio forte
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 004 120 095 009 EUR;dávka:В10ED250521
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle seznamu složek přípravek obsahuje směs konzervantů methylchloroisothiazolinonu a methylisothiazolinonu (MCI/MI), což v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, není povoleno.
Dermální kontakt s produkty obsahujícími MI a MI může u senzibilizovaných osob vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  150 ml gelu na vlasy v pomerančové plastové trubici s černým stropem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0379/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér do kužele
 
Značka: Oulong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  807Množství:10 kusů
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jeden pól nebo částečné vložení zátky do adaptéru je možné.
Uživatel by se mohl dotýkat volného zbývajícího kolíku vidlice a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy IEC 60884.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Zásuvkový adaptér v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky s jiným stupněm rizika 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A11/0011/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Discovery, Sport, Range Rover Sport, Velar, Evoque
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu E11 * 2007/46 * 1659, E 11 * 2007/46 * 3784, E 11 * 2007/46 * 0909, E 11 * 2007/46 * 3954, E11 * 2007/46 * 0223
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 09/03/2015 a 05/07/2018
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některá vozidla vybavená dieselovými motory 2.0L mohou vydávat nadměrné hladiny CO² a nesmí být v souladu s certifikovanou podmínkou.
Emise CO2 a jiných skleníkových plynů přispívají ke znečištění globálního oteplování.Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které přispívají k ochraně životního prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a s nařízením o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Polsko, Rumunsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A11/0012/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XE, XF, F-PACE, E-PACE,F-TYPE
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu E11 * 2007/46 * 2150, E 11 * 2007/46 * 2981, E 11 * 2007/46 * 3324, E 11 * 2007/46 * 4161, E11 * 2001/116 * 0272
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 09/03/2015 a 05/07/2018
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některá vozidla vybavená dieselovými motory 2.0L mohou vydávat nadměrné hladiny CO2 a nesmí být v souladu s certifikovanou podmínkou.
Emise CO2 a jiných skleníkových plynů přispívají ke znečištění globálního oteplování.Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které přispívají k ochraně životního prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a s nařízením o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Polsko, Rumunsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A11/0013/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover Evoque
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu E11 * 2007/46 * 0223
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 13/03/2015 a 12/06/2018
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některá vozidla vybavená dieselovými motory 2.0L mohou vydávat nadměrné hladiny CO2 a nesmí být v souladu s certifikovanou podmínkou.
Emise CO2 a jiných skleníkových plynů přispívají ke znečištění globálního oteplování.Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které přispívají k ochraně životního prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a s nařízením o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A11/0014/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XE, XF
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E11 * 2007/46 * 2150, E11 * 2007/46 * 2981
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 10/10/2014 a 20/11/2018
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některá vozidla vybavená dieselovými motory 2.0L mohou vydávat nadměrné hladiny CO2 a nesmí být v souladu s certifikovanou podmínkou.
Emise CO2 a jiných skleníkových plynů přispívají ke znečištění globálního oteplování.Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které přispívají k ochraně životního prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a s nařízením o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Slovinsko
Další typy varování
Další typy varování 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: INFO/0031/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Stočka stolice
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TK-218-U
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stupeň stolice není dostatečně odolný vůči zatížení.
Mohlo by se proto rozbít a zhroutit se tak, aby se uživatel dostal do pádu.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14183.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Sklopné, plastové schůdky stolice balené v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: INFO/0033/19       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Znakový rámeček
 
Značka: Star Wars (Disney)
 
Název: Holopane 25 Lightbox
 
Typ/číslo modelu:  Darth VaderaBuřňák pestrýChewbcaRey
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  884005–04C884006–04C884007–04C884008–04C
 
Druh rizika:  Chemické
 
Dodávaná modrá AAA baterie by mohla být zdrojem úniku kyseliny.
Uživatel mohl přijít do styku s únikem antikorozní kyseliny a utrpěl chemickou popáleninou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Černé plastové skříňky s písmem 3D plastu postavenými z „Star válek“.Výrobek má vestavěný světelný zdroj, který může být napájen baterií nebo USB B.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0375/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Citaro
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090 Typy:628 02 A 628 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od července 2017 do ledna 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesmí dojít k selhání střechy střechy.
To může vést ke zdolání střechy na silnici.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0377/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Actros, Arocs, Econic
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0726 *, 0727 *, 0732 *, 0733 *, 1222 *, 1223 *;typy podle listu s údaji o typu:963–0-A, 963–4-A, 963–0-C, 963–4-D, NGE-L62N, NGE-L42
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 25. dubna 2012 do 30. listopadu 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Adaptér pro připevnění neprotismykové řetězy se může zlomit.
To by mohlo vést ke ztrátě celé jednotky sněhového cyklu, čímž by se zvýšilo riziko zranění nebo havárie v důsledku provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0376/19       
Kategorie:  Tlaková zařízení/nádoby
 
Výrobek:  Neplnitelné chladicí médium
 
Značka: Artiko
 
Název: R-404a Refrigerant
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Válec a ventil nejsou konstruovány jako plnitelné.
Jakmile je zbývající chladivo v tlakové láhvi využito a odstraněno, uvolní se do životního prostředí při atmosférickém tlaku.Výrobek není v souladu s nařízením o fluorovaných skleníkových plynech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Neplnitelné chladicí médium
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 10